Doden in de naam van God is satanisch…

Paus Franciscus heeft op 15 september in rode gewaden(de kleur van de martelaren)een mis opgedragen ter gedachtenis van de Franse priester Jacques Hamel,die in juli jl. door moslims in zijn kerk de keel werd overgesneden.In krachtige bewoordingen heeft de paus in zijn homilie gesteld dat “het goed zou zijn mochten alle godsdiensten verkondigen dat doden in de naam van God satanisch is”.

Hij vervolgt : “Vandaag zijn er in de Kerk meer martelaren dan in de eerste eeuwen…christenen, die in de gevangenis zitten,gefolterd en gedood worden ,omdat zij Jezus Christus niet willen verloochenen ” .”Een dergelijke wreedheid, die christenen tot apostasie dwingt is -gebruiken wij gerust het woord – satanisch “. De Franse priester was ” een goed,zacht en broederlijk man ,die zoals een crimineel vermoord werd “. Hij heeft echter de helderheid van geest gehad om zijn moordenaar een naam te geven. Hij heeft duidelijk gezegd :” ga weg , Satan “.

” Wij moeten tot hem bidden, hij is een martelaar,die een plaats heeft onder de gelukzaligen.Moge hij ons de  broederlijkheid, de vrede en ook de kracht geven de waarheid te spreken : doden in de naam van God is satanisch “.

Deze boodschap van paus Franciscus staat in schril contrast met de oproep tot religieuze haat van de opperste imam van de grote moskee van Mekka ,Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz As-Sudais , ter gelegenheid van het begin van de grote bedevaart van miljoenen moslims naar Mekka. Deze imam, een van de meest prestigieuze geestelijke leiders van de islam in Saoedi-Arabië , riep op radio en Tv de hulp van Allah in  om de overwinning te bezorgen  aan de moslimstrijders (djihadstrijders) in Jemen,Syrië en Irak” in hun strijd tegen de verraderlijke joden, de christenhaters en de omgekochte hypocrieten …”. Deze regelrechte oproep tot moord in naam van  God  toont eens temeer aan  wat het werkelijke gelaat van de islam in Saoedi-Arabië  is , alsook de kloof die er tussen religies bestaat.

Dit is een realiteit , die wij voor ogen moeten durven zien , wanneer wij in “dialoog” treden met andere geloofsovertuigingen, die dikwijls een dubbel discours hanteren. Zo niet, zal onze goedbedoelde naïviteit onze ondergang worden…

 

Auteur:Veroon ter Zee