De Kesel stampt bloeiende priestergemeenschap buiten

Het is zover! “De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. De Kesel, heeft beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom”, zo luidt het perscommuniqué van het aartsbisdom. Alle bisschoppen zouden het eens zijn met deze beslissing. Er wordt laconiek aan toegevoegd dat de seminaristen die het wensen en “voldoen aan de voorwaarden van de priesteropleiding die binnen het aartsbisdom gelden hun opleiding kunnen verderzetten aan het diocesaan seminarie”. Weet u nog, dat fameuze seminarie, dat zo progressief was dat jonge mannen met een roeping tot priester moesten uitwijken naar het Nederlandse s’Hertogenbosch om er tot priester opgeleid te worden, omdat in Leuven hun roeping kapotgemaakt werd. Eens gewijd, werden zij in Nederland parochiepriester, omdat kardinaal Danneels tegen hen een absoluut “Berufsverbot” had uitgevaardigd. Dit werd dan uiteindelijk door zijn opvolger, Mgr Leonard opgeheven!… Op een gegeven ogenblik was het in Leuven zo erg, dat het voor seminaristen verboden was te knielen, de dogma’s ,zoals de Onbevlekte Ontvangenis, werden er bespot en weggelachen…

Dat de genomen beslissing doorgestoken kaart is bewijst het  argument van Mgr. De Kesel,”dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt, waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort”. Wat een hypocrisie! Is er binnen het aartsbisdom Mechelen-Brussel misschien geen priestertekort? In de dekenij Halle, zijn er bijna geen priesters meer. De “parochieploeg” bestaat nog slechts uit de deken, die allang met pensioen had moeten gaan en enkele bejaarde priesters en diakens, met daarbij natuurlijk de nodige “vrouwen-pastors” die alles doen om de priester na te apen; dat  alles natuurlijk in het allang voorbijgestreefd progressief klimaat dat de Kerk en dit Maria-heiligdom in het bijzonder zoveel schade heeft berokkend.

Onlangs overleed mijn vader, parochiaan in deze dekenij Halle. Ondanks mijn aandringen werd hem een uitvaartdienst met H.mis geweigerd. Argument:er waren niet genoeg priesters meer en een mis zou anderen kunnen discrimineren!… Het argument van  Mgr. De Kesel is dus vals en leugenachtig! Waarom steunde aartsbisschop Leonard volledig het project van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen, een unieke kans voor de Brusselse Kerkgemeenschap?… Waarom torpedeert zijn opvolger na zijn benoeming onmiddellijk dit initiatief? Hoe noemt men zo’n handelwijze? Wraak? Is dit de fameuze “barmhartigheid”, waarmee te pas en te onpas wordt uitgepakt door de Kerkverantwoordelijken?

Als Lekenforum, wiens opdracht het is te bidden, te spreken, te handelen en te getuigen ,om onze Kerk te helpen trouw blijven aan de boodschap van Jezus Christus, Zoon van de Levende God, die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”, klagen wij deze beslissing aan en roepen wij op tot actie!

Neen, dit is niet de manier van handelen van een jonge evangeliserende kerk, het is die van een palliatieve Kerk, die verder haar destructief beleid wil verderzetten, een Kerk die geen jonge, bezielde priesters meer wil !

Geen barmhartigheid zonder rechtvaardigheid! Waar blijft de rechtvaardigheid, Monseigneur?!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “De Kesel stampt bloeiende priestergemeenschap buiten

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht