13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima
Werkgroep Evangelisatie / 12 oktober 2017

13 oktober 2017 is de honderdste verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw in Fatima. Op die dag vond het zonnewonder plaats als teken van de echtheid van de verschijning, maar ook als waarschuwing voor de naderende straf indien de mensheid zich niet zou bekeren. Twaalf dagen later zou de rampzalige Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgrijpen, waarvoor de H. Maagd de toewijding van Rusland tot haar Onbevlekt Hart had gevraagd. We geven het relaas van de gebeurtenissen… 13 oktober! Nu beginnen de bedevaarten pas voor goed. Alle wegen en paden die naar de Cova leiden, zien opnieuw zwart van de mensen. Niemand hoeft de weg te vragen, want allen nemen dezelfde weg. Niemand denkt nog aan de oorlog: alle geesten en harten zijn vol van de Dame die gaat verschijnen in Fatima. De Kardinaal-Patriarch van Lissabon noemde het midden van Portugal een “groot geestelijk kerkhof”. Zo was het geloof daar uitgestorven. En zie, door het gebed en het offer van drie kleine herdertjes die O.L.Vrouw mochten aanschouwen, staan plotseling de doden op en beginnen te leven. Daar waar het menselijk opzicht voor enige maanden nog hoogtij vierde, wordt het thans met voeten getreden. Het zijn geen nieuwsgierigen die naar Fatima komen,…

Fake News: “Graf van Sinterklaas gevonden in Turkije”

Volgens ‘De Standaard’ en andere media beweren Turkse ‘archeologen’, dat ze in Myra een crypte hebben ontdekt waarin de stoffelijke resten zouden kunnen liggen van de Heilige Nicolaas van Myra, ook gekend als Sinterklaas. De ontdekking werd gedaan in een kerk in het Turkse Demre, de huidige naam van Myra, de geboorteplaats van Sint-Nicolaas. Naar eigen zeggen hebben de onderzoekers een tempel en begraafplaatsen gevonden onder de oude Sint-Nicolaaskerk in Demre. ‘We vermoeden dat het graf ongeschonden is, maar het wordt moeilijk om erbij te geraken met al die mozaïeken op de vloer’, legt Cemil Karabayram, hoofd van Anyalya’s Monument Authority uit. “We hebben al veelbelovende resultaten geboekt, maar het echte werk begint nu pas. Als we de bodem bereiken, vinden we misschien wel het onaangeroerde lichaam van Sint-Nicolaas”. Turkse archeologen suggereren nu dat destijds de foute botten werden ‘weggeroofd’ en dat de ‘relikwieën’ in Bari aan een anonieme priester toebehoren. Het absurde verhaal, dat de Turkse ‘archeologen’ hier proberen op te dissen is werkelijk een kaakslag voor de Archeologie. Dit is géén wetenschap, maar ideologie. Om te beginnen is Myra niet de geboorteplaats van Sinterklaas zoals door hen en de media wordt beweerd. De Turkse ‘archeologen’ hebben blijkbaar een…

Kardinaal Burke roept op tot Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria
Actualiteit & Opinie / 25 mei 2017

Kardinaal Raymond Burke vaardigde een oproep uit voor de Katholieke gelovigen om “te werken voor de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria.” Kardinaal Burke, die een van de vier kardinalen is die aan Paus Franciscus om opheldering hebben gevraagd van Amoris Laetitia, deed zijn oproep tijdens het Rome Life Forum, in de maand van het honderdjarig jubileum van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de drie herderskinderen. Kardinaal Burke is de voormalige Prefect van de Apostolische Signatuur (de hoogste Romeinse Kerkelijke Rechtbank) en de huidige Patroon van de Soevereine Militaire Orde van Malta. In een uitgebreide toespraak over “Het geheim van Fatima en een Nieuwe Evangelisatie,” zei kardinaal Burke, in aanwezigheid van kardinaal Carlo Caffarra, die ook ondertekenaar was van de ‘dubia’, van de onverholen bisschop uit Kazachstan, Mgr. Athanasius Schneider en van meer dan 100 leiders van pro-life- en gezinsbewegingen uit meer dan 20 landen, dat de Triomf van het Onbevlekt hart van Maria veel meer zou betekenen dan de beëindiging van oorlogen in de wereld en de fysieke calamiteiten die Onze Lieve Vrouw van Fatima voorspelde. “Zo verschrikkelijk als de fysieke kastijdingen zijn, die verbonden zijn met de ongehoorzame rebellie van de mens ten…

