Lourdes: Bidden voor de bekering van de moslims mag niet !

De Franse priester Claude Barthe, theoloog en deskundige op het vlak van de liturgie, leert ons dat elk jaar op 15 augustus in de stad Lourdes een processie plaatsvindt waarin gebeden wordt voor de bekering van de moslims. Zij vertrekt vanuit de parochiekerk en gaat verder richting kasteel. Voor dit kasteel wordt de bekering herdacht van een moslim, emir Mirat-Mourad.

Deze werd in de stad Lourdes in het jaar 778 (de geschiedenis leert ons lessen, alleen de degenen die blind willen zijn, zien het niet…) belegerd door Keizer Karel. Volgens de overlevering zou hij bereid geweest zijn zich over te geven, niet aan de keizer, maar aan de Maagd Maria. Deze moslim, die zich bekeerde en christen werd, nam voor zijn vesting de naam aan van Louarda-de warda, de roos in het arabisch-wat later Lourdes werd.

Dit jaar wordt deze processie geschrapt, omdat de overheid vindt dat zij de veiligheid van deze processie in de stad niet kan waarborgen… Is het niet eerder omdat het voor de “weldenkenden” niet past dat christenen bidden voor de bekering van moslims ?…

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Lourdes: Bidden voor de bekering van de moslims mag niet !

 1. Het is raar om voor de bekering van een bepaalde groep gelovigen te bidden,. Dan zou dat ook moeten voor de Hindoe’s of voor de Boeddhisten. Maar daar hoor ik niemand over en het Hindoeïsme zit in feite met alleen maar in tegenstelling met de Islam. En wat de Boeddhisten betreft, tref ik hier in ons eigen dorp alleen al ik weet niet hoeveel Boeddhabeelden aan, buiten en binnen en zelfs in de Drogisterij zijn ze te koop. Moslims geloven ten minste nog in één God, die zij Allah noemen, wat ook niet meer dan ‘God’ betekent, alhoewel sommigen ons willen doen geloven dat hun God een andere God is. Dit bestrijd ik, want in de Koran wordt ook duidelijk een scheidingslijn gegeven tussen God en de Satan, de Aartsleugenaar.
  Inmiddels, en juist volgens deze website linkend aan de Restkerk.net, wordt het gaandeweg duidelijk dat het Vaticaan zelf gegijzeld is door én de Vrijmetselarij én door het Communisme.
  Dan vraagt Maria m.i. niet om alleen voor bepaalde geloofsgroepen te bidden, maar meer nog voor de bekering van de ‘Zondaars’. En die zitten immers overal, in alle gezindten van de christelijke kerken inclusief de R.K. Kerk, in alle gelovigen van de andere (Wereld)Godsdiensten en niet-christenen, humanisten en zelfs atheïsten.
  Het gaat dus puur om te bidden voor de bekering van de zondaars/essen.

 2. Het is raar om voor de bekering van een bepaalde groep gelovigen te bidden,. Dan zou dat ook moeten voor de Hindoe’s of voor de Boeddhisten. Maar daar hoor ik niemand over en het Hindoeïsme zit in feite met alleen maar in tegenstelling met de Islam. En wat de Boeddhisten betreft, tref ik hier in ons eigen dorp alleen al ik weet niet hoeveel Boeddhabeelden aan, buiten en binnen en zelfs in de Drogisterij zijn ze te koop. Moslims geloven ten minste nog in één God, die zij Allah noemen, wat ook niet meer dan ‘God’ betekent, alhoewel sommigen ons willen doen geloven dat hun God een andere God is. Dit bestrijd ik, want in de Koran wordt ook duidelijk een scheidingslijn gegeven tussen God en de Satan, de Aartsleugenaar.
  Inmiddels, en juist volgens deze website linkend aan de Restkerk.net, wordt het gaandeweg duidelijk dat het Vaticaan zelf gegijzeld is door én de Vrijmetselarij én door het Communisme.
  Dan vraagt Maria m.i. niet om alleen voor bepaalde geloofsgroepen te bidden, maar alleen voor de bekering van de zondaars. Zondaars zijn er overal in de wereld, waar je ook toebehoort, gelovig of niet gelovig, humanist of atheïst.
  Het gaat dus puur om te bidden voor de bekering van de zondaars/essen.

 3. Correctie in deze zin: Maar daar hoor ik niemand over en het Hindoeïsme heeft puur afgoden dit in tegenstelling tot de Islam.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht