Kindergeld

Vandaag lazen we in de kranten dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. Sinds kort immers is de bevoegdheid over die kinderbijslag overgegaan van het federale niveau naar het niveau van de gemeenschappen.

Zonder enige politieke voorkeur (God is immers niet links, noch rechts, maar Boven) betreuren wij de hervormingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren vanaf januari 2019. Het betreft met name de gelijkschakeling van het kindergeld voor alle kinderen en de koppeling van (een deel van het) het kindergeld aan het schooltraject.

Huidige regeling

Heden wordt het kindergeld progressief toebedeeld, zowel per kind als in de tijd. Voor een eerste kind is het maandelijkse bedrag ongeveer 95 Euro, voor en tweede ongeveer 167 Euro, voor een derde kind ongeveer 249 Euro. Alle kinderen na het derde kind ontvangen hetzelfde bedrag dan het derde kind (249 Euro).

Het kindergeld is ook progressief in de tijd. Naargelang de kinderen ouder worden, en dus ook grotere kosten met zich meebrengen (school, zakgeld, gsm, hobby’s ea), stijgt het kindergeld (een beetje) mee.

Een nieuw plan

Het plan van de Vlaamse regering is om 160 Euro per kind (per maand) te voorzien, ongeacht het aantal kinderen per gezin. De regeling zal enkel gelden voor kinderen geboren na januari 2019. Kinderen die voordien geboren zijn, blijven dus onder het oude systeem vallen.
Door deze wijzigingen worden, al dan niet bewust, Vlamingen in de toekomst financieel ontraden om grote gezinnen te starten. Wij maken voor u de rekensom:

Een gezin met 1 kind:
huidig systeem: €95
nieuw systeem: €160
€65 winst

Een gezin met 2 kinderen:
huidig systeem: €262
nieuw systeem: €320
€58 winst

Een gezin met 3 kinderen:
huidig systeem: €512
nieuw systeem: €480
€32 verlies

Een gezin met 4 kinderen:
huidig systeem: €762
nieuw systeem: €640
€122 verlies

Een gezin met 5 kinderen:
huidig systeem: €1012
nieuw systeem: €800
€212 verlies

Een gezin met 6 kinderen:
huidig systeem: €1262
nieuw systeem: €960
€302 verlies

Een gezin met 7 kinderen:
huidig systeem: €1512
nieuw systeem: €1120
€392 verlies

We stoppen de berekening bij 7 kinderen.
U merkt duidelijk dat de gezinnen met 1 of 2 kinderen er op vooruit gaan, terwijl de gezinnen met drie of meer kinderen er op achteruit gaan. Waar het voor grote gezinnen in het huidige systeem financieel mogelijk is dat de moeder thuis blijft om voor de kinderen te zorgen, zal dat in het toekomstige systeem voor sommige gezinnen al heel wat moeilijker worden. Dat hoewel het voor grote gezinnen toch echt geen evidentie is dat beide partners gaan werken.

Ontrading

Wij betreuren dat katholieke koppels die voor een groot gezin willen kiezen, hier worden beperkt in die keuze. Wij kunnen ons niet ontdoen van de idee dat deze hervorming bedoeld is om kleine gezinnen te promoten en grote gezinnen te ontmoedigen, daar waar het vroegere systeem (min of meer) het omgekeerde beoogde. De grote katholieke gezinnen van de toekomst zullen nog creatiever moeten zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.

Naast de wijziging van het eerder beschreven basisbedrag, wordt de stijging die vroeger leeftijdsafhankelijk was, nu gekoppeld aan de inschrijving van het  kind in de kinderopvang of in een (erkende) school. Ouders die dus kiezen voor thuisonderwijs (of voor een niet erkende school), zullen dus deze stijging niet krijgen toebedeelt en worden hiervoor ‘afgestraft’.
Het is een realiteit dat wel wat katholieke gezinnen hun kinderen thuisonderwijs geven (of sturen naar een school die niet wordt erkent) omdat vele Vlaamse scholen een werkelijk onaangepast omgeving zijn om een kind katholiek op te voeden. Deze (pest)maatregel lijkt een volgende stap in het verplichte staatsonderwijs en het afschaffen/verbieden van thuisonderwijs. Betreurenswaardig!

Tot op heden zijn er geen concrete plannen om de kinderbijslag in de Franstalige gemeenschap te hervormen.

Auteur:Simon VP