Barbaarse aanslag in Rouen: priester onthoofd terwijl hij de mis opdraagt

De islamterreur heeft opnieuw toegeslagen, ditmaal in Saint-Etienne-du-Rouvray, niet ver van Rouen in Normandië. Een katholiek priester was ditmaal het doelwit!Tijdens het heilig misoffer om 9 uur ’s ochtends werden de priester, twee zusters en vier gelovigen door twee mannen, waaronder één met baard en chachia (de kleine wollen muts die de moslims dragen), overmeesterd en gegijzeld. De daders waren langs de achterkant van de kerk het gebouw binnengedrongen en waren met messen bewapend.

Juist zoals ook met de Nederlandse kunstenaar Theo van Gogh gebeurd is, werd de zesentachtigjarige priester, die juist een jongere collega verving, volgens het islamitisch ritueel onthoofd. Een van de aanwezige gelovigen vecht nog voor zijn leven. Een zuster kon zich juist op tijd nog verschuilen en de kerk uitvluchten. Zij verwittigde de politiediensten, die een speciale terreureenheid naar de kerk stuurden. Toen de twee moordenaars buitenliepen, werden zij door leden van dit elitekorps neergeschoten.

Dit was te verwachten. In het Midden Oosten worden de christenen door de islam uitgeroeid, in Algerije werden de monniken van Thiberine door islamterroristen vermoord, in Frankrijk werden onlangs nog verschillende aanslagen op kerken op het nippertje verijdeld… en toch loochenen sommigen nog steeds dat “de godsdienst van de vrede” in oorlog is met onze westerse, christelijke beschaving. En vooral vanuit bepaalde kerkelijke kringen wordt de dreiging op hoongelach onthaald… er is toch niets aan de hand… wij zijn toch allen kinderen van dezelfde God.. een ongelooflijke naïviteit, juist zoals toen de zwanenzang van het communisme reeds volop bezig was, de laatste verdedigers ervan nog te vinden waren onder de progressieve priesters en bisschoppen!

Intussen telt de katholieke Kerk er een martelaar bij. Laten wij hem gedenken in onze gebeden.

Auteur:Veroon ter Zee