Geslaagde bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Het vredige dorpje Foy-Notre-Dame, niet ver van Dinant,bezit een prachtige kerk, waarin een miraculeus beeldje van de H.maagd Maria vereerd wordt.Reeds drieëntwintig jaar vertrekt begin oktober vanuit Leffe een traditionele bedevaart naar dit heiligdom.

Ook onze vorige aartsbisschop,Mgr Leonard heeft er aan deelgenomen .Deze bedevaart had dan ook zijn volledige steun.Dit jaar was het de overste voor Benelux en Frankrijk van de Sint-Petrus-broederschap , priester Benoît Paul-Joseph , die de bedevaart voorging.Naast verschillende priesters van de broederschap, waren er ook verschillende andere religieuzen ,waaronder enkele Vlamingen aanwezig.Ongeveer tweehonderd mensen,waaronder veel jongeren,namen aan de bedevaart deel.

Dit jaar was het thema van de bedevaart:”Naar Maria,deur van de barmhartigheid”.De homelies,in het Frans uitgesproken door E.H.Paul-Joseph en in het Nederlands door Pater Gert Verbeke van SJM benadrukten de kracht en het belang van de rozenkrans.

October is de maand van de rozenkrans.Paus Pius V in het bijzonder,maar ook Leo XIII en Johannes-Paulus II hebben er krachtig op aangedrongen de rozenkrans veelvuldig te bidden.Het is door massaal de rozenkrans te bidden,dat de christelijke vloot bij Lepanto de overmacht van de veel sterkere Turkse vloot heeft weten te overwinnen.Ook bij het beleg van Wenen door de Turken,werd door het christelijke leger de rozenkrans gebeden.Hoewel de situatie hopeloos scheen, keerde onverwacht het tij en vertrokken de Turkse invallers.Om even over na te denken…Maar ook in ons gewoon dagelijks leven moeten wij dat fantastische contactmiddel tot Maria gebruiken.Dit gebed is als een steeds weerkerende golf die op onweerstaanbare wijze ,langzaam,maar zeker,de hele kustlijn wijzigt.Het bidden van de rozenkrans en de barmhartigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. E.H.Verbeke heeft  tijdens zijn homelie deze boodschap in warme en diepgaande  bewoordingen uitgedrukt.

Dergelijke bedevaart ,met de plechtige H.Mis als bekroning, is dan toch nog een hap frisse lucht in het oh zo banale en dorre Vlaamse(en Belgische)Kerkgebeuren.Wat zuurstof,dat velen terug op de been helpt!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee