Moed tegen lafheid!

In hun vonnis over ” abortus” stellen de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof gewoon vast wat eigenlijk vanzelfsprekend is, te weten dat vruchtafdrijving  nooit een grondrecht kan zijn, omdat het Recht op Leven– zonder enige uitzondering- als eerste natuurrecht aan de basis ligt van de samenleving.

Omdat dit zo belangrijk is, wil ik hier nog enkele bemerkingen en feiten aan toevoegen, omdat het thema ook in ons land door de progressieve machten aangegrepen wordt om hun “ideologische oorlog” op te voeren.

De schaamteloze strategie van diegenen, die in politiek en media decennialang de cultuur van de dood tot een grondrecht willen verheffen, werd als het ware door een tsunami getroffen. Zij waren zo zelfzeker, zij behandelden het “pro Leven” kamp met zoveel arrogantie en hoogmoed, met zoveel haat, dat zij dachten het pleit gewonnen te hebben. Zo niet, dus! Vandaar de  woedende en ondoordachte  reacties van de politieke kaste , de media en de” progressistische” cultuur in het algemeen in Amerika en in de rest van het Westen.

“Terugkeer naar de middeleeuwen”, “Haat voor de vrouwen” en andere soortgelijke leugens, worden gretig rondgestrooid in onze totalitaire vrijzinnige Belgische media. Gewoon omdat bij de westerse elites een radicale relativistische ideologie overheerst, die tot doel heeft elk spoor van humanisme te vernietigen, en te vervangen door een trans-humanistisch concept van menselijke almacht. Deze vrijheidsdodende ideologie kan zelfs niet meer verdragen dat er grenzen gesteld worden aan de manipulatie, de banalisering en de vernedering van het menselijk leven en de menselijke persoon in naam van de onbeperkte verlangens van enkele bevoorrechten. Er mag niet meer over het onderwerp gedacht of gesproken worden.  Zelfs de betrachting om tenminste gedeeltelijk het heilige karakter van het menselijk wezen te redden, wordt niet geduld! Dit brengt ons in een totalitaire wereld!

De linkse partijen willen nu plots het “recht op abortus” laten opnemen in de Belgische grondwet. “Recht” op abortus is gewoon het recht om een hulpeloze, nog ongeboren mens” te doden, niets anders! Waar is nu de lafheid en waar is de moed? Even kijken…

Eerst de lafheid:

De nieuw aangeduide voorzitter van de zieltogende partij cd&v(de c schijnt nog altijd voor christen te staan), Sammy Mahdi, verklaart dat voor cd&v ” abortus een vrouwenrecht blijft”. Het zou deze partij sieren mocht zij verduidelijken wanneer zij deze bocht van 180 graden genomen heeft…Voor een christen is abortus geen “recht”, maar een aanslag op het leven, een moord!

Waarschijnlijk is Sammy Mahdi( de naam verwijst naar Muhammad-al-Mahdi, uiterst belangrijke figuur bij de sjiitische moslims, gezonden en geïnspireerd door Allah, die op het einde der tijden de wereld zal komen verlossen…) door de cd&v aangeduid om de partij op het einde van haar bestaan te komen redden…zijn eerste verklaring lijkt mij daarin al een miskleun.

En nu de moed:

Frédéric Petit, liberale MR burgemeester van Wezenbeek heeft verklaard achter de beslissing van het Hooggerechtshof te staan. ” Ik ben tegen vrije abortus”, zo stelde hij. ” Ik ben tegen het feit te zeggen < ik wil dit kind niet houden>. Ik ben katholiek en heb een christelijke opvoeding gekregen. Ik herinner mij koning Boudewijn die zichzelf in de onmogelijkheid gesteld had te regeren toen hij weigerde de wet, die abortus uit het strafrecht wou halen, te ondertekenen. Ik sta uiterst terughoudend tegenover een wet die abortus zonder enige beperking toestaat.” Hij kreeg onmiddellijk de wind van voren. Scheldpartijen aan zijn adres volgden. Zijn partij liet weten afstand te nemen van zijn standpunt.

Ja, er zijn nog “rechtvaardigen”, die moed hebben! Hallo cd&v, hallo NVA…!

En er zijn nog anderen. Het valt toe te juichen dat ook Vlaams Belang niet met de wolven mee heult. Voor deze partij is abortus alleen bespreekbaar in drie welomschreven gevallen: wanneer – het leven van de moeder in gevaar is,-het ongeboren kindje niet levensvatbaar is,-in geval van verkrachting. Dit lijkt mij een evenwichtig standpunt, dat zowel christenen als niet-christenen zou moeten kunnen verzoenen.

Het Amerikaanse vonnis heeft “het glazen plafond”, de omerta van de angst en van het zwijgen, doorbroken. Vorige zondag hebben in Madrid meer dan honderdduizend mensen gemanifesteerd tegen een verdere liberalisering van de abortuswet. Een belangrijke gebeurtenis, deskundig verzwegen door de VRT en aanverwante media! “Ontwaakt, verworpenen der aarde!”, misschien moeten wij als protest dit negentiende eeuwse strijdlied van de socialistische Tweede Internationale nog overnemen…

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

5 commentaren op “Moed tegen lafheid!

 1. Zelfs met de drie genoemde uitzonderingen, beste Veroon, staat de deur open voor misbruik en verdere liberalisering. Immers ieder verwekt menselijk leven is uniek en onschendbaar. Naar het hoe en waarom wordt niet gevraagd. Zij spelen geen rol in de natuurwet, ofwel, de Natuurlijke Orde, ofwel de Decaloog, de Tien Geboden.

  Allerlei omstandigheden erbij halen, ontkrachten het principe van onschendbaarheid.
  Moord is moord, op het ongeboren leven.

  Dat ongeboren leven in de moederschoot, weet van niks, is kwetsbaar en blijft onschuldig, bij de vraag over hoe het ontstaan is.
  Maar, eenmaal dáár, leidt het zijn eigen leven, gevoed door de moeder, en alles wat vooraf ging is secondair.

 2. Wikipedia zegt: “Melancholie of weemoed is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen.”
  Vanwege dat onvervuld verlangen biedt het woord “melancholie” een onbeperkte poëtische ruimte die zuiver geestelijk is. Daarom, de meest verheven Melancholie vindt men als christen bij Jezus en Maria, bij het overwegen van heel hun aards leven. Het Magnificat, liefst op de overheerlijke muziek van Bach, het Agnus Dei van Pergolesi en het Stabat Mater, vullen elkaar perfect aan. (zie op youtube)

  De aborteurs echter kennen slechts dodelijke en geestdodende zware ernst en ook hun toekomst bestaat uit algehele duisternis.
  Geen sprankeltje hoop voor hen.

  Het kan dan ook nuttig en verfrissend zijn om Joe Biden (en tevens de ‘Belgische’ politici) in gedachten even te vervangen door Ronald Reagan.
  –citaten.net/zoeken/citaten_van-ronald_reagan

  De eerste taak van de overheid is om de mensen te beschermen, niet hun leven te beheersen.

  Ik heb gemerkt dat al degenen die voor abortus zijn zelf inmiddels al geboren zijn.

  Hoe kan een president geen acteur zijn?

  De overheid is als een baby; een spijsverteringskanaal met een grote eetlust aan de ene kant en geen gevoel van verantwoordelijkheid aan de andere.

  Men zegt wel eens dat politicus het op één na oudste beroep van de wereld is. Ik ben er achter gekomen dat het erg veel van het oudste weg heeft.

  Een volk dat vrij kan kiezen, kiest altijd voor vrede.

  Als de Sovjet-Unie een andere politieke partij toestaat, zouden ze nog steeds een eenpartijstaat zijn, want iedereen zou toetreden tot de andere partij.

  De meest angstaanjagende woorden in de Engelse taal zijn: Ik ben van de overheid en ik ben hier om te helpen.

  De overheid is niet de oplossing voor onze problemen; de overheid is zelf het probleem.

  En nog meer ironische noten op:
  –citaten.net/zoeken/citaten_van-ronald_reagan

 3. http://WWW.PROVITA.BE
  Abortus is “moord” volgens de traditionele ethiek omdat het intentioneel gebeurt tegen een mensje dat zich zelfs nog niet verdedigen kan ! In slechts een uitermate beperkt aantal Natiestaten op onze grote, wijde wereld is het wettelijk toegelaten en dus geen “moord” in de juridische betekenis van de term.

  1. Niet in een “uitermate beperkt aantal” landen. Abortus is wettelijk toegelaten in 67 landen, wat ongeveer neerkomt op 1 op 3 landen. Maar die landen vertegenwoordigen wel meer dan 1/3 van de wereldbevolking omdat o.m. Rusland en China erbij horen.

 4. JURIDISCH heeft U in vele landen gelijk.
  Qua MORAAL zal iédereen zich uiteindelijk bij God MOETEN verantwoorden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht