Meer dan 2.000 kilometers…2.000 jaar geleden!

Volgens Cayetana H.Johnson, professor Aramees en Hebreeuws aan de universiteit van San Damaso in Madrid, heeft de Heilige Familie, samengesteld uit de heilige Jozef, de Maagd Maria en het kind Jezus meer dan 2.000 kilometers afgelegd tijdens haar reis tussen Nazareth en Egypte. Volgens de traditie, zijn zij ongeveer vier jaar in Egypte gebleven. Zij doorkruisten de Delta van de Nijl en verbleven op verschillende plaatsen, die door koptische christenen historisch onderzocht en als authentiek bevonden werden. Op materieel vlak werden zij ondersteund door de gaven, die hen door de drie oosterse prinsen geschonken werden.

Tenslotte zijn zij teruggekeerd naar het Heilig Land en hebben zij zich gevestigd in Nazareth, Galilea. Dit alles gebeurde in een tijd, waarin er in Egypte een belangrijke gemeenschap van Joden leefde, als gevolg van de historische relaties tussen Israël en Egypte.

Het evangelie van Mattheus verhaalt hoe, na het bezoek van de Wijzen in Bethlehem, een engel van de Heer aan Jozef verschenen is en hem bevolen heeft met het kind en zijn moeder naar Egypte te vluchten, om te ontsnappen aan de slachting van alle jongens van twee jaar en jonger, bevolen door Herodes.

De Heilige Familie heeft dus een grote afstand moeten afleggen om Egypte te bereiken en er te blijven tot opnieuw een engel in een droom aan Jozef verscheen om hem te zeggen terug te keren naar Israël, vermits degenen die het kind wilden doden, gestorven waren.

De Heilige familie hernam dan haar tocht huiswaarts, via een lange en gevaarlijke weg, die langs de berg Dronka voer, Oud Caïro, Al Mahatma in het Sinaï gebergte, om tenslotte Nazareth te bereiken..

Volgens professor Johnson heeft de Heilige Familie heel wat sporen van haar reis in Egypte achtergelaten, onder meer in de ruïnes van een oude kerk en van vier kloosters in Wadi Natrun, alsook in verschillende kunstwerken, zoals een fresco van de VIe eeuw in Deir al-Suriani, die Maria toont, terwijl zij de borst geeft aan het kind Jezus.

Elk nieuw onderzoek geeft ons meer details over de historische werkelijkheid van het gebeuren rond de geboorte en de eerste levensjaren van Jezus. Een boeiende getuigenis!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

18 commentaren op “Meer dan 2.000 kilometers…2.000 jaar geleden!

 1. Herodes is één van de meest bekende, maar ook afschrikwekkende naam in de Bijbelse geschiedenis, door de moord op de “onnozele kinderen”, (Mt. 2, 13-18). Deze afschuwelijke macht wellusteling, tiran, koning getrouwd met negen vrouwen, moordenaar van tallozen die hem omringden, ook zijn eigen zonen werden vermoord, was zelf niet joods, maar benoemd door de Romeinse keizer(s) die heersten over het land Judea. Geboren ongeveer 70 jaar voor de Chr. jaartelling, heeft hij de moordpartij op de “onnozele kinderen”, georganiseerd. Historisch onderbouwde schattingen wijzen op 14.000 slachtoffers, 2 jarige knapen.

  Herodes lokte ze allen tezamen, met de moeders, in de valstrik van een groot feest in Bethlehem, in een afgesloten ruimte. Ze werden allen gekeeld. Herodes heeft de moordpartij niet lang overleefd.

  Ongeveer een week later werd de tiran zelf getroffen door vreselijke ziektes in het afgrijselijk opgezwollen onderlichaam, inclusief de benen. Zij veroorzaakten een ondragelijke stank. Na een poging tot zelfmoord, die door één van de overgebleven zonen verhinderd werd, stierf hij, van binnen uit opgevroten door insekten en wormen.

  Christus laat nooit met zich spotten.

  (1) De scheuring van de voorhang van de tempel, de splijting van de rots berg Golgotha waar het kruis stond, de vernietiging van de tempel en de stad Jeruzalem, in het jaar 70, met ongeveer een miljoen joodse slachtoffers, door de Romeinse generaal Titus, zoon van de keizer. Genetisch is het joodse volk van toen, met de diaspora, compleet verdwenen, verdampt in de geschiedenis. De huidige Palestijnen gelijken genetisch nog het meest. (onderzoekers boekenschrijvers, Shlomo Sand en Israël Shamir).

  (2) Voorts, door geweld gestorven, de leden van het oordelende Sanhedrin, in het jaar 33, de tweede koning Herodes van toen, Pilatus (zelfmoord, gevangene nabij Lyon), Luther (+1546, zelfmoord), Voltaire had een lang, en afschuwelijk doodsbed met vreselijke gewetensnood, de revolutionair Robespierre en consorten inclusief Mirabeau (allen eind 18de eeuw), Lenin, Stalin, Trotsky, Hitler, Roosevelt (+1945, zelfmoord), allen eerste helft 20ste eeuw, en tenslotte, recenter minister Borst (D666), en nog veel meer onbekenden en bekenden in hoge posities van macht.

  Binnen de kerk, in het jaar 1975, tijdens de militaire bedevaart, en gezien van zeer nabij, de ondersteunde, zwaar zieke, met grote uitpuilende ogen, de joodse vrijmetselaar Paulus VI (+1978), die de Vat. 2 revolutie startte tegen de Traditie en het Heilig Misoffer van altijd.
  Hij was de geestelijk gemartelde gevangene van het Vaticaan. Zijn dubbelganger deed de show.

  1. De wrake Gods is niet enkel beperkt tot de vreselijke zelfmoord van de monnik Luther in 1546, of zijn jaren lange kwel van gewetenswroeging, getuige zijn vrouw (ex-non) Catherina. Hij was wanhopig en hij besefte ten diepste, de helle poort die hem te wachten stond. Zijn oudste zoon die twijfelde aan zijn vader en aan de Reformatie die hij teweeg had gebracht, heeft hem nog gevraagd of hij ooit daaraan twijfelde. Blasfemisch vloekend ontkende Luther, hij bleef vast overtuigd van zijn gelijk. Hij stierf met een touw om zijn nek, eenzaam en verlaten door God.

   De uitpuilende, dode kabeljauw ogen van de joodse vrijmetselaar paus Paulus VI, vernietiger van de Traditie en de Liturgie van altijd, gevangene in het Vaticaan, wijzen op dezelfde desperate wanhoop en dezelfde desolate lotsbestemming, stervend in 1978.

   Enkele eeuwen daarvóór, stierf de joodse Parijzenaar Calvijn, (Calvin, verbastering van Cohen), op dezelfde manier als de twee Herodes koningen hierboven vermeld, hoge koorts en opgevreten van binnenuit door een kluwen wormen. De stank was niet te verdragen voor de intieme kring rondom hem, in Genève. Tijdens zijn actieve leven, had hij 400 executies verordonneerd, tegen volgelingen, die hem te na kwamen, of een andere richting uitwilden. Hij wilde geen opvolger, zij allen bleven verweesd achter.

   Blasfemisch scheldend en tierend zoals de Parijzenaar Voltaire (+1778), duivels aanroepend, stierf Calvijn in 1564, desolaat, ontroostbaar, in totale wanhoop, eenzaam en verlaten door God. Vrienden van Luther en Calvijn, zoals Spalatin, Justus Jonas, Isinder en nog vele anderen, ondergingen hetzelfde verschrikkelijke, lot, sommigen werden zelfs gek, rapporteert de Parijse Mgr. Louis-Gaston de Ségur (+1881).

   De joodse reformatoren Huss (+1415) en Zwingli (+1531), waren de voorlopers van wat later, als de Reformatie vastgepind in de geschiedenis geboekstaafd zou worden, de grootste en meest ingrijpende revolutie ooit, in Europa. De meesten echter, waren clerici van de Kerk.
   Hun effect was desastreus, zonder welke wij ons geen andere wereldbeeld kunnen voorstellen, dan die van crises naar crisis, van revolutie naar revolutie, van oorlog naar oorlog.

   Zonder de Reformatie, zou de Franse revolutie (1789) niet hebben kunnen plaats vinden, en zonder 1789, zou er geen Russische revolutie (1917) geweest zijn, noch WO I en WO II, en nu een mogelijke aanloop naar WO III, via de proxy Ukraïne.

   De beruchte Engelse koning Hendrik VIII (+1547) stierf fysiek gekweld door jicht en pijnlijke maag-darm ziektes. Hij stichtte de Anglicaanse kerk. Alle Eng. bisschoppen in die tijd, collaboreerden. De Heiligen Thomas More en kard. Fisher, redden de kerkelijke eer van weerstand.
   Zijn wrede dochter koningin Elisabeth (Tudor) (+1603) kenden dezelfde geestelijke wanhoop op hun sterfbed, desolaat, in wanhoop alles verlaten, tegenover God. Elisabeth stierf op de grond naast haar bed, omdat ze vanuit haar bed, haar lichaam al brandend in het vuur van de hel, had zien kronkelen.

   De geschiedenis overziend, ging het van kwaad tot erger. Maar de grootste klap tegenover de Christelijke beschaving, trof de wereld in 1965, het totaal onnodige, maar kwaadaardige, vervloekte Vaticaan II concilie. Zij was kwalijker en met groter effect van vernietiging, van binnen uit, door duivels geïnspireerde geestelijken van hoog tot laag, gemijterde schurken, wier, zoals de Hemelse Moeder geduid heeft, == botten de vloer planken zijn van de hel ==.

 2. Kermit Roosevelt, een zoon van president Theodoore Roosevelt, pleegde zelfmoord, maar bij mijn weten niet president Franklin Delano Roosevelt. Of vergis ik me?

  1. Niet algemeen bekend, maar het was wel degelijk de VS president Roosevelt, joods bankier en graad 33 vrijmetselaar, de WO II aanjager achter de joodse vrijmetselaar en homo seksuele Churchill. Deze Churchill startte de oorlog in 1940. Hij behoorde in 1914, tot het trio ministers, dat WO I te starten. Al vanaf 1900, was hij de handyman van de toenmalige Rothschild topman.
   Daarom staat bij Roosevelt het jaartal vermeld, 1945.
   Hij schoot met zijn jachtgeweer, zijn hoofd er af.
   Overigens de Franse revolutionaire generaal Napoleon hoort ook bij het rijtje, vergiftigd met arsenicum, waarschijnlijk door zijn Engelse bewaker in gevangenschap, op St. Helena. Robespierre was ook joods evenals de vermelde top communisten. De Franse revolutie, was “de moeder aller revoluties” (Lenin), een godsdienst oorlog tegen de Kerk en de Europese Chr. volken.
   Dit patroon van permanent geweld heeft de wereld sinds 1789, niet meer verlaten.

   1. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Churchill, als gevangene van de Boeren, weten te ontsnappen uit een trein die op weg was naar het toenmalige Lourenço Marques, in die tijd Portugees gebied. Zowel onderweg als bij aankomst ter bestemming, vond Churchill onderdak bij Britse sympathisanten. Mag de vraag worden gesteld hoe de geschiedenis zou gekeerd zijn indien de Boeren de man nièt hadden laten ontsnappen?

    1. De Boerenoorlog in Zuid-Afrika waarbij Churchill betrokken was als kranten correspondent, vond plaats eind 19de eeuw begin 20ste eeuw, dus vóór WO I. Hij was al in dienst, als handyman van Rothschild. Zijn betrokkenheid was een mise en scène om via de pers en zijn artikelen over die oorlog, hem een grotere naamsbekendheid te geven. Niets is toeval.

     Zijn ontsnapping uit de Zuid-Afrikaanse Boeren gevangenschap, was vermoedelijk ter vergroting van zijn populariteit en met medeweten van de Boerenleiding. Ongetwijfeld hadden Rothschild’s agenten daarbinnen hun invloed aangewend, of iemand omgekocht.

     De Boerenoorlog genoot grote internationale belangstelling. Diamanten, goud en andere bodemschatten stonden centraal in de belangen van het Britse Empire, en in die van de joodse top families Rothschild en Oppenheimer, die de City regeren en de Bank of England bezitten, een private bank, zoals de FED bank in New York.

     In de aanloop jaren naar WO I, werd Churchill al minister van marine, op zeer jonge leeftijd. Indertijd was de Royal Navy de grootste marine ter wereld, groter dan de twee opvolgende marines samen. Het verraderlijke trio dat WO I manipuleerde, tegen de wens in van koning George, was de Buiza minister Lord Grey, financiën minister Lloyd George en Churchill. De laatste twee waren joden.

     De koning werd met voldongen feiten geconfronteerd. Lord Grey voorspelde dat de oorlog het einde zou betekenen van de Europese “Belle Epoque” !! Het einde van het Empire kwam een kwart eeuw later, in 1945.

    2. Niet tijdens de eerste wereldoorlog, Hector, maar tijdens de boerenoorlog in Zuid-Afrika is Churchill erin geslaagd te ontsnappen uit krijgsgevangenschap (1899). Wat meer is: Bij zijn gevangenneming door de boeren heeft hij stiekem het verbod genegeerd om nog verder wapens in bezit te houden. Bij fouillering bleek hij nog een pistool weggestopt te hebben. Normaal wordt je dan ter plekke standrechtelijk geliquideerd. Niet zo met Churchill die er zich kon uitpraten met te verwijzen naar zijn taak als oorlogsreporter… Ik denk niet dat een boerenreporter die hetzelfde aan de hand zou gehad hebben tegenover de Engelse invasietroepen het er levend vanaf gebracht zou hebben.

 3. Telkens ik over Sint Jozef lees overvalt me het idee dat hij in werkelijkheid tenminste God de Vader vertegenwoordigt. Men kan aan legendevorming doen door een verhaal samen te stellen waarin men beschrijft dat God de Vader eveneens als aards mens dicht bij Jezus wil aanwezig blijven en tegelijkertijd bijna onzichtbaar en onopgemerkt in de aardse persoon van Jozef.

  Toeval bestaat niet, de hemelse planning overtreft in hoge mate onze klein-menselijke plannetjes.
  Geschiedenis is geen gevolg van toeval, geschiedenis is het naslagwerk van eindeloos herhaalde maar gedane lessen in waarheid, veelal onbegrepen.

 4. Naar aanleiding van het commentaar van Jules van Rooyen, dd 11 en 23 jan. 2023 het volgende.
  Wij lezen opnieuw de zoveelste bijzonderheden, waar de meesten van ons niet bij stil hebben gestaan of nauwelijks van wisten. Namelijk dat God naast Zijn barmhartigheid (die in de NOM kerk zo overvloedig benadrukt wordt in verhouding tot Zijn rechtvaardigheid) ook Zijn uitspraak ”Ik zal vergelden” heeft gedaan.
  Maw dat de Heer niet met zich laat spotten.
  De historische bewijzen hiervan die Jules van Rooyen opnoemt (hij onderbouwt evenals in zijn boek ’Sluiproutes’, altijd royaal wat hij te berde brengt) vormen een lijst met wetenswaardigheden die er niet om liegen!
  Voorbeelden van vijanden van de Schepper, die Zijn heilige plan met de mensen voor hun zaligmaking, met boosaardig opzet tegenwerken, krijgen in hun ellendig sterven a.h.w. een voorproefje van de hel.
  Herodes, Judas, Annas, Caiphas, Luther, Calvijn, Zwingli, Hendrik VIII, Elisabeth I, Voltaire, Robespierre, Marat,, Stalin, Trotzki, Hitler, F. Roosevelt en…Els Borst, die als gezondheidsminister (!) voorvechtster was van de euthanasie wet en de zelfmoordpil van Drion.

  Het feit dat deze auteur in 1975 met eigen ogen getuige is geweest van de erbarmelijke aanblik van de vrijmetselaar en de homoseksuele paus Montini , die het grote kwaad, het complot van Vaticanum II met de schismatieke NOM, (ingegeven door satan, welke, zoals Mgr. Vigano onlangs weer schreef, onverenigbaar is met de Tridentijnse Mis, die Christus’ Kruisoffer tegenwoordig stelt), heeft doorgedrukt; dat vormt een persoonlijk getuigenis van de bovengenoemde feiten uit de geschiedenis.
  Een waarschuwing voor de satanisten van WEF, VN, WHO, en de volgzame lakeien der EU regeringen!

  1. De moedige, ergens in een Duits klooster ondergedoken Mgr Vigano, gebruikt als titel voor zijn jongste artikel : “The Latin Mass and Novus Ordo cannot coexist, this is a ‘battle’ between Christ and Satan” !
   De Mgr. kijkt vooruit, en voorziet het risico van een kerkscheuring, door toedoen van de fungerend paus Bergoglio.

   Mgr. Vigano geeft B. zelfs gelijk, als hij, de NOM Kerk, wil zuiveren en en als hij deze terug wil brengen naar de revolutionaire leer van dienst, volgens het Vaticaan II concilie.

   De Concilie kerk heeft een nieuw geloof gecreëerd, geprotestantiseerd, een nieuw geloof waarbinnen de mens centraal staat, en niet God. Dat nieuwe V 2 geloof heeft in de moderne NOM Mis, de maçonnieke P VI // Bugnini tafeldienst, zijn liturgische expressie gekregen.

   Het gegroeide compromis van Benedictus van twee erediensten, de NOM en het Heilig Misoffer van altijd, is voor Bergoglio niet acceptabel. Het experiment van Benedictus, twee liturgische expressies binnen één en dezelfde Kerk, is niet consequent noch levensvatbaar, zo is Bergoglio’s conclusie.

   Hij wil het Vaticaan II geloof, zeker stellen, zo mogelijk in marmer beitelen, in navolging van de Heilige Paus Pius V (+1572), die het Tridentijnse Heilige Misoffer voor de eeuwigheid heeft verordonneerd en iedere aanslag pleger, “de facto”, heeft geëxcommuniceerd. De fungerend paus B. wil in omgekeerde zin, als zijn opvolger, geschiedenis maken. Hij heeft het schot voor de boeg al afgegeven met zijn decreet “Custodes….”.

   Over enkele maanden, zo voorziet Mgr. Vigano, wil B. doorpakken en aan de halfslachtigheid van paus Benedictus een eind maken door het Tridentijnse Heilige Misoffer, Christus Kruisoffer, Golgotha telkens weer, binnen de Kerk af te schaffen.

   De fungerend paus B., zo wordt voorzien, zal een totaal verbod uitvaardigen op het Heilig Misoffer van altijd. Iedere bisschop zal dan verplicht zijn om de pauselijke regels te handhaven en getolereerde compromis situaties af te schaffen, in de vele bisdommen, wereldwijd, die de Tridentijnse liturgie tolereren of verwelkomen. Het wordt alles of niets. De fungerend paus Bergoglio neemt het risico van Russische roulette. Het wordt spannend. De vraag is, zullen de bisschoppen gehoor geven, gezien de deplorabele toestand van de lege NOM kerken, het priestertekort, en de lege seminaries, tegenover de volle seminaries van de Traditie, en haar florerende parochies. Zullen de bisschoppen, zo’n radicale instructie opvolgen, wereldwijd, of kijken ze de kat uit de boom, in afwachting van een Romeinse magere Hein ?

 5. @ Jules van Rooyen,
  Bergoglio en zijn volgelingen zijn samen de etter die uit de zeer grote wonde van de Kerk stroomt.
  Laat die etter maar goed stromen dan is het zoveel eerder voorbij.
  Niemand kan dit soort etter tegenhouden.
  Het zieke Lichaam moet gezuiverd worden.
  Zonder Benedictus XVI hadden we sedert jaren geen Latijnse H.Mis meer gehad!
  U schijnt dat altijd weer te vergeten?
  Een ondergrondse Mis is heden zo goed als onmogelijk, het kan alleen op de plaatsen die door de hemelse machten beschermd worden.
  Waarover maakt u zich zorgen?
  Vertrouwen op God, zoals Jezus aan het Kruis, en Zijn Apostelen nadien in de meest barre omstandigheden. Terwijl onze bisschoppen vertoeven in weelde en overvloedige wereldse schijnvrede.
  Een oude cultuurperiode is bijna voorbij, de nieuwe begint zodra de oude dood is.

 6. Waarom zou je medemensen per se nodig hebben om jouw God te eren en vieren? Als je zo zeker bent van je geloof, dan doet het er toch niet toe wat anderen geloven?!

  Is al dat gelamenteer over een gemankeerde paus en kerk r.-k. van vandaag dan ook geen brevet van onvermogen en onstandvastigheid?!

  Waar maken jullie je dus toch weer druk over. Geloof en vier wat je wil geloven en vieren. Niemand kan je tegenhouden zolang je anderen daarmee niet beledigt of in de weg zit. Dat je voor je geloof iets over moet hebben, is normaal. Anderen kunnen niet voor jou geloven en of jouw heilige geheimen vieren.
  Je hebt immers toch niet je omgeving, medemensen nodig om gestalte te geven aan jouw geloof?!

  Ga dus naar de kerk of tempel waar men jouw gelovige ziel kan bedienen. Verhuis desnoods naar een parochie of gemeente van je keuze als de jouw passende parochie niet in je directe omgeving te vinden is, maar hou op met te verlangen dat anderen zich naar jou, jullie zullen richten, want dat doen ze niet op commando. Je zult ze eerst met argumenten en verhalen/theologica/spiritualiteit moeten begeesteren, anders verandert er niets. Van die begeestering zie ik echter hier en elders niets!

  Klaag dus niet over andersgelovigen, maar start missionering voor jouw geloof met bijpassende liturgie. Ik ben en blijf benieuwd of daar nu eindelijk iets van terecht zal komen. De huidige paus zal vrijwel zeker niet meedoen of in zijn handen klappen voor jullie initiatieven, maar besef terdege: er zijn nog ruim 17 miljard andere mensen die het misschien wél met jullie eens zijn en samen met jullie die nieuwe (oude) kerk (opnieuw) willen en kunnen oprichten en bemensen. Probeer het in ieder geval, ‘want niet geschoten is altijd mis’! Kom dus met iets zeer positiefs en verlaat alle negatieve, doodlopende zijsporen.

  Moet die (oude) nieuwe geloofsgemeenschap niet altijd beginnen met intensieve bestudering en overweging van ede H. Schrift, m.n. het Nieuwe Testament! Start daar alvast mee!

  Misschien is God en de echte H. Geest met jullie. Zo niet, dan weten jullie ook wat jullie te doen staat: zwijgen en of jullie bekeren tot een andere geloofsrichting.

  1. @N.N.
   U gedraagt zich conform ‘paus’ Franciscus.
   Bent U fier (= trots) daarop???

   Weet en besef, dat de huidige ‘katholieken’ de kerkgebouwen GRATIS(!!!) hebben overgenomen cq. gestolen van de traditionalisten.

   1. Beste P.J.T. Derks,
    Met de bisschop van Rome heb ik vrijwel niets te maken, en U ook niet. Als U staat voor uw geloof, en er weinig kans is om (zoals U blijkbaar wenst) uw geloof collectief te beleven en vieren, dan moet U niet klagen over andersdenkenden, maar zorgen dat U medestanders werft teneinde uw geloofsgemeenschap zo groot te maken dat U o.a. uw priester naar behoren kunt onderhouden, uw kerkgebouw kunt verwarmen enz.. Voor niets gaat immers alleen de zon op. God heeft geen bed en eten nodig, maar priesters moeten kunnen wonen en eten!

    Uw opmerking over wie eigenaar is van de r.-k. kerken onderschrijf ik niet, want juridisch klopt het gewoon niet. R.-k. kerken zijn geen eigendom van de r.-k. gelovigen ter plaatse. Uw opmerking raakt dus kant noch wal. Elke (kerk)jurist kan U dat verduidelijken. Maar U kunt proberen om een r.-k. kerkgebouw te claimen. (In het bisdom van ‘s-Hertogenbosch hebben groeperingen het nog niet zolang geleden ook geprobeerd. Resultaat: de rechter dwong de dames en heren om de sleutel in te leveren. Gevolg: de ‘moderne’ geloofsgemeenschap die in het kerkgebouw huisde, moest een alternatieve ruimte zoeken en vond die als ik me goed herinner in een verzorgingshuis. En daar is ze mogelijk ter zielen gegaan bij gebrek aan aanwas. We horen of lezen ook niets meer van die groep gelovigen.

    U maakt zich dus druk om niets. Heb geduld en al uw tegenstanders geven vanzelf de geest. U kunt dan terug naar wat U uw eigendom acht.
    Echter, zonder aanwas – nieuwe gelovigen – voor uw soort geloofsgemeenschap is ook uw kerk ten dode opgeschreven. De hypotheek zal immers afgelost moeten worden, de kaarsen, wierook en hosties aangekocht, de verwarmingskosten opgebracht enz. enz.

    Wat U dus logischerwijze zou moeten doen is: leden werven, mensen begeesteren voor uw geloofsrichting, en vooral niet klagen. Ook uw kerk moet vol met betalende mensen!

    Ga U dus eindelijk eens positief inzetten voor uw geloofsrichting, of moderner:
    ga lobbyen voor de zaak van Jezus
    en zorg dat mensen zich gaan bekeren tot de r.-k. orthodoxie.

    Ik zei het eerder: U geeft met uw collega af op o.a. Radio Maria, maar zij klagen dan ook niet, en doen tenminste wat positiefs (waar men natuurlijk van alles op kan aanmerken, doch dat zal ik nalaten); zij doen met de beste intenties iets goeds; zij promoten een r.-k. cultuur. U doet echter niets dat mensen blij en gelukkig maakt en of tot bekering en Jezus-volgen aanzet.
    Radio Maria breidt zich zelfs uit (in Heiloo komt een extra studio), én in andere landen. Uw beweging zit duidelijk in het slop: in een doodlopend straatje. (Net als overigens de conservatieve / orthodoxe trappisten van de Achelse Kluis! Hun brouwerij kunnen ze zelfs niet meer bemensen bij gebrek aan volgers van hun geloofsrichting.)
    Jullie orthodoxen doen dus iets fout! Geen mens ook die op deze site nog een behoorlijke bijdrage wenst te leveren, en dat zou U zich toch moeten aanrekenen en tot nadenken over een betere toekomst moeten aanzetten. Vanwaar toch jullie blindheid voor de realiteit?

    Een chronisch gebrek aan kritische zelfreflectie is blijkbaar de grote tekortkoming van uw redactie c.s. Ik lach daar niet over, want het is gewoon treurig!
    Doe er dus eindelijk eens wat aan. Ga samen desnoods een dag de hei op en brainstormen voor een serieus plan de campagne!

 7. @ N.N., (28 januari 2023 om 17:06)
  In alle tijden behoudt God zich een kleine rest die Hij doorheen de grote stormen der tijden begeleidt. Juist zij worden meer gelouterd dan de grote massa.
  God tuchtigt wie Hij liefheeft. Openbaring 3:19.
  De ‘gemoderniseerde’ mensen luisteren enkel nog naar mooie praatjes,
  het Woord van God benauwt hen.

 8. @N.N.,
  U weet blijkbaar niét waar U over praat. U praat/schreeuwt waar U niéts van weet.
  Ik praat over ervaring.
  R.-k. kerken zijn wel degelijk eigendom van de r.-k. gelovigen ter plaatse.
  Vraag dit na bij Uw bisdom, zij zullen dit bevestigen.

 9. @N.N.,
  toevoeging:
  Het bisdom levert uitsluitend en alleen deskundige priesters met natuurlijk de bijbehorende bissschop en de bijbehorende know how.

 10. Hierboven, vwb. == God’s kleine rest == ;
  de tijd bom van de overleden paus B XVI : zijn laatste boek is gepubliceerd dat tot zijn overlijden geheim gehouden werd ; nu zeer recent in het Italiaans uitgegeven, vertaald, “What is Christianity” !

  Hij constateert dat de meeste kardinalen, bisschoppen en geestelijken, het katholieke geloof verloren hebben, zelfs daar vijandig tegenover staan. Hij was bang voor met name de Duitse top geestelijkheid.
  Wat we meemaken de afgelopen halve eeuw, is vele malen ernstiger dan de afschuwelijke Reformatie van Luther en Calvijn, 5 eeuwen geleden. Zie hierboven.

  Een Canadese theoloog geeft commentaar, (advies, zet zijn spreek snelheid op 75%, dan is hij wel te volgen). Zijn relaas is schokkend. Ook het terug treden komt aan bod. Met spijt heeft hij paus B XVI niet voorzien de ketterse schande die fungerend paus Bergoglio, over de Kerk van altijd, heeft uitgestort, en daarmee honderden miljoenen trouwe katholieken in verwarring en in verlegenheid gebracht.

  https://www.youtube.com/watch?v=UnEACbDLwxY

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht