Paus Franciscus biedt Rusland excuses aan !

Paus Franciscus heeft zich tegenover Rusland geëxcuseerd voor zijn controversiële uitspraken in verband met de oorlog tussen Oekraïne( of beter gezegd Navo-Kiev)en Rusland.

In een interview vorige maand met het informatieblad America, uitgegeven door de Amerikaanse jezuïeten had hij het immers uitgebreid over de geopolitieke situatie en over zijn terughoudendheid, die hem door de Westerse hardliners verweten wordt. Hij zou immers niet genoeg de kant van Amerika en de Navo kiezen…Hij had toen ook gezegd dat hij sinds de inval van Rusland in Oekraïne “veel berichten kreeg over de wreedheid van de troepen”. Hij merkte op nogal lichtzinnige wijze op dat ” in het algemeen de meest wrede feiten gepleegd worden door sommigen die komen  uit Rusland, maar die in feite niets te maken hebben met de Russische cultuur, zoals de Tsjetsjenen, de Boerjaten en andere bevolkingsgroepen”…daarbij met de vinger wijzend naar de etnische minderheden, die dikwijls in de eerste linies staan…

De meeste Tsjetsjenen, afkomstig uit het zuidwesten, zijn moslim, terwijl de Boerjaten een mongoolse ethnische groep vormen, afkomstig uit Oost-Siberië en die voor het grootste deel boeddhisten zijn.

Zoals te verwachten zorgde de commentaar van Franciscus voor een hevige reactie vanwege verschillende Russische verantwoordelijken en van de  vertegenwoordigers van de Tsjetsjeense en Boerjatische gemeenschappen. De Russische minister van Buitenlandse zaken, Maria Zakharova, verklaarde zelfs dat met deze opmerkingen, het Vaticaan alle geloofwaardigheid als mogelijke moderator in toekomstige vredesgesprekken verloren had.

Het Vaticaan raakte in nauwe schoentjes en al heel snel, op 15 december, bevestigde de woordvoerder van het Vaticaan, Matteo Bruni, dat paus Franciscus aan Rusland excuses aangeboden had voor zijn eerder uitlatingen. Dit slechts enkele uren nadat Maria Zakharova tijdens een briefing in Moscou verklaard had dat: “er via diplomatieke weg door het Vaticaan een officiële verklaring verstuurd was, waarin de staatssecretaris van het Vaticaan, Pietro Parolin, in naam van de paus, zijn excuses aanbiedt aan Rusland. Hij drukt ook zijn diepe eerbied uit van de Heilige Stoel voor alle Russische volkeren,voor hun waardigheid, hun geloof en hun cultuur, zoals hij dit ook doet voor de andere landen en volkeren van de wereld. “

Tijdens haar briefing benadrukte Maria Zakharova dat de boodschap van de paus ” aantoont dat het Vaticaan bekwaam is een dialoog te voeren en naar de verschillende partijen te luisteren”. Zij bestempelde de excuses van het Vaticaan als “werkelijk respectvol” en beklemtoonde tenslotte dat:” Wij menen dat dit incident geregeld is en verheugen er ons over met het Vaticaan een constructieve samenwerking verder te kunnen zetten.”

Is het ogenblik niet aangebroken voor het Vaticaan , nu er in Oekraïne een ware Kerkvervolging tegen de Russisch-orthodoxen is uitgebroken, met deportaties en vernielingen van kerken, om een groot vredesinitiatief te starten, met de fysieke aanwezigheid van de paus, om tot een wapenstilstand en een vredesverdrag te komen? De vraag is of Amerika en zijn vazal ‘Europa’ , voor wie het alleen maar om de macht te doen is, dit zouden toelaten?

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

52 commentaren op “Paus Franciscus biedt Rusland excuses aan !

 1. Die paus is de duivel in persoon, en natuurlijk een Jezuïet. Deze man heult mee met de EL-ite en wil ons allemaal vermoorden door die c-vaccins.
  Er zijnal miljoenen doden en gehandicapten, maar daar bericht onze omgekochte media niet over.
  Die paus en zijn kerk zijn de kerk van Yaldeboath, alle religies zijn door hem opgericht.
  Wordt wakker, mensen. Jullie denken iets te geloven en het is het omgekeerde.
  De gid van het oude testament, die kwade, op wraak beluste god is de duivel.
  rik

  1. @rik pieters,
   Heeft U werkelijk ál die corona-vaccinstijd geslapen?
   Of bedoelt U, dat U tot voor enige weken terug werkelijk NÓÓIT op deze site gekeken heeft???
   Dat pleit écht niet voor U. Bent (of wordt) U NÚ pas wakker? Dat pleit absoluut niét voor U!!!

   1. ik bestudeer deze zogenaamde vaccins nu van de tweede helft van 2020.
    Ik bestudereer dit elke dag, terwijl jij de onzin en leugens van je krant en je tv slikte.

   2. Ik vrees dat je niks weet, gewoon door jou reaktie. Deze site is niet waar je antwoorden vind. Ik kan ze je sturen. Ondertussen heb ik heel wat geneesmiddelen. Geen big pharma uiteraard. Als je niks doet sterf je binnen de drie jaar.

 2. @rik pieters,
  Dus, U bedoelt, dat U écht niet op deze site gekeken heeft.
  Uw antwoorden slaan werkelijk nérgens op.

  Ik was trouwens de alleerste (dus zelfs RUIM vóórdat iemand, dus ook voordat Uzelf op de ‘vaccins’ reageerde) die waarschuwde voor die zogenaamde vaccins.

 3. @rik pieters,
  Daar mijn laatste reactie nog moet afwachten op moderatie, heb ik mijn reactie ietwat aangepast: zie bijv. de beleggerssite: belegger.nl/nieuws + xandernieuws.net/ + deze geloofssite. Daar heb ik vanaf het prilste begin hevige discussies gevoerd met zogenaamd ‘deskundigen’.

 4. Het is rik pieters, zoals velen, er alleen maar om te doen de Katholieke Kerk te schaden en belachelijk te maken zoals de gemoderniseerde bisschoppen en gemoderniseerde kardinalen en ‘paus’ Frans zelf.

  1. Het christendom heeft een geschiedenis van tirannie, massaslachtingen en geloofsovertuiging. waardoor Vlad de Spietser eruitziet als een cissy. Massa’s hebben hun leven beëindigd, verwoest en hun percepties
   beperkt voor het grootste deel van 2000 jaar. Toch biedt het christendom nog steeds de perceptuele blauwdruk voor naar schatting 2,2 miljard mensen wereldwijd. Het christendom is in werkelijkheid de kerk van Babylon die met de bloedlijnen naar Rome is verhuisd, van waaruit het christendom is voortgekomen zoals we dat nu kennen. De Babylonische drie-eenheid van Nimrod (vadergod), Semiramis (maagdelijke moeder) en Tammuz/Ninus (maagdelijke zoon) werd de christelijke drie-eenheid van Vader God of Heer God, Jezus en Heilige Geest, die wordt gesymboliseerd als
   duif. Babyloniërs symboliseerden Semiramis, ook bekend als Ishtar, als een
   duif en de attributen en titels die ze aan Semiramis/Ishtar (maagdelijke moeder, Koningin van de Hemel) gaven, werden overhandigd aan het symbolische personage dat ze Moeder Maria noemden.

   1. Hier kan ik mij als katholiek niet in vinden. Dat Rome zwaar ontspoort dezer dagen & dat Rome de zetel van de Antichrist zal worden, hoor je mij niet tegenspreken.
    De kruistochten, de behandeling van de joden de afgelopen eeuwen, het concordaat van het Vaticaan met Nazi-Duitsland… alle middelen worden goed geacht om de RKK onterecht af te breken.
    De poorten der hel zullen de katholieke kerk niet overweldigen, maar dan spreken we niet meer over de huidige satanistische vrijmetselaarsclub die Vaticaanstad overgenomen heeft.
    2000 jaar kerkgeschiedenis beschrijven zoals u, Rik Pieters, hierboven doet, is de waarheid met de voeten treden.
    Daarmee sluit ik mij aan bij mijn ware medestanders P.Derks en Eric-B-L.

    1. De waarheid is wat ik geschreven heb. Als u daar niet mee kunt omgaan zal ik ook niks verder meedelen. Ik wou jullie alleen maar juiste info geven. Uw geloof zit in de weg. En dat is net de bedoeling van geloven.

     1. Het geloof zit mij geenszins in de weg. Het christelijke geloof en meer specifiek het katholieke geloof geven meer zin dan een atheistisch leven in deze wereld die slechts van voorbijgaande aard is.
      Uw allereerste reactie stemde overeen met mijn impressies van de huidige staat van het instituut Kerk.
      Maar in uw volgende reactie gooit u het kind met het badwater weg, net als Luther eeuwen geleden. Terecht bemerkte hij de wantoestanden binnen de RKK, zelfs de top ging niet vrijuit. Vervolgens viel Luther de geloofswaarheden af.
      Het probleem zit niet in de leer maar in het instituut, zeker vandaag.

      1. Ik ben niet zonder schepper. Maar de god, allah, jahweh van deze wereld is 1 en dezelfde kwade kracht achter alles wat in de laatste 6.000 jaar is gebeurd. De huidige problematiek die we zien opkomen wordt door hem gestuurd. Straks komt de WHO met nieuwe regels, niet wettig, maar ze zullen omarmd worden door alle Young Global Leaders in de wereld. Wij zullen de digitale munt zien, waarbij je enkel nog mogelijkheden hebt als je jezelf regelmatig laat vaccineren, als je niet met je auto te rijden, voor een niet bestaande klimaatopwarming.
       Pas dan zal er nog digitale geld op je rekening staan.
       Ik ben mij nu spiritueel aan het verdiepen, zodat ik straks gerust kan sterven, energetisch sterk. Ik doe niet meer mee aan de aardse onzin. Satan kan de pot op.

  2. @eric-b-l,
   Inzake @rik pieters is mij bekend. En nu probeert hij de zogenaamd deskundige te spelen inzake covid.
   Ik werd zelfs vervolgens ’n hele tijd geschorst van de beleggerssite. Alleen xandernieuws bleef alert doorzagen over covid (xandernieuws deed alleen alsof zij dat covid-nieuws’ van elders hadden en bovendien had xandernieuws vervolgens vele bronnen waaruit zij konden putten.

   1. Ik ben een expert over vaccinatie. Maar ik hou mij ook bezig met een onderzoek naar hoe stom het geloven in religie is.

 5. Wat vreemd dat er discussie is terwijl niemand hierboven fan is van de huidige jezuietenbisschop van Rome. Waarom elkaar aanvallen of afvallen? We zouden elkaar beter aanmoedigen en versterken.
  De huidige bisschop van Rome vaart een op zijn minst bizarre koers, tegendraads.
  De c-spuiten waren zuiver geldverkwisting, de eerste werkzaamheid moet nog altijd bewezen worden.
  We zijn allemaal antimodernisten.
  Onze neuzen staan in dezelfde richting, toch?
  Goed artikel & dito goede reactie van Rik Pieters!

  1. Bart, ik schrijf alleen wat ik door onderzoek weet. Ik ben gedoopt, was zelfs jarenlang lector in de kerk. Tot ik de werkelijke toedracht in deze wereld begon te bestuderen. Ik heb informatie waar jullie allemaal serieus van zullen opkijken. Onze wereld zit heel anders in mekaar dan jullie dachten.

   1. Wat mij betreft, mag u gerust wat uitwijden hierover. Ik sta open om mijn bevindingen te toetsen aan de uwe.
    Om volledig open kaart te spelen hier mijn bronnen naast deze website:
    Restkerk.net
    Wereldwijdevaccinatie.info
    Fortesinfide.nl
    Bloggen.be/levend_geloof9/ voor zover ze de katholieke leer niet afvallen
    Fsspx.be/nl
    RadioMaria.be – het inzicht
    Blckbx.tv

    Bij Frontnieuws & Xandernieuws mis ik de verticale dimensie.

 6. @eric-b-l,
  Inzake @rik pieters is mij bekend. En nu probeert hij de zogenaamd deskundige te spelen inzake covid.
  Ik werd zelfs vervolgens ’n hele tijd geschorst van de beleggerssite. Alleen xandernieuws bleef alert doorzagen over covid (xandernieuws deed alleen alsof zij dat covid-nieuws’ van elders hadden en bovendien had xandernieuws vervolgens vele bronnen waaruit zij konden putten.

 7. Wat men niet schijnt te beseffen is het verschil tussen de werelds christelijke cultuur en de geestelijk christelijke cultuur. Boedhisten en anderen die werkelijk diep mediteren ontdekken dat zij werkelijk geesten kunnen ontmoeten en sommigen schreven daar dikke boeken over. Volgende generaties distilleren vervolgens uit die neergeschreven gegevens een of andere soort religie met de bedoeling zichzelf te verheffen en alzo macht en rijkdom te verwerven.

  Dat is niet wat het Woord van God ons voorhoudt en dat is evenmin wat de oprechte christen aan geestelijke beleving ondervindt. Nederig en oprecht persoonlijk gebed is geestelijke arbeid dat werkelijk loont en dat loon is een geestelijke rijkdom die niet van deze wereld is. Ontelbare heiligen bewezen dit in woord en in werelds zichtbare daden.

  De wereldse cultuur, al of niet christelijk, is altijd vol zondigheid en dat wordt door rik pieters en soortgenoten gretig misbruikt om religie te vervloeken.
  Het ware en zuivere geestelijk leven zullen zij nooit aanvaarden vermits zij zich blijven opstellen als waren zij kinderen van Lucifer.

  1. Boeddhisten zijn dus zuiver en vredevol?
   Ja, toch voor wat ons verteld wordt. Onderzoek maar.
   Elke godsdienst op aarde is een aanbidding van de duivel. En dus wordt elke godsdienst uitgespeeld tegen elke andere. Boedhisme tegen islam, rkk tegen protestanten, enz. Een grote moordpartij met veel pijn en tandengeknars.

   1. Met geen enkel woord beweerde ik dat (alle) Boeddhisten zuiver en vredevol zouden zijn, dat is een spinsel van uzelf. Mediteren om geesten te ontmoeten is levensgevaarlijk.
    Over aanbidding van God spreekt u nooit en het wordt nu ook duidelijk waarom want ook dat is een spinsel van uzelf.

 8. “Don’t spend your energies on things that generate worry, anxiety and anguish. Only one thing is necessary: Lift up your spirit and love God.”
  Padre Pio

   1. Beste Rik, vraag dat liever aan Augustinus. Intelligent en onderlegd als hij was, meende ook hij God niet nodig te hebben. Tot het moment dat hij zijn feitelijke armoede doorzag, zijn eigen ‘ik’ losliet en thuis kwam bij Degene, zo anders en toch zo intens dichtbij, wiens bestaan jij hardnekkig ontkent.

    1. Op de aarde is god de duivel. Er is geen andere. De weg naar je spiritualiteit ligt in je hart.

     1. Zonder God geen duivel en omgekeerd.
      In de supermarkt van spirituele prullaria, die slechts je eigen ego vergoddelijken, zul je in je eigen hoogmoed gevangen blijven.
      Als je van je hart liever een spiritueel ‘hotel California’ maakt, dan wens ik je veel succes verder 😉

      Maar volgens mij verdien je beter. De Liefde die jou bemint en waar je ziel naar hunkert kun je jezelf niet geven. Wie je ten diepste bent is uiteindelijk zóveel meer dan wat je allemaal denkt te weten.

      1. @Rik (en anderen)
       Beste,

       U schrijft:
       (1) “Die paus is de duivel in persoon…”

       De “duivel in persoon” bestaat naar mijn gevoel niet, uitgezonderd de “antichrist”, wat eigenlijk “anti-God” betekent. Maar dat is geen creatie van God. God heeft Zijn Schepping GOED geschapen. Zo is ook “de MENS” in wezen GOED. Wie dat niet van zichzelf vindt, dient zichzelf in vraag te stellen en heeft de opdracht aan zichzelf te werken. Hoe menselijk zijn wij als mens is de kernvraag voor ieder van ons. En… Indien wij een onderscheid maken tussen mens & dier, dan dienen wij ons af te vragen wat de “meerwaarde” is van de mens ten opzichte van het dier.

       (2) “De paus wil ons allemaal vermoorden door die c-vaccins”

       Dat wil hij helemaal niet. Wat hij vooral wil is wat elke mens wil: Vrede en rust in zichzelf en liefde op aarde. Zoals elk klein kind hunkert naar liefde, zo wil elke mens die eerlijk is met zichzelf vooral bevrijd worden van de chaos in zijn hoofd.
       Dat velen, zeer velen, de indruk hebben dat de huidige paus en/of de “Elite” ons willen vermoorden is begrijpelijk. Maar.., WIE heeft “de Elite” gemaakt? Niet God. Wij zijn “als mens” afgedwaald van God, en we hebben het onszelf aangedaan door ons streven naar geld. M.a.w.: Van “het goede” van de mens schiet niet veel meer over. We krijgen wat we verdienen.
       Dat horen we natuurlijk niet graag, want het liefst zouden we willen dat “het geld” gewoon eerlijk verdeeld wordt. Maar als de “gewone man” het niet of nauwelijks kan, waarom zouden de elite het wel kunnen? Zij kunnen het niet omdat ze de onzin, de waanzin en het bedrog ervan inzien. Zij zien als geen ander “de mens” als grote geldwolf en (zelf)bedrieger, en willen daar gewoonweg iets aan “doen”, op hun manier. Absolute ZONDE uiteraard (zeer zacht uitgedrukt). maar niemand is verplicht om hen te volgen in hun zonde. Waar maken we onszelf druk om? Blijkbaar gedragen we ons liever als slachtoffer dan als verdraagzaam en strevend naar zuivere eenvoud.

       (3) “Wordt wakker beste mensen…”
       Dat zijn ook Pater Maes’ woorden. Tiens, merkwaardig…

       (4) “Ik bestudeer….”
       Bestuderen, analyseren, inspecteren, onderzoeken, ,… is niet de Geest van Jezus.
       Als u van zichzelf vindt een gnosticus te zijn, net als Jezus, dan ziet u mijns inziens alles verkeerd. Maar u bent niet alleen! Wie geen probleem heeft met het begrip “onderzoek” (op welk vlak ook) moet van zichzelf niet denken de geest van Jezus te vertegenwoordigen.

       (5) “Ik krijg die persoonlijk. Mail hem” (de bijdragen van Pater Daniël Maes).

       Een pater die zelfs zijn grootste vijand welkom heet is een mooie pater. Zo hoort het te zijn… Hebt u de persoonlijke toelating gekregen om zijn emailadres te publiceren, of vindt u voor “uzelf” dat dit zomaar kan? Ik zou in zijn plaats allesbehalve gelukkig zijn hiermee.

       (6) “Het christendom is in werkelijkheid de Kerk van Babylon”.

       Ook al zou dit zo zijn, dan nog dienen wij de wereld te aanvaarden zoals ze is en God te ontdekken in Zijn alomtegenwoordigheid.

       (7) “De waarheid is wat ik geschreven heb”

       Oei, de waarheid (Waarheid)… Is dat niet Jezus?
       “Woorden” (al dan niet eigen woorden), als waarheid beschouwen… Is dat niet net datgene waarvoor u mensen wil waarschuwen? Zoals de “Woorden” van de Bijbel.
       U ziet Jezus als een geestesgenoot (gnosticus). Daar hebt u uw persoonlijke redenen voor. Maar als u gelooft dat Jezus Zichzelf Weg Waarheid en Leven noemde, zou het dat niet logischer zijn (of eerlijker) te zeggen: “Ik bén de Waarheid”, net als Jezus? Natuurlijk zal geen enkel “verstandig” mens dat zeggen. “Stuur hem maar daar de psychiatrie”, zouden velen reageren…

       (8) “Ik wou jullie alleen maar juiste info geven. Uw geloof zit in de weg”.

       Iemand persoonlijk willen informeren, raadgeven, waarschuwen, etc. gebeurt niet vanuit een geest van liefde, wel vanuit een geest die verlangt naar liefde. Als kind hebben wij allen geweend om affectie. Dat geween verdwijnt niet zomaar. Het wordt hoe langer hoe onzichtbaarder. We camoufleren het. Het geklaag bij de ouderen onder ons is hun verdriet (het geween), en dat gaat vaak gepaard met de andere de les willen spellen.
       Alleen wie zichzelf kan bevrijden van zijn eigen geween is in staat te zeggen: “er zit niets in de weg”. Uw geloof zit ook bij u in de weg. Uw geloof zijn uw eigen (aangeleerde) woorden waarvan u gelooft dat ze waarheid zijn.

       (7) “Ik ben niet zonder schepper”

       Schepper met kleine “s” merk ik op, alsof “God” wel bestaat, maar nauwelijks iets betekent. Ik zie daar, in tegenstelling tot vele anderen, geen boosaardigheid in. God is in grootte niet te meten. Hij is oneindig. Oneindig groot maar ook oneindig klein. Overigens zie ik dat u voor eigen naam ook een kleine letter gebruikt: “r”. Dat komt nederiger over dan een grote R.

       (8) “De god, allah, jahweh van deze wereld, is 1 en dezelfde kwade kracht”.

       Ik ben geneigd te zeggen: Ja, uitgezonderd de Ene God van Jezus, Zijn Vader, die geen jaloersheid of wraak in Zich heeft, want Hij is de Rechtvaardigheid Zelf.

       (9) “Ik doe niet meer mee aan de aardse onzin”
       Dat zou mooi zijn.

       (10) “Satan kan de pot op”

       Dat is geen eerbied naar Gods Schepping toe, want “satan” voor mij is niets anders dan onwetendheid & waanzin. Waanzin is geen gezondheid maar een gruwelijk ziekte, een ziekelijke dwaling. Ziekte en lijden moeten geëerbiedigd worden, niet verafschuwd.

       (11) “Ik ben een expert over vaccinatie. Maar ik hou mij ook bezig met onderzoek naar hoe stom het geloven in religie is”

       Onthou dan vooral Einsteins’ woorden die zei dat de meeste experts eigenlijk zo goed als niets weten.

       (12) “Ik schrijf alleen wat ik door onderzoek weet”
       “Weten” doet men niet met onderzoeken. Waarnemen, dat wel. Maar wat is dat waarnemen waard? Onze zintuigen hebben meer kwaad berokkend dan godsdiensten. Wij misbruiken onze zintuigen. We gebruiken ze niet waarvoor ze gemaakt zijn: om lief te hebben. Wij gebruiken ze voor het ego.
       Godsdiensten daarentegen zijn een onvermijdelijk iets. Men kan ze niet doen verdwijnen. Alleen God kan dat. En God is geen gnosticus. God is een Vader die een Zoon heeft, een Zoon die Zijn Vader gehoorzaamt, niet de wereld.

       (13) “Ik kan uw geloof niet veranderen”

       Dat is maar goed ook. Want niemand weet wat het geloof van de andere inhoudt. Het kan onzin zijn, maar ook van onschatbare waarde zijn. Eerbiedig dus ieder geloof, zoals ik ook uw geloof eerbiedig, en maak uzelf niet wijs dat u geen geloof hebt.

       (13) U kan mij niet kwetsen
       God kan dat wel, al is “kwetsen” niet het juiste woord. Hij zal ons “raken” in het hart, ieder van ons, op een manier dat met geen woorden uit te leggen valt.

       (14) “Volg liefde en harmonie”

       Dat is onmogelijk. De Geest die waait waarheen Hij wil kan niet “gevolgd” worden.

       (15) “Voel uw hartchakra en maak die liefdevolle kracht sterker.

       U verlangt ernaar dat dit zou gebeuren. Verlangen (of hopen) doen alle mensen, niet alleen “gelovigen”. We zijn als mens minder uniek dan we zelf willen geloven.

       ==============

       Mijn excuses voor het ontleden van uw tekst. Zelf heb ik dit ooit als een gruwel ervaren door mijn eigen (pantheïstische) vader. Het lijkt wel alsof ik mijn vader zelf ben op dit moment, maar dat is het allesbehalve. Hij wilde mij opvoeden, informeren, raadgeven, bekritiseren, waarschuwen, enz.
       Mijn schrijven is slechts een gevoel, perceptie. Ik eerbiedig uw levensvisie maar deel u graag even mee hoe dit aanvoelt.

       Een mooie dag nog gewenst, aan jullie allen!
       Maar vooral ook mooie Kerstdagen 🌝✨🌲🌲🌲

       PS: Ik heb het KF nog niet verlaten.Jullie zullen mij nog horen. Als God het toelaat tenminste. Want IEDERE DAG kan de laatste zijn, voor ieder van ons, ongeacht de leeftijd !!

        1. Lach maar 🙂🙃🙂… het is u gegund. GOD (en dat ben ik niet) laat het toe. Lachen of uitlachen, het doet er zelfs niet toe. Hij laat ons vrij om te reageren zoals we willen.
         Dat is Zijn liefde.

        1. @Rik
         God heeft ons Zijn (hemelse) liefde GETOOND met DADEN. Dit via de Zoon die
         Zijn (aardse) LIJDEN voor Zich heeft gehouden. Want ook DÁT is de liefde van God. De Kruisdood was NIET door God gewenst, in tegenstelling tot wat velen ervan maken. De Kruisdood was de wens van diegenen die zichzelf als “zonen van God” beschouwden maar dat allesbehalve waren, wegens hoogmoed. Zij vertegenwoordigden slechts een (kudde)geest. Daarom spraken (spreken) zij in de wij-vorm: “WIJ zijn de zonen van God”. Maar in wezen zijn zij “niemand” zonder God en niets anders dan het ego dat alles zal “doen” ter zelfbehoud.
         Men kan niet hoogmoedig zijn en “Zoon van God” tegelijkertijd. Dat is een valse zoon een vals kind.

         De PIJN voor ZICH houden, uit liefde, is de moeilijkste opgave voor ieder van ons.
         Dat is zoals een kind dat zijn (haar) tranen en/of intens verdriet niet toont indien het mishandeld wordt, om de situatie niet erger te maken dan het al is. Jezus als zuivere ziel is NIET op aarde gekomen om Zijn lijden te tonen, wél om de Hemel te tonen. Dat staat in schril contrast met diegenen die het niet kunnen laten om te spreken over hun ellende, hun trauma’s, etc. vóór het oog van een CAMERA, wat letterlijk wil zeggen: vóór het oog van de ZONDAAR. Zij die geen enkele vorm van kwaad zien in de camera (of de “makers” ervan) kunnen onmogelijk weten wat Jezus komen doen is op aarde, en dat zijn er VELEN,.. zeer, zeer velen !! Onze wereld is een wereld van overwegend onbewustzijn.
         GOD is geen 🧿 eenoog !! God is liefde en heeft de mens geschapen naar Zijn beeld. De eenoog is een monster.
         God is tevens de Geest die ons vrijlaat in ons denken. We MOGEN maar we hoeven de Bijbel niet letterlijk nemen. We MOGEN maar we hoeven ons niet laten besnijden. We MOGEN maar we hoeven niet naar de Kerk te gaan. Het ene is niet per se beter dan het andere. Reinheid heeft dank zij Jezus een nieuwe (Ware) betekenis gekregen. Het gaat erom hoe we ZIJN in het leven naar onze naaste (= vijand) toe. M.a.w. hoe rein zijn wij van geest?

         Kortom: De camera is geen creatie van God en het lijden van Jezus is niet wat de meeste mensen denken dat het is. Jezus als Waarheid staat lijnrecht tegenover uw woorden.

         Waarheid is de Mensenzoon die vernietigen zal datgene wat bedrog is en creëren zal Datgene wat God wil. Hij is de Ene (Enige) die Zichzelf is en dus niet hypocriet is. Als geen ander BEGRIJPT hij “de vrouw” in haar hypocrisie (zonde), en “de man” in zijn onmacht (ook zonde).
         Wij, mensheid, kunnen helemaal niet “creëren”, noch “vernietigen”.. KNOEIERS, zijn wij “als mens” om uiteindelijk het geknoei dat we “gecreëerd” hebben kapot te maken via oorlogen e.d. Dat is geen vernietiging, maar waanzin, krankzinnigheid.
         Waanzin is een ziekte, dwaling. Wij zijn allen ziek, zowel in lichaam als in geest. Daarom is het belangrijk en broodnodig om zichzelf in vraag te stellen, om na te gaan in hoeverre we afwijken van de Mensenzoon om “voorbereid” te zijn op “wat komen zal”.

         Waarheid is zoals een menselijke zaadcel, een onzichtbaar klein iets, maar we “weten” tot wat het in staat is. Dat is de Waarheid die creëert. Waarheid is tevens als een kankercel, een onverdraaglijk iets. We worden er niet graag mee geconfronteerd omdat het in staat is te vernietigen.
         Juist daarom is Waarheid gelijk aan Almacht, omdat het in staat is zowel te CRËEREN als te VERNIETIGINGEN. Indien de Waarheid slecht één van beide zou zijn, kan er van Almacht geen sprake zijn. De Waarheid kan dus alles, en dat gaat van creatie tot vernietiging, de twee uitersten.

         Met uw twee (bovenstaande) reacties word ik alleen maar bevestigd in mijn eerder schrijven. De chaos van de wereld zit in elke mens. Uw LACHEN + WALGING = CHAOS in het hoofd.

         Dat mijn schrijven niet veel waard is in de ogen van onze wereld weet ik ook wel. U bent daar het levende bewijs van.
         U beschouwt mij als een kleine snotaap die nog veel “te leren heeft”. Dat is op zich niet het probleem, want snotneuzen zijn we allemaal. Het drama van de wereld is dat u zichzelf als een wijze “Volwassene” ziet terwijl u dat in wezen niet bent. Want geen mens ter wereld kan antwoorden op de vraag waar de GRENS ligt tussen “kind” en “volwassene”. Wat we als antwoord krijgen is een hele “verzameling” van verschillende antwoorden, wat tevens niets anders is dan CHAOS.
         Chaos is geen Waarheid.

         De enige échte vraag is: Wat betekenen onze woorden voor Datgene wat niet-ego is? (= daar waar alles om draait (GOD)).
         Het ego is het bedrog van de mens, gelijk aan zelfbedrog. Dat is zichzelf wijsmaken dat wij als mens evolueren in de GOEDE RICHTING. Met een steeds machtiger wordende Elite “weet” u als geen ander dat dat NIET zo is. Als u eerlijk zou zijn, dan zou u moeten toegeven dat u niet hoopvol bent maar wanhoopt. U bent zelfs ZO WANHOPIG dat u via een voor de wereld NIETS betekenend forum mensen probeert te bekeren tot het gnosticisme. Waanhoop is absoluut menselijk maar geen Waarheid.

         Het zou u sieren als u mij persoonlijk zou kunnen antwoorden, mét eerbied, zoals ik u eerbiedig als schepsel van God. Maar dat doet u niet. Of beter gezegd: dat kúnt u niet. Wie de Kerk haat, haat het christendom, en wie het christendom haat, haat de mens. Haat en zelfhaat zijn hetzelfde, gelijk aan chaos. Wat uit uw pen komt is geen vrede maar onvrede, geen rust aar onrust, net zoals de woorden of geluiden die u uitademt.

         U straalt geen eerlijkheid uit maar hypocrisie. Bovendien bent u een dieren- en kindermishandelaar, gewoonweg omdat élke mens dat is in zijn onverschilligheid en/of onwetendheid. Wat wij dragen van kledij en binnenslikken van voeding is niet is niets anders dan kinderleed en dierenleed.

         Dit alles is mijn perceptie, een gevoel. Ik zeg dus niet dat dit zo IS.

         Ik schrijf m.a.w. niet als een “wetende”. De enige WETENDE (= Alwetende) is GOD ZELF. Zelfs Jezus gedroeg zich niet als alwetend, want alleen de Vader kent de “Dag en het Uur”. Bovendien stond Hij doodsangsten uit. Wat Hem te wachten stond, nl. de Zuivere Eeuwigheid gelijk aan Hemel, kon Hij toen onmogelijk met zekerheid weten.

         Maar U die huivert van het woord God-de-Vader blijkt samen met uw geestesgenoten te WETEN wat Jezus is komen doen op aarde. Doe zo voort. Doe voort met datgene waarvan u denkt dat het GOED is voor uzelf en de hele Mensheid.
         We zullen oogsten wat we zaaien 🌻🌻🌻

  1. “Spendeer uw krachten niet aan dingen dat zorgen, angst en woede opwekken. Slechts een enkel ding is noodzakelijk: Verhef uw ziel en bemin God.” — Pater Pio

   Maar zoalng het nog kan (niet lang meer) moeten we geen angst hebben om de waarheid te vermelden in vrede en bezorgd om het heil van de zielen.

   1. De zielen zijn deel van deze wereld. Leg je toe op het spirituele. Kijk in jezelf. Laat religie los. Alles is bij jou.
    Veel sukses.

    1. Zelfverwezenlijking is uiteindelijk slechts eigengereidheid. Sedert ik de Latijnse Mis terug ontdekte kwam aan het licht dat veel deelnemers aan het Ware Offer van Christus juist daardoor tal van geestelijke ervaringen beleefden tot zelfs mirakels toe. Ik zou er onderhand een boek kunnen over schrijven. Het is uniek en komt alleen voor in de Traditionele omgeving, uitgezonderd de Eucharistische mirakels die voornamelijk voorkomen in de moderne God-kwetsende afkooksels van de Nieuwe Orde Mis. God laat zich nooit lang onbetuigd in dergelijke ketterijen.

     1. Ik kan uw geloof niet veranderen. En u kunt mij niet kwetsen.
      Ga uw weg, hopelijk ontdek je wat er echt aan de hand is. Volg liefde en harmonie. Voel uw hartchakra en maak die liefdevolle kracht sterker.

      1. @rik pieters,
       Deze site is bedoeld voor R.K. mensen + voor mensen, die zoekende zijn.

       Deze site is dus uitdrukkelijk niét bedoeld voor overtuigd andersgelovigen.
       Waarom zit U op deze site?

       1. @rik pieters,
        NÓGMAALS:
        Deze site is bedoeld voor R.K. mensen + voor mensen, die zoekende zijn.

        Deze site is dus uitdrukkelijk niét bedoeld voor overtuigd andersgelovigen.
        Waarom zit U op deze site?

        Ik vermoed dat U op deze site zit, om ons te kwetsen. Echter, daarvoor is de afstand tot de lezers te groot. Dat moet zelfs Ú beseffen. Om dat te kunnen beseffen, is geen hogeschool-opleiding nodig.

        1. nu ik duidelijk antwoorden geef ben ik plots niet meer welkom. U bent een fascist.

         1. @rik pieters,
          U mag mij noemen wat U wil.
          Wij gelovigen komen toch óók niet op andere sites om onze mening te geven!!!

          1. @rik pieters,
           Voorbeelden (volledig overbidig, daar U 100% over Uw volle geestelijke vermogens beschikt:
           Wij gaan als gelovigen toch ook niet protesteren op pornoblaadjes
           Wij gaan als gelovigen toch ook niet protesteren als men op feestjes vloekt als een tierelier enz. enz.
           Niemand gaat in z’n blootje naar de kerk of bijvoorbeeld naakt naar een buurtfeestje!!!

           Een en ander heeft te maken dat iedereen zich te gedragen heeft conform de bedoelde omgeving.

 9. @rik pieters,
  Er zijn maar twee mogelijkheden inzake U als persoon:
  1. ÓF U heeft NÓOÍT manieren van Uw ouders geleerd én zichzelf NÓOÍT aangeleerd
  2. ÓF U heeft lak aan alles en iedereen en U wi overal en nergens stennis schoppen.

  Kortom: U gedraagt zich als een onvolwassen puber.

 10. @rik pieters,
  verbeterd:
  Er zijn maar twee mogelijkheden inzake U als persoon:
  1. ÓF U heeft NÓOÍT manieren van Uw ouders geleerd én zichzelf NÓOÍT aangeleerd
  2. ÓF U heeft lak aan alles en iedereen en U wil overal en nergens opzettelijk(!) stennis schoppen.

  Kortom: U gedraagt zich als een onvolwassen puber, die weigert zoals een omgeving het mag verlangen,

 11. @rik pieters,
  Voor het geval u het NÓG niet (wil) begrijpen:
  U lijkt op een tuinman, die in zijn trouwpak de tuin komt omspitten
  ÓF
  U lijkt op een bruidegom, die in zijn vuile tuinpak op het feest verschijnt,

  Klinkt U dát alles onwaarschijnlijk? Maar U gedráágt zich wél op die manier. Dat is gewoon onbeschoft (ongemanierd).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht