Amerikaanse leken beschuldigen paus Franciscus…

De Amerikaanse katholieke krant “The Remnant” heeft op 19 september jl. een open brief gepubliceerd, waarin het beleid van paus Franciscus als dodelijk voor de katholieke leer en moraal wordt bestempeld.

De uitgever, John Vennori,de hoofdredacteur, Michael J.Matt en de belangrijkste journalist van het blad, Christopher A. Ferrara beschuldigen de paus ervan het katholieke geloof bewust te willen ondermijnen. Het artikel dat werkelijk alle elementen van  de pauselijke strategie en werking analyseert, slaat in als een bom. “We accuse pope Francis” analyseert grondig de manier waarop deze paus de geloofsleer op deskundige wijze uitholt, met de uitbundige steun van de geloofsvijandige mediamachten. Alles wordt er in onthuld… het artikel doet dan ook vele vragen oprijzen.

Voor degenen die minder goed met de Engelse taal omgaan, werd het artikel ook in het Frans vertaald. Het verscheen op 24 september op de site van de Franstalige Belgische katholieke site “Belgicatho”.

Auteur:Veroon ter Zee