Zegening van homoseksuele koppels, een verdere stap naar de apostasie

Zoals u inmiddels wel weet, heeft de Antwerpse bisschop Bonny( de man die handelt als de facto aartsbisschop) en met hem een groep Vlaamse bisschoppen, richtlijnen uitgevaardigd voor de zegening van homoseksuele koppels, een praktijk die door de universele Kerk veroordeeld wordt, maar op slinkse wijze toch in bepaalde parochies door progressieve (en eigenlijk afvallige) priesters of “pastors” al een tijdje werd uitgevoerd. Nu werd officieel een draaiboek voorgesteld van een ceremonie van inzegening, een parodie op het sacrament van het huwelijk. Normaal eigenlijk, voor wie niet meer in de sacramenten gelooft!

Bonny is, samen met bepaalde Duitse bisschoppen, zoals hun voorzitter, Georg Bätzing, de gangmaker achter de beruchte Duitse “synodale weg”, een fel pleitbezorger van de homo en LGBTQ+ lobby binnen de Kerk. Hij is trouwens op dit ogenblik in Fulda, waar hij de Duitse bisschoppen op hun herfstbijeenkomst ontmoet heeft en hen heeft aangemoedigd zeker niet te zwichten voor de druk van”Rome”. In een  interview met katholisch.de benadrukt hij dat hij onlangs paus Franciscus ontmoet heeft en dat deze volledig akkoord is met de de zegeningsceremonie, zoals deze door de Vlaamse bisschoppen werd uitgewerkt…

Dat moet ons niet verwonderen. Bergoglio speelt hetzelfde valse spel als met het uitreiken van de H.communie aan uit de echt gescheiden en hertrouwden uit Amoris Laetitia, het openen van een achterpoortje, dat daarna eigenlijk al heel snel het wagenwijd openzetten van de poort blijkt te zijn.

Toen in maart van vorig jaar de Congregatie voor de Geloofsleer de zegening van homokoppels verboden heeft, heeft Bonny verklaard “woedend te zijn” op Rome en hij verklaarde tevens zich te schamen voor zijn Kerk. Werd hij daarvoor op de vingers getikt? Integendeel, degene die in de Congregatie verantwoordelijk was voor de verklaring over het verbod op inzegening van homokoppels, werd door de paus de laan uit gestuurd…

Bergoglio heeft steeds het mollenwerk van LGBT militanten, zoals de jezuïet James Martin, gesteund. Nog in augustus verklaarde hij openlijk dat een evenement georganiseerd door deze homo-militant “verrijkend” was!

Er is nog een andere reden, waarom bisschop Bonny de druk opvoert. Er komt meer en meer protest vanuit de wereldkerk op deze “fake”inzegeningen en hij vreest voor het welslagen van zijn strategie. Hij wil alles op alles zetten.

Meer en meer bisschoppen, zoals de kardinalen Gerhard Müller, Willem Eijk en Walter Brandmüller veroordelen immers ten stelligste de pogingen van de Duitse en Vlaamse progressistische katholieken  om de leer van de Kerk fundamenteel te veranderen. De Zwitserse  kardinaal Koch, door paus Benedictus in 2010 benoemd als voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de eenheid onder de christenen, heeft de Duitse “Synodale weg”, die in Vlaanderen gewoon door de ruggegraatloze mei-68 er bisschoppen geplagieerd wordt, bestempeld als “dictatuur van het relativisme”. Hij betreurt dat deze stroming de idee volgt dat er nieuwe openbaringsbronnen bestaan- de tijdsgeest, nieuwe wetenschappelijke kennis over de menselijke sexualiteit, enz.- die gelijkwaardig zouden zijn aan de bronnen van de Openbaring, de Heilige Schrift en de Traditie. Dit zou de Kerk  moeten aanzetten om haar eeuwenoude leer over kwesties zoals homoseksualiteit en vrouwelijk priesterschap te wijzigen…En het is nu juist datgene wat de ‘Duitse synodale weg” op haar vierde congres van 8-10 september aan de paus gevraagd heeft.

Kardinaal Koch ging zelfs zover een vergelijking te maken tussen de Duitse synodale weg en een bepaalde protestantse groepen in de tijd van het nationaal-socialisme, omdat beide hun geloof aan de tijdsgeest wilden aanpassen.” In de twee gevallen- de Duitse synodale leerstellingen en de ideeën van bepaalde christelijke groepen onder het bewind van Hitler- is er een duidelijke poging om de christelijke leer aan de tijdsgeest aan te passen”, zo stelde hij.

De leider van de Duitse bisschoppen, Georg Bätzing, toonde zich verontwaardigd over deze vergelijking en eiste excuses. Kardinaal Koch heeft zich intussen verontschuldigd voor het geval hij iemand zou gekwetst hebben, maar hij bleef bij wat hij gezegd had…

Er heerst chaos in de katholieke Kerk. De gelovigen worden in verwarring gebracht. Een tirannieke paus lijkt er genoegen in te scheppen het geloof  te ontwrichten en de eeuwige christelijke waarden uit hun bedding te rukken, om ze te vervangen door modieuze on-waarden. De geloofsgetrouwe katholiek wordt vernederd en weggeschopt. De schat van het geloof wordt hem afgenomen.

Bij sommigen heerst berusting, bij anderen groeit de weerstand.

 

Auteur:Veroon ter Zee

31 commentaren op “Zegening van homoseksuele koppels, een verdere stap naar de apostasie

 1. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor een bisschop die zijn plaats niet kent en die het zielenheil van degenen die hij meent te helpen ernstige schade toebrengt.
  Hoogmoed komt voor de val, zelfs voor de ‘paus’ van Antwerpen.

 2. Beste Veroon,
  Uw laatste zin “Bij sommigen heerst berusting, bij anderen groeit de weerstand.” mag u gerust aanpassen door “Bij sommigen heerst berusting, bij VELEN groeit de weerstand.”

  Ik vrees voor de toekomst van onze Moeder, de Kerk, want staat er niet geschreven “Een huis dat innerlijk verdeeld is, kan geen stand houden.”

 3. Volgens een profetie op YouTube zal de [volgende] paus nog erger dan Bergoglio zijn en die de poort openzet voor maitreya de bijbelse valse profeet, zichzelf de Christus noemende en gaat 2Thess.2:3-4 in vervulling.

  De daar genoemde tempel Gods is de katholieke kerk en [niet] de tempel van de Joden.. die paus zal de ware katholieken gaan vervolgen..naar ik meen me te herinneren ..ook afvallige katholieken zullen daar aan meedoen.

  De volgende paus is dus niet de met sublieme heiligheid voorzegde Franse Paus. die na de Waarschuwing regeren zal met de 1e grote Monarch.. de “overlappen” 2e is de nakomeling van Lodewijk XVII..die de legers van de antichrist bestrijden zal..ten tijde dat ook Henoch en Elia terugkomen uit het aardsparadijs.

  Mensen als @N.N. die Bergoglio nu nog appreciëren en zich niet uiteindelijk van hem distantiëren, lopen gevaar onder controle van de valse profeet maitreya te komen en voor eeuwig hun ziel doen verliezen aan de kwellingen van het hellevuur.
  In de komende reeks vaccinaties zal het merkteken van het beest zitten.
  https://youtu.be/LOjvrl8W1PE ..en deze: https://youtu.be/E9sFMXudVHM ter bescherming.

 4. @Paul,
  U gaat van ’n verkeerd standpunt uit:
  Wie beweert, dat de bisschop meent betreffende personen te helpen???
  Er zijn onder priesters en bisschoppen minstens zoveel ongelovigen als onder leken!!!

  Dit houdt in, dat de meesten niét geloven in God. Of erger: dat ze satan aanbidden.

  1. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat de bisschop de LGTB-gemeenschap oprecht nabij wil zijn. Dat doet hij echter op een wijze die hen nog verder de dieperik in helpt.

   Je kunt Gods zegen niet afdwingen over iets wat (c.q. een verbintenis die) Hem tegenstaat. Al krijgt Mgr Bonny in Rome nog zoveel pontificaal applaus, O.L. Heer laat zich niet voor zijn karretje spannen.

   https://www.katholisch.de/artikel/41265-bonny-unsere-segnungen-fuer-homosexuelle-sind-auf-linie-mit-dem-papst

 5. Wat een flagrant tegen de borst stuitend politiek-correct ontaard sofisme dat holebisschop Bonny aanwendt om “jeanetterij” niet langer als zonde te aanzien uiteraard zonder medeweten van de Paus en alleszins ook op basis van zijn politiek-correct gecensureerde Bijbel !

 6. @Heterofiel,
  U maakt één fout: Wie beweert, dat de ‘paus’ Franciscus hiervan niet weet???

 7. Leer uit de kerkgeschiedenis! De kerk heeft zich al zeer vaak aangepast aan nieuwe inzichten (uit de wetenschap…), gelukkig maar. Slechts één voorbeeld: in de jaren twintig van de 19de eeuw verbood ‘het Vatikaan’ de inenting (vaccinatie) van de koepokken; het was tegen Gods wil (de schepping).

 8. @Alex Scheirs,
  Met Uw reactie zit U fout!:
  zoek het artikel op internet:
  In 19e eeuw was vaccinatie verplicht, ondanks protestantse kritiek

 9. De bisschoppen zijn niet begaan met die enkele homoseksuelen die in de Rooms katholieke kerk komen, zo vol zit de katholieke kerk niet, want vele hadden allang de kerk verlaten. En degene die terugkomen omdat ze een bekering van God hebben ervaren, eisen geen verandering in de Leer.

  Ik geloof wel dat er veel boosheid is door de LBGH-beweging en vooral al wat religie is en vooral katholiek, want tegen de moslimgemeenschap en tegen andere geloofsovertuigingen durven ze niet tegen het geloof in te gaan. Het Christendom moet eraan!

  En voor deze boosheid en weerstand van de LBGH- beweging daar hebben de Vlaamse bisschoppen nu juist angst voor, ze zijn verkocht aan de Mammon, het geld van de staat dat ze gratis krijgen, dat willen ze uiteraard niet kwijt, want nu hebben ze een luxe en gemakkelijk leventje. Van etentjes, reizen en vergaderen, en hun parochianen die in de kerk zitten, kennen ze zelf niet. Overduidelijk wat er aan de hand is, en de homoseksuelen trappen dan nog in hun goedkope verkoopplaatjes van de bisschoppen en priesters die eigenlijk alleen maar denken aan hun luxeleven.

  Ze zouden beter de katholieken die opkomen voor de katholieke leer dankbaarder zijn, want wij verkopen geen praatjes, wij verwittigen hun uit liefde dat kuisheid nooit kan geëlimineerd worden, want als ze dat doen heeft de liefde en het kruis van Jezus geen belang meer in het katholiek geloof. En dan is de katholieke kerk niets meer waard, dan is het een kerk dat alleen maar bestaat voor het verkregen geld waar de clericus dan een luxe leven van kunnen leiden!

  Eigenlijk heel erg hoe de homoseksuelen nog steeds in die onzin trappen, ze zouden beter naar Jezus kijken aan het kruis en de liefde die Hij ze wil geven door de waarheid (die vele trouwe katholieken verkondigen) gaan aanvaarden. Ik bid voor hun dat hun oogkleppen mogen afvallen en dat de media en de LBGH beweging dringend gaan stoppen met de Vlaamse bisschoppen toe te juichen, het zijn wolven in schaapskleren, ze zijn gewoon niet eerlijk naar deze mensen. Al wat ze in de Vlaamse kerken doen gericht naar meer secularisatie is alleen maar voor het behoud van het geld dat ze in ontvangst mogen nemen van de staat, die zijn niet bezig met het zielenheil en het geluk van de mens.

  1. Veel priesters van hoog tot laag maken zich allemaal schuldig aan de zonde van overvloed. Lekkere etentjes, begeleid met de betere wijnen, luxe reisjes, gezellige bijeenkomsten, uiteraard voorzien van hapjes en drankjes. De geestelijkheid komt niets tekort!
   Dan denk ik aan Jezus. Ook HIJ was weliswaar vaak te gast bij de ‘notabelen’ en kreeg lekkere spijzen voorgeschoteld, maar Hij at en dronk heel weinig. Daar kunnen veel clerici een mooi voorbeeld aan nemen.

 10. Maandag in week 27 door het jaar
  Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 1,6-12. ( EN aan o.a. de Vlaamse bisschoppen)
  Broeders en zusters, ik sta verbaasd dat gij zo spoedig afvalt van Hem die u riep tot de genade naar een ander evangelie;
  maar er is geen ander, er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen perverteren.
  Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigen dan wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt!
  Wat ik vroeger heb gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt: hij zij vervloekt!
  Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek is soms de gunst van de mensen?
  Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
  Ik verzeker u, broeders; het evangelie dat door mij is verkondigd is geen produkt van mensen.
  Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.”

 11. Let maar op als we de heer Bonny laten doen: 3 mannen die naar het altaar gaan, 3 vrouwen die naar het altaar gaan. Een man met een hond, een vrouw met een hond (of één of ander dier, ja, aap bv) Er zijn zeker nog variaties mogelijk. Moet je aan ‘hen ‘ vragen.
  Als ik één woord hoor in mijn kerk tijdens de homilie (of wat dan ook) zal ik opstappen!

 12. Als het zo doorgaat in en met de kerk, dan komt het zóver, dat je je zou moeten schamen als je naar de kerk bent geweest.

 13. REDACTIE: DOE UW WERK A.U.B. FATSOENLIJK:

  Deze server kan niet bewijzen dat dit http://www.katholiekforum.net is. Het bijbehorende beveiligingscertificaat is in de afgelopen 24 uur verlopen. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie of een aanvaller die je verbinding onderschept. De klok van je computer is momenteel ingesteld op maandag 3 oktober 2022. Klopt dat? Zo niet, dan moet je de klok van je systeem aanpassen en daarna deze pagina vernieuwen.

 14. Paarden, honden, auto’s en tractoren mogen gezegend worden maar homoseksuelen volgens sommige,n niet. Raar.

  1. Typisch weer aan antwoord van geen biddend mens. Ze moet waarschijnlijk haar 1ste Onze Vader nog bidden en de rozenkrans zal ze zeker ook nog niet kennen. Haar 1ste ontmoeting met Jezus en Maria moet nog plaats hebben, want je zal waarschijnlijk naar die moderne missen gaan waar het draait om de priester en niet meer om Jezus. Als je al naar een H.Mis gaat, want daar twijfel ik zelf over. Wat een antwoord.. Sara, je bent niet katholiek, zoals vele die vinden dat al wat onkuis is kan zegenen. Lees eerst de Catechismus van de Katholieken kerk, ga in de stilte zitten en leer vooral veel te bidden en lees de bijbel en ga eens naar de Tridentijnse mis, dan richt je je hart en hoofd naar God in plaats van naar het gezicht van een priester die denkt dat hij de belangrijkste persoon is.. Als je dat gedaan hebt, dan praten we binnen een paar jaar opnieuw, want nu ben je zo blind als een mol. Het licht van Christus moet eerst in je hart gaan schijnen voordat je weet dat onkuisheid zegenen geen liefde is, maar de zegen is van de ondergang. Dat is katholiek!!! Al de rest is van geseculariseerde personen die niets, maar dan ook niets begrijpen hoe God zijn genade en liefde kan werken in ieder mensenhart.

   1. @lotje,
    @sara is waarschijnlijk een EU-mol, bedoeld om alhier verwarring proberen te zaaien.
    Minstens is hij/zij zélf ’n verwarde ziel.

  2. Dat komt omdat God de endeldarm niet geschapen heeft als onderdeel van het voortplantingsstelsel maar als stortkoker van het spijsverteringssysteem !

 15. Laat bisschop Bonny doen. Als hij dwalend is, laat hem dan dwalen. Als hij zich goed voelt met dergelijke “zegeningen”, laat hem dan zich goed-voelen. Laat hem gerust, keer je naar God toe en concentreer je op jezelf.
  Als er “een hel” te wachten staat voor “de ongelovige” laat hem dan toch wat genieten, tenminste als hij dat nog kan.
  Kijk eens naar zijn aanblik en tracht hem eens op een andere manier te bekijken. Deze “gevoelsmens” heeft ook zorgen. Laat hem doen in zijn illusie.
  God Weet wat Hij Doet. Ook al zouden alle Kerken bezet worden door “ongelovigen”, dan nog weet God wat Hij doet. Wij moeten niet in Zijn plaats “het probleem” proberen op te lossen. God “lijdt mee” maar heeft helemaal geen “probleem”, noch heeft Hij “zorgen”. God heeft een Doel. Maak van God geen mens en maak van jezelf geen God.
  Als geen ander weet Hij wat Pijn betekent, en als geen ander weet Hij wat Hemel betekent. Toon jezelf niet als betweter, noch als slachtoffer.
  Negeer ook mijn “bevelen” als dit als dwingend of bazig overkomt.
  Negeer mijn woorden indien ze je zouden ergeren en zoek de Stilte op. Alleen de Stilte kan iemand redden, geen geroep of getier.
  En zo zal de Heer terugkomen, in Stilte 🌝

  1. Onverschilligheid verschilt niet van liefdeloosheid. U bent het aan uw naaste verplicht hem trachten voor te lichten, te onderrichten, de weg naar het Licht te wijzen. Doet u dat niet dan maakt u zich schuldig aan liefdeloosheid.

   Nooit gehoord van wenende Mariabeelden en bloedende hosties? Dacht u misschien dat die gebeurtenissen door mensen kunnen bewerkstelligd worden? Telkens ergens een nieuw mirakel geschiedt wordt dit hartsgrondig onderzocht met alle middelen waarover men beschikt en dat wil tegenwoordig wat zeggen!

   Zoek eens op hoeveel Eucharistische mirakels gebeuren.
   Bijvoorbeeld op https:// gegroetokruis. org/

 16. Dank je Jean Marie voor je reactie. Ik ben er iets mee en ik geloof dat het de juiste houding is.
  Een vraagje: moet een mens geabonneerd blijven op Kerk en Leven of opzeggen? Is dat dan een vlucht? Ik erger me regelmatig aan hun artikels, het is me te vaak of de Vlaamse overheid hun pen vast houdt.

  1. Alleen onwetenden of medeplichtigen lezen nog het parochieblad en/of kerknet.

   1. Beste Eric-b-l,
    Ik beaam volledig wat je zegt wat betreft onverschilligheid: Het verschilt inderdaad niet van liefdeloosheid en staat lijnrecht tegenover de Liefde van God.
    Het is de grootste kwaal op aarde, vooral zichtbaar in het aangezicht van de ontelbaar vele psychopaten die geen greintje berouw kunnen tonen voor hun vreselijke daden en daarom een hart van steen hebben. Onverschilligheid betekent in feite: “Je bent onbestaande”.
    Wie zegt dat bisschop Bonny voor mij onbestaande is? Ik vind hem zielig en heb zelfs medelijden met hem. Is dat verboden? Moet mijn “medelijden” beperkt blijven tot de dierenwereld? U gaat mij toch niet wijsmaken dat wij geen medelijden mogen hebben met een vijand, omdat dat gelijk zou staan aan liefdeloosheid? Als een kindsoldaat moet sterven, dan gaat U toch niet kijken naar zijn nationaliteit?. Dat zou pas liefdeloos zijn.
    Als ik schrijf “laat Bonny gerust”, dan is dat mijn eerbied voor Gods Schepping, wat tevens betekent, mijn eerbied voor U. Bonny heeft zichzelf niet gemaakt. Ongetwijfeld stelt U zich vragen omtrent het woord “eerbied”. Wel, als U mij zou vragen om te stoppen met schrijven, wegens onzin, bedrog of te ergerlijk, dan zal dat ik dat voor de volle 100% respecteren, zodat U kunt ervaren wat eerbied is. Ik wil écht geen storend element zijn in uw leven hoor. Ik heb dit forum niet nodig om me goed te voelen.

    JEZUS… (ik bedoel de échte Jezus van 2000j geleden, en dus geen “vrouw” zoals MDM zich met Jezus vereenzelvigd heeft), heeft NOOIT gezegd dat wij moeten “TRACHTEN” onze naaste de juiste weg te wijzen. Neen, BEMIN uw VIJAND, zei Hij. Dat kan niet zonder het “het ware licht” gevonden te hebben in uzelf.

    “Maar ik BEN toch “het licht”” denken vele, vele mensen spontaan van zichzelf. Dat is een illusie.
    Als “MENS” kunnen wij geen Licht zijn, uitgezonderd de Moeder van Jezus.
    U hebt ongetwijfeld de beste bedoelingen als “GELOVIGE”, maar als “MENS” zijn wij, “objectief gezien”, ÁLLEN kinder-en dierenmishandelaars. Vooral onwetend ook, want u weet niet waar uw voeding vandaan komt, noch weet u vanwaar uw kledij komt. Wees er maar zeker van dat daar kinderleed en dierenleed aan verbonden is. Mijn ogen (als “wereldburger” hebben meer gezien dan de uwe, anders zou ik niet in staat zijn te schrijven wat ik schrijf.
    Als “mens” kunnen wij geen “GOEDE” daden verrichten “ter redding van de wereld”, geen enkele !! Het begrip “mens” heeft in een zekere zin geen enkele betekenis meer voor mij.
    Eigenlijk schaam ik mezelf DOOD als ik zie hoe wij, mensen, met elkaar omgaan en hoe wij, mensen, met de natuur omgaan. Daarom kan ik kritiek verdragen, inclusief uw kritiek. U aarzelt niet het meest gruwelijk woord ter wereld te gebruiken, nl. liefdeloosheid (gelijk aan satan). U doet dat niet rechtstreeks met een verwijt, wél vanuit een geest die wil waarschuwen, met de woorden “als…, dan…”. (wat kan geïnterpreteerd worden als “ALS u mijn woorden niet “au serieux” neemt, dan zul je in een Eeuwige Hel eindigen”. Dat is niet de Geest van God die liefheeft, wél de geest die naar God verlangt. Verlangen is onmacht. Doch ik zal de eerste zijn om te zeggen dat de Liefde in onmacht verscholen zit.
    Ik aanvaard uw goede raad, maar het zal mij niet doen veranderen.
    Ik besef ook wel: “Alleen doden en dwazen veranderen nooit van mening”.
    Of… “Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd”.
    Ik heb met deze citaten geen enkel probleem.
    Feit is dat wij, mensen onder mekaar, op een gruwelijke manier met elkaar omgaan. We vermoorden en mishandelen mekaar met woorden.
    Wegblijven van woorden, ofwel ermee omgaan zonder (zelf)pijniging is voor mij het enige zinvolle in onze wereld van woorden.
    Ik zeg dit niet als zonderling of eenzaat die in een hoekje gekropen is, maar als kind van twee “bejaarde” (wat een lelijk woord !!) ouders, en als “vader van twee kinderen”, zich helemaal midden in de wereld begevend.
    Nogmaals, als “MENS” schaam ik me KAPOT.
    Als “niemandsmens” daarentegen ben ik een licht voor mezelf (geworden) en doe ik wat ik niet laten kan, zoals schrijven op dit forum, wat mijn manier van strijden is tegen de waanzin van onze wereld.
    U strijdt ook, maar mijn strijd komt blijkbaar niet overeen met de uwe. Zo ook is “uw Jezus” niet gelijk aan “mijn Jezus”. Ik “HEB” immers geen Jezus, want Jezus kunnen wij niet “bezitten”. Mijn strijd is een strijd vanuit een gevoel van “verlossing”. Ik ben bevrijd van wat U als een plicht ziet, de zgn. plicht die van het (uw) geweten komt.
    Deze plicht komt niet van God. God laat ons vrij en verplicht ons tot niets.
    God heeft lief, en wij dienen onze naaste de “andere wang” aan te bieden. Zo simpel is het.
    M.a.w als we geslagen worden (en dat kan ook met woorden !!), dan bieden wij als christen ook onze ander wang aan.
    Ben ik echter de (geestelijke) “mishandelaar” die zich onbewust is van zijn handelen, nogmaals, laat mij dan zien in welk schrijven en ik zal, uit eerbied voor U, onmiddellijk dit forum verlaten.

    U schrijft: “Nooit gehoord van wenende Mariabeelden en bloedende hosties? Dacht u misschien dat die gebeurtenissen door mensen kunnen bewerkstelligd worden?”

    Waarom zou ik daar nooit van gehoord hebben of daar niet in geloven? Dat zijn natuurlijk Mysteries waar de wereld mee zit. En ongetwijfeld weet U ook dat hiermee vooral het mede-leven/lijden van de Heilige Moeder getoond wordt, in alle BESCHEIDENHEID natuurlijk (want God wil de zaken niet erger maken dan ze al zijn). God is een ergernis voor de Wereld (= onze wereld die in de illusie leeft God te kunnen domineren).
    De waarheid zal aan het licht komen zeggen wij vaak. Neen, de Waarheid (het Licht) zal spoedig kómen binnen onze wereld van Duisternis. Deze visie is alvast iets dat we gemeen hebben.
    Ik wens U, verdediger van de allerzwaksten, (waarvoor mijn grootste eerbied) alvast het ware geluk toe🙏🌝

  2. @Jozef,
   Een ergernis is helemaal niet zo erg hoor. De ergste vorm van een ergernis is walging. Ik herinner mij een godsdienstleraar die ooit zei: “Wie nooit gewalgd heeft in zijn leven, heeft van het leven niets begrepen”.
   Hoe met ergernissen omgaan (?)… daar begint eigenlijk het christen zijn.
   Je vraagt me iets maar wat is mijn antwoord waard? Woorden zijn slechts woorden. Het antwoord dien je voor jezelf uit te zoeken.
   Toch antwoord ik je met veel genoegen😉
   “Laat “Kerk en Leven” voor wat het is zou ik zeggen, en voel je vooral niet schuldig bij een opzegging. “Kerk en Leven” is niet gratis.
   Alleen wat GRATIS is heeft WAARDE 🙏

   1. “Alleen wat gratis is heeft waarde”
    Ter verduidelijking:
    Dat is natuurlijk Gods liefde. God die in liefde verbonden is met Zijn hele Schepping.
    M.a.w. het doet er niet toe of u nou geabonneerd bent of niet.
    Laat uw geloof, uw vreugde, het mooie in uzelf… niet afhangen van een of ander lidmaatschap.

 17. @Jean Marie,
  Uw reactie van 12 oktober 2022 om 05:53 uur is enorm lang + warrig en daardoor onleesbaar.

  1. Dank voor uw reactie, die eigenlijk had moeten eindigen met…. , (komma) voor mezelf.

   Mijn schrijven van 12 oktober om 05:53 uur was gericht naar Eric b-l

   Dat U niet begrijpt wat ik schrijf komt doordat ik het woord “liefdeloosheid” (= SATAN) voorgeschoteld kreeg, niet als een verwijt, wél als een waarschuwing. Hoe dan ook, als ik met een woord te maken krijg waarvan enkel en alleen GOD de Ware betekenis weet, dan zijn mijn woorden alleen nog met gevoel te begrijpen, niet met verstand.

   Ik zou mijn reactie als volgt kunnen samenvatten:
   (maar of dat iets zal helpen… ??)

   Ik MOET (van hem) ik een “geestelijke” strijd aangaan,
   anders ben ik… LIEFDELOOS.
   terwijl ik hem zeg:
   “U bent NIET liefdeloos (omdat ik dat zo aanvoel)
   daarom moet U van mij helemaal niets,
   maar als mens bent U wel een grote zondaar (omdat wij dat ÁLLEN zijn),
   wees daarom eerst een licht voor Uzelf,
   vooraleer iets te kunnen betekenen voor uw naaste.
   Of… hou Uzelf in de Stilte…”

   Het lijkt wel of U in zijn plaats wil reageren, maar is het niet aan hém om te reageren? Of aan hem om niet te reageren? Het uitblijven van zijn reactie (= stilte) heeft voor mij een zeer diepe betekenis, en wat betekenis heeft is geen onverschilligheid. Hij is dus niet liefdeloos.

   Nog een fijne avond gewenst, beste P. Derks,
   en een goede nachtrust ✨🌙

 18. Ik begrijp dit niet zo goed. Ik dacht dat dit initiatief van de bisschoppen recht deed aan homo’s die zoeken naar een authentieke erkenning van hun wederzijdse liefde en trouw. Anderzijds ook recht doen aan het Christelijk huwelijk dat verschillend is maar gelijkenissen heeft. Ook hier gaat het om een authentieke erkenning van wederzijdse liefde en trouw.

  1. @ Peter Van Mele,
   In de bijbel vindt men het begrip “De Eerste Liefde” terug.
   Toen ik dat jaren geleden zag begreep ik niet wat met die uitdrukking bedoeld werd.

   Het heeft niets te maken met de eerste verliefdheid zoals iedereen dat wel zal herkennen veronderstel ik. “De Eerste Liefde” kan niets anders betekenen dan dat men eerst en vooral God moet beminnen. Dat is het Eerste Gebod.

   Wanneer man en vrouw besluiten een gezin te stichten, gestoeld op een zuivere innerlijke liefde voor elkaar en met de bedoeling van de vruchten van hun liefde — niet alleen hun kinderen maar ook al hun daden en werken — op te dragen aan God dan mogen zij met recht erkenning krijgen van priester en bisschop en een geldig huwelijk aangaan binnen de Kerk.

   Wanneer zij echter geen natuurlijk koppel vormen vallen zij buiten de wet en daardoor buiten de Kerk en buiten de natuurlijke samenleving.

   Wanneer de bisschop toch toegeeft aan een onwettige samenleving brengt hij de hele gemeenschap van een dorp in groot gevaar. Een enkele lichtekooi, man of vrouw, die zich geheel vrij mag uiten en zich vrij mag uitleven alsof de samenleving slechts een gekunsteld soort Disneyland was kan binnen een periode van slechts enkele jaren een heel dorp rijp maken voor de hel.

   Dat is een van de redenen van het bestaan van strenge Kerkelijke wetten en van een strenge Kerkelijke rechtbank die heden in onze tijd zo goed als ontmanteld werden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht