Pauselijke academie voor het Leven krijgt (opnieuw) pro-abortus lid 

De Pauselijke Academie voor het Leven, in 1994 opgericht door Paus Johannes Paulus II om de bescherming van het ongeboren leven te promoten, heeft Mariana Mazzucato, een zeer invloedrijke econome, aan haar ledenlijst toegevoegd. Opmerkelijk hierbij, is dat deze zelfverklaarde atheïste ook nog eens pro-abortus is.

Mariana Mazzucato, een Amerikaanse met Italiaanse roots,  is hoogleraar Economics of Innovation & Public Value aan de University College London en zou volgens de National Catholic Register nauwe banden hebben met het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab. Ze werd als volwaardig lid van de Academie voor het Leven benoemd door Aartsbisschop Vincenzo Paglia, voorzitter van de academie, en Mgr. Renzo Pegoraro, zijn kanselier. Deze laatsten zouden al meerdere nieuwe leden aangesteld hebben, die niets te maken hebben met de bescherming van het ongeboren leven of zelfs het Katholicisme. Het gaat onder andere om de Congolees Jean-Marie Okwo-Bele, voormalig directeur van de afdeling immunisatie, vaccins en biologische geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (2004-2017) en nu directeur in de raad van toezicht van het International Vaccine Institute, de Moslim Mosaad Helaly Saad Al-Din, hoogleraar Islamitische jurisprudentie aan de Al-Azhar Universiteit en Prof. Dr Nigel Biggar, een moraalfilosoof uit Oxford. Biggar zou in een interview met de Catholic Herald ooit twijfel hebben geuit, of een foetus wel “dezelfde behandeling” verdiende als een kind of volwassene.

Mazzucato is, als grote fan van Paus Franciscus, zijn milieu-activisme, zijn uitgesproken sociaal-economische standpunten en anti-Trumpisme,  zeker geen nieuwkomer in Vaticaanse kringen. In 2016 tweette ze: “Als atheïst had ik nooit gedacht dat ik zoveel van een paus zou houden. Wat een ster!” Vorig jaar nam Mazzucato, als voorzitter van de Economische Raad voor de Gezondheid van het Wereld Economisch Forum, al deel aan een conferentie van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen over het universele basisinkomen, groene politiek en het “nul-Covid” beleid.  

Als globalistische technocrate wordt Mazzucato naar verluidt “bewonderd door Bill Gates” en op grote schaal geraadpleegd door regeringen over de hele wereld. Ze heeft ook getracht het “kapitalisme te redden” door meer sociale inclusie en regeringsinmenging te promoten. Haar mening inzake abortus steekt ze niet onder stoelen of banken. In juni, na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het precedent Roe vs Wade (1973), dat aan de basis lag van de Amerikaanse liberalisering van abortus,  ongedaan te maken, ondersteunde Mariana Mazzucato op Twitter feministische kritiek tegen Christenen, omdat ze hun morele waarden aan de maatschappij zouden proberen op te dringen.

Het is opmerkelijk dat het Vaticaan steeds meer intellectuelen en internationale bureaucraten gaat promoten, die geen band meer hebben met de traditionele Katholieke leer. Het aanstellen van atheïsten en voorstanders van abortus als leden van de Pauselijke Academie voor het Leven getuigt hierbij van een uitgesproken cynisme aan het adres van Paus Johannes Paulus II en zijn pro-life nalatenschap. Ik kan me voorstellen, dat de eerder conservatieve Poolse Paus in het progressieve Latijns-Amerika en Europa heel wat vijanden heeft gemaakt, maar tegenwoordig grenst de ideologische wraak van deze laatsten aan de wansmaak.  

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

1 commentaar op “Pauselijke academie voor het Leven krijgt (opnieuw) pro-abortus lid 

  1. Paglia, de paarse engel van de dood heeft weer toegeslagen.

    Het zou kardinaal Eijk sieren als hij een statement maken zou door deze pauselijke academie, die ooit vóór het leven was, demonstratief te verlaten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht