Tachtig jaar later, naar een nieuwe Kerkvervolging in Spanje?…

Een lid van Femen protesteert in een kerk tegen de herziening van de abortuswet in Spanje. Foto: Asiaone

In een uitstekend artikel op de site “Aleteia ” waarschuwt Philippe Oswald voor de uitingen van een agressief anti-katholicisme, die in Spanje steeds talrijker worden. Er is een geloofsvervolging in de maak…Tachtig jaar na de bloedige Spaanse burgeroorlog, waarin meer dan twaalfduizend priesters en religieuzen om hun geloof vermoord werden, zijn dezelfde antigodsdienstige krachten er in opmars. Zij richten zich niet tegen de islam, die ook in Spanje steeds machtiger wordt, maar tegen de katholieke kerk.

Kerststallen en religieuze symbolen moeten het ontgelden

In juli 2014 werd opgeroepen om alle religieuze symbolen uit de universiteit van Granada te verwijderen. In Valencia bood de plaatselijke vereniging van vrijzinnigen 5 euro voor elk religieus symbool dat verwijderd werd. Zoals vorig jaar verbood de burgemeester van Madrid, lid van het uiterst-linkse Podemos, ook in 2016 jaar  de plaatsing van een kerststal aan de beroemde Poort van Alcala. Als reactie, kwamen honderden inwoners van Madrid er hun eigen kerststal plaatsen!

Er gaat geen dag voorbij, of een katholiek gebouw of symbool wordt aangevallen. In juni 2014 hebben femen zich vastgeketend aan de Almudena kathedraal van Madrid. In november 2014 hebben leden van dezelfde fanatieke groepering de begraafplaats van Paracuellos del Jarama in Madrid onteerd. Daar liggen 7000 vermoorde slachtoffers van het linkse republikeinse regime begraven.

Processies worden verboden. In Barcelona werden alle religieuze symbolen van het feest van  Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid verbannen. In Madrid werd de kapel van de universiteit gesloten, om te verhinderen dat studenten er kwamen bidden! De Podemos partij heeft gezegd dat, eens aan de macht, zij de Goede Week zou afschaffen. De burgemeester van Cinecientos heeft op 13 juli 2015 de kruisweg verboden. Steeds meer kruisen worden uit  gemeentehuizen verwijderd. In februari 2016 heeft de gemeenteraad van Madrid  van de begraafplaats van Carabanchel Bajo een gedenkplaat laten verwijderen, waarop de terechtstelling van 8 jonge karmelietessen tijdens de Spaanse burgeroorlog herdacht werd!

Bisschoppen in het vizier

Anders dan in België, zijn er in Spanje nog bisschoppen die hun mond durven open doen. De aartsbisschop van Madrid werd door de linkse partijen aangevallen omdat hij in een homilie had gewaarschuwd :”dat er feiten en daden zijn, die de Spaanse burgeroorlog hebben veroorzaakt en die deze opnieuw kunnen doen ontstaan”. In 2014 werd door de “Spaanse confederatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen” een proces ingespannen tegen de bisschop van Alcala de Henares voor het “aanzetten tot haat “. Een maand later riep de gemeenteraad op de bisschop te “verbannen” omdat hij de pro-abortus “trein van de vrijheid ” een “trein des doods ” had genoemd!(Een bisschop die dit bij ons zou doen, zou ook door de media geradbraakt worden, denken wij…)In februari 2015 heeft de gewestregering van Andaloesië aan de bisschop van Cordoba verboden scholen te bezoeken!

In juli 2015 heeft de linkse Onafhankelijkheidspartij aan de burgemeester van Barcelona gevraagd de congregatie van het Klooster van het Lam te verbieden en de zusters uit hun klooster te zetten! Steeds meer priesters en religieuzen worden op straat aangevallen…

De haat tegen de katholieke kerk groeit in Spanje. Het is hetzelfde agressieve, anti-religieuze  klimaat dat 80 jaar geleden aanleiding gegeven heeft tot een van de meest verschrikkelijke burgeroorlogen die Europa gekend heeft. Er is iets duivels gaande in Spanje,  hoe is het  anders te verklaren  dat een deel van de Spaanse bevolking de lessen van deze verschrikkingen vergeten heeft en zich opnieuw door dezelfde fanatieke anti-katholieke krachten laat meeslepen?

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Tachtig jaar later, naar een nieuwe Kerkvervolging in Spanje?…

  1. Katholieken moeten overal wederom militanter worden. Het liberalisme heeft de ijver voor God in velen van hen uitgedoofd, en doet hen het doopkleed besmeuren met de profane smet van de wereld. Hoeveel van onze broeders moeten er nog afgeslacht worden, hoeveel van onze tempels nog gevandaliseerd, vooraleer de kruisvaardersgeest heroplaait in de verwijfde en zwakke gemoederen van deze generaties? Dien niet langer de afgoden van het secularisme en laïcisme, maar schraag opnieuw het Heilig Kruis in machtige drommen tegen de vijanden van God. Dieu le veut!

    De Joden die de stormram van het secularisme geïnstitutionaliseerd hebben in onze natiën, hebben in onze dagen de Mohammedaanse invasie georchestreerd en gefinancierd, met de bedoeling geheel de Christelijke Godsdienst te doen verdwijnen in de landen van Aenea. Maar God zal hun infernale doeleinden verijdelen, en Zijn Heilige Katholieke Kerk verheffen in het gelaat van haar vijanden.

    Wij bevinden ons heden in het centennium van Fatima. Allen moeten in slagorde gaan staan. Men kan onmogelijk tegelijkertijd de Immaculata dienen en de helse vijand. Er moet radicaal gekozen worden voor de legerscharen van God tegen het serpent van de Revolutie, die onverzadigbare worm die de organismen van onze samenleving holgevreten heeft.

    Mogen de Onbevlekte, de Heilige Jozef, Sint Benedictus en Santiago Matamoros vanuit het Hemelrijk ten beste spreken voor de volkeren van Europa.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht