Aartsbisschop Viganò niet te spreken over Vlaams initiatief om homorelaties te zegenen

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalige apostolische nuntius in Washington DC en bekende criticus van o.a. Paus Franciscus, is niet te spreken over een recente beslissing van de Vlaamse bisschoppen om een “aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof” op te zetten. Dit aanspreekpunt heeft als doelstelling om homoseksuele koppels beter te integreren in de Kerk. Hierbij zou op aanvraag ook advies gegeven worden over een mogelijke zegening van hun relatie, hoewel het nadrukkelijk niet gelijkgesteld zou worden met een sacramenteel huwelijk.

De Vlaamse bisschoppen baseren zich hierbij op de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, waarin Paus Franciscus schrijft “dat elke mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, in zijn waardigheid gerespecteerd en met respect bejegend moet worden”.  Het gaat hier om een zuiver Vlaams initiatief, waarbij het Franstalige gedeelte van de Belgische Kerk niet betrokken werd. Het heeft wel tot discussie geleid, o.a. op de Franstalige Katholieke website Cathobel.be. 

“leerstellige en morele ontbinding, uitgevoerd door de Bergogliaanse sekte”

In een verklaring noemde Aartsbisschop Viganò de “zegen” van homoseksuele verbintenissen, nu openlijk toegelaten door de “Belgische” bisschoppen, “schaamteloos in strijd met de onveranderlijke leer van het Katholieke leergezag” en “intrinsiek pervers”, omdat ze geen rekening houdt met de natuurlijke morele wet. “Het proces van leerstellige en morele ontbinding, uitgevoerd door de Bergogliaanse sekte, gaat in een niet te stoppen tempo door, zonder acht te slaan op de verwarring die het veroorzaakt onder de gelovigen en de daaruit voortvloeiende onberekenbare schade aan zielen”, fulmineerde hij. Voor Aartsbisschop Viganò werd het daarom “absoluut onmogelijk om de leer van het Evangelie te verzoenen met de afwijkingen van deze ketters, die misbruik maken van hun macht en gezag als herders.” 

“perverse rolomkering”

Viganò is ten slotte verbijsterd door wat hij als een “perverse rolomkering” van Rome beschrijft. In plaats van orthodox te zijn in de Katholieke leer, predikt het Vaticaan volgens hem heterodoxe principes, die dan door de “handlangers” in de bisdommen worden misbruikt “in een helse poging om de morele wet te ondermijnen met als doel de geest van de wereld te gehoorzamen.” Viganò ziet hier ook een plan in van de Kerkelijke top, om door middel van het “synodale pad” en het autonoom maken van lokale bisschoppen, te voorkomen, dat clerici nog de waarheid van Christus verkondigen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

82 commentaren op “Aartsbisschop Viganò niet te spreken over Vlaams initiatief om homorelaties te zegenen

 1. Waarom wordt op dit forum voortdurend de reactionaire vigano opgevoerd? Andere standpunten komen hier niet aan bod. Hoed af voor de beslissing van de Vlaamse bisschoppen voor een gastvrije kerk die niemand uitsluit!

  1. Onze bisschoppen werden allen socialist en liberalist, zoals alle politici, geen enkele kan men nog vertrouwen.
   Dank God voor een moedig man als Kardinaal Vigano!

  2. Dezelfde Vlaamse bisschoppen die de nutteloze, gevaarlijke en zelfs dodelijke injecties hielpen propageren in plaats van hen te ontmaskeren als niet-vaccins… Dat deed aartsbisschop Carlo Maria Vigano wél!
   Dezelfde Vlaamse bisschoppen die afwezig zijn wanneer Pro Vita een actie organiseert… Vigano stelt daarentegen de waarde van het ongeboren leven voorop!
   Dezelfde Vlaamse bisschoppen die tijdens de ganse corona-pandemie de kerkdeuren lieten sluiten in plaats van hun priesters aan te manen de eucharistie in open lucht te vieren… Vigano ontmaskerde reeds heel vroeg de hele plandemie als bedoeld om de bevolking te verminderen, vooral de ouderen te doden en ondertussen de middenstand uit te roeien ten voordele van de megalomane dromen van miljardairs.
   Wij missen bisschoppen die hun kudde leiden, te woord staan en verdedigen. Dat wil niet zeggen dat ze geen begrip moeten opbrengen voor de andersdenkenden binnen hun kerkgemeenschap maar de eeuwenoude traditie verdient meer aandacht en respect, al was het maar om een volk in verwarring opnieuw te doen nadenken en hen de vraag te stellen hoe men het best een ruggengraat kan kweken, tegen de listen van Satan, tegen de lusten van het vlees en tegen de lawine van decadente propaganda in de reguliere media. Carlo Maria Vigano durft deze rol van rebel op zich nemen en we hebben Vlaamse bisschoppen nodig die zich durven spiegelen aan zijn voorbeeld.

  3. @Magda,
   U lijkt wel een klein pruilend kind.
   U zit alleen op deze site om gelovigen te sarren.
   Zo maakt U ook bijv. reclame voor holibi – relaties.
   Zit de rest van de holibi’s momenteel bij U??? Want allen dán heeft U het lef om hier op deze site te reageren.

  4. Lees wat de Bijbel over homofiele betrekkingen verordert of sticht uw eigen ketterse kerk van
   “De Regenboog”

  5. Andere standpunten dan wat de bijbel over homofilie leert zijn ketters. Daarom zou het passen dat de Paus dissidente holebi bisschop Bonny in de ban der Kerk slaat.

  6. Omdat Mgr Vigano GEEN ketterse holebisschop is, DAAROM ! Zou u dan niet weten dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringstelsel en NIET van het voortplantingssysteem, volgens God’s wil !

 2. We hebben dringend een aggiornamento nodig van de kerkelijke relationele en seksuele ethiek. De Vlaamse bisschoppen gaven een eerste voorzichtige aanzet om dat proces op gang te brengen. De bevrijdende boodschap van liefde, barmhartigheid, hoop en trouw – de basis van de christelijke visie op relaties en seksualiteit – krijgt dan weer de kans om mensen te inspireren in hun zoektocht naar wat menswaardig en ten diepste gelukkig makend is. (Tertio)

  1. De Tien Geboden spreken klare taal. Onze bisschoppen werden allen socialist en liberalist, zij verdraaien de waarheid en dat kunnen ze op geen enkele wijze verantwoorden.

  2. U verwart “aggiornamento”, vermeende actualisering met ketterse verdraaiing van wat de Bijbel leert en de Paus verkondigt.

 3. Holebi’s hebben het recht hun relatie met God met hun familie en vrienden te kunnen vieren. Gelukkig dat de Vlaamse bisschoppen hun nek hebben uitgestoken. Gelovige holebi’s zijn gedoopt en maken bijgevolg als kind van God integraal deel uit van de kerk. Seksuele beleving is ook voor holebi’s een onaantastbaar recht.

  1. Holebi’s verloren alle rechten door hartsgrondig tegen de Tien Geboden in opstand te komen. Onze bisschoppen zitten nu blijkbaar lekker aan tafel met bisschop Doni en diens homofiele vrindjes. De hel is losgebroken!

   1. “Bonny” en niet “Doni” is de naam van deze ketterse holebisschop

 4. Adviseer U, beste Magda=Ouij=Marcel, om de St. Paulus Romeinen brief te lezen, Rom. 1 : 24 – 32.
  De volledige tekst is al vaker op dit voortreffelijke katholieke Forum, te lezen geweest. Die richt zich tegen de 1% van de mensheid, en van die 1%, is slechts een klein deel militant actief, zonder te willen begrijpen dat hun gedram en activisme, juist de weerzin wekt bij de overgrote meerderheid, de normalen.

  Wil vooral wijzen op de laatste zinsnede, die allen aangaat die, modieus of politiek ter ondermijning van het huwelijk, de tegen natuurlijke perversie steunt, waaronder dus ook de Vlaamse gemijterde schurken, in het kielzog van de hoogste Vaticaanse autoriteit, usurpator van de Heilige Stoel,
  “”……En terwijl ze weten, dat God heeft verordend dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.””

  1. @Jules van Rooyen,
   In plaats van @Magda zou U ook @Jerome of @Robbe.
   Blijkbaar heeft @Magda zou U nog vele ándere namen, zoals @Jerome of @Robbe.

   1. @Jules van Rooyen,
    Blijkbaar heeft @Magda ’n idenditeitsprobleem, Hij (zij?) weet niet of ie ’n vrouwtje of mannetje is.
    @Magda = @Jerom= @Robbe = @Ouij = @Marcel.

    1. @Ouij heeft zichzelf (+ de bijbehorende groep verraden) door te schrijven op 28 september 2022 om 12:56: (Tertio).
     De Betekenis vam Tertio = ten derde.
     Slim is die groep dus óók niet.

     1. correctie:
      @Ouij heeft zichzelf (+ de bijbehorende holibi – groep verraden) door te schrijven op 28 september 2022 om 12:56: (Tertio).
      De betekenis van Tertio = ten derde.
      Slim is die holibi – groep dus óók niet.

      betekenis van holibi :
      Holebi zijn is een seksuele en romantische oriëntatie. Het is een afkorting van drie woorden: homoseksueel/homoromantisch, lesbisch en biseksueel/biromantisch.

      Om duidelijk te zijn: de betekenis van holibi = mensen die niet willen weten of ze mannetje danwel vrouwtje zijn (en daarom op seksueel gebied maar wat aanrotzooien).

    2. Hij-zij-het is “genderfluid” om het in politiek-correct ontaarde terminologie uit te drukken

   2. Het beheersen van onszelf, in dit geval betreffende de seksuele gevoelens, geldt voor iedereen. Ook in het huwelijk gaat het meer om beheersing dan beleving. De biologie laat zien waartoe het dient, al gaan onze verlangens vaak voorbij aan de functie en vooral aan de verantwoordelijkheid. Hoe vaak bijvoorbeeld voelen we ons aangetrokken door een ander dan onze echtgenoot of willen we meer dan goed is. Toch moeten we ons als gelovigen aan de geboden houden, in dit geval: ” Gij zult geen ontucht plegen”. Evengoed de gehuwden. Het is niet zo dat er categorieën mensen bestaat voor wie bepaalde geboden niet gelden. Op dit gebied draagt ieder wel een kruis, hoe de “geaardheid” ook wezen mag. We hoeven niet te veronderstellen dat de Heer ons een zwaarder kruis geeft dan een ander.

  2. @Jules,
   Wat de ‘apostel’ Paulus schreef of zei is niet noodzakelijk ook hetzelfde als Jezus van Nazareth zou zeggen. Paulus is Jezus niet, maar wel een mens uit hetzelfde tijdsgewricht, bijna dezelfde cultuur. (Jezus was geen romein, Paulus bijv. wél)
   Een uitspraak vóór homoseksualiteit is ook niet per se een uitspraak tegen het huwelijk. Er zijn namelijk ook mensen met een verhoogde hormonale werking, en bijgevolg ook een verhoogde (t.o.v. het gemiddelde) sexdrive. (Jeffrey Epstein?) De kerk kan hen hoogstens verzoeken om net als anderen te leren om zich te beheersen, maar zoals U weet gaat menselijk leren altijd ‘by trial and error’. Ofwel met fouten, met vallen en opstaan gepaard. En soms moet men dan het kleinere kwaad (liefst zo min mogelijk, maar toch) accepteren om het grotere kwaad (bijv. seksueel misbruik en andere misdaden) te vermijden. In gesprek blijven werkt m.i. dus beter dan verkettering en slinkse bedreiging met publieke executie, al dan niet met woorden.

   Paulus uitspraak over mensen die de doodstraf verdienen paste dus misschien wel in de patriarchale, tribale wereld van 2000 jaar geleden in de Arabische / Semitische wereld, maar werkt in onze wereld vandaag eerder contraproductief. Mensen in onze individualistische, geatomiseerde samenleving zijn nu doorgaans minder gecharmeerd van bedreigingen en groepsdenken dan honderd of meer jaar geleden. Wil men iets bereiken, dan moet men daarmee rekening houden.

   De uitspraak van de huidige Paus dat hij niet wil oordelen over homoseksuele mensen die God zoeken en er tevens in liefde en trouw samenleven met een seksegenoot, lijkt me daarom pastoraal en theologisch ook meer op zijn plaats dan uw reactie hierboven, ook al zit U er qua Bijbelse tekst niet ver naast. Het komt echter altijd weer aan op de interpretatie en de context!

   Misschien mag ik een voorstel doen: er zijn genoeg boeken die U kunnen bevestigen in uw (m.i. gedateerde) visie (o.a. van de gereformeerde predikant Kevin DeYoung: “Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit”, uitgeverij De Banier te Apeldoorn in 2016), maar als U zich kritisch en goed onderbouwd intellectueel wil laten uitdagen, lees dan eens het boek van de homoseksuele priester Daniel A. Helminiak “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit – Een kritische en spirituele herlezing”, vertaling door Mark-Robin Hoogland en uitgegeven door uitgeverij abdij van berne, in 2022, ISBN 978 90 8972 444 1.

   1. “En soms moet men dan het kleinere kwaad (liefst zo min mogelijk, maar toch) accepteren om het grotere kwaad (bijv. seksueel misbruik en andere misdaden) te vermijden.”

    Het gaat niet zozeer om ‘respecteren’ of ‘accepteren’. Zekere bisschoppen hebben besloten dat God zal zegenen wat Hij simpelweg niet wil en dat is andere koek. Het nieuwe normaal wordt door de hiërarchie opgedrongen om de achterlijke gelovigen bij de tijd te brengen. De vraag is echter wie dichter bij de eeuwigheid staat..

    Sin is no love and wil NEVER be. Het zegenen van LGTB-relaties is helemaal niet pastoraal of empathisch, want het brengt de zielen die het betreft van de regen in de drup en dat is hemeltergend.

   2. Jammer, NN, u verbergt zelfs niet de kennelijk onuitroeibare drang om de modieuze geest van de tijd te volgen. St. Paulus is toch overduidelijk.

    De gehele Openbaring, van a tot z, is één geheel, ondeelbaar, de Waarheid van Christus zelf. Verheugt u, dat die via de pen van St. Paulus, St. Petrus en de Evangelisten, overduidelijk tot ons gekomen is, onder het Leergezag en de Traditie van de katholieke Kerk van altijd. Niemand daar buiten kan dwalen, zonder gevaar van de hel. Modernistisch sympathiseren met de wereld, opent de weg naar de hel, geplaveid met “goede” voornemens.

    Alles daarbuiten, is protestant of ketters. Velen van buiten en infiltranten binnen de Kerk, hebben dat getracht, eeuwen lang. De meesten zijn ellendig aan hun eind gekomen, zoals Luther die zich in 1546, verhing aan zijn hemelbed. U doet niet anders, sympathiseren met niet katholieke bronnen en ideeën. St. Pius X heeft het modernisme veroordeeld als de samensmelting van alle ketterijen die de wereld gekend heeft.
    Hij heeft de anti-modernisten eed voor de clerus ingevoerd. Gemijterde schurken van Vat. 2 (1965), hebben die afgeschaft.

    Heeft u zichzelf wel eens de vraag gesteld vanwaar die drang om Christus Waarheid te willen ontkrachten, telkens weer. Waarom doen Vlaamse bisschoppen een poging tot emancipatie van daden, die intrinsiek pervers zijn ? Waarom kunnen zij zich niet neerleggen bij het ongenadige oordeel van St. Paulus, hetgeen hun plicht zou moeten zijn ? Waarom kunt u zich niet verheugen op wat u is aangereikt, in dankbaarheid, om met punten en komma’s uit te dragen en door te geven ??

   3. @N.N.
    Jules heeft natuurlijk gewoon gelijk. U geeft dat n.b. zelf toe, maar begint dan over context, in de zin van cultuur- en tijdgebondenheid. Wezenlijke zaken zijn echter niet tijdgebonden maar absoluut. De boeken die u noemt heb ik niet gelezen, en zal ik ook niet lezen. De titels ervan deugen namelijk al niet. De bijbel “leert of “zegt” namelijk zelf helemaal niks, overigens een typisch potestantse manier om bijbelteksten te kunnen interpreteren naar eigen voorkeuren. Een katholiek is alleen gebonden aan wat de Kerk leert en zegt. De Kerk heeft over het doel van seksuele betrekkingen altijd een eenduidig oordeel gehad. Daar mag en kan niemand, ook geen paus, iets aan veranderen.

    1. Mee eens, Rinze.
     De niet-katholieken begrijpen wellicht niet, ze willen of kunnen niet begrijpen, dat de interpretatie van de Schrift nu eenmaal vastgelegd ligt in de traditie en in geschriften erover zoals de catechismus.

     Sinds kort ga ik er zelf vanuit dat de katholieke interpretatie van voor 1962 de juiste moet zijn. Ik ga daar van uit omdat in die tijd de stoel gekaapt lijkt zijn, vandaar die vreemde en opvallende wijzigingen.

     Een ‘leken-samenvating’ van de leer staat dus in de catechismus. En dus is dát het uitgangspunt voor katholieken.

     1. U en uw vrienden hier plaatsen alles in hokjes voorzien van etiketten als “absoluut goed” en “absoluut fout”. Dat past in een wereld waarin men weinig subtiel is in het onderscheiden van verschillen, en nogal heftig geëmotioneerd reageert vanwege de geringe tijd en de gebrekkige informatie waarover men kan beschikken zoals hier nog tot halverwege de 20e eeuw het geval was en niemand een tv had en wetenschappelijke literatuur vrijwel onbereikbaar voor de gewone man en vrouw. De mens zonder veel houvast grijpt dan al snel naar een behoudzuchtig mens- en wereldbeeld ter bezwering van zijn ongemak en angst. Maar wie eerlijk is, weet dat dat altijd een noodgreep is en geen standhoudt indien men zelf op onderzoek uitgaat, goed en eerlijk waarneemt en zich nader verdiept in de materie.

      Van mij dus geen gebroken staf over andermans mening. Ik zou wel willen zeggen: heb toch eens de moed om verder te kijken dan uw neus lang is. Probeer eens in uw eigen tempo uw ogen en hart te openen voor de werkelijkheid die anderen U laten zien, en OORDEEL a.u.b. NIET TE SNEL. Mijn medestanders en ik hebben dat ook moeten leren, en hebben bijgevolg respect voor uw eigen leerproces en leertempo.

      Wij (en sommige bisschoppen + Paus) zijn wellicht ietsje verder in ons zicht op de werkelijkheid dan U, maar beslist niet beter; ook wij schieten nog vaak tekort. Bidt dus voor ons dat we de goede woorden spreken en schrijven om U op weg te helpen en houden naar subtieler waarnemen en rechtvaardiger / barmhartiger oordelen dan bijvoorbeeld in de Oudheid en Middeleeuwen..

      Wij kunnen nu weten dat de indeling in twee geslachten, en het vasthouden aan slechts twee soorten menselijke roeping – die voor de stereotype man en die voor de stereotype vrouw – veel te grofmazig is omdat er meer dan twee type mensen bestaan, die buiten het verschil van fysiek geslacht ook nog eens zeer kunnen verschillen van hormonale werking c.q. hormoonspiegelniveau, en dus het gevoelen omtrent de eigen identiteit of gender. Als samenleving – en dus ook als kerk – moet men vanwege onze plicht tot het doen van recht aan ieder mens als beeld van God (een deel van de verschillen zien we bovendien ook in het dierenrijk, dus zo irregulier zijn die afwijkingen van de vroeger geformuleerde, maar in onze huidige ogen en opvattingen toch wel ietwat kortzichtige norm niet!) daarmee rekening houden als men een oordeel over hen wenst te uiten!

      Men helpt m.i. het moreel goed leven niet met verketteringen of dreigen met de doodstraf. Men kan beter met de mensen die lijden onder hun anders-zijn in contact blijven en met hen spreken van hart tot hart. Speciaal “mensen die zichzelf ongeschikt hebben voor het huwelijk” en dus leven in een vrijwillig celibaat kunnen zich solidair verklaren en een voorbeeld zijn m.b.t. tot een leven zonder seksuele gemeenschap, vooral in ons soort samenleving waarin het overdreven adagium geldt van “Seks moet”!

      Seks moet niet! Tederheid en bevestiging (gepaste affectiviteit) echter moeten wel, vooral in onze sterk geïndividualiseerde samenleving die vooral ondraaglijke eenzaamheid bij alleengaanden (lhbtq-ers) oproept. De kerk zou hier gezonde alternatieven kunnen bieden in de vorm van moderne zuster- en broederschappen, maar doet dat steeds minder. Psychologisch en pedagogisch heeft de kerk nu helaas alleengaanden nog weinig te bieden. We zien ook nergens in de kerk dat eraan gewerkt wordt om de mensen die zij tot alleengaan de facto veroordeelt (met haar negatief oordeel over intieme relaties tussen seksegenoten) een levensvatbaar gezond alternatief voor hun tekort te bieden. Dat moet toch beter kunnen!

      Mensen hard en bot veroordelen als ze een alternatieve levenswijze ontwikkelen, maar zelf als veroordelende instantie geen alternatief bieden, dat is inhumaan, om niet te zeggen gevoelloos, lomp en allesbehalve pastoraal.

      We kunnen dan beter zwijgen, en wachten tot men ons vraagt, om vervolgens goed te luisteren, zo mogelijk spaarzaam maar wijs te reageren en vooral te schrijven in het zand, zoals de Heer deed na gezegd te hebben: ‘ga heen en zondig niet meer’. Dat versta ik onder mededogen en barmhartigheid waarop elk mens recht heeft die oprecht zoekt naar het goede te doen voor hem- / haarzelf en de naaste! Dreigen met straf vind ik dus ongepast. Je zet er mensen die zich afgewezen voelen om hun aard alleen maar mee aan om zelfdoding te plegen, hetgeen de praktijk bewijst. Niet doen dus! U zou zich niet moeten laten leiden door uw afkeer van ongewenst gedrag, maar op zoek kunnen gaan naar de liefde die die ander óók in zich draagt en tot uitdrukking wil brengen als een goed door God geschapen.

      1. N.N.,
       Als u aan wilt geven aan wie uw commentaar gericht is, dan antwoord dat eenvoudiger.

       Als u het tegen mij heeft, dan kan ik daar op reageren door te melden dat ik ‘er’ (het geloof) al een tijdje (50 jaar) mee ‘bezig’ ben en nogal wat boeken, lezingen, inzichten van andere partijen gedronken en geproefd heb.
       En mijn conclusie is dat wij als mensheid een goed moreel kompas nodig hebben, één die het Christendom ons kan geven en al gegeven heeft.
       En als daarbij ook God o.a. gerespecteerd wordt, is dat uiteraard nóg beter. En als we dan óók nog deel kunnen nemen aan het Koninkrijk is dat nóg beter.

       Maar eerst zou het menselijk gedrag zuiver en respectvol moeten zijn, meen ik. En dat vind ik de leer.
       Kijk, een ieder doet maar wat hij wil in de slaapkamer. Dat moet die zelf weten. Maar zwijgen erover dat is goed. Het is niet voor niets taboe om daar al te veel tijd aan te spenderen. En vooral is het taboe als de seksualiteit als wapen gehanteerd wordt door nare mensen tegen andere mensen.
       Snapt u? Er alleen al over praten is verkeerd. Want de slechte mensen weten dat gepraat erover al de helft van de strijd gewonnen is. Alleen het praten (schrijven) erover leidt al tot niets. Het is subtiel, maar ik geef het maar zo aan.

       En dat gebeurt en daar hebben we rekening mee te houden, vandaar dat ik kortaf zeg: ieder doet maar wat zijn hart hem of haar ingeeft. Maar de Wet is de Wet en die is er om de zonde zichtbaar te maken. Ik noem het maar de sleutel tot ‘beschaving’.

       Maar wie daaruit leest dat ik een beschaving zou willen opleggen bijvoorbeeld: die zoekt iets dat er niet staat. Dus laten we de seks voor de seks en verder niet. Want er alleen al over discussiëren is wat de boze wil m.i.!
       Vandaar.

       Hartstocht is een illusie en komt voort uit hebzucht. Dat begrijpende geeft ook al een helderder licht op het e.e.a..

       Maar als uw commentaar aan een andere was, laat dit dan maar.

       Uw situatie begrijp ik niet zo goed. U heeft het over wij. Wie is die wij en die zij (ook). Er trouwens, is eigenlijk geen wij en zij trouwens, dat lijken mij woorden, maar geen werkelijkheid. Maar zelfs dit is al lastig te begrijpen voor geen insider. Of snap u het?

       1. Herstel:
        Want de slechte mensen weten dat alleen het gepraat erover al de helft van de strijd gewonnen geeft.

        Er zijn trouwens, eigenlijk geen ‘wij’ en ‘zij’, dat lijken mij illusies van woorden, maar geen werkelijkheid.

        1. “Wij” en “Zij” zijn qua terminologie pure en onversneden “dialectiek” tegenover elkaar zo dat ieder zich met de eigen identiteit zou kunnen profileren.

      2. @N.N.
       Ook van mijn kant krijgt u antwoord. Meningen kunnen inderdaad verschillen. Dat betekent niet dat elke mening even valide is. Een mening kan wel degelijk op waarde getoetst worden, bijvoorbeeld op feitelijkheid, deskundigheid en interne logica. U stelt zich minzaam op ten opzichte van “ons” die nog wat zouden achterlopen, behoudzuchtig zouden zijn door bezwering van angst en ongemak. Met deze “psychologische” omschrijving meent u in een handomdraai dé verkaring te hebben gevonden! Blijkbaar heeft u wel een “houvast” en heeft u derhalve geen bezwering nodig. Ik ben benieuwd wat dat wel mag zijn.

       (Verder heeft u het nog over “gebrek aan “informatie”, bij bijvoorbeeld Paulus en “ons”. Paulus was doorkneed in de Schriften, als leerling van Gamaliël, en ik ben ondermeer afgestudeerd in de negentiende eeuwse Hegeliaanse theologie en de historische bijbelkritiek. Sinds de jaren 60 bezig met Qumran- en Nag Hammadi-geschriften. Van protestantse afkomst (Hervormd/Baptist). In de jaren 80 geabonneerd geweest op het “modernistische” tijdschrift Concilium, maar ook regelmatige kerkganger geweest bij de Pius X.
       Had net “Jezus, het verhaal van een levende” van Schillebeeckx gelezen, maar ook “Moeder en Zoon” van Gerard Reve, voordat ik in 1983 katholiek werd De geschriften van John Henry Newman speelden daarbij een belangrijke rol. Ben belezen in de West-Europese literatuur, ben afgestudeerd in de neerlandistiek. Jarenlang gewerkt onder moslims en orthodoxe joden. Tot zo ver over mijn vermeende eenkennigheid.”)

       Uiteraard ben ik niet katholiek geworden, om op een andere wijze protestant te blijven. Over dergeljke perikelen leze men bijvoorbeeld de boeken van Prof. dr. Cornelia de Vogel, eveneens een bekeerling. Het geloof, zo staat in de Hebreeënbrief (11,1) is een “vaste grond”. Wanneer men christusgelovig is, onderzoekt men, met de talenten die iemand gegeven zijn, waar die grond te vinden is. Die grond vinden we niet in de “werkelijkheid” en ook niet in de “ervaring” daarvan. Dit laatste is per definitie subjectief. Bovendien is die in de loop van het leven aan allerlei schommelinge onderhevig, zowel door interne als externe factoren. Hierin is die vaste grond dus niet te vinden. De grond is wel te vinden in de heilige Traditie en het leergezag van de Kerk.

       Dan heeft u het nog over de mens als “beeld van God”. In Genesis lezen we dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft. Van eventuele tussenvormen lezen we niets. En dat “beeld van God” heeft de verdrijving uit het paradijs niet ongeschonden doorstaan. De Kerk leert dat dit beeld daardoor “verduisterd” is. Protestantse gemeenschappen leren zelfs dat dit beeld volstrekt verdwenen is. Leest u de Heidelbergse Catechismus er maar op na. Het beeld van God kan de mens alleen terug krijgen in Christus. Dat is de leer van de Kerk. In Christus wordt men pas (weer) kind van God. Dit is niet zo maar een mening, maar dit is ons geopenbaard en onfeilbaar voorgehouden door de kerk. Het is ook niet een feit in wetenschappelijke zin, maar een gelovig te aanvaarden heilsfeit.

       Als God dan via zijn Kerk ons de heilsfeiten voorhoudt, dan hebben wij daarin een aantal absolute zekerheden. Zo ‘weten” wij dat er absoluut Goed en absoluut Kwaad bestaat, zeg maar de platonische triade het Ware, het Goede en het Schone, zijn niet afhankelijk van persoonlijke ervaringen of gevoelens.

       Wat de geslachten betreft; er zijn er maar twee. De een heeft XX-, de ander XY-chromosomen, dat neem ik van de biologen aan. Dat kan ik niet zelf “onderzoeken”. Dat er een enkele keer ook wel eens XXY voorkomt, laat ik over aan de medici, net als andere lichamelijke afwjkingen.

       Barmhartigheid gaat niet boven rechtvaardigheid. U spreekt zelf over het “Ga heen, en zondig niet meer.” Dat betekent dus niet de zonde met de mantel der liefde bedekken of zelfs sanctioneren. God verlangt rechtvaardigheid, we worden opgeroepen volmaakt te zijn zoals Hij. Waar we te kort schieten en (oprecht) berouw hebben, schenkt Hij ons zijn genade: Christus is dan onze gerechtigheid.

       De Kerk heeft de opdracht de mensen de weg naar de hemel te wijzen, en niet mensen het zo makkelijk mogelijk te maken. Ze is bekommerd om het zielenheil van de mens, en niet of bijvoorbeeld alleengaanden al hun lusten wel kunnen bevredigen.

       1. @Rinze,
        Allereerst: Hartelijk bedankt voor Uw geloof.
        Bid a.u.b. voor ons + bid voor ál de Uwen.

        Maar … BLIJF a.u.b. waakzaam dat alle artikelen onder Uw naam werkelijk van Ú afkomstig zijn. Dit, wegens de tot heden onverklaarbare afkomst van twee(!!!!) avatars.

       2. @Rinze. Dat U bewust katholiek geworden bent, zegt me niets. Het feit geeft U ook geen bewijs van superioriteit of certificaat van echtheid of Waarheid o.i.d. Onder een uiterlijk van aanpassing blijven immers vaak nog zeer lang de kenmerkende restanten van uw verleden verborgen aanwezig.

        Ik wil niemand beledigen, doch in onze kringen van oudere katholieken leeft al vele decennia de overtuiging die stelt “bekeerlingen zijn het ergst” en dan doelt men op hun fundamentalistische mentaliteit waarmee ze de Kerk als geheel en de andere gelovigen de les willen lezen over hoe men de liturgie heeft te vieren, de Bijbel (of Koran e.d.) en de geloofsleer moet lezen en interpreteren. Uit de recente Nederlandse rk kerkgeschiedenis kan ik U meerdere mensen noemen die juist vanuit hun superioriteitswaan als bekeerling een kwalijke rol hebben gespeeld. U noemt zelf iemand. We kennen deze persoon. Laten we het daarbij houden, omdat de doden zich niet meer kunnen verdedigen.

        Paulus werpt ook op dat hij een goed farizeeër is geworden dankzij Gamaliël enz, Maar wil dat dan zeggen dat hij zijn farizeïsche mentale gesteldheid ook heeft afgelegd toen hij tot bekering tot Christus kwam (overigens na 10-15 jaar preken en discussiëren, ofwel het uittesten van zijn eigen inzichten en stellingen m.n. in wat nu Turkije heet)? M.i. moet hier het antwoord Nee luiden. Hier en daar in zijn brieven laat Paulus nog steeds zijn oude farizeïsche mentaliteit zien, en moeten en kunnen we daarom terecht kritiek hebben op Paulus stellingen omdat dit gerechtvaardigd is in het alzijdige licht van Jezus Blijde Boodschap die in wezen alle fundamentalisme overstijgt omdat Liefde de boventoon voert waar mensen willen luisteren en verstaan. Ja, als die ultieme luisterhouding half of niet aanwezig is dan is Jezus streng en rechtlijnig. Om te choqueren; dus als dramatische, didactische werkvorm; men mag die uitzonderingen in Christus gedrag dus ook niet openlijk of automatisch representatief verklaren voor Jezus Boodschap die wij altijd zouden moeten volgen als christenen. Laat ik er verder nog over zeggen dat Jezus vergevingsgezindheid – toch iets dat wij ons ook eigen zouden moeten maken als zijn geloofsleerlingen – uitermate groot is geweest. Zie o.a. Mat. 18, 21-22:’hoe dikwijls moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: ‘Neen, zeg ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal tot zevenmaal.’ Jezus at ook met mensen die door rechtlijnige gelovigen veracht werden omdat ze bijvoorbeeld in de prostitutie zaten en woekerwinsten vroegen en dus handelden tegen de regels van het geloof. Hij oordeelde dus wel, maar veroordeelde niet. M.a.w. sloot mensen niet buiten, maar zocht ze op. Niet de rechtvaardigen, de gezonde mensen hadden Hem nodig, maar juist de zieken enz. Maar ja, om de implicaties daarvan te zien, moet je jezelf goed kennen, je Ego loslaten, metaforen begrijpen, de essentie van poëzie kunnen vatten enz. En dat is geen vanzelfsprekendheid, ons bij geboorte reeds gegeven.

        U vraagt wat mijn zekerheid is. Ik verwijs U ter illustratie dan graag naar een tv-programma van de EO in Nederland onder de titel “De verandering”, dat een paar maal per week wordt uitgezonden op de vooravond. Daarin komen mensen aan het woord die een ervaring met God en het goddelijke hebben gehad welke hun hele waarnemings- en denkuniversum op zijn kop heeft gezet richting vrij van verslavingen, positief in het leven staan, liefde kunnen geven en ontvangen, weinig of geen angst van belang meer ervaren, en dus in feite alles aankunnen. Het klinkt voor U wellicht absurd of cryptisch – juist die bijzondere, nimmer verwachte ervaring blijkt in wezen in al die getoonde gevallen terug te voeren op: volledig onthechte mentale over- c.q. zelfgave aan God, Jezus en of Maria.

        (Het komt overigens ook voor in andere godsdiensten en religies; mystiek overschrijdt alle grenzen waar het op de essentie van mens-zijn-gode-gelijk aankomt: je Ego loslaten – al dan niet m.b.v. middelen of bewegingsvormen – en je volledig overgeven!)

        Mystiek is in onze kerk een miskend fenomeen. Is het allemaal zelfsuggestie, psychologica? Het kan me niet schelen; hoe het werkt, werkt het, en dat is het belangrijkste. In mijn woorden dan: Als we ultiem belangeloos liefhebben, ervaren we op enig moment Liefde die uit God, hemels universum is, en dan kunnen we alles aan. En dat (het weten tot in je diepste vezels dat je bemint bent en feitelijk maar één echte roeping hebt: heb Christus c.s. lief met heel je hart en verstand, en doe van daaruit alles wat je wilt als liefhebbend, bevestigd mens voor je medemens en de schepping) zet je stevig op je benen. Augustinus wist dat, maar ook Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en vele andere religieuze mensen zoals bijv. Thomas van Aquino OP (na zijn godservaring achtte hij zijn studie- en schrijfwerk slechts stro, goed om het vuurtje van verlangen en zoeken naar Godsontmoeting brandend te houden, maar ook niet meer dan dat. De Godservaring zelf, daar gaat het eigenlijk om in Jezus boodschap, was zijn mening daarna tot zijn vroege dood in 1274!)

        Welnu, na vele decennia innerlijke strijd en lichamelijke pijnen, studeren en mediteren, heb ik – om niet en onverwacht – ook zo’n bekeringservaring mogen beleven. Het heeft ook mijn hele wezen en leven veranderd. Daaraan ontleen ik mijn houvast. Ik hoop natuurlijk dat dit voorgoed zo blijft, maar niemand van ons kent de toekomst. U zit daarentegen, getuige uw reactie hierboven, nog krampachtig vast aan de uiterlijkheden, de vormen, de letter enz. van kerk en geloof, want daar zit blijkbaar uw houvast: in uw brein als hoogste instantie. Ik mag daar vooral niet aankomen, want dan ….. Maar wees gerust: blijf zoeken met een steeds opener hart en mind; dan komt het beslist ook op uw pad: Gods ultieme liefde uitstortingservaring enz.

        Misschien mag ik U verwijzen naar de mystieke traditie binnen onze kerk. M.n. die welke teruggaat op de profeet Elia en al eeuwen voortgezet wordt door de karmelieten.

        Eerder wees U – als ik me goed herinner – lezing van het boek “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit – Een kritische en spirituele herlezing” geschreven door Daniël A. Helminiak categorisch af. Dat is jammer, want dan mist U helaas wél het korte maar uitstekende 2e hoofdstuk daarin: “De Bijbel interpreteren”, waar U nu of later veel baat bij zou kunnen hebben voor uw eigen ontwikkeling, zelfs als U de rest van het boek links laat liggen.

        Moge de Almachtige U genadig zijn en tot dagelijkse steun.

        1. @N.N.
         Uw gebazel is absoluut onbegrijpbaar. Kunt U – wat U zegt – wél allemaal volgen???

         1. Probeer ook eens logisch te denken opdat zelfs u na veel pogen zou kunnen proberen te “volgen”

        2. @N.N.

         Nergens heb ik mij peroonlijk hierboven als superieur opgesteld, bijvoorbeeld omdat ik katholiek ben geworden. En uiteraard tors ik mijn protestantse verleden mee, maar dat heeft ook voordelen, omdat bij protestanten (van vroeger) de bijbel dagelijks gelezen werd. En ik lees uit “superioriteitswaan” ook geen enkele katholiek de les over hoe men katholiek moet zijn. Ik heb alleen aangegeven hoe de Kerk zelf dat in haar leer heeft vastgesteld. U gebruikt een ad hominem-argument om wat ik beweer, te ontkrachten. Niet sterk, en ook niet fraai.

         U probeert niet alleen het leergezag te ondergraven door dat niet absoluut te stellen, u wilt ook opmerkingen van St. Paulus die u niet bevallen, toe te schrijven aan zijn Farizese achtergrond. u drijft aldus een wig tussen wat Paulus (soms) schrijft en wat Jezus (volgens u) zou hebben gezegd of bedoeld. Nu heeft iedere ketter zijn letter en citeert uitspraken van Jezus en concludeert dat overal de Liefde bij hem de boventoon voert. Bij Paulus en bij “ons”zou dat zo niet het geval zijn. ‘(Jezus) oordeelde dus wel, maar veroordeelde niet.” Dat is beslist niet het geval, denk bijvoorbeeld aan “Wie vader en moeder (n.b. wettig gezag!) liefheeft boven mij, is mij niet waardig.” Uw beeld van Jezus is eenzijdig. Hoe men veelal uitkomt bij een Jezus die men zelf prefereert, kunt u nalezen in het uitgebreide exposé “Die Geschichte der Leben Jesu Forschung” van Albert Schweitzer.

         Uw “belevingservaring” is uw houvast, schrijft u. Ik wil uw ervaring niet tekort doen of bagatelliseren, maar u zult het toch met me eens zijn dat die subjectief is. Iemand die nog “niet zover” als u is, kan daar niks mee. Ook mensen in andere religies hebben openbaringen en ervaringen. Mohammed, die toch niet alles moedwillig bij elkaar verzonnen zal hebben, of Joseph Smith van de Mormonen. Bij mensen van Pinkstergemeenten wemelt het van de ervaringen etc. Meer intellectueel een houvast vinden in de godsdienstige gemoedservaring vinden we bij de romantische theoloog Schleiermacher. Hoe goed deze het ook bedoelde, en hoe hij uit de rationalische bijbelkritiek probeerde te redden wat er te redden viel, uiteindelijk leidde zin visie tot vrijzinnigheid en erger. De door u geprezen mystiek, is door de Kerk overigens allesbehalve aangemoedigd.

         Het boek “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit – Een kritische en spirituele herlezing” geschreven door Daniël A. Helminiak, heb ik inmiddels tot en met het hoofdstuk over Sodom en Gomorra gelezen in een Engelse Kindle-versie. Ik kan het door u aanbevolen hoofdstuk 2 niet bewonderen. Het beweert eenvoudig gezegd niets meer dan dat we niet alles (zomaar) letterlijk moeten nemen en dat we de teksten (ook) in hun tijd moeten zien. Dat zijn natuurlijk open deuren. Ik mis bijvoorbeeld dat men natuurlijk ook moet kijken naar de “Gattung” van een geschrift, de compositie, het taalgebruik, om het maar in gewone woorden te zeggen.

         In zijn “bijbel-kritische’ visie maakt Helminiak nogal veel werk van de oog-van-de-naald-metafoor. Nu is dit wel een buitengewoon slecht voorbeeld. Nu is “het oog” van de naald zelf al een metafoor, en dan zou die ook nog eens wijzen op een (nacht)poortje in de stadsmuur van vroegere steden. Deze opvatting hoorde ik al in mijn kindertijd, dus opzienbarend is die allerminst. Echter: het bestaan van dergelijke poortjes is archeologisch nooit aangetoond,en ook in oude geschriften blijkt daarvan nooit spake. Poorten en poortjes hadden gewoon een naam. Men komt “het oog van de naald” wel tegen in allerlei uitdrukkingen, en tegenwoordig nog steeds, bijv. “Ik kroop door het oog van de naald”. Het is en was dus niets meer dan een afgesleten beeld in een uitdrukking als die met de kameel. De uitdrukking blijkt veelvuldig (soms met een ander groot dier) voor te komen. Zoals meer in versleten beeldspraken, gaat het hier om een hyperbolische manier van zeggen.

         Helminiak laat al snel in het boek zien hoe hij dingen “in zijn tijd”ziet. De voorschriften uit Leviticus zijn verklaarbaar: men dacht voeger dat iets zus en zo was, daarom maakte men een wet. Ja, gelukkig hebben wij het nu beter door. In de Pentateuch komen de wetten niet uit het volk voort, maar van God. Dat dachten de Isralieten blijkbaar maar, u weet het beter? Is dat geen “superioriteitswaan”? Als je aan Joden vraagt waarom ze geen varkensvlees eten, krijg je niet als antwoord: wij wisten dat dat in de woestijn erg ongezond en gevaarlijk was, zelfs niet dat God dat “wist” en dat hij het uit voorzienigheid verboden had. Nee: wij eten geen varkensvlees, omdat God ons dat verboden heeft. Men gaat God niet vragen: waarom eigenlijk, zeg?

         Het boek gaat erover of homoseksualiteit “in de bijbel” wel verboden is . Ik heb me beperkt tot het hoofdstuk over Sodom en Gomorra. Allereerst komt Helminiak met het aloude verweer dat het gastrecht zou zijn geschonden. In ieder geval niet door Lot, zou ik zeggen. Gelukkig houdt de schrijver het daar niet bij, hij ziet al gauw dat er een seksuele connotatie is, door het aandringen op het “kennen” van de mannen en dat Lot hun zijn dochters aanbiedt. Hij zoekt een uitweg door te wijzen op het gewelddadige aspect, er is sprake van een poging tot “groepsverkrachting”. Daarom zou het gaan, en het is ook niet “gastvrij”.

         Over de steden in het dal wordt meermaals negatief gesproken in de Pentateuch. Het begrip “stad” is als zodanig al negatief. Deze boeken zijn bedoeld ter onderwijzing, lering (Torah). De steden zijn godvijandig. Het Sodom-verhaal is 2000 jaar lang gelezen als veroordeling van homoseksueel gedrag, zowel door de Kerk, als door de Joden in de Talmud. Men moet dus wel van goeden huize komen als men beweert dat dat opeens niet zou kloppen. (En nee, deze uitleg is niet overeenkomstig kerkelijke uitspraken over slavernij, Copernicus, Newton. De kerk heeft nooit geleerd dat slavernij moet, integendeel zelfs).

         Het verhaal moeten we niet op zichzelf lezen, maar in zijn context. In Genesis lezen steeds over vruchtbaarheid. God geeft bij de verdrijving uit het paradijs de opdracht: Gaat heen en vermenigvuldigt u. Vlak voor het Sodom-verhaal lezen we over de belofte aan Abraham en dat Sara vruchtbaar zal zijn. Dit gegeven wordt na het Sodom-verhaal hernomen. Het is dan duidelijk dat de mannen van Sodom hun zaad willen verspillen. In de jaren 70 was er veel commotie rond het boek van de (semi-katholieke) Frans Kellendonk, “Mystiek lichaam” geheten. De schrijver zou, hoewel zelf actief homoseksueel, een homofoob zijn. En wat had hij geschreven? De homoseksueel zou het treurige lot hebben buiten de geschiedenis te staan: hij kan zich niet voortplanten, hij is onvruchtbaar.

         In de bijbelse gschriften zien we onvruchtbaarheid steeds als ongewenst, een vloek. Het verbod op homoseksualiteit heeft in de Kerk dan ook niets te maken dat bij homoseksuele verhoudingen iemand de vernederende, vrouwelijke rol op zich neemt (daarom werd het wel in het oude Rome geminacht), maar omdat het doel van seksualiteit erbuiten staat. Daarom is homoseksueel gedrag zondig.

         1. @Rinze
          Tot mijn spijt moet ik constateren dat U niet tot de kern komt waar het om moet gaan voor christenen. Uw redenatie is niet verkeerd, maar er is met Jezus optreden en spreken een paradigmawissel opgetreden. En dat vergeet U. Er is een nieuw tijdperk ingetreden, en dat kent twee te onderscheiden maar niet te scheiden sferen: die van de concrete, waarneembare en te kwantificeren werkelijkheid én een sfeer daarboven of deels naast: die van een tweede naïviteit – spiritualiteit: de wereld van de Geest en begeestering die slechts subjectief, gevoelsmatig benaderbaar is, en dus in hoge mate speculatief. In die laatste past geen stramme logica der wis- en natuurkunde. Het is er tasten en vermoeden geblazen, en soms wat verder of dieper (mogen) zien met onze ziel en lichaam, om niet, want onverdiend noch afroepbaar.
          Subjectiviteit is dus niet kwalijk, zoals U stelt, maar soms gewoon noodzaak. Het hele theologiegebouw wordt daarom vaak maar zeer ten dele als wetenschap erkend, en dan weggezet als geestes- en of speculatieve wetenschap. Met dat laatste houd ik me bezig; de objectiveerbare werkelijkheid bestuderen laat ik aan anderen over. Noem mij maar gestoord; ik ben dat dan ook van harte, maar zie er wel een verplichting in om de wereld kond te doen van mijn bevindingen, of ze dat nu graag hoort of niet.

          Het Joodse wetticisme (formalisme, gericht op het naleven van regeltjes die rabbi’s toeschreven en schrijven als komend van God) heeft met de komst van Jezus Christus in feite afgedaan. En daarmee voor ons, nu! Joden zelf moeten er vooral mee doorgaan (‘belofte maakt schuld’), maar daarnaast acht slaan op ‘de vervolmaking van de wet’ die Jezus nastreefde. In dat extra’s zit volgens Hem de vervolmaking van de wet. Dáár zit de wortel waaruit de goede wet voortkomt en echte voeding krijgt. Wetten zonder liefde gemaakt en nageleefd ontaarden immers altijd in onmenselijkheid en barbarij, zoals de wereldse geschiedenis maar al te vaak heeft laten zien.

          Wetticisme is dus niet fout, maar ontoereikend – niet meer passend in het nieuwe situatie c.q. spiritueel / mentaal tijdperk / mentale gesteldheid van gelovigen dat ingaat op het moment dat zij zich bekeren tot Jezus de Christus en Hem, God, gaan liefhebben boven alles. Ze leven dan in de wereld, maar zijn niet meer geheel van de wereld, want óók in het Rijk waar God c.s. regeert. [Wie het vatten kan, vatte het. Wie er nog niet bij kan, late het maar voor wat het is: woorden van een spirituele dwaas zoals o.g.!]

          In uw academische mindset klinkt dat natuurlijk absurd, want U wil graag exactheid en absolute zekerheid. Ik kan ze U niet bieden. Christus geeft die bovendien ook niet. Hij vraagt van U en mij om een betere mentale gesteldheid: geloof, hoop en liefde. Een mindset waarin liefde, barmhartigheid, trouw centraal staan. En dan kom je uit bij wat natuurwetenschappelijk vaag is, maar geesteswetenschappelijk niet. Het gaat namelijk dan om poëzie, schroomvol (af)tasten, afpellen en zoeken; om overdrachtelijke duiding, aanvoelen in voorlopigheid enz. U noemt dat vaagheid, maar meer hebben wij aardse mensen in ontwikkeling hier niet te bieden. Geen sinecure dus of willekeur, maar concentratie op de bewegingen van onze ziel als we ultiem onthecht zijn aan ons Ego. Levende psychologie waarin de mentale houding van de geesteswetenschapper van grote betekenis is. Dat soort science ligt veraf van klinische psycho-logica, neuropsychologie, cognitieve psychologie, testpsychologie e.d. waar de wetenschapbedrijver zoveel mogelijk buiten schot blijft.

          Ik kan mijn stellingname dus helaas niet bewijzen op een manier die uw academische instelling kan accepteren. Ik kan misschien wel een denkrichting duiden.

          Een bron is echter ook voor mij geen bron.

          Misschien is voor een beter begrip van de Nieuwe Spirituele c.q. mentale Era die m.i.v. Jezus begon, Jezus eigen woorden, Paulus Glatenbrief en Eerste brief aan Timóteüs wel het meest illustratief. Laat me citeren wat ik van belang acht.

          Lucas 16, vers 16-17
          ‘De Wet en de Profeten golden tot Johannes (de Doper); sindsdien wordt de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigd en iedereen tracht er met geweld binnen te komen Gemakkelijker vergaan hemel en aarde dan één haaltje van de Wet wegvalt.’

          Matteüs 5, vers 17-20
          Jezus verhouding tot de Wet
          ‘Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.
          Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.’!

          Matteüs 23, vers 23
          Uit Jezus strafrede tegen de Farizeeën
          ‘Wee u schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de Wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.’

          Uit Galaten 2, 15 – 3,
          Het evangelie van Paulus
          ‘Wij zelf zijn van geboorte joden, geen zondaars uit de heidenen. Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet (toegang tot de hemel verwerft [n.n.] ), maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet (voldoen aan wat daarin geëist wordt [n.n.] ) want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. ( ) Want door de wet (van Christus [n.n.] ) ben ik gestorven voor de (joodse [n.n.] ) wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
          Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven.
          O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd! Dit wil ik alleen maar van u horen: hebt gij de Geest ontvangen door de (werken van de [n.n.] ) wet te volbrengen, of door gelovig te luisteren? Hoe kunt ge zo dom zijn! Ge zijt begonnen met de Geest, wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals: Hij die u de Geest verleent, en onder u wonderen verricht, doet Hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft?
          Zoals er geschreven staat: Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. ( ) De mensen van geloof worden dus gezegend, samen met Abraham, de gelovige.
          Maar de mensen van de wetswerken liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet. ( )
          Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt al wie hangt aan het hout, – opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham zou komen over de heidenvolken, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door middel van het geloof. ( )

          Waartoe dient dan de wet? Die is er gekomen met het oog op de overtredingen, tot aan de komst van het nageslacht (Jezus Christus [n.n.] ) ( )

          Is de wet dan in strijd met de beloften? Geen sprake van! Was wet gegeven die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de Schrift heeft alles opgesloten in de macht der zonde, zodat de beloftegegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus.
          Voordat het geloof (in de volkomen onthechte Liefde voor God in Jezus Christus [n.n.] ) stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. ( )

          Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt gij ook Abrahams ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte.’

          [De Galatenbrief heeft nog meer moois, al dan niet in de herhaling, te bieden. Tijd en ruimte ontbreekt echter om hier alles weer te geven. P. Derks staat natuurlijk nu al op zijn achterste benen omdat hij het liefst alles in telegramstijl gebracht ziet worden zodat hij zich niet teveel hoeft in te spannen. Maar helaas, ook hier geldt: ‘je ziet het pas als je het door hebt’, en voor het zo ver is, is altijd enige pijnlijke inspanning nodig. Mooier kan ik het helaas niet maken. ]

          Dan uit 1 Timóteüs 3 e.v.:
          ‘Bij mijn (= Paulus’) vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven; gij zoudt bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leiden tot haarkloverijen en niets bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat. Zij willen leraars zijn van de wet, maar begrijpen niet eens wat zijzeggen noch datgene waarover zij zulke stellige uitspraken ten beste geven. De wet is voortreffelijk, daarover zijn wij het eens, maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken, dat zij er niet is voor de rechtvaardigen (zij die door Jezus als gezant van de hemel goedgekeurd zijn voor het betreden van de hemel, [n.n.]), maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars.’

          Als U voorgaande citaten tot uw open mind laat doordringen, dan zal het hopelijk duidelijk worden dat uw academische zicht op de Schrift, m.n. het N.T. niet alleenzaligmakend is. Uw mentale houding doet er wel degelijk toe. Verandert U daarin niet dan kunt U nog zo mooie wetenschappelijk zuivere essays en boeken schrijven over christendom en of het katholicisme, dan raakt U in de verste verte nog niet aan wat begeesterde mensen als Franciscus, Hildegard von Bingen of Johannes van het Kruis heeft bezield. Dat de ambtskerk U daarin voorgaat vind ik jammer, maar onontkoombaar bij ambtsdragers die zich in een slangenkuil staande willen houden. Maar Thomas van Aquino kon op het eind van zijn leven alles (zijn Ego m.n.) loslaten en werd daarvoor beloond. Dat is mijn voorbeeld, naast al die heilige mannen en vrouwen die aan de wereld verzaakten (‘buiten de wereld staan’, zoals U mensen denigrerend duidt die anders durven zijn en denken) om God in zijn eenvoud en liefde te zoeken en leren kennen. In die zin ben ik dus maar een geestelijk gestoorde, maar dan wel eentje in goed gezelschap van zoekers naar het Rijk Gods!

          N.B.,
          Over uw en mijn ad hominems zal ik maar zwijgen; we kunnen ze tegen elkaar wegstrepen. Dat U niet meer aanvoelt dat binnenkomen in een discussie met de mededeling dat U gepromoveerd bent, zeer intimiderend werkt op uw gehoor, vind ik kwalijk, maar zal ik U ook maar vergeven. U mag terecht trots zijn op wat U bereikt hebt, maar U impliciet of expliciet beroepen op uw autoriteit is intimiderend en een brevet van onvermogen. Gezag moet je altijd verwerven door wat je te bieden hebt aan in- en uitzicht, door overtuigingskracht en kwaliteit van argumenten. Gezag al bij voorbaat afdwingen of claimen is altijd contraproductief. Uit verplicht eerbetoon en ontzag zwijgt men dan meestal. Zo zijn we opgevoed in onze cultuur. Men kan echter beter beginnen met luisteren en uitnodigingen tot vertellen uiten. Mensen die zich gezien voelen zullen dat gemakkelijk ook spiegelen, anderen zien staan en hen heel gewillig het oor lenen.

          Moge de vrede van Christus met U zijn!

 5. Aartsbisschop Viganò staat op de site {restkerk net} op de foto met een wijzende vinger .. hij moet weten dat in de vrijmetselarij het wijzen met een vinger een bepaalde betekenis heeft.

  1. Wanneer het spontaan gebeurt is het niet uit berekening.
   Wanneer uit berekening moet het volgens mij wel opvallen als zodanig. Op welke manier dan?

 6. De Vlaamse bisschoppen houden zich veel met de ‘mens’ bezig en weinig met
  ‘ God’, zij zullen heel voorzichtig moeten zijn moesten ze nu sterven, om niet in de eeuwige verdoemenis te belanden.

 7. Misschien moeten we toch rekening houden met Magda/Ouij/Marcel/N.N./enz.
  In de USA zendt de overheid via FBI zwaarbewapende SWAT troepen naar de woonhuizen van degenen die het bestuur van Joe Biden durven bekritiseren. Heel het gezin wordt dan schuldig verklaard aan terrorisme.
  Niet te geloven dat dit heden aan het gebeuren is. Net zoals in China!
  Tucker Carlson: It’s hard to believe this is happening
  https :// www. youtube. com/ watch?v=kSyY1BlSPuI
  29 Sept. 2022
  Bereid u voor op 11 jaren gevangenis, zelfs indien u een “beschuldigde” durft te verdedigen voor het gerecht bent u een terrorist!!!

  1. Misschien niet teveel aandacht aan geven, eric.
   Laat ze toch gaarkoken in hun eigen sop? Als het hier zover zou komen dan zijn we gewaarschuwd, maar verder maak ik me er niet al te druk over.
   Er zijn immers belangrijker zaken dan welke de maffia allemaal verzint. En je doet er toch weinig aan.
   Bovendien is al die negatieve stress niet gezond.

 8. Het komende kwaad van maitreya..de bijbelse valse profeet, de éérste van het antichristelijk duo die komen moet…[voor] de Waarschuwing

  https://henrymakow.com/2016/05/Dalai-Lama-Anti-Christ%20.html
  http://tibetanbuddhistencyclopedia.com/en/index.php?title=Shambhala

  •••••••• En de profetie van Nostradamus over het opgedeeld paradijs in een Oosters gedeelte en een Westers gedeelte ((tussen de twee rivieren))..als de linker en rechter hersens gedeelten …Anna Katharina Emmerick heeft voorzegd: ••kort voor het laatste oordeel zal het Oosten in duisternis zijn•• waarschijnlijk opgeheven worden door het 6e zegeloordeel als vóórlaatste oordeel de 2e komst genoemd.

  Nostradamus Centurie IX 76
  Met de zwarte , roofzuchtige en bloeddorstige
  Afkomstig uit het bed ((de valse profeet als éérste van het antichristelijk duo))..onmenselijke Nero.
  Tussen twee rivieren een militaire linkerhand hand.
  Hij zal worden gedood door Joyne ((John)) de kale ..(dus niet de achternaam)).
  https://youtu.be/4BACB2erJaM ..Daniël 7-11.

 9. Steeds meer informatie… Daniël 12:4
  Citaat uit het artikel:: https://henrymakow.com/2016/05/Dalai-Lama-Anti-Christ%20.html
  Verbazingwekkend genoeg vinden we hetzelfde in de christelijke profetie:

  “De antichrist zal komen als de Messias ((maitreya-boeddha))..uit een land TUSSEN TWEE ZEEËN..(India – noot van de redactie = onjuist) in het Oosten. Hij zal in de woestijn geboren worden; zijn moeder zal een prostituee zijn voor de Joden en Hindoes; hij zal een liegende en valse profeet en zal proberen naar de hemel te rijden zoals Elias.” (Ven B. Holzhauser, ca 1650)

  En dan de volgende profetie van Nostradamus::
  Nostradamus Centurie IX 76
  Met de zwarte , roofzuchtige en bloeddorstige
  Afkomstig uit het bed ((de valse profeet als éérste van het antichristelijk duo))..onmenselijke Nero.
  Tussen ‼️‼️ twee rivieren een militaire linkerhand hand.
  Hij zal worden gedood door Joyne ((John)) de kale ..(de kale = dus niet de achternaam)).
  https://youtu.be/4BACB2erJaM ..Daniël 7-11.

 10. @ N.N.

  Je schreef:: ••Wij (en sommige bisschoppen + 👹 Paus..😱) zijn wellicht ietsje 😱verder in ons😱 zicht op de 😱werkelijkheid dan U, maar beslist niet beter; ook wij schieten nog vaak tekort.••

  Iemand die het kwaad en verraad van Bergoglio Franciscus niet zien kan heeft geen goed zicht op werkelijkheid die de h.Schrift weergeeft en de kerk leert.
  Volgens alles heeft de geïnfiltreerde misdadiger en usurpator Illuminati-vrijmetselaar Bergoglio zelfs geëist dat mensen in het vaticaan zich moesten laten vaccineren.. Bergoglio in zijn gestolen positie steelt zielen van onze Gekruisigde Heer ..daarin overtreft hij Judas in zijn verraad.

  Wie de gezondene vanaf minuut 4.50 in de volgende link is ..is hier bekend
  https://youtu.be/cpbXCAEdMTs ..het verraad van de valse leiders in schaapskleren wordt steeds meer in de komende tijden onthuld ..door de werkelijke begenadigde personen.
  Een halve waarheid is een hele leugen.

  Hoe jij hier reageert heeft duidelijke overeenkomsten met het verraderlijk taalgebruik van de “katholieke” valse profeet Bergoglio.
  Jouw verraderlijke “bezorgdheid” ..die dus overeenkomt met die van Bergoglio is dan ook ten zeerste te verwerpen.
  😎 Jo

 11. In mijn hoedanigheid van holebi en ketter geef ik Bonny gelijk, “het doel wettigt de middelen” om holebi betrekkingen niet meer als zondig te beschouwen. Gelukkig dat de paus dat nog niet weet…

  1. @Jeanette Van den Regenboog, AARSchot,
   Één antwoord is maar mogelijk: stront zoekt stront (in DIT meestal letterlijk).

   1. correctie ter betere lezing:
    @Jeanette Van den Regenboog, AARSchot,
    Één antwoord is maar mogelijk: stront zoekt stront (in DIT geval: meestal letterlijk).

    1. @P. Derks. Jij bent wel erg anaal gefixeerd. Hoe weet jij wat holibi’s allemaal doen in hun privévertrekken? Ben je daar geweest?
     Trouwens, wat heb jij of de kerk te maken met hoe mensen elkaar liefde bewijzen?
     Weet jij hoeveel hetero koppels “het doen op zijn hondjes”? Afgaande op wat ik hoor, zijn dat er meer dan we vermoeden.
     Hoe denk jij dat mensen overigens vroeger, toen de pil etc. nog niet bestond, ongewenste bevruchting van hun echtgenote voorkwamen? Aan de grote klok hebben ze dan in ieder geval niet gehangen. Pastoors of wetenschappers waren toen ook al niet welkom naast de huwelijkssponde! Een beetje volwassen mens ‘loste dat zelf wel op met God, Jezus en of Maria’ zoals een gehandicapte oud-tante mij ooit opbiechtte. Het gaat jou of mij niet aan om daarover een oordeel te hebben en of die luid te verkondigen?!
     Als je wil weten hoe je je in THEORIE als katholiek gedragen hebt inzake seksualiteit kan men altijd moraalhandboeken voor priesters raadplegen. Maar voor je je tot mensen richt zou je toch eerst eens tot de pastoraaltheologie moeten wenden, want theorie is heel wat anders dan praktijk, het concrete leven met zijn vele kanten (m.n. al die verschillende omstandigheden en moeilijkheden) die het halen of realiseren van wat de theorie in principe voorschrijft, in de weg zit. Die pastorale praktijk is veel moeilijker dan het opstellen van een systematisch wetenschappelijk betoog.
     Onlangs heeft kardinaal Eijk dat weer eens bewezen door een dik boek (416 pag.!) te maken over de theorie van de katholiek huwelijksmoraal en seksuele ethiek. Van de pastorale theologie terzake blijft de kerkvorst wijselijk ver weg, Publiekelijk is immers gebleken dat hij daar weinig kaas van heeft gegeten. En dat is symptomatisch voor het kerkelijk spreken van de rk kerk. Van liefde en barmhartigheid (en bijgevolg ook van humor en levenslust!) hebben de kamergeleerden weinig verstand, helaas. Maar misschien valt dat in de biechtstoel nog wel mee. Of mensen daar veel mee opschieten? Mensen willen over het algemeen als ze enige ontwikkeling hebben ondergaan op het intellectuele vlak graag weten waarom iets (niet) mag, toegestaan of verboden is, en dan verder zelf beslissen in hun concrete, unieke situatie kiezen wat gepast is. Altijd bij ‘pappie of mammie’ langs moeten om ergens de zegen over te vragen, dat is en blijft pijnlijk, want die z.g. superieuren zijn ook maar broodetende profeten en mensen van hun eigen verleden tijd.
     Men moet mensen die volwassen zijn ook hun eigen verantwoordelijkheid gunnen!

     1. @N.N.,
      U bent zéér goed op de hoogte (dus véél beter dan ik) van manieren om seks te bedrijven.
      Dat komt waarschijnlijk, doordat ordinaire seks door U vergeleken wordt met LIÉFDE.

      Echter, dat is een complete misvatting van U:
      Seks kan worden aangeleerd, terwijl liefde er IS (of NIÉT is).

      Zo zijn er vormen van liefde, ZONDER seks (bijvoorbeeld liefde voor je kind).

      Als het goed is, dan heeft een priester (zeer zeker ’n kardinaal) geen enkel stukje kaas gegeten van aangeleerde seks.

      1. @N.N.,
       Seks kun je bijvoorbeeld leren van het bekijken van bepaalde programma’s voor volwassenen op televisie, of via (‘vieze’) boekjes.
       Bij seks speelt verantwoordelijkheid geen enkele rol.

       Liefde kan een mens hooguit leren binnen een gezin en is een kwestie van levenslange opvoeding.
       Bij liefde hoort ook verantwoordelijkheden, zoals op een respectvolle manier omgaan met elkaar + het eventueel opvoeden van kinderen.

       Opvoeden is écht iets anders dan voéden.
       Voeden is ’n noodzakelijke zaak om in leven te blijven.
       Bij ópvoeden komt je gehéle ik naar voren.

       @N.N., ik kan heb de indruk, dat U geen (c,q, onvoldoende) liefde heeft ontvangen bij Uw opvoeding. Mocht U behoefte hebben aan gebed, dan verneem ik dat graag van U.

       1. @P. Derks
        U durft, Eerst mensen vergelijken met uitwerpselen (op 14 okt. om 10:40u.) en een dag later om 03:19 o.a. mijn ouders diskwalificeren. Over jouw opvoedkwaliteiten zal ik maar zwijgen.
        Wel wil ik je voorhouden dat het feit dat mannen soms op mannen vallen nog niet betekent dat zij samen ook seks hebben. Je negatieve vooroordeel op 14 okt. is dus op zijn minst voorbarig.

        Ten tweede: je weet vast en zeker dat er ook meisjes, vrouwen zijn die vooral op vrouwen vallen. We noemen hen lesbiennes. Als daar al seks bij plaatsvindt, dan zullen daar beslist geen restanten van uitwerpselen aan te pas komen. Ook in dit geval is jouw negatieve oordeel van 14 okt. dus ongepast diskwalificerend en onnodig vernederend.

        Ten derde wil ik je herinneren aan twee relaties in de Bijbel. In het boek Samuel komen we de relatie van David met Jonathan, de zoon van koning Saul, tegen. Als Jonathan in een strijd komt te overlijden maakt David een gezang op zijn vriend waarin hij zingt: ‘Zwaar drukt mij jouw dood, mijn broeder Jonathan: jij was mij zo lief; jouw liefde verrukte mij meer dan de liefde van vrouwen.” (2 Sam. 1:26)
        Kan jij uitsluiten dat hier geen sprake was van homoseksuele gevoelens en of daden?

        En dan het Evangelie van Johannes. Daarin komt opvallend vaak voor dat de gebroeders Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, wel zeer veel in de aanwezigheid van Jezus verkeren, vooral op de belangrijkste momenten. Toeval?
        Van die broeders wordt in Marcus 3:17 gezegd dat zij ‘Boanerges’ zijn, d.w.z. “zonen van de donder”. In gewone taal: verbaal begaafde, zeer overtuigend sprekende, fanatieke jongemannen.
        Van Johannes wordt bovendien meermaals gezegd dat Jezus hem liefhad (Joh. 19:26), ‘de door Jezus beminde leerling’ is (Joh. 20:2) en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ (Joh.21:20a), namelijk ‘dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund’ (Joh. 21:20b).
        Weet jij nu wat er tussen Jezus en Johannes was qua gevoelens enz.? Was het een bijzondere broederrelatie, of waren er ook andere, m.n. erotische en seksuele gevoelens in het spel? We weten het niet en moeten dus uiterst voorzichtig zijn met suggesties en zeker met oordelen!

        Ten vierde iets over de catechismusleer zoals jij en ik die vroeger nog kregen op de Lagere School.

        Misschien herinner jij je de catechismusvraag en -antwoord over zonde. Wat is dat? Antwoord: “Zonde is iedere vrijwillige overtreding van de wet Gods.” Daarna was het de vraag: “Wanneer doen wij doodzonde?’ Antwoord: “Wij doen doodzonde als wij de wet van God overtreden in een grote zaak (V&D of Hema dachten wij daar dan graag bij als grapje) met volle kennis en met geheel vrije wil.” Belangrijkste woorden: vrijwillig, geheel vrije wil, volle kennis, overtreden van de wet Gods.

        Welnu, doen wij dus wel een (dood)zonde als we a) op het moment suprême niet beschikken over een vrije wil, en of b) de wet van God niet (kunnen) kennen? Dus: in hoeverre zijn concrete mensen zondig als ze door eenzaamheid, begeerte, hormonale werking, psychische en lichamelijke opwinding enz. gedreven tot seks i.c. tot zelfbevrediging komen?

        Jij mag het zeggen, maar ik betwijfel of jij en ik in een – laat staan ieder – concreet geval een rechtvaardig en barmhartig oordeel over kunnen vellen.

        We zouden ons dus maar beter in het algemene én concrete geval van een denigrerende en buitensluitende kwalificatie en of oordeel moeten onthouden, zeker terzake van homo’s en lesbiennes! We kennen hun geestelijke, psychische, fysieke en sociale omstandigheden NIET!

        Ten vijfde iets over het begrip ‘geloof’. Vroeger werd ons voorgehouden dat dit te vertalen was door “op gezag aannemen”. Ik vind dat nog steeds veel te kort door de bocht. Het is m.i. veel meer met genade verbonden dan wij doorgaans aannemen. ‘Op gezag aannemen’ slaat vooral op een daad van onszelf, terwijl geloof m.i. pure genade is: geen prestatie van jou en mij, maar een gave vanwege God. En zolang Hij hem of haar die genadegave nog niet schenkt …… Je krijgt die genadegave ook niet door de formele daad van toetreding tot een christengemeente, zo leert de realiteit. Er is iets nodig, direct van God zelf uit.
        Paulus zegt het ook met zoveel woorden in zijn brief aan de Efeziërs, hfdst. 2, vers 1-10. ‘aan Christus genade dankt gij uw redding. ( ) Ja, aan de genade dankt gij uw heil, ( ) niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.’ Ofwel: denken dat hij / zij het heil dankt aan zichzelf, ook de kerk niet!
        En hoe moet je die genade, die Godsgave dan zien? Volgens mij als openbaring van God zelf aan ieder persoon afzonderlijk, als pure liefde, bevestiging van jou of mij, hem of haar, als we ons in liefde aan Hem overgeven en toevertrouwen op een moment dat wij volkomen onthecht zijn aan ons Ego, onze aardse genoegens, voordelen enz. Dus als wij volkomen vrij ons overgeven aan Hem, voor een of meer momenten. Je kunt het niet afdwingen of opeisen, maar jezelf er wél op voorbereiden middels veelvuldig gebed en meditatie en een heel sober leven.
        Geloof is dus allereerst liefdevolle over- c.q. zelfgave aan de Heer. Als dat gerealiseerd wordt – soms even – ervaar je genade, liefde, affectieve bevestiging. Pas dat is geloven. Niet als jouw wilsact c.q. prestatie, maar als gave om niet. Men mag daarom geloof ook niet van mensen ‘verlangen’ of ‘eisen’ c.q. een op een koppelen aan rituelen sec. We mogen het alleen verhopen, het anderen alleen maar toewensen. Niemand anders dan God kan de genade uitdelen!
        Commentaar hebben op mensen die niet geloven is dan ook uit den boze. Zij kunnen niet geloven omdat God en het leven er hen nog niet toe hebben geroepen en voorbereid!

        1. @ N.N.
         uw eigen kwalijke suggesties over de liefde van Jezus zullen u veroordelen.
         Uw woorden kunnen modernisten tot bevestiging van hun twijfels dienen: “in hoeverre zijn concrete mensen zondig als ze door eenzaamheid, begeerte, hormonale werking, psychische en lichamelijke opwinding enz. gedreven tot seks i.c. tot zelfbevrediging komen?”
         U bent niet bereid iets te leren, integendeel.

         1. @Eric
          Wat weet jij over de liefde van Jezus; heb je echt gezocht of vul je het antwoord gewoon in zoals het ’t beste past in jouw ideale wereld?

          Vergeet niet, ik stelde alleen een vraag, en liet het antwoord open omdat ik het antwoord niet ken, maar me wel het een en ander kan voorstellen over wat jij niet wil zien uit schaamte enz. Was er meer dan bijzondere broederliefde? Uitsluiten kunnen we het niet. Niet van Jezus kant en ook niet vanuit Johannes. De teksten geven ons geen uitsluitsel.

          Bovendien voegde ik er aan toe: ” We weten het niet en moeten dus uiterst voorzichtig zijn met suggesties en zeker met oordelen”. Waarom lees je daaroverheen? Kwaadwilligheid? Is je ziekelijke fantasie met je op de loop? Niet doen; wordt realistisch; neem goed waar en reflecteer ruimhartig voor je je oordeel in de publieke ruimte ventileert! Blijf geen doetje, wordt een man!

          De werkelijkheid is echt complexer dan vaak aangenomen, niet alleen bij Jezus c.s. , maar ook van hedendaagse mensen. En als je je oordeel over Jezus en Johannes opschort, dan eist de billijkheid dat je ook je oordeel over je medemensen opschort, want ook hen ken jij niet!

          Jouw veroordelende woorden hierboven kunnen bovendien homoseksuele medemensen tot bevestiging van hun twijfels aan zichzelf dienen. Is dat jouw bijdrage aan een betere, inclusievere wereld? Beschamend!

          Kijk en onderzoek voortaan dus eerst uitvoerig en consciëntieus voor je oordeelt over je medemensen die net iets anders zijn dan jijzelf. Vooroordelen hebben we al genoeg, evenals mensen die zich van het leven beroven omdat ze niet mogen zijn die ze wezenlijk ook menen te zijn. Ook zij kunnen op zoek zijn naar God en hun ware roeping tot geluk en geluk verspreiden rondom hen. Bij voorbaat dank ik je daarvoor.

         2. @ N.N.
          u verkoopt gelijkaardige praat als de beruchte dominee David Berg, stichter van de zogenaamde protestantse hippie-christenen The Children of God. Zij haalden me uit mijn diepe goddeloze wanhoop – Goddank – en schonken me een bijbel. Dagelijkse bijbellezingen en zeer veel gebed in groep. Maar David Berg was bezeten van erotiek. Hij dicteerde zijn beruchte cassette-brieven terwijl hij met zijn secretaresse in bed lag te troelen. Misschien vervulde hij desondanks een noodzaak, mogelijk, maar het was me niet mogelijk daar langer dan zowat 15 maanden te blijven wonen.

          1. @E. Boelen
           Kan alleen “de Traditionele RKK aan uw ziel de meest juiste vorming ( ) schenken. Er is geen betere beleving, geen betere weg naar de Geest van God mogelijk buiten de waarachtige Traditionele onveranderlijke wetten”? Hoe kom je daarbij, of geldt ook hier: ‘een kinderhand is snel gevuld’?
           Dat jij baat hebt gehad bij de rk kerk wil nog niet zeggen dat dit ook voor alle andere mensen moet en of zal gelden. Het ligt er maar aan wat je geestelijke mogelijkheden zijn en of welke geestelijke ontwikkeling je hebt kunnen doormaken. Ik ken genoeg mensen die de rk kerk en haar leer plus bijna onnavolgbare denken / redeneren / en hypocriete handelen helemaal niet kunnen volgen ondanks jaren catechese, en daarom ook niets met die kerk te maken willen hebben.

           Ik zal vriendelijk proberen te blijven, maar van jouw soort ‘publicisten’ op het Internet worden mijn laatste haren nog grijzer en witter dan ze al zijn. Je zelfgenoegzaamheid komt me bijna mijn neus uit: weet niks en wil ook niks weten maar wel anderen voortdurend beleren, de maat nemen, terwijl ik en anderen die jij hier verjoeg alleen maar vragen om een open en eerlijke redelijke, genuanceerde dialoog ten einde de verspreiding van de Blijde Boodschap beter want effectiever over de communiebank willen brengen. Liefde en dankbaarheid zijn hier ver te zoeken.

           Dus: als je het voortaan ergens niet mee eens bent – en dat is je goed recht hoor – kom dan met goede vragen, en ik zal je gaarne van repliek dienen, maar hou op om mij en anderen voortdurend te diskwalificeren omdat wij wél goed de werkelijkheid trachten waar te nemen en van verschillende kanten willen belichten om die werkelijkheid steeds beter te begrijpen en onze waarachtige christelijke reactie-in-Jezus’-voetspoor pogen te vormen en verantwoorden. Op jullie hardleerse fundamentalisme lopen wij echter steeds te pletter. Je lacht?

           Dat jouw onze manier van opereren niet zint, is mogelijk, maar laat ons dan verschoond blijven van stupide, vaak ad hominem commentaar dat geen commentaar is maar gecamoufleerd regelrechte schoffering, intimidatie en bangmakerij.

           Gisteren las ik grote delen van het nieuwe boek van Mgr. Eijk “De band van de liefde”. De mogelijke oorzaken van en de ontwikkeling in het denken over homofilie worden daarin compact, maar goed beschreven. Op pagina 281 komt echter de aap uit de mouw. Daar staat onder punt 2: “Het leergezag is niet bevoegd om zich uit te spreken over de juistheid van wetenschappelijke theorieën, en daarom ook niet over de diverse theorieën m.b.t. het ontstaan van een homoseksuele aanleg en de vraag of deze al dan niet een pathologische conditie is. Voor de kerkelijke leer inzake homoseksuele handelingen is deze vraag ook niet relevant.’ En weg is alle rationele wetenschappelijke inzichten over homofilie en -seksualiteit. De kerk heeft haar eigen werkelijkheid. Dan komt het: “Voor de kerkelijke leer inzake homoseksualiteit is deze vraag (naar de oorzaak van homofilie enz. [n.n.] ) helemaal niet belangrijk.” (De kerk denkt dus los van een goed waargenomen realiteit te mogen spreken en handelen!), want: “Het criterium (voor de kerkelijke leer [n.n.]) is of homoseksuele handelingen al dan niet overeenstemmen met normen die voortvloeien uit de MENSELIJKE WEZENSNATUUR (hoofdlettergebruik van mij, n.n.) oftewel de morele natuurwet, en daarom door de Heilige Schrift, de Traditie en het Leergezag worden voorgehouden.”
           3. “Een homoseksuele oriëntatie als een ongeordende seksuele gerichtheid is volgens de kerkelijke leer uiteindelijk een gevolg van de erfzonde.”

           Hier zie je ook wat jou en mij scheidt: jij en je medestanders gaan uit van een ideeëncomplex dat voor realisten ook te vatten is in het begrip MYTHE over de wording van de aarde en de mens (zijn WEZENSNATUUR) zoals beschreven in het Gilgamesj Epos (Babylonisch zondvloedverhaal dat in de 7e eeuw voor Christus op kleitafeltjes werd vastgelegd) waar weer grote delen van ‘ons’ Oude Testament dat er een bewerking van is gebleken (schepping van aarde en mens, de zondvloed, de ark van Noach enz.). De minstens 2500 jaar oude menselijke interpretatie van het WEZEN DER NATUUR / MENS wordt door de kerk tot norm verheven; hedendaagse waarneming van die mens en natuur tellen gewoon niet meer mee. Het is alsof men zegt dat de beweging die de stoommachine teweegbrengt norm is en blijft terwijl we allang beschikken over de veel efficiëntere etc. elektromotor. Ik vraag me af waarom de rk kerk dan niet ook de leefwijze van de mensen in de oudheid (in tenten, holen enz.) propageert. Maakt de kerk dus ook geen knieval voor welvaart, gemak en persoonlijk genot?

           (Bij nauwkeurige beschouwing zijn er waarschijnlijk in die scheppingsmythe ook gegevens en motieven te ontdekken uit het boeddhisme, hindoeïsme en het Zoroastrisme, de oude monotheïstische religie van Perzië [ca. 6e eeuw BCE tot 7e eeuw CE] welke grote invloed heeft gehad op de opkomende monotheïstische godsdiensten in het Middenoosten door de uitwisseling van mensen, kennis en goederen via de oude Zijdenroutes tussen oost en west vice versa. De vergelijkende godsdienstwetenschappen en het werk van bijvoorbeeld de beroemde hoogleraar Joseph J. Campbell, 1904-1987, kunnen de geïnteresseerde lezer hier veel meer over vertellen. Een aantal van Campbell’s boeken is ook in het Nederlands vertaald!)

           Jij e.a., met name de kerkelijke ambtsdragers nemen echter de verklaringen van de
           positieve wetenschappen met name t.a.v. de oorzaak van de homoseksuele aanleg niet tot uitgangspunt van de kerkelijke leer omdat vanwege de voortdurende aanpassingen van die verklaringen er GEEN CONCLUSIES aan te verbinden zijn, meldt Mgr. Eijk in zijn standaardwerk voor priesters en theologanten. (Waarom zou de kerk die conclusies eigenlijk zo hard nodig hebben; om mensen te disciplineren?)

           De kerk maakt daarom van de mythe van het scheppingsverhaal enz. concrete feiten, historie, echte geschiedenis, en aan de daarin aan God toegeschreven woorden ook letterlijk door God uitgesproken statements. Maar niemand kent God van aangezicht tot aangezicht. Wie Hem ziet, moet sterven, zegt de Schrift (en kan er dus nooit over hebben bericht). We ‘horen’ Hem louter via onze gevoelens en bewegingen van ons hart en ziel, en soms via mensen die ons beminnen. Verder dan vermoedens over wat God wil, kwamen en komen wij mensen dus niet! En daarbij zit natuurnoodzakelijk vaak veel ruis uit onze ‘buik’ en die der samenleving. Grote bescheidenheid past ons dus!

           Nu kan men mij veel vertellen, maar in de mythe die echte historie/geschiedenis zou zijn, kan ik niet geloven. Alles dat mensen toeschrijven aan God komt tot ons via mensen, begaafde en begeesterden, maar ondanks dat toch mensen uit een bepaalde historische periode en sociaal-culturele context die van invloed waren en zijn op wat men vertelt en hoe dat geschiedt.

           Een van de consequenties die ik daaruit trek is, dat we concrete mensen niet mogen afmeten en beoordelen aan de hand van die mythische, standaard beelden van menselijke wezens, maar ze op zichzelf moeten beschouwen naar de mogelijkheden en begrenzingen die hun psychische en lichamelijke ontwikkeling biedt. Wat nu niet kan, kan wellicht later wél. Regels en wetten uit de mythe kunnen daarom slechts relatieve richtingwijzers en geen dwingelanden zijn die mensen in een harnas jage of corset en of veroordelen tot het psychiatrisch patiënt-zijn als ie nog niet kan voldoen aan een mythologisch bepaalde norm van volmaaktheid.

           Daarom stel; ik: zonder liefde, barmhartigheid en vergeving is voor ons mensen leven en geluk nimmer mogelijk! Wij zijn nooit ideaal, volmaakt, en worden dat ook nooit hoe hard we ook trachten dat te bereiken. We moeten dus geduld hebben met onszelf én elkaar. Maar juist die noodzakelijk vergeving, barmhartigheid en liefde mis ik op deze site. Ben ik soms beland in een psychiatrische context?

           Onzekerheid en angst zijn voor mij dan ook duidelijk de beweegreden van jullie hardliners om te spreken en handelen zoals jullie doen. En daarnaast natuurlijk ook jullie zoeken naar houvast in een stok om anderen te slaan. Ik kan daar geen respect of waardering voor opbrengen. Het is m.i. escapisme, zijn kop in het zand steken voor de realiteit dat wij mensen nooit definitieve antwoorden zullen hebben omtrent onze afkomst, onze roeping en zin van ons leven. We zullen die moeten blijven zoeken, en blijven reflecteren op wat we doen, en denken reeds gevonden te hebben. Discussie en dialoog zijn daarom blijvend van belang om verder te komen qua inzicht in het ontcijferen van onze levenstaak en wat daarmee samenhangt voor het hier en nu.

           Voor mij ligt die vooralsnog in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, te weten: om het Rijk Gods te beërven en daarvan op aarde reeds iets te smaken, moeten we God in Jezus liefhebben met geheel ons hart en verstand, en onze medemensen als onszelf. Liefde en barmhartigheid zijn daarbij kernwaarden, want de mens moet leren ‘by trial and error’ en moet dus na elk noodzakelijk falen of mislukken ook weer kunnen opstaan, zich herpakken en zichzelf en zijn daden verbeteren. Wie dat de facto opgeeft, kan maar beter het leven vaarwel zeggen, want die heeft de wereld en haar bewoners niets te bieden dan cynisme. Ik weet wel wat ik kies.

          2. @N.N.
           Het boek van Helminiak blijft u maar van voorbeelden voorzien. Ik heb in en andere post al aangegeven dat de zonde van Sodom en Gomorrah noch met het gastrecht noch met reinheidswetten te maken heeft, zoals genoemde auteur betoogt. Nu komt u met twee van zijn andere voorbeelden.

           1. David en Jonathan
           Het Hebreeuwse woord dat in 2 Samuel 1,26 gebruikt wordt is Ahavah, en dat past uitstekend bij het woord broeder dat in hetzelfde vers staat. Het geeft de sterke band aan die tussen hen bestaat. Ahav komen we vaak in het OT tegen, bijvoorbeeld bij de liefde van Abraham voor zijn zoon Isaäc. En die heeft toch niets met erotiek te maken? En inderdaad, zoals Helminiak schrijft, deze band bestaat ook in de liefde in het Hooglied. Het benadrukt daar de hechtheid van de band tussen de gelieven. Zo gauw er van erotiek sprake is wordt er echter het woord “dode” gebruikt, een woord dat de fysieke band benadrukt. Ook is er in het Hooglied nog sprake van “raya” dat weer de vriendschap tussen beiden benadrukt. Daar is dus sprake van drie vormen van liefde, inzake Jonathan en David van een: de hechte kameraadschap.
           In de Septuagint wordt in deze passage “agapao” gebruikt, het Griekse woord voor onzelfzuchtige liefde. Als er van erotische liefde sprake zou zijn geweest, had er iets met eros moeten staan.

           2. Jezus en Johannes
           De nieuw-testamentische teksten die u citeert (Joh. 19,26; 21,20a) geven alweer een vervoeging van agapao.

           3 Saul en David
           Hier neemt Helminiak zijn toevlucht tot het feit dat het Hebreeuws zonder klinkers werd geschreven, en gaat nu een andere klinker gebruiken in plaats van de traditionele. Zo komt hij tot “de mogelijkheid” van een erotische conclusie. Nu zijn de (inmiddels veelal wel genoteerde klinkers) niet willekeurig, maar met grote nauwgezetheid in het jodendom van leraar op leerling doorgegeven. Men kan dus niet een beetje met klinkers gaan spelen.

           Deze theorie van de mogelijk verkeerde klinker komt van de Libanese historicus Kamal Salibi, die wel meent dat er wel heel veel in het OT niet accuraat is overgeleverd, zo zouden de Joden (aanvankelijk) niet in Israel hebben gewoond, en zijn Israelische plaatsnamen in de Bijbel etc verbasteringen of verschrijvingen van Arabische plaatsnamen. Deze “theorie” doet denken aan die van Francesco Carotta, die ook uitgaat van talloze verbasteringen, nu van oorspronkelijke Romeinse plaatsnamen. Een boek als “Was Jezus Caesar?” is niet serieus te nemen. Saibij wordt trouwens bij de Joden Silly Billy genoemd.

           Seminiak geeft nog meer voorbeelden, dus u kunt nog even vooruit. Doet wel een beetje denken aan een dolgedraaide Freudiaan die met allerlei rationalisaties tot de gewenste conclusies komt, althans tot “mogelijke” conclusies. Carotta voorzag zijn boektitel immers (ook) van een vraagteken.

        2. Interessante mening, N.N.
         Je zou wellicht korter kunnen schrijven? Ik kan het soms niet meer volgen door de lengte.

         Ik zocht wat naar aanleiding van je schrijven en zag dit:
         dubiousdisciple.com/2012/03/2-samuel-126-was-king-david-gay.html
         en dat:
         dubiousdisciple.com/2013/04/ezekiel-1649-what-was-the-sin-of-sodom-and-gomorrah.html

         Tja. Vreemd en een eyeopener als een of ander waar zou zijn.

         1. @Raphaël,
          U doet Uw best om overdacht over te komen.
          Des te frappanter vind ik, dat U – nog sneller dan het licht – van gedachten/mening kunt veranderen.
          Is dat een kwestie van intelligentie, van onmacht of heeft die verandering van gedachtes nog een ándere oorzaak (bijv, ongeloof)?

 12. @ N.N. (12 oktober 2022 om 16:11)
  met hetgeen u schrijft over “naïviteit – spiritualiteit: de wereld van de Geest en begeestering” bekent u niet te beseffen dat alleen de Traditionele RKK aan uw ziel de meest juiste vorming kan schenken. Er is geen betere beleving, geen betere weg naar de Geest van God mogelijk buiten de waarachtige Traditionele onveranderlijke wetten.

  1. @ N.N.
   Omdat U hele boekwerken volschrijft over seks, moet U toch buitenmatig (= extreem) veel van bepaalde lichaamsdelen houden c.q. daar veel mee omgaan.
   De bijbel behandelt de gehéle mens, dus inclusief ALLE kanten van de mens. Dus ook wat de GEVOLGEN zijn van bepaalde gedragingen.

   Wil U werkelijk de hemel opgeven voor Uw zéér tijdelijk genot van letterlijk ’n paar minuten???
   (Ter vergelijking: de hel en de hemel zijn allebei eeuwigdurend!!!)

 13. Zondige betrekkingen zegenen ?????! Dit is ketters ! Lees de Bijbel !

 14. @ N.N. — (antwoord op uw reactie van 18 oktober 2022 om 20:38)

  Zoals u foutief denkt over vermeende “efficiëntere etc. elektromotor” zo dwaalt u ver weg van de waarheid via mythologie en o.a. de absoluut schandelijke Gilgamesj miskleum.

  Bij ieder mens vindt men een zekere graad van hypocrisie, dat is onvermijdelijk.

  Vermoedelijk wordt alleen in Zwitserland nog steeds de stoomlocomotief verbeterd en een nieuw exemplaar wordt slechts gebouwd zodra het nodig is. Bij een stoommachine wordt energie-opwekking onmiddellijk gecombineerd met energie-uitvoer. Er bestaat volgens mij geen efficiëntere handelswijze en daar kan geen electromotor tegen op. De gekunsteldheid van Lucifer verblindt en misleidt iedereen. Bovendien leidt de elektromotor tot waanzinnig misbruik van middelen en tot halucinante hoogmoed. Ook stoommachines hebben we niet nodig om gezonde katholieke gemeenschappen te cultiveren en te onderhouden. De beroemde gloeidraad van Edison waardoor de reeds bestaande gloeilamp bruikbaar werd is zonder meer het werk van Lucifer.

  Zo wordt het voor steeds meer christenen duidelijk dat bijvoorbeeld Elon Musk behoort tot een groep rijke hoogmoedige leugenaars die de komst van de werelddictator voorbereiden. Ik hoop dat u niet tot die groep behoort.

  In de RKK gaat het om de zuiverste mystiek en nooit om mythologie.

  Wel wil ik toegeven dat onnatuurlijke sexuele neigingen te verklaren zijn vanuit de mythologie maar daaruit valt geen enkele reden te distilleren om mythologie aanvaardbaar te maken want dat is het verlangen van ontelbare duivels.

  Wat belet u in ’s hemelsnaam om eenvoudig en nederig dagelijks het lijden van Jezus en Maria te overdenken en redelijke afstand te houden van wereldse filosofie, theorie en hun werken?

 15. @ Rinze, d.d. 19 okt. om 12:48u.
  Naar ik meen is precies en kritisch lezen – en dus ook het tijdig opmerken van ‘signaalwoorden’- overzicht bewaren en goed kunnen samenvatten nog steeds de kern van de academische vaardigheden die iedere student aan een universiteit zich snel en goed eigen moet maken. Toch geeft U er hier geen blijk van die vaardigheid (nog) te beheersen. U reageert immers op mijn posting met een juridisch, taalkundig betoog terwijl ik de onderhavige zaak helemaal niet juridisch en of taalkundig ben aangevlogen. Beroepsblindheid?

  Het ging en gaat mij er om hoe wij – sinds Christus komst! – dienen om te gaan met “de wet” van Mozes, de Kerk enz. Dus niet om de uitleg van de wetsregel in ádvocatentaal’ c.q. fundamentalistisch als letterknechten doen (U weet vast nog wel hoe Jezus tegenover schriftgeleerden en farizeeën stond, en waarom; zie anders nog maar eens Matteüs 23). Verboden, straf, uit de gemeenschap/communio stoten helpt immers niet. Maakt vaak ook meer kapot den ons lief is.

  Bovendien moeten we ons m.i. onthouden van roepen vanaf de zijlijn. Elke mens is uniek en heeft een unieke ontwikkeling die we aan de buitenkant niet kunnen zien noch onderzoeken met onze zintuigen. Elke situatie is dus zeer complex! Niet wat wij willen moet dus centraal staan, maar wat die ander nodig heeft om te groeien in mens-zijn i.c. zelfbeheersing, verantwoordelijkheid, wijsheid enz.

  Laat mij een voorbeeld geven uit het dagelijks leven.

  Een algemene regel is dat kinderen die nog in hun broek doen niet toegelaten moeten worden tot de basisschool. Veel ouders zijn er daarom op gebrand om hun kind dus voor hun zesde zindelijk te hebben gemaakt.

  Indien een kind niet aan die eis voldoet, kan zijn of haar ouder (zeker tot midden vorige eeuw) menen dat het kind in verzet is tegen de ouder, en dus met opzet in zijn/haar broek of bed doet.
  Een zwarte pedagogische raad was destijds: dat kinderlijk verzet moet je breken door zijn of haar wil te breken. Straf het kind dus en sla zijn of haar verzet eruit.

  Wie het meegemaakt heeft of gezien zal weten: boos worden, slaan, straffen helpt ook hier voor geen meter. Sterker: je slaat juist weerstand, verzet tegen de ouder / verzorger in het lichaam en de geest van het kind. En het lichaam houdt dat verzet vast, ook lang na de kinderjaren. Het is namelijk een traumatische ervaring om straf enz. te krijgen voor iets dat men niet onder controle kan krijgen omdat men er in zijn zielsontwikkeling nog niet aan toe is zolang het nog te weinig ik-besef heeft ontwikkeld.
  Bovendien associeert het kind zo gemakkelijk ten onrechte dat straf en pijn voorwaarden zijn om bemind en geaccepteerd te worden. En dat is in wezen het begin van een pervers of neurotisch gevoelsleven. Krijg dat er maar weer eens uit!

  Dus: men moet als ouder zeker niet boos worden als je kind nog niet zindelijk is, maar geduldig afwachten tot het kind er rijp voor is, d.w.z. de symbiotische eenheid met de primaire opvoeder verlaat en zelf gaat opmerken / voelen dat het aandrang krijgt tot urineren enz. en hoe het daarmee tot tevredenheid van de ouder moet omgaan. Praat en stimuleer je kind, maar bewaar je geduld. Positieve feedback geven werkt dus veel beter dan negatieve.
  U hoeft mij hier niet te geloven, maar raadpleeg dan het tijdschrift ‘Ouders van Nu’ of het boek ‘Baby- en kinderverzorging & opvoeding’ van Dr. Benjamin Spock en Dr. Steven J. Parker (m.n. 59e editie).

  En dan zet ik hier weer het gedrag van de kerk naast m.b.t. mannelijke en vrouwelijke homofilie. Aan moralistische bangmakerij en uitsluiting enz. hebben we dus niets. Men kan veel beter beseffen dat iedere situatie heel complex is en vervolgens de pedagogiek van Jezus volgen: heb geduld; ‘ga heen en zondig niet meer’ zeggen, en verder schrijven in het zand. Iets anders geformuleerd: liefde. barmhartigheid en vergevingsgezindheid tonen, maar ook uitwegen uit verleidelijke situaties en omstandigheden bespreken. Immers als je niet tegen alcoholische dranken kunt, dan moet je geen café bezoeken of sterke drank in huis halen vóór je mentaal zo sterk bent dat je op tijd nee kunt zeggen en daaraan kunt vasthouden. Hetzelfde geldt voor ongewenst seksueel gedrag. Overigens, waar hoort U dat in de vroegere en huidige kerk? Echte pastorale bezorgdheid en zorg!

  1. @N.N.,
   Een volwassene is uitdrukkelijk géén kind.
   Daardoor is een volwassene 100% verantwoordelijk voor de eigen daden.

   God is uitdrukkelijk niet achterlijk en heeft voor de volle 100% Macht om ZIJN Wil ten uitvoer te brengen.
   God sluit niemand uit, doch het zijn de mensen-zélf, die zich wel of niet afsluiten van God genade.

   God geeft ons een levenlang de kans om Zijn Paradijs waard en waardig te zijn c.q. te worden.
   Als U niet of niet voldoende van God houdt, dan is het te hopen , dat U voldoende van Uzelf houdt om tijdig(!) Uw juiste keuze te maken.

   1. P. Derks en anderen die het aangaat.
    Sommige mensen, en vooral mannen, denken volgens ‘lijnen’, zij volgen het logische, rechte pad. Wanneer die mensen geleerd hebben hoe ‘het zit’, met in dit geval religie, dan is het bijna onmogelijk die denkwijze te veranderen.

    Ook al vinden deze mensen dat ze zeker ook gevoelsmensen zijn, en dat zijn het natuurlijk ook, toch lijkt hun gevoel lijkt vaak wat los te staan van het denken. Ze lijken wat gescheiden, die twee zaken, het denken en het voelen.

    In elke man en vrouw lijken er twee soorten denken te zijn; ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ denken. ‘Hard’ en ‘zacht’ denken. Logisch en gevoelsmatig denken.

    In de lijn en op het pad denken versus zijpaadjes inslaan nieuwe afslagen nemen.

    Sommige mannen denken 90% ‘mannelijk’ en 10% ‘vrouwelijk’. Sommige hebben 75/25 of 50/50. Dat is aanleg. (bij vrouwen is het 10/90 of 25/75 enz.)
    Verder ligt het aan de ontwikkelingen van de talenten zoals denken er één van is. Dat denken kan men net als voetbal of rekenen ontwikkelen.

    En waar het mij nú om gaat en ik u probeer te verduidelijken, want ik krijg sterk de indruk dat u dat niet weet, is dat de mensen dus verschillend denken. Ieder mens is wat dat aangaat uniek. Sommigen denken héél anders dan de anderen. Maar vaak komen ze wel tot dezelfde conclusie. Dus behalve de kennis die iemand heeft, gaat het er ook om wat je met de kennis qua denken mee doet.

    Er zijn ook mensen, en in dit geval mannen, die naast het volgens lijnen te denken, ook het vermogen (ontwikkeld) hebben langs meerdere lijnen te denken en soms zelfs af te wijken van een bestaande denklijn. Zulke mensen noemt men intellectuelen, abstracte denkers, mensen die behalve volgens de uitgezette lijnen wat ‘vrijer, ‘abstracter’ en dergelijke (wellicht ook denken volgens ‘vrouwelijke lijnen’.).

    Zulke mensen gebruiken bij het overwegen van zaken niet alleen de logica dus, maar zij gebruiken ook hun gevoel, hun ziel, het ongeziene ongeweten, het nieuwe, het verlichtende, het ruimte scheppende, het uit dromen en mediteren stammende, maar ook uit dat wat wij uit liefde noemdende denken.

    Beide groepen, de rationele denkers en de abstracten, kunnen lastig samen communiceren. Ze lijken op een andere golflengte te zitten. De abstracte kan de rationele denker vaak wel begrijpen, maar andersom kan de rationele denker de abstracte niet begrijpen. De abstracte beschikt ook over het rationele denken en kan dus die ander wel begrijpen.

    Dit probleem is bijna niet op te lossen.

    Dus u kunt iedereen wel gaan beoordelen, maar let op; het is úw maatstaf, die onrechtvaardig zou kunnen zijn indien toegepast op de abstracte denker. Want ik meen waar te nemen dat uw maatstaf een al te mannelijke, dus rechtlijnige is.

    Ergo, uw oordelen zijn alleen maar geldig in het rationele denken, maar als oordelen toegepast op bredere beschouwing zijn ze zinloos. Ze zeggen meer eigenlijk over u, dan over de ander. U geeft een reactie, maar de ander wil geen beoordeling, maar een gevoelsmatige benaderd antwoord.

    En dat kunt u niet geven, want u heeft dat beschouwend denken blijkbaar niet zo sterk als sommige anderen dat hebben.
    Ergo, de oordelen zijn grof en raken geen doel en zijn zinloos of sterker werken averechts.

    Kijk in toch uw hart zou ik zeggen, als u het mij zou vragen, en is daar weinig waardering voor de ander te vinden, kijk dan naar de wijsheid, die geschreven staat, want daaruit volgt dat men niet zo moet oordelen. En dat staat er dus niet voor niets geschreven.

    Daarom staat dat in de Bijbel, meen ik: Oordeelt niet, want wij kunnen waarschijnlijk niet rechtvaardig oordelen. Dat oordelen is dus wellicht een beetje dom, staat er. Dat werkt averechts zelfs, staat er:
    “Matteüs 7:1-6 NBG51
    Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.”

    Etcetera, maar dat leest u verder zelf wel.
    Dus een gesprek met abstracter-denkende mensen is lastig, maar indien de andere (rationeler denkende men dus) zich gematigd opstelt en probeert in te voelen en te overwegen wat de ander bedoelt, dan kan het wel een beetje. En wanneer die ander, zoals N.N. waarheid schrijft, en het staat dus écht in de Bijbel, het is (dus) zó bedoeld, dan kan ik daar tenminste wel van leren.
    En mocht u e.o.a. niet begrijpen? Vragen staat vrij.

    Maar u moet begrijpen dat niet iedereen rechtlijnig denkt en toch tegelijkertijd aardig en goed kan zijn, ook al schrijft die voor u ‘rare’ dingen. En zo niet? Ook goed natuurlijk. (Trollen en kwaadwillenden daargelaten uiteraard.)

    Alleen is het nadeel van elkaar hier niet begrijpen, dat de naarlingen op deze wereld, dan eerder hun misdadige zin krijgen. Wanneer niemand meer nadenkt over de wereld, en dan liefst zo breed mogelijk, dan is er weinig verweer bij onrecht.

    (En mocht u zelf de trol zijn, dan weet u dit allemaal natuurlijk al en mag u lachen hoor.)
    Mocht u ook weer dít stukje al negatief beoordelen, dan zou ik zeggen, zelfs de langste weg (naar de wijsheid) begint met de eerste stap.

    Nu vraagt u zich af: waarom schrijft die dat toch allemaal en ook nog aan mij? Ik begrijp er geen jota van en vind het maar raar. Tja. Dát kán ik me voorstellen. Het ís ook bijna onbegrijpelijk. Het is psychologie. De werking van de geest zoals we die waarnemen. Wellicht leest u eens een boek van Piet Vroon, daar leerde ik ook veel van. En zo niet? Tja, zonder kennis is er weinig herkennen en geest.

    Met de geestelijke groeten.

    1. @Raphaël,
     U ben t (alweer) onnavolgbaar en niet te begrijpen. Een gevolg van gekronkel in/van Uw hersens?

     1. U zit schijnbaar/blijkbaar op een andere golflengte. Daarom ‘ziet’ u de zaken vaak anders dan sommigen die op een andere golflengte zitten.
      En dat schiet niet op. Het is alsof er in het orkest iemand niet op de juiste golflengte zit. Er zijn nu eenmaal mensen die meer denken dan anderen. Maar dat is niet fout, ook niet als die tot sommige conclusies komen. Conclusies zijn logische gevolgtrekkingen. Gevolgtrekkingen kunnen op zich geen waarde hebben in die zin dat ze schuld of boete in zich dragen. Het zijn enkel woorden namelijk, die conclusies.

      Maar, het is logisch als men niet gewend is om breed(breder) te denken, dat dan anderen die dat wel doen ‘vreemd’ overkomen.

      Neem die prik. Wanneer men logisch nadenkt, dan komt met tot bepaalde conclusies. Wanneer men het, in dit geval, verduisterde gevoel laat meespreken, dan gaat men de fout in. Al was het maar omdat de massamedia dat (foute) gevoel aanwakkeren. En u ziet, tegen mensen die beïnvloed zijn is geen kruid gewassen, hoe men ook preekt. Dat komt omdat het gevoel dus gemanipuleerd is.

      Dus ik bedoel, laten we proberen bij de zelfde melodie te komen, ook al speelt de ander andere maar bijpassende noten. Dan gaat een communicatie ‘klinken’. Dát is de geest, meen ik. Die herkenning vindt in de ander. En dat is prettig, leerzaam en opbouwend, lijkt mij.

      Ik vind het lastig uit te leggen, maar het werkt ongeveer wel zo, denk ik.

      Gekronkel noemt u het? U vergelijkt de werking van het brein met gekronkel? Het lijkt inderdaad gekronkel omdat ik me inderdaad voor u in allerlei bochten wring om duidelijk te maken wat ik bedoel. Goed gevonden, Derks.

      1. @Raphaël,
       Ik bedoel mijn opmerkingen STEEDS serieus.
       Gekronkel van je hersens is 100% te voorkomen door stééds(!) de logica toe te passen:
       Als iets niét logisch is, dan waarschuwen je eigen (geoefende!) hersens, dat er iets niet klopt met bijvoorbeeld iemands redenatie.
       U heeft de logica óverduidelijk niet geoefend, waardoor U zich Te gemakkelijk laat beïnvloeden door ’n verwarde geest.

       1. @Raphaël,
        Met ‘gekronkel van je hersens’ bedoel ik: onlogische gedachtengang

        Door onlogica toe te laten, stimuleer je de hersens steeds weer, om ónlogisch te denken.
        Omdat ik logica vanaf mijn pakweg 15e levensjaar heb toegepast, kon ik stééds gemakkelijker doorgronden of iemand eerlijk probeert te zijn. Zo meen ik te weten, dat U éérlijk iemands bedoelingen probeert te doorgronden.

        Omdat U in de grond ’n eerlijk mens probeert te zijn, adviseer ik U, om ‘logisch denken’ te oefenen. Na vele jaren oefenen, KÁN + WIL U niet anders meer.

  2. @N.N.

   Mijn opmerkingen aangaande David en Jonathan, en de apostel Johannes betreffen uw derde punt in uw schrijven van 17 oktober jl. U merkt daar onder meer op: “Kan jij uitsluiten dat hier geen sprake was van homoseksuele gevoelens en of daden?” en “Was het een bijzondere broederrelatie, of waren er ook andere, m.n. erotische en seksuele gevoelens in het spel? We weten het niet (..)” Ik heb u hierop afdoende antwoord gegeven door naar de grondteksten te gaan. Daaruit blijkt dat er taalkundig geen enkele aanleiding is voor uw suggestieve vraagsteling. En inderdaad, u heeft niets geadstrueerd, ook niet taalkundig. Ik ben teruggegaan naar het boek van Helminiak, dat u mij aanraadde, waaruit u deze interpretaties hebt gehaald. Helminiak werkt overdadig maar selectief met zowel het Grieks als het Hebreeuws. Mogelijk heeft dat indruk op u gemaakt en hebt u zijn taalkundige acrobatiek voor zoete koek geslikt. Zelf de grondtekt erbij halen, dat geeft echter uitsluitsel. H. blijkt ook inconsequent: wanneer het hem uitkomt: de ene keer wijst hij erop dat woorden in de grondtekst verschillende connotaties kunnen hebben, de andere keer meent hij dat een woord wel steeds dezelfde betekenis moet hebben. (bijv. het woord dat met “onnatuurlijk” is vertaald inzake homoseksualiteit, en dat Gods handelen dan ook regelmatig “onnatuurlijk” zou zijn!) Uw verwijt dat ik een en niet goed zou hebben gelezen, samengevat etc., het betoog het niveau van een eerstejaars student niet haalt, heeft u (nog) niet aangetoond.

   U schrijft: “Elke situatie is dus zeer complex! Niet wat wij willen moet dus centraal staan, maar wat die ander nodig heeft om te groeien in mens-zijn i.c. zelfbeheersing, verantwoordelijkheid, wijsheid enz.” Inderdaad, niet wat wij willen moet centraal staan, en daarmee dus ook niet wat de ander wil, of zou menen nodig te hebben. We moeten ook niet “groeien in mens-zijn”, maar een volstrekte omkering, een metanoia, ondergaan. Christus zegt, zoals u terecht schrijft, “Zondig niet meer” (een gebod!), en niet: “Probeer nou eens wat minder te zondigen, alle begin is nu eenmaal moeilijk”. En ook niet: “Zalig zij die een beetje op weg zijn.” We worden zelfs opgeroepen “volmaakt” te zijn. En inderdaad, dat kunnen we niet uit onszelf, maar in en door Christus, waardoor alle dingen mogelijk zijn.

   U komt met allerlei voorbeelden van mensen die in psychische nood verkeren. U probeert die met psychologie te duiden en te verklaren. U heeft het bv. over het bestraffen van kinderen en welke trauma’s dat kan opleveren. In de Spreuken van Salomo lezen we echter: (Spr. 13:24) ‘Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging’
   Dat is geïnspireerde tekst, al zal u die wel tijdgebonden vinden. Nu hebben we Spock. Hoewel, nu? Vreemd dat dit oude boek nog steeds samen kan gaan met een tijdschrift dat “Ouders van Nu” heet.

   Christus is absoluut veroordelend over echtbreuk bv: (Matteus 5) “31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel” Zelfs Jezus’ leerlingen konden dit niet begrijpen. Deze woorden zijn “hard”.
   Dat zal wat trauma’s opleveren als we ons daaraan zouden houden, niet? De kinderen zitten dan maar met hun ruziënde ouders. Weinig van pyschologie begrepen, die Jezus. Had ook Spock niet gelezen, natuurlijk.

   Ik meen dat u zich goed kunt vinden in de opmerking van Kuitert: Alle spreken over boven, komt van beneden”. Daarmee ontkent u impliciet dat de Schrift en/of de Kerk absoluut gezag heeft inzake waarheid. Waarom zou u zich dan katholiek noemen? U beslist toch zelf over wat goed is (voor de ander)? Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, maar met christendom heeft het niet veel van doen.

   Weet u trouwens wát Jezus in het zand schreef? U noemt dit al voor de tweede keer.

   1. Nou ik twijfel niet aan “zijn goede bedoelingen”, beste Rinze. U geeft hem veel te veel aandacht.

    Anonimus is de vroegere ex-monnik, naar eigen zeggen vrijmetselaar en speelt hier mooi weer als een verkapte, maar kwaadwillende trol, die de waarheid verdrinkt in een brei van woorden. Hij schuwt de waarheid als de pest, want met zijn leugenachtige insteek kan hij daar niet tegen op, hij kan er geen kant mee uit ! Het oordeel van St. Paulus in de Romeinen brief, is hem ongrijpbaar, en legt die dus terzijde, zoals protestanten, ook van de Openbaring een keuze menu hebben gemaakt.
    Dat geldt ook voor die zogenaamde Raphaël. De hypocrisie is evenredig aan de omvang van de woordenbrij. Daarentegen, wij weten, de Waarheid van altijd, vergt weinig woorden.

    Verpest voor het leven, spelen ze met woorden, zonder ooit de waarheid uit de Openbaring aan te roeren en letterlijk te nemen, teneinde de goed bedoelende hannes uit te kunnen hangen. Het voortdurend poneren van suggestieve vragen, zonder ooit de antwoorden te leveren, dient ter verduistering van de Waarheid. Dit is de beproefde tactiek van de aangestuurde, maçonnieke mol, om verwarring te zaaien, bij goed bedoelende katholieken, de naïeven en de onschuldigen van hart.

   2. @Rinze
    Het gebaar van Jezus (schrijven in het zand of op de grond genoemd) zou U hier toch duidelijk moeten zijn: Jezus schreef geen woord o.i.d., maar wilde niet verder ingaan op de strikvraag c.q. doortrapte ‘uitnodiging’ tot discussie over de Wet van Mozes. Jezus wilde niet discussiëren / disputen / bekvechten met de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij wil dat ze hun eigen zondigheid / tekortschieten onder ogen zien en liefde, barmhartigheid, vergeving betonen! Mensen de weg naar het Rijk Gods tonen en niet naar de hel. Toch niet zo moeilijk te zien, is het wel.

    Oordelen over anderen komt ons niet toe m.n. als we dat doen op basis van wat “men” over die anderen zegt. Wij zijn meestal kortzichtig, en reageren gemakkelijk uit woede of wraakzucht. Dan doe je de werkelijkheid tekort; ze is meestal complexer dan we vermoeden. Voor- en omzichtigheid is dus geboden. Bovendien staat er geschreven: ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.’ En dan volgt de verwijzing naar de splinter in andermans oog terwijl er een balk steekt in uw eigen oog, als ik me niet vergis.
    U kent dat toch ook; waarom dan naar de bekende weg vragen?

    1. 1.
     Dat het schrijven van Jezus in het zand vanzelfsprekend is, is uw interpretatie. Zou het alleen maar een kwestie van negeren zijn, waarom dan zo? Een en ander is “complexer”, om een geliefd woord van u te gebruiken, dan op het eerste gezicht lijkt. Discussiëren over de wet, op het scherp van de snede, is nu eenmaal een Joodse gewoonte om de waarheid te achterhalen, en waarom zou Jezus zich daar dan van uitzonderen? Johannes wijst erop dat de Joden hem probeerden te vangen om hem aan te klagen. Bij wie? Bij de Romeinen, natuurlijk.

     Dit vond ik als annotaties bij de betreffende passage in “The Jewish annotated New Testament” (2nd. edition, OUP 2011).
     “Roman law did not permit execution for adultery. Jesus’ opponents may have been trying to test his faithfulness to the law. 6: What Jesus wrote in the sand is not known, though it may be an allusion to Jer 17.13, which declares that those who depart from God shall be written in the earth (“underworld” in NRSV). Perhaps it is simply the fact that he is writing—thereby evoking the Written Torah?—that is important.”

     Jezus is hier dus “slim als de slangen” (Mattheus 10,16; Naardense vert.), hij redt zich uit een netelige situatie.
     Overigens: er is hier sprake van steniging van een overspelige vrouw. Waar is de man? De Wet schreef voor dat bij overspel beiden gestenigd moesten worden. De situatie is dus onwettig. Misschien speelt (ook) dit een rol bij de houding van Jezus.

     2.
     Uiteraard ken ik de teksten, die u noemt. ik ben alleen sceptisch gestemd wat betreft de betekenis die u deze toekent. We moeten ook onze “leiders” gehoorzamen, de kerkelijke overheid die namens God spreekt. Van de Kerk mogen we (ook) pastoraal gedrag verwachten, want zij is als herder over ons aangesteld. Dat mag uiteraard niet de leer van de Kerk veranderen, de Kerk moet bovenal de weg naar de hemel wijzen.

    2. (Jezus schreef met zijn vinger in het zand.)

     Jezus schreef met zijn vinger in het zand.
     Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten
     niet wat hij schreef, hij was het zelf vergeten,
     verzonken in de woorden van zijn hand.

     De schriftgeleerden, die hem aan de tand
     hadden gevoeld over een vrouw, van heete
     hartstochten naar een andere man bezeten,
     de schriftgeleerden stonden aan een kant.

     En hij stond recht. De woorden lieten los
     van hun figuur en brandden in de blos,

     waarmee zij heenging, als een kind zoo licht.
     Zoo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.

     Gerrit Achterberg

     1. @Rinze
      Met verschuldigde eerbied toch het volgende.

      Men mag natuurlijk fantaseren dat het een lieve lust is, en of taalkundig gaan analyseren wat het woord ‘schrijven’ allemaal betekent en mogelijk betekent heeft in de tijd, maar erachter komen of en wat er feitelijk ‘getekend’ werd door Jezus, doen we geen van alle, ook Gerrit Achterbergt niet. De Schrifttekst onthult evenmin dat het ‘getekende’ voor de bewuste vrouw bestemd was, noch of zij het gelezen heeft en begrepen. Die lijn wil ik dan ook niet volgen. M.i. gaat het om de illustratie van het verschil tussen het Joodse wetticisme, gerepresenteerd door Schriftgeleerden, Farizeeën en zelfs oversten van de synagoge enerzijds, en Jezus ‘nieuwe’, geestelijke m.n. liefdevolle, barmhartige, genadige benadering van mensen.

      Misschien wordt dat verschil in ziens- en zijnswijze U duidelijk als we het Evangelie van vandaag erbij nemen: Lucas 13, 10-17.
      Hierin maken de oversten van de synagoge er bezwaar tegen dat Jezus een vrouw geneest op de sabbat. Hun argumentatie is puur juridisch: wet is wet.

      Vanaf vers 15 repliceert Jezus hen vervolgens met: ” ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los, om hem naar de drinkplaats te voeren? En behoorde dan deze vrouw ( ) die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is kromgesloten, niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?’ Toen Hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd.”

      Hieraan kunnen we toevoegen uit een dispuut met Farizeeën: Matteüs 22, 34-39.
      Een wetgeleerde vroeg aan Jezus “om Hem op de proef te stellen: ‘Meester,, wat is het voornaamste gebod in de Wet?’ Jezus antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.’

      De godsdienstige Wet moet dus gelaten worden voor wat ze is als we mensen naderen met ons oordeel enz. En dat zou ook voor de Kerk moeten gelden. De Kerk is geen burgerlijke overheid die een eigen verantwoordelijkheid heeft en het zwaard niet tevergeefs draagt, maar representeert Christus, wordt zelfs vergeleken met ‘het lichaam van Christus’!

      Liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid – al was het maar vanuit het besef dat wijzelf zondaars zijn en almaar genade nodig (zullen) hebben om verder te kunnen gaan met leven na telkens gevallen te zijn en weer opkrabbelen mogen – dáár gaat het Jezus om, en niet om het strikt naleven van religieuze en institutionele wetten en regels die geen rekening houden met de complexiteit van het concrete leven van unieke mensen.

      Het spijt me dus dat ik U niet tegemoet kan komen. Mijn hart en geweten laten het eenvoudig niet toe.

      Moge de vrede van Christus met U zijn.

 16. Tegenwoordig is het moeilijk geworden om nog recht-uit te spreken over godsdienst, abortus, gender, enz. zonder woede op te wekken. Mensen begrijpen niet eens wat er aan het gebeuren is. En als men dat dan tracht uit te leggen wekt ook dat woede op.

  Wie is het dus die oordeelt?

  1. Eric,
   Wie is het dus die oordeelt? Of wie zijn het?

   1. U oordeelt door het moeilijk te vinden om nog rechtuit te spreken . . . ,
   2. De mensen oordelen door dan daarover hun woede te uitten. Dat is ook oordelen, het uitten van woede.
   3. U oordeelt het begrip van de mensen door te stellen dat men het niet eens begrijpt.
   4. En de mensen oordelen weer als ze boos over worden over de volgende uitleg.

   De/een les is misschien dat als de mensen het niet leuk vinden om over sommige zaken te spreken, dat dan zwijgen daarover beter is. Dus niet oordelen of ze het moeilijk vinden. U heeft wat te zeggen en zegt dat dan, of niet. Wat u wilt. Ongeacht de consequenties.

   De mensen zullen steeds oordelen als hen nooit geleerd is om dat niet te doen. Als er geschreven staat om niet te oordelen, dan weet een Christen dat, en anderen meestal niet. De Christen heeft een pre wat dat aangaat. En die moet de wijste zijn, lijkt mij.

   Waarom eigenlijk niet oordelen? Omdat het vaak toch geen zoden aan de dijk zet, vooral niet als de mensen gehersenspoeld zijn en worden door de maatschappij. Dan zijn hun oordelen vaak niet hun EIGEN oordelen, maar geleende oordelen van bijvoorbeeld de school, de massamedia, enzovoorts. Daarmee discussiëren is als het communiceren met een dier. Er is wederzijds onbegrip. Een gehersenspoeld mens die WEET dat niet, dat is al punt één. Zonder dat inzicht is er al weinig intellectueel kabaal mogelijk.

   Verder waarschuwt de Bijbel tegen (teveel?) oordelen want u oordeelt uzelf in feite. Alles kan tegen u gebruikt worden; oordeelt niet, wat met de maat waarmee u meet, zult u gemeten worden en met het oordeel waarmee u oordeelt zult u geoordeeld worden. Dus niet oordelen geeft rust en vrede en de Heer lost het wel op immers, staat er ongeveer geschreven.

   Het heeft dus meestal geen zin om te oordelen als iemand het oordeel niet zelf vraagt. Wanneer iemand uw oordeel vraagt, dan is het goed om te antwoorden. Zit mijn haar goed? Ja, hoor. (Of niet, net hoe het uitkomt.)
   De geest van de mens zou altijd in rust moeten zijn, en onverstoord bezig zijn met zijn gedoe.

   Mensen hebben een goed geheugen, vooral voor negatieve emoties die een ander bij hen op kan roepen. En dat karma (geheugen van de natuur) zal zijn uitwerking hebben. Zo is de natuur nu eenmaal. Als je aardig doet tegen een ieder vind iedereen je waarschijnlijk aardig. En als je lelijk doet, enzovoorts. Dus niet oordelen en aardig zijn lijkt mij wijs. En er niet een te groot probleem van maken en de Bijbelse Wijsheid volgen; niet oordelen.
   Men kan dus zeker wel zijn mening geven, ook al is die hard, maar de consequenties zijn voor de mens zelf.

   Maar goed. Bij mij roepen de onderwerpen geen die je noemt geen woede op. Ik zie die onderwerpen als de waan van de dag en de uitwerking van de wereldwijde mafia. En aangezien we aan beiden niet veel kunnen doen dan het te negeren en er je voordeel mee doen, lijkt me dat wel het beste. De medische/wetenschappelijke stand wil nu eenmaal graag mee met de tijd, ook al heeft dat nare consequenties.

   En dat er heel erg foute types (want zo beoordeel ik dat) zijn die vreselijke capriolen uithalen lijkt me duidelijk. Daarover spreken of schrijven lijkt me wel goed. Dan blijf ik op de hoogte en een gewaarschuwd mens telt immers voor twee, dus kennis geeft zo macht.

   Ik meen dat je zoiets bedoelde met je vraag?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht