Een toewijding, ja, maar niet zoals gevraagd in Fatima

Paus Benedictus XVI heeft  gewenst niet deel te nemen aan de plechtige toewijding van Rusland, Oekraïne en de hele wereld  aan het Onbevlekt hart van Maria, die vandaag 25 maart in Rome heeft plaatsgevonden. Dat is opmerkelijk en stemt tot nadenken.

In dit gebed van toewijding, smeken paus Franciscus en de bisschoppen van de hele wereld om vrede, in het bijzonder tussen Oekraïne en Rusland.

Dat een paus, verenigd met alle bisschoppen ter wereld twee landen in oorlog en zelfs de hele mensheid toewijdt aan het Onbevlekt hart van Maria en alle gelovigen oproept te bidden voor vrede, is natuurlijk een lovenswaardig initiatief, dat onze steun verdient. Een initiatief, dat door de Vlaamse media niet of nauwelijks vermeld wordt. Niet voor niets worden deze media als “leugenmedia” bestempeld…

Deze toewijding strookt echter helemaal niet met de toewijding zoals deze in 1917 in Fatima door de Heilige Maagd gevraagd werd. Het is waarschijnlijk daarom dat Paus Benedictus wenst in stilte te bidden.

Wat zei Onze-Lieve Vrouw toen aan de drie jonge herdertjes?

“Als men doet wat ik u zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en zal men vrede kennen. Ik zal de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt hart  en de communie tot eerherstel elke eerste zaterdag vragen. Als men naar mij luistert, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede kennen. Zo niet, zal zij haar dwalingen in de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goeden zullen het martelaarschap ondergaan, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, meerdere naties zullen vernietigd worden”.

De Heilige Maagd benadrukte dat het was om oorlogen en vervolging tegen de Kerk te vermijden, dat zij de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt hart en de communie van eerherstel van de eerste zaterdagen van de maand zou vragen.

Haar andere vragen waren:” Ik wil(…) dat u verder elke dag de paternoster bidt ter ere van Onze-Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om de vrede in de wereld te bekomen”, ” breng offers voor de zondaars en zeg dikwijls terwijl u een offer brengt: Oh Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonden begaan tegen het Onbevlekt hart van Maria”.

Zij zegt duidelijk dat op al haar vragen een antwoord moet gegeven worden. Daarom moet:

– de toewijding door de paus, in eenheid met alle bisschoppen, plechtig en openbaar uitgesproken worden

– mag aan de toewijding niets geschrapt of toegevoegd worden( zelfs niet een bepaald land of de hele mensheid)

– de daad van toewijding moet uitdrukkelijk en op hetzelfde ogenblik  de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen vernoemen.

– de andere vragen van Onze-Lieve Vrouw van Fatima moeten ingewilligd worden( dagelijks bidden van de paternoster, aanbieden van onze offers om de hel te vermijden en de zondaars te sparen).

Een toewijding, zoals te lezen in de tekst van paus Franciscus, zonder tegemoet te komen aan de concrete vragen van de Heilige Maagd in Fatima, is dus maar een heel gedeeltelijke toewijding, die zijn doel voorbij schiet. De specifiek katholieke elementen van de boodschap van Maria zijn er niet meer in terug te vinden. Waarom?

Deze aan de tijd aangepaste toewijding voldoet niet aan de boodschap die Maria in Fatima aan de kinderen meegaf. De toenmalige boodschap waarschuwt voor de gevaren van het communisme, zoals dat in 1917 in Rusland in opmars was. Alleen met de toewijding van dat grote land en met de kracht van de communie, het gebed en de versterving, kon de fatale opmars van deze moorddadige ideologie nog tot stilstand gebracht worden. Dat is niet gebeurd en de gevolgen zijn verschrikkelijk geweest, in eerste instantie voor de katholieke Kerk, maar zeker ook voor de Russische orthodoxe christenen !

Men kan zich de vraag stellen of een dergelijke toewijding eigenlijk  nog realistisch is. Het communisme is in Rusland sinds 1989 in elkaar gestort. Rusland verspreidt geen dwalingen meer, integendeel, het christelijk geloof kent er een bloei, die wonderbaarlijk kan genoemd worden, na meer dan 70 jaar verschrikkelijke godsdienstvervolging…

Het is nu het Westen dat zijn dwalingen verspreidt. Het nieuwe  cultuur-marxisme is in volle opmars en heeft universiteiten, media en politiek in zijn greep. De perverse woke-ideologie, overgewaaid uit de VS, wil de traditionele maatschappij ontwrichten, met steun vanuit een deel van de Kerk, die zich schaamt voor haar God.

De nieuwe waarden van Europa zijn abortus, euthanasie en de verheerlijking van tegennatuurlijke levensvisies. Een man mag geen man meer zijn, een vrouw mag geen vrouw meer zijn. Allen LGBTQ+. De vrijheid van denken, van spreken en van handelen wordt aan banden gelegd en door activistische rechters bestraft. De gevaren en de dwalingen waartegen de Maagd Maria in Fatima waarschuwde, komen niet meer van Rusland, het is hier, bij ons, in West-Europa, dat zij de de overhand nemen en op gewelddadige wijze de maatschappij naar hun totalitaire visie willen kneden.

Ondervraagd over  het conflict tussen Rusland en Oekraïne, waarschuwde enkele dagen geleden een Poolse bisschop nog voor een Europa, dat zijn christelijke wortels niet meer wil kennen en zelfs haat. Zo’n Europa stort op termijn in elkaar en heeft het recht niet om lessen te geven aan de anderen.

Een toewijding van de West-Europese naties aan het Onbevlekt Hart van Maria dringt zich dus op!

De toewijding van Rusland, Oekraïne en heel de wereld die nu gebeurd is, beantwoordt aan een menselijk en christelijk verlangen om snel tot vrede te komen. Dat is heel begrijpelijk en kan zeker goede vruchten opleveren. Maar door het verzoek van Onze-Lieve -Vrouw van de Rozenkrans af te zwakken of te verdraaien, door de illusie te geven dat wij  op haar bede geantwoord hebben “om de vrede te bekomen” ( zonder er om. op te wijzen dat het dagelijks bidden van de paternoster een voorwaarde is om die vrede te bekomen), is de kans groot dat wij het  risico nemen om de echte toewijding volgens de wensen van Onze-Lieve Vrouw te vertragen en zodoende ook de uiteindelijke overwinning van haar Onbevlekt hart en van de verwachte vrede uit te stellen.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

101 commentaren op “Een toewijding, ja, maar niet zoals gevraagd in Fatima

 1. En u zou dus graag hebben dat de ‘Vlaamse leugenpers’ dit soort ‘diepgelovige’ boodschappen verspreidt, als oplossing voor het huidige drama? Terwijl u zelf impliciet suggereert dat die boodschap wel zeer onvolledig en volstrekt ontoereikend is?
  Ik kan u geen verregaande wereldvreemdheid verwijten, want uit alles blijkt dat wereldvreemdheid uw ultieme ambitie is. U wil niet van deze wereld zijn. Dat is uw roeping en de zin van uw bestaan: Alles voor later, veilig bij de Heer.
  Dat mag. Wie ben ik om daar enig bezwaar tegen te formuleren. Maar of uw lijdende medemensen daar veel aan hebben, dat durf ik zeer te betwijfelen.

 2. De paus bidt mee maar komt zelf niet op de voorgrond. Dat is wijs. Hij wil niet gebruikt worden in de NATO-agenda en hun “kruistocht” tegen Rusland.

 3. Italiaans: “terra del Cielo”
  Frans: “terre du Ciel”
  Nederlands: Koningin des Hemels

 4. @Frank Dierickx : Christenen zijn in feite niet van deze wereld en weet je waarom.? Omdat Jezus zei: mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. In de eerste drie eeuwen waren christenen niet in het leger. het waren vredestichters juist als Jezus. Dus de schrijver is niet wereldvreemd, juist als ik niet wereldvreemd ben. Onze roeping is juist als goede rentmeesters de wereld onderhouden, en dat kan op verschillende manieren. Het waren christenen die in Europa dat toen nog christelijk was, ziekenhuizen, scholen, en universiteiten stichtten. Het waren christenen die de wetenschappelijke revolutie begonnen, vrij laat maar toch. En het waren ook christenen die oorlogen voerden in naam van een ‘god’. Zelfs Poetin heeft de pretentie zich gelovig te noemen. Het is de verdomde plicht van een christen van welke gezindten ook om zich in te zetten voor zijn medemens.

  1. Willy,
   Dat een gelovig persoon de hulp van zijn God wilt inroepen om een halt toe te roepen aan die gruwelijke militaire barbarsheid, dat vind ik hier op een Katholiek Forum vrij normaal.
   Maar dat die barbarij niet van het totalitair regime van Poetin komt, maar van West-Europa zélf, dat is voor mij niet alleen wereldvreemd maar tevens schaam-te-loos.
   Dat hier de zoveelste religieuze KF-adept er wederom niet in slaag ook maar één kritisch woordje richting een totaal losgeslagen massamoordenaar en zijn corrupt regime te sturen – in tegendeel er zelfs nog florerend over kan schrijven -, dat is voor mij degoutant.

   Willy, jij mag mij eens uitleggen welk voortreffelijk goed rentmeesterschap de heer Ter Zee met zijn menslievende boodschap hierboven aan de wereld wilt kenbaar maken?
   Je zou verdorie maar een mens (of ouder van) zijn die tot de LGBTQ gemeenschap behoort om hier dan te lezen dat, dat om wie je bent, je eigenlijk even verwerpelijk als Poetin onze Westerse maatschappij wilt beschadigen.
   Ter Zee: “onze vrijheid van denken, van spreken en van handelen wordt aan banden gelegd en door activistische rechters bestraft”…niet in Rusland hé, nee, nee… hier bij ons!
   Wel dan begrijp ik Frank volkomen en leef je inderdaad niet in deze wereld en wil je er ook niet van zijn.
   Een wereld die ondertussen Poetin uitspuwt niet om wie hij is maar om wat hij doet.
   En hij zal in de lessen geschiedenis voor goed vergeleken worden met Hitler, Stalin, Kim Yong un. … maar neen hoor; blijven kappen op het Westen want “wij hoeven hélemaal géén lessen te geven aan die Russische ‘vredestichter’ ”.

   En Willy wil je beweren dat mensen dankzij het Christendom zich doorheen de geschiedenis tot op vandaag vredevoller zouden gedragen? Of dat om het even welke religie een samenleving beschaafder maakt? Zou maw ik (als ongelovige) een minder menslievend gedrag hebben dan dat van jou?
   Het deugdzame gedrag van een gelovige zegt volgens mij niets over de inhoud van zijn geloof, net zoals zijn geloof geen garantie biedt om zich wél te zullen inzetten voor de medemens.
   Als ik vandaag kijk naar de vele hulpverlenende acties (bvb de 4e pijlerinitiatieven) dan wordt dat vooral gedragen door vrijdenkers en die acties stammen vooral uit de Verlichting en later uit het Modernisme en Humanisme.
   En voordat die waarden ons in Europa bereikt hadden, moest het woord van God niet zozeer verspreid worden omwille van het hulpverlenende karakter, maar was het vooral een religieuze methode om zoveel als mogelijk bekeerlingen te maken.
   Dat vertaalde zich in vele heilige oorlogen, alsook een grote drang naar imperialisme en kolonisatie,… ziekenhuizen en scholen en niet vergeten kerken, waren toen eerder ‘supplementen’. Vandaag vangt het seculiere West-Europa spontaan miljoenen vluchtelingen op…een hemelse roeping is daar klaarblijkelijk niet meer voor nodig.

   Met je laatste zin ben ik het volkomen eens… nu ook nog wel Veroon ter Zee overtuigen om zich voortaan ook te willen inzetten voor de LGBTQ-medemensen.

 5. Misschien willen de ongelovigen zo goed zijn hun onvolwassen socialistische commentaartjes op hun eigen website te verkondigen i.p.v. hier hun gebrek aan kennis van de gewijde Geschiedenis steeds weer te komen demonstreren en neem uw zo geliefde LGBTQ-medemensen met je mee als voorbereiding op de hel.

 6. Tom, Ik wilde niet meer reageren op het KF want ik joeg veel mensen tegen mij (maar dat is niet zo erg) maar vooral tegen henzelf in het harnas. Ik kan vooral in deze tijd niet tegen bekvechten want er is meer dan ellende en verdriet genoeg. Ik had al eerder aangegeven achter uw visie te staan. Ook als praktizerend RK en die zijn er dus echt ook! Maar bijvoorbeeld een reactie van Eric-B die mensen naar de hel wenst, vind ik zo diep treurig en zo niet christelijk, dat ik dit toch even moest aangeven. Genoeg verder.

  1. Beste J.A.W,
   Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond, overtuiging, levensvisie of geloof te haten. Ik denk dat U, net als ik, best begrijpt vanwaar die diepgewortelde, maar te betreuren afgunst komt. Alleen beseffen de verspreiders ervan die afkomst zelf niet meer.

   Mensen zoals U, die hun geloof gebruiken als een stok om hun medemensen te ondersteunen, zullen altijd mijn respect krijgen, en die zijn er dus zéker. Echter mensen die hun geloof gebruiken als een stok om hun medemensen mee te slaan, zal ik immer bestrijden.

   Ik ben niet gelovig, maar als pakweg een 2000 jaar geleden, ene Petrus de wijze woorden sprak: ‘Niet de afkomst, gewoonte, wijze van doen… vormt de eenheid van de gelovigen, maar Jezus.”; dan getuigt dit van het inzicht dat men toen al het nut zag van een zekere vorm van solidariteit en lotsverbondenheid.
   En het is inderdaad bijzonder betreurenswaardig dat anno 2022 op dit KF haast enkel het omgekeerde van wat Petrus destijds bedoelde hier dagelijks gepromoot wordt.
   Vrijwel elke topic staat bol van haat , afkeer, afgunst, vijandschap, afstoting, antipathie, aversie, wrok,… tegen een (in mijn ogen) zéér tolerante, inschikkelijke Paus in Rome tot vrijwel alles wat onze maatschappij nog wel biedt en bindt.

   Dit platform is dus enerzijds alles behalve een voortreffelijk voorbeeld in het streven naar een betere vredevolle en verdraagzame wereld, maar anderzijds ook bijzonder excentriek en dat zal het -met eerder veel kans op een stille verdamping- gelukkig ook blijven.

   1. Ongelovige Tom, ik had Uw antwoord aan mij over het hoofd gezien waarvoor excuses. Inderdaad heb ik mijn RK religie niet nodig om mensen met een andere huidskleur of overtuiging etc. minderwaardig te vinden. Ook zonder geloof zou ik net als U mijn medemens altijd proberen te helpen en dat doen er heel veel. Kijk naar de opvang van vluchtelingen bijvoorbeeld en de mooie opbrengst op giro 555 etc. Maar aan mijn religie heb ik daar wel een grote steun bij. Er is zoveel oneerlijkheid in dit leven zoals mensen die soms tegen hun wil, heel oud worden terwijl jongeren in de kracht van hun leven en vol van verwachtingen van dit leven zijn, overlijden. Het enorme verschil tussen rijk en arm kortom dat is allemaal wel bekend en dan heb ik steun aan mijn religie in de hoop dat alles uiteindelijk voor iedereen goed mag komen al heb ik uiteraard ook regelmatig mijn twijfels. Die steun zou ik U ook toe willen wensen maar wie ben ik om Uw keuze niet te respecteren? Maar zoals de mensheid zich in de loop der tijden heeft ontwikkeld, zo vind ik dat ook de RK religie dat moet doen en dat had paus Joh. 23 goed begrepen anders worden inzichten gestoeld op een dode letter. Men geeft het tweede Vaticaans Concilie nu de schuld van de secularisatie en er is inderdaad ook veel moois verdwenen waar mensen aan gehecht waren en dat is heel jammer. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. Het z.g. Rijke Roomse Leven was ook niet alles met veel betutteling onder dreiging van zonde, van bovenaf. Zo moest men op zondag naar de kerk. Ik maakte mee dat men dan verveeld zat te wachten tot de dienst voorbij was. Samen onszelf ontwikkelen en geen barrières opwerpen tussen z.g. traditionalisten en modernisten. Van
    Geert Groote, die hier ook ter sprake kwam, staat geschreven: centraal in de theologie van de moderne devotie die Geert Grote ontvouwde, stond het belang van persoonlijke levensheiliging (ascetisch leven, zonder luxe) en de praktische navolging van Christus. De verinnerlijking en het persoonlijk maken van het geloof waren belangrijke uitgangspunten in zijn theologie. Uitwendig vertoon, zoals relieken en beelden, wellicht prima maar altijd ondergeschikt aan eenvoud, stilte, materiële soberheid en zorg voor de medemens.

 7. Waarschijnlijk al binnen enkele maanden zullen alle Traditioneel Katholieke websites verdwijnen want Uw haat is mateloos en hoe kan er ooit iets christelijk gevonden worden bij LGBTQ dat zich met alle macht tegen de Heilige Maagd blijft verzetten?
  Bereid U voor op de dag van de Grote Waarschuwing nu het nog kan.

  1. Eric-B, Wanneer LGBTQ mensen zich zouden verzetten tegen de H. Maria, dan hebt U gelijk maar ik heb dat nergens kunnen vernemen. Wel moet men uiteraard fatsoenlijk leven. Maar als christenen moeten we toch respect hebben voor iedereen? Mogen we toch geen mensen in vakjes duwen? Dat lijkt mij tenminste. Mijn haat zou verder mateloos zijn … dat snap ik niet. Ik haat werkelijk niemand. Mijn voornemen was om niet meer op het KF te reageren. Dat is denk beter voor verschillende leden en voor mijzelf. Dus bij deze. Ik wens daarom iedereen verder van harte veel wijsheid en God’s zegen toe.

 8. Dat de Traditioneel Katholieke websites gaan verdwijnen is onvermijdelijk.

  U zegt dat U nergens hebt kunnen vernemen dat LGBTQ mensen zich zouden verzetten tegen de H. Maria.

  Daarbij noemt U niet toevallig “de H. Maria” i.p.v “de Heilige MAAGD Maria”.
  De Heilige MAAGD Maria, ALTIJD MAAGD, is voorzeker de grootste vijand van het idee van LGBTQ.

  U vergeet voor het gemak dat de Heilige MAAGD Maria Haar levenstaak altijd tot in de fijnste perfectie zal vervullen, als Heilige MAAGD zijnde, door God de Vader uitgekozen zijnde, bezit Zij de onstuitbare Moederlijke Kracht, gesteund door de Heilige Geest, om Haar kinderen ten alle tijden te beschermen tegen het gebroed van de duivel.

  Uw sociale liefde voor LGBTQ is blijkbaar groot.
  Maar God is groter dan de wilde en ondoordachte verlangens van mensen.

  Indien U dus echt niet WIL tot het besluit komen om aan het Eerste Gebod te voldoen dan is het ook logisch dat U voor Uzelf een nieuw gebod maakte: “bovenal bemin LGBTQ” en daarmee schuift U God een plaats op, voorbij LGBTQ.

  Dat is de zeer zware zonde van de huidige tijd: God minder belangrijk vinden. En vervolgens krijgen we dan wereldwijd te horen dat LGBTQ MOET gerespecteerd worden.

  Wanneer de zondigheid tegen God en de ongehoorzaamheid aan God zo groot worden dan verdwijnen de Traditioneel Katholieke websites op dezelfde wijze als de familie van Abraham: zij gaan weg uit de verdoemde steden Sodoma en Gomorrah omdat de heel erg zondig geworden mensen wensen dat zij LGBTQ tegemoetkomen.

  Trouwens, de Heilige MAAGD Maria zal ons altijd beschermen, en nogwel op strenge wijze want Zij is een strenge Moeder die geen zonden kan aanvaarden.

  Ziezo.
  En wat gaat U nu weer bedenken om God en Maria te omzeilen?

  Er rest U en de hele LGBTQ-samenleving nog slechts zeer weinig tijd voordat de hel van Sodoma losbreekt.
  Redt Uw ziel voordat God U allen op definitieve wijze zal bestraffen. Eerst met atoombommen vanuit verschillende grote landen en wat later met vuur uit de hemel.
  Wij geven U dus de best mogelijke en de meest mensvriendelijke goede raad.

  Niets nieuws onder de zon: steeds weer de herhaling van het duivels gebroed.

  1. @J.A.W. van Ettinger + @eric-b-l,
   Jullie lopen achter. Oftwel: jullie zijn ouderwets (jullie zijn zelfs antiek!). De vólle benaming dient momenteel te zijn: LGBTTTQQIAA.
   (zie hiertoe de site: cosmopolitan.com/nl/liefde-en-sex/a28478334/waar-staat-lgbtq-voor-betekenis/

   Normaal gesproken voelen mensen zich seksueel aangetrokken door één persoon van het ándere geslacht.
   Iédereen die daar NIÉT aan voldoet, hoort tot de LGBTTTQQIAA – gemeenschap (= mensen met dezelfde seksuele behoefte(s).

   Dit kan letterlijk niémand meer volgen. Daarom zou het mijns inziens beter zijn, om te spreken van de ABC-gemeenschap. Anders gezegd: Mensen die zich niet bekommeren om enige normen of regels inzake het seksuele leven.

   Als mensen zich niet bekommeren om normen of regels inzake het seksuele leven, waarom zouden diezelfde mensen zich wél houden aan gelóófsnormen of gelóófsregels???

  2. U behoort hier tot de ‘preciezen’ ofwel Farizeeën of letterknechten of fundamentalisten, etiketten die eenzelfde bekrompen mentale gesteldheid dekken. Rekkelijken of modernen of progressieven, etiketten die een aan de ‘preciezen’ nu eenmaal tegengestelde mentale gesteldheid dekken. Preciezen en rekkelijken komen, zoals de geschiedenis van m.n. ons land bewijst, nooit overeen. Ze zullen elkaar dus moeten tolereren terwille van een vreedzaam samen leven!

   U bent waarschijnlijk dan het best én slechtst bediend door mijn verwijzing hier naar het ook op Internet te lezen Commentaar in Katholiek Nieuwsblad van 25 maart 2022. Een compromis is niet mogelijk omdat beide groeperingen geen millimeter kunnen noch willen opschuiven richting de ander. Dat moeten we dan dus maar aanvaarden. We agree to disagree!

 9. Anderen bedreigen, mensen schofferen, woede en haat cultiveren als z.g. superieur menselijke deugden, hoe ver ben je dan van het goede spirituele pad? Is dat soms waarachtig getuigen van Jezus de Christus en zijn Blijde Boodschap van Liefde, Barmhartigheid, medemenselijkheid? En, zijn wij daartoe wel geroepen als kinderen van God? Mij dunkt dat er een geestelijke revolutie nodig is in de kringen in en rond dit zich katholiek noemende forum.

  We zouden m.i. namelijk beter moeten leren van onze voorvaderen in het christelijk geloof, zoals bijvoorbeeld de mensen uit de Moderne Devotie o.l.v. Geert Groote en Thomas (Hemmerken) van Kempen. Zij zijn niet ouderwets, noch hebben hun werken afgedaan. Hun woorden zijn actueler dan ooit!
  Maar dan moet men wel hun werken (kunnen en willen) lezen en overwegen. Ligt daar geen opgave voor de beheerders van deze website, een betere zelfs dan het faciliteren van uitingen van woede, haat en verdeeldheid?

  Wat kunnen we bijvoorbeeld nu nog leren van het volgende? Lees, overweeg en doe er uw voordeel mee op deze zondag én later!

  Uit “Die Groote Evangelische Peerle”, Deel II, c.42, toegeschreven aan Reinalda van Eymeren (1463-1540), zuster in het St.-Agnietenklooster te Arnhem. De eerste druk werd anoniem uitgegeven te Utrecht in 1535. De hier geplaatste tweede druk werd uitgegeven te Antwerpen in 1538 door de uitgever/drukker Henrick Peetersen van Middelburch.

  God daalt neer in de mens die weet LOS te LATEN, te DULDEN en te MINNEN.

  “Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwig leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan zult u God in de eeuwigheid winnen.
  Ten eerste: leer loslaten, niet alleen uiterlijke, lichamelijke, zintuiglijke dingen, maar ook innerlijke, geestelijke dingen die in de ziel ongeregelde neigingen opwekken en de geest aankleven, zoals geestelijke oefeningen die de mensen zelf uit eigenzinnigheid of zelfzucht op zich nemen.
  Alle geestelijke dingen waarin de mens zijn genoegen en troost gesteld heeft en die hij op ongeordende wijze aanhangt, moeten allemaal verdwijnen en tenietgaan. Dan zal een mens gaan denken dat er geen slechter en rampzaliger, nietswaardiger. lauwer, trager en nalatiger mens op de wereld bestaat dan hij. En zo gaat hij teniet in zichzelf. Want hier gaat de eigenwil, de eigenliefde, de eigenwijsheid, het eigen oordeel of de ontvankelijkheid voor indrukken en zelfbehagen geheel verloren. En hoe grondelozer dit ‘niet’ is, hoe waarachtiger en zekerder. Het grondeloze ‘niet’ wordt immers totaal aan zichzelf onttrokken in een afgrond. In deze afgrond, dat is God, verliest het zichzelf en wordt het verteerd in Hem. En God daalt neer in deze mens, in zijn levende, diepste wezen, en de ziel omvat Hem in zichzelf en Hij verliest ze weer in zichzelf en verteert ze geheel. Dan wordt deze mens totaal veranderd in God, alsof hij een ander mens was geworden, zoals het ook in waarheid is. Want de heilige Geest leeft in hem naar zijn wezen, zoals Hij deed in zijn heilige apostelen.
  Ten tweede: leer dulden, dat wil zeggen: een mens moet geduldig zijn en met vrede in het hart zich inspannen om naar zijn beste vermogen te dulden, hetzij lief of leed, voor of tegen, geluk of ongeluk, voor- of tegenspoed, gewin of verlies – uitwendig of inwendig -, hoe de dingen ook op u of op een ander neerkomen, of wie het doet, al vindt u het zo niet het beste, ja, al hield u het ook volkomen voor kwaad en tegen de deugd, nadelig en schadelijk volgens uw oordeel en gevoelen. In zover u niet toestemt in zonden of ondeugden, onderwerp u zachtjes en eenvoudig aan God en zeg: zie, lieve Heer, ik weet niet waarom Gij dit laat geschieden; mij lijkt het niet goed, maar ik weet niet hoe Gij daarover denkt; nochtans, ik vertrouw op uw goddelijke goedheid, dat Gij dit niet zonder reden laat geschieden. Gij kent de reden. Daarom alleen weet ik niets beters te doen dan mij eenvoudig te onderwerpen aan uw liefste wil en te dulden.
  Indien u aldus uw eigenwijsheid en eigen mening kunt verlaten uit waarachtige nederigheid en pure liefde tot God, dan zal, zoals de heilige Paulus zegt, alles meewerken ten goede. En ik zeg u: voorwaar, u zult er geen schade door ondervinden. Want al hebt u de indruk dat u schade of nadeel ondervindt door de geschapen dingen die u op u genomen hebt, hoe goed ze ook schijnen fo zijn, u vordert honderd keer meer op de weg naar God en de volmaakte heiligheid dankzij de nederige gelatenheid en geduld.
  Ten derde: leer minnen. Minne wordt nooit op zo’n voortreffelijke en edele wijze beoefend als in loslaten en dulden. Al zou men in de minnen zo hoog kunnen opgaan dat men God omhelst door de eenheid van wil, toch is het God die met al wat Hij tot stand kan brengen, neerdaalt in de grondeloze, gelaten, geduldige mens. En daar wordt hij omvat door de minne van de ziel en God omvat haar op zijn beurt en verslindt haar helemaal in zich. En zo verliest ze zichzelf geheel in God en wordt door de genade in God veranderd, met behoud nochtans van haar geschapen wezen. Aldus keert zij terug in haar oorsprong uit wie zij gevloeid is.
  Leer daarom LOSLATEN, DULDEN en MINNEN, dan zult u God in eeuwigheid winnen.”

  Moge de Heilige Geest uw hoofd en hart verlichten.

  1. @N.N.,
   U schrijft heel veel en meldt tóch niets. Dat is een hele kunst.

   1. Heeft U wel gezien dat ik citeer uit het boek “Die Groote Evangelische Peerle”, Deel II, c.42, toegeschreven aan Reinalda van Eymeren (1463-1540), zuster in het St.-Agnietenklooster te Arnhem? Citeren deed ik om u een voorbeeld te geven van geestelijk verheffende literatuur (verheffend tot het niveau van wat christenen zou moeten bezielen, namelijk: komen tot de vereniging met God!). Literatuur waar mensen m.i. meer aan hebben dan gekissebis tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’, tussen Farizeeën plus fundamentalisten enerzijds en andersdenkenden op deze site anderzijds.
    Lees mijn eerste alinea’s nog eens opnieuw, maar dan met een open mentale instelling. Het moet dan toch duidelijk zijn dat ik niemand wil beledigen; waarom probeert u anderen dan duidelijk wel te diskwalificeren? Bent u de Gulden Regel soms even vergeten: behandel een ander zoals uzelf behandeld zou willen worden! Denk dus a.u.b. voortaan iets beter na voor u wat post, zodat u voorkomt dat u zich uit vooroordeel en haast onnodig vergist en uzelf te kijk zet als ongeletterde of erger.

 10. @ N.N.

  Het gaat hier over de toewijding van Rusland aan de Heilige Maagd Maria.

  Het is goed thuis te zijn in het werk van Thomas a Kempis.
  Daarom kan men van U verwachten dat U ook de Heilige Maagd Maria het respect gunt dat Haar toekomt.
  Dan moet U toch ook gemerkt hebben dat ‘paus’ Franciscus een hekel aan Maria heeft en dat dit voor modernisten een reden blijkt te zijn om traditie-gezinden aan te vallen.
  Toon nu eindelijk eens uit welk hout U gesneden bent

 11. N.N. Een diepzinnige bijdrage over Geert Groote, een van de grootste katholieken uit de Nederlandse geschiedenis. Afkomstig uit Deventer en van Thomas a Kempis die zijn volgeling was. U heeft er veel tijd in gestoken en ik moet het nog enkele keren goed lezen om het goed te kunnen bevatten. Maar alvast dank hiervoor.

   1. Eric -b-1: Ik vind dat niet belangrijk, Voor mij is een ieder gelijk die het goed meent. Dat gaf ik al eerder aan. Maar als U het wilt weten: er is genoeg literatuur op internet over Geert Groote dus wat let U om dat uit te zoeken.

 12. Even de stand van zaken overzien:

  – de Heilige Maagd Maria wordt niet aanvaard als Wie Zij werkelijk is.
  – men beroept zich op een twijfelachtige persoon, Geert Grote, geen heilige, die men dus niet behoeft te volgen.
  – men vindt LGBTQ tegelijkertijd wel en niet belangrijk en men tracht dan de aandacht af te leiden door middel van een twijfelachtig persoon Geert Grote.
  – Indien men werkelijk Thomas a Kempis wilde volgen zou men vooreerst de devotie aan Maria zeer belangrijk vinden, men zou dan nooit akkoord kunnen gaan met de beledigende uitlatingen van ‘paus’ Franciscus over Onze Lieve Vrouw, en men zou alle dingen i.v.m. LGBTQ nadrukkelijk verwerpen.

  Conclusie: men is niet Katholiek, maar behoort tot het nieuwe protestantisme dat men ook modernisme noemt.

  1. Er zijn twee enorme verschillen tussen protestanten en katholieken:
   1. De protestanten geven geen enkele rol van Maria als ons áller Moeder;
   2. De protestanten onderschatten de enorme waarde van de hostie.

 13. Het zal Eric-B en P.Derks wellicht verbazen maar in onze parochie is er een klein groepje die in de Meimaand en in de Oktobermaand ’s avonds in de kerk het rozenkransgebed bidden en daar doe ik ook aan mee. Maar men moet daarbij niet uit het oog verliezen dat er in de eerste eeuwen van het Christendom nog helemaal geen sprake van Mariaverering of van een Mariacultus. Dit is overigens helemaal niet verwonderlijk omdat de Bijbel daartoe geen enkele aanleiding geeft wanneer men die bestudeert. In het eerste millennium werd Maria met veel eerbied beschouwd als een bijzonder iemand die niet boven ons stond, maar als een van ons werd beschouwd. Het is pas in de elfde eeuw geweest dat zij naast het moeder zijn ook het deelgenoot werd van Christus als staande boven alle heiligen en mensen en een lange serie eretitels werd toegeschreven.

  Het was in de Oudheid gebruikelijk om de grootsheid van bijzondere mensen een maagdelijke geboorte als eretitel toe te schrijven. Zo zou de vader van Alexander de Grote volgens sommige bronnen, Zeus geweest zijn. Een eretitel want iedereen begreep toch wel dat dit allegorisch was bedoeld.

  Bij de concilies van Nicea in 325 en van Constantinopel (381) kreeg de maagdelijkheid van Maria een definitieve plaats als dogma in de RK kerk. Maar bij een kritisch Bijbelonderzoek worden er ook vraagtekens bij de letterlijke betekenis daarvan geplaatst. Maar wat maakt het uit in mijn waardering van Maria? Totaal niets! Als U beiden gelooft in de maagdelijkheid van Maria dan is dat toch prima en te waarderen. En wanneer ik het op een symbolische manier beschouw, wat is daar dan mis mee? Het doet niets af aan mijn en onze eerbied voor haar. Laten we toch samen tot ‘Een’ kerk komen maar waar wel ruimte is voor elkaars mening.

 14. @Eric. De conclusies die u hier trekt zijn niet juist.
  – U zoekt spijkers op te laag water; het is daarom te dwaas voor woorden om uit het niet gebruiken hier van het woord maagd bij Maria te interpreteren als dat men Maria niet aanvaard “als Wie Zij werkelijk is”. In het meest gebruikelijk gebed tot Maria heeft men het ook niet over ‘de maagd Maria’!
  – De aandacht van de lezer hier wordt helemaal niet met opzet afgeleid d.m.v. aandacht te vragen voor Geert Groote. (Meneer van E. was nog niet eens klaar met het lezen van mijn bijdrage!) Iedereen hier leidt bovendien de aandacht af van het hoofditem om zijn/haar eigen voorkeuren onder de aandacht te brengen. Afleiden van de aandacht is hier een standaard tactiek!
  – Paus Franciscus beledigt Maria helemaal niet. Uw idee daarvan is een idee fixe omdat de huidige paus in uw ogen nu eenmaal niet deugt en dus alles verkeerd doet. U bent dus bevooroordeeld en bederft daarmee de goede sfeer m.n. onder katholieken. Toon dus eens wat meer liefde en doe zodoende iets aan uw dwaze vooroordelen!
  – dat men alle dingen i.v.m. LHBTQ-enz. nadrukkelijk moet verwerpen is bovendien ook maar een mening, en wel een kortzichtige. Leer die mensen eerst maar eens kennen, zou ik u willen aanbevelen.
  Theorieën over mensen zijn gemakkelijk te bekritiseren en verwerpen, maar mensen zijn geen theorie, het zijn levende wezens zoals u en ik, mensen met een geschiedenis die niet altijd te corrigeren doorwerkt in hun zieleleven en gedrag. Als je van hen houdt en of verantwoordelijkheid voor hen voelt, dan is absolute verwerping van het LHBTQ-er zijn niet meer zo evident en gemakkelijk als U het hier presenteert. Alleen aandacht, liefde kan hier vaak nog iets positiefs bewerkstelligen zoals dat men niet zelf uitgroeit tot dader van misdadig gedrag.
  Vrijdag a.s. ga ik een oude bekende die ik veertig jaar niet gezien heb weer eens ontmoeten. Vijftig jaar geleden leerde ik hem kennen toen hij nog een baby, peuter, kleuter en lagere schoolkind was. In die tijd werd hij ernstig geestelijk mishandeld. (Men pastte uit onwetendheid in onze ogen nu een verwerpelijke pedagogiek op hem toe; zijn wil moest worden gebroken, zo was de idee over de aanpak van kinderen die niet precies deden wat van hen verwacht werd, zoals bedplassen enz.) Na die tijd werd het kind ook zwaar seksueel mishandeld door kostgangers en mannen én vrouwen uit de buurt. Tegenwoordig bekent de jongeman van 57jaar zich te behoren tot de ‘homo-community’. Daar voelt hij zich thuis: tussen op hem gelijkende slachtoffers. U moest eens weten hoe moeilijk ik het had en heb zowel met wat de jongeman is aangedaan als met zijn keuze voor de herenliefde. Vraag me echter niet om hem absoluut te verwerpen. Hij is mijn ‘broer’! Zijn beschadigingen kan ik niet ongedaan maken. We moeten beide leven met de programmering die slechte mensen (veelal zelf slachtoffer van misbruik!) veroorzaakt hebben in de ziel van de jongeman. We blijven dus in liefdevol en barmhartig gesprek, wat er ook gebeurt.
  Wie bent u dan om hierna te concluderen alsof u de hoogste rechter bent, dat ik uit het verkeerde hout ben gesneden omdat ik niet “alle dingen i.v.m. LGBTQ nadrukkelijk verwerp”? Nee Eric, ik probeer en blijf proberen om het liefdevolle gelaat van Christus, de barmhartige God zelf te zijn voor deze concrete mens die ik erken als mijn ‘broeder’. Zoiets past wellicht niet in uw geloofswereld, maar wel in die van mij. God is een uitnodigende barmhartige God. Geen boeman die louter precieze naleving van koude regeltjes wenst. Iedereen is welkom met en zonder al zijn fouten en tekorten. Je bent welkom zoals je bent. Dáár verheugt onze God zich op, dat jij naar Hem toekomt. Samen met jou lost Hij dan eventuele problemen wel op, maar dat je naar Hem toekomt, dat is het eerste en belangrijkste dat telt. (Denk aan Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon en de reactie van de vader, beeld van God zelf!) Het is dus nooit de letter die levend maakt, maar uitsluitend geloof en liefde, beste Eric. De Heer is verheugder over die ene zondaar die ondanks alles de liefde hoog tracht te houden dan over die 99 anderen die men hun regeltjesfetisjisme geen bekering van node menen te hebben.
  Moge jij – wellicht alsnog – veel liefde op je levenspad vinden, want alleen dat kan je helpen en redden in het oog van God en ons als jouw medemens.

  1. J.A.W. van Ettingen en N.N., jullie reageren op een rustige, beleefde, onderbouwde manier op de schrijfsels van de heren Derks en Eric. Een verademing. Maar maak jullie geen illusies. Beide heren hebben als enigen de sleutel tot het sleutelgat van het Ware Geloof. Eric zal jullie vast nog één Grote Waarschuwing geven alvorens je in de hel gaat branden. En Derks, die probeert de teksten momenteel te ontcijferen, en zal in de loop van de nacht repliceren dat de tekst te lang is, of wensen dat u beiden de stront in zakt. Katholieken hebben echt geen vijanden nodig, met zulke vrienden.

   1. Frank, in ieder geval heb ik inderdaad mijn best gedaan om beleefd en onderbouwd te antwoorden. Inderdaad ook met de illusie dat men elkaar aan het denken kan zetten en daarvan kan leren. Want ik heb de wijsheid zeker niet in pacht en ben ook geen theoloog. Wel iemand die richting en inhoud aan zijn Geloof wil schenken. Maar ik moet toegeven dat dit niet erg lukt. Bedankt voor Uw steun in ieder geval.

    1. U bedoelt, dat U UW best gedaan heeft, om beleefd en onderbouwd ánderen aan het denken te zetten..
     Tja, dat is 100% mislukt, net zoals die ‘anderen’ vergeefs hebben geprobeerd om Ú aan het denken te zetten.

     1. Mijn reactie van 28 maart 2022 om 16:16 was bedoeld voor @J.A.W. van Ettinger.

      1. @J.A.W. van Ettinger + @Frank Dierickx,
       In ieder geval kan het volgende gesteld worden:
       1. Zowel U als die anderen verschillen overduidelijk van mening
       2. Het is overduidelijk, dat overeenstemming met een gelijkgezinde véél eenvoudiger is dan overeenstemming met een ándersgezinde (logisch).
       3. In DIT geval houdt dat in, dat degenen die geloven in de R.K. catechismus van vóór Vat. II iets ánders is, dan diegenen die belijden dat het R.K. geloof van ná Vat. II.
       Anders gezegd: Vat. II heeft voor een afsplitsing gezorgd in plaats van gelovigen dichter bij elkaar brengen. Die splitsing was NIMMER het doel van Vat. II: het doel was juist om gelovigen DICHTER bij Gods bedoelingen én DICHTER bij elkaar te brengen.
       De kerken waren vóór Vat. II overvol (niet overdreven: de mensen stonden vaak(!) tot buiten op straat omdat de kerk al overvol was). Sinds Vat. II zijn de kerken leger en leger geworden. Nú zijn de kerkbanken nog voor hooguit 10% gevuld,
       Een en ander houdt in, dat Vat. II compléét mislukt is en erdoor geduwd is door onze R.K. leiders.
       Er is dus een Vat. III nodig om de gelovigen weer op één lijn te krijgen.

 15. @ N.N., J.A.W. van Ettinger, Frank Dierickx,

  Gelijkaardig aan het volgende werd hier al dikwijls en door meerde mensen medegedeeld:
  in schooljaar 1962-63 werd ik 12 en de priesterdirecteur kwam trots in alle klaslokalen melden dat het college van Bilzen als eerste van heel Belgisch Limburg met de moderne mis zou beginnen. Toen de dag dan aanbrak nam ik mijn missaal mee naar school en de priesterdirecteur kwam direct naar me toe en zei me dat ik het mocht proberen maar dat ik zou zien dat het missaal niet meer bruikbaar was. Omdat ik tot de jongste klas behoorde kwam ik op de eerste rij recht voor die moderne altaartafel terecht precies tegenover de priesterdirecteur. Ik trachtte uiteraard te volgen in het missaal en dan afwisselend in dat beruchte rode boekje. Welk een hemelsbreed verschil. Alle geestelijke rijkdom werd dus zomaar overboord gegooid ten behoeve van dat rode boekje ZONDER GEESTELIJKE INHOUD. Heel de dienst lang probeerde ik vertwijfeld te begrijpen hoe men tot zulke schunnige daad in staat was.

  Vandaag kan ik het nog steeds niet begrijpen. Het is het werk van de duivel, zoals veelvuldig voorzegd door Maria.
  Maar ja, U onderzoekt de verschijningen van Maria niet.
  Waarom niet?

  Maar iedereen ging mee in de geestelijke ontwaarding.
  Ook mijn ouders.

  Twee jaren later (1965) gingen we met vijf gezinnen, allen met jonge kinderen, naar een toen nog goedkope camping in San Remo. Daar werd ik als 14-jarige ingepalmd door een Italiaanse heks. Zij bekeek me altijd met vlijmscherpe ogen alsof zij verschrikkelijk kwaad op me was. Ik werd ongevraagd ingewijd in bepaalde onnatuurlijke rituelen. Het duurde jaren voordat ik het kon inschatten. Ik kwam in totale goddeloosheid terecht, daarna idealistisch socialisme en daarna Amerikaanse protestanten die me een bijbel schonken omdat zij merkten dat ik oprecht was.

  Geleidelijk aan begreep ik dat ik een klein onderdeeltje was geworden van hetgeen we nu die vervloekte LHBTQ-bende noemen. Tal van soorten heksen m/v leven zich uit op altijd meest duivelse manieren. Ik heb met homofiele mannen gesproken en zij trachten me te winnen voor de heksenliteratuur die ze me probeerden aan te smeren. Ik weet zeer goed wat er in die boeken staat en hoe men zich kan oefenen in bepaalde vormen van de meest smerige empathie. Dit is het rijk van Satan. Ik weet zeer veel over die occulte dingen. Wanneer men kennis in zich opneemt kan men dat niet meer ont-kennen.

  De samenleving is heden doordrenkt van de vuiligheid van de hel, veel erger dan ooit mogelijk was ten tijde van Sodoma. Weet u wel dat men een computer kan verbinden met een electronische interface net zoals een medisch instrument om orgastische gevoelens urenlang aan te houden. Sommige heksen die grote innerlijke kracht bezitten kunnen u bij wijze van spreken soms meer dan een uur doen ‘vliegen’. Het is een occulte gebeurtenis dat zeer hoog aangeschreven staat. Toen ik dat de eerste maal moest ondergaan – mij werd niet om toestemming gevraagd – kon ik duidelijk een duivel zien staan achter die machtige heks.

  En nu, na zovele jaren, presenteert U het nog steeds alsof alles zomaar kan.

  Ik ben straatarm, maar als ik ooit de middelen moest vinden dan beloof ik u dat ik u tot aan het einde van uw leven samen met de groten onder de heksen zal vervolgen met alle middelen die de wetten van de staat en de Kerk verschaffen. Want wat er in die nog steeds uitbreidende LHBTQ-cultuur plaatsvindt is vele malen erger dan pedofilie. U toonde ruimschoots hoe groot Uw goedkeuring en dus Uw deelname aan dat kwaad is. U kunt dit niet meer terugnemen.

  1. ////Beste Eric,
   Er was helemaal geen sprake van ‘geestelijke ontwaarding’ of inhoudsloosheid. Mensen kwamen met de voeten op de grond terecht omdat ze nu zagen wat er werkelijk plaatsvond in de geheimdoenerij en mystificatie in de liturgie van eerdere tijden. Ze konden ook eind jaren zestig van de vorige eeuw eindelijk zien wat priesters deden tijdens de H.Mis en wat ze zeiden. Dat kun je ontmythologisering noemen maar geen geestelijke ontwaarding want de wezenlijke verschillen zijn zééér miniem.
   Je bent dus waarschijnlijk teleurgesteld omdat je je v an de liturgie veel meer voorgesteld had met je jongenshersenen. Moet je dat de kerk aanwrijven? Is het jouw schuld dat je teveel verwachtte? Geen van beide. Je was eenvoudig nog niet in staat om te doorzien wat er speelde in de liturgie, en dat was en is geen kwestie van schuld, maar van bevangenheid door mysteries en kinderlijke onschuldig niet-weten. De kerk had daar beter rekening mee kunnen houden, maar dat is praten achteraf, zestig jaar na dato. Laat je teleurstelling dus los, zoals o.a. zuster Reinalda van Eymeren in haar boek “Die Groote Evangelische Peerle” en hierboven in mijn bijdrage op 27 maart j.l. om 11:27 uur werd geciteerd. Kweek vrede in uw hart en bemin de Heer met heel uw hart en verstand. Een betere weg om klaar te komen met de realiteit hier en nu en tegelijk te naderen tot de eenheid in Christus en de Heer zelf is er m.i. niet.
   Voorts vraag ik me af hoe het kon dat u zo fanatiek in occulte bewegingen terecht bent gekomen en waarom u nu zo energisch ageert tegen de ontwikkeling die u daardoor toch maar hebt doorgemaakt. Maar waarom blijven vastzitten in wrok over het tot inzicht komen. Mij lijkt dat U blij zou moeten zijn dat u die afgoderij zonder echte waarde aan de kant hebt kunnen schuiven., Natuurlijk, u heeft jaren gespendeerd aan zaken die niet de moeite waard bleken, maar dat is nu allemaal voorbij. Wees BLIJ. U heeft nu – volgens uzelf – absoluut het ware geloof gevonden. Prachtig! Maar loopt U weer niet te hard van stapel? Waarom zo absolutistisch? Hoe weet U dat U nu wel op het goede spoor zit? Neemt U de kerkelijk gebruikte woorden en begrippen plus handelingen weer niet te absoluut en eenduidig? Is de kerk echt niet bezig met een groot spel waarbij juist alles dubbelzinnig, meerduidig (figuurlijk, symbolisch, overdrachtelijk) kan, ja zelfs moet worden opgevat om WAAR te zijn én blijven?
   Ik vrees dat U weer teleurgesteld zal worden als U nu niet begint om al die voorspellers en hun visioenen plus ogenschijnlijk profetische uitspraken met een grote korrel zout te nemen. Het was en is allemaal mensen- ofwel giswerk. Men kan zich maar het beste houden aan Jezus Christus zelf, denkt U ook niet?! Ik hoop dat dit U zal lukken. Zet door, ook als het pijn doet. Er is geen ontkomen aan. In dit leven moeten we zeker lijden verdragen omwille van de Heer die het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde volhield tot op het kruis van Golgotha. En U weet: dat werd beloond met het eeuwige leven. Velen zijn Hem gevolgd, en niet vergeefs ook al lijkt dat met aardse ogen bezien anders. Bedenk ook: U bent hier niet alleen. Wij zijn met velen die standvastig willen blijven in het geloof in de Liefde die uit God is, ja God zelf! Moge de Heer je bijstaan.

   1. N.N.

    Mooi gezegd.
    “Men kan zich maar het beste houden aan Jezus Christus zelf, denkt U ook niet?! “.
    Dat denk ik ook. Ik ben geloof ik, niet zo ‘bijgelovig’ als anderen die in veel ‘openbaringen’ en dat soort dingen geloven. Openbaringen die in mijn ogen gewoon vaak nep zijn.
    Ik probeer me ook te houden de simpele Wijsheid, en dat is al meer dan genoeg om daar wat naar proberen te leven.
    Anderen vertrouw ik niet als het gaat om ‘verschijningen’ of zo. Dat vind ik zelfs slecht om daar mee bezig te zijn. Dat houdt maar af van waar het om gaat. Dat breekt eerder af.
    Jezus heeft een aardige boodschap, vind ik juist. En niet zo een vreselijk pijnlijke of moeilijke boodschap, maar eerder een fijne en simpele boodschap.

    [Dat gedoe in Openbaringen vind ik bijvoorbeeld dus ook maar niks. Daar schieten we weinig mee op, lijkt mij. Ik begrijp het tenminste niet en ik vraag me af óf er wel iets te begrijpen valt als iemand de codes niet kent. Want het zal wel eens gecodeerde geheimtaal kunnen zijn.
    (En de Bijbel was niet voor gewone mensen gemaakt, maar voor de Clerus)]

    Dus de kernboodschap lijkt mij goed. Doe normaal en aardig, wees niet zo zelfzuchtig en arrogant, maar ken je plaats. En dank God. Dát lijkt mij de kern. En men moet leren geven ipv nemen, want degeen die geeft geeft Hem de kans het te vergoeden!
    Men hoeft enkel te geloven dat er een goede God is. Het geheim is dat Hij wil helpen! Vraag en Hij geeft, staat geschreven.

    Het is vergelijkbaar dat een kind moet geloven dat zijn vader het beste met hem voorheeft. Daar valt niet over te zeuren of twisten. Dus, zal de Goede Geest het ook wel fijn vinden om geloofd en gedankt te worden.
    Mensen zouden er niet zo een drama van moeten maken.

    Maar ja. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Gebruik die Bijbel of je Catechismus als je gebruiksaanwijzing om fatsoenlijk te leven.
    Moeilijker is het niet.

  2. Eric-B. Ik kan mij indenken dat Uw ervaringen uit 1962 hard binnen kwamen. Te hard en ik schreef ook dat er met Vaticanum II fouten zijn gemaakt. Men liep wellicht te snel van stapel. Velen waren enthousiast over het feit dat de ramen van de Kerk open gingen, zoals toen werd gezegd maar vergeten werd dat het voor behoudender mensen een moeilijke tijd was omdat men gevestigde waarden (zo was het toch immers altijd geweest!) zag verdwijnen of liever: veranderen. Maar – zoals N.N. goed verwoordt – is er ook veel goeds voor teruggekomen. Hij schrijft terecht dacht ik: dat kun je ontmythologisering noemen maar geen geestelijke ontwaarding en de wezenlijke verschillen zijn bovendien zééér miniem. Veel sterkte gewenst.

 16. @Frank Dierickx,
  Wie zijn hemelse ouders niet eert c.q. niet de plaats geeft die Hem/Haar toekomt, kan ook zijn/haar aardse ouders niet eren.

 17. “Er is ook veel goeds uit Vat. 2 voortgekomen” ! Lees hierboven.
  Zonder verdere argumentering, zoveel bluf, of beter gezegd, zoveel slagen in de lucht, wat een gemis aan denkkracht en zelfkennis. Je moet maar durven. Modernisten zoals hierboven, blijven steken in hun eigen gelijk, zonder verwijzingen naar de H. Schrift, zonder overige refertes, zonder feitelijke voorbeelden. Zelfvoldaan, zijn zij zichzelf genoeg. NOM katholieken worden vaak vergeleken met protestanten. De essentie ontgaat hen. Protestanten kennen geen sacramenten, noch de heiliging die ieder sacrament, ons gelovigen, ons door geeft.

  U kunt argumenteren wat U wilt, beste Eric, maar zij blijven Oost-Indisch doof, U praat tegen een muur. Zij missen het geloof, omdat iedere mystieke insteek hen ontgaat, zoals bij protestanten. Dat zegt hen niks. De mystiek van het Heilig Misoffer reikt niet verder in hun beleving, dan enkel fysieke handelingen van de priester, te zien bij het omgedraaide Ad Orientem. Sommigen komen niet verder dan een schaamteloze bemerking van hokus pokus.
  Modernisten zijn zichzelf niet eens bewust van het Eucharistische wonder, dat onzichtbaar plaats vindt. Zij zijn in de greep van het materialisme, daarbuiten is niks te zoeken of te geloven, enkel het tastbare telt.

  Modernisten realiseren zich niet dat de essentie van het Heilig Misoffer, het veranderen van het brood en de wijn , in het Lichaam en Bloed van Christus aan het Kruis, onzichtbaar plaats vindt, en niet fysiek waar te nemen is. De gewijde kracht van de priester geeft hem de macht, zodoende Golgotha te herhalen, telkens weer, tijdens ieder Heilig Misoffer. Die gedaante verandering is een kwestie van geloof. Dus iedere modernist kan bij zichzelf nagaan, in hoeverre hij nog katholiek is, of niet.

  De NOM kerk en de NOM clerus, telt vele, vele “gelovigen” die niet meer katholiek zijn omdat ze de gedaanteverandering niet kunnen accepteren met heel hun hart en verstand en iedere vezel van hun lijf.
  Lees na in de KKK, beste Eric, ja, lees de NOM catechismus, lees bij wat er staat over de Eucharistische gedaanteverandering van het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus, Golgotha telkens weer, door de gewijde macht van de gewijde priester. Ook dit punt is een onderdeel van het KKK keuze menu.

  Ja, zo is de situatie, en zover is de NOM kerk afgezakt naar het protestantisme, dat er een parallelle kerk ontstaan is. Daarom verstaan de traditionelen zich niet met de modernisten. Zij praten langs elkaar heen op dit voortreffelijke katholieke Forum. De modernisten hebben de gebouwen in handen, maar zij missen het geloof.

  Het vergt tijd, maar de vergrijzing van de NOM kerk is niet meer te stuiten. De modernisten die dit voortreffelijke katholieke Forum bevlekken, voeren een achterhoede gevecht. Hun NOM kerk wordt een herinnering, een zwarte bladzijde, in de eeuwige geschiedenis van de Kerk van altijd, waarvan Christus gezegd heeft dat “de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen”.

  1. Ach ik troost mij met de gedachte dat uw Oordeel dan ook gekomen is en ik het volste vertrouwen heb dat u deze overgang niet goed zal doormaken. Alle leugens en onzin die u al jaren verkondigd zullen u niet vergeven worden. Misschien dat uw laatste biecht nog wat kan goed maken.

  2. Beste meneer van Rooyen,
   Over wie aan het langste eind trekt in de kerk en haar geschiedenis kunnen we een grote discussie opzetten. Feit is echter dat zowel de door u als modernistisch aangeduide christenen als de traditionalistische katholieken langzaam maar zeker zullen verdwijnen van het wereldse plateau. En wat ervoor in de plaats komt weten u en ik niet. Uw voorspelling aangaande de toekomst van de traditionalisten is dus een dooddoener.
   Wat mij echter meer verbaast is uw verbetenheid jegens anders dan uzelf gelovende katholieken. Uw geloof bestaat uitsluitend bij de gratie van uw magisch denken. Echt bewijs heeft U niet. U meent geloof te bezitten en uw opponenten zouden dat missen. Een mysterie is dus uw enige argument. Daar is niets mis mee, maar wel erg weinig. Doorgaans leggen mensen die ouder zijn dan een jaar of 8 à 9 dat magisch denken langzaam maar zeker af. Ze worden realistisch. Bezien de werkelijkheid en herkennen daarin al dan niet bepaalde patronen en trekken hun conclusies die ze telkens weer aanpassen, bijstellen als ze nieuwe informatie hebben ontdekt of vernomen. Waarom is dat proces bij U gestopt? Bent U bang, maar voor wat dan? Geldt voor U niet wat een politicus en publique Pim Fortuyn ooit toeriep: “Telkens als jij wordt bekritiseerd op je kritische punten, dan maak jij theater!” Waarom ziet U bijv. niet in dat uw Bijbel m.n. het Nieuwe Testament alléén nog geldigheid heeft en wellicht dan zelfs jaren, misschien wel eeuwen meekan als die teksten grotendeels overdrachtelijk / figuurlijk worden beschouwd en geïnterpreteerd? Bent U soms bang om uw absolute houvast / zekerheid te verliezen en dus andere mensen niet meer gemakkelijk kunt bekritiseren m.b.v. één simpele Schrift-pericope? Bent U bang voor verlies van vermeende autoriteit? We moeten U teleurstellen: het hele leven is in bijna al zijn aspecten meerduidig. Autoriteit is ook altijd zeer relatief; als het slechts stoelt op afkomst, verlopen kennis en fysieke kracht, dan kan ze vandaag op morgen verdwenen zijn. Immers alles veroudert natuur noodzakelijk en verliest aan decorum plus invloed en betekenis. Alle cultuur blijft in verandering, of we dat nu willen zien en erkennen of niet. Wie dat eenmaal doorheeft, voelt zich natuurlijk het zwijgen opgelegd. Is dat erg? Het is terecht. Het leven vraagt niet om determinatie naar menselijke maatstaven en hokjesdenken. Het leven is zichzelf genoeg. U weet vast hoe het werkt in een liefdesrelatie: zwijgen, vertrouwen en genieten is de norm, evenals geduld-hebben en de ander vrij-laten om te tonen wat voor goeds hij/zij kan en wil voortbrengen of tonen. Moet die ander per se voldoen aan jouw denkraam, principes en verwachtingen dan kun je de liefdesrelatie wel vergeten omdat men niet kan en mag zijn zoals men is. Het leven zelf kan dan niet gedijen zoals het van nature wenst te doen.
   Zo is het ook gesteld met Jezus Christus Blijde Boodschap: men moet het de ruimte laten om te tonen wat het in zich heeft en nooit met een vooropgezet plan of ideologie aan het gebruiken van de teksten beginnen. Gebruik uw verstand en rijpend psychologisch inzicht mondjesmaat en allengs zult U merken dat de Schriftwoorden hun geheimen prijsgeven als je ze niet alleen fundamentalistisch beschouwt, maar vooral figuurlijk, overdrachtelijk, als poëzie, dichterlijke visie op onze aardse en spirituele en mentale werkelijkheid.
   Het is dus aan U om uw angst voor machtsverlies los te laten. Als beloning zult U een hele nieuwe wereld winnen die ook U gelukkig maakt. Jezus zei dan ook niet zonder reden (zie Mattheus 10, 39; Marcus 8, 35; Lucas 9, 24 en 17, 33: dus op vier plaatsen, zo belangrijk is deze tekst!) :’Wie zijn (aardse, waarneembare) leven vindt (en alles op zelfbehoud inzet) zal het (dat aardse leven c.q. zelfbehoud) verliezen (het was aarde en wordt weer stof dat terugkeert naar de aarde), en wie zijn leven (dat op zelfbehoud gerichte leven) verliest om Mijnentwil, zal het (ware geestelijke leven bij en vanuit God) vinden.’ (Tussen haakjes zijn verklarende duidingen/aanvullingen geplaatst van en door o.g.) Tot op heden heeft U er helaas nog niet van getuigd hier iets van te begrijpen, sterker U zet alle mensen die geloof en Rede geen tegenstelling te achten in een verdomhoekje. Het wordt dus tijd dat U niet alleen anderen kritiseert, maar ook eens naar uzelf kijkt. Wanneer heeft U voor het laatst de woorden van Jezus onder ogen gezien waarin Hij zegt ‘zoek eerst het rijk der hemelen’ dan krijg je alles waar je je nu zorgen om maakt (houvast, zekerheid enz.) erbij cadeau? U las er vast overheen, maar heeft U er ook wel eens aan gedacht om die woorden heel serieus te nemen? Toch maar eens doen, zou ik U vriendelijk willen raden. Het zal ook U zeker gelukkiger maken en vooral verlossen van uw aversie tegen gewone mensen met een moderner geloofsvisie dan de uwe. Zij, wij zijn beslist niet veel anders dan U, alleen houden we misschien ietsje meer van God in Jezus en Maria, en nemen we Zijn Woorden ietsje meer serieus dan U tot op heden deed.
   Dus vriend, waag het met Jezus en geef het leven en de liefde een faire kans om te openbaren wat zij meer in zich hebben dan welke fundamentalistische, wiskundige of computertaal U ooit kan schenken; alleen poëzie en de meerduidigheid van woorden bieden de ruimte en vrijheid om waarlijk te leven als kind van God. Bezweer uw angst voor verlies van macht. Geef uw leven aan God. Het zal ook U goed doen.
   Met christelijke groet.

  1. Bedankt, meneer of mevrouw P. Derks voor uw zeer originele, maar ook een tikkeltje vileine reactie. Is dat nu nodig? Wie wordt daar beter van? Ik vrees dat het slechts een vorm van zelfbevestiging is. Helaas bevredigt dat nooit lang. Gooi het dus eens over een andere boeg. Ik mag u wellicht verwijzen naar een zeer mooie en goede preek. Ook U kunt daar vast heel veel van opsteken voor uw geestelijk leven. Geef uzelf over aan Christus en de H. Geest zal uw hart en verstand verlichten tot uw en ons ware geluk!

   Kijk en luister via onderstaande link naar de geweldige preek van Mgr. dr. Jan Liesen op eerste dag van de Conferentie Missionaire parochie te Breda op 24 maart 2022.

   https://www.ewtn.lc/nieuws/hij-leeft-missionaire-parochie-congres-breda-2022-preek-mgr-jan-liesen/

   Met hartelijke groeten.

   1. Wat een mooie en lieve preek, zeg. Bedankt er voor.
    (Is dat nou een moderne preek/kerk?)

    Een stukje ‘ik’ inleveren. Het ik een beetje laten sterven om weer opnieuw op te staan. Als de graankorrel sterft, (het ik) brent hij veel vrucht voort.
    Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien de tarwekorrel niet in den grond valt en sterft, blijft zij alleen; maar sterft zij, dan draagt zij veel vrucht.

    Ik heb dat nooit zo begrepen. Wordt dat écht bedoeld? Want het klopt wél met de informatie die ik heb. Ik vind het voorbeeld in de Bijbel zo slecht. Kan iemand begrijpen hoe het gelezen moet worden? Of is het een vertaalfout? Een graankorrel sterft toch juist niet, als hij in de aarde valt.

    Maar als het wél zo bedoeld is, (en dat is het, geloof ik), dan is dat een zéér spirituele tekst. Want dát is waar het om gaat . . .
    Ben je leeg, dan komt Hij. Immers, Hij zal geen rommel willen aantreffen. Hoe kan het Heilige in het onheilige immers kunnen wonen? Logisch.

 18. N.N. U heeft de moeite genomen voor een uitgebreid en inhoudrijk antwoord aan Jules van Rooyen maar niet alleen aan hem. Er staan ook voor mij punten in om over na te denken en mijn dank daarvoor. En daar is een Forum ook voor. Ook met Juuls kan ik zeker meegaan in zijn reactie maar geef de toch ook de voorkeur om te blijven discussiëren. Doch sommige leden staan dan al bij voorbaat op hun achterste benen. Maar ik wil hen echter niet tot ergernis zijn en heb heb besloten voorlopig van dit Forum afstand te nemen.

  1. @J.A.W. van Ettinger + @N.N. + @Juuls,
   Sinds Vat. II lopen de kerken letterlijk(!) zienderogen (= iedereen kan het met éigen ogen zien) letterlijk(!) leeg.
   Zou Vat. II correct zijn, dan zouden de kerken na 50 jaar weer langzaam aan vol moeten lopen.
   Echter, de kerken worden leger en leger, behalve de kerken van Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX); de kerken van de FSSPX worden voller en voller.

   1. Kan zijn P. Derks maar ik denk dat de voornaamste reden is dat de secularisatie helaas nog steeds toeneemt omdat de Kerk niet verder gegaan is met zich te vernieuwen. Waarom nog steeds geen volwaardige plaats – gelijk aan de man – voor de vrouw. De vrouw in het priesterambt bijvoorbeeld. Als alle vrouwen in het vrijwilligerswerk in de parochie uit protest zouden stoppen dan zijn we echt klaar. In mijn parochie wordt zeker 80 procent door dames gedaan. Of neem het celibaat. Bewondering voor priesters die dat op kunnen brengen maar verlos hen van de verplichting daartoe. En wat denkt U wat het grote kindermisbruik wat enkele jaren terug bekend werd, teweeg heeft gebracht? Kortom om Vat. II alleen de schuld te geven is niet juist.

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     Bent U werkelijk stekeblind? De kerk (vooral in Duitsland) gaat steeds verder met de ‘vernieuwingen’. Echter, ook dáár worden de kerken leger en leger.

     Wanneer gaan de ogen écht open voor de waarheid? Gaan de ogen van de mensen pas open als er letterlijk NIÉMAND meer ter kerke gaat?
     Jezus was letterlijk omringd van vrouwen. Toch heeft Jezus niet één vrouw als apostel gekozen. Dat is echt geen toeval. Zelfs de heiligste persoon – te weten Moeder Maria – werd NIÉT door Jezus als apostel gekozen!!! Dit alles kán geen toeval zijn.

     Overigens, ik ga niet naar de FSSPX (is mij véél te ver, zeker als zwaar gehandicapte), maar MIJN sympathie hébben ze wél.

     1. P.Derks. Over Maria Magdalena is veel geschreven. Uiteindelijk was het paus Gregorius de Grote (dezelfde als van de gregoriaanse muziek uit rond 600) die verschillende Maria’s uit de Bijbel tot een persoon terugbracht. Die persoon werd toen de zich bekeerde zondares Maria Magdalena. Een vrouw mocht niet te belangrijk worden. Maar in het vroege christendom werd zij vereerd als een apostel met de eretitel ‘apostola apostolorum’ als juist een leiding gevende apostel. Maar ik ben het met U eens dat de secularisatie een trieste zaak is. Daarom moeten we er samen wat aan doen. Geen traditionalisten en modernisten tegenover elkaar en de huidige paus bijvoorbeeld Franciscus noemen en geen Bergoglio zoals op deze site en op de site Restkerk doch in respect met elkaar oplossingen zoeken.

      1. @J.A.W. van Ettinger,
       Ik praatte niet over Maria Magdalena, maar over Maria, de moéder van Jezus (Dat zijn twee aparte individuen, twee aparte personen!!!

    2. Ik denk dat de kerken leegliepen door de invloed van o.a. de televisie, de seksuele revolutie en de rock&roll. Dit alles aangestuurd door de fascistische tovenaars van deze wereld. Een verrotte kliek mensen spant samen en verziekt werkelijk álles wat eens mooi was op de wereld. Aangezien zij het Christendom in al zijn heerlijkheid als gevaar voor hún veronderstelde elitaire ‘wijsheid’ zien, doen ze er via hun complotclubjes veel aan om de liefde tussen de mensen te slopen.

     Die naastenliefde namelijk, staat hen in de weg. Dood en verderf zaaien komt die kliek beter uit omdat ze nogal lui van aard en misdadig zijn. Afbreken kunnen ze. En ze bouwen gevangenissen en smerige industrieën, de lelijkste hoogbouw en andere troep. De afgelopen eeuw hebben ze miljoenen en miljoenen mensen (laten) afgeslacht. De gemene geldwolven; zij die rente rekenen om als parasieten de mensen uit te zuigen.

     Die groep ziet nu dus zijn kans schoon en heeft veel last van alles dat goed en mooi is. Dus heeft men de kerken geïnfecteerd met de verkeerde mensen.

     Daarom vind ik het des te triester om (zelfs) hier mensen aan te treffen die de hatelijkheid niet schuwen, zelfzuchtige egoïsten zelfs. En als men die de Bijbel voorhoudt, zelfs dan zingen ze geen toontje lager, maar herhaalt men als een plaat, hetzelfde deuntje. Klaar om andere te oordelen!
     Als hongerige dieren ligt men soms verscholen, afwachtend om diegene te verscheuren die hun eigenwijze liedje niet juist meezingt.
     Beklemmend vind ik dat hier.
     Het heeft niets maar dan ook niets te maken met waar het in de Bijbel om gaat. Integendeel; in deze kerk (hier, ja dit is ook een kerk, vind ik) treitert men soms het liefste mensen met een ander geluid weg.

     1. @Raphaël,
      Ik heb de kerkverlating vanaf het prilste begin zéér welbewust meegemaakt.
      Het was 100% zeker aan Vaticanum II te wijten (er is dus geen enkele twijfel), dat de kerken ineens(!) leegliepen.
      ik kan U nog de volgorde van een en ander vertellen. Puur uit herinnering. Het leek wel een nachtmerrie. De geestelijken, inclusief de broeders en zusters leken wel gek te zijn geworden.

      1. @Raphaël,
       De paus + bisschoppen + priesters hadden net zo goed kunnen zeggen:
       “Mensen, blijf toch wég uit de kerk, Blijf toch a.u.b. thuis!”

       Ik hoor het NÚ nog ’n buurvrouw zeggen: “Wat hebben ze ons vroeger ((= vóór Vat. II)) toch voor de gek gehouden.”

       1. @Raphaël,
        Ik zag de kerken om mij heen (ik woonde binnen ’n kilometer afstand van vijf grote kerken) metéén nar Vat. II leeglopen:
        De éérst óvervolle kerken raakten binnen twee tot vier weken bijna geheel leeg; gehéél plotseling ging bijna niemand meer naar de kerk.

        Binnen letterlijk één maand (ik hoor het de pastoor nog roepen vanaf de kansel): “Mensen, ik kan het goed begrijpen, dat jullie niet meer elke zondag ter kerke gaan. Maar jullie moeten wél betálen!!!”

        1. @Raphaël,
         Diezelfde pastoor nam vervolgens binnen ’n jaar ’n baan aan in ’t plaatselijke ziekenhuis als ziekenpastor.
         Het bleek ’n baan te zijn met een inkomen van Fl 100.000,00 (was nog gulden-tijdperk) per jaar (grote eengezinswoningen kostten toentertijd maximaal Fl 30.000,00).
         Het meest frappante vond ik metéén, dat betreffende pastoor weigerde om gelden af te dragen aan het bisdom (wat verplicht is en was).
         Intussen hield de pastoor ‘zijn’ verdiende ziekenhuisloon volledig(!) voor zichzélf. Mijn ouders waren hevig ontsteld door dat feitenrelaas; mijn vader verliet metéén daarop het kerkbestuur.

       2. @P. Derks.
        De door U aangehaalde constatering van uw buurvrouw was en is terecht. Maar dit zo zijnde – U beaamt het namelijk zelf door het hier op te voeren! – kunt U toch niet met droge ogen nog blijven beweren dat Vaticanum II de schuldige is. Ze heeft mensen de ogen juist geopend. Mocht dat soms niet, was dat slecht?
        Uw redenering is dus onlogisch en snijdt géén hout. U moet dus met een beter argument komen om uw stelling tegen Vaticanum II rationeel goed te onderbouwen! Probeer dat eens zonder op de man te spelen, want dat kunt U best, vermoed ik.

        Met vriendelijke groet.

        1. @N.N.,
         Wat die buurvrouw volgens mij bedoelde:
         Eerst moesten wij élke zondag naar de kerk en nú met vat, II hoeft dat niet meer.
         Die buurvrouw had volgens mijn diepste overtuiging absoluut ÓNgelijk.
         De reden is zéér eenvoudig, simpel zelfs: als je van iemand houdt, datn probeer je vanzelf om zoveel als mogelijk bij die persoon te zijn.

         Die buurvrouw had moeten zeggen: Ik geloof niet; niet in God en niet in Jezus Christus. En nu had zij een stok gevonden om niet meer ter kerke te hoeven gaan: zij had de pastoor zélf horen vertellen, dat de mensen echt niet elke zondag naar de kerk hoefden te gaan.
         Welnu, ze deed metéén(!) wat de pastoor vanaf de kansel had gepreekt. (De buurvrouw was dus minstens gemakzuchtig.)

         1. P. Derks,

          Ik word gewoon onpasselijk van al dat oordelen van mensen door u. Houd daar toch eens mee op. Ziet u nu zelf niet dat u er nog weinig van begrijpt? Luister inderdaad naar de preek. Het egoïsme wordt daarin aan de kaak gesteld. Want uit egoïsme komen de oordelen over de ander en verziekt het leven.

          Want gaat u hier op deze site nu nog die buurvrouw beoordelen? (De buurvrouw was dus minstens gemakzuchtig.) Wat schieten wij daar mee op hier?

          Volgens mij lijdt u aan een ‘oordeel-ziekte’. Komt vast door het werk. Als politie moet nu eenmaal oordelen hè?
          Maar nu u niet meer werkt moet u dat loslaten. Nu. Want u verdoet daarmee uw eigen humeur. Lach erom, man. En sta er boven.

          Dat gezeur ook over dat Vaticaan. Het gaat om de boodschap en het onderricht dat de goede Priesters bieden, de leer van Jezus.

      2. P. Derks,

       Ja, natuurlijk ligt het ook aan dat concilie. Maar vergeet ook niet de uitvinding van ‘de pil’ die zelfs door een bisschop op de tv gepromoot werd.
       De boeven die deze wereld verknoeien zijn natuurlijk met meerdere zaken tegelijkertijd bezig. De één ‘sloopt’ de kerken, de ander voorziet de mensen van drugs en alcohol, pornografie en andere troep. Het is dus én én én. Dat maakt het zo erg.
       De uitvinding van de auto, de televisie, radio, de pick-up, de muziekindustrie enzovoorts speelt ook allemaal mee. En dan heb ik nog niet over de psychologie die toegepast werd en wordt die de mensen betoverd met ook weer vullis en onwaarheid en onwaardigheid.
       En ja, ik zag het ook gebeuren, die leegloop. Ik liep namelijk ook mee. Meegenomen in de illusie van de wereld. Tja…

       ” Het leek wel een nachtmerrie. De geestelijken, inclusief de broeders en zusters leken wel gek te zijn geworden.”, schrijft u. Was het inderdaad zó bizar erg? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen.

       1. @Raphaël,
        Inzake Uw laatste alinea van Uw reactie van 29 maart 2022 om 22:20:
        Ja, het was inderdaad zó erg. Ik zou mijn uiterste best moeten doen om een en ander te overdrijven.
        Samen met nog één gezin, waren wij letterlijk de enigen die (elke week)
        De uitvinding naar de kerk bleven gaan.

        Wat kwam metéén daarna?:
        De grote massa kocht een de auto, de televisie, ruimtevaart (Joeri Gagarin, een Rus), de normale werkman ging voor de 1e maal op vakantie (met een caravan), de 1e blootscenes op t.v. van Birgitte Bardot achter ’n doorzichtig glasgordijn, de pil, veel mensen konden hun huurwoning kopen enz. enz.
        De mensen waren in ’n ware extase van euforie; het kón allemaal niet op.
        Ja, ik herinner mij de tijd alsof het allemaal gisteren gebeurd is.

        1. Ik kan het rijtje moeiteloos aanvullen:
         jongens liepen ineens met lange haren, jonge meisjes (van de basisschool) seksten lustig erop los met volwassenen (motto was: van ervaren mensen moet je ‘het’ leren), geestelijken die dit alles zagen, lieten zich graag verleiden, jonge meisjes kregen (in de beginjaren met toestemming van de ouders) via de huisarts de pil, de bewegingen ‘baas in eigen buik’ ‘dolle mina’s’, enz, enz.

         1. aanvulling:
          vrouwen werden door de overheid aangemoedigd om voor ’n tweede inkomen te zorgen, Marga Klompé werd de 1e vrouwelijke minister in Nederland.

          Er waren ook goéde initiatieven:
          Er werden massa’s nieuwe vervolgscholen gebouwd, sporthallen rezen als paddestoelen uit de lucht,
          arbeiderskinderen konden ineens naar het gymnasium en universiteit (hun studie werd door de overheid betaald),

          1. @Raphaël,
           Verdere aanvulling:
           de kolenkachel werd vervangen door de centrale verwarming (c.v.)(dus weg met die kolenkit en papier om begin van de brandende kachel mogelijk te maken); de lonen schoten omhoog (net zoals de prijzen in de winkels).
           Ja, metéén na Vat. II voelden wij ons de koning te rijk; het leek alsof de hemel openbarstte.
           Ja, de duivel wist zéér goed hoe hij de mensen kon verleiden (= verwen hartstochtelijk de mensen zodat ze God en de kerk compleet vergeten)

           Dat alles kón niet goed gaan. Men is zelfs nú nog daarvan aan het herstellen.

       2. P. Derks,

        Het lijkt erop dat het Westen gedemoraliseerd wordt. Zoals gebeurd is in Duitsland na de jaren 20. Op die wijze kan een land en nu een continent(en) eenvoudiger worden overgenomen. D.m.v. een oorlog worden de zaken in praktijk gebracht. Is nu het Westen aan de beurt? (Hoeft geen oorlog te worden nu, nu zijn er technische oplossingen om mensen te knechten. Wel moet het volk in verwarring gebracht worden. Sloop de kerken, het geloof, de maatschappij, de eendracht tussen mensen…)

        1. Het is namelijk allemaal bedacht, Derks. Waarschijnlijk door een club intellectuelen. Het is een script dat wordt uitgevoerd. En de bazen van dat script lachen zich een hoedje over de volgzame verleidde mens. Want natuurlijk trapt men in de verleidingen! Dat is allemaal toch fijn en leuk? Dát is de clou. Het is allemaal veel leuker dan in de kerk. Allemaal vrij, voor niks! Tja. Dat léidt natuurlijk af van waar het leven werkelijk om draait.

         Maar één ding weten we; ze herhalen vaak het zelfde riedeltje. Er is weinig nieuws onder de zon, zegt men. Alles was al. En als je dus het heden wilt begrijpen, dan zul je het verleden moeten kennen.

         Ach, d’r staan wat dat betreft ook zúlke mooie woorden in de Bijbel . . .
         Maar ja. Nu moet er ook gedaan worden; hoe zorgen we ervoor dat onze beschaving niet wordt overgenomen? Een grote macht ligt er bij de msm. Die betoveren de mens met veel onzin. Ik denk wel eens dat de ontdekking van de elektriciteit heel veel ellende heeft gebracht. Dat leidt tot ‘duivelse’ praktijken. Dat maakt véél van de slechtheid mogelijk. Maar ja. We zitten er nu mee.

        2. @Raphaël,
         WOII heeft zijn oorsprong in WOI:
         Toen hebben de geallieerden (die de oorlog gewonnen hadden) écht lach-opwekkende eisen gesteld aan Duitsland (de geallieerden moesten zélf lachen om die al hun eisen).
         Duitsland kwam daartegen in opstand onder leiding van Hitler.
         De rest is geschiedenis: een nieuwe wereldoorlog met ernstige jodenvervolging.
         Geschiedenis is niet om te lachen en dienst hoogst ernstig opgevat te worden, opdat de geschiedenis zich niet nodeloos en nutteloos zal herhalen.

         1. P. Derks,

          Nogmaals, het is allemaal opzet en spel. Demoraliseren en stoken. Veel is dus gepland, ook het ontstaan van dat land in het M.O. was al geregeld op papier bij de Engelsen.
          Ik zeg niet dat geschiedenis om te lachen is. Ik zeg dat de stokers lachen om het verdriet dat ze aanrichten.
          En als iemand het wél ernstig wil nemen, dan zal die wel de goede data moeten hebben. En die gegevens zijn er meestal niet. Wel op het Internet, als je goed zoekt.

          Maar we moeten dus die geschiedenis niet al te ernstig nemen. We kunnen er immers weinig aan doen. De geschiedenis herhaalt zich toch wel omdat de boosdoeners maar bezig blijven met hun geknoei en de mensen te verward en te verdeeld zijn. Dus ik zou zeggen, lach erom. Want je boos maken heeft toch geen zin. Loslaten en het tuig in hun eigen sop laten gaarkoken lijkt mij daarom beter. En dus vooral wél blijven lachen. Ze kunnen veel afnemen, maar het humeur is van ons. Dus laten we er zuinig op zijn. De ellendelingen zouden er nog plezier aan beleven dat we bedroefd zouden zijn?

 19. U schreef dat Jezus niet een vrouw als apostel uitkoos. Dat is dus niet waar: Maria Magdalena werd juist een van de grootste apostelen genoemd in het vroege Christendom. Naast Maria de moeder van Jezus en de grootste heilige van allen, komen er meer Maria’s voor in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Maria van Bethanië en Maria van Klopas bijvoorbeeld. Maria van Bethanië was de bekeerde zondares en was niet Maria Magdalena zoals later werd gedacht. Bovendien is er zelfs een evangelie gevonden op naam van Maria Magdalena.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Dan bent U foutief(!!) geïnformeerd: Jezus koos 12 mannen uit, die apostel werden.
   Dat moét U als christen weten.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    De twaalf apostelen waren:
    Petrus, Andreas, Jakobus de Meerdere, Johannes, Filippus, Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jakobus de Mindere, diens broer Thaddeüs, Simon, en Judas Iskariot.
    Daar was niet één vrouw bij!!!

 20. @J.A.W. van Ettinger,
  Daarom nógmaals:
  Jezus was letterlijk omringd van vrouwen. Toch heeft Jezus niet één vrouw als apostel gekozen. Dat is echt geen toeval. Zelfs de heiligste persoon – te weten Moeder Maria – werd NIÉT door Jezus als apostel gekozen!!! Dit alles kán geen toeval zijn.

  1. P.Derks. Laten we niet bekvechten over het apostel zijn van Maria Magdalena ja of nee. De namen van de apostelen die U plaatste, klopt met zoals ik dat vroeger leerde maar sinds mijn jeugd zijn er ook nieuwe ontdekkingen gedaan. Ik vind het belangrijk dat proberen bij te houden maar dat is mijn keuze. Ik respecteer Uw mening en hoop andersom ook. U stelling was dat Vat. II de schuld is van de secularisatie. Denkt U dat wanneer wij in de jaren vijftig zouden zijn blijven hangen met een Kerk waarbij de gelovigen alleen maar ja en amen mochten zeggen, dat in deze tijd die leegloop minder zou zijn geweest? Dat waag ik te betwijfelen. Wat meer schade heeft aangericht is ook de polarisatie uit de jaren zeventig toen met benoemingen vanuit Rome van behoudende bisschoppen, er een tweespalt ontstond. Daarom zeg ik nogmaals: dat schiet allemaal niet op en laten we samen proberen het RK geloof weer toekomst te geven door gebed en inzet. Met die wens zou ik het er verder graag bij laten met nogmaals ook respect voor Uw mening.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Er zijn vele zogenaamde evangeliën die NIMMER door de kerk geaccepteerd zijn om velerlei redenen.
    Maria Magdalena was een publieke vrouw (in gewone woorden: ze was een hoer).

    Voor mijn overige reacties: gelieve mijn reacties over de jaren ’60 geschreven heb en aan @Raphaël, gericht zijn. Dan heeft U ’n idee hoe de duivel te werk gaat: De mensen verleiden met vele praktische en mooie dingen, waardoor ze denken God niet meer nodig te hebben en/of dat het bestaan van God een leugen is.

    Kortom: J.A.W. van Ettinger U zit 100% fout met Uw geloof. Anders gezegd: U bent al vele jaren bezig om Uw eigen geloof op te bouwen.

    1. “Kortom: J.A.W. van Ettinger U zit 100% fout met Uw geloof.”.

     Noem één argument waar hij verkeerd zit met zijn (‘honderd procent foute’) geloof? Eén?

     n.b. Als de heer Ettinger zegt; “Daarom zeg ik nogmaals: dat schiet allemaal niet op en laten we samen proberen het RK geloof weer toekomst te geven door gebed en inzet.”, dan vind ik dat zeer opbouwend en zeer positief. Niet afbrekend, maar integendeel juist goed.

     Dus, heer Ettinger, laat u maar niet wegjagen, hoor! Ik begrijp u.

     1. Wat ik aan het Maria-Magdalena verhaal zo treffend vind, is dat zij zelfs als één van de eersten Jezus weer verrezen ziet; “Bij alle vier de evangelisten is zij één van de bij name genoemde vrouwen die als eerste de verrezen Christus zien.”
      Als dát haar belangrijkheid niet aangeeft, dan weet ik het ook niet meer. Hoe vaker men genoemd wordt in het Nieuwe Testament, hoe belangrijker die mens meestal is.
      Zie: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/maria-magdalena
      Apostel betekent bode, afgezant, reiziger met een missie. In dié zin was zij geen apostel, wellicht.
      Een vrouw kon je dat toen niet aandoen, denk ik. Maar een zeer vertrouwd zeer dicht bij Jezus (geliefde zelfs??? denk ik wel ‘s) was ze zeker. Een heel mooi mysterie vind ik het. Bijzonder mooi.

 21. P. Derks,

  Het is geenzins mijn bedoeling om u te kwetsen met mijn verzuchting om toch niet zo mensen te beoordelen. Integendeel. Ik probeer te zien of het misschien door uw vak komt?
  Stel iemand moet binnen 1 minuut in het ziekenhuis zijn, anders is ie dood.
  Nu spring het licht op rood, net op moment dat het nog 1 minuut zo duren om in het ziekenhuis te zijn.
  De chauffeur kijkt links en rechte en voor uit. Er komt niets aan en hij rijdt door rood. Een agent houdt hem later aan en geeft hem een bon. Is dat nu terecht of niet?
  Een agent vindt dat vast normaal. Die mag geen onderscheid maken, neem ik aan. Maar Christelijk lijkt het me niet.
  Nu, als u lang agent bent geweest, zit dat handelen wellicht in uw systeem, dat noem ik het ‘ik’. En dat stukje ‘ik’ zou u in kunnen leveren, laten ‘sterven’. Dat zegt de priester. Dat heet ook wel; ‘loslaten’. Want hoe meer men loslaat (sterft) des te gelukkiger wordt men ervan.

  Ik hoop dat ik niet vervelend overkom, zo is ’t niet bedoeld.

 22. @Raphaël,
  Zoals ik al véél váker schreef: U schrijft zeer veel, maar zegt zó weinig.
  U LIJKT deskundig maar BÉNT het niet!
  Met ‘stel dat’ bereikt U letterlijk niéts!

  Inzake het Maria-Magdalena verhaal geldt hetzelfde. U gokt en gokt om vervolgens tot Uw oordeel te komen.

  Als mens heb ik geleerd: ga af op vaststaande feiten en handel daarnaar. De door mij genoten opleiding tot agent heeft dat hooguit versterkt. Ik ga dus NIMMER maar dan ook letterlijk NÓÓIT af op insinuaties (= aantijgingen).
  ÚW fout: U gaat bijna steeds uit van door U gedane veronderstellingen. Vervolgens gaat U ervan uit, dat Uw veronderstellingen ‘vaststaande feiten’ zouden zijn.
  Vervolgens gaat U die zogenaamde feiten (be-)oordelen eventueel ver-oordelen enzovoorts.
  In het kort: U bent stééds met Uzélf in gesprek op deze site.
  Ik noem dat: bewust(!) misbruik maken van deze site + bewust(!) misbruik maken van de reageerders.

   1. @Raphaël
    Ik heb een goéde secretaresse-opleiding-met stevige aanvulling gevolgd.
    Ik heb dus een opleiding tot goéd begrijpend lezen gevolgd.
    Maar, U bedoelt waarschijnlijk: “Jammer @Derks dat U mij betrapt.”

     1. @Raphaël.
      Neen, @Raphaël. ik schrijf conform de waarheid zo correct als mogelijk.
      Als U daar moeite mee heeft,dan zij het zo.

      1. P. Derks,
       U heeft vanuit uw blikveld gezien natuurlijk volkomen gelijk heer Derks.

       Gegroet.

       1. Blijkbaar is P. Derks een vrouw, of was “hij” dat vroeger, Ze schrijft immers: “Ik heb een goéde secretaresse-opleiding-met stevige aanvulling gevolgd.” Het kan moeilijk een verschrijving zijn, immers: “Ik schrijf conform de waarheid zo correct als mogelijk.” Betrapt, kunnen we wel zeggen.

 23. Jezus hield van de prostituee (hoer) Maria-Magdalena net zoals Jezus van ÉLK mens houdt. NIÉTS MÉÉR en NIÉTS MÍNDER.

 24. Raphaël: dank voor Uw reactie. Ik was inderdaad van plan afscheid te nemen van dit Forum en niet omdat ik geen gelijk kreeg of iets dergelijks maar omdat ik verschillende mensen op de kast joeg. Dat wil ik niet. De heer P. Derks heeft gelijk wanneer hij Maria Magdalena ziet als een bekeerde publieke vrouw want zo wordt zij officieel in de RK kerk vereerd. Maar U heeft ook gelijk: een vrouw die zo dicht bij Jezus stond … moet toch meer zijn en daarom verdiepte ik mijzelf daar ook in en dan kom je tot allerlei conclusies en legende vormingen.

  Een wel erg ver gaande legende bijvoorbeeld is het verhaal dat Maria Magdalena na de dood van Jezus gevlucht zou zijn en uiteindelijk in Zuid Frankrijk terecht kwam en de graal die ze bij zich droeg zou het kind zijn van Jezus zijn wat zij in zich droeg en dat kind stond aan het hoofd van het latere Franse koningshuis de Merovingers.

  Veel van dat soort verhalen zijn uit de Legenda Aurea. Verhalen uit de Middeleeuwen, een tijd waarin veel mensen niet konden lezen en schrijven. Een dominicaan Jacobus de Voragine wilde het christendom toch voor hen duidelijk maken maar deed dat op zijn manier met een wel heel rijke fantasie en veel van die verhalen gingen een eigen leven leiden. Maar hoe zit het dan echt? Veel aannemelijker is het dat paus Gregorius de Grote van veel verschillende Maria’s uit de Bijbel, een persoon maakte en zo werd Maria Magdalena officieel een bekeerde publieke vrouw. In een door mannen gedomineerde wereld kwam het ook goed uit om Maria Magdalena bij voorkeur een bekeerde zondares te noemen dan de Apostola Apostolorum.

  En waar komt dan Maria Magdalena als publieke vrouw vandaan? Er zijn bij haar zeven duivels uitgedreven. Maar dat is een uitdrukking afkomstig van een allegorie van ‘inwijding’.

  Wanneer op de hieronder staande site kijkt, geeft dat een heel mooi overzicht volgens mij.

  https://spiritueleteksten.nl/esoterisch-christendom-jezus-christus/maria-magdalena-volledig-ingewijde-in-de-christelijke-mysterien-de-vrouw-die-het-al-kent-apostola-apostolorum/

  Maar nogmaals als P. Derks het anders ziet: ook prima Maar ik vind wel dat je jezelf steeds moet vernieuwen. Dat geeft mijn religie meer inhoud.

  Op advies van Raphaël zal ik het Forum blijven volgen maar minder reageren. Maar deze stelling gaat trouwens niet over Maria Magdalena maar wat de oorzaak is van de trieste secularisatie. Om dat Vat II alleen de schuld te geven, gaat mij dus te ver. Dan ben ik het ook in grote mate met de ongelovige Thomas eens in de nieuwe stelling over het Moederschap: moeten we dan weer terug naar de tijd waarin de pastoor de dienst uitmaakte tot aan het bepalen van de gezin grootte toe? Stel dat dit nog zo zou zijn, zou de secularisatie in de huidige tijd dan minder zijn geweest? En hoeveel gewetensnood is ons vroeger niet opgedrongen? Vat. II heeft veel mensen in verwarring gebracht dat is waar maar is voor mij nooit aanleiding geweest om minder naar de kerk te gaan. Integendeel zelfs ik voelde mij als mens meer thuis in de RK kerk.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Heeft U Vat II bewust meegemaakt?
   Zoals bekend, ben ik agent geweest en uit dier voege heb ik geleerd om niet te overdrijven en puur bij mijn waarheid te blijven.
   Letterlijk NIÉTS van wat ik hier meldde (en ooit ergens gezegd en geschreven heb) is ook maar in de geringste mate overdreven. Het was hooguit ’n stuk érger dan wat ik melden kan.

   1. P.Derks: ik heb Vat.II inderdaad bewust meegemaakt. Kom uit een groot RK gezin. Een heeroom was pastoor, een neef priester en een nicht in het klooster. Zelf was ik toen in dienst als korporaal bij de luchtmacht. Ik volgde de ontwikkelingen met interesse. Een voorval uit die tijd: ik was acoliet maar omdat ik niet elk weekend naar huis kon, zei de toenmalige pastoor: dan kunnen we je niet meer gebruiken zonder bedankje of wat dan ook. De naweeën van het Rijke Roomse leven uit de jaren vijftig. Maar ik vond het een boeiende episode in mijn leven die mij dichter juist als mens bij God bracht.

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     Wat U zegt, klinkt mij bekend in de oren.
     Maar bezien vanuit een kloostergemeenschap: zij vonden het héél normaal dat U in het weekend kwam dienen.
     Mijn broer en ik waren óók misdienaar in een klooster (maar dan met zusters).

     U krijgt weliswaar meer respect voor kloosterlingen, als U beseft (= doordrongen bent van) dat de kloosterlingen hun gehéle familie (dus inclusief ouders) achterlieten om ze tenslotte hooguit naar het graf te mogen brengen.
     Vele kloosterlingen hadden (na een verplichte novice-periode, zeg maar proefperiode) dus écht ÁLLES en IÉDEREEN achtergelaten, puur om zich alleen op Jezus en Zijn Allerheiligste Wil te concentreren.

  2. @J.A.W. van Ettinger,
   Ik vind het werkelijk prijzenswaardig dat U zich de moeite getroost om ‘DE’ waarheid te achterhalen.
   Één gezegde van U verontrust mij ten zeerste:
   ‘Maar ik vind wel dat je jezelf steeds moet vernieuwen. Dat geeft mijn religie meer inhoud.’

   Met zo’n instelling dreigt een werkelijk groot gevaar: U dreigt daarmee een éigen godsdienst te creëren.
   In de bijbel staat werkelijk álles wat U en Wij moeten weten om ooit bij God de Vader te kunnen komen,
   Zie bijv. de site: http://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/wanneer-evangeli%C3%ABn-geschreven/

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    aanvulling, behorende bij: ‘In de bijbel staat werkelijk álles wat U en Wij moeten weten om ooit bij God de Vader te kunnen komen.’
    Natuurlijk hoort daar ook bij: minstens elke zondag de kerkgang (als het mogelijk is).

 25. (Dit is “Theudmer”, andere schermnaam.)

  Van Ettinger heeft zich in het verleden geïntroduceerd als gnosticus; het is misleidend dat hij zich hier nu simpelweg praktiserend katholiek noemt. Het moet duidelijk gemaakt worden dat gnosticisme onverenigbaar is met het katholiek Christendom; reeds de heilige apostelen streden tegen de gnostici en de gnostische leer werd gegeven door de Donkere Vijand aan zijn volgelingen die doorheen de eeuwen een antikerk gevormd hebben die strijd voert tegen de katholieke Kerk, de Kerk van Christus.

  Het gnosticisme lastert de christelijke God door Hem een demiurg van duisternis te noemen en een principe van kwaad; de gnostici beweren dat er een pantheïstische, onpersoonlijke godheid is die verweven zit door al wat is en dat de christelijke God die godheid verstoort heeft met als resultaat dat geest gematerialiseerd werd tot materie; zij beweren dat de stoffelijke wereld kwaadaardig is en een kwaadaardige oorsprong heeft.

  De katholieke Kerk leert dat Adonaï, de christelijke God die zich aan Mozes openbaarde in Sinaï, monotheïstisch de Ene Ware God is, dat Hij algoed is, dat Zijn scheppen van de stoffelijke wereld goed was en dat die stoffelijke wereld inherent goed is. Het kwaad is ontstaan uit de rebellie van de gevallene die ten tijde van de dageraad van de wereld opstandig werd tegen de Troon van Adonaï en met zijn aanhangers uit de hoge plaatsen gestoten werd door Mikaël, één van de Zeven staande voor Gods Troon. De gevallen rebel-engel heeft onze proto-ouders ten val gebracht door hen met de gnostische leugen van zelfvergoddelijking te misleiden; het is een leugen die hijzelf wil geloven, want hij wil zelf goddelijk worden en de christelijke God onttronen in de hemel, maar hij weet in zijn binnenste dat dat nooit mogelijk zal zijn. Maar hij dupeert zijn menselijke volgelingen met diezelfde leugen; de wil tot zelfvergoddelijking is wat er achter het pantheïsme zit. Door godheid als een onpersoonlijke wereldkracht te willen definiëren willen zij hun wil om goden te worden rechtvaardigen, maar de werkelijkheid is dat de ware Godheid monotheïstisch is; alleen Adonaï heeft de kracht om te scheppen ex nihilo, alleen Hij is God, en alle andere wezens, inclusief de engelen die slecht geworden zijn door hun eigen wil zijn Zijn schepselen.

  Het gnosticisme is de “religie” van de satan, de gevallene, en het is de kern van de esoteristische sekten die de moderne wereld besturen zoals de vrijmetselarij. Een vrijmetselaar zal zelf trots roepen dat hij een geesteszoon is van de gnostische katharen. De verborgen kernen van gnostische sekten aanbidden de satan die zij “lichtdrager” noemen; zij beweren godslasterlijk dat hij licht brengt tegen wat zij de duisternis van Adonaï noemen. Daarom hebben zij de achttiende-eeuwse Verduistering “de Verlichting” genoemd en hebben zij de katholieke godsdienst “obscurantisme” genoemd. Het is belangrijk dat katholieken zich bewust worden van de aard van het lexicon der moderne wereld en het niet meer in hun spraak gebruiken.

  Wees dus gewaarschuwd, lezers, tegen de geschriften van Van Ettinger; de man spreekt niet vanuit het katholiek en christelijk geloof.

  Wat betreft de vrijzinnigheid die hier veelvuldig geëtaleerd wordt: Het Christendom is antiliberalistisch; vrijgeesterij kan niet geharmoniseerd worden met de christelijke godsdienst. Volgens het Boek der Apocalyps, dat deel uitmaakt van de Canon der Schrift, zal Christus wederkeren als Krijgsheer en de doden van het leger van Antichrist door vogels laten opeten. Ja, de christelijke God is een straffende God; antinomisme is niet christelijk.

 26. Ik voeg nog toe aan mijn vorige reactie:

  De Heilige Maria Magdalena werd poëtisch “apostel” genoemd omdat zij de Verrezen Christus aankondigde bij de apostelen; het was nooit bedoeld als aanduiding van vrouwelijk klerikaal officie. Het getal van de apostelen in klerikale zin was twaalf, en achteraf kwam daar Sint Paulus bij; zij waren allen mannen. Nooit in de gewijde geschiedenis heeft God een vrouwelijk klerikaal priesterschap gesticht, ook niet in het Oud Testament toen alleen mannen van Aärons lijn Levitische priesters waren.

  Vrouwelijk priesterschap was heidens, en de bewering dat Sinte Maria Magdalena priesteres was is een gnostische leugen; Van Ettinger denkt in deze heilige een gnostische “sophia” te zien, en daarom is hij afkerig jegens het katholiek dogma dat volgens de goddelijke institutie van de Kerk alleen mannen christelijke priesters kunnen worden.

  De godslasterlijke bewering dat de genoemde heilige de vrouw van Christus was en dat de Merovingen hun biologisch nageslacht waren is ook een gnostische leugen; dat is een gespreksonderwerp binnen gnostische sekten zoals dat het geval was bij de sekte van Pierre Plantard van waaruit, nota bene, de Piusbroederschap gesticht werd. Leden van dergelijke sekten hebben een obsessie met gnostische “graalmythes”. De katholieke doctrine zegt dat Christus altijd maagdelijk gebleven is en dus geen biologisch nageslacht heeft; de liefde van Ste. Maria Magdalena tot Christus was de liefde van een schepsel tot haar Schepper, aan Wie zij dankbaar was voor de vergiffenis van haar zonden. Volgens katholieke overlevering is deze heilige in Gallië aangekomen en heeft zij in Marseille eremitisch geleefd in gebed en ascese.

  1. @Waramund cq Theudmer,
   Ik heb Uw reactie met aandacht bekeken. U heeft voor de VÓLLE(!) 100% gelijk.
   Om het nóg duidelijker te stellen: ik heb NÚL(!) leugens kunnen ontdekken in Uw zéér gewaardeerde reactie.
   Kortom: hartelijk bedankt.

 27. Van Ettinger schreef: “Een wel erg ver gaande legende bijvoorbeeld is het verhaal dat Maria Magdalena na de dood van Jezus gevlucht zou zijn en uiteindelijk in Zuid Frankrijk terecht kwam en de graal die ze bij zich droeg zou het kind zijn van Jezus zijn wat zij in zich droeg en dat kind stond aan het hoofd van het latere Franse koningshuis de Merovingers.

  Veel van dat soort verhalen zijn uit de Legenda Aurea. Verhalen uit de Middeleeuwen, een tijd waarin veel mensen niet konden lezen en schrijven. Een dominicaan Jacobus de Voragine wilde het christendom toch voor hen duidelijk maken maar deed dat op zijn manier met een wel heel rijke fantasie en veel van die verhalen gingen een eigen leven leiden.”

  De Gelukzalige Jacobus de Voragine schreef die godslasterlijke onzin over Christus, de H. Maria Magdalena en de Merovingen niet in zijn Legenda Aurea; had hij dat gedaan zou hij veroordeeld geworden zijn door de kerkelijke overheid want het zijn heretische meningen. Ik vraag mij af of u het gedeelte over Maria Magdalena in zijn werk zelf gelezen heeft; het gaat over wat zij gedaan heeft, haar aankomst en verblijf in Gallië en de miraculeuze feiten rondom haar persoon, en niet over de onzin in de geest van Dan Brown die u hier vermeld heeft.

  Niet in de Eeuwen van het Geloof (“middeleeuwen”) was men dom en onwetend, maar nu in deze moderne tijd, nu het gnosticisme domineert waar, nota bene, de godslasterlijke “graal”-mythe van komt waar u het over heeft.

  En wat uw spottende uitlating over “rijke fantasie” in de “middeleeuwen” betreft: Jacobus de Voragine was niet zelf dingen “fantasierijk” aan het verzinnen, maar baseerde zich op tradities. In de kerkelijke geschiedenis zijn er veel mirakelen gebeurd; moderne rationalistische “historici” knippen die gebeurtenissen er in overeenstemming met hun pseudofilosofische agenda uit, maar in de “middeleeuwen” deed men dat niet; men gaf een relaas van geschiedenis zoals men die geleerd had uit overleveringen. “Middeleeuwers” waren veel eerlijker en verstandiger dan moderne academische prutsers.

  1. @Waramund cq Theudmer,
   Ook déze reactie van U heb ik met aandacht bekeken. U heeft alwéér voor de VÓLLE(!) 100% gelijk.
   Om het nóg duidelijker te stellen: ik heb NÚL(!) leugens kunnen ontdekken in Uw zéér gewaardeerde reactie.
   Kortom: alwéér hartelijk bedankt!

 28. Hierboven, beste Benjamin, (ik kan al die verschillende namen niet bij houden !!) de Heilige Maria Magdalena, stond met de Heilige Maagd onder het Kruis op Golgotha, samen met de Heilige Apostel Johannes. Zij was financieel welgesteld, samen met haar broer, de St. Lazarus en zuster van de Ste. Martha. Zij was beeldschoon, en ze leefde voortdurend in Zijn nabijheid, Hem overal volgend. Haar Evangelie verhaal is ontroerend, haar tranen op Zijn voeten, drogend met haar weelderige haardos. Dat heeft ze enkele keren gedaan. Op meerdere plekken in de Evangelies komt zij voor, maar het gaat telkens over dezelfde Maria Magdalena.

  Met haar familie is zij aangeland in Marseille, als ik me goed herinner, op dezelfde plek als generaal Hannibal, de Phoeniciër, en vòòr hem, de eerste Griekse zeevaarders. Op de kop van de haven, in het midden van de kade, ligt ter herinnering een koperen plaat. St. Lazarus werd door St. Petrus benoemd tot de eerste bisschop van Marseille.

  Ste. Martha is westwaarts getrokken, en heeft Arles en omstreken gemissioneerd. Vanwege de talloze wonderen die zij verrichtten, zelfs doden tot leven wekken, was de gehele Zuid-Franse streek, in de kortste tijd, bekeerd, mede door toedoen van St. Petrus en St. Paulus die overal in Zuidelijk Frankrijk missioneerden. De tweede paus, St. Linus, was de eerste, door St. Petrus benoemde bisschop van Besançon, indertijd de belangrijkste stad in Frankrijk.

  Ste. Maria Magdalena trok met haar verdriet over de Kruisdood, naar het Oosten en vestigde zich in Ste. Baume, een verlaten plek vlakbij zee, in een grot, hoog in de bergen, zo dicht mogelijk bij de hemel. Zij werd door Hem, niet vergeten. Engelen brachten haar voedsel. Zij werd daar begraven en aldaar vereerd tot in de vroegste Heilige Middeleeuwen, hoogtij van Christelijk denken en zin voor de waarheid, tot de zelfmoordenaar Luther met zijn revolutie, het grote kwaad en de leugens de wereld in bracht.

  De Midd. Zeekusten werden in de vroegste tijden afgeschuimd door Noord-Afrikaanse barbaren, de Saracenen, op jacht naar slaven voor de Arabische slaven markten. Dit gevaar noopte de bewoners rond Marseille, het graf van Ste. Maria Magdalena te openen, en haar te vervoeren richting Bordeaux, ver weg van de Zuidkust, waar ze herbegraven werd.
  (zie ook mijn bijdrage onder “Het moederschap is in………”)

  1. Aan Warnamunde, Jules van Rooyen en anderen:

   Dit had ik geschreven;

   “Een wel erg ver gaande legende bijvoorbeeld is het verhaal dat Maria Magdalena na de dood van Jezus gevlucht zou zijn en uiteindelijk in Zuid Frankrijk terecht kwam en de graal die ze bij zich droeg zou het kind zijn van Jezus zijn wat zij in zich droeg en dat kind stond aan het hoofd van het latere Franse koningshuis de Merovingers.

   Veel van dat soort verhalen zijn uit de Legenda Aurea. Verhalen uit de Middeleeuwen, een tijd waarin veel mensen niet konden lezen en schrijven. Een dominicaan Jacobus de Voragine wilde het christendom toch voor hen duidelijk maken maar deed dat op zijn manier met een wel heel rijke fantasie en veel van die verhalen gingen een eigen leven leiden. Maar hoe zit het dan echt?”

   Daarna verwees ik naar paus Gregorius de Grote.

   Wat bedoelde ik daarmee: dat ik dus juist niet in dat soort graal- en andere legendes geloof maar dat dit soort verhalen over heiligen ongetwijfeld goed bedoeld waren maar waar veel bij werd verzonnen.

   Neem als voorbeeld het verhaal van St. Margaretha. Volgens de overlevering, dus te vinden in de Legenda Aurea, is zij geboren in de derde eeuw in Antiochië, de hoofdstad van Pisidië, als dochter van de heidense tempelpriester Aedesius. De streek in West-Azië maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Haar vader minachtte haar om haar christelijk geloof. Margaretha leefde op het land als herderin. Toen de stadsprefect Olybrius haar een huwelijksaanzoek deed, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren, weigerde ze. Daarop werd ze gevangengezet en gemarteld.

   Dan volgen een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. De bekendste is dat satan, in de gedaante van een draak, haar opslokte. Margaretha ontsnapte levend doordat de draak haar uitspuwde, vanwege het kruis dat ze droeg wat zijn ingewanden irriteerde. Uiteindelijk werd ze toch omwille van haar geloof ter dood gebracht.

   Dat is dus een voorbeeld. Het verhaal van Jules van Rooyen over Maria Magdalen schaar ik daar ook onder want wat is zijn bron? P. Derks heeft gelijk: wat in de Bijbel staat is ons genoeg en dat soort verhalen staan daar niet in.

   Maar wanneer je geconfronteerd wordt met dit soort verhalen waarin ik altijd serieus heb geloofd, komen er toch twijfels en ga je onderzoeken. Ik kwam inderdaad ook uit bij de gnostiek maar wie zich daarin verdiept merkt dat ook daar – net als in het christendom – veel stromingen zijn waar ik ook niets mee heb. Dus ik ben van: onderzoek alles en behoud het goede. Mvgr iedereen.

   1. Jacobus de Voragine schreef niets over graalmythes in zijn Legenda Aurea over Maria Magdalena.

    Wat verschijningen van de satan in de gedaante van een draak betreft; de satan heeft de macht om in dergelijke gedaanten te verschijnen. In de H. Schrift kan men zien dat Rafaël, één van de Zeven, in zichtbare gedaante verscheen zodat men dacht dat hij een mens was. Heilige engelen kunnen dit, maar de gevallen engelen kunnen zich ook zichtbaar maken en doen dit ook. Zoals u kunt zien in het Boek van Genesis gebruikt de satan graag serpenten onder de diersoorten om hun listige natuur, dus het is niet onvoorspelbaar dat hij soms serpentijnse gedaanten aanneemt wanneer hij zichtbaar werkt om mensen ten val te brengen; in het Boek der Apocalyps wordt hij beschreven als een serpent.

    Ik heb iemand gekend in mijn tienerjaren die, nadat hij met zijn klas en leraar op school geesten opgeroepen had via een spiritistisch ritueel, achtervolgd werd door een satansgeest die zich zichtbaar manifesteerde aan hem. Die dingen gebeuren werkelijk.

    Wat het gnosticisme betreft; het pantheïsme is onderdeel van de kern van die valse religie en is dus inherent onverenigbaar met de katholieke godsdienst die monotheïstisch is. U kunt daar niet omheen.

    1. Nog voeg ik toe aan mijn reactie dat de “Sola Scriptura”-leer van het protestantisme niet katholiek is; er is naast de H. Schrift ook de Apostolische Traditie, en de heilige katholieke Kerk heeft het Leergezag om bindende uitspraken te maken omtrent de Schrift en de Traditie. Welnu, de traditionele theologische doctrine van de Kerk erkent het bestaan van mirakelen en leert dat onzichtbare krachten werkzaam zijn op aarde.

     Verder, de Gewijde Geschiedenis is niet opgehouden met de dood van de apostelen maar is ongebroken verdergegaan tot op heden. De strijd tussen de heilige engelen en de donkere engelen is dus verdergegaan tot op heden en duurt nog verder.

    2. Correctie: “het pantheïsme is onderdeel van de kern van die valse religie en die is dus inherent onverenigbaar met de katholieke godsdienst die monotheïstisch is”

  2. Correctie : lees de laatste regels hierboven :
   “………………..het graf van Ste. Maria Magdalena te openen in 1497, en haar te vervoeren naar veiliger oorden, weg van de kust rond Marseille, om haar te herbegraven in Narbonne. Haar kostbare relieken zijn terecht gekomen in meerdere kerken in Frankrijk en in Rome / Italië.”
   (Mgr. Jean-Joseph Gaume, “Biographies Evangéliques”, 1865, herdruk 2019, ed. Saint-Remi)

 29. @J.A.W. van Ettinger,
  U lijkt mij een serieus man. Om aan alle onzin ’n eind te maken, hou ik mij puur en alleen met de bijbel bezig.
  Inzake verschijningen, neem ik puur en alleen de door Rome erkende verschijningen van Lourdes (jaar 1858) en Fatima(jaar 1917) serieus. Al de overige gemelde wel/niet verschijningen en zogeheten verhalen uit de geschiedenis leiden alleen af van de R.K. godsdienst (godsdienst = wijze waarop je God wil dienen).

  1. Reeds voor het Tweede Vaticaans Concilie waren er veel katholieken die beïnvloed werden door het rationalisme en het naturalisme, wat zich manifesteerde in een slechte neiging om het wonderlijke en ook het praeternatuurlijke verzinsels van oude kroniekschrijvers te achten.

   Ik reageer daar radicaal tegen en ga anders om met oude tradities. Tradities, doordat zij oud zijn, dragen dikwijls eeuwenoude kennis en gegevens die de zwaar gelimiteerde perspectieven overstijgen van hedendaagse personen, gediplomeerd of niet, die, ocharme, nog maar enkele decennia op deze aarde rondlopen. Zie als voorbeeld de verschillende Europese tradities die zeggen dat Germaanse en Keltische vorstenhuizen afstamden van de koningen van Troje; of dat waar is of niet, we weten dat niet zeker maar de critici hebben geen bewijzen ter weerlegging van die tradities. Het is een feit dat mensen die tradities eeuwenlang geloofd hebben, en dat geeft hen een status die niet zomaar aan de kant geschoven kan worden doordat één of andere agenda-gedreven academicus er zonder bewijzen vanuit gaat dat er niks van klopt. Als christenen weten we dat de wereld bestuurd wordt door de Goddelijke Voorzienigheid, dus het is niet onmogelijk dat God er providentieel voor gezorgd heeft dat na de ineenstorting van de Romeinse temporale macht met het herstel daarvan in de persoon van Karel de Grote die macht opnieuw in de hand lag van het Trojaans koningenras dat eertijds Rome gesticht had.

   Maar de broodschrijvers van Modernië maken intentieprocessen en gaan ervanuit dat West-Europese vorsten doorheen Europa simpelweg fictieve Trojaanse origines voor hun voorvaderen verzonnen hebben als politieke instrumenten om hun tronen te stabiliseren, en wanneer men hun ipse dixits niet blindelings aanneemt wordt men “obscurantistisch” genoemd.

   Meer eerbied voor loor die eertijds verteld werd door de grijsaard bij haardvuur is een remedie tegen het vuig materialisme en nihilisme die de westerse mens tot een gruwelijke en abjecte staat gebracht hebben. En men moet het bovennatuurlijke en het praeternatuurlijke in de geschiedenis niet vanuit een geprogrammeerd automatisme van de moderne mentaliteit verzonnen noemen. De arrogantie van de moderne mens jegens de geschiedenis is zeer schadelijk, en de prijs die betaald wordt is een grote verblindende onwetendheid die de intellectuele nomaden van deze tijd van de ene absurditeit naar de andere doet neerzinken. Zonder houvast geloven zij alle occultistische onzin die door demonen ingefluisterd wordt in de oren van laboratoriumjas-dragende sciëntisten, de gnostici van deze tijd. Zonder aarzeling omarmen zij copernicaanse en darwinistische mythologie zonder te beseffen hoe bizar en diabolisch die is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht