Geloofsvervolging in Spanje

Gaat Spanje terug naar de jaren 30,met zijn fanatieke geloofsvervolging?Meer en meer moeten degenen die de katholieke geloofsleer verdedigen,het ontgelden.Zo wordt de aartsbisschop van Valencia,Antonio Canizares openlijk aangevallen door  homo-activisten en politici omdat hij het aangedurfd heeft de familie,samengesteld uit man en vrouw, te verdedigen en de genderideologie te veroordelen.Op drie juni heeft LAMBDA,een  platform van homo-en lesbienne-organisaties,in naam van 55 organisaties,vakbonden en politieke partijen bij het gerecht tegen hem klacht ingediend.De aartsbisschop verdedigt zich tegen de meute door zich te beroepen op de spaanse grondwet,waarin de vrijheid van meningsuiting ingeschreven staat.

In ons land zitten wij eigenlijk in dezelfde situatie,alleen wordt er meer omfloerst te werk gegaan.De goedkeuring van wetten die het homohuwelijk erkennen,gaat gepaard met de instelling van een Nieuwe Orde,die het eenheidsdenken opdringt.De genderideologie wordt vanaf de lagere school onderwezen;zij wordt verspreid door de media, vakbonden en politiek volgen!Anders denken is verboden en vooral de kleine groep van katholieken die de moed hebben om hier tegen in te gaan,worden monddood gamaakt.

Auteur:Veroon ter Zee