Paus Benedictus XVI door Amerikanen tot ontslag gedwongen? Italiaanse generaal getuigt.

Zouden de Amerikaanse geheime diensten Paus Benedictus XVI ertoe gedwongen hebben, om ontslag te nemen in 2013?  Volgens een Italiaanse stafgeneraal, Piero Laporta, is het antwoord hierop ja.  In een blogpost naar aanleiding van het recente overlijden van de Paus emeritus, blikte Laporta terug op “een grote Romeinse kring die nog steeds actief is, een hoge afgezant van de Amerikaanse regering met invloed op de Italiaanse politiek en financiële wereld, en een topfiguur van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, die opschepte over de mogelijkheid om Zijne Heiligheid Benedictus XVI tot ontslag te dwingen.“ Volgens Laporta was er al sprake van het ontslag van Paus Benedictus tijdens de eerste weken van zijn pontificaat. De niet nader vernoemde NSA figuur “deed dat met zo’n onbevangenheid en arrogantie, dat hij het plan zelfs buiten zijn machtige organisatie liet doorschijnen.” 

Voor een bepaalde normloze kliek in Rome, voor wie “God dood is” en “Jezus nepnieuws”, zou de verkiezing van de conservatieve Kardinaal Ratzinger tot Paus “evenveel paniek” veroorzaakt hebben als de dichtstromende Rode Zee voor de Bijbelse farao en zijn gevolg, aldus Generaal Laporta. Vergeleken met dit Roomse moeras, was de progressieve “St. Gallen maffia”, waartoe ook wijlen Kardinaal Daneels behoorde,  maar een bende koorknapen, benadrukte hij. Er werd dan ook alles aan gedaan, om Benedictus, als “vrije, gewichtige stem” onschadelijk te maken, zodat er plaats kon komen voor “oorlogen, virussen” en andere duistere plannen. Allemaal met de medewerking van “Argentijnse kolonels en Britse broederschappen” rond de Queen, die Paus Benedictus aldus Laporta slechtgezind was. 

In een reactie op de blogpost van Laporta, schreef de Katholieke publicist Maurizio Blondet, dat de generaal er goed aan deed om de NSA-persoonlijkheid niet bij naam te noemen. Zelf publiceerde Blondet een artikel in 2015, waarin hij beschreef hoe de Vaticaanse Bank, net zoals Vladimir Poetin of het Iraanse regime, in februari 2013 even uit het internationale Swift systeem werd gezet. Zelfs de geldautomaten van het Vaticaan functioneerden toen niet. Het Swift (afkorting voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een wereldwijd financieel transfersysteem met hoofdkwartier te Brussel, dat 10.500 banken in 215 landen verenigt. In de praktijk wordt het Swift systeem vaak benut om regeringen, die zich tegen Amerikaanse belangen keren, te sanctioneren.

Zodra Benedictus zijn ontslag had aangekondigd, werden de transacties van de Vaticaanse bank door Swift opnieuw vrijgegeven. Toeval? De onderliggende redenen voor de Swift blokkade, waren ook voor Blondet moeilijk te bewijzen, maar hij zag het wel als een flagrante “inmenging in kerkelijke aangelegenheden.” De belangrijke verschillen tussen Pausen Benedictus en Franciscus zouden hiervan een belangrijke aanwijzing vormen. “Ratzinger zou nooit ‘openingen’ naar de homowereld en de genderideologie hebben geaccepteerd, aangezien hij vocht tegen het heersende relativisme. Hij zou zich nooit hebben onderworpen aan de ‘wereld’ (en het globalisme) zoals Bergoglio dat deed. De grote globalistische machten hadden haast, en Ratzinger was een belangrijk obstakel voor hun succes”, aldus Blondet.

Bron: katholisches.info

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

76 commentaren op “Paus Benedictus XVI door Amerikanen tot ontslag gedwongen? Italiaanse generaal getuigt.

 1. Auteur dat U zich – samen met Uw gehele gezin liet inenten. Ik ben blij, dat U eindelijk Uw katholieke schroom (bangheid) aflegt.

  Zelfs een leek kon het volgende zien:
  Een paus die zich vol (terechte) schaamte liet vervangen door een ándere paus, terwijl hijzelf tóch de paustekenen bleef dragen. Dat leek verdomd veel op een mokkend kind, dat gedwongen werd om te doen wat zijn ouders wilden.

  Echter, Benedictus had óók (namens God) macht. Hij had echter de moed niet om die macht ten toon te spreiden. Waarschijnlijk was hij bang om als martelaar te moeten sterven.
  Sterven is niet leuk; zeker als martelaar sterven, is geen prettig vooruitzicht. Echter, als LEIDER van álle katholieken had hij de moed daartoe in ieders belang moéten tonen.

 2. Als ik me niet vergis voorspelde Onze-Lieve-Vrouw bij één van haar talloze verschijningen doorheen de geschiedenis dat Rome ooit geleid zou worden door twee zwakke pauzen tegelijk.

 3. Indien Paus Benedictus XVI als martelaar was gestorven dan had niemand ooit geweten dat hij vermoord was want hij had al een hoge leeftijd.

  Nu, integendeel, kon iedereen jarenlang zich gepijnigd voelen door een van de twee partijen.

  Wie voor de duistere partij kiest zit met een innerlijk vuur zoals in de hel.

  Wie voor de partij van het licht kiest ervaart menigmaal hoe God de Vader om ons geeft.

  De voorbije periode van bijna tien jaren diende volgens mij de verharding van de polarisatie.
  Ik denk dat dit noodzakelijk was.

 4. Inderdaad, beste P. Derks, U bent de enige die de kern van zijn zwakheid inziet. Hij was geen achtenswaardig man.

  Hij kon niet in de schaduw staan van de heilige paus Pius XII, die de Duitsers weerstond en ongeveer 400.000 joodse mensen in Italië van vervolging heeft gered, getuige de verklaringen van de joodse boeken schrijver en politicus Pincus Lapide. Benedictus heeft zelfs de op stapel staande heilig verklaring van paus Pius XII, onder in de la gestopt, na quasi “protesten” van Talmoed joodse zijde.

  Of die andere held, onze kardinaal De Jong, die de moed had, in vol ornaat als aartsbisschop, met zijn staf in de hand, aan de deur van zijn Utrechtse paleis, de Duitse Gestapo politie, beschaamd deed afdruipen, toen die hem kwam ophalen.

  Misschien heeft Eric B., hierboven gelijk, dat het geschetste noodzakelijk was voor de verharding der verhoudingen, en de maxi uitvergroting van de V2 revolutie en ketterij, om uiteindelijk, een toekomstige paus, in staat te stellen, aan de V2 leer en de corrupte rij Vat. 2 pausen, een eind te kunnen maken.

  En dan drukt u zich nog voorzichtig uit.
  Want welke politicus van naam of politieke leider van een land, durft het aan, om publiekelijke beschuldigingen of uitspraken van een paus, te ontkrachten of te weerstaan ? Hij had ook de VS leiders die hier verantwoordelijk voor zijn kunnen affronteren, hij had ook kunnen dreigen met een ongewenst bezoek aan de VS of een Romeinse persconferentie, om de ongeveer 100 miljoen Amerikaanse katholieken in het land te vertellen wat hun leiders en geheime diensten uitspoken tegenover hemzelf als paus, en in de andere landen waar de Amerikaanse geheime diensten talloze regiem “changes”, bewerkstelligen en oorlogen plus revoluties ontketenen.

 5. Dan is er ook nog het spreekwoord dat zegt dat een volk de leiders krijgt die het toekomt.
  Een uitdagende progressieve figuur die zich boven de wet waant,
  en een misleide goedmenende ernstige christen die met veel moeite de waarheid terug opraapt.

  De beide opvolgers van de twee stromingen kunnen niet anders dan zich veel sterker te profileren, de ene om zijn ‘groot gelijk’ af te dwingen, de andere om de Kerk weer op te bouwen.

  Het is werkelijk boeiend in dit tijdperk te leven, daar kan gen enkele Hollywood-film tegen op.
  We zitten a.h.w. in en onder onstabiel geworden kerkruines die volledig dreigen in te storten en tegelijk zien we het ene mirakel na het andere, terwijl zovele onwetenden niet meer weten waar ze aan toe zijn.
  Simpel nochtans: gewoon weer God respecteren, maar dat willen ze nog steeds niet.

 6. @eric-b-l ,
  U meldt als oplossing: gewoon weer God respecteren, maar dat willen ze nog steeds niet.

  De situatie is tegenwoordig véél ernstiger dan U meldt: men gelooft niet meer in het bestaan van God.
  Dit houdt in, dat ook onze bisschoppen niet meer geloven. De laatste gelovige bisschoppen waren mijns inziens bisschop Gijsen van Roermond (stichter van priesteropleiding Rolduc – tevens conservator van Rolduc – door iedereen compleet afgebrand als een stuk vuil en overleden op 24 juni 2013) en aartsbisschop-emeritus André-Jozef Léonard van België.

 7. De commentaren gaan niet over de kern van de zaak. Het Vaticaan is inderdaad enkele dagen voor het aftreden van Benedictus XV van Swift gegooid om druk uit te oefenen. Dat is absoluut correct. Rusland kan dat aan omdat het zelf voorziend is, strategische grondstoffen en meststoffen bezit de anderen toch nodig hebben sancties of niet maar het Vaticaan produceert zelf niks materieels en is volledig afhankelijk van continue geldtransfers vanuit de buitenwereld. De grote specialiteit was sinds 1945 het witwassen geweest omwille van het extraterritoriale statuut. Legt u de transfers droog dan stopt u de machine. Het is te vergelijken met een middeleeuws beleg waarbij het voedsel en water van een stad afgesneden wordt. Ook een paus kan niet “functioneren” als zijn apparaat drooggelegd wordt.

 8. @Teraspol,
  U bedoelt: geld = macht en …
  arm zijn = machteloos???

  Schaam U en schaam U diép. MIJN advies aan U: Ga op retraite om Uw geloof enige diepgang terug te geven.

 9. @Teraspol,
  Iéts duidelijker: staat ergens in de bijbel dat wij GELD of MACHT moeten zien te verkrijgen???

  Het antwoord hierop is óverduidelijk: NEEN, dat vindt U NIÉT in de bijbel.

  Wat vindt U wél in de bijbel?: leer God kennen en vertrouw Hem vollédig: God is de Schepper van alles en iedereeen + God is eerlijk + God is Álmachtig + God is een Álliefdevolle Vader.
  God houdt dus van Zijn kinderen en schenkt hen ÁLLES(!!!) wat Hij goed vindt voor Zijn kinderen.

  Anders gezegd: de bijbel meldt dus óverduidelijk, dat Hij ’n GOÉDE Vader is voor IEDER van Zijn kinderen.

 10. @@Teraspol,
  U bent dus nét zo onbetrouwbaar als de auteur van dit artikel, mevrouw Katharina Gabriels. (Sorry mevrouw Gabriels).

  Anders gezegd: U beweert voor Uzelf gelovig te zijn en U gaat waarschijnlijk regelmatig ter kerke, maar Uw geloof is breekbaar als ’n rietje.

  Ik doe ’n gok: U heeft zich laten inenten wegens covid, want God zou ‘ns iets vergeten zijn (of God zou eens niét alles kunnen en kennen) om ons de broodnodige bescherming te bieden.

  1. Als uw stad belegerd wordt en u afgesneden bent, is dat een zonde om u over te geven om erger te besparen? U hebt makkelijk praten.

   1. @Teraspol,
    U doet alsof mijn leven gemakkelijk is; voor NIÉTS gaat alleen de zon op (de zon is trouwens een levensvoorwaarde). De hemel zullen wij niet voor niets verdienen; daar zullen wij écht ons best voor moeten doen.
    Iedereen, dus ook u en ik, zullen moeten aantonen dat wij kinderen van God WILLEN zijn,
    En dat aantonen moeten wij écht ZELF doen door onze daadwerkelijk gepleegde daden.

 11. Dit artikel maakt toch wel veel duidelijk, de onlogische terugtreding van Benedictus welke nergens op sloeg.
  Dus zou paus Benedictus om de werking van het Vaticaan niet te belemmeren deze stap genomen hebben
  Een zware denkfout of gemakzuchtige oplossing dan toch zoals ik het zie al kon Benedictus enige excuses aandragen dat zijn verleden als Duitser en ooit lid van de Hitlerjugend hem parten speelde en de CIA hier dus handig gebruik van hebben gemaakt om paus Benedictus onder druk te zetten om af te treden..
  Alhoewel de CIA er geen graten in ziet om de nazi’s van Oekraïne volop te steunen om een wereldoorlog uit te lokken.
  Dit is ook de favoriete werkwijze van Satan om mensen te pakken op hun zwakheden of fouten uit het verleden en Benedictus lijkt dus vrij makkelijk in die val te zijn gelopen.

 12. In 2013 gaf Katholieke Actie Vlaanderen bericht dat het sluiten van de bank en de geldautomaten de druppel kon zijn van de overmacht die zich reeds deed gelden om tot overgave te besluiten. Zoals ik eerder zei werd Benedictus XVI omringd door een zee van vijandigheid. De vijandelijkheden beloofden te blijven aangroeien. Dat gelijkt vreemd genoeg op de omsingeling van Duitsland in 1914 terwijl nog slechts een kleine vonk nodig was voor een wereldontploffing. Maar Benedictus XVI was geen gewapende militair, integendeel, hij was een kwetsbare ouderling van 84 jaar.

  Indien hij zich had laten vermoorden had niemand dat geweten, hoogstens kunnen vermoeden. De wereld had dank zijn gevangenschap tien jaren tijd om partij te kiezen. In die tien jaren heeft de Traditionele Kerk zichzelf teruggevonden. Zij zal nu de slagen krijgen maar daar is zij nu eindelijk degelijk op voorbereid. Zoals altijd zal de vijand zichzelf vernietigen want God behoudt zich in alle tijden een kleine Rest. Het is duidelijk niet de mens die het laatste woord heeft.

  De vijand van vandaag is niet meer de vijand van voorheen, Het gros van het volk heeft zich volledig overgegeven en werd daardoor vijand van zichzelf. Het enige dat ons rest te doen is bidden dat toch nog velen zich zouden bekeren. Al wie voor het zieleheil van de naaste bidt verzekert daardoor ook het eigen heil.

 13. @eric-b-l,
  i.v.m.Uw gezegde:
  ‘Al wie voor het zieleheil van de naaste bidt verzekert daardoor ook het eigen heil.’

  Dat kan en moét zelfs beter gezegd worden:
  Al wie voor het zielenheil van de naaste bidt, verbetert de kans van het eigen heil (heil = heel) worden.
  (Want door de zonde is de verbondenheid met God gebroken.)
  (Denk aan de zondeval denk aan Adam en Eva, met gevolg: verdrijving uit het paradijs.)

 14. De Kerk is net als de EU onder de volledige controle van de CIA. Dom eigenlijk, want wij, de Europeanen laten de grootste Europeaan links liggen , of rechts, want alles is nu verdraaid. Dat is dus Rusland, het land dat volledig zelfstandig kan functioneren.
  Rusland doet in Oekraïne het enige wat ze kunnen doen. Zich verdedigen. Tegen de terreur van de US. En tegen alle bio-laboratoria, die er door de Amerikanen geplaats zijn om de Russen met deze biowapens te kunnen aanvallen.
  Ondertussen weten we dat de DOD deze genetische injecties heeft gemaakt. DARPA is hieraan begonnen in 2013. En laat dat nu net het moment zijn waarop kon worden waargenomen dat een golf van licht (fotonen) de aarde bereikte. DARPA werd bevolen om de mens, die door die fotonengolf zou ontwaken, uit te roeien.
  Dus Pfizer en Moderna en anderen hebben enkel de opdracht gekregen van de DOD om ons uit te roeien.
  De angst zat oorspronkelijk daar.
  Nu is dat wakker worden een goede zaak. Wij worden overspoeld met inzicht, wie we zijn, wat hier op aarde gebeurt en hoe we hier best op reageren.
  De belangrijkste reaktie is net diegene die hier niet aan bod mag komen. Er zitten hier teveel pilaarbijters. De godsdienst is niet de dienst aan de opperste Bron geweest. Integendeel.
  Maar maak u dat wijs.
  Ik ben een boek aan het lezen van Anton Styger, Soul Liberation. Dat gaat dus over het bevrijden van de ziel, die als schim ronddoolt op deze aarde, mensen bezet en of hen lastig valt.
  De meeste van die bezeten mensen zijn net gelovigen.

  1. @rik pieters,
   U heeft zó’n grote haat tegen gelovigen en tegen het geloof in z’n algemeen: waarom blijft U letterlijk CONSTANT op deze geloofssite???
   Ik kan maar één reden bedenken: U vindt het héérlijk om anderen en andersdenkenden-dan-U te treiteren.
   U moet werkelijk bezeten zijn van de duivel.
   Wat moet U ’n kinderachtig leven en futloos leiden; om medelijden mee te hebben.

   1. @rik pieters, beter Nederlands:
    U heeft zó’n grote haat tegen gelovigen en tegen het geloof in z’n algemeen: waarom blijft U letterlijk CONSTANT op deze geloofssite???
    Ik kan maar één reden bedenken: U vindt het héérlijk om anderen en andersdenkenden-dan-U te treiteren.
    U moet werkelijk bezeten zijn van de duivel.
    Wat moet U ’n kinderachtig en futloos en nutteloos leven leiden; om medelijden mee te hebben.

   2. Ik heb helemaal geen haat. Ik waarschuw jullie alleen maar. Ik wil gewoon doorgeven wat ik weet. Ik probeer jullie te helpen. Masr dat is zo te zien niet gemakkelijk.

    1. @rik pieters,
     Heeft Uw moeder niet geleerd: sommige mensen WILLEN blijkbaar niet geholpen worden; Blijf daar dus weg.
     Dit duidt op een absoluut tekort aan opvoeding + inlevingsvermogen.
     Ga eens bij een psychiater langs. U heeft mijns inziens écht behandeling nodig.

 15. @rik pieters,
  Sommige mensen geloven in ufo’s, anderen geloven in het bestaan van heksen en kabouters.
  WIJ geloven in God. U zit toch niet op ál die sites???

  1. Ik weet dat godsdiensten niet het geloof in de oorspronkelijke bron zijn. Ik heb dat al uitgelegd. Maar bij u gaat dat er moeilijk in.
   Net omdat je zo verstikt ben in godsdienst.
   Laat dat los.
   Ga op zoek naar de waarheid.
   Die staat niet in de bijbel.
   Ik ga verder niet meer reageren.

 16. De wereld heeft de Kerk echt niet nodig om het globalisme te verwezenlijken.

   1. rik,
    het lijkt mij erop dat u ‘het doorheeft’, zoals men pleegt te zeggen.
    Wanneer de paus gezamenlijk met de ‘familie boer’, als u begrijpt dat ik hen van het schild bedoel, om de tafel zit, dan zijn de rapen gaar, lijkt mij. Vooral niet als de familie een bepaalde achtergrond heeft.
    We worden naar mijn inzicht inderdaad iewat op het verkeerde been gezet. Uw analyses zijn leuk om te lezen, heer. Dat zij waarschijnlijk vermeend onbegrepen worden is deel van het spel, meen ik.
    Dank u voor uw schrijven. Het is aardig eens een zuivere wind te voelen blazen, zullen we maar zeggen?

    1. Raphael, blij dat u dit schrijft. Onze wereld is heel lang overgenomen door het kwaad. Daar komt nu een einde aan. Godsdienst is niet wat verheerlijkt, het is de innerlijke Liefde, Harmonie, Vreugde en Gezondheid.

     1. @rik pieters,
      Wie daarin gelooft, gelooft in zéér eenzame(!) sprookjes.
      Wat moet U toch eenzaam zijn.

 17. @Geert Van den Berghe,
  @rik pieters zegt het totáál onduidelijk en niet-volledig:

  globaliserung =
  (mede als gevolg van technologische en andere ontwikkelingen) het wegvallen van grenzen en belemmeringen tussen regio’s, landen en werelddelen, waardoor de wereld in toenemende mate beschouwd kan worden als één markt.

   1. @rik pieters,
    U lacht om Uw eigen dommigheid c.q. domheid (= domme streek c.q. gebrek aan verstand, of wijsheid).

     1. @rik pieters,
      Uw antwoord is opnieúw een bevestiging van hetgeen ik gescheven heb inzake Uw intelligentie.
      U antwoordde met één zin: ‘Nee hoor, het was wel degelijk met u dat ik moest lachen.’

      U heeft ’n verkeerd voorzetsel en/of ’n verkeerd werkwoord gebruikt. Daardoor is niet duidelijk wat U bedoelt.

     2. Enige uitleg omtrent pilaarbijters : ik heb iemand gekend (overleden) die een medaille gekregen had voor zeventig jaar misdienaar, nu als ik met die man sprak over het geloof, bleek dat die helemaal niet geloofde… wat heeft deze dan al die tijd in de kerk lopen te doen ??? Dat waren de echte pilaarbijters die naar de kerk gingen om een zekere prestige, of de notabelen van het dorp die de beste plaatsen bezaten voorin de kerk en waar de grootste hypocrieten tussen zaten ! Als u dat bedoelt met pilaarbijters heeft u een punt natuurlijk maar u moet eten dat dezen zo goed als verdwenen zijn in at nog rest van praktiserende gelovigen.
      Voor de rest : De bijbel is het woord van God zonder enige twijfel en de enige kans op redding is Jezus christus en alle andere fenomenen welke zich afspelen in het heelal of God weet welke dimensie of tussen tijd en Ruimte die best wel waar kunnen zijn kunnen u geen zier helpen om de hemelen te betreden;

      1. @Sergeant yves,
       Die pilaarbijters (zo genoemd door de niet-gelovige @rik pieters) zijn metéén na Vaticanum II uitgestorven. Over welk ras praat U? Dat moet een buitenaards ras. zijn.
       Slechts de diehearts (= mensen die volhardend vasthouden ondanks de al 60 jaar durende gigantische weerstand) vindt U in de huidige kerken.

       1. U begrijpt niet dat ik uit ondervinding spreek , deze niet gelovige pilaarbijters zijn niet direct verdwenen na vat 2 maar geleidelijk aan na een paar decennia , daar er in de kerk minder en minder vooraanstaanden te bespeuren waren en dit ook geen zin meer had voor eerstgenoemden om zich in te kerk te vertonen om hun maatschappelijke status te ondersteunen. Met andere woorden vroeger waren er ook wolven in de kerk, maar ook veel oprechte gelovigen meestal van eenvoudige komaf maar die ondanks de wolven rondom hen hun eucharistievieringen waardig en in alle eenvoud konden beleven. Doordat de kerk verlaten is geweest door de notabelen verloor zij ook haar maatschappelijke status en liet ook vele geestelijken achter die verslaafd waren aan deze bewieroking door de wereldse machten van die tijd . Ook dit heeft gezorgd voor een instorting van de roepingen welke zijn aantrekkelijkheid verloren had door de gevolgen van vat 2. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat de kerk al besmet was voor vat 2 daar velen zich geroepen voelden in vroeger tijden toen de kerk een glorieuze macht uitstraalde in de wereld. nu is het aan de ware gelovigen om voor christus op te komen, want nu worden deze belachelijk gemaakt en als randdebielen beschouwd en hier ligt juist het mysterie hoe God zijn zuivering doorvoerd .

        1. Sergeant Yves,
         U begrijpt op ÚW beurt niet, dat ik uit ondervinding (= zelf meegemaakt + zelf gezien + zelf van de pastoors en zelf van de parochianen gehoord).

         Bij ons (in de mijnstreek) verdwenen de mensen bijna ogenblikkelijk na VII (lees: binnen 1 á 3 weken).
         Zij hadden de preek van hun pastoors zéér goed begrepen.

         De pastoors meldden zélf, dat wij echt niet elke zondag ter kerke hoefden te komen enz. enz.
         Dat waren dus geen kapelaans, maar pastoors die het zeiden.

         1. Ik snap het maar mijn bewuste ervaring dateert van kort na het concilie ik ben van 1960 en herinner mij de volle kerken , Latijnse gezangen en de gebeden in koor vanuit een kinderlijke geest

          1. @Sergeant yves,
           Ik hoor het nú nog steeds 100% naklinken:
           Eerst waren de kerken écht óvervol.

           Ik hoor de pastoor (ik ken nog zijn naam) nog stééds zeggen toen hij wanhopig vanaf de kansel uitriep:
           “Mensen, ik kan jet goed begrijpen dat jullie niet élke zondag naar de kerk gaan, maar jullie moeten wél blijven betálen. Ik moet tenslotte óók leven.”

           Na een paar maanden werkte hij voor Fl 100.000,00 per jaar in een ziekenhuis als ziekenpastor; hij droeg niéts meer bij aan het bisdom.

          2. Toen de pastoor zijn financiële wanhoop uitriep vanaf de kansel, was de kerk natuurlijk al voor het overgrote deel leeg.
           (Vóór VII was de kerk elke zondag stampvol.)

        2. @Sergeant Yves,
         Ik woonde in een zeer kerkrijke gemeente. Binnen 1 km waren er drie kerken. (Die kerkgebouwen staan er nu nog steeds.)
         De eerst overvolle kerkdiensten waren binnen drie weken bijna uitgestorven en de geldbeurzen van de geestelijken raakten leeg.
         Mijn vader zat toentertijd al vele jaren in van die kerken in het kerkbestuur (net zoals ZIJN vader, mijn opa dus).

         1. Ik begrijp heel goed dat vat 2 een enorme ramp voor de kerk ontketend heeft en een overwinning voor de Satan, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er voor vat 2 velen hierop zaten te wachten om de deur van de kerk voorgoed achter zich te kunnen dichtsmakken.

      2. Ja, die mensen zijn overal aanwezig in de godsdienst. Het zijn ook diegene die na hun dood blijven ronddwalen, en niet naar het licht durven. De hel is wat de gestorvene zelf maakt, met de wijsheid die hij zichzelf heeft aangeleerd. En die wijsheid komt spijtig genoeg niet van een kerk.

 18. Laat paus Benedictus XVI in vrede rusten en hou op met dat eindeloos geleuter over die man. Die bladzijde is definitief omgeslagen. Bouw mee aan de Kerk van de toekomst en neem afstand van de nostalgie van het verleden want daar raak je geen sikkepit mee vooruit.

   1. @rik pieters moet om zichzelf lachen (Is er dan eindelijk één persoon die om hem moet lachen).

   1. @Ouij,
    Trouwens, al lange tijd niets van U gehoord. Ik dacht al: zou ie overleden zijn aan bijv. aids?

 19. aanvulling c.q. verbetering:
  @Ouij,
  Trouwens, al lange tijd niets van U gehoord. Ik dacht al: zou ie overleden zijn aan bijv. aids?
  Zoals U ongetwijfeld zult weten, is aids een veel(!) vóórkomende ziekte onder de Uwen.
  Aan de correct geschapen natuur ziet men de bedoeling van onze Schepper. Pas op jong, met aids valt niét te spotten.

 20. “Tot besluit [zegt psychiater en rk theoloog Manfred Lütz in zijn boek (in het Nederlands, Utrecht 2020): ‘Fake news ontmaskerd | De verborgen geschiedenis van het christendom’] moeten we ons herinneren dat er aan de kerk nooit de verovering van de wereld in het vooruitzicht is gesteld. Zo bezien is het christendom geen godsdienst die uit is op succes. Aan de vele christenen die ontroostbaar zijn omdat zo weinig mensen nog naar de kerk gaan, willen wij in herinnering brengen dat het ‘kerkbezoek’ bij Jezus zelf uiteindelijk uitkwam op ongeveer acht procent. Immers, slechts één van de twaalf apostelen hield het vol bij Jezus onder het kruis: “de leerling die door Jezus bemind werd”, Johannes. En het Nieuwe Testament stelt ons in het vooruitzicht dat het einde der wereld vergezeld zal gaan van een grote geloofsafval en het optreden van de Antichrist. Er komt dus geen paradijs op aarde maar een apocalyps waarin de wereld op dramatische wijze vergaat.”

  Het is dus zinloos om zowel openlijk als heimelijk te blijven verlangen dat de kerken weer vol geraken. Van 1850-1965 zaten de kerken bovendien vol met mensen bij wie het christelijk geloof – buiten hun schuld overigens – gemiddeld niet meer was dan een héél dun vernisje. Ware het anders dan zouden de kerken na Vaticanum II nooit in snel tempo leeg zijn gelopen.

  M.a.w. werk eindelijk eens aan geloofsonderricht / geloofsopvoeding die echt beklijft. (Werk bijv. samen met de mensen van Radio Maria e.d. instituten.) Zorg voor echte bekeringen en hou op met klagen en mensen met een andere dan jullie vaak kleinzielige meninkje de grond in te boren. Luister liever naar hun hartenkreet en doe er je voordeel mee. Denk dus beter na en informeer je beter dan nu het geval is!

  1. @ N.N.,
   u vergeet weeral dat God zich in alle tijden een kleine Rest voorbehoudt.
   Slechts een klein percentage van hen zal de marteldood sterven.
   Het bloed van de martelaren en de niet te stoppen werking van de Rest-Kerk zullen uiteindelijk weer voor een heropleving zorgen.
   Want alleen God redt de wereld, nooit de mens.

   Er bestaat niet zoiets als “het einde van de wereld” indien u daarmee het aardse leven bedoelt.
   De betekenis van “het einde van de wereld” is: wanneer u er uiteindelijk in slaagt, met Gods hulp, tot daadwerkelijke gehoorzaamheid aan God te komen u alleen nog aandacht zult hebben voor de geestelijke toekomst van uzelf en van uw naasten.

   1. U vergeet óók nogal wat, want U brengt maar het HALVE waarheid.
    Alleen God en jezelf liefhebben (en je niet bemoeien met anderen zoals U voor blijkt te staan) is maar de helft van het voornaamste Gebod!
    Zie het Evangelie van Matteüs en dat van Marcus

    Mat. 22, 35-40 “Een wetgeleerde vroeg Hem (Jezus), ‘Meester, wat is het voornaamste gebod?’Hij antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. HET TWEEDE DAARMEE GELIJKWAARDIG: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de profeten.”

    Dat is geen bevlieging van mij, maar een kerngedachte uit Jezus’ visie / geloof en prediking!

    Zie daarom ook het oudste Evangelie – Marcus 12, 28. Dat vertelt ons: een schriftgeleerde “legde Hem (Jezus) de vraag voor: ‘Wat is het eerste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee!'”

    Het is hier vaker gezegd: als je eenmaal Godservaring hebt opgedaan – om niet – in je leven, dan weet je: ik ben bemind, een kind van God. Dát bewerkt zo’n zekerheid in je ziel dat je dit ook niet voor je kunt houden. Anderen zouden dat ook moeten ervaren en vrij-worden voor God, en niet meer louter aards c.q. van het aardse leven.
    Hoe kom je daar? Door onthechte, liefdevolle over- c.q. zelfgave aan een betrouwbare Geliefde die was, is en zijn zal. Jezus Christus is dat in optima forma, voor iedereen! Wie eenmaal geliefd is, kan niet meer zwijgen en alleen zichzelf genoeg zijn. Die is reeds in goddelijke toestand en wil die graag voort laten bestaan; hij/zij blijft zich daarom geven aan Jezus en via Hem aan God de Vader.
    Die bevestigde mens moet delen wat hij/zij heeft ervaren / weet, en daarom spreken én corrigeren of aanvullen waar nodig. Dat mag voor sommige hardliners in vooringenomenheid onverdraaglijk zijn, maar ook voor hen gloort er hoop. Lees de Schrift!

    De apostel; Paulus zegt immers in Romeinen 5, 3-5: “wij zijn trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.”

    Koning Salomo heeft bovendien reeds betoogd: “Wie de roede spaart, is zijn zoon slecht gezind; als hij hem liefheeft, tuchtigt hij hem vroegtijdig.” (Spreuken 13, 24) Want: “De roede en terechtwijzing brengen wijsheid bij.”(Spreuken 29, 15)

    Maar matigheid is én blijft ook hier geboden. De apostel Paulus wijst er daarom op in Kol. 3, 21: “Vaders, tergt (tergen = sarren, treiteren) uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen.”

    Volgen wij dus genoemde apostel, maar vooral Jezus, immers Hij (Jezus zelf) heeft ook onder bloed zweet en tranen geworsteld en tegengestribbeld voor Hij zich volledig kon overgeven aan zijn roeping vanwege de Vader. M.a.w. “hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.” (Hebreeën 5, 8)

    Zou het voor ons anders (moeten) gaan dan voor Jezus?

    (De citaten stammen uit de KBS-Bijbel van 1975.)

    1. @N.N.
     Er staat nérgens, maar dan ook nérgens geschreven, dat wij de andere kant op moeten draaien als wij zien dat anderen zondigen.

      1. Hoi Rik,

       Als het waar is wat daar beweerd wordt, dan lijkt de man niet te weinig met bijzaken en wandaden bezig en kunnen we vrezen voor de toekomst die deze, samen met zijn makkers, bereidt voor de schaapjes.

       Je zou door zulke berichtjes van slag je geloof in het instituut kunnen verliezen. Maar ja. Volgens de ‘protocollen (vd WvS)’ zal alles ‘anders’ moeten. Alles. Het lijkt erop dat men die volgt.

       btw ik las dat de v’s een ‘ding’ zijn van die engerds.

      2. @rik pieters,
       Zo kunt U ook alles wat U op schóól geleerd heeft ’n samenraapsel noemen.
       Het gaat erom, dat het deskúndigen waren, die dat ‘samenraapsel’ hebben opgesteld. Zij hebben dat alles bij elkaar ‘geraapt’ met een doel.

       Basisschool en vervolg van algemene scholen (zoals Mavo/Havo) was het doel om leerlingen om algemene kennis bij te brengen, waarna men – bij interesse – voor vele specifieke vakken opgeleid kan worden.

       Zo zit dat ook met de bijbel. De bijbel is met het doel om algemene geloofskennis bij te brengen, waarna men- bij interesse – voor bijvoorbeeld als priester opgeleid kan worden.

        1. @rik pieters,
         Gevaccineerden: het DNA is gewijzigd. Wijziging van DNA is ónmogelijk met thee ongedaan gemaakt worden, zelfs met operaties kan gewijzigde DNA niet ongedaan gemaakt worden.

         Wat is dat voor dom gedoe: ‘en stop dat stalken’?
         Stalken is tot nu toe ónmogelijk middels computer.

         + Wat is dat voor domme opmerking: ‘help mensen’?
         Als het goed is, doet iédereen dat (dat heeft met geloof niéts te maken).

        2. Bedankt, beste rik.
         Ik las het even na. Er staat inderdaad dat Bromelain (uit) ananas en Acetylcysteine (een hoesttablet) werken.

         1. @raphael,
          U kunt letterlijk ónmogelijk een R.K. gelovige zijn:
          U gelooft (volgens Uw éigen zeggen) dat Bromelain (uit) ananas en Acetylcysteine (een hoesttablet) werken.

          Er is GEEN ENKEL MIDDEL, dat gewijzigde DNA terug kan brengen in de originele staat (eventueel is terug veranderen mogelijk is middels WAAR GELOOF).

    2. @ N.N.,
     Men tracht uiteraard eveneens de Rest-Kerk in te palmen om haar aan het ‘modernisme’ over te leveren. Dat is vergeefse moeite. Zij zal ondergronds gaan en u riskeert geen Traditionele priester meer te kunnen vinden wanneer u daar nood aan zult hebben. Het ‘ondergronds’ gaan in onze tijd is niet vergelijkbaar met vroegere geschiedenis toen nog geen sprake was van grondradar. We worden door engelen begeleid. Wil u toegang tot haar dan zult u toch eerst de geestelijke ‘sleutel’ moeten verkrijgen en dat is een louter geestelijk werk, door modernisten volslagen miskend ondanks hun eerder ’technische’ bijbelkennis.
     Het is alleen aan uzelf om tegenover Jezus oprecht te zijn, geen andere deur kan bestaan. U hoeft hier dus niemand te overtuigen.

     1. Hetzelfde kan men van uw meninkjes en schijfsels zeggen.
      Ook U tracht anderen te overtuigen. (Op uw manier dan: door hen af te breken en verdacht te maken in combinatie meestal met stellingen die volstrekt onbewezen zijn noch bewezen worden door U. Uw bronnen noemt U immers zelden of niet.)

      Practise also what you preache!
      Bemoei je dus niet met wat een ander doet, maar ga eens serieus in op wat hij of zij zegt ZONDER op de man / vrouw te spelen. Ik betwijfel of U dat kunt, maar …. U heeft hier alle ruimte om te laten zien dat uw intelligentie en eruditie enige kwaliteit hebben.

      Kunnen we dat afspreken?

      Nee natuurlijk, want uw enige doelstelling is klaarblijkelijk om iedereen hier, behalve uw vrienden de mond te snoeren; voor eeuwig, als U dat kon. De mens die moet zwijgen is echter feitelijk dood verklaard. U verklaart ons dood. U jaagt ons dus in principe willens en wetens allemaal de dood in, zodat U en uw vrienden het rijk alleen hebben. Uw gedrag laat namelijk geen andere conclusie toe. (Tel immers eens op hoeveel mensen U hier de afgelopen twee jaar bijv. effectief het bos in heeft gestuurd. U heeft dus heel wat negatieve zaken op uw kerfstok, en daarvoor zult ook U eens verantwoording moeten afleggen. Ook volgens uw eigen geloofsgoed! Vergeet dat nimmer.) Mijn wens daaro voor U: werk nu eens consequent aan uw bekering tot de liefde voor Jezus c.s. en dus tot Zijn woorden in de Schrift.

      U kunt er daarom van verzekerd zijn dat ik niet wil zwijgen en nog lang niet naar de dood verlang. Uw gedrag is sadisme pur sang, dat niet thuishoort onder christenen. Dat moet aan de kaak worden gesteld omdat U het christendom en de naam katholiek ten onrechte voor uzelf claimt.

      Het zou goed zijn als het episcopaat in België en of Nederland hierover ook eens stelling zou nemen en een priester-moderator aan uw zijde zou plaatsen om te corrigeren waar U te ver gaat. Samenwerking met het team van Radio Maria zou U zeker van dienst kunnen zijn al was het maar als voorbeeld van hoe het óók kan én beter!

      1. @ N.N.,
       Ware Paus Benedictus XVI, Kardinaal Vigano en talrijke andere grote leiders hebben de huidige problematiek duidelijk omschreven en als klein mensje kan ik het volkomen beamen.

       Persoonlijk sta ik volledig aan hun kant want we weten dat de Aartsengel Michael ons zal steunen.

       Uw verwaterde bisschoppen daarentegen laten na zoveel jaren nog steeds toe dat de heilige Michael belachelijk wordt gemaakt. Of is dat godslasterlijke beeld in de Sint Michielskerk in Leuven eindelijk verdwenen? Ik vrees van niet. Welke verontschuldigingen gaat u daarvoor aanvoeren?

       Persoonlijk zou ik iedereen aanraden niet meer te luisteren naar Radio Maria, hun dubbelhartigheid is levensgevaarlijk voor het ziele-leven van ernstige christenen.

       1. @Eric,
        Citaat ” Radio Maria, hun dubbelhartigheid is levensgevaarlijk”. Hoe komt U daar toch in Godsnaam bij? ” Spreken de evangelieteksten en lezingen uit het brevier plus de catechese door P. Zimmermann pr. en de dagelijkse Schriftuitleg door pater dr. J. Bots SJ enz., de voorgelezen boeken o.a. over christelijke mystiek van Hadewijch enz. dubbelhartige taal? Wie dat beweert is toch echt van het padje, en kan niet meer serieus genomen worden.
        Maar, ga uw gang; het is uw site die een schoffering is van Christus en alle goedwillende christenen, vrienden van God, Jezus en Maria. De wal zal het schip ook hier keren indien U zich niet serieus gaat verdiepen in de Schrift, m.n. de woorden van Jezus Christus! Bekeer U dus van uw dwaalweg! Of ga eens naar een psychiater.

        Maar nog eens: U kunt beter de schoonheid van de Tridentijnse liturgie aantonen en promoten dan doorgaan met uw commentaren en niet onderbouwde meninkjes over wat God allemaal – al dan niet rancuneus gedreven – voor ons in petto heeft te debiteren. hier op deze site. Dan doet U iets zinvols. Nu gedraagt U zich zinledig en beledigend jegens mensen met een beetje intelligentie.

        1. @ N.N.,
         sedert mijn achtste jaar begon ik overal vreemde dingen waar te nemen die ik niet kon benoemen maar ze werden beetje bij beetje als vanzelfsprekend deel van het dagelijkse leven. Het ‘modernisme’ werd niet als een onverwachte atoombom op ons gestort, het begon net zoals het beruchte Bill Gates-‘vaccin’ met geringe dosissen. Zoals de kikker in de koude kookpot niet beseft dat het om hem heen slechts heel traag warmer wordt tot het te laat is om nog te kunnen reageren. Blijkbaar is het de wil van God de Vader iedereen zeer zwaar te beproeven door de Slang toe te laten haar listig spel te laten spelen op een bijna onmerkbare wijze. Zo is ook de nu volkomen totalitaire controle van de industrie begonnen met ogenschijnlijke onbelangrijke talrijke en kleine ontwikkelingen allerhande die elk op zich ongevaarlijk lijken. Zonder de hulp van God kan niemand nog op natuurlijke wijze leven. Men moet zelf in de eerste plaats de wil ontwikkelen om God tegemoet te komen en dat is nu eenmaal onmogelijk indien men geen rekening wenst te houden met al die ogenschijnlijk onbelangrijke details. God Zelf is de wereld aan het zuiveren maar iedereen moet zelf willen meewerken om gezuiverd te kunnen worden door onze Vader. Probeer eens een lijst samen te stellen van hetgeen in de supermarkt nog natuurlijk kan genoemd worden. Zo is het nu ook met de hele Kerk, een lange lijst kleine details die samen een grote giftige Slang vormen. Neem dus afstand van elk giftig detail tot nog slechts de zuivere Tien Geboden overblijven samen met de oorspronkelijke Woorden van Jezus en God de Vader.

 21. Het Derksisme is de meest globalistische stroming op deze website. Altijd maar zeuren en al het goede dat in de Kerk gebeurt afbreken. Als dat katholiek is mag je dat katholicisme hebben! Als maar achterom kijken helpt ons geen stap vooruit.

  1. @Ouij, herhaling:
   Trouwens, al lange tijd niets van U gehoord. Ik dacht al: zou ie overleden zijn aan bijv. aids?
   Zoals U ongetwijfeld zult weten, is aids een veel(!) vóórkomende ziekte onder de Uwen.
   Aan de correct geschapen natuur ziet men de bedoeling van onze Schepper. Pas op jong, met aids valt niét te spotten.

   Waar zeur ik? ik kan werkelijk NIÉTS ontdekken.

 22. Na Benedictus XVI
  Afgelopen donderdag was de begrafenis van emeritus-paus Benedictus XVI, bijna tien jaar na zijn terugtreden. Erik Borgman meent dat de sfeer in de kerk sindsdien ingrijpend is veranderd. Ten goede, volgens hem. Hij pleit ervoor de nalatenschap van de vorige paus in dit licht opnieuw te bezien.
  Door Erik Borgman
  Op de laatste dag van het vorige jaar stierf hij, 95 jaar oud. Op 5 januari 2023 werd hij begraven: emeritus-paus Benedictus XVI.
  Teleurstelling
  Ik herbeleefde in de tussenliggende dagen regelmatig mijn gevoel van teleurstelling toen Joseph Ratzinger in 2005 heel kort na het begin van het conclaaf al gekozen bleek tot opvolger van Johannes Paulus II. Ik dacht aan zijn kersttoespraak tot de curie aan het einde van dat jaar, waarin hij sprak over de ene kerk als subject dat groeit en zich ontwikkelt door de tijd, maar altijd dezelfde blijft. Dat betekende dat er maar weinig ruimte was voor afwijkende stemmen; ik herinnerde mij de vele collega-theologen die in moeilijkheden raakte, omdat hun visies door de Congregatie voor de Geloofsleer onder leiding van toen nog kardinaal Ratzinger geacht werden de eenheid van de kerk te bedreigen.
  Ik vond het door en door geïdeologiseerde klimaat in de Rooms-Katholieke Kerk tussen het begin van het pontificaat van Johannes Paulus II in 1978 en het aftreden van Benedictus XVI in 2013 zeer beknellend en Benedictus XVI heeft in mijn beleving aan dit klimaat bijgedragen.
  In termen van de polarisatie
  Maar 2013 markeert ook een kentering. Juist daarom verbaasde het mij dat veel commentatoren bij de dood van de emeritus-paus over hem spraken in termen die vooral hoorden bij de periode van de polarisatie. Antoine Bodar sprak vol bewondering over zijn theologie en liet in Katholiek Nieuwsblad weten te verwachten dat Ratzinger tot kerkleraar wordt uitgeroepen. Peter Nissen daarentegen stelde in Trouw dat Benedictus op alle beleidsterreinen meer onderdeel van het probleem was geweest dan van de oplossing. En steeds maar weer werd het beeld geschetst van de verlegen en onhandige kamergeleerde en van de conservatief die vooral de geschiedenis in zal gaan als vernieuwer, omdat hij vrijwillig aftrad.
  Ik merkte dat ik nu hij dood was weinig behoefte had om te oordelen. Met de dood is wat mij betreft de kerkpolitiek voorbij. Ik twijfel er niet aan dat Ratzinger naar eer en geweten heeft geprobeerd de kerk te dienen. Ik was het vaak met zijn keuzes oneens. Nu is het oordeel aan God en is het onze taak om verder te gaan met de kerk, met wat hij ons nalaat als deel van de erfenis.
  Veranderde sfeer
  Terwijl ik naar de uitvaart van Benedictus XVI zat te kijken, had ik bovenal het gevoel dat een periode in de kerkgeschiedenis formeel werd afgesloten die eigenlijk al voorbij was. Naar mijn gevoel is de sfeer in de kerk gedurende de bijna tien jaar dat het pontificaat van paus Franciscus inmiddels duurt, ingrijpend veranderd. Het belangrijkste is dat de kerk de plaats heeft ingenomen die het Tweede Vaticaans Concilie haar heeft toegewezen: middenin en ten dienste van de wereld.
  Dat wil echter niet zeggen: werelds! De wereld is door God geschapen, door de Gezalfde Jezus verlost en wordt door de Heilige Geest vernieuwd en de kerk staat in dienst van deze heilsgeschiedenis. De theologie richt zich inmiddels voor een deel op nieuwe vragen, in 2015 op een verrassend spoor gezet door de encycliek Laudato si’. Paus Franciscus heeft officieel verklaard dat “de goede theoloog … een open, dat wil zeggen een onvolledige, denkwijze [heeft], altijd open voor de maius van God en van de waarheid, altijd in ontwikkeling”. Aangezien elke gelovige ook een beetje een theoloog is, betekent dit ruimte voor dynamiek.
  Synodaal proces
  Last but not least is er een synodaal proces in gang gezet waarbij alle gelovigen wordt gevraagd mee te denken en te mediteren over de weg naar de toekomst die de Heilige Geest de kerk wijst. De Rooms-Katholieke Kerk heeft zichzelf lang gedefinieerd als principieel hiërarchisch. De documenten van het Tweede Vaticaans Concilie braken met deze visie, maar ontwikkelden uiteindelijk geen overtuigend alternatief. Nu presenteert dat zich, onder leiding van paus Franciscus, als principieel synodaal. Niet alleen als ‘Gods volk onderweg’, zoals in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar als een volk in gesprek en in gebed over de weg die zij onder leiding van de Geest te gaan heeft. Sprekend, maar vooral ook luisterend.
  Ik zal niet zeggen dat hiermee alle problemen zijn opgelost. Maar de vragen en problemen komen op tafel en worden opmerkelijk vrij besproken. De samenvatting die gemaakt is van de wereldwijde inbreng in het synodale proces en waarvan de Nederlandse vertaling hier te vinden is (op de site van de KNR), is een belangrijke doorbraak.
  Ander perspectief
  Vanuit dit perspectief zullen wij nu anders naar de erfenis kijken van theoloog Joseph Ratzinger en paus Benedictus XVI. Katholiek Nieuwsblad signaleerde al hoe hij een begin maakte met de aanpak van het seksueel misbruik aan en de weg vrijmaakte voor Laudato si’.
  Voor Ratzinger zelf moesten veranderingen in de kerk principieel worden gezien in continuïteit met het verleden. De kerk kan immers niet breken met haar traditie en wat haar daarin door Jezus Christus zelf is gegeven. Dit lijkt mij volkomen juist en ik vind dat al te snelle oordelen over wat in de erfenis uit het verleden niet meer van deze tijd zou zijn, moeten worden voorkomen. Wat mij betreft wordt echter de precieze aard van de continuïteit pas achteraf zichtbaar.
  Een van mijn favoriete verzen in het Nieuwe Testament is 1 Johannes 3,2: “Nu al zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen.” Dit rijmt volgens mij met de uitspraak van Jezus dat het met een schriftgeleerde, die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen, is “als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt” (Matteüs 13,52). Wij doen ook in het geloof nieuwe inzichten op en plaatsen onze oude inzichten in het perspectief hiervan.
  Waarheid als persoon
  Als de waarheid volgens het christelijk geloof de persoon van de Jezus Christus is, zoals theoloog en kardinaal Joseph Ratzinger en paus Benedictus XVI terecht veelvuldig heeft benadrukt, dan betekent dit op geen enkele manier relativering van wat wij vandaag al gelovig weten. Als je een persoon beter leert kennen, blijft wat je van haar of hem al wist geldig, maar soms op een manier die je daarvoor niet zo zag.
  Met de persoon van Jezus is dat niet anders. In Hem is God vlees geworden en daarmee deel van onze geschiedenis. Via de wederwaardigheden van de geschiedenis zullen wij Hem dankzij de Geest dan ook steeds anders leren kennen. Dat geldt voor iedere gelovige persoonlijk, maar ook voor de kerk als de gemeenschap van gelovigen. Daarom is het synodaal proces zo belangrijk: door elkaar te vertellen wie Jezus voor ons is, verdiept onze relatie met God zich.
  Ik vind dat wel een mooie gedachte om het nieuwe jaar mee te beginnen. Zalig Nieuwjaar, met veel nieuw en verdiept geloofsinzicht

  1. @Magda,
   Ik heb het idee, dat U de R.K. kerk behandelt als zijnde ’n modegril.
   Mode is steeds aan verandering onderhevig.
   U wás en bént dus voorstander van verandering van de inhoud van het R.K. geloof conform ‘paus’ Franciscus
   Sorry, maar dan zit U op de verkeerde site met dienovereenkomstige clientele.

  2. @ Magda,
   Erik Borgman vindt uitermate veel genoegen in bevrijdingstheologie, zwarte theologie en feministische theologie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Borgman

   Van een vrijzinnige ’theoloog’ mag men dan ook verwachten dat hij over het hoofd ziet dat algemeen in Matteüs 13,52 gesproken wordt over een priester, in mindere mate over een huisvader, kwestie van goede wil en geen tegemoetkoming aan ‘modernistische’ dwalingen. Maar belangrijker is dat algemeen in dit verband verwezen wordt naar Matteüs 13:44-45, o.a. omdat dit vooraf gaat aan Matteüs 13:52.
   Ook Marcus 4:12 mag u wel eens ernstig overdenken.

   Magda, wanneer u uw zieltje overgeeft aan vrijzinnigen verliest u de genade van God.
   Waarom zou u lessen moeten aanvaarden van een vrijzinnige ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht