Te Deum laudamus

Vandaag was uw voorzitter aanwezig tijdens het Te Deum in aanwezigheid van zijne Majesteit de Koning.

Het was de eerste maal dat het Te Deum voor de nationale feestdag werd opgedragen door Aartsbisschop Mgr. De Kesel. Bij de intrede onderscheidde de Aartsbisschop zich door zijn sobere, doch afgewerkte kledij. Tijdens de viering vroeg hij in het bijzonder te bidden voor Koning Filip en voor de gehele koninklijke familie dat zij de beleidsvoerders mogen bijstaan in het voeren van een goed (ethisch) beleid.
De lofzang zélf werd, naar jaarlijkse gewoonte, op wonderschone wijze gebracht door het koor.

De Koning nam voor het buiten gaan uitgebreid de gelegenheid de geestelijken die de viering opdroegen te begroeten.

Te Deum laudamus; te Dominum confitemur!

Auteur:Simon VP