Sacramentsprocessie 2016

Vorige Zondag werd op verschillende plaatsen in het land een Sacramentsprocessie gehouden.

Eén daarvan was, misschien een beetje onverwacht, in Brussel. Immers, sinds meer dan dertig jaar was de Sacramentsprocessie die vanuit de Miniemenkerk door de Marollen trok afgeschaft. Dankzij de moedige inzet van EH. pastoor Hygonnet van de St.-Petrusbroederschap is deze mooie en volkse traditie opnieuw leven ingeblazen.
Een kleine tweehonderd mannen en vrouwen hebben zondag het slechte weer getrotseerd en zijn meer dan een uur met het Heilig sacrament biddend en zingend door de straten van Brussel getrokken, langs de Zavel, de Blaesstraat, de Hoogstraat, met een korte halte en zegening met het Allerheiligste in de Kapellekerk. De regen was tijdens de processie gestopt, een kleine vingerwijzing waarschijnlijk… Daarna was er nog een plechtige Heilige Mis in de sfeervolle Miniemenkerk. Wat een getuigenis in dit ontkerstende en deels katholiek-vijandige Brussel. Vele toeschouwers, vaak toeristen, keken met nieuwsgierigheid toe, maakten foto’s. Er zijn dus toch nog katholieken in dit land!…

Aan de andere zijde van het land, in Antwerpen, ging de processie onder meer uit vanuit de Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Hemelstraat. Hier is men volledig van de regen gespaard gebleven.
Aansluitend aan de H. Mis vertrok de processie langs de Mechelsesteenweg naar het stadspark aan de Rubenslei. Daar werd even halt gehouden voor een aanbidding van het Allerheiligste. Onderweg had de processie veel bekijks, mede door de goed georganiseerde politiebegeleiding. Verschillende passanten maakten foto’s en filmden, sommige mensen knielden wanneer EH. De Clercq voorbijkwam met het Sacrament, er werd uit luide borst en vol overtuiging gezongen…Na afloop was er naar goede gewoonte nog een bijeenkomst in de tuin van de Pius X – broederschap waar frietjes en curryworsten te verkrijgen waren. We konden er ook onze begeleidende politiemannen nog even terugvinden om op adem te komen en een babbeltje te slaan.

Zo gingen ook bij SJM in Maleizen en in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen, maar ook op vele andere plaatsen wonderschone processies uit.

Een prachtige genadevolle dag!

Auteur:Simon VP