Het Katholiek onderwijs: een hefboom om moslimkinderen te islamiseren?

Terecht hebben de voorstellen van de”baas” van het katholiek onderwijs,Lieven Boeve, uitgebracht onder de weldenkende benaming”dialoogschool” vele negatieve reacties uitgelokt.Priester Edouard-Marie Gallez heeft er op de site EEChO een interessante commentaar aan gewijd.

In de dialoogschool  zouden de moslimkinderen die er les volgen moslimonderricht krijgen van moslimleraars.Voor het ogenblik is er slechts sprake van zaterdagvoormiddag,buiten de schooluren.Dit betekent duidelijk dat aan elk perspectief op een christelijk getuigenis vaarwel wordt gezegd,tenminste toch dat is wat leeft in de geesten van de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs…

Niets belet dat in een volgende fase de lessen islam gewoon binnen de schooluren gegeven worden,zoals dat het geval is in het gemeenschapsonderwijs.En in een volgende fase zullen zij in een pakket “pluralistische vorming” gegoten worden ,zoals dat nu al in Engeland het geval is.Zo’n vorming neemt gewoon het islamitisch verhaal over zijn eigen ontstaansgeschiedenis over,zonder enige kritieke commentaar,uit angst voor reacties van de leerlingen,waarvan sommige “geradicaliseerd”  zijn ,zoals men zegt…De schoolboeken doen daaraan trouwens aardig mee,door een vervalst idealistisch  beeld van de islam te brengen, juist zoals het islamitisch discours het wil.

Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun eigen overtuiging op te voeden.Moet daarom echter een zich als katholiek beschouwende instelling bijdragen tot het overbrengen van om het eender welk geloof? Er is een verschil tussen tolereren en collaboreren!

Hoe trouwens de talrijke beschuldigingen tegen joden en christenen verstoppen die in de koran voorkomen?En de haatoproepen tegen hen in naam van God?En de oproepen tot moord?Kinderen zijn niet onnozel:velen weten beter met internet om te gaan dan hun leraars.Het is hen niet moeilijk om in contact te treden met de  islam,zoals hij verspreid wordt door islamitische staten of financiële groepen,voor zover zij in hun wijken al niet besmet zijn door plaatselijke islamitische netwerken.

Het katholiek onderwijs heeft zijn kompas verloren. De betrachting van sommige katholieken om een “softe “aangepaste islam te onderrichten is  een dramatische vergissing.En wij spreken nog niet eens over de fenomenen van “radicalisering” en van communautaire afscherming,zoals beschikbare statistieken het duidelijk aantonen.

Sommigen zouden de koran willen uitzuiveren en ontdoen van de meest gewelddadige uitspraken.Zij vergeten dat de koran de joodse Talmoud niet is:voor de moslims werd de koran niet dood mensenhand geschreven,maar is hij het woord van God zelf , in het Arabisch aan een boodschapper( Mahomet)gedicteerd.Er mag niet aan geraakt.Dit geloof in een dictee door een Engel(Gabriel)is verweven met het islamitisch geloof-al is de voltooiing ervan gespreid over meerdere honderden jaren.

Het laïcistische discours:”wij gaan de islam laïciseren,zoals wij het ook met het katholicisme hebben gedaan “is dus onzin,zeker wanneer westerse christelijke verantwoordelijken dit voorhouden.Geen enkele oosterse christen zou dergelijke dwaasheden ooit verkondigen.

In de koran wordt aan kinderen geleerd de “slechten” te haten.Dit zijn de joden en de christenen, die als vervalsers van hun respectievelijke  openbaring worden voorgesteld.Zij zijn veroordeeld en gaan naar de hel.In de” Fatiha”,het gebed dat moslims dikwijls zonder erbij na te denken opzeggen,wordt dit duidelijk gesteld.In een ontmoeting tussen christenen en moslims  in de kerk van het Sint-Michielscollege te Brussel op 23 april jl. ,in aanwezigheid van een bisschop,werd aan alle aanwezigen gevraagd deze Fatiha luidop uit spreken,een valstrik waarin alle aanwezigen in al hun naïviteit met  open ogen zijn ingelopen.

Wanneer  christenen,waaronder bisschoppen,een islamitisch gebed bidden,die hen tot de hel veroordeeld,kan men dan nog verwonderd zijn dat de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs zich bereid tonen hun structuren open te stellen voor de uitdrukking van het islamitisch geloof ?

Het wordt hoog tijd om te benadrukken dat er een recht bestaat van kinderen-maar ook van volwassenen-om niet bedrogen te worden.Een fundamenteel recht dat het decreet op de godsdienstvrijheid van Vaticanum II spijtig genoeg vergeten heeft te behandelen.Is daar een Vaticanum III voor nodig?

Auteur:Veroon ter Zee