Kardinaal Sarah wil een liturgie in harmonie met de Latijnse traditie van de Kerk

Kardinaal Robert Sarah,prefect van de Congregatie van de goddelijke eredienst heeft op 5 juli jl. een opmerkelijke rede gehouden tijdens de Sacra Liturgia dagen 2016.De minister van de liturgie van paus Franciscus pleit er voor “een authentieke uitwerking van de conciliaire richtlijnen in harmonie met de Traditie van de Kerk”.

Volgens kardinaal Sarah wordt Sacrosantum Concilium in bepaalde(progressieve) klerikale middens teveel gezien als een breuk met de eeuwenoude Traditie van de Kerk op liturgisch vlak,terwijl dit helemaal niet de bedoeling was van de concilievaders.

Kardinaal Sarah  geeft concrete richtlijnen om aan de funeste scheefgroei op liturgisch vlak (zeker in de Belgische kerk! )paal en perk te stellen.Zo wil hij :

-dat het aanleren van de buitengewone vorm een wezenlijk onderdeel wordt van de liturgische vorming van de clerus,vermits deze vorm toegang verleent tot de latijnse liturgische traditie;

-dat de “actieve”deelname van de gelovigen gericht wordt op innerlijke vroomheid,eerder dan op een” luidruchtig en gevaarlijk liturgisch activisme”.Hij zit hiermee op dezelfde lijn als paus Benedictus.

-dat bepaalde hervormingen van het concilie,die conform de tijdsgeest werden opgedrongen,volledig worden herzien.:”Ik denk niet dat men de mogelijkheid of zelfs de noodzaak van een officiële herziening van de liturgische hervorming kan uitsluiten”,zo stelt hij!

-dat nagegaan wordt of  massale concelebraties wel gepast zijn(Hij denkt daarmee aan de concelebraties voorgegaan door de Paus, waar men,zo zegt hij,bepaalde concelebranten hun telefoons of fototoestellen ziet bovenhalen).

De voorstellen van kardinaal Sarah werden door de deelnemers aan de conferentie en door talrijke priesters op de sociale media met enthousiasme onthaald! Vanwege de laatste modernistische dinosaurissen(zeker in ons landje)echter werden zij genegeerd of kwamen er vijandige en venijnige reacties.

Auteur:Veroon ter Zee