Halvering van de uren godsdienstles in het franstalige gemeenschapsonderwijs

De bisschoppen van Franstalig België hebben een  brief geschreven naar de ouders wiens kinderen  het vak katholieke godsdienst volgen.Daarin stellen zij dat zij de beslissing van de Federatie Wallonië -Brussel aanvaarden om de uren godsdienstles te halveren,van twee uren naar één uur per week.Zij zeggen zelfs blij te zijn dat het vak katholieke godsdienst nog aangeboden wordt,omdat dit het samen-leven in onze multiculturele maatschappij bevordert…In het Franstalige gemeenschapsonderwijs krijgen de leerlingen voortaan een uur “Vorming tot de Filosofie en Burgerschap”.Daarnaast kunnen zij kiezen uit een aanbod van erkende godsdiensten,zoals katholieke,orthodoxe,protestantse godsdienst,naast natuurlijk de oprukkende islam…en ook nog eens zedenleer.Eigenlijk was het de bedoeling van de militante en anti-katholieke vrijzinnige lobby(la laïcité),die in Wallonië sterk aanwezig is binnen bepaalde politieke partijen,om het godsdienstonderwijs volledig af te schaffen.Volgens deze strekking hoort godsdienst alleen thuis in de privé-sfeer!De franstalige bisschoppen roepen de ouders op on hun kinderen verder het vak godsdienst te laten volgen.

Auteur:Veroon ter Zee