Oekraïne: Fatima-profetie vervuld?

Fatima-profetie

Biden was op Aswoensdag 22 februari in Polen en vierde de H. Mis in zijn hotel. De voorganger was Wieslaw Davidowski. Hij is een Augustijnse priester en geniet bekendheid om zijn anticommunistische strijd. Op zijn openbare Facebookpagina vindt u foto’s van het geven van het askruisje. Daarbij wordt vermeld dat er gebeden is voor de bekering van Rusland en de H. Geest afgesmeekt is voor de president. Een echo van de Fatima-voorspelling “de bekering van Rusland”.

Uit de openbare F-pagina van Wieslaw Davidowksi. De H. Mis opgedragen voor Biden op 22 februari

De kerken in Oekraïne en de bekering van Rusland

Wat houdt die bekering nu in? Zelenski, de president van Oekraïne, bezocht op 12 april Polen en sprak met eerste minister Duda. Hij ontving daarbij de hoogste Poolse onderscheiding nl. de Witte Adelaar. Ze voorzien dat de grenzen tussen de twee landen binnen heel afzienbare tijd zullen wegvallen. Dan kan het land makkelijker toetreden tot de EU enz. Maar wat kunnen de twee landen bijdragen tot de bekering van Rusland die blijkbaar de Poolse katholieken en Biden nauw aan het hart ligt?

Er is in Oekraïne de Orthodox Church of Ukraine of OCU. Die is in 2019 erkend als aparte kerk door patriarch Bartholomeus van Istanboel. Is die erkenning geldig of is dit een schisma? Heeft de patriarch van Istanboel die in een moslimland woont en geen bisdom van enige omvang heeft, die bevoegdheid? Staat hij hoger dan de andere patriarchen?

Dan is er de Ukrainian Orthodox Church of UOC die historisch onder het Patriarchaat van Moskou valt. Derde groep zijn de Uniaten of Oekraïens-katholieken die in 1600 onder de Poolse overheersing onder impuls van de jezuïeten afgesplitst zijn van de orthodoxe kerk. Ze zijn met Rome verbonden maar mogen het oosterse ritueel gebruiken.

Lobbyen in Istanboel

Tweet van Pompeo in een van de laatste weken van zijn ministerschap. Detail is dat Pompeo zelf een “herboren” christen is en gelooft in de ‘rapture’. Bij de eindtijd zou de teruggekeerde Christus de uitverkorenen meteen ten hemel opnemen. Pompeo is een toekomstig presidentskandidaat. 

De OCU is erkend door patriarch Bartholomeus van Istanboel in 2019. Pompeo, Trumps minister van buitenlandse zaken, heeft daar een grote rol in gespeeld. Hij heeft gelobbyd en schept daar in die tweet ook over op. Dat gebeurt in naam van de godsdienstvrijheid die Rusland zou fnuiken. 

Die OCU palmt nu de gebouwen van de UOC in. Alles wat fysisch aan Rusland herinnert, moet verwijderd worden, monumenten, boeken maar ook gebouwen, zo zei Zelenski’s adviseur Podolyak onlangs nog. Zijn de gebouwen niet van waarde (bv. houten noodkerken), dan bulldozer je ze.

Is het moderne Kiyiv de opvolger van de “ware Rus”?

De enige “Russische” term die in Kiyiv nog erkend is, isKiyivan Rus“. Dat is de alom gebruikte historische term die het eerste christelijke vorstendom aanduidt ontstaan bij de bekering van de Kiyivaanse kroonprins Vladimir in 987. Kiyiv is het centrum van de Oost-Slaviërs gebleven tot het begin van de Tartaarse overheersing in 1240 en is dan voor eeuwen weggedeemsterd. In de ogen van de Oekraïense ultranationalisten die een enorme invloed hebben, zijn de “Russen” van de Russische Federatie een mengvolk van Aziaten en Oost-Slaviërs, meer Aziatisch dan Europees. Als zij menen af te stammen van de “Kiyivan Rus” is dat een geschiedenisvervalsing. 

Het land dat aanspraak maakt op de adelbrief “Kiyivan Rus” neemt nu de orthodoxe kerken vallend onder het Moskouse patriarchaat over. De gelovigen die daarin niet meegaan, moeten maar ondergronds gaan. Er zijn in die streken nog heel wat “holenkloosters” uit de tijd van de Tartaarse overheersing….

De bolsjewieken achterna?

Op deze Youtube ziet u hoe omstaanders met heidense symbolen een vrouw biddend voor de toegang van het Lavra-klooster lastig vallen.

Ukrainian nationalists mock praying woman – YouTube

Hier ziet u hoe speciale eenheden binnendringen in een kerk in Ivano-Frankivsk en traangas gooien.

Zie: Video van Самооборона Горловки — Video | VK

Wat is het verschil met de bolsjewieken? Die vernielden kerken omdat ze te “Russisch” waren. Dat was voor hen synoniem van “feodaal, middeleeuws”. De eerste bolsjewieken waren trouwens niet in volstrekte meerderheid etnische Russen, er waren Letten, Litouwers, Oekraïners, Georgiërs en heel veel Joden bij. De Oekraïense speciale eenheden vernielen nu kerken omdat ze te “Russisch” zijn in de zin van etnisch Russisch of aan Rusland herinnerend. Maar eigenlijk komt de vervolging op hetzelfde neer. Ze laten nu ook graffiti na, niet meer hamers en sikkels maar eerder fallische symbolen en wolfsangels.

Hier de vertaling van de bovenstaande VK-post. Die vernoemt enkele steden en ook kloosters (Lavra en het Holenklooster Pechersk):

Unknown persons set fire to the canonical church of the Ukrainian Orthodox Church in the Ternopil region of Ukraine. Earlier in Ivano-Frankivsk was the seizure of the only temple of the Ukrainian Orthodox Church. /…./

Usually a crowd of young people comes, some kind of fight begins. Like these young men, /…./ are Orthodox, although they have nothing to do with Orthodoxy. Some oak phallus will be set – and go to worship him. As a result, the temple is filled with tear gas and everyone is expelled from there. The temple is closed – the temple passes under their possession. Caves of Kiev-Pechersk saints promise to close and not to let believers there. The Minister of culture of Ukraine explained that now in the Lavra will be better without monks. Recently, in the Chernivtsi region, “cabans” come directly to the liturgy – someone in uniform, someone without. They pull the priest out of the altar and begin to blame him. The priest asked to complete the liturgy, to complete the sacrament, and then is ready to go with them. But no, evil doesn’t need it.

Komt de profetie uit?

De Orthodox Church of Ukraine is beter te verkopen in het Westen. De metropoliet Epiphaniy van de OCU ligt goed bij de internationale LGTB-gemeenschap en zou het homohuwelijk niet ongenegen zijn. Hij dient ook sacramenten toe aan de katholieken. Dat zou de fusie van de OCU en de Uniaten (Oekraïens-katholieken) ten goede komen.

Komt Fatima zo uit? Het land dat het alleenrecht meent te hebben op de titel ‘Kiyivan Rus’ kaapt één kerkgemeenschap, fusioneert die met de tweede en laat ze dan opschuiven in de richting van de derde, die in communie is met Rome…Op korte termijn een goede zaak voor Rome en het Westen? 

Wat gebeurt er als (West-)Oekraïne met Polen samensmelt? Dat zal een zware dobber zijn voor de Poolse bevolking. Denk aan de torenhoge opvangkosten, de bijna hoogste inflatie van de EU-landen, de enorme beveiligingskosten, de dumping van Oekraïens graan en vlees dat de Poolse boeren uit de markt prijst. De “conservatieve” Poolse regering kan echter de pil vergulden door de Poolse katholieken voor te houden dat het de katholieke zaak in de wereld vooruithelpt en zelfs een voltrekking is van een Fatima-profetie.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

33 commentaren op “Oekraïne: Fatima-profetie vervuld?

 1. Voor mij is de Fatima-profetie vervuld sinds het aantreden van President Poetin ! Sinds dan is er vrijheid van geloof. Vladimir Poetin zelf is orthodox. In zijn vele toespraken zegt hij duidelijk dat hij zijn bevolking wenst te beschermen tegen de decadentie van het westen en de Woke beweging.
  Het heeft weinig of geen zin om te blijven bidden voor iets die reeds is gegeven door God !
  Is het geen teken van diep ongeloof ?

  1. Zo te zien… Maar wat moeten wij Westerse christenen dan doen die in feite walgen van deze LGTBQ-toestanden & de Wokebeweging….?

 2. Door de Grote Waarschuwing zal Rusland zich bekeren.
  De communisten staan op de achtergrond klaar om Europa binnen te vallen..als Poetin van het toneel is verdwenen.. zoals enkele profetieën impliceren.

  1. Het communisme is is Rusland al lang geen thema meer. De globalistische communisten hebben Europa al overgenomen. Hoe kan je de EU en zijn opperste Sovjet, de EU Commisie anders noemen?

 3. Samenvattende conclusies over de in Fatima voorzegde tijdperk van Vrede..te begrijpen als het symbolische 1000jarig VredeRijk::

  [Wie bekend is] ..in zekere mate met de profetieën uit het verleden en de huidige actuele profetieën kan weten dat de 3e wereldoorlog beëindigd wordt met het openen van het 6e zegel ‼️middels de 3 duistere dagen.
  De Waarschuwing als waarschuwingsoordeel volgt dan ook direct op het einde van de 3 dagen van duisternis.

  Het is ook [logisch] dat met de grote Waarschuwing in het 6e zegel.. satan dan ook direct aan het begin van de Waarschuwing gebonden wordt zoals, Openb.20:2-3 aangeeft.
  Het oordeel in vers 4 betreft dan ook de Waarschuwing.. in het 6e zegel.. zijnde het vóórlaatste oordeel aan het laatste oordeel in Openb.20:11-15

  De loutering en zuivering van de mensheid en de gehele schepping door het Grote Licht in de Waarschuwing (zie ook o.a. Maleachi 3)..moet dan ook de geboorte worden van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase, wat aangegeven is in Jesaja 65:17-20.. de {éérste fase} als begrepen door vers 20.. en dus grondlegging voor de afronding in Openb.21:4+.

  Het 6e zegeloordeel is dan ook eveneens dus, naast een Verlichting, ook een wraakgericht.. wat in zijn onderscheid goed aangegeven is in Jesaja 66:14-24.. te weten in vers 14.
  Openb.19:11-20 is dan ook datzelfde wraakgericht in het 6e zegel.
  Het laatste oordeel in Openb.20:11-15 is nog een wraakoordeel nog een louterings en zuiveringsproces zoals het vóórlaatste oordeel in Maleachi 3.

  De vraag kan dan zijn waarom in Openb.19 vers 20 ..twee personen worden vermeld en in Daniël 7-11 maar één persoon, zoals ook in Jes.11 vers 4 ..en één leider in Jesaja 66:17.. terwijl de valse profeet en de antichrist twee leiders zijn ..als antichristelijk duo.

 4. Correctie van:: [nog] een wraakoordeel [nog] een louterings ..moet natuurlijk zijn::
  ‼️noch een wraakoordeel ‼️noch een louterings..enz.

  1. @ Jo,
   we weten dat het zeer erg zal worden.

   Beperk u A.U.B. tot gewoon aanvaardbaar schrijven zoals uw commentaar van 11 april 2023 om 22:35

   Dat van 12 april 2023 om 13:21 is overbodig en niemand leest het.

 5. @: eric-b-l..

  Wie heeft je ingegeven dat het niemand leest ?! Ben je soms een “waar”-zegger ?! 😲.
  @: Waramund bleek ook al die “waarzeggende geest” te hebben, want hij beweerde hetzelfde.

  De voortgaande profetische informatie impliceert de nood-zaak om verbanden te zien en te leggen.
  Gewoon wat informeren verslapt de aandacht.. maar samenhang aantonen inzake de informatie kan interesse wekken.. althans als vooraf al niet een bepaalde negatieve stemming gewekt wordt.

  In die vorige reactie van mij gaat het om het zien van de grote lijnen en het grote geheel en toch ook nog oog te hebben voor bepaalde details.. en is een poging om het een en ander steeds eenvoudiger en duidelijker te formuleren.

  En waarom reageerde hier dan niemand over wat @:Waramund beweerde over het 1000jarig VredeRijk..dat door de kerk is afgekeurd.
  Bij Vassula Ryden b.v. was dat het geval.

  Heden gaat de hemel dan ook gewoon voorbij aan de eventuele goedkeuring van de kerk inzake het duizendjarig rijk.
  Er zijn dan ook verschillende zieners waar dit thema gewoon in hun boodschappen besproken wordt.. zonder die kerkelijke “taboes”.
  Daarbij heeft het vaticaan al lang zichzelf buitenspel gezet.. zoals ook gewoon te constateren is.. en tevens besproken in de actuele profetieën.

  Ook de volgende profetie weerlegt de opvattingen van @: Waramund over de deeltjesfysica.. of @:Waramund heeft gelijk en zijn die profetieën van der duvel afkomstig.. 🤭
  https://youtu.be/E9VwLMdfc4g
  ……

  1. @ Jo,
   ondanks u 99,99 % negatieve reacties krijgt en dan toch nog hardnekkig blijft doorzetten begint wel aardig op pesten te lijken.
   De 0,01 % positieve reactie kwam dan nog van mij om u een kans te gunnen.

 6. @: eric-b-l..

  Het blijkt dat hier meerdere personen geklaagd hebben over dat er reacties achtergehouden worden.. met andere woorden dat er hier censuur toegepast wordt.. een overeenkomstige censuur betreffende die wij ook zozeer bij de overheden en media afkeuren en van walgen en verachten.
  Zelfs Jules van Rooyen blijkt hier al verschillende keren gecensureerd te zijn.. hetgeen absurd is.

  De vraag kan dan zijn wie hier de hand in heeft.. de redactie of een computerprogramma..of zelfs ene @;eric-b-l kan de mogelijkheid zijn.. 🤭misschien ook 😂🤣Soros of de Rothschilds..en of bill gates.. of de demon-craten in Amerika.. om er dan even maar de draak mee te steken.

  Iemand die censureert heeft er schijt aan, om het zo te zeggen, dat hij iemands tijd steelt..en zijn mentale geestelijke energetische inspanning tot een overbodigheid en zelfs tot dwaasheid verklaart, want waandenkbeelden.. waandenkbeelden in zekere zin dus van een dwaas.
  Maar in de h.Schrift staat een wee geschreven over de mens die zijn broeder dwaas noemt.

  Hier te reageren op dit forum is verworden als tot -een hand in een wespennest steken-.
  De kunst om elkaar te bevragen inzake een stellingname van de andere.. is hier niet of zeer sporadisch aanwezig.. hetgeen ik tot mijn schrik hier heb moeten constateren..en helaas tot mijn spijt.

  Elders in een ander artikel schreef je: ☆”omdat u deze keer terzake bent heb ‼️ik uw automatisch geblokkeerd commentaar ‼️vrijgemaakt… Altijd vergevingsgezind.” ….
  En hierboven schreef je: “ondanks u 99,99 % negatieve reacties krijgt en dan toch nog hardnekkig blijft doorzetten begint wel aardig op 😲pesten te lijken.
  De 0,01 % positieve reactie kwam dan nog van mij om u een ‼️kans 😱te gunnen”.

  @: eric-b-l.. met die twee reacties heb je jezelf ontmaskerd.. en ‼️ jezelf verlaagd.
  Ook blijkt dat je toch niet zo nederig bent ..als je hier voorwendt ..want anders was je ook terughoudender geweest.. rekeninghoudende inzake de vreze Gods..dat het ook wel eens mogelijk kon en kan zijn dat je niet mij bestrijdt.. maar de keuze van God zelf.

  Dat Hij mij tot Zijn keuze gemaakt heeft mag dan voor jou een vraag zijn maar voor mij een weet.. de..deze keuze van God te betwisten is hoogmoed.. iedereen het zijne..middels de ouders en hun voorgeslacht.. dit te beseffen en te erkennen in zijn eenvoud..wekt de levendigheid van de nederigheid.

  Ook jij..@eric-b-l ..geeft aanleiding🤔💆‍♂️ en invulling aan Jesaja 49:4.

 7. @eric-b-l,
  U heeft 100% gelijk met Uw reactie van 13 april 2023 om 08:46 uur.
  (Zo lees ikzelf LÉTTERLIJK niéts(!) van wat @Jo schrijft.

  Eerst was zij muisje-stil om af te wachten wat reactie van redactie zou zijn.
  Nu de reactie van redactie (niét overdreven) NÚL was, gaat @Jo steeds verder en verder.
  Om precies te zijn: @Jo probeert de redactie uit hoever hij/zij precies gaan kan.

  1. Blijkbaar neemt de redactie van deze site zich eveneens niet serieus, waardoor zij ook de lézers niet serieus neemt.

   De redactie vergist zich gruwelijk.

 8. De taak van een redactie =
  Redigeren is het nakijken en verbeteren van een tekst vóór publicatie.
  Als je een tekst redigeert, controleer je de spelling en grammatica. Maar niet alleen dat: je checkt ook de opbouw, structuur en rode draad van een tekst. Het DOEL!!! Een foutloze, NUTTIGE(!!!) duidelijke en prettig leesbare tekst.

  1. @ P.J.T. Derks,
   het was mijn persoonlijke actie hem een kans te geven.
   Jo kan dus inderdaad terzake zijn, zo blijkt.

   Wat ik me nu afvraag is of hij echt zit uit te zoeken hoe ver hij kan gaan of dat hij slechts innerlijk gedreven is (bezeten) om zijn toxische woordkramerij aan iedereen op te dringen.

   Niemand geeft om wat hij schrijft, alleen hijzelf is gedwongen om zich op te dringen.

   “Waarom gedraagt deze persoon zich zo?”
   “Wat heeft ertoe geleid dat deze persoon zo toxisch is geworden?”
   “Hij is overtuigd superieur te zijn en heeft grote nood dat door anderen bevestigd te zien.”
   “Zonder enige schuld of schaamte stelt hij eigenbelang altijd voorop.”
   — vitaalgezond.com/toxisch-gedrag/

   -Hij voelt zich dus nooit schuldig.
   -Maar alle anderen zijn altijd de schuldigen. Iedereen, werkelijk!
   -Het is voor hem een groot genot iedereen te domineren.
   -Machtswellust.
   -Dat genot geeft hen grote zo voldoening dat hij er aan verslaafd is.
   -Zelfs God moet voor hem buigen want hij blijft Gods Woord misbruiken tot eigen voldoening.

   Ongetwijfeld is hij in zijn omgeving zeer goed gekend en de meeste mensen die hem kennen vluchten voor hem zodra ze hem zien, uitgezonderd de onwetenden over wie hij zijn macht kan laten gelden.

   Indien zij wilden samenwerken konden zij hem openlijk voor een vrederechter aanklagen. Die zou dan kunnen bepalen welke therapie hij moet volgen en hoeveel politietoezicht hij nodig heeft. Indien dat niet helpt of hij tracht zich daaraan te onttrekken riskeert hij gevangenisstraf.

   Misschien kunnen we Jo aanklagen bij Google ?
   Helaas is Google geen werkelijk ambtelijke tak van de Belgische of Nederlandse of Europese overheid.
   Misschien loont het de moeite de mogelijkheden te onderzoeken.

 9. Een inhoudelijke reactie op het artikel:: ••Oekraïne: Fatima-profetie vervuld?••
  Inzake de Fatima-profetie en het tijdperk van Vrede ..en wat betrouwbare heiligen daarover zeggen..bestudeerd door Albert de Bec .

  De Eerwaarde Barthélémy Holzhauser, Abbé Souffrand, Marie Julie Jahenny en Marthe Robin zijn de meest geciteerde en bekendste in Frankrijk.

  Eerbiedwaardige Holzhauser :
  Vanaf het zesde kerktijdperk ((betreft overeenkomstig met het 6e zegel)), dat een tijdperk van troost zal zijn, en dat zal beginnen met de Heilige Paus ((Zacharia 6:11))..en de machtige Monarch, en zal duren tot de ‼️ verschijning van de Antichrist.

  Dit tijdperk zal een tijdperk van vertroosting (consolativus) zijn, waarin God Zijn heilige Kerk zal troosten uit de kwelling en grote beproevingen die zij in het ‼️vijfde tijdperk ((Openb.6:9))..zal hebben doorstaan. Alle naties zullen worden hersteld tot de eenheid van het katholieke geloof. Het priesterschap zal meer dan ooit bloeien en de mensen zullen het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid met alle zorg zoeken.

  De Heer zal de Kerk goede herders geven. De mensen zullen in vrede leven, ieder in zijn wijngaard en op zijn akker. Deze vrede zal hun geschonken worden omdat ze verzoend zullen worden met God zelf. Ze zullen leven in de schaduw van de vleugels ((Jesaja 32 ..Ezechiël 17:23))..van de machtige Monarch en ‼️zijn opvolger.

  Alle naties zullen komen en de Heer hun God aanbidden in het ware katholieke en Romeinse geloof. Vele heiligen en doktoren zullen op aarde floreren. Mannen zullen houden van oordeel en gerechtigheid. Er zal vrede heersen in het hele universum, omdat goddelijke macht Satan vele jaren zal binden, enz.; totdat de zoon des verderfs komt, ‼️die hem weer zal losmaken, enz..

  Een profetie uit Vlaanderen maakt melding van een aantal verschijningen waarvan een Vlaamse mysticus, Jules de Vuyst, tussen 1933 en 1952 getuige was :
  De Maagd zal hem vragen te bidden voor een jonge koning die hem eerst zal worden getoond, jong en slank, daarna gekleed in een soldatenuniform met rode versieringen. Hij zal later vernemen dat het de persoon was die recht had op de Kroon van Frankrijk die via Marseille naar zijn land zou terugkeren [in overeenstemming met de profetie van Abbé Souffrand, eraan herinnerend dat Marseille de eerste stad ter wereld is die is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus ] wanneer voor hem de tijd komt om de troon te bestijgen.

  En nogmaals :
  de Maagd Maria zal voor het eerst aan hem verschijnen langs de weg op een pelgrimsdag. Ze zal hem aankondigen dat ze hem geheimen zal vertellen: ze zal hem vertellen over moorden, verbannen mensen en ‼️‼️echte en valse koninklijke takken.

  Tegelijkertijd ziet hij aan de overkant van de weg een kind wegrennen met een vrouw. De Maagd zal hem de naam geven van deze vrouw die hij zal vergeten. De Heilige Maagd zal eraan toevoegen: Deze vrouw vluchtte met het kind, ze wordt omringd door engelen en ze wordt verlicht door de goddelijke Voorzienigheid. Dit kind was een kind van een koning die verloren was en die meerdere keren in zijn leven door deze vrouw werd gered.

  ‼️‼️😲.. Later zal uit de afstammelingen van dit kind een grote koning voortkomen die Frankrijk geluk zal brengen. Hij zal heilig leven en zichzelf de Koning van het Heilig Hart noemen. Voordat deze gebeurtenissen plaatsvinden, zal het grootste deel van Frankrijk tegen hem gericht zijn en zal het kleinere deel voor hem vechten. En hij zal veel verdedigers hebben in Vlaanderen.

  Duitsland zal veel stenen op zijn pad gooien om te voorkomen dat het koningschap in Frankrijk wordt hersteld. De Maagd zal, met de hulp van de goddelijke Voorzienigheid, deze plannen dwarsbomen en de troon herstellen.

  De koning arriveerde met een zeer kleine stoet van mannen die, ‼️net als hij, bezield waren door de liefde van God en ‼️‼️die niets anders wilden dan zijn glorie. Maar deze kleine processie werd voorafgegaan door de aartsengel Sint-Michiel, die voorop liep met zijn vlammende zwaard… Ze hadden, menselijk gezien, noch de aantallen noch de kracht. Hun kracht lag in God.

  Zijn visie op de boodschap van Jezus Christus :
  “Nooit, arm Frankrijk, zul je geregeerd worden door een ander dan deze Koning van Mijn keuze. Ik zal Zelf komen wanneer er de minste schijn van hoop is. Ik zal mezelf in het midden van Frankrijk plaatsen; Ik zal al Mijn kinderen rond Mijn Heilig Hart roepen en Ik zal de veroveraar van Frankrijk de banier geven waarop Mijn Heilig Hart gegraveerd is.

  Na deze verschrikkelijke beproeving zal Ik de tijd van de kastijdingen verkorten vanwege Mijn slachtoffers, vanwege Mijn Heilig Hart en om uiteindelijk sneller de Koning te geven die gekozen en gekozen is door Mijn Goddelijk Hart. Ik zal het land Frankrijk bevolken met bloemen, dat wil zeggen met zuivere, vrijgevige, berouwvolle harten die de Heilige Kerk, de Heilige Vader en de Koning zullen liefhebben. Ik zal dit land en Mijn ontsnapte volk zegenen.

  Ik zal Frankrijk een nieuwe generatie geven. Ze zullen groeien in Mijn genade; ze zullen volgen onder het bewind van een zeer vrome koning die, door zijn deugden, het mooie sieraad van Frankrijk zal maken. Ik heb liever dat je andere onthullingen vergeet dan deze; Mijn volk moet niet verbaasd zijn over de beloofde kastijdingen”.

  Deze dagen zullen echter worden ingekort ten gunste van de rechtvaardigen. God zal een modelkoning op de troon verheffen, een christelijke koning. De zoon van Saint Louis zal‼️ houden van religie, vriendelijkheid, gerechtigheid. De Heer zal hem licht, wijsheid en kracht geven. Hij heeft hem lang geleden zelf voorbereid en het door de smeltkroes van beproeving en lijden gebracht, maar hij zal hem uit ballingschap terugroepen, ((Jesaja 49:8))..

  Hij, de Heer, zal hem bij de hand nemen en op de afgesproken dag zal hij hem op de troon vervangen. Het is zijn bestemming om te herstellen en te regenereren: dan zal de getrooste religie weer bloeien en zullen alle volkeren het bewind van prins Dieudonné zegenen. Maar dan zal het kwaad ((met de antichrist))..het overnemen en min of meer tot het einde der tijden voortduren.

  Lodewijk XVI, The Martyr King, zei in een optreden dat is opgenomen in het dossier dat is samengesteld voor zijn Oorzaak van Canonisering :
  Velen hebben op mijn troon gezeten en hebben daar hun verlies gevonden. Alles wat zal hebben overleefd, zal zich op een dag verzamelen rond de plaats waar mijn bloed vloeide (de Place de la Concorde in Parijs); in het midden van hen zal degene verschijnen waarvan wordt aangenomen dat hij dood is vanwege het kledingstuk en de wolk ((Openb.10))..die hem bedekt. Hij is het die mijn scepter in zijn hand moet houden; hij is de oudste na mij.

  De Heilige Maagd:: De triomf zal komen…mijn kinderen, bid, bid veel…We moeten bidden voor de toekomstige koning…en voor de ‼️soevereine Paus ((Zacharia 6:11-15))…De republiek staat op het punt te vallen: het is de heerschappij van Satan! …Een andere wereld en een ander koninkrijk zullen komen…Jesaja 32.

 10. Een gebaar van waardering ..aan de Vlamingen.

  Hij zal heilig leven en zichzelf de Koning van het Heilig Hart noemen. Voordat deze gebeurtenissen plaatsvinden, zal het grootste deel van Frankrijk tegen hem gericht zijn en zal het kleinere deel voor hem vechten. En hij zal veel ‼️verdedigers hebben in Vlaanderen.

 11. Een katholiek forum, dat overtuigd Rooms Katholieken zéér welbewust uitsluit + overtuigd non-katholieken zéér welbewust binnenlaat. is geen katholiek forum meer, doch een zelfingenomen clubje.

  Met zulk beleid sluit U zichzelf uit. Veel plezier met het in de spiegel kijken (dan ziet U Uw spiegelbeeld).

 12. P.Derks…

  Omdat ik de kwaadste niet ben ..van de narcisten der narcisten.. wil ik mij best opofferen😲 door hier weg te blijven.. opdat jij ontspannen verder kunt babbelen.

  Maar om het af te leren wil ik wel nog even snel reclame maken voor de volgende site:
  https://lecatho.fr/culture/dou-vient-la-croyance-du-grand-monarque-qui-doit-diriger-la-france/
  ……en je weet dat de vertaling mogelijk is via de Google Chrome app ..
  En die informatie is dus niet alleen voor P.Derks of @: eric-b-l..maar ook voor al mijn dierbare Vlaamse vrienden. 😉

  1. @ Jo,
   Maar waarom toch hebt u zo lange tijd ons belast met onbegrijpelijke dingen en met onlogische ‘beschrijvingen’ ?
   En nu lijkt u plots klaar te denken en verklaart zoveel door simpel naar enkele Franse pagina’s te verwijzen !
   Waarom dat niet de eerste dag gedaan ?

   Dus volgens Franse Katholieken zou de monarch een Vlaming zijn.
   Wel, goed dan, dat zullen we dan wel tijdig zien.

   Maar nogmaals, waarom zoveel onbegrijpelijke dingen over ons heen gegoten en nu plots kan u het klaar en duidelijk?

 13. @Jo,
  Ik hoop en bid, dat U meent wat U geschreven heeft in de eerste zin van Uw reactie van 15 april 2023 om 20:11 uur.

  Mocht U wegblijven van deze site: stelt U het op prijs om voor Uw zielenheil te bidden?

  Uw laatste alinea is tevens door mij gelezen, doch NIÉT de door U aanbevolen site.
  (Wat ik lees óf niet-lees = 100% conform Uw eigen wensen: ik zal NIMMER bidden tégen Uw wens en/of Uw wensen.)

  Tevens spreek ik de hoop uit, dat de redactie van deze site dit commentaar doorgeeft:
  Tot mijn ultieme verrassing bemerkte ik dat de redactie zéér welbewust(!!!!) reacties van mij tegenhoudt.

 14. @Jo aanvulling:
  bidden voor iemands zielenheil betekent:
  Vragen aan God om iemands ziel te doorgronden, opdat met die persoon -na het eindige(!) aardse leven – gebeurt wat die persoon ten diepste wenst.

 15. @ P.J.T. Derks,
  voor zover ik weet is de algemeen bekende christelijke regel dat men bidt voor het zieleheil van mensen, en ik meen ook te mogen zeggen dat men daarbij God vraagt om degenen voor wie men bid meer innerlijk licht te geven.

  Eigenlijk zoals ouders voor hun kinderen bidden.

  Toen Jezus als aards Mens onder het volk van God aanwezig was kon Hij een machtige autoriteit laten gelden tegenover sommige onwaarachtige Joden en op het laatste vrije moment in de hof van olijven ook tegenover de soldaten die toch slechts gewone mensen waren. Maar daar tegenover staat Jezus’ zeer grote barmhartigheid omwille van de Blijde Boodschap en de nieuwe benadering van heel de wereld door het Nieuwe Verbond dat nog altijd onveranderd geldig is.

  Weliswaar ben ik jonger dan u en bezit minder levenservaring, toch zou ik u vriendelijk willen vragen om meer tegemoetkomendheid tegenover de vele zondaars die hier op dit forum komen. Want zoals wij de anderen oordelen zouden we zelf ook kunnen beoordeeld worden eens we de aardse tocht eindigen en voor de Grote Rechter moeten rekenschap geven.

  Beste heer Derks, van harte, Eric.

 16. Tegemoetkoming is goed, maar er bestaat ook ’n tevéél tegemoetkoming (zoiets als: al te goed is buurmans gek). De betekenis van dat gezegde: Het is mooi om af en toe iets voor een ander te doen, maar bewaak je grenzen!

  Zo bemerkte ikzelf het volgende: @Jo kon gewoon neerschrijven wat ie wilde, terwijl de redactie van deze site zéér welbewust(!!!!) reacties van mij tegenhield

  De redactie van deze site kán dus DIRECT ingrijpen; zij hoeven het slechts te WILLEN.
  De redactie-zélf is dus onwillig. En dat vind ik ’n véél groter probleem dan ’n onwillige klant.

 17. Mijn reactie van 16 april 2023 om 19:41 uur was dus bedoeld voor @eric-b-l .

  1. @ P.J.T. Derks,
   in verband met Jo kan ik alleen zeggen dat er nog andere dingen meespelen. Indien u de voorbije jaren een ernstige blik had genomen in de talrijke voorzeggingen van Katholieke heiligen aangaande onze huidige verschrikkelijke tijd in de geschiedenis dan zou u het een en ander misschien meer overdenken. U zou alsnog de url’s die Jo opgaf rustig kunnen bekijken. Weet u, dat ten tijde dat de Messias nog niet was geboren een flink aantal Godgetrouwen echt uitkeken naar de komst van de Messias. Zo is het ook nu. Daarom alleen al wil ik Jo toch nog wat ruimte geven, en zie waar hij nu pas mee tevoorschijn komt. Goddank. Een klein roosje met grote doorns weliswaar, maar het loonde dus.

 18. @eric-b-l,
  Het is mij welbekend, dat ten tijde van Jezus’ geboorte velen uitkeken naar de Messias.

  Jozef (van het Oude Testament) was een voorafspiegeling van de Messias.

  Dat was namelijk ook de reden dat de (drie?) wijzen zo’n lange reis ondernamen.
  Zij waren zó overtuigd van hun gelijk. dat zij drie dure kado’s meenamen op hun riskante reis: goud + wierook en mirre. Die kado’s waren écht een grote(!) Koning waardig.
  Met de wierook konden zij Jezus met zeer wel (= fijn)ruikende wierook verwelkomen;
  de mirre is een zeer bloemige ruikende parfum;
  Het goud staat symbool voor onmetelijke rijkdom.
  Omdat het drie zeer dure kado’s waren, veronderstelt men, dat het drie wijzen betrof. Zij waren écht zeer wijs. Zij wisten dus veel (zij waren dus écht wijs zo wisten zij wat er in de bijbel voorspeld staat en konden zij de sterrenhemel); zij wisten dus ook van de door de Joden voorspelde geboorte van de Messias. Zo vertrouwden zij er volledig(!) op, dat die grote ster hen naar die grote Koning zou brengen.

  De geleerden van nú weten al zeer lang, dat de arme Maria en Jozef die kado’s ruimhartig gebruikt hebben in Egypte. Dit, tot vreugde en gezondheid van de inwoners aldaar.
  (Tot heden is pakweg 10% van de bevolking christen.)

  enz. enz.

 19. @eric-b-l,
  wegens vervelende fout:
  (Tot heden is pakweg 10% van de bevolking christen.)

  Dit moét zijn:
  (Tot heden is in Egypte pakweg 10% van de bevolking christen, volgeling van Jezus Christus.)

  enz. enz.

  1. @ P.J.T. Derks,
   ik meen te begrijpen dat u niet echt gesteld bent op de talrijke oude en hedendaagse katholieke profeten en hun voorzeggingen over het herrijzen van de Kerk en wat daar voor nodig is ?
   Misschien begrijp ik u verkeerd ?

   1. @eric-b-l , Waaruit concludeert U dat? Zonder de hulp van de toenmalig bekende bijbel (het momenteel zogeheten ‘oude testament’) hadden de drie wijzen Jezus niet kunnen vinden. Dan zouden zij zelfs niet naar Hem gezocht hebben.

    Er doen tegenwoordig vele verhalen de rondte. Of – en zo ja – dat alles waar is: de toekomst zal het leren. De toekomst zal het ons leren.
    Van de andere kant: God kan dit alles(bijv. de totale afbraak van de kerk) ónmogelijk toestaan.
    Ik heb de totále en álgehele afbraak vanaf het het eind van Vat. II gezien. Wat ik zeer welbewust zelf heb meegemaakt op kerkgebied zou ik tevoren voor ónmogelijk gehouden hebben.
    Ik noem maar de vele uittredingen van priesters, broeders en zusters + de vele uitschrijvingen + vele kerksluitingen. En dat alles binnen één mensenleven. Dat alles is volgens mij nog NIMMER vertoond in de 2000 jaar dat het R.K. geloof bestaat.

    God ZÁL dus mijns inziens ingrijpen. Dit is overigens al vaker voorzegd bij Mariaverschijningen.
    Echter, voor een overtuigd katholiek zijn al die wel of niet wonderen TOTÁÁL onnodig.

    Wat ik tegenwoordig mis = goede en complete kerkboeken + complete (lees: zonder weglatingen) bijbels + last but not least goede bisschoppen en voldoende goede priesters. Bijbelcursussen voor leken bestaan al ’n dertig jaar niet meer.
    (De huidige ‘paus’ is hooguit een namaakpaus: hij is hooguit een schertsfiguur; iemand
    (die men niet au sérieux kan nemen.)

    Echter ik vind het zélf een steeds groter wonder, dat in Egypte steeds meer opgravingen bewijzen(!) dat de bijbel waar is.

    Het ombouwen van man naar vrouw en vice versa + de vele echtscheidingen + de vele kerkuittredingen zijn kenmerken dat satan is losgelaten.
    Echter, de bijbel meldt, dat dit slechts voor kórte duur zal zijn. En daarop vertrouw ik voor de volle 100%. Ik vrees echter voor de zielen van vele mensen.

    Voor het geval dat U mijn opmerking gemist zou hebben: wantrouw het huidige bestuur van deze site.

    1. @ P.J.T. Derks,
     moesten ‘grote’ Vlamingen als Gerard Bodifée en Etienne Vermeersch, of nog veel erger: Hugo Claus lid zijn (geweest) van het Katholiek Forum, dan zou geen haar op mijn kop er aan denken hier te komen kijken, laat staan stukjes publiceren of reacties schrijven.

     Maar mensen als bijvoorbeeld Pater Daniel en niet in het minst Michaël Dekee vertrouw ik met mijn ogen dicht. Kijkt u maar eens naar het prachtig werk dat Michaël presteert:
     >>> gegroetokruis.org/gebeden-voor-eerherstel/
     >>> gegroetokruis.org/rozenkransgebeden/
     >>> gegroetokruis.org/de-10-geboden/
     >>> gegroetokruis.org/onze-redder-jezus-christus/
     >>> gegroetokruis.org/films/ — Tranen van de hemel — Wonderen van de Eucharistie — Ark van Noach — Introductie in de Christelijke Leer — Het Geheim van (O.L.Vrouw) van Fatima — De evolutieleer is een leugen.
     Over evolutie publiceerde hij enkele boeken want hij studeerde aan de unief.

     Het minste dat ik kan zeggen is dat de vrienden van Michaël Dekee dus ook mijn favorieten zijn.

     Wil u nóg meer Katholieke Vlamingen dan hen dan kan u terecht in het “Oude klooster”, Maleizen, Overijse waar u jonge Traditionele priesters kunt spreken.
     >>> hetoudekloostermaleizen.be/contact/

     Voor zover ik weet hebben sommige KF-bestuursleden ook een gezin en hun dagelijkse maatschappelijke plichten waarmee hun dagen goed gevuld zijn, dat zult u hen toch zeker niet kwalijk nemen.
     En dan ben ikzelf er ook nog bij zonder dat ik begrijp waarom want ik ben slechts een klein boerke zonder diploma’s. Een soort vervulling van mijn oude dag, of iets in die aard. Maar u kent me toch al een beetje hoop ik, en moest u niet akkoord gaan dan hoor ik dat wel van u.

 20. @eric-b-l
  Ik heb U al eerder gezegd: U bent ’n serieus persoon (en dús 100% te vertrouwen).

 21. @eric-b-l,
  Ik was het even vergeten: bedankt voor dat adres. Vroeg of laat zal ik dat kunnen gebruiken.
  Jammer genoeg heb ik geen auto meer en ben ik slechts zeer moeizaam mobiel.
  De door U aanbevolen site ziet er vertrouwen wekkend uit.
  Bedankt daarvoor.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht