Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

magikdankjesorry

Vanochtend kreeg hoofdredacteur  Luk Vanmaercke van Kerk en Leven de gelegenheid op de VRT radio propaganda te maken voor een nieuw boek dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny samen met de gekende progressistische moraaltheoloog Roger Burggraeve op 14 oktober a.s. te Antwerpen voorstelt.

Het kreeg de modieuze en tegelijk banale titel “Mag ik? Dank je. Sorry.”,helemaal in de lijn van het politiek en religieus correcte taalgebruik van degenen die het in de Vlaamse Kerk voor het zeggen hebben.In het boek wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van nieuwe rituelen voor “andere” gezinsvormen dan het enige door de kerk erkende gezin: het huwelijk tussen een man en een vrouw.

De interviewster van dienst en Luk Vanmaercke waren het roerend eens over het feit dat de Kerk zich eindelijk eens moest aanpassen aan de veranderde tijdsgeest.Dus eindelijk eens een bisschop die openlijk pleit voor nieuwe rituelen van inzegening voor  mensen die gewoon samenwonen, ,gescheiden zijn,hertrouwd of niet, holebi’s natuurlijk(vanwaar die psychotische fixatie van bepaalde priesters en bisschoppen op homoseksualiteit?…).

Dat dergelijke nog uit te vinden rituelen haaks staan op de Leer van de kerk over gezin en seksualiteit schijnt deze nieuwlichters niet te deren. “Als de kerk de leer niet aanpast,passen wij hem wel aan…”lijken ze te zeggen…

In de Katechismus van de katholiek Kerk staat toch dat ” de ” Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding,heeft de heilige Schrift steeds verklaard dat ” voor de gave van het leven.Ze komen niet voort uit een homoseksuele daden, intrinsiek ongeordend zijn” . Ze zijn in strijd met de natuurwet.Homoseksuele daden sluiten de seksualiteit af van de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen zij in geen geval goedgekeurd worden.”Tot zover de Katechismus van de Katholieke kerk.Dus Bonny wil inzegeningen van situaties die door de Kerk in het licht van de H.Schrift nooit goedgekeurd kunnen worden …!Trek zelf uw conclusies !

Het boek wordt voorgesteld in het Theologisch en Pastoraal Centrum ,Groenenborghlaan 149, te 2020 Antwerpen op 14 oktober as. van 10 tot 11u30.Johan Bonny en Roger Burggraeve zullen aanwezig zijn en er is een vragenronde voorzien.

Inschrijven voor 12/10 op de site van st****************@la****.be of bellen naar 051/424275.Warm aanbevolen!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht