Open brief van de parochianen van de Brusselse St Catherinakerk aan Mgr De Kesel

De parochianen van de St Catherinakerk naast de Vismarkt in hartje Brussel zijn ongerust, meer nog, verontwaardigd! Zij willen klaarheid over de geruchten van sluiting van deze historische kerk en over de ontbinding van de Broederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres), opgericht door de charismatische Franse priester Zanotti-Zorkine en die dankzij aartsbisschop Leonard in Brussel een plaats gevonden hebben, van waaruit zij hun apostolaat met veel succes uitoefenen. De parochianen hebben alles gedaan om een gesprek te hebben met Mgr De Kesel, tevergeefs… zij hebben dus een comité opgericht van waaruit zij om volledige klaarheid vragen over dit dossier.

Wat is hier aan de gang? Waarom zou een kerk, die ’s zondags vol is en voor talrijke gelovigen een echte plaats van geestelijke en menselijke herbronning betekent, moeten sluiten? Waarom zou het aartsbisdom het vertrek willen van de priesters en seminaristen (in 2015 werd trouwens ook een jonge Vlaming,Kurt Suenens in hun midden tot priester gewijd), die op korte tijd van St Catherina terug een bloeiende parochie gemaakt hebben? Is het omdat sommigen nooit hebben kunnen verkroppen dat Mgr Leonard een van de bezielers geweest is van dit succesvol initiatief? Is het afgunst, haat…? In elk geval schandalig en ergerniswekkend!

Uiteindelijk heeft een afvaardiging van de verontruste parochianen toch een afspraak kunnen maken, niet met de aartsbisschop, maar met zijn hulpbisschop, Mg Cockerols. Zij hebben hem gesproken over het zo vruchtbare apostolaat van de priesters en seminaristen van de “Saints-Apôtres” en zij hebben hem ook hun ongerustheid kenbaar gemaakt over  wat de jongste weken als informatie verspreid werd.

Waarom heeft de bisschop in twee jaar tijd nooit een bezoek gebracht aan de priesters en seminaristen van de Broederschap,o ndanks hun talrijke uitnodigingen… waarom was Mgr Cockerols nooit aanwezig bij een diaconale of presbyterale wijding… waarom werden de priesters van de Broederschap niet uitgenodigd bij de vergadering van het prebyterium, zoals alle andere priesters en diakens van Brussel?… Geen enkele van deze vragen werd concreet beantwoord of zij werden met nietszeggende antwoorden omzeild. De bisschop wist zelfs niet hoeveel seminaristen er in zijn diocees waren…

Het comité uit zijn verbazing over het bestaan van een”dossier”, terwijl er nooit enig contact geweest is tussen de bisschoppen en de gelovigen van de St Catherinakerk. Zoals paus Franciscus het op 26 april jl nog benadrukte “moet de kerkelijke overheid de leken dienen en zich niet van hen bedienen”. Daarom vragen zij nu dat dat Mgr De Kesel hun parochiegemeenschap zou willen ontmoeten tijdens de zondagsmis en erna tijdens de ontmoetingsmomenten die er na de zondagsmis steeds plaatsvinden.

Meer dan tweehonderd parochianen hebben de oproep ondertekend! kan Mgr De Kesel dit signaal negeren? Het zou een slag in het gezicht zijn van deze bloeiende geloofsgemeenschap.

Auteur:Veroon ter Zee