Katholieke kerk en Islam: tussen naïviteit en realisme

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

In tegenstelling tot zijn voorganger, paus Benedictus XVI, die in zijn beroemde Regensburger rede het verband legde tussen islam en geweld, minimaliseert zijn opvolger dit. Bij zijn terugkeer uit Polen na de Wereldjongerendagen, heeft paus Franciscus ontkent dat de islam iets te maken had met de golf van aanslagen die op onschuldigen worden gepleegd, zoals enkele dagen geleden nog  de rituele moord op de zesentachtigjarige priester, Jacques Hamel.

De Franse priester en islamkenner Guy Pagès verbaast zich hierover. Hij begrijpt niet dat de paus zegt dat deze oorlog niet religieus gebonden is, maar dat het gaat om”belangen, om kwesties van geld, van toegang tot de natuurlijke rijkdommen, om overheersing van de volkeren”. Hebben de twee jonge moordenaars van priester Hamel dit dan gedaan om het geld of om Allah te behagen?

De zusters die de aanslag in de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray overleefd hebben getuigen dat één van de daders, Abdel Karmiche, vooraleer de priester te onthoofden, aan zijn slachtoffer verweten heeft dat hij, zoals alle christenen, een godslasteraar was, omdat hij gezegd had dat Christus de zoon van God was. In de koran wordt er tientallen keren op gehamerd dat degenen die van Christus de zoon van God maken, de grootst mogelijke misdaad plegen, die Allah nooit vergeven kan. De koran staat bol van oproepen die in dezelfde richting wijzen. Bv vers 60.4:”Tussen wij en u, is het vijandschap en haat, totdat u allen in Allah, de enige, gelooft”.

Ook de bekende Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, patroon van de Soevereine Orde van Malta (die doorheen de geschiedenis permanent met de islam te maken had), waarschuwt: “de Kerk moet de islam vrezen.” In een gesprek met Religion News Service stelt hij dat “Als de moslims de meerderheid in een land worden, hebben zij de plicht de hele bevolking aan de sharia te onderwerpen”.

Volgens Burke is de islam “radicaal verschillend” van andere godsdiensten en maken religieuze leiders een zware fout als zij dit niet onderkennen. De kardinaal riep de slagen van Lepanto (1571) en Wenen(1683) in herinnering als “historische gebeurtenissen die direct betrekking hebben op de situatie van nu. Er kan geen twijfel over bestaan dat de islam de wereld wil overheersen. “Ook de Kerk heeft volgens hem alle reden om bang te zijn”.

Het juiste antwoord, voegde hij eraan toe, “is ferm te zijn over de christelijke oorsprong van ons eigen continent”.

Zo zien wij de diepe tegenstelling die in de Kerk bestaat over de houding die wij tegen de islam moeten aannemen. Aan de ene kant realisme en historische kennis, aan de andere naïviteit en ontkenning van de feiten en de diepere oorzaken van het probleem. Waakzaamheid is geboden!

 

[/column]

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Katholieke kerk en Islam: tussen naïviteit en realisme

  1. De Islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). Deze islamitische ideologie roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan.De teksten van deze boek zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.De Koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht