Polen: nieuwe gezinspolitiek tegen emigratie jongeren en vergrijzing

Net als Hongarije, wil nu ook Polen ingrijpende maatregelen nemen om gezinnen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen.  De nieuwe gezinspolitiek van de Poolse minister van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken, Marlena Malag, is gebaseerd op 3 belangrijke peilers: betere werkgelegenheid, betere huisvesting en financiële steun, waaronder een geboortepremie van 2610 euro vanaf het 2de kind. Malag hoopt hiermee onder andere de emigratie van jonge Polen te reduceren. 

Alleen al tussen 1998 en 2019 vertrokken bijna 2,5 miljoen Polen (op een totale bevolking van 37 miljoen) naar het buitenland op zoek naar een beter betaalde job. In tegenstelling tot hun ouders, keren in het buitenland geboren kinderen nooit meer terug naar Polen om er permanent te wonen. Dit werkt de vergrijzing nog verder in de hand. Indien er niets wordt ondernomen vrezen demografen dat de Poolse bevolking binnen de volgende 30 jaar wel met 12% zou kunnen dalen. 

Marlena Malag, 57, is lid van de regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Het gaat om een diepgelovige voormalige leerkracht en schooldirectrice, die haar school in Ostrów Wielkopolski ooit naar Johannes Paulus II vernoemde. Na een lange carrière in de lokale politiek, is ze sinds 2019 minister in de regering van Premier Mateusz Morawiecki van het Christelijke, nationaal-conservatieve PiS. Tijdens haar ambtstermijn werd onder andere het aborteren van kinderen wegens hun handicap door het Hoog Gerechtshof in de herfst van 2020 ongrondwettelijk verklaard. Dit gebeurde nadat PiS-parlementsleden in beroep waren gegaan tegen de abortuswetgeving van de vorige regering. Malag verwelkomde het vonnis, waardoor ze het doelwit werd van linkse en feministische protesten, o.a. aangemoedigd door Westerse media en drukkingsgroepen. 

Bron: Katholisches.info

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Polen: nieuwe gezinspolitiek tegen emigratie jongeren en vergrijzing

 1. Wat is jouw oproep/boodschap eigenlijk, Katharina? Méér kindjes maken? Meer gehandicapte kindjes geboren laten worden?
  De wereld is overbevolkt. Overal waar de levensomstandigheden verbeteren en de opleiding verhoogt, vooral voor de meisjes, daar vermindert het aantal geboortes.
  Wat of hoe we ook denken over China, we mogen héél blij zijn dat zij decennia lang hun geboortes onder controle hebben gehouden. Anders waren ze nu met dubbel zoveel.
  Er zijn in Vlaanderen bevolkingsgroepen met drie, vier, vijf en meer kinderen. Maar het Vlaams nationalisme ziet dat niet graag. De hele kinderbijslagpolitiek is er niet op gericht, op die grotere gezinnen, integendeel.
  Vandaag is een zusje van mij jarig. Ik was net geen zes toen zij als vijfde in ons gezin werd geboren. Daarna kwamen er nog vier. Het katholieke West-Vlaanderen van toen bejubelde de ‘grote’ gezinnen.
  Is het daar waar je terug naar toe wil, Katharina?

  1. Hoe pervers moet iemand wel niet zijn om het afmaken van kindjes die niet aan de ‘kwaliteitsnormen’ voldoen te verdedigen? Uw hulde voor de volstrekt immorele ‘one child nation’ spreekt wat dat betreft boekdelen: liever van staatswege elimineren dan een gezin de vrijheid gunnen. Zelfs de diehard communisten die kennelijk uw bijval genieten, zijn inmiddels overtuigd van de demografische ramp die ze teweeg hebben gebracht.
   Is het daar waar je terug naar toe wil, Frank? Je zusje zal je er intens dankbaar voor zijn.

   1. Beste Paul

    Ik kan er naast gelezen hebben maar waar verdedigt Frank ‘het afmaken van kindjes die niet aan de normen voldoen’?

    ‘De aarde is eindig, dat ziet het kleinste kind’, bromt Etienne Vermeersch.
    In 1988 schreef hij “De ogen van de panda, waarin hij het overbevolkingprobleem haarfijn analyseerde”. De moeite om te lezen.
    Ik citeer enkele standpunten van hem en daar kan ik me wel in vinden en het leunt aan bij het standpunt van Frank.

    Vermeersch:
    ‘Toen ik geboren werd, had de aarde twee miljard bewoners. Dat aantal is ondertussen al verviervoudigd. Een catastrofale evolutie.’
    Ook in het Westen hebben we te veel kinderen. Demografen vrezen dat we met een te kleine actieve bevolking de pensioenen niet kunnen betalen.
    Maar dat geldt natuurlijk alleen als iedereen aan het werk is. Als die actieve bevolking werkloos is, wordt het probleem juist groter. Bovendien vergeten ze dat de ecologische voetafdruk van een Europees kind 25 keer groter is dan die van een Afrikaans kind.
    Als dat laatste het al overleeft, wat niet altijd het geval is.
    Die kindersterfte is natuurlijk niet positief: ik vind dat je lijden moet vermijden, en dat kun je het beste regelen met geboortebeperking vooral als je beelden ziet van hongersnoden in Afrika, zie je dat al die vrouwen resems kinderen hebben. Terwijl ze dertig jaar geleden al bijna omkwamen van de honger!

    Ze hebben blijkbaar nog niet begrepen dat die hongersnood minder erg zou zijn zonder al die kinderen. We hadden ze de vorige keer beter voedsel gegeven gekoppeld aan drastische geboortebeperking. Dan was de ellende nu veel kleiner. Dan hoeft niemand te lijden.
    Ik vind niet dat je kinderen krijgen moet verbieden, maar je zou toch minstens de mentaliteit kunnen verspreiden dat je beter minder kinderen krijgt dan meer.

    Wat zouden concrete maatregelen kunnen zijn?
    Vermeersch: Ik zou een belangrijk deel van de ontwikkelingssamenwerking laten uitdelen in premies aan vrouwen die zich laten steriliseren. Neem nu de aardbeving in Haïti. We hebben veel geld opgehaald om te helpen. Maar eigenlijk hadden we beter gezegd dat elke vrouw die zich laat steriliseren 100 of 200 dollar krijgt.

    Aldus Vermeersch.

    1. @ Tom: U schrijft: “Ik kan er naast gelezen hebben maar waar verdedigt Frank ‘het afmaken van kindjes die niet aan de normen voldoen’?

     Welnu, reeds in zijn eerste alinea.

     “Meer gehandicapte kindjes geboren laten worden?”

     Lees: “gehandicapt” = “niet aan de normen voldoen”.

     Ik heb geen Unief gedaan, maar dit leek me wel héél simpel om snappen. Tenzij we dit soort uitlatingen zo gewoon geworden zijn in de MSM dat we het niet eens meer beseffen dat het telkens een bevestiging is naar de abortus-industrie?

     Als je zelf door en door ongelovig bent, zou je dan tenminste het standpunt kunnen respecteren van mensen die wél geloven dat abortus een gruwel is in Gods ogen??
     Jouw soort reacties verschilt in niks met wat we overal in de MSM lezen. Dus denk je nu écht dat je iets nieuws komt schrijven? Of dat we met z’n allen compleet wereldvreemd zijn op dit forum? Dat we je dankbaar gaan zijn omdat je dezelfde platgekauwde lauwe hap ook hier nog es tevoorschijn haalt? Het feit dat u een Vermeersch aanhaalt zegt wat dat betreft genoeg. Na zijn uittreding uit het klooster heeft hij alles uit de kast gehaald om de Katholieken en de Kerk, zelfs een Godsfiguur neer te halen. Voor velen was hij een “wijs man’. Voor mij was hij een in-zielig figuur.

     Dit is MIJN vrije meningsuiting.

     1. Hey Kurt
      Ik heb die eerste alinea van Frank gemist. (dat heb je als je snel leest op een klein gsm-schermpje) Snapte daarom ook het verband niet in je antwoord naar hem. Sorry dus.

      Abortus is hier overduidelijk een gevoelige onderwerp. en zal nog wel regelmatig aan bod komen.
      Maar je voelt je precies wel snel aangevallen. Waar beweer ik dat ‘allen compleet wereldvreemd zijn op dit forum’?
      Dat Vermeersch uitgetreden is… kan zijn, maar ik mis eerder wat argumenten van je op zijn standpunten. oa is het aanmoedigen van geboortebeperking goed in landen waar al veel hongersnood is, of is aanmoedigen van grote gezinsplannen dat?
      dank

    2. K. Gabriels: “Tijdens haar ambtstermijn werd onder andere het aborteren van kinderen wegens hun handicap door het Hoog Gerechtshof in de herfst van 2020 ongrondwettelijk verklaard. Dit gebeurde nadat PiS-parlementsleden in beroep waren gegaan tegen de abortuswetgeving van de vorige regering.”
     “Méér kindjes maken? Meer gehandicapte kindjes geboren laten worden?” antwoordt FD.
     Hoe u het ook draait of keert, (meer) gehandicapten zijn Frank Dierickx een doorn in het oog. Ze mogen zijn inziens het levenslicht niet zien, althans niet teveel. Overigens is het die opvatting die ik pervers vind, niets de persoon die ermee behept is. Die nuance/correctie wil ik hier graag aanbrengen.

     U verbindt de hulp aan derdewereldlanden aan imperatieve geboortebeperking. Dat is precies de arrogantie die de VN zo vaak kenmerkt. Enerzijds kan het allemaal niet ‘woke’ genoeg, anderzijds wordt de derde wereldbevolking door dezelfde westerse elitaire kliek als achterlijk versleten en betutteld. Terwijl her en der standbeelden het moeten ontgelden, viert de neokolonisatie via de achterdeur hoogtij. Wie honger heeft, zal en moet eerst het westerse decadente ideologische gedachtengoed slikken. Alsof dat – nog afgezien van enige godsopvatting – humaan is.

     Nee, beste Tom, uw maatregelen zijn de mijne niet. ‘De aarde is eindig, dat ziet het kleinste kind’, zo citeert u. Ik zou er soortgelijke citaten van onze grote prikfilantroop Bill Gates aan kunnen toevoegen. God echter is ONeindig en heel wat groter dan het afgesleten cliché dat u aanhaalt.

     Ik houd het liever bij de volgende lucide reflectie, die m.i. aan de aardbewoners die u wenst te beleren veeleer recht doet:
     “(…) the Holy Father praised Africa’s religious sense as “an enormous spiritual ‘lung’ for a humanity that appears to be in a crisis of faith and hope.” It is a lung, nonetheless, under attack by two diseases. Africa suffers first from “an illness that is already widespread in the West, that is, practical materialism, combined with relativist and nihilist thinking…there is absolutely no doubt that the so-called ‘First’ World has exported up to now and continues to export its spiritual toxic waste that contaminates the peoples of other continents, in particular those of Africa. In this sense, colonialism, which is over at a political level, has never really entirely come to an end.”

     “Africa must protect itself from the contamination of intellectual cynicism in the West.”

     Bron: https://www.catholicworldreport.com/2011/05/10/no-to-neocolonialism/

     1. Zie allereerst ook mijn opmerkingen hierboven bij Kurt. Iets te snel.

      Maar lees ik het goed:
      U aanschouwt een wereldorganisatie als de VN toch niet als een “Westerse elitaire kliek” die de derde wereldbevolking als achterlijke verslijt en betuttelt”?
      Bij mijn weten streeft deze mondiale samenwerking naar: internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen,… en vooral in die landen waar er nog echt honger geleden wordt.
      Het zal daar ook niet altijd correct verlopen maar ik hoop dat u deze humane doelstellingen toch al zeker niet klasseert als een ‘Westerse decadente ideologie” die onze hongerlijdende medemensen moet slikken?

      Wellicht heeft u het over andere groeperingen die hun ideologie willen opleggen aan de arme stakkers?

      De Katholieke kerk heeft nog veel zeggenschap in Afrika: niet voor niets noemt de Heilige Vader in uw Engelstalig artikeltje “Afrika als de spirituele long.”
      Dit artikeltje heeft het over een twee ziektes (two diseases): ik was benieuwd naar de tweede ziekte… die stuurde u net niet mee. Ik zal ze geven:
      ” The second disease is “religious fundamentalism, mixed together with political and economic interests…teaching and practicing not love and respect for freedom, but intolerance and violence.”

      Daar kan ik me wel in vinden: vooral in het religieus fundamentalisme alsook geen respect voor vrijheid… Het is soms goed in eigen boezem te kijken zegt men wel eens. Maar wellicht hadden de bisschoppen het over andere religieuze fundamentalisten die de vrijheid willen beperken…? Welk is me niet duidelijk.

      Kan het zijn dat de bisschoppen vrezen dat ze net zoals in het ‘decadente ‘ Westen hun macht ook in Afrika aan het verliezen zijn? En dat onze Afrikaanse medemensen -net zoals dat zich vanaf de jaren 60 hier heeft voorgedaan- ook zelf willen streven naar enige ‘freedom’ van:
      hun huwelijk, hun keuze aantal/geen kinderen recht op anticonceptiva, homoseksualiteit, euthanasie.
      Mogelijk, beste Paul, zijn deze humane rechten voor u een vorm van decadentie dat is zeker uw goed recht. Net zoals ik vind dat dergelijke rechten niet kunnen opgelegd worden door religieuze of andere ideologieën.

      Uw slotzin:
      “Africa must protect itself from the contamination of intellectual cynicism in the West.””
      Ik denk dat de bisschoppen in 2011 vooral op hun agenda staan hadden: The Catholic Church must protect itself from…en ook dat is hun goed recht.

      Tenslotte hoe zie je de standpunten waar ik het eigenlijk vooral over had nl: is het aanmoedigen van geboortebeperking goed in landen waar al veel hongersnood is, of is aanmoedigen van grote gezinsplannen dat?
      btw Vermeersch verplicht niets.
      Stuur je ook de citaten van Bill Gates eens door want, die wil ik wel eens bekijken in dit kader
      Dank.

 2. De wereld is niet overbevolkt, kwiebus. De wereld ( de maatschappij) is ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Dat is het reel probleem.
  De goede God heeft immers graag geschapen zielen op Aarde maar zeker in Zijn paradijs. Hoe meer hoe liever, want de goede God is liefde en groots.
  Alleen, wij mensen moeten uit vrije wil kiezen voor God en omwille van Hem alle mensen graag zien- inclusief gehandicapten. Te beginnen met ons eigen moet men God graag zien.
  . in alle omstandigheden. Wanneer men bijvoorbeeld absoluut weet dat Pfizer , moderna etc vaccins op basis van foetale cellijnen zijn — dan moet men kiezen voor God’s gebod ongeacht wat bijvoorbeeld een een dwaze Wouter Beke (cdnv) ook aanraadt voor jonge kinderen.

  1. Als je alle mensen graag wil zien, Andre, begin dan eens met niet te schelden. Dat is overigens verboden op dit forum.

   1. Wat ook verboden is op dit Forum, subversieve .:. Diericks, zich gedragen als een trol, dwz. sarren, zoals uw loge vriend, de dwaze Tom, elders ook probeert. Jullie beiden passen de truc toe van het cultuur Marxisme, die van de joodse secretaris van de Italiaanse communistische partij, .:. Gramsci, begin jaren 1920. Hij propageerde zijn doxa, richt je op de burgerlijke middenklasse, op basis van Marx stelling, ga nooit op de inhoud in, blijf omver trekken, blaas alles om, gun Christenen geen rust, noch de ruimte, stel alles “im Frage”, bekritiseer iedere Christelijke bouwsteen van de beschaving, vernietig het gezinsdenken, ontneem hen bezit en eigendom, vernietig cultuur, grenzen en naties, jaag ze in de verdediging met beschuldigingen van misbruik en wanprestaties, die je zelf gepleegd hebt, en tenslotte, laat van de katholieke Kerk geen steen op de ander staan, vernietig ieder spoor, zelfs iedere herinnering aan het Christendom en de beschaving, in Europa en in de wereld.

    U beiden zijt onderlegde .:. subversieven, ter vernietiging van dit voortreffelijke katholieke Forum. Catherina verdedigt terecht de rampzalige vergrijzing die als een dodelijk gevaar, jaar in en jaar uit, de Christelijke volken treft in het gehele Westen. Grote gezinnen zijn een zegen en vreugde, en creëren onze toekomst. Maar het cultuur marxistische feminisme en abortus praktijken zijn de oorzaken van de vernietiging van het gezinsdenken. Daarnaast moet massa immigratie van niet Europese volken, m.n. islamieten, de ondergang van de blanke volken en de Christelijke beschaving, bespoedigen. Hopelijk trekt Catherina als lid van de redactie, grenzen met de conclusie, dat U beiden, op dit katholieke Forum, kwaadwillig tweedracht zaait, en dus hier niks te zoeken heeft.

    1. Wat een ongelofelijke kleuter bent u eigenlijk. Zeuren bij de redactie om de verbanning of blokkade van andere reageerders die geheel volgens de regels van dit forum een inhoudelijk reactie afgeven. Diericks verwoordt het wat mij betreft veel beter dan ik ooit had kunnen doen. Maar vertegenwoordigd geheel en al zoals ik over de materie denk. Het is ronduit zielig en kleuterlijk zoals u reageert. Als ik uw reactie zo lees zou ik regel 1 van de regels er nog maar eens naastleggen. Haatreacties zijn verboden volgens deze regels. En uw reacties zijn altijd doordrenkt van afkeer van alles wat anders denkt dan uzelf.

    2. @Jules
     Ik ken je nog niet zo goed, maar wederom wat een zonderlinge reacties man !
     Probeer toch eens (in je eigen belang) wat normaal te antwoorden en liefst enkel op het standpunt?
     Je kan het daar wel/niet mee eens zijn en dan motiveer je dat maar.
     Het topic (de stelling) hier lijkt mij: “Is een aanmoedigings-politiek voor grote gezinnen goed voor de vergrijzing?” Interessant.
     Frank zijn reactie in één zin: …gaat dit net niet nog meer bijdragen aan een reeds (dreigende) overbevolking? Dat lijkt me een normale reactie.
     Andre reageert: “overbevolking bestaat niet”…. Dat is ook een mening (wel jammer van die kwiebus, André)
     Willy vindt dat: ‘ga en vermenigvuldig u’ niet letterlijk moet genomen worden. Prima.

     Als ik de archieven zie begint wederom jouw reactie met een scheldpartij: ‘netjes’ omschreven als: “kwaadwillige tweedrachtzaaiers, subversieve trollen, tweedrachtzaaiers die via cultuur Marxisme de Christelijke beschaving willen vernietigen”.
     En heel bizar, haast altijd gekoppeld aan een zoveelste vrijmetselaars-loge-beschuldiging en het woord ‘Jood’ ontbreek ook nu weer niet.
     Komaan man, je kent me 1 dag?

     Ik kan heus wel tegen schelden en wat venijnige woorden en ik zal mij ongetwijfeld af en toe ook wel eens laten gaan, daar gaat het mij nog niet eens om.
     Maar wat brengt naast een scheldtirade -totaal los van het onderwerp-, je oh zo afgezaagd Judeo-maçonnieke liedje bij aan het debat?
     Voor mij 1 ding alvast wel nl: dat het je standpunt over het onderwerp enkel maar verzwakt.
     Jammer dat je dat niet ziet.

 3. Het is totaal geen leugen met de stellingname ‘ we zijn met vele’. Vroeger waren de mensen jagers en ze leefden in kleine groepjes. Ze deden ook aan ruilhandel. Ze volgden het pad van de dieren. De wereld bestond toen voornamelijk uit oerwouden. Maar dan begon te mens te overheersen, en overal waar hij kwam werd er veel vernietigd. Dan kwam de agrarische revolutie en de mens ging zich vestigen en de dieren werden zijn huisdieren, en de mens stichten beschavingen. De mens kon vroeger natuurrampen gemakkelijk overleven omdat ze met niet velen waren, en in groepjes rondtrokken. Nu zijn we met 8 miljard mensen op onze schone planeet en dat is al wat krap. En God heeft zeker met zijn stelling’ ga en vermenigvuldig jullie’ niet bedoeld dat we moeten kweken als konijnen. Dit gebod kwam er in die tijd dat we nog niet met velen waren. En na de zondvloed waren we nog met acht. Dus er is veel bloedschande gebeurt tussen de mensen, en daarom zijn we met z’n allen allemaal familie van elkaar, leuk toch????

 4. Katholieken zijn geroepen tot verantwoord ouderschap. In de encycliek Humanae Vitae wort aangegeven dan wanneer men ernstige reden heeft om geen kinderen (meer) te wensen, dit een toelaatbare reden is om zwangerschap te vermijden.

  1. @ Magda,
   voor zover ik het Woord van God in de bijbel begrijp is God Heer en Meester over Zijn schepping. Het lijkt me dan ook klaar en duidelijk dat van ons in de eerste plaats niet alleen respect voor God verwacht wordt maar zelfs liefde voor Hem. Het staat ouders dan misschien vrij minder kinderen te wensen in bepaalde omstandigheden maar ik denk niet dat men gekunstelde middeltjes mag gebruiken. Vermits we moeten streven naar gehele gehoorzaamheid, niet uit dwangmatige plicht maar uit vrije liefde tot God, lijkt het me vanzelfsprekend dat we altijd een natuurlijke liefde moeten in stand houden tegenover God en dus niet de keus hebben om gekunstelde beslissingen te treffen uit eigenliefde. Het hangt dan ook af van de ernst van de redenen. Daar kan ik me niet over uitspreken vermits uw redenen me niet bekend zijn. Vergeet niet dat we allen uiteindelijk rekenschap moeten geven over al onze kleine en grote daden. Men kan zeggen dat het vermijden van een zwangerschap minder erg is dan abortus, maar we moeten wel eerlijk blijven en de eigenliefde overwinnen. Het is belangrijk dat ouders zich ernstig bezinnen tegenover God om de zuivere liefde niet te schaden. Zoek een ernstige traditionele priester om het probleem rustig te bespreken om een en ander te kunnen overwegen zodat jullie niet met God in aanvaring komen.
   Het kan nuttig zijn u er op te wijzen dat opvallend vele moderne priesters het respect voor God samen met de natuurlijke liefde voor God overboord gooiden. God is geen socialist. God is geen therapeut in een gekunsteld Disneyland. Onderzoek met ernst uw geweten.

 5. @ De ongelovige Tom (3 februari 2022 om 21:55)

  Wat er m.i. bij de VN aan scheelt heb ik afdoende geduid. Achter mooie idealen als humanitaire hulp blijkt in de praktijk te vaak een ideologie schuil te gaan die zich aan God noch gebod stoort en die helemaal zo humaan niet is. Het streven van president Maç(r)on om het recht op kindermoord als EU-grondrecht te codificeren geeft op Europees niveau aan hoe het in werkelijkheid met de o zo humane idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor de allerzwaksten gesteld is.

  Grappig, soms leest u te veel, soms te weinig/snel. Voor wat betreft ‘the two diseases’ die paus Benedictus XVI duidde in het eerder door mij aangegeven artikel, valt u over het feit dat ik er maar één aanhaal. Dat is om de simpele reden dat de tweede ziekte die hij opnoemt niets met de discussie te maken had. Echter, als u werkelijk geen idee heeft wat Benedictus bedoelde toen hij over religieus fundamentalisme sprak (als tweede ziekte die Afrika teistert), dan moet u echt eens een tijdje bij Boko Haram uw geheugen gaan opfrissen. Wellicht dat u ons nadien op dit forum wilt komen berichten wie u het meest humaan behandeld heeft.

  Overigens pleit de Kerk niet voor het ‘aanmoedigen van grote gezinsplannen’, maar voor verantwoord ouderschap. La vérité est dans la nuance.

  Natuurlijk ga ik u geen citaten van Bill Gates opsommen! Als u deze website weet te vinden en er veelvuldig rondstruint, dan bent u heus mans genoeg om zelf de (denk)beelden van voornoemde prikprofeet te checken. Dit brengt mij bij mijn laatste punt: het spijt me, maar ik ben niet overtuigd van de naïviteit waarmee u zich op dit forum profileert. Daar laat ik het bij.

  1. Beste Paul
   Oh maar ik was niet zozeer op zoek over welke religieuze fundamentalistische vrijheidsbeperking De Heilige Vader het zou kunnen hebben. Zijn verwijzing hiernaar was voor mij niet meer dan een mooi bruggetje naar de Afrikaanse Katholieke strengheid omtrent gezinsplanning. (eigen boezem, snapt u?)
   Ik weet niet wat u bedoelt met ‘verantwoord’ ouderschap.
   Ik weet wel dat de idealen van De Humanea Vitea er nog flink wordt ingepeperd daar in Afrika.
   ‘Trouw aan het plan van God’, waar huwelijksdaad en voortplanting aan elkaar gekoppeld moeten blijven, en waar er absoluut niet technisch mag worden ingegrepen om zwangerschap te voorkomen, laat staan te onderbreken En wie dat wel doet, keert zich tegen God.

   In tegenstelling tot hier in Europa, hebben de Afrikaanse vrouwen helemaal geen tot zeer beperkte rechten omtrent gezinsplanning en zwangerschapsonderbreking, beste Paul.
   Ik zal u daarom enkele feiten en cijfers geven over de catastrofale en inhumane gevolgen daarvan:

   • Er zijn 214 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden die geen anticonceptie kunnen gebruiken terwijl zij dit WEL willen.
   • In Sub-Sahara Afrika is dit het hoogst: 21% van de vrouwen heeft geen anticonceptie terwijl ze niet
   zwanger willen worden.
   • Sub-Sahara Afrika heeft ook het hoogste aantal tienerzwangerschappen in de wereld: gemiddeld raakt meer dan 1 op de 5 meisjes zwanger als ze tussen de 15 en 19 jaar oud zijn.
   • Naar schatting zijn er in Afrika elk jaar 21,6 miljoen ongeplande zwangerschappen. Hiervan eindigt
   bijna 4 op de 10 (38%) in abortus. Vanwege strenge wetgeving omtrent abortus gebeurt dit vaak in het
   geheim, en onveilig.
   • Afrika heeft het hoogste aantal sterfgevallen als gevolg van onveilige abortus. De grootste risico’s
   van onveilige abortus zijn onvolledige abortus, zwaar bloedverlies en infecties. De armste vrouwen met de minste middelen lopen het grootste risico om complicaties te krijgen door een onveilige abortus, omdat de abortus op gevaarlijke wijze wordt uitgevoerd.
   • Een ongewenste zwangerschap heeft bovendien een bijzonder negatief effect op de gezondheid en mentale ontwikkeling van vrouwen en meisjes, bijvoorbeeld door complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling.
   Het belemmert hun totale ontwikkeling doordat meisjes na hun zwangerschap vaak niet meer terug naar school gaan.
   Niet alleen in Afrika maar vooral in veel andere arme gebieden zijn de schadelijke gevolgen van het katholieke anticonceptieverbod pijnlijk zichtbaar. Op de Filipijnen is anticonceptie nauwelijks bespreekbaar en zijn er veel ongewenste zwangerschappen. Die kinderen worden dan toch geboren, en vervolgens aan hun lot overgelaten. Miljoenen kinderen leven er op straat. Meisjes belanden vaak in de prostitutie, en jongens lopen een gigantisch risico om in een straatbende terecht te komen.”
   We kunnen het HIV-virus, homoseksualiteit er ook nog bij halen…maar menselijk leed genoeg denk ik.
   Wat zou u doen Paul als morgen uw 16 jarige tienerdochter brutaal verkracht zou worden door Boko-haram? Trouw blijven aan het plan van uw God? Hier in Europa –(buiten enkelen) kan dat nog veilig, in Afrika zijn ze soms genoodzaakt tot een kleerhanger.
   Het spijt me maar ik ben ook niet overtuigd dat 53 jaren Humanea Vitea hebben geleid tot een humaan verantwoord ouderschap in Afrika, of waar dan ook…. dat zou pas een naïeve gedachte zijn.

   Tenslotte check u ook effe (als u mans genoeg bent) hoeveel miljarden Bill Gates spendeert aan liefdadigheid, met nadruk op gezondheid, scholing en ontwikkeling van vooral arme streken van de wereld of blijft uw zoekproces hangen op die waanzinnige complotsites; dat hij 10 miljoen mensen wilt vermoorden en de wereld wilt veroveren met microchips?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht