Subsidieverdeling Kerk-islam: Géén onrechtvaardigheid

De Standaard bericht vandaag over het feit dat de katholieke Kerk in Vlaanderen “jaarlijks bijna 76 miljoen subsidie” krijgt, terwijl de islam “maar” 350.000 euro krijgt van de Vlaamse belastingbetaler. De zelfverklaarde “kwaliteitskrant” doet de perceptie ontstaan dat dit een flagrante onrechtvaardigheid is: de “neutrale” overheid bevoordeelt immers de katholieken, terwijl de islamieten benadeeld worden. Tot zover de schijn althans, waar de gemiddelde lezer – die niet verder kijkt dan zijn neus lang is – in zijn oppervlakkigheid mee instemt. Liberalen en socialisten aan beide kanten van de taalgrens lachen ongetwijfeld hartelijk in hun vuistje…

Aangezien de verantwoordelijken van de moderne Kerk niet voor zichzelf opkomen, maar stilzwijgend toekijken en zo hun eigen ondergang tekenen (wetende dat de politieke klasse liberaal tot op het bot is), verheffen wij, eenvoudige gelovigen, onze stem. Men houdt namelijk fundamenteel geen rekening met het concordaat van Napoleon, waardoor alle kerkelijke gebouwen in België in het bezit zijn van de Belgische staat – en niet van de Kerk. Dat geldt niet voor andere religies. Dus is het ergens niet meer dan normaal dat de Kerk in België wat meer subsidie krijgt dan andere religies: voor wat, hoort wat. Wilt men dus de zogehete “benadeling” van de islam doen ophouden, is de oplossing eenvoudig: nationaliseer alle moskeeën. Iets fluistert ons echter in dat de politici hier niet de moed voor hebben, gezien de “openheid” van de gemiddelde moslim – *kuch*.

Zoals gewoonlijk is de liberaal inconsequent: laïcistisch voor het christendom, “tolerant” voor de islam. Intussen sluit de Belgische overheid vele parochiekerken, of bouwt ze om tot profane instellingen als musea, bibliotheken, hotels, etc. Dit was het gevaar dat het concordaat van Napoleon vanaf het begin inhield: een volledige afhankelijkheid van de staat. Het liberale devies “scheiding van Kerk en staat” is dus een halve waarheid (en zo eigenlijk ook een hele leugen). De scheiding werd slechts doorgevoerd waar het de liberalen uitkwam. Wij stellen dan ook voor om deze afhankelijkheid van een liberale staat stop te zetten, zodat de Kerk uit haar positie van kwetsbaarheid treedt en volledig autonoom kan opereren – in afwachting van het moment waarop de staat haar vroegere gezonde relatie met haar Schepper terugvindt.

Auteur:Simon VP