De Profetie van Bisschop Fulton Sheen

Een enthousiaste TV-uitzending van de charismatische Amerikaanse bisschop Fulton Sheen vijftig jaren geleden: Het onderwerp van deze uitzending is patriottisme. Fulton Sheen: Ik zal je zo meteen de betekenis van de titel geven.

Dit is een verhaal over patriottisme anno 2024.

Een vrouw werd verkozen tot president van de Verenigde Staten. De verslaggevers benaderden de echtgenoot en vroegen: wat vindt u van de verkiezingen? Hij zei: ik heb spijt dat ik maar één vrouw heb om aan mijn land te geven. Hij heeft twee vrouwen. (grapje)


De titel: “Quo Vadis, Amerika?”
Ik geef deze titel, ik schrijf hem op het bord, in het belang van slechts drie van jullie die geen Latijn kennen en het hele publiek in de Verenigde Staten.

“Quo Vadis, Amerika?”
Als je ooit in Rome bent geweest, heb je misschien een kapel bezocht, net buiten Rome. Het werd opgericht op een plek waar volgens de legende Petrus op de vlucht was voor de vervolging in Rome. En onderweg zag hij in een visioen de Heer die hem naderde. En Petrus zei tegen Hem: “Quo Vadis, Domine?”, waar gaat U heen Heer, en de Heer zei: “Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden”.

Met andere woorden, Petrus, daar moet je zijn. Nou, we hebben die titel gekozen in plaats van “Quo Vadis, Domine?”, “Quo Vadis, Amerika?”. Amerika, waar ga je heen?

Waar gaan we heen in deze tijd? Ken je een van de meest ongebruikte woorden die we in onze woordenschat gebruiken? Het is het woord patriottisme. We horen het bijna niet meer.

Patriottisme is een deugd die gelieerd was aan de oude deugd van de Grieken, in het Latijn “pietas” genoemd. Pietas betekende “liefde voor God”, “liefde voor de naaste”, “liefde voor het land”. En als er één weggaat, verdwijnen ze allemaal.
We hebben niet langer meer liefde voor God, we hebben liefde voor . . . geen liefde meer voor het land.


We gaan vandaag op een bijzondere manier het probleem van de revolutie onderzoeken.

We begonnen ons land met een revolutie.
Revolutie hangt vandaag in de lucht.


In feite zijn de revolutionairen van onze tijd allemaal aan het ruziën en strijden: nou zo zijn we begonnen, daarom moeten we het voortzetten.
Dus laten we nu deze vraag onderzoeken: namelijk we leven in Amerika zeker in een revolutionaire traditie. Maar de vraag is: wat voor soort revolutie moeten we hebben?


Wat voor revolutie?

Er zijn twee soorten:
De ene, het soort waarmee we zijn begonnen, het andere het soort dat we vandaag hebben.
Met wat voor soort zijn we begonnen?
Wel, ik kan het vertellen met het verhaal van een oude soldaat die in de revolutie had gevochten.
Gedenk Concord Bridge 18 april 1775, en een ouderling zei tegen hem:

Waarom ging je op die aprildag naar Concord, je onderging grote onderdrukking, nietwaar?
–Nee, zei kolonel Preston, nee ik was me niet bewust van grote onderdrukking door de buitenlandse mogendheid.

Nou, dan was het omdat je tegen de Stamp Act was (maart 1765)?
–Oh, ik heb nog nooit een van die Stamps gezien. Ik denk dat generaal Bernard er een paar in kasteel William bewaarde, maar ik heb ze nooit gezien. Ik heb zeker niet gevochten voor de telling van de Stamp Act.

Welnu, u kwam in opstand vanwege de thee-belasting (december 1773)?
–Ik heb in mijn leven nog nooit een kopje thee gedronken. Ik was niet geïnteresseerd in die belasting.

Dan heb je vast Harrington, Sydney en Locke gelezen?
–Las ze nooit. Alles wat ik ooit las was de bijbel, de Hymnes van Isaac Watts en de catechismus.

Waarom ging je dan naar Concord?
–Hij zei: om één reden: opdat we onszelf zouden kunnen regeren.

Dat was de Amerikaanse revolutie: zelfbestuur.

Wat is nu de revolutie van vandaag?

Wat is zijn aard?

Geweld!
Geweld om het geweld!

Dat is van ons. Ik bedoel, niet het onze, a.u.b. God, geen een van de onzen, jij of ik, maar ik bedoel het nieuwe type opstand dat de vernietiging inhoudt van alles van het verleden. Deze mensen die vandaag geweld gebruiken beweren dat ze in de lijn van de Amerikaanse Revolutie staan. Maar daar is het niet dat zij staan!


Laat me nu meer in detail treden over deze twee soorten revolutie.
Elk van deze had een personage aan het hoofd die de revoluties symboliseerde.

Degene die de principes van de Amerikaanse revolutie het beste tot uitdrukking bracht was Thomas Jefferson. Hij is het antecedent van alle Amerikanen die vandaag in zelfbestuur geloven.

Wie is de stamvader van dit soort revolutie? Iemand die een tijdgenoot was van Thomas Jefferson, vreemd om te zeggen: Saint-Just (1793 Revolution).
Saint-Just en iedereen die in die revolutie met hem werd geassocieerd.

— NOTA: Louis Antoine Léon de Saint-Just (Decize, 25 augustus 1767 – Parijs, 28 juli 1794) was een jonge, koelbloedige, bevlogen, consequent of uitermate fanatiek politicus, die acht maanden na zijn eerste optreden in de Nationale Conventie werd benoemd in het regeringscomité en daarmee een van de hoofdfiguren werd tijdens de Franse Revolutie en in het bijzonder van het Schrikbewind. Hij zou als coauteur binnen enkele weken een nieuwe constitutie, de Franse Grondwet (1793), een compleet hervormingsplan voor het leger en een nieuw onderwijsstelsel hebben ontworpen[1], maar werd op 26-jarige leeftijd onthoofd. (wikipedia)

Laat me je nu het verschil tussen de twee vertellen.
En hier zullen we echt een recensie hebben in bezieling en in patriottisme, en ik zal eerst beschrijven wat Jefferson ons heeft geleerd, wat we geloven, wat de voorwaarden zijn voor het behoud van ons land, dan zal ik je Saint-Just geven die precies hetzelfde bezit als de gewelddadige revolutionairen van vandaag in ons land. Ze weten misschien niet dat ze zijn principes overnemen, maar dat doen ze wel.

Thomas Jefferson kende Saint-Just waarschijnlijk, ze waren samen in Parijs.
Maar om onze Amerikaanse grondwet op te stellen wist Thomas Jefferson alle principes van Saint-Just te verwerpen, of hij nu Saint-Just kende of niet.

Laten we eens kijken naar de principes waarop onze democratie is gegrondvest, en laten we dan eens kijken naar Saint-Just.

Thomas Jefferson heeft onze democratie op twee principes gebaseerd:
Eén: de waardigheid van de mens.
Ten tweede: ik zal het even vereenvoudigen; alle rechten en vrijheden komen van God.
Ik zal deze uitleggen en dan gaan we naar Saint-Just.

Thomas Jefferson; ten eerste geloofde hij dat de regering gebaseerd moest zijn op respect voor het individu. Dus onderzocht hij wat de bron is van onze rechten en vrijheden, waar kwamen ze vandaan.
Waar komt mijn recht op vrije meningsuiting vandaan?
Van het recht van vergadering of enig ander recht dat we hebben?
Uit de wil van de meerderheid?
Als dat zo was, zou de wil van de meerderheid de wil van de minderheid kunnen wegnemen.
Thomas Jefferson bedoelde dat de meerderheid de hoeder van de rechten van minderheden zou zijn.

De rechten en vrijheden komen van de federale overheid?
Zeker niet, als ze van de federale overheid kwamen, dan zou de federale overheid ze kunnen wegnemen, en bijna al het andere wegnemen. We kunnen net zo goed onze rechten en vrijheden afgeven.
Maar hij schreef in de tweede alinea van de onafhankelijkheidsverklaring dat het een vanzelfsprekend principe is dat de Schepper de mens bepaalde onvervreemdbare rechten heeft gegeven, die niet kunnen worden ontkend, waaronder het recht op leven, op vrijheid en het streven naar geluk. Dat is onze democratie.

Dat zijn de twee principes en is het niet interessant kennis te nemen van het bestaan van die specifieke regering en van die regeringen in de wereld die het bestaan ​​van God ontkennen of die het bestaan ​​van mensenrechten ontkennen?

Laten we nu naar Saint-Just gaan. Wat deed Saint-Just, samen met hem ‘Royee’ (klinkt als ‘Royee’, zou Rousseau kunnen zijn), wat was hun principe?
Hun principe was dat er maar één manier was om mensen door een bepaalde deur te laten gaan. En dat was de weg van Terreur, confiscatie van eigendom en de vernietiging van levens, rechten en vrijheden.
Saint-Just zei ook: “Een volk kan worden verteld, kan worden geleerd, om zichzelf alleen door geweld te redden. En de weg naar de vestiging van elke regering moet over een stapel lijken leiden.”

Dat was waar Thomas Jefferson tegen moest vechten toen hij de onafhankelijkheidsverklaring schreef. Hij wist het, het was niets nieuws. Ik breng het nu ter sprake om je eraan te herinneren dat we nu precies dezelfde crisis doormaken als Thomas Jefferson. Dat ons land vandaag opnieuw moet kiezen tussen Thomas Jefferson en Saint-Just.


Welke gaan we kiezen?

We zijn bekend genoeg met de principes van Thomas Jefferson, dus ik ga het voor je opsommen, het zal gemakkelijk zijn om het nieuwe type geweld te identificeren dat ons land, onze scholen en onze straten overspoelt, en ik ga drie kenmerken beschrijven.

1. Elitarisme

Het eerste kenmerk van het nieuwe geweld van onze tijd is wat we elitarisme zullen noemen. Het is afgeleid van “elite”.
Vroeger was er een deugdzame elite. Een kern van helden en heiligen die elke cultuur en democratie sterk heeft beïnvloed.
De nieuwe elite praktiseert wat elitarisme wordt genoemd, namelijk dat er een dominante minderheid is die veel lawaai en drukte maakt en geweld gebruikt OM HAAR WIL OP ANDEREN OP TE LEGGEN.

— De revolutie is zonder programma.
— Ze hebben geen vlag.
— Ze weten alleen waar ze tegen zijn.
— Ze weten niet waar ze voor zijn.
— En als we wat woorden van Toynbee overnemen bestaan ​​ze uit twee groepen:
Toynbee zei dat de eerste groep veroveraar was. Ik zou een van de groepen de man met de megafoon noemen, hij is altijd de leider. Kijk maar naar elke gewelddadige groep vandaag die het principe van Saint-Just volgt: let op de man met de megafoon, hij is de leider van die opstand.
Ten tweede zijn er de beulen, het soort dat bureaus doorzoekt, eigendommen vernietigt, huizen in brand steekt en alles doet om hun wil af te dwingen.
En dan zijn er ook nog de mislukkelingen, de vagebonden, de groep die alleen maar profiteert van geweld, eigendommen confisqueert om het geweld aan te pakken. Dat is de derde groep.

2. Mystiek

Ten tweede: mystiek.
Dit is een ander nieuw kenmerk van de revolutie.
Mystiek is een term die bij religie hoort. Het hoort eigenlijk niet thuis op het terrein van de politiek, maar het is getransponeerd naar de politiek.
Wat nu die mystiek was, dat kon het beste worden uitgedrukt in de mystiek van Johannes van het Kruis, “Todo y Nada“, “God of Niets“.
Je geeft jezelf volledig aan God of je geeft niets.
Dit voor spirituele mystiek.
De politieke mystiek is natuurlijk: er is geen God: het is mijn wil of niets.
Dit is waar de elite op aandringt.
Geen alternatief, geen compromis.

Dus zouden ze in deze mystiek een tabula rasa maken, ze zouden de lei schoonvegen van alles wat hen tegenwerkt. En nadat ze levens en eigendommen hadden vernietigd, zouden ze om amnestie en immuniteit vragen.

3. Satanisme

Ten derde. (dit is niet mijn term, je zou me er heel goed van kunnen beschuldigen het te hebben uitgevonden, ik heb er vaak aan gedacht om er een uitzending over te geven, maar onlangs kroop ik in de tiendelige volume geschiedenis van Toynbee, en ziedaar, ik vond Toynbee dat idee zeggen dat in mijn gedachten is geweest: satanisme)
Dus, ten derde, satanisme.
Satanisme volgt achter nummer twee, dit is het derde kenmerk ervan.
De wereld is met orde gebouwd, er is een plan zodat wetenschappers de wetten van het universum kunnen ontdekken. En bij het ontdekken van de wetten van het universum vindt de mens harmonie. Deze harmonie moest ergens vandaan komen. Het kwam van God.

Wat is de essentie van satanisme; het is de vernietiging van die orde.
De volgorde van de wet, de volgorde van moraliteit, de volgorde van religie, de volgorde van ethiek, alles wat je wilt. Dit is Saint-Just in onze tijd.

Geloof me, mijn landgenoten, ik zeg u dat vóór de zondvloed, het boek Genesis dat we lazen, en in de dagen van Noach, er geweld op aarde was, al het geweld dat in ons land plaatsvindt, is als een koortsgrafiek: bekijk het ! En het wijst op verval in onze beschaving.
Hoe gaan we hier uit komen?
De reden dat ik hier aarzel is gewoon omdat er zoveel ideeën zijn die ik moet kiezen in de paar minuten die er nog zijn. Welke moet je geven?

Ik zeg je één ding dat we moeten doen, we moeten ons misschien realiseren waarom de adelaar ons nationale symbool is. De arend bouwt zijn nest altijd hoog in de bergspleten als de jongen uitkomen, de arend duwt zijn jongen over het nest. Ze vliegen naar wat voor adelaarsogen moet lijken op een plotselinge dood. Net voordat de jonge arend neerstort, duikt moeder-adelaar vanuit haar nest naar beneden, naar de afgrond, en vangt het jong en vliegt omhoog in de lucht, duikt er weer uit en herhaalt het proces totdat de vogel heeft leren vliegen.

Mozes zag dat en hij schreef: zoals de arend zich beweegt onder zijn jongen, zo beweegt God zich onder de volken.
Misschien brengt God ons in beweging, brengt ons aan de rand van gevaar, zodat we onszelf kunnen onderzoeken en Jefferson kunnen herstellen; De waardigheid van de mens en het geloof in God.


Onze natie is te vol met degenen die huilen: weg met de universiteiten, weg met scholen, weg met de kerken, weg met leraren, weg met regering, weg met de politie.
Kun je ooit iets neerwaarts bouwen?
Dat kan je niet!
Zeker is het tijd in onze natie om onze woorden te veranderen, laten we nu beginnen dit woord te gebruiken: OMHOOG en weg van al deze vuiligheid, OMHOOG van dit geweld, OMHOOG van deze onverschilligheid van rechtbanken, OMHOOG, tot aan de getroffen gevechts-kantelen van het fort van de eeuwigheid, OMHOOG, OMHOOG, naar God!

Hier eindigt de spreekbeurt van Bisschop en Aartsbisschop Fulton Sheen.

Fulton J. Sheen (geboren als Peter John Sheen, El Paso, 8 mei 1895 – New York, 9 december 1979) was een Amerikaans bisschop en later aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk. Met zijn charismatische wijze van preken op radio en televisie vergaarde Sheen grote bekendheid in de VS. In 2002 begon Sheens proces voor canonisatie en in 2012 ontving hij van paus Benedictus XVI de status van eerbiedwaardigheid.[1] Zijn verdere weg naar een zalig- en heiligverklaring wordt sindsdien onderzocht. (Wikipedia)

Bishop Fulton Sheens Prophecy 50 Years Ago
23,646 views Jul 23, 2022
Catholic 365 

Bishop Fulton Sheen, Bid voor ons.

Auteur:Hypoliet

68 commentaren op “De Profetie van Bisschop Fulton Sheen

 1. Als ik goed uit tel was dit interview in het jaar 1978, dat de helderziende en hemels geïnspireerde bisschop zijn visie over de “Revolutie”, uiteenzette. Dus 10 jr. na de cultuur marxistische revolutie in Parijs en ver daarbuiten, van Mei 1968.

  Maar ondanks al zijn verdiensten, heeft de Mgr., als provinciaals denkend Amerikaan, een te beperkte kijk op de geschiedenis van de “Revolutie”, kenmerk van de moderne, godloze tijd. Amerikanen zijn onbekend met de Europese geschiedenis, door algemeen gebrek aan talenkennis. De “Revolutie” begon met de “Reformatie” van “Luther”, in 1517. Deze verhangde zich uit wroeging, aan zijn hemelbed in 1546. Hij zag en begreep, wat voor brand, hij had aangestoken.

  Voorts legt de Mgr. niet de link met de conciliaire Vaticaan 2 Revolutie van 1965, de tweede “Reformatie”. Dat is de tweede omissie.

  De derde is dat de link met de Franse revolutie (1789) buiten spel blijft.

  De vierde omissie is dat de Mgr. verwijst naar de aanleidingen (de thee smokkel, de stamp act, of wat verder dan ook), van de zogenaamde Amerikaanse “Revolutie”, eind jaren 1770. Die kwam niet van de Amerikaanse kolonisten bevolking indertijd, die hadden wel andere zaken aan het hoofd, zij moesten overleven. De Engelse koning was de baas, zonder morren. De “Revolutie” echter, was het gevolg van een zorgvuldig beraamd complot van de Engelse vrijmetselarij, buiten de Engelse koning om.

  Zijn vijfde omissie is de hoofdrol van de Engelse vrijmetselarij, die de Amerikaanse revolutie in gang heeft gezet, zodat het nieuwe “beloofde” land, een intrinsiek atheïstisch, vrijmetselaar gestructureerd imperium en opzet zou krijgen.

  Het door de ‘gekozen’ President, ‘gekozen’ Hoog Gerechtshof, als het ultieme beroep en besluitvorming orgaan, is tot een goddelijke status verheven, maar heeft geen enkele relatie met Hem. Gerechtshof zit op de stoel van de Allerhoogste. Zowel de President als de Rechters worden ‘gekozen’, het troebele water van de vrijmetselaar loges, wereldwijd. Het gaat om een structuur, gebaseerd op een Constitutie, van enkel mensenhanden, ondanks alle mooie woorden en gebruiken, maar waarbij nergens een band met de Hemel, met criteria en detail, erkend wordt en vastgelegd. Nergens is het fundament van de Natuurlijke Orde vermeld.

  Het Ancien Regime met de Koning als stadhouder van God, is de Amerikaanse politieke wereld net zo vreemd en “Middeleeuws”, als in het Europa van na de Franse Revolutie (1789) en na de Eerste Wereldoorlog (1918).

  1. @ Jules van Rooyen,
   De goede bisschop had slechts beperkte zendtijd op de TV maar Hij is een boeiend spreker; een hele reeks youtube-filmpjes getuigen dat feit.
   youtube. com/ watch?v=Q7thCeXnPEI
   youtube. com/ channel/ UCXHcH4CggCrvIpm0KM0kHQg

   Waar het om gaat kan u zien indien u dagelijks Fox-News op youtube volgt. Sedert ik dat volg kan ik alleen maar zeggen dat Amerika volledig uit elkaar aan het vallen is. Het is ginder veel erger dan hier bij ons. Vernietigende revolutie, net zoals hij voorzegde vijftig jaren geleden. Het gekste is dat meer en meer ‘Democraten’ hun partij verlaten en zelfs verhuizen naar Republikeinse staten omdat niemand zich nog veilig voelt in ‘Democratische’ staten. En men zou denken dat de ‘Democratische’ leiders zouden inbinden, neen hoor, ze zijn werkelijk door de duivel bezeten. Werkelijk hallucinant. Ook bij de Fox-News medewerkers blijken de meesten eerder goddeloos te zijn, liberalistisch, en ook bij hen groeit de angst. Wel meen ik te mogen zeggen dat bij de Republikeinen rechtvaardigheid geen ijdel woord is en zij steunen het christendom, alhoewel erg oppervlakkig. Dat is uiteraard begrijpelijk, maar het verschil met de Democraten is hallucinant.

   1. U heeft helemaal gelijk, beste Eric, maar ook in dit geval te beperkt. Op zijn niveau van Mgr. gaat het om het grote plaatje. Hij zou een voorbeeld moeten nemen aan Mgr. Vigano, de enige papabili die de Kerk van altijd uit het slop kan trekken.

    Voorts, let op, Amerikaanse schrijvers en commentatoren gaan allemaal mank aan echte info en lijden aan de hebbelijkheid, alles wat Europa betreft, te kleineren of zo mogelijk te torpederen. In die geest zijn ze opgeleid en moeten ze handelen.

    Zelfs VS sprekers die naar Europa komen, moeten eerst op het BuiZa ministerie in Washington langs komen, om voorgelicht te worden over hoe en wat te zeggen. De “VS reus op lemen voeten”, is innerlijk verdeeld geraakt, en niet meer levensvatbaar, want zij is niet gebaseerd op de Hemelse band van de Natuurlijke Orde. (10 Geboden)
    De EU is hetzelfde lot beschoren. En daarvoor betrof dat de joodse Sovjet Unie en het Duitse Reich.

    Dat is het gevolg van de grootste ramp die Europa ooit getroffen heeft, de revolutie in 1546, Luther’s “Reformatie”.

    Daarom spreek ik liever over de “Europese Revolutie van 1546 tot en met 2022” en verder.
    In die periode zijn 15 grote en vernietigende oorlogen en revoluties aan te wijzen.

    Na de Reformatie en de godsdienst oorlogen van boeren en buitenlui, tegen de “protestante” elites, volgde Voltaire ’s periode van “Verduistering”. Voltaire plus consorten en de Encyclopedisten, sloopten verder, de sociale, maatschappelijke cohesie. Zij werd de aanloop tot 1789. Zij bevorderden het atheïsme en ontnamen de wereld, Gods Licht.

    Maar als Gods Licht ontbreekt, herneemt de vòòr natuur van vòòr de Schepping, de absolute duisternis en absolute kou, zijn plek weer in.

    1. Wellicht ontgaat het u dat Mgr. Fulton J. Sheen overleed in 1979, geboren 1895, hij is van een vroegere generatie. Mgr Vigano geboren 1941 is van onze generatie.

     Mgr. Fulton Sheen besefte dat de meeste Amerikanen zich achteloos lieten inpalmen en in die tijd kon men dat eigenlijk nog een nieuw besef noemen. Maar blijkbaar begrepen zijn toehoorders nog niet hoe erg het zou worden, daarom lijkt het me nuttig zijn vooruitziende opmerkingen even te herhalen.

     — met de hoop dat mensen zoals N.N. en J.A.W. van Ettinger misschien toch nog eens dieper zullen nadenken: het is bepaald niet de Traditie die wereld en RKKerk heden in de meest duistere verwarring brengen maar wel individuen zoals ALLE grote wereldleiders met inbegrip van o.a. Zelensky, Bergoglio, Bill Gates, enz. — zij hebben heel veel bloed aan hun handen.

     1. Voor de goede orde: ik verheerlijk America en haar cultuur en religie geenszins. Ik vind het daarnaast veel te gemakkelijk om het verleden tot ideaal te verheffen.

      We leven NU, en we richten ons het best op de toekomst. Dus moet ons uitgangspunt zijn: waar staan we nu, en wat moeten en kunnen we doen om de toekomst beter gestalte te geven dan het heden.

      Het met geweld vestigen van een dictatuur, zal hier niet lukken; dat wordt vast en zeker revolutie, ten koste van veel mensenlevens en vernietiging van goederen en maatschappelijke structuren, en dat is dus niet te verkiezen voor een volger van Christus. We zouden moeten werken aan een culturele revolutie: een omslag in denken en handelen. Goede analyse, kennis van menselijke ontwikkeling én overtuigingswerk is dus gevraagd!

      Elke ketting is zo sterk als haar zwakste schakel. Wat onze samenleving betreft is dat nog altijd de individuele mens. Dáár moet onze christelijke revolutie dus beginnen: het goede in mensen erkennen en bevestigen; hen zo op weg zetten naar innige omgang met de Heer en zijn Woord. Maar dan moeten de ‘pedagogen/pastores’ zelf wel eerst goed zicht hebben op Jezus Christus en zijn Boodschap, óók in psychologische zin. (Ik zie daarvan in de rk kerk geen schijn van echt begin. Sterker: we zijn onze pedagogen en katholieke onderwijskundigen vrijwel kwijt!) En de grootste stoorzenders zouden moeten zwijgen. Niet door menselijk ingrijpen, want dan zet men de hakken in het zand, maar door natuurlijke oorzaken als natuurramp of tekort aan stroom en of elektronica.

      Alleen als het niet anders kan, zal men terugkeren tot de Bron van leven: Christus en de Schrift (NT).

      Aan elke andere strategie hecht ik weinig waarde, noch zie ik enig heil komen. We moeten gedwongen worden als samenleving om op onze schreden terug te keren, en weer goede zelfdiscipline aanleren en in praktijk brengen, want vrijwillig zijn we grosso modo te lui en te slap en blijven we ongemotiveerd.
      De wal zal het schip dus moeten keren, helaas. We zouden ons daarop systematisch moeten voorbereiden, maar ik zie ons helaas alleen achterhoede gevechten leveren op zeer ondergeschikte thema’s en problematieken.

      We missen begeesterde leiders, voortrekkers die geen dictators zijn! Met en op katholiek forum komen we helaas ook geen millimeter verder.

      1. Er valt niets meer te verheerlijken op het niveau van dit tranendal want de socialistische dictatuur is definitief een feit, tot binnen in de RKK toe.

       Het wachten is nog slechts op de grote dictator. Hij zal trachten Joden en Christenen te beduvelen zoals nooit eerder gezien omdat in onze tijd alles tot globaal denken werd ‘verheven’.

    2. Nabrander correctie,
     2de regel, lees : ” ……….Hij had een voorbeeld moeten nemen aan Mgr Vigano……………..” !!

 2. @Jules van Rooyen + eric-b-l,
  Jullie zoeken het veel en veel te ver.
  De reden dat meer en meer ‘Democraten’ hun partij verlaten en zelfs verhuizen naar Republikeinse staten is zéér eenvoudig:
  De democraten (partij van president Biden), willen wapenbezit vérder verbieden.
  Daarom voelen kiezers zich niet veilig voelt in ‘Democratische’ staten,

  Tja, de VS lopen in dát opzicht zeer ver achter ten opzichte van Europa.

 3. @Jules van Rooyen + eric-b-l,
  De VS lopen in dát opzicht zeer ver achter ten opzichte van Europa.
  Echter, Europa voert vele oorlogen op eigen gebied.
  Wat dát betreft lopen de VS zeer ver vóór op Europa.

  1. @ P. Derks,
   Ik zie hier bij ons links en rechts wel al wat angst de kop opsteken. In de VS stijgen de moordcijfers SAMEN MET JURIDISCHE BEDRIEGERIJ: de ergste misdadigers gaan vrijuit, terwijl men goede mensen wel tracht te veroordelen, en dat op een schaal die we hier nog lang niet kennen, voor zover ik het meen te overzien.

   Maar ik moet toegeven dat ik al heel lang geen eigentijdse berichten over eigen land meer volg. Tenzij toevallig de radio in de supermarkt en dat is me al teveel, mijn maag draait er van om.

   In 2013 veranderde Knack volledig en heb toen het abonnement opgezegd, maar mijn familie leest onaangeroerd voort samen met de dagelijkse duivels-TV. En zij hebben allen Latijns-Griekse humaniora gevolgd (voor wat dat nog waard kan zijn) terwijl ik geen enkel diploma bezit.
   ONBEGRIJPELIJK.

   1. @eric-b-l ,
    Ik lees al pakweg 45 jaar geen krant. De reden is men probeert steeds de boel op te jutten, terwijl het doel zou moeten zijn: nieuwsvergaring. de krant is een soort Mien Dobbelsteen geworden (’n roddeltante uit een televisieserie van jaren terug).

 4. beste moderator u heeft mijn laatste correctie op mijn tekst hier boven, nog niet doorgelaten ?

 5. Nabrander correctie hierboven,
  lees 2de regel, “…………Hij had een voorbeeld kunnen nemen aan Mgr. Vigano, de enige papabili……….”

 6. Verbazingwekkend, Eric, dat jij n.b. met bisschop Fulton Sheen aankomt! Sheen was toch een van de enthousiaste bisschoppen tijdens Vaticanum II. In zijn autobiografie, die ik hier heb, lezen we hoe hij onder de indruk was van het gebeuren en de aanwezigheid de Heilige Geest aldaar.

  To be a part of that Council, to mingle with more than two thousand bishops from different nationalities and cultures, and to sing the Creed together with them each morning is a Council of of Nations which would make the United Nations blush for want of a common commitmen

  en
  Those who read the Documents of Vatican Council II have no idea how much care and preparation went into every word they contained. Having been on several commissions both prior to the Council and after it, I can testify to how we would discuss various Latin words for a day in order to arrive at a precise meaning. Then, after a chapter was prepared, printed and given to the Council Fathers, the debates on each subject went on for months until finally there were hammered out documents that were acceptable to all except a very few who voted against them, either because they felt there should never have been a Council, or because a pet idea of theirs had not been incorporated.

  Daanaast wijst hij erop dat bij het concilie van Trente en bij Vaticanum I toch maar een mediterrane aangelegenheden bleven terwijl bij Vaticanum II “For the first time in the history of the Church, the dust of the world mingled with the dust of Peter.” Those of us who were at the Council knew the balance that was being struck between being in the world and not of it, but it was very difficult to convince either of the two extremes—the conservatives and the worldlings—of how the spiritual and social were to be combined.

  The document on “The Church and the World”— brought forth some of the most balanced thinking from the Council .

  Sheen behoorde dus allerminst tot de “conservatieven”. Hij heeft nogal wat op met “Church of the poor”, noemt Dom Helder Camara bijvoorbeeld “öne of the most sacrifical bishops in the Church”. Verder: I wonder if I was the only Conciliar Father who, before the Council, asked that there be a chapter on women. I had a strong conviction that the feminine principle in religion had been neglected.

  Kortom:
  To have been present at that Council and to have had a part in it was one of the great blessings the Lord bestowed on my life.

  Van Tradition in Action (sedevacant) begrijp ik dat Sheen voorstander was van de Mis in de landstaal, dat hij goed bevriend was met Johannes XXIII en Paulus VI etc. etc. Zie bijvoorbeeld Archbishop Sheen,an Enthusiast of Vatican II door Marian T. Horvat, Ph.D.
  (Tussenkopjes)
  Ardent supporter of religious liberty
  A pioneer in inter-confessional relations
  Not accepting the Council is demonic
  Adept of the New Mass
  Against the Traditions of Trent
  “A Prelate in the progressivist wing…’

  Er staan verschillende andere kritische artikelen over Sheen op deze website.
  Onder meer: Fulton Sheen, a Fan of Teilhard de Chardin

  Kijk ook naar “Bishop Sheen on Blessed John XXIII” op Youtube

  1. Lazen en overwogen de moderator annex perswoordvoerder annex Veroon c.s. maar meer de Schrift, en dan vooral het Nieuwe Testament zonder vooroordeel (zucht) Op enig moment zou het toch tot hen moeten doordringen waar het schort …. Zie bijvoorbeeld het Evangelie van vandaag.

   Uit Matteüs 15 – Over Farizeese en christelijke reinheid

   1 Op zekere dag kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus met de vraag:
   2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen wat ons van oudsher is overgeleverd? Want ze wassen hun handen niet voor het eten.’
   3 Hij gaf hen ten antwoord: ‘En gij dan, waarom overtreedt gij terwille van de eigen overlevering van u het gebod van God?
   4 God heeft immers gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en wie zijn vader of moeder vervloekt, moet sterven. 5 En toch leert gij: Wie tot zijn vader of moeder zegt: Offergave is mijn bezit waarmee ik u zou kunnen helpen, 6 heeft jegens zijn vader of moeder geen verplichting meer. Daarmee hebt gij het woord van God Krachteloos gemaakt terwille van uw eigen overlevering. 7 Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, toen hij zeide:
   8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
   9 Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren..
   10 Daarop riep Hij de mensen bij zich en sprak tot hen: ‘Luistert en wilt verstaan:
   11 Niet wat de mond binnengaat, bezoedelt de mens; de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat.’
   12 Toen kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Weet Gij dat de Farizeeën bij het horen van uw woorden er aanstoot aan namen?
   13 Maar Hij antwoordde: ‘Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is, zal worden uitgerukt. 14 Laat ze maar begaan: zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil.’
   15 Nu nam Petrus het woord en zei tot Hem: ‘Verklaar ons die gelijkenis.’
   16 Waarop Jezus antwoordde: ‘Begrijpt gij nu nog niets? 17 Beseft gij dan niet, dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en op een zekere plaats wordt verwijderd? 18 Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart en dat bezoedelt de mens. 19 Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering. 20 Die dingen zijn het die de mens bezoedelen; maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet.’

   Is het niet de gedrevenheid van de hoofdrolspelers van deze site door angst en vooroordeel waar zij voor alles aan vast willen houden uit vrees voor Het Oordeel van een vooral wrekende, straffende God? Was Jezus daar wel de Zoon en representant van? Jezus kennen zij m.i. helaas niet en de 1e Johannesbrief blijkbaar ook niet, althans niet de verstrekkendheid ervan. Maar ja, ‘Als de Heer het huis niet bouwt,.’ noch de kans krijgt om het huis te bouwen .. omdat de bewegingen van hun hart voortdurend opspeelt ..

   1. “Vreselijk is het, te vallen in de handen van den levenden God.” (Hebreeën 10,31)

   2. @N.N.
    Mt 22,14: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
    Iemand, die niet uit liefde voor Jezus handelt, kan beter uit ángst voor Gods oordeel handelen,
    Degene die dat alles niét doet, zal niet door de poort van de hemel gaan.

    1. @P. Derks
     Er is geen enkele reden om als christen angst te koesteren. God is liefde, erbarmen en vergevingsgezindheid pur sang. Dat laat Jezus zien, ondanks al zijn uithalen naar diegenen die verkrampt vastzitten in al te aards en menselijk wensdenken en logica.

     Het OT is daarbij nog erg cru:
     Zie Deuteronomium: ‘Vaders mogen niet ter dood gebracht worden om hun kinderen, en hun kinderen niet om hun vader. Ieder zal ter dood gebracht worden om zijn eigen schuld.’
     Zie Ezechiël: ‘Alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn vader, en de vader niet voor de zonden van zijn zoon.’
     ‘De mensen geloofden dat maar mondjesmaat, en meenden al maar stoffelijke offers en boetedaden te moeten stellen om de God van Israël tevreden te stellen.

     Met het NT wordt die meedogenloze hardheid voor de ware volgelingen van Jezus losgelaten.

     Met Christus breekt er een nieuwe spirituele / mentale tijd aan. Paulus schreef daarom (2 Kor. 5, 17) ‘Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.’

     Als Paulus de Tessalonicenzen voorhoudt dat ze steeds moeten streven naar wat goed is voor elkaar én voor alle mensen (1 Tess. 5) roept hij de mensen uitdrukkelijk zelfs op:’weest altijd blij’ (vs. 16)

     Is het dus onze roeping om het negatieve, vreeswekkende te leven (en daarmee voor te leven) en verkondigen i.p.v. de vrede, vreugde en vrijheid der kinderen Gods? Nee, we zijn geroepen om LIEF te hebben. Meedogenloosheid dus te laten varen. De aarde is aan de machthebbers, en die dragen het zwaard niet te vergeefs. Als zij daar misbruik van maken, is ons opkomen daartegen echter gerechtvaardigd. Genade moet voor recht gaan, waar mogelijk! Blijvende vijandigheid gaat in tegen de Geest van liefde en warmhartigheid. Boos worden is menselijk, maar boos blijven is des duivels!

     Zie de zaligsprekingen in Mat. 5, 9 :’Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. ( ) Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’

     Zie wat Paulus schreef in Romeinen 8: ‘Broeders, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees. Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! ( ) Maar als wij kinderen zijn (van God), dan ook erfgenamen ( ) tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. ( ) Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. ( ) Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de vrijheid der kinderen God.’

     Waarlijk, als mensen – in – Christus zijn we begiftigd met grote hoop: het komt goed als we standvastig blijven in het naleven van zijn Woorden van geloof en hoop. En die hoop moet aan onze opgeruimde levenswijze en ons gedrag te zien zijn.

     Dus weg met de lange gezichten. Wees rouwmoedig op zijn tijd, maar maak er geen levenshouding van om pessimistisch te zijn, angstig enz. Met onze bekering is immers ‘de nieuwe mens’ reeds geboren. De Liefde is in ons gekomen en wil ons geheel en al omvatten en doorstralen. Wie echt door God (het Licht) is aangeraakt, wordt zelf een licht in de wereld, dat is te zien aan die mensen die we heilig noemen.

     Wat rest U dus; geef uzelf volhardend / blijvend aan Christus en de Vader en U zult zien hoe dat U en anderen gelukkig maakt temidden van veel aards onheil enz. Gij zult dan ook zelf meer en meer een Licht worden. ’n Voorbeeld ter naleving. Asgrouwe gezichten en meedogenloos handelen zijn nooit wervend voor welk geloven dan ook!

     1. @N.N.,
      U geeft ’n beknotte uitleg (volgens mij correcte uitleg van de bijbel) van de bijbel.
      Echter, Uw uitleg meldt niéts over ongelovigen (waarvan er tegenwoordig velen zijn.)

      God heeft echter de mens correct geschapen: iedereen die eerlijk is/probeert te zijn, wéét en beseft dat er een almachtige en eerlijke God is Die ieder mens geeft waar ie recht op heeft. Dat houdt tevens in, dat er velen zijn (verreweg de meesten onder ons), die bij de duivel terecht zullen komen.

      1. Dat is natuurlijk niet zo. De kennis over God verwerven we door overlevering en onderricht. Er zijn in alle tijden en op vele plaatsen op aarde mensen van goede wil die niet weten dat er een ene God is, omdat zij niet in aanraking komen met de verkondiging.

       1. @Willem Van Meert,
        Natuurlijk is het wél zo. Anders gelovigen heb ik uitdrukkelijk NIÉT vermeld.

        1. U schreef: “iederéén die eerlijk is/probeert te zijn, wéét en beseft dat er een almachtige en eerlijke God is”. Dat is dus niet zo, niet iedereen die eerlijk is en probeert te zijn, weet dat er een ene God is. Dat hangt af van de cultuur waarin de betrokkene geboren is. Niet iedereen dus.

         1. @Willem Van Meert,
          Ik BLIJF erbij, dat “iederéén die eerlijk is/probeert te zijn, wéét en beseft dat er een almachtige en eerlijke God is”.

          Nóg duidelijker:
          Ik BLIJF erbij, dat “iederéén die eerlijk is/probeert te zijn, wéét en beseft dat er één almachtige en eerlijke God is”. (De klemtoon ligt op één.)

          Dat besef is in onze ziel gelegd bij het prilste begin van ons ontstaan (lees prille embryo).

     2. N.N., ik wijs u nogmaals op de Hebreeenbrief. Leest u eens hoofdstuk 12 dat eindigt met ” Wij dus, die een onvergankelijk koninkrijk hebben ontvangen, we moeten vasthouden aan de genade, en daardoor God dienen, zoals het Hem welgevallig is: in vrome eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur!”

      Het lijkt mij dat “de moderator annex perswoordvoerder annex Veroon c.s.” die u vooroordelen vewijt, zch hier juist duidelijk van bewustzijn. U lijkt me iemand die met de meeste moderne protestanten meent dat als men eenmaal het geloof aangenomen heeft, het verder wel goed zit. God is nu eenmaal barmhartig en zal ons wel vergeven.Dat is niet eens eenzijdig, maar onwaar. Het leven is allesbehalve een gelopen race, om met St. Paulus te spreken. Een katholiek bidt dan ook steeds om de genade van de eindvolharding.

      In dezelfde brief lezen we bijvoorbeeld:
      Mijn zoon, verwerp de kastijding des Heren niet, En wees niet ontmoedigd, zo ge door Hem wordt bestraft.Want de Heer kastijdt dien Hij bemint, Tuchtigt elken zoon, dien Hij liefheeft. Verdraag het dus als een kastijding; God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet wordt gekastijd? Zo gij dus zonder kastijding zoudt wezen, waarvan allen hun deel krijgen, dan waart gij bastaards en geen zonen. (5b-9)

      St. Paulus kende de vrees: Maar het is mijn eigen lichaam, dat ik beuk en dat ik eronder houd, om na heraut geweest te zijn voor anderen, zelf niet afgewezen te worden.
      (1 Korintiers 9, 27)

      1. @Rinze
       Ter geruststelling, ik ben geen protestant en zal hopelijk ook nooit beweren dat God altijd alles vergeeft. Ik geloof zelfs niet in zijn straffende hand. Dat zou al te menselijk denken over, en het zich voorstellen van God zijn. Hij / Zij is van totaal andere orde dan de stoffelijke wereld kan weergeven. Idem geldt het “rijk Gods” dat ook totaal anders is dan wij ons kunnen voorstellen. Men moet het zoeken in de ‘wereld’ van het mentale, geestelijke, waar de liefde regeert.

       Zondaars zonder nederigheid en rouwmoedigheid ten tijde van hun dood, sterven zonder hoop op eeuwig geluk. Dat is hun hel. Zij die geloven in Christus en dus in-Christus-zijn daarentegen zullen in het hierNUmaals vaak al iets mogen ervaren van het eeuwige geluk. Veel heiligen – zoals Titus Brandsma O.Carm. bijv. – berichtten ons reeds daarvan: hun godsontmoeting te langen leste. Er gaat immers meestal een pijnlijke periode van lijden en groeiende onthechting aan vooraf. En dat loonde reeds hier, op aarde!

       We moeten dus niet overdrijven. Als ik toch overdreven heb in uw ogen, dan spijt me dat, want was en is niet de bedoeling.

 7. @ Rinze (3 augustus 2022 om 10:20)

  Dat is inderdaad verwarrend, maar de profetie van Bisschop Sheen staat als een rots.

  – “Patriottisme is een deugd”
  – Quo Vadis, Amerika?
  – We hebben niet langer meer liefde voor God, we hebben liefde voor . . . geen liefde meer voor het land.
  – “alle rechten en vrijheden komen van God”

  – “dat de Schepper de mens bepaalde onvervreemdbare rechten heeft gegeven, die niet kunnen worden ontkend, waaronder het recht op leven, op vrijheid en het streven naar geluk.”

  – de mystiek van Johannes van het Kruis, “Todo y Nada“, “God of Niets“.
  Je geeft jezelf volledig aan God of je geeft niets.

  – “zoals de arend zich beweegt onder zijn jongen, zo beweegt God zich onder de volken.”
  Vooral met dit laatste citaat (Deut. 32:11) bewijst hij geen socialist te zijn.

  Hoe dit moet rijmen? Ik ben indertijd door het modernisme goddeloos geworden, vandaar evolutie naar ideologisch socialisme en door Amerikaanse hippie-protestanten in Amsterdam terug gelovig geworden. Maar ik las in die jaren ook boeken over Maria.
  Het bloed kruipt waar het niet gaan kan want God laat je niet los, hoe hard de wervelende stormwinden je ook alle zicht op de waarheid trachten te ontfutselen. Mijn overleden broer las goddeloze filosofen en was van mening dat het zonnewonder van Fatima veroorzaakt werd door aliens.

  Deze tijd waarin we leven is een tijd van grote verwarring maar bisschop Fulton Sheen toont in zijn profetie aan dat God toch altijd het laatste woord heeft. N.N. en J.A.W. van Ettinger hoeven zich dus niet geheid te voelen in hun ‘modernistische’ beleving.

  God’s wonderen blijven verbazen, in ieder mensenleven.

 8. @P. Derks

  U gaat naar ik vermoed uit van wat U gelezen hebt in:
  – Genesis 18 en 19, – Leviticus 18 en 20, – Romeinen 1,
  – 1 Korintiërs 6, – 1 Timoteüs 1, – Judas 1, – Efeziërs 4, en vooral
  in het boek Openbaring van Johannes of wel de Apokalyps, hoofdstuk 21, vs. 6b – 8. Immers, daar lezen we hoe Johannes te Patmos Christus als volgt meent te horen spreken:
  ‘Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint zal dit alles krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.’

  U legt me hier, voor deze site, een zeer heikel punt voor: hoe moeten we Schrift lezen en verstaan? En in vervolg daarop: mogen we de visionaire uitspraak van een vrijwel zeker in een delirium verkerende profeet (als gevolg van strenge ascese, vooral van vasten) opvatten als eeuwig geldende norm én dus ook een-op-een toepassen op mensen en situaties destijds, maar ook bijna 2000 jaar later?

  Allereerst hebben we in de Apokalyps te maken met uitingen in de context van een sterk mannelijke, patriarchale cultuur vol heftige emoties en harde oordelen: alles is zwart of wit. Zorgvuldig de realiteit beschouwen was bepaald niet in trek. Zelfs schriftgeleerden en Farizeeën blonken er niet in uit. De Wet van Mozes, de Joodse spijswetten enz. werden aanvankelijk vooral letterlijk gelezen en slechts beetje bij beetje door de eeuwen heen soms ook in overdrachtelijke, figuurlijke of geestelijke zin beschouwd waar dat noodzakelijk bleek om recht te doen aan de concrete situatie van mensen. In de Talmoed of mondelinge leer van het Jodendom kan men nog zien hoe de uitleg van de Tenach (de vijf boeken van Mozes) steeds beter via discussies onder rabbijnen (en recent ook andere wetenschappers) uitgelegd is geworden. Wij kunnen daarvan zeker leren voor onze eigen omgang met de Schrift.

  Bij het beoordelen van verantwoordelijkheid en schuld hebben we immers niet alleen te maken met het waarneembare feit – de misdaad / zonde – maar ook met de situatie, zowel buiten / om de dader heen, als in – de geestesgesteldheid van – de dader. Iets kan objectief, van buiten bezien, volkomen fout en verwerpelijk zijn, maar door verminderde toerekeningsvatbaarheid van de dader toch geheel niet of maar ten dele of helemaal niet strafbaar.

  De vraag is dan: weten we genoeg van de context waarin het feit plaatsvond d.w.z. van de omstandigheden waaronder ze plaatsvond en de geestelijke gemoedstoestand van de dader, om een goed, rechtvaardig oordeel te kunnen vellen over dader en daad?

  M.i. zijn wij gewone stervelingen nauwelijks in staat om alle aspecten van een daad goed te overzien. Specialisten in het menselijk brein zijn al nauwelijks in staat om een mens en zijn/haar brein geheel rechtvaardig te beoordelen. Het is daarom maar goed dat er een God is, de rechtvaardige zelve, die ons hart en nieren proeft (Jeremia 11, 20 en 17, 10), maar tegelijk ook de barmhartige bij uitstek is. Zie zijn Zoon en diens oordelen een concrete zondares, prostituee, corrupte belastingambtenaar en goede moordenaar. Het is dus goed om voorzichtig te zijn met oordelen over anderen; wij kennen hen en hun geestelijke plus fysieke context doorgaans onvoldoende. Over de norm kan men stellig zijn (10 Geboden) maar de medemenselijkheid plus rechtvaardigheid en pastoraal vraagt om grote voorzichtigheid en terughoudendheid. Wij zijn God niet! Uiteindelijk is Hij het toch die bepaalt of iemand het Rijk Gods zal beërven. Na de zonde is er immers nog altijd berouw en bekering mogelijk. Dat impliceert dat we dus ook rekening moeten houden met gerechtvaardige vergiffenis / vergeving.

  De uitspraak in Apokalyps, Hfdst. 21 lijkt dus verschrikkelijk stoer en rechtlijnig, maar als men de zaken concreet maakt dan moet ons oordeel doorgaans toch veel subtieler zijn dan meestal vermoed. Immers: wie is die “lafhartige”, die “verdorvene”, die “moordenaar”, die “hoereerder”, die “tovenaar”, die “afgodendienaar”, de “leugenaar”? Wat weten we van hem / haar? Zijn zij niet misleidt door anderen en waren ze geheel of ten dele niet in staat om fout en goed van elkaar te onderscheiden? Kregen ze hun kwalificatie niet van ons die bevooroordeeld waren/zijn en een traditioneel etiket zomaar plakken op een fenomeen dat we eigenlijk helemaal niet goed kennen omdat de traditie en haar representanten nu eenmaal een negatief oordeel meteen klaar hebben?

  Goed dus dat er een God is aan wie we het eigenlijke oordeel kunnen en vooral zouden moeten overlaten. We kunnen immers ook niet uitsluiten dat God zelf het kwaad geschapen heeft om niet allen de dader maar ook ons op de proef te stellen en ons in het goede te sterken, standvastiger te maken.

  De vraag rest dan ook: moeten we medemensen wel bang maken met ons zinspelen op hel en verdoemenis als ze niet dit of dat nalaten? Ik meen dat men ook met bangmaken voorzichtig moet zijn. Vroeger deed meneer pastoor en zijn collegae opvoeders van het volk graag zijn parochianen / kinderen sidderen door het vooruitzicht op het vuur in de hel als ze niet ….. We weten nu dat al te veel nadruk op straffen het geestelijk welbevinden van mensen ernstig in gevaar kan brengen. (Veel van onze voorouders werden in hun dagelijks functioneren ernstig belemmerd door neurosen, scrupuleusheid enz.!) Die angstpsychosen werden bovendien vanzelf weer doorgegeven aan volgende generaties, hoewel het in oorsprong niet meer om het lijf had dan foutjes / dagelijkse zonden die nu eenmaal bij de ontwikkeling horen van een baby die de symbiose met de moeder moet overwinnen, en zijn intelligentie en wil moet ontwikkelen via de taal enz., maar altijd “by Trial and Error”. Probleempjes dus waar men spelenderwijs overheen komt, maar waarbij men geen aanhoudende negatieve gevoelens kan gebruiken op straffe van blijvende stagnatie in ontwikkeling c.q. volwassen menswording. Er zijn echter ook nu al ontwikkelingsstoornissen genoeg die voorliggen ter behandeling. Psychiaters en psychologen hebben werk te over, denk ik zo.

  Voorzichtigheid is dus geboden als het gaat om de verkondiging van hel en verdoemenis. Denk maar aan het adagium van de pastor: ‘een leeuw op de kansel, maar een lam in de biechtstoel.’ Laten we nooit op Gods stoel c.q. die van de pastor gaan zitten, maar zo lang mogelijk barmhartig en vergevingsgezind blijven. Wij hebben hoop. Laten we die koesteren!

 9. @N.N.,
  Ik ben R.K. – gelovig opgevoed door mijn ouders.
  Na ’n opstandige periode van mij, heb ik catechese-onderricht gevolgd van bisdom Roermond, wat toentertijd werd gerund door de werkelijk rechtlijnige en gelovige † mgr. Gijsen.

  Ik heb werkelijk nóóit van mijn familie (tm mijn opa’s en oma’s toe), dat zij bang gemaakt werden door de kerk. Wél heb ik mijn beide opa’s en oma’s vol achting en respect horen praten over de kerk en haar leiders.

  Psychiaters en psychologen had je in de tijd van mijn grootouders niet.
  Die handelen vanuit eigen belang (wie wil z’n goed betaalde baan verliezen?) en vanuit misbruik maken van datgene wat ze geleerd hebben van het menselijk brein.
  (Dit zeg ik, terwijl een van mijn kinderen ruim 10 jaar samenwoont met een psychologe.
  (Nóóit heb ik over haar professie gesproken. Dat kunnen wij ook beter houden zo.

  1. @P. Derks,
   Mijn antwoord aan U begon ik met te zeggen dat het ging over een heikel (= hachelijk, netelig, precair, lastig, gevoelig) onderwerp voor deze site en dus voor mensen als U. Ik heb geschreven wat ik geschreven heb, en dat was slechts mijn mening. U heeft mijn mening echter niet steekhoudend kunnen weerleggen. U zette er slechts uw zeer beperkte familie-ervaring en mening naast, en dat is goed. Ik ga U echter niet betwisten of becommentariëren.

   Wel zou ik U vriendelijk willen raden: schakel eens wat vaker over naar Wikipedia of een andere encyclopedie alvorens commentaar te leveren. Lees daar in dit geval dus eens het lemma: “Geschiedenis van de psychiatrie”.

   En als U meer wilt weten over de strijd in Nederland tot verbetering van de geestelijke volksgezondheid onder katholieken in de 20e eeuw – een strijd die m.n. door geleerde priesters (psychologen, moraaltheologen, kerkjuristen enz.) en hun leken collega’s gevoerd werd o.a. op basis van de ervaringen van heel veel gewone priesters in hun biechtstoelpraktijk! – en in samenspraak ook met hun bezorgde bisschoppen! – dan verwijs ik U graag naar het uitvoerige studie van dr. Hanneke Westhoff (*1942) getiteld: “Geestelijke bevrijders – Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw”, verschenen in 1996 bij de uitgeverij Valkhof Pers te Nijmegen.
   m.vr.gr.

   1. @N.N.
    Kort en bondig:
    U bent een opstandige en moderne ‘katholiek’ … áls U al R.K. gelovig bent.
    Ik laat mjj niet de les lezen door U.

     1. @P. Derks
      U zoekt ruzie?
      Als U zelfbewust van uw zaak mag meedoen op dit Forum, dan geldt dit toch ook voor elke deelnemer?! Ik lees U dus niet de les, maar geef slechts mijn mening op basis van mijn persoonlijke levenservaring en kennis. U zoekt er iets anders achter, maar dat is uw probleem, uw achterdocht en boosheid die U zulks ingeeft te doen.

      Heeft U overigens al gelezen wat Paus Franciscus zou hebben besproken op 29 juli j.l. in Canada met de jezuïeten aldaar? Zeer lezenswaardige overweging m.i., al gaat U er natuurlijk al bij voorbaat van in de gordijnen. Toch maar eens lezen en overwegen, als uw huidige boosheid is gezakt, en U zich enigszins kwetsbaar, aanraakbaar kunt en wilt opstellen! Lukt dat niet, lees dan het artikel dat ik U hier aanbeveel vooral niet.
      Zie: Katholiek Nieuwsblad en het artikel: ” ‘Traditionalisme is een ‘dode herinnering’: paus pleit voor een kerk die zich blijft ontwikkelen”. Dit is een vertaling en samenvatting van het oorspronkelijke artikel van Elise Ann Allen in Crux (zie cruxnow.com) d.d. 05 aug. 2022 met de titel: “Traditionalism is ‘dead memory’ and ‘paganism of thought'”.
      Met vriendelijke groet.

      1. @N.N.
       Is U al het volgende opgevallen?:
       Vuilnis kom je overal tegen,zoals:
       de vuilnisbelt
       op straat
       hier op deze site
       zelfs in de kerk.
       m.o.gr.

 10. @ N.N.,
  Misschien vergat u even dat Adam en Eva uit het paradijs werden verjaagd omdat zij ‘slechts’ EENMAAL ongehoorzaam waren. Moeten biechten is altijd een vernedering maar ik weet van meerdere christenen dat zij heerlijke feedback krijgen en dat weegt op tegen de uitzichtloze in-fluisteringen van de duivel.

  Moeilijk verteerbaar is het feit dat te veel hooggeplaatsten in kerk en wereld om een of andere reden moeten buigen voor de loges, of nog erger: zelf loge-ingewijden zijn zoals mgr. Danneels.

  U en J.A.W. van Ettinger wekken altijd weer bij mij dat beeld op logemannen te zijn, of een soort medeplichtigen van een der onchristelijk geworden bisschoppen.
  Maar dat is wel leerzaam, uw suggestief taalgebruik verraadt u. Sedert vele jaren heb ik te maken met vooral vrouwen die suggestief spreken vanuit bepaalde talenten waarover zij beschikken. Dat herken ik helaas ook bij onze Belgische bisschoppen en bij veel moderne priesters.

  Traditionele priesters gebruiken hun talenten op betrouwbare wijze en dat is verheugend en dus niet benauwend.

  1. @Eric-b-l
   Elk vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. Probleem zijn echter altijd de bijgedachten die alle woorden nu eenmaal oproepen als er achterdocht en boosheid in het spel zijn. Dat – die achterdocht en boosheid – zijn echter niet de schuld van de spreker of schrijver, maar zijn een probleem van de luisteraar of lezer. Ik ken geen medicijn dat ik U hiertegen kan aanraden.
   Ik neem Uw referentie, beter reminiscentie of herinnering naar “logemannen of een soort medeplichtigen van een der onchristelijk geworden bisschoppen” dan ook maar als kennisgeving aan. U voelt u blijkbaar bedrogen. De vraag blijft bij mij dan opkomen: heeft men U echt bedrogen of voelt U zich slechts bedrogen omdat de boodschap die men U bracht niet pastte? Zit U niet gevangen in uw eigen opvattingen over satan, de duivel en duivelse praktijken? Als men immers in de grond van de zaak overheersend bang is, dan ziet men al gouw aanleiding om die angst te activeren. En hoe meer men zich tegen die angsten, beelden, voorstellingen, gedachten verzet, hoe groter de angsten worden. Men kan beter zijn angst in de bek kijken en gaan zien wat het in werkelijkheid is: projecties van de eigen onwelkome begeerten, dromen en gedachten. Veelal onwelkome beelden en vooral veel woorden en flarden van zinnen die men krampachtig koestert, alweer uit angst voor ….. verlies aan grip op de werkelijkheid.
   Daar is wat aan te doen, maar niet hier, en niet door mij. Raadpleeg daarvoor je huisarts!
   Ik wens je veel sterkte.

   1. @ N.N.,
    het gaat over onbetrouwbaarheid. U hebt er geen idee van wat het betekent wanneer blijkt dat een nog weinig gebruikte kerk toch nog onder een werelds bestuur staat en men ontdekt dat geen enkel der bestuursleden interesse kan opbrengen voor de traditie. ‘Moderne’ bestuursleden zijn dikwijls mensen met een hoge dunk of nog erger een zekere graad van narcisme. Een dergelijke kerk in een stad is bovendien gemakkelijk een mikpunt voor wildvreemden waardoor men in bizarre situaties terecht kan komen. Een kerkje in een klein dorp lijkt veilig maar is dat niet. Wanneer alle bestuursleden echt katholiek zijn blijft er het probleem van een bestuurslid met een gezin. Erg kwetsbaar, nietwaar? Een website is boeiend voor betrekkelijk vrije mensen zonder gezin want altijd leerzaam. Maar leerzaam is niet altijd synoniem voor aangenaam. Toch dank ik u voor uw dubieuze deelname aan dit forum, ik tracht alles op te offeren aan Jezus en Maria voor het heil van uw ziel en andere zielen.

    1. @Eric-b-l
     Het gaat niet om onbetrouwbaarheid, maar om betrouwbaarheid.
     Het oordeel daarover is altijd en allereerst het oog (p.p.t. voor alle zintuigen en waar de info daaruit samenkomt in het menselijk brein) van de waarnemer.
     In uw oordelen wordt dus altijd eerst de beoordelaar (U) zichtbaar.
     Is er een mismatch tussen uw oordeel en dat van anderen, dan dient U allereerst bij Uzelve te raden te gaan over de echte oorzaken daarvan.
     Ik krijg sterk de indruk dat U al meteen met de vinger wijst naar anderen; zij zijn schuldig aan mijn leed enz. Maar, ziet U de werkelijkheid wel helder, en is uw oordelen wel rechtvaardig? Heeft U alle aspecten van een zaak wel meegenomen in uw oordelen?
     Ik vermoed dat U helaas toch vaak tekortschiet. Naar redenen moet ik gissen. Het probleem ligt daar waarnaar U niet durft te kijken; uw angsten. Met onzekerheden en de voorlopigheid van al uw vermeende inzichten plus die van anderen zult U toch echt moeten leren leven of U moet kiezen om buiten de samenleving i.c. kerk te gaan leven als kluizenaar zonder toegang tot literatuur. lectuur en media. Alleen dan kunt U zichzelf genoeg zijn en blijven zonder aanvechtingen van buiten uzelf. De aanvechtingen vanuit uw eigen lichaam en geest zullen U altijd blijven begeleiden tot uw laatste snik, net als dat bij ieder van ons het geval zal zijn. U ziet dat o.a. bij de H. Antonius en andere heiligen. Men kan nooit ontsnappen aan het lijden dat eigen is aan ons aardse z i j n !
     Ik wens U sterkte.
     m.vr.gr.

     1. @N.N.
      U zit plotseling én heel veel op deze site.
      De EU moet toch wel heel erg hoog zitten met deze site.
      Één vraagje: hoeveel krijgt U ervoor betaald?

      1. beter:
       @N.N.
       U zit én plotseling op deze site plotseling én heel veel op deze site.
       De EU moet toch wel heel erg hoog zitten met deze site.
       Één vraagje: hoeveel krijgt U ervoor betaald?

       1. @N.N.
        U bent ooit kerkganger geweest en nu bent U de kerk aan het verraden.

        Apostel Judas meende óók dat ie veel betaald kreeg van de toenmalige bestuurders. U weet ongetwijfeld hoe het met Judas afliep.

        Ik hoop werkelijk, dat het met U + de Uwen beter afloopt dan Judas.
        Aan U is de keus.
        m.o.gr.

    2. @ N.N., u hebt niet gemerkt dat p. Francis de eeuwenoude Traditie meen te kunnen verbieden?

 11. Niet altijd eens met uw reacties, beste P. Derks, (te vaak), maar gezond verstand kan U niet worden ontzegd.

  ‘Anonimus’ is onze huis leuteraar van het modernisme, de relativist, die alle misdragingen tegen de Natuurlijke Orde (=10 Geboden), naar de omstandigheden beoordeelt. We hebben dat ook in
  de ” rechtspraak !!! ” gezien. De dader was altijd te beklagen, het slachtoffer deed er niet toe, hij was een hinderlijke bijwerking. De dader moest gezien worden vanuit zijn “opvoeding”, zijn “milieu”. Zelfs islamietische messentrekkers werden vrij gesproken, omdat messentrekken erbij hoort, deel is van de islam ideologie. Hun misdaden passen in het islamitische “cultuur”, patroon. Dus al die “verwarde” personen, werd de hand boven het hoofd gehangen, alles werd gerelativeerd, naar tijd, plaats en omstandigheden. De glijdende coulissen van kard. Ratzinger, die zijn idioterie nog steeds vol houdt.

  Onze huis modernist “Anonimus” stelt de mens centraal, niet de 10 Geboden God’s. In hun ideologie past de leugen, dat de tijd vòòr dat vervloekte Vat 2 Concilie (1965), de gelovigen gevangen hield in het stramien van goed en kwaad. Mijn jeugd herinneringen zijn als die van U, in één woord, harmonieus en gelukkig.

  Als kleine misdienaar voelde je God en de hemel nabij, tijdens het dienen, aan de voet van het altaar. Ik zal dat nooit vergeten. En na de H. Mis kreeg je in de Sacristie de Zegen van het kruis. Ik heb zeer dierbare herinneringen.

  Een ieder wist waar je aan toe was. Goed en kwaad, fout of juist, lagen vast.

  Op het maatschappelijke vlak, waren “scheidingen” tussen gehuwden, zeer zeldzaam, vrouwen waren in eerste instantie moeder. Zij kenden hun plaats, zij waren er voor de kinderen, en de mannen voelden zich sterk verantwoordelijk voor hun vrouw en hun grote gezinnen. Het gezin was de “hoeksteen” van de samenleving. Wetgeving was daarop toegespitst en bood vrouwen ook het kader van speciale bescherming. Progressieve regeringen jaren 1960 en 1970, na het V2 concilie, hebben dit afgeschaft.

  Mannen raakten in die tijd, ontworteld van hun verantwoordelijkheden als vader, met de teloorgang van hun autoriteit, tijdens de anti-autoriteit revolutie, in die tijd van Mei 1968. Dat vervloekte V2 concilie gaf de aanstoot. Zij vernietigde in sociaal opzicht, de maatschappelijke hoekstenen.

  Na dat vervloekte V2 concilie (1965), kwam de aardverschuiving op gang. Linkse regeringen in de jaren 1960 en 1970, creëerden de “puinhopen van links” (Pim Fortuyn). De laatste minister president die het gezin beschermde was de katholieke minister Van Agt. Hij leeft nog steeds.

  Nu is de vrouw misvormd geraakt, maatschappelijk gedevieerd van haar oorspronkelijke hoofdtaak als moeder, het krijgen van kinderen, of het zich toewijden aan de Heer.

  Het feminisme heeft het “moeder hart” van de samenleving vernietigd. Zij is vervreemd geraakt van haar God gegeven taak en natuur, gedegradeerd tot een functioneel maatschappelijk object als carrière vrouw, of in de meest slechte zin als …….. ! Abortus van een “sta in de weg”, dreigt zelfs als een “recht” te worden gepromoveerd.

  Modernisten à la “Anominus”, binnen de Kerk, hebben met hun relativistische mooi praat, de fundamenten van de Christelijke beschaving, en die van de Kerk van altijd, vernietigd. Een voorbeeld, “scheidingen” kwamen indertijd nauwelijks voor. Nu zijn huwelijken niet meer vanzelfsprekend en de niet gescheiden koppels bijna een uitzondering, met name onder de jongere generaties.

  De duivel creëert altijd ellende en ongeluk. Alleenstaande vrouwen zijn de klos. Zij vertegenwoordigen de zichtbare schande der moderniteit.

 12. @Jules van Rooyen,
  U zegt het op de juiste manier en op de juiste toon: Het feminisme heeft het “moeder hart” van de samenleving vernietigd.

  Ikzelf zou het liefst wat strakker en straffer zeggen:
  Het feminisme heeft de gezinnen verwoest. Vele kinderen leven nu zonder hun natuurlijke vader. Zij leven nu met een vervangende vader:

  Inmiddels zou 10% van alle vaders stiekem niet echt de vader zijn van het kind waarvan ze denken wèl de biologische vader te zijn.

  Vanwege het feminisme zijn er andere “gezins”vormen bedacht:
  Kerngezin.
  Uitgebreid gezin.
  Een-oudergezinnen.
  Alleenwonenden.
  Ongehuwd samenwonenden.
  Living Apart Together (LAT)
  Living Together Apart (LTA) (= gescheiden ouders, die wél actief proberen om de ouderrelatie te behouden)
  geregistreerd partnerschap
  Nieuw samengesteld gezin.

  Verder heb je nog:
  de regenbooggezinnen: samenwonende lesbische stellen en homokoppels met kinderen;
  het juridische en biologische vaderschap.

  Er kan in onderling overleg worden beslist om een DNA-test te laten uitvoeren, maar indien daaruit blijkt dat u, de juridische vader, inderdaad niet de biologische vader bent, dan is de tussenkomst van de afstammingsrechter noodzakelijk om het juridisch vaderschap te doorbreken.

  Besef alstublieft, dat men dit hun eigen kinderen allemaal aandoet, omdat men de kut of lul niet in de eigen broek kan/wil houden.

  Verder heeft zulk promisque gedrag (= behoefte hebbend aan wisselende seksuele contacten) tot gevolg, dat men niet naar de kerk gaat vanwege de “belerende” toon van de kerk. Dan wordt gezegd: waar bemoeit de kerk zich mee? Of men verwijst naar het promisque gedrag van de geestelijken-zélf om niet ter kerke te hoeven gaan.

  Arme kinderen van vandaag. Door het losgeslagen leven van hun natuurlijke ouders, wordt hun kinderen het recht ontnomen om God te leren kennen.

  1. Wat verstaat u onder feminisme? Het is een vlag die vele ladingen dekt, die vaak met elkaar niets te maken hebben. Het zou in het licht van uw standpunt verhelderend zijn als u zou toelichten wat u juist verstaat onder feminisme en wat niet.

   1. @Willem Van Meert,
    Op Uw verzoek:

    officiële verklaring feminisme:
    Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie.

    eigen verklaring feminisme:
    Opstandige vrouwen, die menen zonder man ’n beter en welgevulder leven op te kunnen bouwen.

    1. Bedankt voor de verduidelijking. Het is duidelijk dat uw persoonlijke definitie niets vandoen heeft met de offici¨ele verklaring. Persoonlijk ken ik ook maar heel weinig vrouwen die aan uw definitie beantwoorden, ik zie ook niet wat er verkeerd aan is dat mensen beslissen om zonder partner door het leven te gaan, er zijn zowel mannen als vrouwen die die keuze maken.

     1. @Willem Van Meert
      Uw uitspraak wat duidelijker gezegd:
      U maakt óók deel uit van de aanhangers van feminismten. Bah.

      In de jaren ’60 had je de Dolle Mina’s. Die waren echter wél duidelijk: zij waren voor abortus. Daarom was hun leuze: baas in eigen buik.

      De feministen zijn echter totáál dol: in feite proberen zij om de baas te spelen over de man (net zoals zij de baas spelen over de eigen buik).

      1. @Willem Van Meert,
       Het zou mij niéts verwonderen als U ’n vrouw bent, die zich uitgeeft voor ’n man (= vrouw die zich op deze site kenbaar maakt als man).

       1. @Willem Van Meert,
        U bent zó scherp van tong als een vrouw. Ik twijfel er niet aan, dat U ’n niet ter kerke gaande vrouw bent.

        1. wegens verkeerd Nederlands, mijn verbeterde reactie:
         @Willem Van Meert,
         U bent zo scherp als de tong van een vrouw. Ik twijfel er niet aan, dat U ’n niet ter kerke gaande vrouw bent.

         Ik heb maar één vraag aan U: bent U van de EU???

         1. Beste mijnheer Derks, ik ben een vader van vier en grootvader van drie kleinkinderen. Ik ga wekelijks naar de H. Mis en ik ben biomedisch wetenschapper van opleiding en beroep. Zoals gezegd is “feminisme” een heel brede term en is het niet altijd duidelijk wat mensen daar mee bedoelen. U heeft in elk geval een heel enge en een beetje wereldvreemde definitie. Ik ben absoluut een feminist in die zin dat ik vind dat de maatschappelijke gelijkberechtiging van mannen en vrouwen niet ter discussie zou mogen staan en dat mannen en vrouwen dezelfde vrijheden moeten hebben om keuzes te maken in hun leven. De politiek en de samenleving moeten dat mogelijk maken door er voor te zorgen dat mannen en vrouwen keuzes kunnen maken binnen de mate van het mogelijke zonder dat de zorg voor het gezin in het gedrang komt. Maar welke keuzes er binnen een koppel gemaakt worden is iets waar de buitenwereld zich niet mee te moeien heeft zolang het welzijn van de kinderen voorop staat. In die zin ben ik absoluut een feminist ja, en gelukkig getrouwd met een vrouw die er hetzelfde over denkt.
          Feminisme zoals u beschrijft: vrouwen die zich beter vinden dan mannen en liever geen man hebben: ik neem aan dat die wel zullen bestaan, maar ik ken zo in elk geval niemand. Het lijkt mij ook eenieders goed recht om over zichzelve te denken wat men wel en ervoor te kiezen alleen door het leven te gaan. Ik zie niet goed in welke schade daarmee aan wie dan ook berokkent wordt.

          1. @Willem Van Meert,
           Bedankt voor Uw antwoord.
           Ik heb geen wereldvreemde definitie inzake vrouwen.

           In de jaren ’60 had je de Dolle Mina’s. Die waren echter wél duidelijk: zij waren voor abortus. Daarom was hun leuze: baas in eigen buik.

           De feministen zijn echter totáál dol: in feite proberen zij om de baas te spelen over de man (net zoals zij de baas spelen over de eigen buik).

           Het is héél eenvoudig: Volgens mijn visie (die volgens U zeer eng is en wereldvreemd), dragen zowel de man als de vrouw de vólle verantwoording van een foetus (zeg maar: baby in de buik).
           Zowel man als vrouw dienen zich daarvoor te verantwoorden jegens God en jegens de foetus en jegens de maatschappij.

      2. @P. Derks. Even een vraagje tussendoor: hoe zou het toch komen dat het feminisme in haar publieke activisme juist door VROUWEN was en wordt vormgegeven en niet door mannen?

       Zou het niet zo kunnen zijn dat zij ontevreden waren en zijn omdat ze niet gehoord werden, in hun aspiraties niet erkend, en in hun rechten beknot?
       En dat terwijl ze in intelligentie gemiddeld bepaald niet onderdoen voor mannen ook niet die in politiek, bestuur en wetenschap.

       Hoelang hebben vrouwen niet moeten wachten alvorens op universiteiten en in de wetenschap welkom te zijn? In de kerken zijn ook nog vaak achtergesteld bij mannen!

       Hoelang al worden vrouwen in bepaalde kringen nog louter beoordeeld op wat ze tussen de benen hebben (de theo-biologie, fysicisme zoals o.a. recent nog op schrift gesteld door de H. Paus J.-P. II in zijn ‘Theologie van het lichaam”, terwijl dat voor elk weldenkend mens seksisme pur sang is? Iedereen met een beetje meer dan gemiddelde intelligentie moet daar toch tegen in verweer komen?!

       Natuurlijk voelen sommige mannen zich dan in de kuif gepikt, maar is de mannelijke superioriteitswaan en wens tot alleenheerschappij niet gewoon grootheidswaan en heerszucht of machtswellust?

       U mag mij dan modernisme verwijten, maar is dat niet gewoon een poging om mij in de hoek te zetten als een kwaadaardig wezen? Mij lijkt dat toch erg kortzichtig. Zeker er schort veel aan mijn bescheidenheid, maar ik zit er met mijn vragen aan U beslist niet ver naast. Wij mannen moeten ons nog meer bescheiden opstellen, en meer gelijkwaardigheid in alles – ook inzake gezins- en maatschappelijke vragen – nastreven. De biologie en het mensbeeld in de Thora enz. zijn niet allesbepalend. Wij moeten onze zintuigen en hersens ook anno 2022 blijven gebruiken. Dus goed waarnemen en overwegen. Mannen en vrouwen zijn geschapen om elkaar aan te vullen, niet om tegenover of boven vrouwen elkaar te staan.

 13. @ Jules van Rooyen.
  Waarom u regelmatig paus Benedictus XVI zo respectloos vernedert is me een raadsel. Onder Jan Paul II was hij 25 jaren lang de machtigste man van het Vaticaan met meerdere titels. Dat betekent dat hij zeer veel moest delegeren. Dat betekent ook dat hij de verantwoordelijkheid droeg voor de fouten van zijn uitvoerders. Het Vaticaan was al lang daarvoor grotendeels bezet door modernisten en dat feit kan u toch niet ontgaan.

  Kijk, Jules, paus Benedictus XVI is een man die niet alleen het talent bezit van diepzinnige geestelijke teksten te kunnen begrijpen en er bovendien ook echt van te houden en zelfs op fijnzinnige wijze theologie te onderwijzen, niet iedereen kan dat, maar hij behoort tot de zeldzame zeer begenadigde mensen die zelf zulk fijnzinnige teksten kunnen schrijven.

  Daarom alleen al is hij een kind van God, en er is meer over hem geweten waarover u kennis zou moeten hebben dat deze priester tot een zeer geschikte paus maakt.

  1. @eric-b-l

   Zo wappert deze de weer alle kanten op. Nu begint u weer over paus Benedictus, die door Jules nu helemaal niet wordt genoemd. De draad begon over een toespraak door Mgr. Fulton Sheen. De opmerkingen die Jules hierover zijn sterk en to-the-point. Toegegeven, ik begon over de bisschop zelf. Om te begrijpen wat iemand met zijn wooren bedoelt, is het belangrijk te weten wie ze zegt. Want, als mensen hetzelfde zeggen, bedoelen ze immers nog niet hetzelfde. Jules heeft zijn vaste adjecieven, het Tweede Vaticaans concilie wordt steevast voorafgegaan door “vervloekte”. Dat is dan Jules’ mening, die in schrille tegenstelling staat tot die van bisschop Sheen, die het als glorieuze uiting ziet van de Heilige Geest, met de kenschets dat men wel de “vita media” moet bewandelen. Ook pater Daniël Maes is posief over Vaticanum II, en noemde paus Paulus VI een wijs en profetisch man. Jules kenschetst Paulus VI als een jood en homoseksueel, die daarbij, geloof ik, ook nog eens vrijmetselaar was. De meningen lopen nogal uiteen, zal ik maar zeggen.

   1. @ Rinze,
    Citaat van Jules: “De glijdende coulissen van kard. Ratzinger, die zijn idioterie nog steeds vol houdt.” — 5 augustus 2022 om 18:49
    Het is bepaald niet de eerste keer.
    Ik begin stilaan het ergste te vrezen voor Jules.

    1. Geen zorgen, beste Eric, maar over B XVI moet u zich méér zorgen maken. De zalige Mgr. Lefèbvre, kwalificeerde de kard. Ratzinger als “le serpent”, dwz. “de slang”, en daar ben ik het roerend mee eens.

     Het ^probleem is Ratzinger zelf, hij was één van de invloedrijkste theologische “peruti”, raadgevers, van het vervloekte Vat. 2 concilie (1965), onder de vrijmetselaar kardinaal König. Hij was de prelaat die de altijd geldende, eeuwig vaststaande Waarheid van Christus, in de Openbaring, ontkende, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

     De kardinaal R., ontkrachtte deze Waarheid van altijd, door die te relateren aan tijd, plaats en omstandigheden, zijn “schuivende panelen”. Onze Heer heeft die er niet bijgehaald. Uit R ’s constatering kan van alles voortvloeien, “n’importe quoi”, zo gek kun je het zelf niet eens bedenken.

     Je ziet dat ook aan R. ’s functioneren, te bedeesd, geen chef, die vierkant recht op staat, in de waarheid van altijd, die niets en niemand vreest, die weet waar hij het over heeft, omdat hij de Waarheid in pacht heeft. Met de geringste tegenwind, stapt hij terug, in plaats van de Waarheid van de daken te schreeuwen. Zelfs liet hij zich terug zetten door Amerikaanse politieke druk, door een ketter Bergoglio als zijn zaak waarnemer te laten functioneren.

     Voorts, zijn lafheid kwam ook naar buiten indertijd, met de islam kwestie, tijdens zijn bezoek aan Istanbul. Hij had alle recht van spreken, maar, geschrokken, deinsde hij terug, i.p.v. de islam te ontmaskeren als een gewelddadige, politieke ideologie, gecreëerd indertijd door Talmoed rabbijnen, in Arabië, om het beginnende Christendom te bestrijden en te blokkeren. Hij had in die cruciale dagen, de wereld voor het blok kunnen zetten, tegen alle politieke correctheid in. Met een B XVI als paus, win je geen oorlog, ondanks het feit dat hij het geniale idee gehad heeft, de Tridentijnse liturgie, weer op de agenda te zetten, op 7 Juli 2007. Dat is wellicht zijn redding.

     Ratzinger is de inleider geweest van het protestante idee van relativisme, ieder voor zich, waaruit nu, een halve eeuw later, de synodale praktijk en het synodale denken is voortgevloeid. Lees zijn laatste boek, niet om door te komen. Gemier op de vierkante millimeter. Onleesbaar. Hij misbruikt zijn functie en zijn reputatie om een ketterij officieel te promoveren.

  2. @eric-b-l,
   Ik geef U 1000% (één nul teveel) gelijk inzake paus Benedictus XVI.

 14. Vaticanum II:
  Als ik goed ben geïnformeerd,
  1. was H. Johannes XXIII de bedenker van Vat. II;
  2. was H. Paulus VI de uitvoerder van Vat. II.

 15. @ Jules van Rooyen,
  Het begon al tijdens de jeugd van Benedictus XVI toen de school gedwongen werd mee te doen met de Hitler-jeugd. Ik weet zelf hoe verschrikkelijk dat aanvoelt want ik moest als kind meegaan naar voetbalmatchen waar ik nu nog steeds een hartsgrondige afkeer van heb. Liever literatuur. Dan is er het feit van zijn innerlijke beleving en dat wordt zwaar onderschat, door velen zelfs als belachelijk ervaren ondanks het als een positief feit werd gepubliceerd door bewonderaars. Benedictus XVI is geen leidersfiguur – dat is geen verplichting – maar men kan hem niet kwalijk nemen dat hij een bedeesde geleerde en echte geestelijke is. Hij werd reactionair en dat is een bewijs van waarheidsliefde en grote moed, vooral in de positie waarin hij toen al verkeerde. Vervolgens erkende hij in Paulus VI diens “standpunt van al zijn voorgangers in de encyclieken Sacerdotalis Caelibatus (24 juni 1967)[8], respectievelijk Humanae Vitae (25 juli 1968).” (wikipedia). Ik neig er sterk naar te geloven dat Paulus VI werd vervangen door een dubbelganger, zoals velen geloven, want de Novus Ordo Missae kreeg gestalte tussen 1969 en 1970, dat was dus geen zaak van Paulus VI. Mede daardoor werd het Vaticaan ook voor Benedictus XVI een ononderbroken benauwenis. Nadat Bergoglio plots brutaal op het toneel stapte verscheen een youtubefilmpje waarin men kon zien hoe Benedictus vanaf dan in zijn dagelijkse middagwandeling niet meer werd vergezeld door subtiele theologen maar door twee reusachtige breedgeschouderde bullebakken in priesterkleding. Ik bekeek dat filmpje toen meerdere keren en kon mijn ogen niet geloven. Misschien is het filmpje nog te vinden. Kortom, hij is een misbegrepen man en wordt zo slecht mogelijk voorgesteld door zijn vijanden, hetgeen een belangrijk argument is voor zijn waarheidslievendheid, ja, zijn heiligheid.

  Mensen als Benedictus, Lefèbvre en Bergoglio zijn nodig om het kader te vormen waarin de Grote Arend met moederlijke bezorgdheid haar jongskens kan leren vliegen zoals het echte arenden betaamt (zie Fulton Sheen). Wie niet wil vliegen verdwijnt uit het leven. Wat zich binnen dat kader afspeelt is zeer gelijkaardig aan het tafereel aan de voet van de berg Sinai met Aaron als uitvoerder van het noodzakelijke schisma en Mozes als afgevaardigde van God. Het begrip “schisma” werd mooi beschreven door Fulton Sheen zonder het als zodanig te noemen. “Schisma” vertoont gelijkenis met “recessie”, men ziet het groeien maar pas wanneer het oordeel als een koud zwaard of bijl valt beseft men het feit.
  Amen.

  En hoe zit dat nu met u, Jules, ik ben een en al vraagtekens.

  1. De vraag begrijp ik niet, beste Eric, maar wat ik wel weet, zijn historische, pertinente feiten.

   Op het top niveau in de politiek en binnen onze Heilige Moederkerk van altijd, is één punt zeker, “het is alles of niets”. Ertussendoor bestaat niet. Eén maal collaborateur op dat niveau, kan later niet meer worden goed gemaakt, noch goed gepraat. De Vat 2 revolutie (1965) past in dat stramien. Dus kom niet aan met “innerlijke beleving” en andere prietpraat over B XVI, als het gaat over doctrinaire kwesties op de allerhoogste niveaus. (zie hierboven in de draad)

   Dat geldt ook Mgr Fulton S.. Onze Rinze heeft dat uitgezocht. U heeft hem niet weerlegt.
   Mgr F. S. zal niet de geschiedenis ingaan als een held van het verzet, tegen de V2 revolutie, die ons tijdbeeld bepaalt. Hij was ook een collabo.

   Overigens, de Anglo-Amerikaanse wereld produceert geen grote mannen, enkel duivels als de joodse vrijmetselaars Churchill, Roosevelt, en vele, vele andere dwergen navolgers, politici en bankiers. Grote geesten zijn daar wezensvreemd, ook in de kunst. Hun musea hangen vol geroofde Europese kunst, anders is er niet, op misschien een enkele uitzondering na, van een enkeling die zich kan meten.

   Daarnaast komt dat de joods protestante Anglo-Amerikaanse wereld, enkel katholieke martelaren heeft voortgebracht, geen Kerkvaders, of Catharina’s van Siena. Die joods protestante wereld blijft steriel. Zij gaat kapot aan haar eigen giftige wortels, en zij wil ons Europa mee trekken in haar eigen cultuur marxistische ondergang.

   Daartegenover, de Europese Latijns Katholieke, geestelijke denkwereld, heeft wortels van Apostolische lengte. Daar staan we in, niet in die van de ‘Atlantique’. Dus verzet uw voeten.
   Vergeet niet, beste Eric, Europa is het Hartland van de wereld, en Frankrijk is het Hartland van Europa.

   Tenslotte, in 1975, tijdens de militaire bedevaart van het Heilig Jaar, op het Pietersplein in Rome, kreeg ik van paus Paulus VI, de Heilige Communie. Ik kon hem goed zien, van uiterst dichtbij. Hij zag er niet uit, totaal anders dan de TV paus, goed lopend, wuivend en vriendelijk glimlachend. Dat was tijdens zijn VN optreden in New York, en dat stond op mijn netvlies.

   Hij verkondigde toen in New York, de ode aan de mens, in plaats van God centraal te stellen.

   Maar ik zag een vreselijk zieke paus, met uitpuilende, dode, kabeljauw ogen. Hij kon nauwelijks rechtop staan. Ik realiseerde me dat er iets niet klopte, maar besefte niet de impact van de V2 revolutie. Echter, geen van de V2 pausen zijn ooit mijn pausen geworden.

   Later begreep ik dat de TV paus een dubbelganger was. Duits onderzoek wees ook op de afwijkende oren en de kleur van de ogen. Er was dus een dubbelganger. Maar dat de echte P VI het abominabele NOM mis heeft gemaakt en geïntroduceerd staat vast. Dat was officieel eind jaren 1960, terwijl in NL, onder leiding van de vrijmetselaar kardinaal Alfrink, “de sfinx”, de NOM mis in 1964/1965, er door drukte, onder grote tegenstand van de traditie getrouwe clerus.

   Gelovigen, waaronder ikzelf, konden zich een “staatsgreep” van de clerus niet voorstellen. Dus alles ging door, maar de grote uittocht en de enorme geloofsafval nam een grote vlucht. Bijna iedereen ging om. Slechts enkelen wisten wat er aan de hand was. Het Franse blad “Iténéraire” mobiliseerde vanaf het begin, de Franse gelovigen. Vandaar dat de Traditie in FR stevig geworteld is. In NL echter, werd de geestelijke toestand der geloof afval, erger dan die van de jaren 1560, na de “Reformatie” (Luther, 1517).

   Noord-West Europa is nagenoeg ontkerstend geraakt. Pas eind jaren 1990, sloeg bij mij de twijfel toe, en ontdekte ik het verraad. Dankzij onze Traditionele Toulonese parochie aan de Zuidkust, begin jaren 2000, ontdekte ik de staatsgreep, en de valsheid van de NOM kerk. Een toegezonden reactie van een Limburger, op een KN artikel van mijn hand, was het begin van jarenlang onderzoek. Het werk aan mijn boeken startte, en Franse uitgevers produceerden talloze gestaafde aanwijzingen, bewijzen en voldongen feiten.

   Nu is het roeien met de riemen die je hebt. De fantastische paters PX, naast die van de St. Petrus, zijn de boeien die ons redden van de geestelijke ondergang in NL. Welk een buitenkans, dat wij onze Leidse PX parochie op een half uur rijden, kunnen bereiken.

 16. @ Jules van Rooyen,

  Gisteren 7 augustus werd op youtube een nieuwe film over bisschop Sheen ingediend, weeral profetisch: “Bishop Sheen Predicts 2022 ½ A Century Ago”. Een halve eeuw geleden voorzegde de bisschop hetgeen nu in 2022 gebeurt.

  Jules, u noemt uzelf reactionair maar gunt het Benedictus XVI niet zich te hernemen als reactionair.

  Niet Paus Paulus VI is het die de NOM “heeft gemaakt”; dat begon al in 1948 onder Bugnini.

  In Exodus 32 stelt God duidelijk aan Mozes dat alle Joden die uit Egypte werden bevrijd zullen gestraft worden en inderdaad geen van hen overleefde de woestijntocht, zelfs Mozes zelf mocht niet het beloofde land binnengaan. Alleen de nakomelingen van de woestijngangers werd doorgang gegund.

  Jules, wie bent u om Benedictus te veroordelen, u ging zelf mee in de modernisering.
  Gaat u nu uzelf ook veroordelen?

  Ik weet zeer goed dat ik zondig leefde; hoeveel schuld heb ik aan het verdwijnen van de kerk?.
  Eerst schoof de duisternis als een wolk over ons allen en nu zie ik dat slechts zeer weinigen God bleven zoeken, zij het spijtig genoeg dan ook nog binnen de moderne context. De meesten van hen blijven volharden in dat modernisme en lieten uiteindelijk letterlijk gif in zich spuiten.

  Ook na het terugvinden van de tijdeloze Traditie, meent u dat Jezus me niets meer zou vergeven? Ook Benedictus geen vergiffenis waardig zou zijn? Bisschop Sheen ook niet? En uzelf dan?

  De geschiedenis van het volk van God is zeer hard.
  Maar wie maakte u tot rechter?
  Bent u een rechter?
  Dan zult u mij ook moeten veroordelen want ik leef nog steeds onder de invloed van occultisten en heksen; een ononderbroken strijd van 24/7. Het duivelse “geluk” dat heksen aan iemand kunnen opleggen heb ik niet gevraagd, het lijkt een doorn die in het vlees is vastgegroeid. Dus zal ik uw oordeel moeten ondergaan. Maar ik kan niet verder weggaan uit de samenleving dan ik al deed want ik leef op de uiterste rand en dergelijke wereldse onzekerheid verplicht me juist me aan de teruggevonden Traditie vast te klampen. Dit is wat ik bij Benedictus XVI ook herken en ik kan me niet voorstellen dat u ooit het recht zou hebben hem te veroordelen.

  Noem me de titel van het laatste boek dat u zo slecht vond, ik wil weten wat er zo slecht aan zou zijn. Is het nog verkrijgbaar?

  N.N, J.A.W. en hun voorgangers kon ik bij hun eerste woorden herkennen als onbetrouwbaar.
  Maar uw persoon blijft me een raadsel.

  1. Gelijk antwoord op uw vraag, beste Eric, naar het gewraakte boek, “Jezus van Nazareth”.
   Dat was punt 1.

   Als 2de punt, uw vraag naar het oordeel.
   Bij mij gaat het in de discussie niet om een “oordeel”, dat matig ik me niet aan. Dat zal de hemel doen. Pas op, Eric, verwissel dat niet met een feitelijke constatering, mbt. de hoog geplaatste theologen acteurs, ten tijd van de grootste ramp die de Kerk ooit getroffen heeft, de V2 zelfvernietiging van binnen uit.

   Tav. B XVI, doet het verhaal de ronde, dat hij na Mei 1968, geschrokken is, en spijt heeft gekregen van zijn progressieve ideeën in de theologie. Zijn “gezonde verstand”, kreeg kennelijk de overhand. Maar berouw komt na de zonde. Het kwaad was al geschied. Hij zag kennelijk de maatschappelijke vruchten door eigen toedoen, van dat vervloekte V2 concilie (1965). Zo eerlijk was hij wel.

   Zijn relativering van de absolute Waarheid, zijn “schuivende panelen”, zijn loslaten van de in marmer gebeitelde Scholastiek, in een tijd en op het moment dat duidelijkheid binnen de Traditie, het allermeest nodig was, was een kapitale misser. Die is op ons bescheiden niveau niet weg te poetsen.

   Daarmee heeft B XVI zich wel, voor eeuwig, in wereldse termen, gediskwalificeerd, ook al heeft hij spijt als “haren op zijn hoofd”. Dat bedoel ik met top niveau’s in de politiek en binnen de Kerk van altijd, “het is alles of niets”.
   Gaat het fout, dan gaat het ook goed fout, en ben je voor het leven getekend en gediskwalificeerd.
   Je zoekt wat anders.

   Als 3de punt, de vrijmetselaar pater Bugnini, 1948, en de liturgie hervorming.
   Verder terug in de geschiedenis, beste Eric, werd er al gewerkt aan de liturgie hervorming, dat was al aan de gang in de jaren 1920. Anderen die er meer van weten, gaan nog verder terug.

   De liturgie, en met name het Heilig Misoffer van altijd, is het enige moment dat de mens, God ontmoet. Dat weet de vijand ook. Dus vele duivels zijn als onderzeeboten, vele decennia bezig geweest, om de aanval op de vernietiging van de Traditionele H. Mis te richten. Dat lukte met een doorbraak onder paus Pius XII, eind jaren 1940. Waarom deze grote WO II, oorlog ^paus, die commissie ingesteld heeft, weten we niet.

   Als 4de punt, uw verwijt dat ik zelf mee ging in de modernisering.
   Neen, evenals miljoenen andere katholieken, was ik misleid. Niemand kon zich voorstellen, dat de hoogste hiërarchie binnen de Kerk, een dergelijk verraad zou hebben kunnen plegen. In mijn jonge jaren waren alle geestelijken, in eerste instantie, heilige mannen. Wij wisten niet beter, nergens druppelden tegengeluiden door. Je had geen twijfel.

   In FR lag dat anders. Behoudens één Haarlemse familie die ik veel later heb leren kennen, wist, in die tijd, niemand iets van het FR blad “Iténéraire”. Dat geniale blad met gerenommeerde schrijvers en geestelijken in de redactie, ontmaskerde de gevolgen van de V2 revolutie, het concilie en de NOM kerk. De acties in FR, van Mgr. Lefèbvre (PX), drongen sporadisch door in NL.

   Dat blad had ons uit de brand kunnen helpen, en de ogen kunnen openen, maar wij bleven onkundig. En de lagere clerus, hield de kaken stijf op elkaar mbt. het V2 concilie, uit angst voor represailles van de bisschop. Hij knevelde iedere tong.

   Stap voor stap ontdekten we de waarheid, over het V2 drama, en vervolgens kwam de rancune tegen de clerus op gang, voor het bedrog, voor de diefstal van het mooiste in het leven, het Heilig Misoffer, de liturgie, en het Gregoriaans.
   Alle vaste gezangen ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Die heb ik nooit vergeten, dankzij een rijke roomse jeugd, zonder breuk.

   1. Nabrander, correctie, onder het 2de punt,
    lees laatste regel :
    “”.”……………Je zoekt wat anders, want je bent als hoog geplaatste de legitimiteit kwijt, en die komt niet meer terug. “””

 17. @eric-b-l,
  Bedankt voor Uw info van 8 augustus 2022 om 03:58.
  Hoewel niet aan mij gericht, heeft U wél direct mijn vraag (van 6 augustus 2022 om 12:56 uur beantwoord.

 18. @ Jules van Rooyen,
  het is boeiend mensen trachten te begrijpen. Spreekwoord: “wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht”. Dat is niet altijd waar. Soms herkent men eigen zwakheden bij iemand en dan kan men zich slechter of beter voelen. Ik meen karakters soms redelijk te kunnen begrijpen. Iemand houdt van literatuur en ontdekt nieuwsgierig in boeken snuffelend de fijnste schrijvers. Die persoon heeft het geluk volledig vrij te zijn en veel energie beschikbaar te hebben. Hij stapt in een kennisgebied en geeft zich daarin niet alleen volledig over maar in gesprekken met collega’s ontdekt hij eruditie bij zichzelf en anderen. Dat is een beetje de hemel op aarde. De persoonlijke erkenning speelt dikwijls een veel te grote rol. Elkaar in vele details kunnen bevestigen of bevestigd zien leidt tot feestelijk geluk op aarde. Voor theologen is dat eigenlijk gevaarlijk. Ik kon om meerdere redenen het studeren nooit opbrengen maar het meisje waar ik verliefd op werd had veel energie en ging dus geesteswetenschappen studeren in Leuven. Zij huwde met een studiegenoot. Maar dat huwelijk hield geen stand want er was geen waarheid zoals we allen nu weten na zoveel jaren. Beiden gaven uiteraard moderne godsdienstlessen. Zij beschikt over talenten die zij zelf niet voldoende overdacht. Daar is veel tijd voor nodig. Alles bleek slechts uiterlijk. Bevreemdend dus. Dat is het intellectuele spinnenweb waarin theologen terechtkwamen, althans volgens mij. De duivel vaart er wel bij.

  In hoeverre een intellectueel hoogstaand theoloog het priesterschap als aantrekkelijk gaat ervaren is eveneens een boeiend onderwerp. Die aantrekking kan leiden tot hypocrisie. Men wil zich al een beetje priester voelen want dat moet men voorzichtig verkennen maar tegelijk vergeet men dat God op een hoger niveau staat dan de bevriende collega’s. Eenmaal het priesterschap een feit kan men de subtiele gesprekken met bevriende collega’s niet meer missen. Daar begint de hypocrisie. Dat kan een mens en zelfs een priester ver wegleiden. Krijgt die brave man erkenning van hooggeplaatsten dan geldt waarschijnlijk onbewust het persoonlijke eergevoel want (al dan niet vermeende) eruditie streelt de eigenliefde. De duivel viert feest en niemand merkt het want de reeds in het Vaticaan volledig aanvaarde vrijmetselaars zijn niet alleen intelligent maar ook sluw. Zo zit het vogeltje gevangen en o wee indien hij het aandurft naar zijn geweten te gaan luisteren.

  Nu ga ik er veel te snel en oppervlakkig over heen maar zo ongeveer kan het geschied zijn en daar is moed voor nodig, zeer grote moed en zelfoverwinning. Het is heel zeker niet in korte tijd gebeurd, zoveel meen ik in Benedictus te kunnen zien op foto’s en stukjes film. Probeer u zijn plotse frustraties voor te stellen. Dat moet echt een verschrikkelijke periode geweest zijn. Volgens mij goed zichtbaar in mediamateriaal van die tijd.

  Ondertussen moet ik u er op wijzen dat ik veel te tegemoetkomend voor u ben. Dat ligt in mijn aard en daarin word ik dikwijls verraden, maar dat is altijd leerzaam en ik hoop dat het u uiteindelijk tot voorzichtigheid kan aanzetten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht