Collectief van Brusselse parochianen tegen kerksluiting

In Brussel is een inter-parochiaal collectief opgericht dat zich keert tegen de sluiting van de meeste van de 108 Brusselse parochiekerken,zoals voorzien in een nieuw “pastoraal project”.Nu reeds staan soms parochianen tot hun grote verbazing ‘s  zondags voor een gesloten kerkdeur .De reden?  Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,werd een diocesaan pastoraal project op stapel gezet,dat de parochies wil fusioneren en de zondagsmissen concentreren in enkele centrale kerken.

Nochtans,zijn er in Brussel nog zo’n 144.000 praktiserende katholieken en vele nieuwe katholieke kerkgemeenschappen smeken om een gebedsruimte.Ook vele katholieke buitenlanders,die in Brussel,hoofdstad van Europa leven en werken,vragen om kerken om de liturgie volgens hun eigen tradities te beleven.

Wat is de onderliggende reden voor dit in alle stilzwijgen uitgevoerde plan?Velen stellen zich de vraag en er is weinig transparantie.Is er een financiële reden?Het onderhoud van de kerken kost per inwoner nochtans slechts 4 euro aan gewest en gemeenten en het zijn gebouwen die voor iedereen openstaan.

Het collectief vraagt dus aan de aartsbisschop Mgr De Kesel en aan zijn hulpbisschop,Mgr Kockerols,om hun fusieplan van de Brusselse parochies op te bergen.De leken zijn bereid de bisschoppen te helpen in het beheer van de parochiekerken,die een geweldig werktuig kunnen zijn voor de evangelisatie ,ook van al wie aan de “rand “staat,de”periferie”,zoals paus Franciscus het uitdrukt.

Auteur:Veroon ter Zee