Nadenkertjes

Hoe natuurlijk zijn spontane gedachten, waar komen zij vandaan, wie speelt met onze ziel – duivel of engel of beiden – en hoe waakzaam wil men zijn? Wat zijn spontane gedachten eigenlijk? Alleen maar hersenkronkels? Surrealisme is toch zo gemakkelijk, men kan werkelijk de meest willekeurige dingen als onderwerp gebruiken. Zo gemakkelijk ook is het eigentijdse leven. Hoe zit dat met de chistelijke ziel?

 

William Shakespeare
De hele wereld is een schouwtoneel
en alle mensen zijn maar acteurs.

— Een aandachtig Christen leeft dus in een andere dimensie.


Oscar Wilde
Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.

— Wat kan men leren van een ‘verwilderd’ mens? Niets, behalve dat men altijd waakzaam moet blijven. Hij ‘wilde’ geen waarheid.


Socrates
Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw.

— Ook in vriendschap en huwelijk moet men altijd waakzaam blijven. Jezus en Maria zouden uw allerbeste en eerste vrienden moeten zijn.


Friedrich Nietzsche
De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenote krijgen, omdat een goed huwelijk op een talent voor vriendschap berust.

— Omdat Nietzsche als mens onbetrouwbaar is doet men er goed aan te overwegen dat de beste echtgenoten diegenen zijn die de diepste band met Jezus en Maria beleven. Daarom ook kan men bedenken dat eender wie kan samenleven met eender wie op voorwaarde zij echt Christelijk willen leven.


— — — — —


William Shakespeare
God heeft je één gezicht gegeven en jij geeft jezelf een tweede.


Johan Cruijff
Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.


Friedrich Nietzsche
Er is maar één christen, en die stierf aan het kruis.

— Nietzsche heeft nooit ook maar in het minst iets van het leven begrepen.


Johann Wolfgang von Goethe
Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven.

— En een ziel ontwikkelt zich het best binnen de band met Jezus en Maria.


— — — — —


Midas Dekkers
Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.


Socrates
Onwetendheid is de bron van alle kwaad.


Johann Wolfgang von Goethe
Hoe meer kennis hoe meer twijfel.


Johann Wolfgang von Goethe
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.


Toon Hermans
D’r gaat veel meer boven m’n pet dan eronder.

https://citaten.net/

Auteur:Hypoliet

5 commentaren op “Nadenkertjes

 1. “Socrates: Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw..”

  Onze maatschappij is vol met mensen die niet geloven in het huwelijk, maar toch tot in het onredelijke trouw blijven aan foute vrienden.

  “Oscar Wilde: Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.”

  Het bewijs hiervan zie je dagelijks op het Internet.

  “Friedrich Nietzsche : De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenote krijgen, omdat een goed huwelijk op een talent voor vriendschap berust.”

  De beste vriend zal de leukste zijn met zijn kameraden, terwijl vrouwlief thuis vereenzaamt.

 2. Dankzij Friedrich Nietzsche en U, mevr. Katharina Gabriels, weet ik waarom mijn kinderen geen enkele achting hebben voor hun moeder: zij zien haar steeds innig gearmd met iedere keer ’n ándere ‘vriend’.

 3. Een paar aardige van Multatuli:

  Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor ’t zoogenaamd Christendom. Er zyn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof – schoon ik ze niet geloof omdat hy ’t zeide – maar in ’t christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken ’t bestaan van dat christendom. Ik heb ’t nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te hooren dat men zich naar hem noemde.

  Jezus is driemaal gekruizigd. Eens door de Joden, vervolgens door z’n levensbeschryvers (65, 93) en eindelyk door de Christenen-zelf. Hy had nooit kwaadaardiger vyanden dan de laatsten.

  Er is ’n zotte begripsverwarring in de meening dat ik ’n vyand van Jezus wezen
  zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die
  vyandschap m’n bondgenoot wezen zou.

  1. Die Multatuli (1820-1887), beste Rinze, is geen referentie. Protestant geboren, vervolgens al zoekend RK, maar later somberend, totaal afgehaakt in atheïstische richting, werd hij lid van een subversieve vrijmetselaar loge. Hij heeft in Indië, carrière gemaakt. En later terug in NL, door zijn aanstekelijk, van God los, “idealisme”, vele jongeren meegesleept in anti-Christelijke richting. Hij was eerder een droevige rattenvanger van Hameln.

   1. @ Jules van Rooyen,
    volgens mij had Rinze dat wel begrepen.

    De sport van het proeven van citaten ligt in het beproeven van het waarheidsgehalte in die altijd lekkere tekstjes, ook al zorgen vele voor een kwalijke nasmaak toch blijft het altijd leerzaam te zien hoe velen hoe ver van God verwijderd zijn.

    Op die wijze kan bijna elk citaat een gebed worden.

    Het nadeel is dat men in gezelschap niets meer vermag te zeggen omdat men teveel weet en te goed ziet hoe de anderen hun rug blijven keren naar God en waarheid, en zij zelfs niet meer willen horen dat zij eigenlijk vijanden werden, ondanks men hen vriendelijk tracht te wijzen op hun toestand van onwetendheid en misleid zijn.

    Soms is het moeilijk om te zwijgen wanneer men de neiging voelt opkomen om mensen terecht te wijzen want terechtwijzing helpt hen niet vooruit en maakt verder spreken onmogelijk.

    Als ik nog een stapje verder mag gaan:
    het kloosterleven lijkt me de meest geschikte omgeving om de ziel af te stemmen op de waarheid. Dit is in deze tijd niet meer mogelijk tenzij er inderdaad een monarch zou komen die eindelijk weer nieuwe en levendige gemeenschappen zou opzetten, zoals gezegd werd een drievoudige orde bestaande uit soldaten, gezinnen en echte monniken.
    Laat ons hopen dat dit werkelijkheid mag worden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht