Wanneer gaan de ogen open?

Mgr. Van Looy en Paus Franciscus. Foto: kerknet
Mgr. Van Looy en Paus Franciscus. Foto: kerknet

De bisschop van Gent, Mgr. Van Looy, 75 jaar, heeft van de paus een brief ontvangen, waarin hij verder voor twee jaar in zijn functie bevestigd wordt. Van Mgr Van Looy is geweten dat hij volledig in de lijn ligt van wat door de huidige paus is uitgestippeld…

Heel anders is het vergaan met Mgr Leonard, tegen de zin in van Danneels en consoorten tot aartsbisschop benoemd door paus Benedictus. Toen hij vijfenzeventig werd,kreeg hij abrupt de ezelsstamp van paus Franciscus.Wie verdiende eigenlijk een verlenging van zijn ambt en ook de kardinaalstitel meer dan Mgr Leonard? Een diep geloof, een gave tot dialoog, ook met vrijzinnigen, zoals prof.Vermeersch, een volledige inzet van zijn persoon, waardoor hij tegen de schenen stampte van de politiek en kerkelijk correcten, vooral binnen de eigen Belgische Kerk.

Verwondert ons dit nog? Alles wijst in eenzelfde richting:

-de niet-benoeming van Mgr Leonard als kardinaal(uitgelegd met drogredenen…)

-de uiterst snelle benoeming van Mgr. De Kesel tot kardinaal

-de vernietiging van de Fraterniteit van de H.Apostelen, met schijnheilige en valse argumenten vanwege Mgr. De Kesel…

Bij velen leeft nog de hoop dat “Rome” wel eens zal ingrijpen…vergeet het…het is eerder vanuit “Rome” dat deze beslissingen op subtiele, maar drastische wijze worden genomen.

Kijk naar de benoeming van de dertien nieuwe kardinalen, die zorgvuldig werden uitgekozen om een toekomstig conclaaf in de nieuwe lijn van paus Franciscus te kunnen beïnvloeden…De drie nieuwe Amerikaanse kardinalen komen allen uit het zeer progressistische kamp,  politiek links geëngageerd, uitgesproken anti-republikeins. Blase Cupich, kersverse aartsbisschop van Chicago, werd direct tot kardinaal gepromoveerd. Hij staat bekend als een grote vriend van de LGBT lobby(homo, lesbisch,transgender…) en staat lijnrecht tegen de diepgelovige en bezielde kardinaal Burke (opzijgeschoven door de huidige paus…). Een andere benoeming is deze van de Spaanse aartsbisschop van Madrid, Carlos Osoro Sierra, die ook volledig in de lijn loop van paus Franciscus en die twee Spaanse bisschoppen volledig in de steek heeft gelaten,toen deze door de homo-lobby op het media-schavot werden gebracht. Ook in Mgr De Kesel, pupil van Danneels, heeft de paus het volste vertrouwen…

Wij kunnen hier toch niet wegkijken…paus Franciscus wil het beleid van de Kerk op cynische en dictatoriale wijze veranderen.Hij heeft het steeds over barmhartigheid, maar die barmhartigheid geldt niet voor degenen die trouw willen zijn aan hun geloof! Hij gaat over lijken,maar ook over heiligen…Steeds meer geloofsgetrouwe bisschoppen en priesters en ook steeds meer gewone gelovigen zien dit in !

Wat kunnen wij,katholieke leken doen?

Bidden en nog eens bidden. Ons gebed wordt verhoord! Bidden wij tot de H.Maagd Maria, zij doet wonderen! Zeker de hoop niet verliezen…de jonge priesters steunen, die niet meelopen in het grote “weg met ons” verhaal , ook financieel als het nodig is, volgens onze mogelijkheden.

Wij, leken, zijn de toekomst van de Kerk. Wij mogen niet bij de pakken blijven zitten maar onze stem laten horen, handelen en elkaar steunen, ook al verschillen wij soms in mening over pietluttigheden!

 

Auteur:Veroon ter Zee