13 mei: 100 jaar geleden verscheen O.L.Vrouw voor het eerst te Fatima
Werkgroep Evangelisatie / 18 mei 2017

13 mei was het exact 100 jaar geleden dat De H. Maagd in Fatima voor het eerst verscheen aan Jacinta, Francisco en Lucia. Het relaas van die eerste verschijning gaat als volgt: “Jacinta was 7 jaar geworden, zo vertelt Lucia, toen schoon en zonnig, gelijk zoveel andere, de dag aanbrak van 13 mei 1917. Toevallig – als er in de plannen van de Voorzienigheid toeval bestaat – kozen wij die dag om onze kudde te weiden op het eigendom van mijn ouders, Cova da Iria genaamd, waar wij ook andere keren gaarne gingen. Nadat wij het, zoals altijd, bij de poel daarover eens geworden waren, moeste wij de heide overtrekken. Zodoende was de weg twee keer zo lang. Wij liepen langzaam, om de schapen langs de weg te laten grazen, en kwamen pas aan tegen de middag.” De Cova da Iria was een cirkelvormig terrein, dat deed denken aan een reusachtige ‘kom’. Het had 500 m doorsnede en lag een kilometer of drie buiten het eigenlijke dorp. De ouders van Lucia bezaten hier een eigendom, beplant met steeneiken en olijfbomen. De schapen vonden er overvloedig voedsel. De kinderen namen hun korfje en aten met smaak wat moeder had meegegeven. Daarna…

De Nederlandse bisschoppen ontsteken joodse ‘menorah’ tijdens Fatima-viering in de O-L-V-Basiliek te Maastricht
Actualiteit & Opinie / 14 mei 2017

Op zaterdag, 13 mei 2017 kwamen alle Nederlandse bisschoppen “als pelgrims” naar de Onze-Lieve-Vrouwe-­Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk tijdens een vesper­viering hun bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen deden dat “in het gelovige besef” dat Maria ons brengt bij Christus. Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen, dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de Hemelse Vader. Op het eind van de viering werden – op aangeven van de bisschoppen en buiten het zicht van de aanwezige gelovigen – de zeven kaarsjes van de menorah – die voor het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op de communiebank stond – ontstoken. De menorah is niet alleen een ‘joods’, maar eerder een politiek, zionistisch symbool, dat doordrenkt is van vrijmetselarij en dat het idee symboliseert dat de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld is voor alle naties. ‘Lucifer’ is een Latijns woord dat letterlijk ‘lichtbrenger’ betekent. In het Latijn duidt het meestal op de ‘morgenster’, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of,…

Verschijningen van Fatima gereduceerd tot “uiting van diepe geloofservaring”
Actualiteit & Opinie / 13 mei 2017

In het VRT nieuws van deze ochtend werd dan toch enkele seconden bericht over de heiligverklaring van Francesco en Jacintha, twee van de drie zieners van Fatima. Enkele seconden, waarin de “theoloog” en vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, Hans Geybels, de tijd vond de visie te verkondigen die ze bij de vrijzinnige staatsradio zo graag horen: “de verschijningen passen in de tijd van honderd jaar geleden en zijn slechts uitingen van een diepere geloofservaring…” Wij denken  dat Geybels met die visie niet alleen staat en dat een flink deel van de Belgische Kerk ermee besmet is. Van Fatima 1917 tot Fatima 2017, is dit nog een en dezelfde Kerk? Laten wij hier even dieper op ingaan… Een moeder die haar drie kinderen, die goed en braaf zijn, onder de arm neemt en hen de hel toont! Ondenkbaar in deze tijd! Een dergelijke moeder zou vandaag voor het gerecht gesleept worden. De Heilige Maagd heeft zich honderd jaar geleden niet zoveel vragen gesteld: zij heeft hen de verdoemden getoond, de vlammen en al wat er bij hoort. Er wordt dikwijls gezegd dat de wereld in honderd jaar tijd helemaal veranderd is, maar de Kerk zelf is ook helemaal veranderd. Vandaag wordt…

Licht op de hedendaagse crisis- Roberto de Mattei
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Door Roberto de Mattei, New York 27 maart 2017 Verjaardagen in 2017 Evenals in een mensenleven worden verjaardagen ook gevierd in het leven van volkeren. En 2017 is vol verjaardagen; niet echter allemaal verjaardagen die een taart met kaarsjes verdienen. De verjaardag waar het meest over gesproken wordt is die van Martin Luther. Vijfhonderd jaar zijn voorbijgegaan sinds 31 oktober 1517 toen Luther zijn 95 stellingen op de hoofddeur van de kathedraal van Wittenberg spijkerde. Een handeling die de zogenaamde protestantse hervorming in gang zette en het einde van het middeleeuwse christendom markeerde. Twee eeuwen later, op 29 juni 1717 werd de Grootloge van Londen gesticht. Deze gebeurtenis wordt als de geboorte van de moderne vrijmetselarij beschouwd die op haar beurt nauw verbonden is met de Franse Revolutie. De vrijmetselaarsloges waren feitelijk de intellectuele en de actie-ve werkplaatsen waarin de revolutie van 1789 werd bekokstoofd. Op 26 oktober of 7 november, al naargelang de Gregoriaanse of Juliaanse kalender wordt gebruikt, bezette de bolsjewiekenpartij van Lenin en Troski het winterpaleis in St.-Petersburg. Zo deed de Russische Revolutie zijn intrede in de geschiedenis en heeft die nog steeds niet verlaten. 1517, 1717, 1917, dit zijn drie symbolische datums, drie gebeurtenissen die onderdeel…

Film: Verschijningen te Fatima
Werkgroep Evangelisatie / 28 april 2017

Onderstaande film, die oorspronkelijk “Aparição” heet, is gebaseerd op de geschriften van zuster Lucia, en geeft de gebeurtenissen te Fatima waarheidsgetrouw weer. De film, in het Frans met Nederlandse ondertitels, is in delen te bekijken van telkens een 10-tal minuten. Veel kijkplezier! Bron: Cruxavespesunica

De ongelofelijke offerweelde van de zienertjes van Fatima
Werkgroep Evangelisatie / 22 april 2017

Hun grote liefde voor Jezus en Maria Maria heeft van deze onschuldige en eenvoudige kleinen, die zich door de liefde jegens Haar Onbevlekt Hart volkomen aan Haar hadden overgeleverd, meesterwerken in de orde der genade gemaakt. En wat een gans bijzondere bekoorlijkheid geeft aan deze zielen, is dat zij als het ware onbewust de toppen van de heiligheid bestijgen. In de ziel van deze kleinen heerste Maria als in Haar koninkrijk. Zij deelde hun op de eerste plaats mee Haar liefde tot God. Deze kinderen beminden God met en door het Hart van Maria. Vandaar die wondere tedere en tevens offersterke liefde welke hen bezielde. “Ik was blij“, zei Francisco, “den Engel te zien en nog blijer O.L.Vrouw te aanschouwen. Maar wat mij het gelukkigste heeft gemaakt, was God te zien in het grote licht dat de Dame ons in het hart heeft gestort. Ik houd zoveel van O.L. Heer.” Lucia vertelt: “Vanaf het ogenblik dat O.L. Vrouw ons leerde aan Jezus onze offers aan te bieden, vroeg Jacinta, telkens als wij afspraken iets te doen, of als wij iets te lijden hadden: ‘Hebt gij al gezegd dat het was uit liefde tot Jezus?’ Als ik zei van neen, dan…

Kardinaal Nichols wijdt Engeland en Wales toe aan het Onbevlekt Hart van Maria
Actualiteit & Opinie / 21 februari 2017

Kardinaal Vincent Nichols heeft een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima gekroond, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van haar verschijningen, en heeft Engeland en Wales opnieuw toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De Westminsterkathedraal zat volgepakt met ruim 3.000 mensen, en er stond een grote menigte op het plein. Kardinaan Nichols leidde het gebed van de toewijding, die de volgende zin omvatte: “In dit eeuwfeest van de verschijningen van Fatima, wijden wij ons opnieuw toe aan u en aan uw Onbevlekt hart, in dit eeuwfeest van de verschijningen van Fatima, niet enkel in vereniging met de Kerk, het Mystiek Lichaam van uw Zoon, maar ook met de hele wereld.” De Kardinaal vernieuwde de toewijding die gedaan was door zijn voorganger, Aartsbisschop van Westminster Kardinaal Bernard Griffin, in 1948. In mei 1917, verscheen de Maagd Maria aan de drie herderskinderen in Fatima, Portugal. Ze vertelde hen over toekomstige calamiteiten in de wereld, in het bijzonder gelinkt met Rusland, die vreselijk lijden zou veroorzaken. Ze herinnerde de kinderen ook aan het gevaar van de Hel, en vroeg hen de Rozenkans te bidden en offers te brengen voor de zondaars. Op 13 oktober gebeurde er het voorzegde zonnewonder, waar zo’n…