Katholieke Nieuwssprokkels

Sprokkel 1

Amerika ten prooi aan abortus razernij

In de Verenigde Staten is er een uitbarsting van geweld na de diefstal en de publicatie van een ontwerp van uitspraak van het Hooggerechtshof, dat het federaal recht op abortus wil terugschroeven en aan de afzonderlijke Staten het beslissingsrecht ter zake wil overlaten. Vooral de katholieke Kerk moet het ontgelden. In verschillende steden hebben barbaarse bendes pro-life centra en katholieke kerken aangevallen en vernield. De namen en privé-adressen van de rechters  die het anti-abortus project steunen, ook die van hun families, werden gepubliceerd en zij werden fysiek bedreigd. Voor hun huizen werd op gewelddadige wijze gemanifesteerd.

De linkse extremisten van Antifa en de pro-abortusgroepen worden in hun acties ondersteund door de belangrijkste multinationals en door de meest bekende miljardairs, die vrezen dat het arrest van het Hooggerechtshof tegen Roe( het vonnis, dat in 1973 abortus in de gehele Verenigde Staten legaliseerde) , over de hele wereld een kettingreactie teweeg brengt.

De Biden administratie weigert een onderzoek te starten naar degene, die het voorontwerp van het Hooggerechtshof “gelekt” heeft, hoewel het de eerste keer is dat een dergelijk misdrijf in de Amerikaanse geschiedenis plaatsvindt. Integendeel, Biden en de “zwarte weduwe” Nancy Pelosi, berucht voor haar haat jegens de voormalige President Trump, wakkeren het geweld aan. Zij beschouwen zich zelfs als “voorbeeldige” katholieken. De seniele, maar nog steeds machtige president Biden heeft onlangs nog verklaard het recht op abortus te beschouwen als een recht dat voortspruit uit het feit personen te zijn ” naar de beeltenis van God”…!

Met een Amerikaanse president, die in zijn land de verdeeldheid aanwakkert en partij kiest voor abortusfanatici, para-militaire woke bendes en  arbitraire anti-blanke rassendiscriminatie,  is het niet te verwonderen dat deze man ook in staat is aan de wereldvrede een fatale klap toe te brengen.

 

Sprokkel 2

Een sprankeltje hoop, de kop ingedrukt

Een dertigtal moeders van Franse priesters, die op zes maart te voet uit Parijs naar Rome vertrokken waren om er daar aan paus Franciscus een verzoekschrift te overhandigen zijn goed aangekomen in de “Eeuwige Stad”.  Op vier mei hebben zij , één minuut lang, kunnen deelnemen aan de wekelijke algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein. Deze dertig vrouwen tussen de 60 en 70 jaar, waren aan deze lange en moeizame tocht begonnen – 1500 kilometers, acht weken stappen…!-om aan  paus Franciscus een versoepeling te vragen voor hun zonen, allen priesters die wensen de H.mis op te dragen volgens de tridentijnse ritus, in voege tot na het Vaticaans concilie en die na het kwaadwillige decreet Traditionis Custodes zich als loslopend wild behandeld voelen.

Een privé audiëntie hebben zij niet kunnen bekomen, dat lijkt alleen toegekend te worden aan katholieken of niet, die er dikwijls de meest extreme standpunten op nahouden en openlijk de christelijke moraal met de voeten treden…

Hoewel zij om een privé audiëntie hadden gevraagd en daar als moeders van priesters ook recht op hadden, werd hen dat zonder enige reden geweigerd. Zij hebben de paus slechts in zijn “papamobile” zien  langskomen .Toch zijn zij er in geslaagd hem een zak met 2000 brieven van priesters en leken, te voet meegebracht vanuit Parijs, te overhandigen.

Een van de moeders van een priester die de mis opdraagt in de tridentijnse ritus, vertelt wat zij aan paus Bergoglio gezegd heeft: “Wij zijn moeders van priesters, wij zijn te voet van Parijs naar Rome gestapt gedurende acht weken. Wij bezorgen u duizenden brieven, de uitdrukking van het lijden van katholieken na de publicatie van het motu proprio Traditionis Custodes. Wij smeken u opdat onze zonen priesters, die ook uw zonen zijn, de tridentijnse mis zouden mogen opdragen voor de eenheid en de liefde voor de Kerk. Wij danken u om ons te ontvangen, zoals u uw eigen moeder zou ontvangen hebben.” Franciscus heeft haar alleen geantwoord met: < Ik weet, ik weet. Bedankt>.

Als u nu denkt aan verzoening, barmhartigheid vanwege deze paus, houd u dan goed vast.

De moeders van de priesters hadden nog maar pas een beleefdheidsknikje gekregen of slechts enkele dagen later, op zeven mei was het de echte Franciscus, de harde, kille, meedogenloze Franciscus die sprak voor het Sint-Anselmus Instituut te Rome. Hij was er vernietigend voor < de verleiding van het liturgisch formalisme>, en beschuldigde diegenen die < slechts de vormen,  de formaliteiten  opzoeken in plaats van de realiteit, zoals wij dit  vandaag zien in  die bewegingen, die naar het verleden willen teruggrijpen en het Tweede Vaticaans concilie loochenen>.

Dat is zijn antwoord aan deze prachtige moeders…Hoe harteloos en vals kan deze man zijn!

 

Sprokkel 3

Hoe “Europa”  Polen en Hongarije bedankt voor de opname van 3,3 miljoen vluchtelingen

Vrije abortus is voor de Europese oligarchie het eerste gebod. Alle andere thema’s moeten er voor wijken. Deze week wordt door het Europees parlement, een voorstel van resolutie gestemd over < de impact van de oorlog tegen Oekraïne op de vrouwen>. Het doel van die resolutie is nogmaals Polen en Hongarije te veroordelen voor hun wetgeving inzake homo-propaganda en abortus.

Polen heeft 2,8 miljoen van de ongeveer vijf miljoen mensen opgenomen, die Oekraïne ontvlucht zijn. Voor 90% zijn dit vrouwen en kinderen. Men zou verwachten dat “Europa” dankbaar zou zijn voor de menselijkheid van dat land…, integendeel.

Europa blijft vastgekluisterd aan zijn ideologie en betreurt dat deze vrouwen opgevangen worden in een land dat beperkingen oplegt inzake abortus. Ook Hongarije, dat 476.000 vluchtelingen opnam, wordt niet gespaard.

In haar resolutie, vraagt het door ideologisch Links gedomineerde Parlement < aan de Europese Gemeenschap en aan de opvang-en transitlanden de toegang tot de gezondheidszorg en de seksuele en reproductieve rechten > te garanderen en in< het bijzonder > de toegang tot contraceptie en abortus. Het verheugt zich over < het gemeenschappelijk steunpakket voor de vluchtelingen uit Oekraïne> , maar  <dringt aan op een strenge controle op de manier, waarop dat geld wordt uitgegeven, in het bijzonder in de landen waar de rechtsstaat voortdurend wordt geschonden, zoals in Polen en Hongarije> . < De integratie van de gender dimensie in het budgettair proces is een fundamenteel principe van de EU>, onderstreept de resolutie. 

Dit ontwerp van resolutie en de orwelliaanse stijl waarin de tekst is opgesteld onthult het dwangmatige karakter, de obsessie, waarin ” Europa” gevangen zit. En toch kiezen sommige landen in Europa nog voor de bescherming van het Leven, of het nu gaat om dat van vluchtelingen of dat van nog ongeboren kinderen. Wat het ook koste.

De nieuwste voorstellen tot afschaffing van het vetorecht van de afzonderlijke Staten, zoals voorgesteld door een kunstmatig opgerichte groep rond Verhofstadt, de “dokter Frankenstein”  van de Europese oligarchie en ook door de Franse president Macron en zijn geestesgenote Ursula Von der Leyen, hebben slechts tot doel de weerstand van die niet “politiek correcte”landen tegen hun vrijheidsrovende plannen te breken. Zoals het er nu uitziet stoten hun plannen echter op groeiend verzet.

 

Sprokkel 4

Amerikaans-Russische oorlog: de wind keert in Italië

Begint het realisme te zegevieren? In elk geval beginnen in Italië enkele kritische en realistische stemmen over het conflict in Oekraïne in de media door te dringen. Men begint in te zien dat het er Amerika niet zo maar om te doen is Oekraïne te helpen, maar eerder om hun wereldmacht te bestendigen door Rusland klein te krijgen. Denkt u nu echt dat al die miljarden voor massale wapenleveringen een daad van naastenliefde zijn van Biden en zijn omgeving?

Zo waarschuwt generaal Leonardo Tricarico , vroegere stafchef van de Italiaanse luchtmacht sinds enkele weken tegen de ondoordachte oorlogszucht van een bepaald establishment. Zo stelt hij <dat alle Navo landen op dit ogenblik de geest van het Noord-Atlantisch verdrag verraden, omdat, indien zij  het artikel 1 ervan gelezen hadden, zij zouden weten dat daarin geschreven staat dat iedereen zich ertoe verplicht op vreedzame wijze de geschillen te beslechten, die zich zouden kunnen voordoen>. Hij voegt er aan toe: <Ik denk dat wij allemaal ons verstand verloren hebben>.

Wanneer Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO in Welt am Sonntag verklaart dat Oekraïne < zich op een oorlog van maanden of van jaren met Moscou moet voorbereiden>, schreeuwt hij zijn verontwaardiging uit! In het blad Il Tempo zegt hij< Wie geeft hem het recht dat te zeggen? Alle regels worden aan flarden geschoten. Stoltenberg is de buikspreker van de Verenigde Staten. Hij  mag niet spreken als vertegenwoordiger van Zelensky. Hij is secretaris-generaal van de NAVO, een supranationale organisatie. Hij mag dus niet spreken uit naam van een ander land. Daarenboven is Oekraïne geen lid van de NAVO. Sinds het uitbreken van de oorlog, zijn de echte tegenstrevers niet Poetin en Zelensky, maar Poetin en Biden>.

In Il Libero van 9 mei gaat hij verder: < Het is niet de eerste keer dat Zelensky toont dat hij open staat voor eventuele bemiddeling, maar hij wordt steeds tegengehouden -en hij onderstreept- door de NAVO en door de VS, meer dan door Europa. Europa is van het toneel verdwenen, haar  stem laat zich slechts horen om te beamen wat de NAVO zegt. En de NAVO zegt wat Biden en de Verenigde Staten zeggen.

Nog verrassender is het interview van Carlo Benedetti, ons in België welbekend door het  overname-epos  van de Generale Bank, met het dagblad Corriere della Sera. Benedetti is het charismatisch boegbeeld van het linkse Italiaanse kapitalisme. Hij heeft harde woorden voor de manier waarop de EG deze oorlog aanpakt: <De belangen van de Verenigde Staten en Engeland enerzijds en van Europa anderzijds, zijn totaal verschillend. Indien Biden de oorlog wil voeren met Rusland en daarbij Oekraïne als middel gebruikt, is dat zijn zaak. Wij mogen en moeten hem daarin niet volgen(…). Europa heeft één gemeenschappelijk belang: de oorlog stoppen, in plaats van hem te voeden. Indien de VS Oekraïne willen gebruiken om Poetin te doen vallen, is dat hun zaak. Indien de Russen Poetin willen, behouden, is dat ook hun zaak. Wat heeft dat met ons te maken? Wij hebben niet dezelfde belangen als de Baltische Staten: zij hebben schrik voor Rusland; wij hebben schrik voor honger en immigratie.>

Dit is niet de praat van een of andere dronken tooghanger. Het zijn meningen mensen die aan de top staan van een belangrijk Europees land, Italië. Ik vind daarom wat zij zeggen het overwegen waard!

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

12 commentaren op “Katholieke Nieuwssprokkels

 1. Onder sprokkel 3, laatste alinea, de Franse parlementariër Philipot, ex-RN, ex-naaste medewerker van Marine Le Pen, verklaarde in een recente YouTube video een dag terug, dat 14 lid staten zich tegen FR president Macron hebben gekeerd, wat betreft zijn subversieve plannen om de EU natie staten te ontmantelen. Hij wil o.a. het veto-recht af schaffen van iedere lidstaat in de EU-Raad, het hoogste bestuur orgaan. Deze landen willen niets weten van de veel omvattende plannen, zij zijn op meerdere vlakken tegen Macron en tegen de Bundeskanzler Scholz. Deze was het eens met de kinderloze, homosexuele vrijmetselaar en Rothschild bankier Macron. Scholz is een hoge vrijmetselaar, zonder kinderen, en was evenals de kinderloze, homosexuele, joodse B’nai B’rith vrijmetselaar Merkel, lid van de vroegere Oost-Duitse communistische partij.

  1. Jules van Rooyen maakt hier slechts mensen verdacht, en appelleert aan angst via complotdenken. Aan het aantonen wat er verkeerd is aan de voorstellen van president Macron e.d. komt hij helaas niet toe. Zijn hele reactie is daarom in christelijke zin waardeloos, want leidt op geen enkele wijze tot beter redelijk en zedelijk denken en handelen door ons mensen.

   Mijn vraag aan Van Rooyen is daarom: kunt U ook met goede argumenten komen voor uw afwijzing van Macron’s, Merkels, Scholz’ zijn / haar voorstellen tot het sneller en effectiever maken van EU-beleid?

   Verdachtmakingen middels hokjesdenken / negatief labelen maar ook complotdenken helpt ons namelijk geen millimeter verder op weg naar duurzaam en vredevol samenleven in EU plus wereldwijd!.

 2. Ondertussen heeft de Amerikaanse Senaat het uitzicht naar een vermeend ‘recht’ op abortus geblokkeerd,
  maar toch blijven de hardnekkige dwazen in de straten woest protesteren en bedreigen nu zelfs de rechtspraak.
  Helemaal zoals in “De boerderij der dieren” van George Orwell en dit is nog maar het begin.
  Het ‘recht’ van varkens en wilde roofdieren.

 3. Wellicht behept met aversie tegen een onwelgevallige realiteit, Lucas ?

  Er staat duidelijk aangegeven dat de subversieve vrijmetselaars Macron, Scholz, Rutte, en enkele anderen, het veto recht willen afschaffen in het hoogste EU bestuursorgaan, de Raad.

  Dit veto recht is het laatste houvast, ofwel de handrem, om nationale belangen van iedere lidstaat te kunnen waarborgen. Zonder veto recht zijn de EU lidstaten, vooral de kleineren, aan de macht van de groteren, overgeleverd. Op de overige subversieve plannen zal ik hier niet ingaan, maar ze zijn er allen op gericht om de lid staten, dus de EU natie staten, te ontmantelen, en om de volken te mixen met vreemden, met massa immigratie, en bestuurlijk, om over te stappen naar een federale EU super staat in Brussel, van ongekozenen.

  Zelfs moet er een Europees leger komen waarover de individuele EU lidstaten geen zeggenschap hebben, maar wel de militairen en het geld moeten leveren, en die onder politiek bevel staan van het Brusselse EUSSR bestuur.

  Ik vermoed, heer Lucas, dat u een mol bent die hier al eerder onder een andere naam bent geïnfiltreerd. De laatste ontkende zelfs niet, dat hij lid was van een vrijmetselaar loge.

  Uw modernistische, religieuze insteek is die van de Vat. 2 sekte, uit de school van de “theoloog” Karl Rahner SJ (+1984), de man van het “anonieme Christendom”, dwz. de “cultuur Christen”.
  Uw politieke insteek is hetzelfde, mondialistisch en revolutionair.

  De geschiedenis moet herschreven worden, en de Kerk van altijd, moet worden omgebouwd naar een nieuw geloof, voorbereid in 1958 door paus JXXIII, en gestart in 1965, door paus P VI. De eerste was de communist en vrijmetselaar Roncalli, en de tweede, de meest kwalijke, de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini.

  Ons enige verweer, het verweer van de Traditionelen, is niet anders dan te ontmaskeren, het verraad binnen de Kerk van altijd en het verraad aan de Europese volken, dat de tweede helft van de vorige eeuw in de jaren 1960, zowel kerkelijk als maatschappelijk, is opgestart.
  Hr. Lucas, U zult ons niet stoppen.

  1. U zult ons niet stoppen? Wat is dat nu weer. U hoeft niet gestopt te worden. U verdwijnt vanzelf. Het blijft bijzonder dat u voorstander bent van vetorecht. Waar is het principe van de democratie. Het volk beslist bij meerderheid. Laten we dat overal toepassen. Bv in Amerika waar een minderheid steeds meer grip krijgt op een samenleving. Of Hongarije wetgeving maakt die alleen met een 2/3 meerderheid gewijzigd kan worden. Ondertussen wordt een 2/3 meerderheid praktisch onmogelijk gemaakt.

   1. Wellicht nog een keer lezen, beste Juuls, het vetorecht gaat over samenwerking tussen verschillende natie-staten. Zij hebben telkens te maken met de belangen van de verscheidene volken, ieder met een eigen cultuur, kwaliteiten, aanleg en specifieke karakters. Roeien tegen de stroom in van de mondialistische WEF aanslag, tegen al die Europese volken, en de onder druk, aangestuurde zelfvernietigingsdrang van de vrijmetselaar regeringen.

    Binnen de Kerk, gaat het om overleven van het geloof van altijd, behoud van de Traditie, vast houden aan de letterlijke Openbaring, tegen de stroom in van de “geest” der Vat. 2 sekte, gevoed met hersenspinsels van sprookjes vertellers, dolerende theologen als Rhaner, De Lubac, en Ratzinger.

    1. De Europese Sovjetunie is de structuur waarmee de Joodse satanisten en hun gnostische gojim-knechten het Heilig-Rooms Rijk vervangen hebben, het Sacrum Imperium. De principes van dat Sacrum Imperium hielden christelijke theocratie en bescherming van regionaliteit en etnische eigenheden in, maar de monstrueuze EU-structuur waarmee de genoemde misdadigers het Imperium vervangen hebben is bedoeld ter dissolutie en vernietiging van de Europese stamverbanden en de Europese historische wortels, het breken van de Europese raciale bloedlijnen tot in de onherkenbaarheid en het wegtrekken van Europeanen van het katholiek Christendom, de enige ware religie gevestigd door God, om hen in een mentale staat van apostasie, adogmatisme en anti-moraal te houden. Zo hebben ze volgzame slaven van de Nieuwe Wereldorde gecreëerd, van de maçonnieke tempel.

     God heeft Ursula von der Leyen niet tot matriarch over Europa gekroond, noch heeft Hij de leiders van de maçonnieke republieken die samen de “Unie” vormen gekroond tot vorsten over de Europese volkeren; Europeanen zijn dus geen gehoorzaamheid verschuldigd aan hen. De Europese volkeren staan dus tegenover figuurhoofden die geen reële wettige status hebben als regeerders van volkeren en die zich verstoppen achter gezichtsloze bureaucratische structuren om mensen hun geld weg te roven en kapot te pesten; vanop hun podium staan ze dan nog perversiteiten zoals kindermoord en sodomie te verkondigen en die proberen ze voortdurend op te dringen. In de vacuüms van wettig temporaal gezag gecreëerd door de judeo-maçonnieke heerschappij kunnen Europeanen mannen als leiders gaan volgen die waardig zijn om leiderschap te geven, volledig buiten de republikeinse electorale processen om, totdat God de Heilig-Roomse Keizer doet opstaan die bestemd is om te regeren.

    2. U geeft helaas geen redelijk antwoord. Het is slechts meer van hetzelfde: complotdenken en negatief labelen, verdacht maken enz. En dat alleen maar om ongemakkelijke waarheid uit de weg te gaan en een andersdenkende af te serveren (cancelen). Het is daarom zinloos om met U van gedachten te wisselen. U meent een katholiek christen te zijn, maar ik betwijfel de juistheid van dat etiket, want U begrijpt Jezus’ Blijde Boodschap m.i. helemaal niet. In andere tijden zou men U waarschijnlijk onder de protestanten rekenen van de precieze soort, of nog eerder een farizeeër: mensen die nog een ware bekering, omkering van hun mentale gesteldheid nodig hebben omdat ze wel horen en zien, maar de geestelijke portee helaas niet vatten. Reden: omdat ze “zich niet in God verliezen”, niet geheel los zijn van zichzelf als zij het Woord Gods lezen of horen, maar steeds klaar staan met hun ideologische oordeel. Onze kersverse heilige Titur Brandsma O.Carm. schreef daarom naar aanleiding van een tekst over het geestelijk leven van de hand van de zeer contemplatief ingestelde, ascetische priester (* Vlodrop 1550, + Den Bosch 1608) Jan Pelgrim Pullen (monnik, maar o.a. 1584-1585 namens bisschop Lindanus – de figuur waarop mgr. Gijsen nog is gepromoveerd – bestuurder van het bisdom Roermond!):”Al heeft iemand den zin der H. Schrift doorvorscht en is hij een geleerde in het verklaren van de geheimen des geloofs, als hij niet innerlijk tot God gekeerd is en los van zichzelf, dan heeft hij den waren zin der H. Schrift en van de geheimen des geloofs toch niet in zich opgenomen, want deze is God, die zich aan ons geeft, die tot ons spreekt om Zichzelf in zijn diepste wezen aan ons te openbaren, niet in woorden en beelden, maar in de stilheid van de stille verloochening aan alle bevrediging. Niet de letter, maar de geest maakt levend. De letter van de H. Schrift en van de hoogste menschelijke wetenschap kunnen ons niet doen begrijpen, wat onbegrijpelijk is, tenzij wij daaruit leeren, dat God ons daardoor juist heeft willen zeggen, hoe oneindig en onbegrijpelijk Zijn wezen is en wij door dit begrip van onbegrijpelijkheid in nederige erkenning van onze beperktheid en van alle openbaring als blinden zien in het alverblindende licht. Wat minder kennis en wat meer van dit licht, dat ons onszelf als blinden doet beschouwen, zou ons nuttig kunnen zijn.”
     Het gaat dus niet om geleerdheid, de wetenschappelijke benadering als men de Schrift verklaart, maar of men met heel zijn wezen tot God is gekeerd EN los van zichzelf. Het antwoord op die vraag is beslissend ter bepaling of iemand de werkelijke betekenis van de Schrift kan achterhalen. Het is de verbondenheid met God die de eigenlijke betekenis vrijmaakt voor de lezer. Wie echter denkt de Schrift begrepen te hebben, maar geen begrip heeft opgebouwd voor de liefde voor God en voor de naaste, heeft de Schrift niet begrepen.
     Korter weergegeven: Voor Thomas van Kempen, Jan Pelgrim Pullen en Titus Brandsma geldt dat de Bijbelse teksten ontstaan zijn vanuit een relatie met God. Dat vraagt dat deze teksten gelezen worden vanuit eenzelfde verbondenheid met God. Het is de verbondenheid van de lezer met God die de teksten opent! Zonder die mentale gesteldheid van verbondenheid met God zal men de clou der Schrift moeilijk tot niet kunnen vatten.
     En dat laatste – vrees ik – is hier bij velen het geval. Men denkt de wijsheid in pacht te hebben door de juridische nadruk op de letter, terwijl de focus naar de liefde moet uitgaan. Niet even, maar altijd als het om Schriftuitleg gaat!

     Het zou dus goed zijn als U, beste Jules van R., wat meer blijk gaf van uw verbondenheid met God als U reageert op uw opponenten. Zet uw boze bril dus af en maak uw hart vrij. U wilt toch niet sterven in de geestelijke kramp waarin U heden helaas verkeert? Uw doodsstrijd kan ook met vreugde gepaard gaan, m.n. als U uw recalcitrantie opgeeft en met uw hart gaat luisteren naar de Heer, in Zijn Woord. Ik kan dat niet voor U regelen; U zult dat zelf moeten doen. Er is geen reden overigens om daar bang voor te zijn, want de Heer vangt U op. En als U volhard in de liefde, ‘zult (ook) gij de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen’. (1 Petrus 5, 4)

     1. Het is aan de ‘kleinen’ en eenvoudige gegeven dat zij openbaring hebben genoten, de jaloersie van de verstandigen nemen we er maar bij, iedereen is ‘kind van God’ uw etiketering laat meer zien over uw ingesteldheid dan u voor mogelijk houd.

     2. U banaliseert de problematiek, en omzeilt het probleem van de tastbare, modernistische aanslag, een halve eeuw terug, door op te stappen naar het geestelijke niveau. U vlucht naar voren. U leeft in een bubbel. Dat deed U ook enige tijd terug als een zogenaamde “ex-monnik”.

      Nu verplaatst U de discussie naar het niveau van de geestelijke beleving, terwijl het daar niet om gaat. Het gaat om een aards gebonden strijd, tussen Traditie en modernisme dat de mens centraal zet, ipv. J-Christus en de letterlijke Openbaring.

      Het gaat om een aardse strijd tegen het modernisme van geestelijken, top down, die de Kerk van altijd hebben gekaapt tijdens dat vervloekte Vat. 2 concilie (1965), aangestuurd door de vrijmetselarij via hoge geestelijken als .:. .:. Roncalli, Montini, en hun handlangers als Bugnini, Bea (Behar), Alfrink, Willebrands en vele anderen.
      Die kaping kwam niet van gelovigen, maar was een complot van de hoogste geestelijkheid.

      U bent ook blind voor het nefaste effect van de NOM Mis, die zovele modernistische priesters, bisschoppen, en gelovigen van het geloof in de Transubstantiatie, tijdens de Consecratie, hebben afgebracht (Mgr. Fellay, FSSPX, Mitteilungsblatt, dd. April 2022). De NOM Kerk is de slechte, om te hakken boom uit het Evangelie, (Mt. 12 : 33-35).

      Maar God zij dank zijn er nu Traditionele parochies, hechte gemeenschappen, hecht als een nieuwe familie, die een fantastische uitkomst van herstel bieden, na een halve eeuw in de geestelijke woestijn gedwaald te hebben, met telkens dat unheimische gevoel van onvolledigheid, na de moderne NOM mis.

      De klerikale diefstal van de prachtige Tridentijnse liturgie, van een miljard katholieke gelovigen, een halve eeuw lang, past ongetwijfeld in de categorie van “de zonde tegen de Heilige Geest, die niet vergeven zal worden”. (Mt. 12 : 31-32)

      Nu, zo’n twee decennia terug, was het eerste weerzien en, na zoveel jaren, de eerste deelname aan het Tridentijnse H. Misoffer, in Zuid-Frankrijk, diep ontroerend, het was een thuiskomst, eindelijk weer terug op bekend, eigen terrein, met de herinnering van de jonge misdienaar. Sindsdien is er in NL, veel verbeterd, ondanks het verzet van de bisschoppen en een grote meerderheid der clerus.

      1. Ter herinnering: eerder schreef ik al dat een gesprek / discussie met U en uw rancuneuze kompanen onmogelijk is omdat U niet de vereiste mentale gesteldheid heeft. U zit vastgeroest in nostalgie en complottheorie, en doet mee aan de cancel-culture. Uw goed recht in onze democratie, maar zinloos voor geloof in Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap. Besefte U met heel uw wezen / zijn dat U allereerst geliefd bent door de Heer (God) dan waren uw oprispingen volstrekt anders dan hier getoond. Ik heb geprobeerd om dat aan te tonen vanuit de geschiedenis van een stukje Nederlandse mystiek zoals die door p. Titus Brandsma O.Carm. is beschreven en becommentarieerd. Helaas moet U ook dat weer negatief framen.
       Tegelijk realiseer ik me dat de kerk en ik niet in staat zijn om U die pre=conditie voor waarachtig katholiek-zijn van het geliefd-zijn door God te bemiddelen. U dramt echter door op uw rancuneuze manier. Uw onderbuik regeert dus steeds en niet uw hart noch de Geest die U gegeven zou zijn. Wat ik ook zeg, het dringt niet tot U door; uw buik en uw agressie zijn blijkbaar de maat aller dingen. Maar wees gerust, ik zal mij hier voorlopig niet meer laten zien, want uw gedrag is mij een aanstoot en door aanstoot wens ik me niet te laten beïnvloeden. Misschien is een nieuwe generatie op deze site – als ik dat op mijn oude dag nog mag beleven – wel in staat om liefdevol en redelijk te luisteren en reageren. Nu is dat met de huidige reageerders niet het geval, en dus kan ik beter vertrekken.
       Ik wens U het beste. Hopelijk gunt U mij dat ook.

   2. @Juuls,
    Het geloof, in dit geval het R.K. geloof, heeft NIÉTS – maar dan ook werkelijk NIÉTS – te maken met democratie. Het R.K. geloof is daarom ook niet door ons mensen maakbaar.

    Het R.K. geloof heeft wél met Waarheid te maken: de Waarheid Die door Jezus Christus is verkondigd (en naderhand door de H. Geest verfijnd).

    @Juuls, het volgende moet mij werkelijk van ’t hart:
    U kunt Ónmogelijk(!) R.K. gelovig zijn, want anders had U dit geweten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht