Woke-fascisme, de nieuwe ideologische terreur

Woke-fascisme, de uit de Verenigde Staten overgewaaide racialistische, anti-blank, anti-man en anti-vrouw, fysische en psychische terreurbeweging, wordt ook bij ons verspreid door het linkse establishment. Terwijl woke in de VS ontstond( Malcolm X bv.), waar de rassenverhoudingen tussen blank en zwart steeds problematisch waren, werd het al vlug door de Amerikaanse marxistische beweging geïnfiltreerd en ideologisch ingepalmd. Gaandeweg kwamen er allerlei andere minderheden bij, die zichzelf als onderdrukt beschouwden en geweld niet schuwden. De ultra-feministen en de LGBTQ- extremisten sloten er zich bij aan. In Europa zijn het dan weer moslim-extremisten, die in de woke-beweging binnengedrongen zijn…Ook de ultra’s van de groen-rode klimaatkerk hebben het woke-discours binnengehaald.

Het radicaal linkse woke ziet alle sociale structuren en interpersoonlijke relaties door het prisma van de onderdrukker versus de onderdrukten, juist zoals in de vorige eeuw, toen de communisten de wereld verdeelden in twee categorieën, kapitalisten en proletariërs. Een bipolaire wereld, zwart en wit, waaruit de realiteit moet verbannen worden. De groepen waar links een voorkeur voor heeft, raciale en seksuele minderheden, worden in dat schema voortdurend gediscrimineerd en als het slachtoffer van hun overwegend blanke en/of heteroseksuele onderdrukkers voorgesteld.

Dit discours werd buiten alle proporties verspreid door de linkse Amerikaanse media en in heel wat universiteiten door docenten en studenten overgenomen. Het is zo erg geworden, dat professoren, die de woke-bijbel betwisten of gewoon hun cursus op redelijk objectieve wijze willen geven, afgedankt of fysiek met de dood bedreigd worden. In Engeland, is dit ook reeds doorgedrongen en in Frankrijk, in Grenoble, werd onlangs al een docent ontslagen, omdat hij betwijfelde of het begrip “islamofobie” wel wetenschappelijk bewezen kan worden. In Vlaanderen, is het gif ook al binnengeslopen, al wordt het vaak geminimaliseerd of verzwegen. De hypocrisie is in dit land immers nooit veraf!

Ik spreek bewust over woke-fascisme, omdat deze in essentie neo-marxistische ideologie de strategie hanteert om al wie haar tegenspreekt als “fascisten ” te bestempelen, een totale omdraaiing van de werkelijkheid. De echte “fascisten ” zijn immers de woke-profeten, die psychologisch en fysiek geweld gebruiken om hun tegenstanders de mond te snoeren.

Het fascisme hield op te bestaan na de dood van de Italiaanse “duce” Benito Mussolini. De benaming werd door een van de grootste massamoordenaars aller tijden, Jozef Stalin, na 1945 nieuw leven ingeblazen als strategie om al wie zich verzette tegen het communisme in discrediet te brengen door hen als “uiterst-rechts” en” fascistisch” te bestempelen en zo monddood te maken, een methode die ook nu nog in de linkse media volop gebruikt wordt . Woke benut deze strategie op gewelddadige wijze.

In Engeland wordt JK Rowling, de auteur van Harry Potter, een vrouw notabene, gecensureerd, geboycot en met de dood bedreigd omdat zij de biologische seksualiteit verdedigt tegen het nieuwe transseksuele machisme. Zij beklemtoont de exclusieve vrouwelijkheid van vrouwen en verzet zich tegen de wetten en de opgedrongen gewoonten die mannen(zelfverklaarde vrouwen) niet alleen toestaan zich vrouwelijk te kleden, maar ook te eisen als dusdanig te worden beschouwd. De “genderneutrale” stadstoiletten in Gent zijn een goed voorbeeld van de manier waarop het gif verspreid wordt door oa. Groen.

Zo wordt de vrijheid van meningsuiting gaandeweg uitgehold. Wie kritiek laat horen, wordt beticht van “haatspraak ” en door collaborerende rechters veroordeeld, zoals in een recent verleden in dit land reeds enkele keren gebeurd is. De rechtspraak wordt ideologisch en holt aldus onze vrijheid uit.

Eigenlijk bestaat woke slechts uit een heel kleine activistische minderheid, die echter actief gesteund wordt door linkse media, zoals VRT, De Standaard, De Morgen, om de belangrijkste te noemen, waardoor het beeld ontstaat van een brede ideologische stroming..

Hoe gaan zij te werk? Heel subtiel,…en toch ook zo doorzichtig…Zo wordt bij elk gewelddadig incident in de VS, waar blank en zwart bij betrokken zijn,  soms dagenlang bericht over een zwart slachtoffer, ook al is het een crimineel, terwijl als een blanke het slachtoffer is, er nauwelijks over gerept wordt , omdat ervan uitgegaan wordt dat hij het geweld wel uitgelokt zal hebben…de duiding is steeds gericht tegen de blanke Amerikaan…wij zijn niet vergeten hoe eenzijdig en vijandig het verhaal van de VRT-verslaggever Björn Soenens over President Trump was… een aanfluiting van journalistieke ethiek!

Soms is het subtiel…zo lijkt het aandeel van de Afro-amerikaanse muziek in de radioprogramma’s van Radio 1 sinds enkele tijd proportioneel veel groter geworden te zijn, worden steeds meer vrouwen als “kenners”, “duiders” en “specialisten” opgevoerd en worden critici van de LGBTQ- ideologie, die nauw aanleunt bij woke, uit de programma’s geweerd. De term”blank” wordt door deze linkse propagandisten door “wit” vervangen…Aan het volk, dat hen betaalt, wordt niets gevraagd!

De publicitaire clips, waarin multi-raciale relaties gesublimeerd worden zijn legio, vooral dan van zwarte mannen met blanke vrouwen. Gezinnetjes, met Aziatische vrouwen en blanke mannen worden in deze clips nooit getoond…een  echte discriminatie…de Aziatische gemeenschap moet dringend wakker worden…Een deel van de bedrijfswereld doet hier actief aan mee. Is het gewoon meeloperij, angst om als niet politiek correct te worden bestempeld of gewoon winstbejag? In elk geval is het laf.

In De Standaard en De Morgen wordt de woke-ideologie in een gunstig daglicht geplaatst of vergoelijkt. Critici, die de woke-ideologie in twijfel trekken of bestrijden, worden redactioneel “kaltgestellt” of belachelijk gemaakt. Er wordt dus openlijk partij gekozen voor  een gewelddadige ideologie, die onze blanke, westerse beschaving  met een verhaal vol leugens wil uitwissen. Manipulatie en omdraaiing van de werkelijkheid dus, een echte ideologische oorlog, gevoerd met fascistische methodes .

De katholieke Kerk wordt niet gespaard. Standbeelden van missionarissen of grote katholieke figuren uit de geschiedenis, worden van hun sokkel gehaald of verbrijzeld. In Sables d’Olonnes, in de Vendee, heeft een rechter beslist dat een groot beeld van de aartsengel Michael moet weggehaald worden, na de klacht van één persoon…

De woke-ideologie kan slechts ingang vinden omdat wij dit stilzwijgend laten gebeuren. Deze revolutionaire beweging wil de fundamenten van onze beschaving ondermijnen, door reeds vanaf de lagere school bij kinderen een schuldcomplex te doen ontstaan en dit via haar medestanders in de media doelbewust te verspreiden.

Aan ons om frontaal de tegenaanval in te zetten tegen dit woke-fascisme, opdat het gif niet het hele lichaam zou besmetten.

 

Auteur:Veroon ter Zee

55 commentaren op “Woke-fascisme, de nieuwe ideologische terreur

 1. Blanke Europeanen zijn het enig gedeelte van de wereldbevolking dat niet raciaal denkt; dat komt door de trotskistische mentale subversie die generaties van mensen gekneed heeft hier in het Westen. Raciaal denken en handelen is natuurlijk en goed; het is goed om bijzondere zorg te hebben voor het overleven en gedijen van het eigen volk en het eigen ras. Het is belangrijk om dit in te zien ter redding van ons Vlaams volk. Zonder het Germaans ras kan er geen Vlaams volk zijn; zo simpel is het. Indien hier nog enkel Marokkanen zouden wonen, dan zou hier geen Vlaanderen meer zijn, maar een nieuw land met een nieuw volk. Mensen van vreemde etnie hebben ook niet de impuls om Vlaamse culturele tradities en gebruiken in stand te houden.

  Het is nodig dat Vlamingen van het nordisch sub-type, de natuurlijke aristocratie van ons volk, een sociale aristocratie gaan vormen en binnen dat nordisch type gaan huwen door verstandige selectie van huwelijkspartners. De vijanden van ons volk willen nordische mensen in ons volk doen verdwijnen om het af te snijden van zijn natuurlijk leiderschap.

  Wij, Vlamingen, moeten streven naar de opbouw van een katholiek Germanendom, godsdienstig Rooms en etnisch Germaans. Op het republikeins systeem moet men niet leunen daartoe; Jan Jambon is een knecht van Klaus Schwab en zijn partij verkondigt een “inclusief nationalisme”, een raciaal en etnisch vermengd Vlaanderen waar Nederlands gesproken wordt met een Marokkaans accent. Wij hebben een leider nodig buiten het parlementaristisch, republikeins systeem, een etnisch stamhoofd.

  1. Jan Jambon is een politieker, zeer Vlaamsvoelend, maar politieke partijen die mee aan de macht zijn en niet de volstrekte meerderheid hebben moeten noodgedwongen compromissen sluiten. Jan Jambon heeft het nadeel van het covid19 virus dat momenteel ons land en gans de wereld teistert. Door de EU die op dictatoriale wijze het corona beleid naar zich heeft toegetrokken kan hij niet anders dan zich verdedigen tegen die woke dictatuur en tracht hij de Vlaamse verzuchtingen en belangen stevig te verdedigen in het overlegcomiteit.

   1. Jambon is medeplichtig aan de inspuiting van Vlamingen, aan de kudde-psychose bij ons volk en hij buigt het hoofd voor belgicistische, satanische oligarchen zoals Etienne Davignon, kopstukken in het duister, luciferiaans netwerk achter figuren zoals Dutroux. Dergelijke oligarchen zijn de feitelijke machthebbers in ons land; ministers zijn hun functionarissen, hun knechten; ook Filip van België dient hen. Het familiehoofd van de Rothschilds is hun clandestiene vorst; momenteel lijkt dat Jacob Rothschild te zijn. Laat u niet vangen door een Jambon; partijpolitiekers gaan ons volk niet redden. Met goede bedoelingen komt men hier niet in ministerposten; daar worden mensen voor geselecteerd die de knieval gemaakt hebben aan de molok van de Nieuwe Wereldorde.

    Wij, Vlamingen, hebben een leider nodig buiten het systeem om, iemand die geen banden heeft met de maçonnieke onderwereld.

    Compromissen die inherent immoreel zijn zijn nooit “noodgedwongen”; iedereen heeft de morele plicht om dergelijke compromissen te weigeren.

    Aan virussen geloof ik niet; virologie is een nepwetenschap.

 2. Het industrialisme zal instorten; de wereld zal niet blijven zoals zij heden is. Geve God dat Vrouwe Vlaanderen levend uit de cataclysmische vuren zal treden. Haar in vrijheid staande zien, vol levenskracht, als dochter van de heilige Kerk met de kroon van Gods gratie glanzend op haar voorhoofd, haar gouden lokken glinsterend in het zonlicht van een nieuwe dageraad, zegevierend over de vijanden die haar wilden vernietigen; dat is wat oprechte Vlaamse zonen willen zien en waarvoor zij behoren te vechten.

  Moge de Maagdelijke Goddraagster, Maria, bidden voor ons volk.

 3. @Theudmer,
  Ik woon in Nederlands Limburg. Vergeet U niet om dat stukje óók mee te nemen in Uw gebeden?

  1. Ik beschouw eigenlijk Nederlands Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen als gebieden die natuurlijkerwijze bij Vlaanderen thuishoren.

 4. @Theudmer,
  Hartelijk bedankt.
  Héél frappant: Ik heb – voor zover ik mij herinner – áltijd hetzelfde gedacht (trouwens, ooit waren die gebieden één land). Jammer, dat die gebieden door een grens gescheiden zijn van elkaar.

  1. Als u zoekt op youtube naar “Liefde gaf U duizend namen” en “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen”, dan kan u de twee mooie liederen van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen beluisteren

 5. @Marie-Elisabeth,
  Bedankt voor deze Moeder-liefdes-liedjes.
  Beide liederen laten horen wat Maria’s rol is: ons hart vredevol (= vol van vrede) bij Jezus brengen.
  Jammer, dat haar beeltenis minder goed is onderhouden (geloofsafval?).

 6. Het fascisme van nu is een vorm van radicalisme, las ik ergens. De aanstichter daarvoor zou de schrijver van boek : “Rules for radicals” door Saul D. Alinsky zijn.
  zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals
  Verschillende rechts-extremisten (neo-cons) zouden van die school zijn.

  Nu lijkt er dus een vorm Radicaal Industrieel fascine te komen waar managers en CEO’s van bedrijven de wetten gaan voorschrijven. Dat is geen leuk vooruitzicht, mensen.

  Die rare zaken die er nu gebeuren (klimaat-paniek, virus-paniek, elektriciteit-paniek, winkels kapot maken, LGBT-gedoe et cetera, kerk-gedoe zelfs (!) ) zijn ‘wapens’ van dat soort mensen. Ze maken nu alles stuk om het daarna naar hun inzichten weer op te bouwen. De wereld wordt, als het aan hun ligt, één groot concentratie-kamp. En de kerk? Die bouwt lekker aan mee, ook met de 1000-en en 1000-en ‘helpers’ en ‘medewerkers.

  Ze noemen het ‘cultureel Marxisme’, maar het is bot hyper-kapitalisme waar de aarde opgekocht wordt door de rijksten en de ‘ededelsten’, inclusief het water, de dieren, en de rest van de natuur. Straks krijgen we niets meer te eten dan vreten, het meest walgelijke in een lekker jasje. Boeren worden kapot gemaakt, vlees wordt verboden, liefde wordt verboden, alles wordt door die regel-idioten met computers en camera’s in de gaten gehouden. De vooruitzichten zijn verschrikkelijk voor de gewone mens.

  En ze betoveren de mensen met die vreselijke massa-media van hen. Computers, kranten, radio, tv, film, spelletjes, enzovoorts enzovoorts. Vandaar dat de mensen zulke rare zaken geloven. De massamedia hersenspoelen de mens al zeker 100 jaar.

  Door die massamedia zijn dingen mogelijk die nooit zijn gebeurd. Als ze er niet meer zouden zijn, dan zouden de ellendigen nooit zoveel macht hebben gehad. Dus, wil je je ertegen verdedigen? Om te beginnen door die troep weg te doen!
  Elk boek, tijdschrift, reclameblaadje heeft macht over de mens. Hoe klein dan ook, de duivel zit symbolisch in onvoorstelbaar zaken verborgen.

  En wat ik ook vreselijk vind is dat ze er gewoon vooruit komen: ze stellen de moloch weer op, de poort van baal, de rare duivelse openingen van olympische spelen, de godthard-tunnel, de liedjes op de televisie en het internet enzovoorts enzovoorts.
  De symbolen met handen in het revers, de vingers in piramide-vorm, het ene oog bedekt, de onvoorstelbaar vele symbolen van de merken . . .

  Er wordt dus hard gewerkt aan die wereld die zij zien als leuk voor hen.

 7. Ideologische terreur is af te keuren maar die komt tegenwoordig van rechts en niet van links.

  1. @ Robbe,
   In ons apenlandje is van rechts niets noemenswaardigs meer te vinden. Vergeet vooral niet dat Belgie een kunstmatige constructie is vanwege de Brusselse vrijmetselarij in 1830. Alle huidige partijen werden socialistisch en het is onmogelijk politieke activiteit te voeren buiten de overmacht van Brussel en de EU. De grootste verraders zijn de CDnV en de bisschoppen die al sedert jaren plat op hun buik liggen in bewondering en aanbidding voor de Nieuwe Wereldorde. We wachten nog enkel op de meest laffe werelddictator die misschien al dit jaar kan verschijnen. Maar met uw uitspraak zegt u eigenlijk dat u klaar staat om die dictator warm te verwelkomen en u vindt er blijkbaar genot in nog wat na te trappen op de nu erg klein geworden minderheid.

   1. België werd gesticht door Nathan Rothschild, de zoon van Amschel in Frankfurt, door het “Dictaat van Calais”. De vrijmetselaar Leopold I werd geselecteerd om figuurhoofd te zijn voor de Belgische machine omdat hij geconnecteerd was met die familie Rothschild. Tot op heden staat de familie Rothschild aan de top van de piramide der Nieuwe Wereldorde, en het familiehoofd is de “exilarch” van de Judeeërs. Die “exilarch” is de facto de vorst van Europa; de goblinmensen in ministerposten zijn allen dienaren van die clandestiene vorst en hijzelf is een dienaar van Lucifer, de vorst der duisternis.

 8. ••••
  De laffe werelddictator die tot aan de grote Waarschuwing in het 6e zegeloordeel regeren zal is de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende, de man in 2Thess.2:3-4 de voorloper van de antichrist en als zodanig de religieuze antichrist te noemen.

  De antichrist zelf komt pas in de openbaarheid..(te begrijpen naar Dan.7:12)..op het einde van het tijdperk van vrede..want ze hebben dus tijd nodig om zich weer te “hergroeperen”..omdat het voorafgaande oordeel in vers 9-10 hun belemmert.

  Daarom is de persoon in vers 11 [niet] de antichrist, zoals velen menen, zoals o.a. de sola Scriptura christen, maar de valse profeet maitreya..die dan ((in dat 6e zegeloordeel in Dan.7:9-10 ..{een dikke‼️voor J.v.Rooyen}))..zijn ondergang vindt..en wat dan overeen komt met wat in 2Thess.2:7 staat.

  Het is dus maitreya [die daar in vers 7 verdwijnen moet] en niet de persoon die het voortwoekerend kwaad [tegenhoudt] tot aan de komst van de antichrist..zijnde de 🤴 die eerst de Maleachi 3:1 bode is..de ‼️Vreugdebode Jesaja 52:7-12 is ..de eindtijd Cyrus is in Jesaja 46:11 ..2e versregel en die in de 1e versregel maitreya als De ROOF-vogel uit het occulte Oosten tot zijn tegenstander heeft.

  Deze tiran wordt in Jesaja 11:4 gedood..((op bovennatuurlijke wijze door het initiatief van de AartsEngel Michaël))..door de persoon in vers 1.. de afstammeling
  van een broer {🤭😉🤔} van koning David.

 9. Aan “dom”pie Robbe..🙈..🙉

  Niet alleen de [ideologische] terreur, maar ook de fysieke terreur komt van de linkse “kerk” ..daar zijn genoeg bewijzen voor.. daarom moet men zich goed oriënteren in allerlei informatie die te vinden is.. want anders wordt je stem, je mening een stem uit de kleuterklas.. en daar is geen vraag naar..in deze ingewikkelde tijd.

  Raphaël blijkt in zijn laatste reactie daar een goed inzicht over te hebben🤗
  België heeft in Guy Verhofstadt zo een malloot, zo’n snob en verrader …die dus hard werkt aan die wereld die zij zien [als leuk voor hen]
  De anderen mogen de slavenrol vervullen.
  …………….

 10. Vlaamse rechts-extremistische groeperingen maken al lange tijd impliciet deel uit van de maatschappij. Reeds na de Tweede Wereldoorlog werd het Vlaams-nationalisme snel publiek verkondigd zowel op parlementair (i.e. Volksunie) als op buitenparlementair niveau (i.e. Vlaamse Militanten Orde). Er was echter nog geen plaats voor een openlijk heroplevend fascisme. Vanaf de jaren zeventig beginnen er zich echter wel enkele signalenvan radicalisering binnen het rechts-extremisme af te tekenen. Zo
  leiden de interne strubbelingen binnen de Volksunie tot een afscheuring van de radicaal rechtse zijde, die later het Vlaams Blok zal oprichten. Op buitenparlementair niveau zijn er twee belangrijke
  elementen die een radicaliserende trend doet vermoeden. Zo valt op te merken dat zich binnen deze tijdsperiode een verruiming van sociale bewegingen begint voor te doen zowel naar jongeren (i.e.
  NSV) als naar een ruim Vlaams-Nederlands nationalisme (i.e. Voorpost). Bovendien tekent zich ook een radicalisering op van de voorgaande VMO, die onder hun nieuwe naam (i.e. Vlaamse
  Militanten Organisatie) en leider, een divers palet van waarden zal vertegenwoordigen met een sterke profilering als beweging die verantwoordelijk is voor het behoud van de traditionele waarden (i.e.
  ten aanzien van de man-vrouwrelatie, abortusproblematiek) en een sterk anti-Belgisch en antivreemdelingenstandpunt inneemt. Medio de jaren tachtig, maar vooral vanaf de jaren negentig duikt er echter een nieuw soort van rechts-extremisme op in Europa, namelijk de sociale (racistische) netwerken met een openlijk heroplevend fascistisch profiel. De eerste signalen tekenden zich af in Scandinavie¨ en Duitsland, maar ook Vlaanderen werd geconfronteerd metdergelijke netwerken. Aanvankelijk stonden politie- en justitie¨le diensten radeloos ten aanzien van deze groeperingen. De verscheidene onverwachte Blood and Honour-concerten wakkerden de Vlaamse publieke opinie aan. De reactie van de politiediensten bleefechter niet lang uit. Zo werd door middel van infiltratie in het milieu en huiszoekingen in legerkazernes de Combat 18/BBET-groep opgerold. Activiteiten van dergelijke groeperingen zijn sindsdien sterk gereduceerd, al zijn bepaalde figuren nog steeds actief binnen de groepering. Zoals de sociale-genealogietheorie aantoont komendergelijke extremistische groeperingen veelal voort uit een andere moederorganisatie. Hoewel de Combat 18-groep nagenoeg
  activiteit meer heeft in Vlaanderen, dient toch aandacht te gaan naar spilfiguren van deze groepering. Zij hebben vaak internationale contacten en gaan steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
  Zoals vermeld gaat het bij deze personen immers niet steeds om de ideologie van rechts-extremisme. Hoewel reeds aangetoond is dat hoe langer men in een dergelijke groepering vertoeft, hoe sterker
  men geı¨ndoctrineerd raakt. Rechts-extremistische personen ervarenveelal een sterke ontevredenheid ten aanzien van de overheid en maatschappij. Hun onvrede wordt geuit naar de out-groep, namelijk alle personen die zich niet binnen de eigen groepering bevindt. Toch kan hierin een onderscheid worden waargenomen. Zo stelt Bjørgo dat er raciale revolutionairen en nationaaldemocraten zijn. De eersten richten zich voornamelijk tegen de immigranten, terwijl de laatsten het onheil voornamelijk in de hedendaagse maatschappij zoeken. Een dergelijke contra-identificatie zorgt ervoor dat de barrie`res om geweld te plegen eenvoudiger te omzeilen zijn. In combinatie met vrienden die een sterke bereidheid ten aanzien van geweld tonen, kan het personen sneller leiden tot illegale acties. Gepaard met de onvrede ten aanzien van de maatschappij hebben leden van rechts-extremistische groeperingen vaak gevoelens van ervaren onrechtvaardigheid en/of bedreiging. Zo kan het zijn datmen voelt dat men onterecht wordt behandeld, men komt in contact met personen die een gedeelde onrechtvaardigheid ervaren, en men komt in een dergelijke groepering terecht. Deze onrechtvaardigetoestand leidt dan ook vaak tot een steeds groter wordende stap weg van de mainstreammaatschappij. Hun op sensatie beluste leven wordt vaak afgeblokt door politiediensten, wat de aanzet vormt tot een versterkend effect. Niet gouvernementele organisaties kunnen, zoals reeds in andere landenis aangetoond, op dit vlak tot sterke resultaten leiden. Uiteraarddient men hier ook geen al te romantisch beeld van het ‘herstellend
  lid van de nazigroepering’ te worden neergepoot. Zoals reeds aangetoond is in Vlaanderen, kunnen politiediensten wel degelijk een belangrijke rol spelen met betrekking tot dergelijke groeperingen.
  De ontdekking en de veroordeling van de Combat 18/BBET-groep is daar het bewijs van. De politiediensten kunnen echter niet de voedingsbodem van radicalisering aanpakken. De vraag is dan ook in welke mate politiediensten proactief kunnen en zelfs mogen optreden tegen dergelijke groeperingen.

  1. “Jerome” (“Robbe”/”Magda”) is weer aan het knippen en plakken zie ik.

  2. Het blijft me bevreemden dat het overmachtige “links”, net zoals de democraten in de USA, en ondanks overmachtig gesteunt door CNN leugens en hypnose, toch nog altijd angst blijft koesteren.
   Ja, het dan wel zo zijn dat zij angst voelen voor de ononderbroken gebedsketen van de rozenkrans in Vlaanderen, gesteunt door Ons Aller Moeder Maria. Tegen Haar zijn zelfs geen miljoenen socialistische nieuwe heidenen opgewassen. Zij zal er zelfs nog velen tot bekering brengen.

   1. @ eric-b-l
    Je slaat de nagel op de kop, Eric. Ons krachtigste wapen is de Rozenkrans.

 11. Samen met het zogenaamde woke wordt de Great Reset van een kleine groep oligarchie in werking gezet, die de mens op marxistische leest onder controle wil brengen. Met behulp van censurerend BigTech, IT, De banken, financiële wereld en de hulp van de mainstream media. Zij veroorzaken polarisatie nu. Ze zijn al begonnen met het verplichte inenten. Doe je er niet aan mee word je privileges en je vrijheid ontnomen. Gaan ze opjagen, desnoods gevangen zetten enz. Klimaathysterie is ook een van doelen. Die miljardairs (oligarchie) worden rijker en rijker, terwijl de burger op hoge lasten wordt gezet. Zij worden armer en armer. We dienen daar tegn in verzet te komen. Niet door hen te overtuigen, want daar staan ze niet voor open. Ze laten zich leiden door haat, (ze zijn dan in de ban van het Kwaad, de duivel). Daarom moeten wij andere alternatieven bewerkstellen. Zoals bijv De Blauwe Tijger doet Een conservatieve club, die wel eens van youtube wordt verbannen. Ze zijn gestart met een eigen video kanaal. Dat doen er meer. Je eigen weerwoord geluid laten horen, Zo moeten wij ook doen. Niet in discussie gaan maar met alternatieven de mensen voorhouden. Niet meegaan met hun narratief. Maar dit lijkt wel op te gaan naar de verdrukking die in Openbaring wordt beschreven. Net als de Bijbel weten dat ondanks verdrukking we, Zijn volk, dat is het gelovige Joodse volk, christenen en een ieder die Hem als Heer en Redder aan nemen en Zijn weg volgen. Zullen eens bevrijd worden. Maar dan moeten wij volhouden. Dat staat steeds weer in de Bijbel. Volhouden, want eens is u redding nabij. Met de Great Reset weerstand geven. Nu al blijkt er afbraak zichtbaar te worden. Want wat ze hebben opgetuigd kan niet steeds overeind blijven. Het is niet houdbaar. Goed nieuws dus.

 12. •••••
  Voor de geïnteresseerden in de ware geschiedenis van Lodewijk XVII..alias Naundorff de volgende link:
  http://naundorffisme.free.fr/naundorff%20et%20naundorffisme.htm ..gemakkelijk te lezen in de Nederlandse taal via de Google Chrome app.
  Dit heeft te maken met Gods plan in onze tijd..en de heerschappij van de kinderen Gods over de aarde middels het reinigingsoordeel, het 6e zegel..de great reset van God.

  1. Naundorff was een bedrieger. Hij was de zoon van de frankistische Moses Dobruschka en stond zo aan het donker hart van de Beierse sekte der “Illuminati”. Hij beweerde valselijk Lodewijk XVII te zijn met de bedoeling om een luciferiaanse priesterkoning te worden in Frankrijk. Zoals zijn vader was hij ook vrijmetselaar. Zijn vader was, nota bene, een jakobijn en had de naam “Junius” aangenomen als zinspeling op koningsmoord en was een neef van Jacob Frank, de stichter van het frankisme.

   De Rothschilds zijn ook frankisten.

   1. Het betreft hier het zogenaamd “esoteristisch rechts” waarvoor ik al dikwijls gewaarschuwd heb; het is valse oppositie om tegenstanders van de cryptocratie onder controle te houden. Momenteel zijn er in het Frans milieu nog steeds soorten van esoteristische monarchisten; binnen de katholieke Kerk zijn er traditionalistisch-perennialistische infiltranten. Ook het nationaal-socialisme was “esoteristisch rechts”, ariosofistisch (ariosofisme was een aftakking van het theosofisme). In die milieus komen namen zoals René Guénon dikwijls naar voren.

 13. •••••
  In deze Great Reset van God..die ons de nieuwe hemel en Nieuwe aarde..in zijne eerste fase brengt, Jesaja 65:17-20+ .. zijn we verenigd met onze voorgangers zoals o.a. in deze link:: http://sourcesretrouvees.free.fr/naundorff.htm ..wij zijn ook verenigd met hen, die nu in de hemel zijn en die doorheen de eeuwen en al enkele duizenden jaren geleden naar onze tijd uitzagen naar de vervulling hiervan.. zoals ook aangekondigd in het tijdperk van vrede zoals aangekondigd in Openb.20:1-4+ …een extra verwijzing om Jules van Rooyen niet teleur te stellen🤭😉..😂..🤣…😲

 14. ••••••
  Citaat ..Mélanie Calvat▪︎Zullen ze de (Bourbons) troon bestijgen?

  Ze weigerde te antwoorden. Tevergeefs draaide ik de vraag om om haar gedachte te raden; ze ontsnapte aan mijn trucs; Ik kreeg alleen een {{“misschien”}} van haar▪︎

  Dit ‼️-misschien- moet met in de context verstaan dat de Monarch uit de nakomelingen van Lodewijk XVII eerst vertegenwoordigd wordt door zijn regent, te weten de koning in Jeremia 33:15-16 ..die dus in de tijd van het herstel van Israël geboren wordt..en al is (en o.a. Jer.23:5-6).. en aangekondigd in honderden profetieën..volgens Hubert Luns.. aan die bewering ben ik niet schuldig.

 15. @: Theudmer..

  Lodewijk XVII ontmoette Naundorff in een woud in Duitsland en moest zijn identiteitspapieren afgeven..daar is correspondentie over geweest om ze weer terug te krijgen en die hij nooit meer terug gekregen heeft..
  Die informatie is dus na te gegaan en is ook gecontroleerd.. zelfs correspondentie met de, ik meen de tsaar van Rusland.. of in ieder geval in die hogere kringen.

  Lodewijk kreeg van Naundorff een soort vervangingsbewijs ..maar ik ga het niet opnieuw opzoeken..de link waar ik naar verwees zegt genoeg.

 16. De cultureel marxistische Revolutie zoals hierboven beschreven, beste lezers, is niet van vandaag of gisteren. Zij dateert uit de tijd van de secretaris van de Italiaanse communistische partij, de joodse vrijmetselaar Gramsci (1891-1937), en daarvòòr.
  Deze communist bepleitte de Revolutie ter vernietiging van de Christelijke beschaving, niet via de massa van het volk, maar via de elites. Revolutie is een laïcistisch geloof, een geloof in de “goede mens”, van de Frans joodse “filosoof” Rousseau (+1778).

  Gramsci had zijn strategie overgenomen van de Italiaanse Carbonari, eind 19de eeuw. Zij telde slechts 40 leden, voornamelijk aristocraten. Zij moesten de Romeinse top van de Kerk infiltreren, om het zaad van het liberalisme en het modernisme (de mens is zijn eigen God), uit te strooien in de hoofden van al te ambitieuze clerici. De overige Europese landen bleven niet gespaard, de Revolutie vond zijn weg via de hoger onderwijs instellingen. In onze streken staan de voorbeelden hiervan levend voor de geest, de bisschop–, kardinalen–vrijmetselaar van de generaties, Ernst, Alfrink en Daneels, medio vorige eeuw ; de kardinalen vrijmetselaar Roncalli (J XXIII) en Montini (P VI), kwamen een generatie eerder aan bod, en daarvoor was het de kardinaal vrijmetselaar Rampolla, die bijna de Troon van Petrus bereikte, maar door een veto van de Oostenrijkse keizer werd tegengehouden, dankzij de keizerlijke Inlichtingen dienst. De Heilige Paus Pius X (+1914), werd de man die het modernisme en het marxisme en socialisme bestreed.

  Doel van de Revolutie was het geloof te vernietigen en de Kerk van altijd te “moderniseren” en aan de tijd aan te passen. Dit betekende wat later, de kerkelijke vervanging door de Novus Ordo, Vat. 2 kerk.
  Voorts, was het doel het huwelijk te ontwrichten en de openbare zeden, opvattingen, gebruiken, tradities en gewoontes te vernietigen. De eerste echtscheidings wetten dateren rond 1900. Cultuur marxistische Revolutie’s vergen meerdere generaties, en voltrekken zich stap voor stap.

  In 1924 trad de joodse vrijmetselaar Gramsci (+1937) naar buiten. Hij propageerde de uitroeiing van het Christendom. Hij wilde de Christelijke moraal verpletteren door normen en waarden te vernietigen en de zeden en de kunst te bederven. Gramsci heeft van de cultuur, van de moraal, en van de psychologie van de volken, de speerpunten gemaakt van zijn Revolutie.

  De beruchte joods communistische Frankfurter Schule, opgericht in 1922, op het Marx-Engels Instituut, in Moskou, heeft Gramsci’s recept overgenomen en in praktijk gebracht. Lenin, Karl Radek, Georg Lukacs en Willy Munzenberg waren de belangrijkste architecten. De Frankfurter Schule startte eerst in Duitsland, en werd begin jaren 1930, overgeplant naar de VS, met als startpunt, de Columbia Universiteit.
  In 1950, keerden enkelen terug naar Duitsland, Adorno, Pollock en Horkheimer, nadat het revolutionaire zaad in de VS, ontkiemd was. Later is oa. pres. vrijmetselaar Obama daaruit voortgekomen.

  In 1968, keerden enkelen terug naar Parijs voor de cultureel marxistische Mei opstand, geleid door de joodse beroeps revolutionairen, Marcuse, Krivine, Geismar en Cohn Bendit. Zij werden in bescheiden mate, maar voldoende, gefinancierd door de Amerikaanse ambassade in Parijs. Cohn Bendit staat bekend als pedofiel. De staat, de media en het onderwijs kregen tot taak het ideologisch conditioneren en formatteren van de publieke opinie. De culturele revolutie van Mei 1968, gaf vleugels aan de Frankfurter Schule en haar radicale ideologie.

  Gesteund door private bronnen en Amerikaanse en Britse overheid geld, heeft de Frankfurter Schule vanaf haar oprichting, getracht de Christelijke cultuur en beschaving in Europa en in Noord-Amerika, te vernietigen. Daartoe benutten zij de ideeën van de hoge Amerikaans-joodse vrijmetselaar Albert Pike, de feministen Helena Blavatsky , Annie Besant en Alice Bailey, eind 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw. Concrete plannen werden daartoe ontwikkeld.

  Een verklarende theorie moest de heersende religie en de moraal, vervangen. (oa. Darwinisme, Evolutie leer, wat later de groene Klimaat leugens). Een nieuwe visie moest ontwikkeld worden op de geschiedenis, de cultuur, de muziek, en de massa communicatie. Dat alles heeft zich stap voor stap onder de ogen van ouders en leerkrachten, gerealiseerd. Zij slaagden erin de geesten van miljoenen jongeren, in Europa en in Noord-Amerika, te beïnvloeden. Zij grepen terug op Marx, die in zijn Communistisch Manifest (1848) stelde, “Wij moeten ongenadige kritiek leveren op alles dat bestaat. Ongenadige kritiek in twee richtingen. De kritiek moet zijn eigen conclusies niet vrezen en zij moet geen vrees hebben voor conflicten met de overheid.”
  En verder, uit de koker van Karl Marx overgenomen, “……alle menselijke verhoudingen moeten gedestabiliseerd worden. Essentieel is de mens te isoleren van zijn familie en gezin, om hem zijn waarden en normen te ontnemen, en hem zijn zeden te laten verliezen.”
  Voorts, “Wij moeten de Kerk en de monarchie vernietigen door corruptie ; we moeten voortdurend corrumperen. De harten van de mensen moeten slecht en verdorven worden gemaakt. Dan zijn er geen Christenen meer.”

  Het Communistisch Manifest was weer een bewerking van Adam Weishaupts revolutionaire doelstellingen uit 1776. Adam Weishaupt was een ex-Jezuït, en oprichter van de Illuminaten sekte, in 1776, in Wilhelmsbad, nabij Frankfurt. Hij was een toegewijd satanist, en aanbad Lucifer. Maar na een twintigtal jaren ontdekten de communisten dat de Revolutie van het proletariaat, in het Westen geen kans van slagen had. In 1919, ging Bela Kun, in Hongarije roemloos ten onder. In hetzelfde jaar mislukte de opstand van de Spartakisten in Berlijn en München, geleid door de joden Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. Zij werden gesteund door de toenmalige Rothschild familie, maar werden “op de vlucht” in Berlijn dood geschoten. Tezelfdertijd legden de communisten het af in Italië, tegenover Mussolini. In Spanje mislukte de revolutie medio/eind jaren 1930, tegenover de katholieke generaal Franco.

  Het aanvankelijke succes van de communisten brak niet door. Verenigd in de “Internationale”, begrepen de communisten dat de Christelijke beschaving langs een andere weg vernietigd moest worden, door het verraad van de intellectuelen en de hoge clerus, naar het recept van Gramsci.
  Begin jaren 1960, brak zij door in de top van de Kerk van altijd. Het Vaticaan 2 concilie zou haar ten val brengen, en de gehele Christelijke beschaving mee trekken in de geestelijke, culturele afgrond. Deze eeuw staat voor de uitdaging, de Revolutie af te stoppen, en een ommekeer te weeg te brengen. Het hier naar voren gebrachte “woke” gedachtegoed, of de valse leugens van de “griep pandemie”, zijn niets nieuws onder de zon. Zij zijn het lange termijn vervolg van alle hier genoemde pogingen tot subversie van de Christelijke beschaving. Daar tegenover is het ook een lange weg van Restauratie, van bekering en terugkeer naar de Traditie. Herstel begint in de geest.
  Nieuwe generaties, traditionele clerici en gelovigen moeten de kar trekken, onder God.
  De politiek heeft de antwoorden niet meer, noch de oplossingen.
  Zij kan hooguit faciliteren, hetgeen de joods-Franse pres. kandidaat Eric Zemmour, ook toegeeft en voor ogen staat.
  De traditionelen zullen als eersten daartoe slagen. Zij hebben de wind in de rug, gezien het succes van de nieuwe, springlevende en talrijke, traditionele Priester Broederschappen, met volle seminaries, wereldwijd.

  1. Ter correctie, beste lezers, hierboven, de tweede alinea van onderen, ” Het Communistisch Manifest……….”,
   lees regel 4, “……….Lucifer. Maar na een twintigtal jaren na de Russische Revolutie (1917), ontdekten de communisten dat de Revolutie van het proletariaat in het Westen geen kans van slagen had. …………”

 17. @: Theudmer..nav. {10 januari 2022 om 15:14}..

  Bij gebrek aan de juiste informatie kan men de verkeerde conclusies trekken, dit blijkt het geval bij jou te zijn inzake Lodewijk XVII, die dus NIET de echte Naundorff was.. de echte Naundorff was dan inderdaad een Illuminati.

  De betreffende linken tonen ons aan dat men dan zijn conclusies moet bijstellen, corrigeren.. een op-recht mens zal daar geen moeite mee hebben.. of moet ik twijfelen dat jij geen oprecht mens bent.?!

  Welnu dan.. Lodewijk XVII heeft in zijn laatste lijden voor zijn dood de sacramenten ontvangen.. je vergeet dat de stammen van Israël zich met occulte praktijken bezig hielden waardoor ze uit Israël verbannen werden.
  Veel christenen zijn in hun voorouders occult belast en ook in onze tijd is dat zichtbaar.

  Lodewijk XVII was in zekere zin [een tijdje] in zekere zin overspannen in geestelijke zaken, ((wat niet verwonderlijk is in wat hij meegemaakt heeft))..en heeft daarin een scheve schaats gereden.
  Maar als jij bepaalde informatie niet wilt erkennen ga ook jij een scheve schaats rijden..in on-[rede]lijkheid.. wat gevolgen heeft voor mensen die uitgaan van jouw duidingen.. en het is juist dat waarvan jij mij beschuldigde..en meende mij daarin terecht te wijzen.

  Maar de aanvullende informatie is er..en dat heeft consequenties om er met de juiste instelling mee om te gaan.

  1. Ik heb u al gezegd dat Naundorff een loge gesticht had in Parijs toen hij reeds beweerde Lodewijk XVII te zijn; er waren geen twee verschillende. Zijn zoon was de oprichter van de eerste theosofistische loge in Nederland; die familie zat aan het donker hart van de Nieuwe Wereldorde. Lodewijk XVII heeft zwaar geleden ten tijde van de satanische revolutie en zijn beide ouders werden vermoord door de republikeinen; u lastert hem door te beweren dat hij die Naundorff was en dat hij zich aangesloten zou hebben aan diezelfde sekte die zijn ouders vermoord had.

   Ik vraag mij af of u niet op deze site gezonden bent door de luciferianen om te ondermijnen, want u hangt esoteristische dwaalleringen aan zoals pre-existentialisme en “fijnstoffelijke lichamen”, en u verdedigt de leugens van een bedrieger die nek-diep in de satanische sekten zat en die zich ter beschikking stelde om luciferiaanse monarch in Frankrijk te worden indien de Rothschilds dat zouden willen. Melchisedech was de bijbelse priester-koning van Salem (dat later Jerusalem werd); door zijn maçonnieke loge, door hem in 1840 te Parijs gesticht, “Melchitsedek” te noemen toonde Naundorff dat hij dat concept van priester-koning wilde inverteren door zelf een luciferiaanse “priester-koning” te worden.

   U beweert ook een koning te zijn, en u houdt esoteristische leringen; ook beweert u godslasterlijk dat bijbelse profetieën die over Christus gaan in werkelijkheid over u gaan. De gelijkaardigheid tussen uw ingesteldheid en die satanische Naundorff is opvallend.

   U houdt het, nota bene, al jaren vol om hier uw dwaasheden te verkondigen; de vraag is dan: Wat beweegt u om dit te doen? Wordt u betaald voor uw subversieve activiteit? Bent u lid van een maçonnieke loge? Het is een feit dat er mensen betaald worden om plaatsen op het internet te beïnvloeden waar tegenstanders van de NWO zich laten horen.

   Esoteristisch-“rechtse” stromingen zoals het naundorffisme krijgen dikwijls aanhang vanuit het martinisme en gnostische kerken zoals de sekte van Pierre Plantard waarvan Marcel Lefebvre een “grootmeester” was; die Plantard beweerde ook Frans koninklijk bloed te hebben en wilde ook de Troon van Sint Lodewijk usurperen. Het naundorffisme werd ook aangehangen door de rozenkruiser Louis-Adrien Péladan. Esoteristisch-“rechtsen” beweren dikwijls naar buitenstaanders toe dat zij getrouwe katholieken zijn terwijl zij achter de muren van hun tempels magie praktiseren.

 18. Aan Jules van Rooyen.

  Je schreef o.a. het volgende::
  Daartoe benutten zij de ideeën van de hoge Amerikaans-joodse vrijmetselaar Albert Pike, de feministen {{Helena Blavatsky , Annie Besant en Alice Bailey}}, eind 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw. Concrete plannen werden daartoe ontwikkeld.

  Helena Blavatsky , Annie Besant en Alice Bailey.. waren in hun occulte leringen enkele wegbereiders van maitreya de bijbelse valse profeet, Openb.13:11+.
  Het aardse ((van over de gehele wereld))..uitverkoren leger van God, waar ikzelf dus ook toe behoor..zal het hemelse leger [zien] maar ook het leger uit de hel.

  Er zal dus een confrontatie plaatsvinden en dat zal uiteinde-lijk in de Himalaya plaatsvinden.
  Om dat leger Gods te verplaatsen heeft de hemel zo zijn middelen en wijze.
  De valse profeet is mijn specialiteit..om het zo te zeggen.
  Is er hier iemand die zeker weet dat hij in dat leger Gods mee zal strijden.?!
  Zo ja.. dan zal hij mij zeker niet be-strijden.🤔..💆‍♂️..🤭…..🤣😂..😉

  1. Het is werkelijk aandoenlijk van je om jezelf nu al meteen naar de Himalaya te verplaatsen en je specialiteit op te offeren aan het hemels leger.

 19. •••••
  Dat is me toch wat..hè..eric-b-l.. dat ik vooraf dat kan zeggen..je kunt beter op je woorden letten, want nu daag je me uit om het volgende te zeggen met de hulp van Nostradamus::

  ••In Boulogne zal hij zijn fouten willen afwassen.
  ••Hij zal het niet kunnen in de Zonnetempel. (Rkk met het Allerheiligste)
  ••Hij zal [vliegen🤔] en zeer hoge dingen tot stand brengen. ..(vliegend paard) 🤭
  ••In de hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

  Dat krijg je ervan als je me uitdaagt.. en me bij de onnozelaars wilt indelen.
  Ook zou de prins toch uit het Oosten vandaan komen..en in Duitsland gekroond worden …weet je het nog ?!!

  Nogeens Nostradamus..
  ••Dan zal er komen uit verre landen
  ••Een Germaanse vorst op de gouden troon.
  ••Gevonden in de slavernij en in de wateren …= (betreft het bovenzinnelijke)
  ••De vrouw wordt slavin; haar tijd wordt niet meer aanbeden.
  (Want men knielt voor haar als voor een godin..om haar ten huwelijk te vragen ..want dat is walgelijk ).. en van het vaardig pronken met haar lichaam ..weet de huidige vrouw alles van.

  Misschien zie je met het volgende ook een verband met het voorgaande.
  Nostradamus..
  ••De Gallische koning, door de Keltische rechterhand,
  ••Ziende de tweedracht van de grote Monarchie,
  ••Zal op {drie delen} 🤔 zijn scepter doen bloeien 🤭..😉..🤗..🤫
  ••Tegen de kap van de grote Hiërarchie.
  Weet je het nog 😎🤺🦋🤴..in die volgorde😁

 20. @ Jo
  En wat heeft dit allemaal te maken met het openingstopic? Je vervuilt dit topic.

 21. •••
  Het antwoord aan Marie-Elisabeth is: …😁
  Om met het leger van God en de andere ware gelovigen frontaal de tegenaanval in te zetten tegen dit woke-fascisme, opdat het gif niet het hele lichaam zou besmetten.. 😉 hè Veroon ter Zee.🤭

 22. Ik wil niet zeuren of zo hoor. Maar ik vind het wel belangrijk als ik elke zin in een artikel mag en kan vertrouwen. Er wordt al genoeg aangemodderd.

  “Standbeelden van missionarissen of grote katholieke figuren uit de geschiedenis, worden van hun sokkel gehaald of verbrijzeld.”.
  Het argument is dat in de Franse wet staat dat in de publieke ruimte geen geloof-zaken mogen zijn, dus ook geen standbeelden van gelovigen of engelen. Dat is gewoon de wet in Frankrijk.
  Had het standbeeld op de grond van de kerk gestaan, dan was er niets mis mee, die grond is geen publieke ruimte.
  zie: https://www.paudal.com/2021/12/17/justice-demands-from-the-municipality-of-sables-dolonne-the-withdrawal-of-a-statue-of-saint-michael/
  Het was ook niet één man die de aanklacht deed, het was Federation of Free Thought in Frankrijk.
  zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Fédération_nationale_de_la_libre_pensée

  Waarom worden de bronnen niet beter nagegaan voordat iets geschreven wordt?
  ( Nooit zomaar wat van het internet voor waar aannemen. Altijd zelf de bronnen nagaan. En als die bronnen er niet zijn? Stuk is waardeloos geworden. )

  1. Republikeinse, laïcistische wetten zijn ongeldig; zij zijn in tegenstrijd met het goddelijk recht. In het land van Sint Lodewijk moet het Koningschap van Adonaï erkend en geëerd worden.

  2. Ja, inderdaad, beste Raphaël, maar die laïcistische wetten van de Franse judeo – maçonnieke staat, worden door weinigen serieus genomen, enkel officiële figuren lid van het fm systeem ; de kanshebber kandidaat voor de komende presidents verkieizngen, zet ze ook bij het grof vuil. Zie op YouTube, zijn recente toespraak in de Vendée, “Zemmour en Vendée”.
   (Verder, lees hierboven.)

 23. @: Theudmer.. nav. {11 januari 2022 om 17:23}..

  Dus je erkent ?! tezamen met mij dat Lodewijk XVII zijn gevangenschap overleefd heeft ..en dat hij eventueel dan nakomelingen heeft, waar dan ook.
  Dan heeft een van die nakomelingen dus recht om Lodewijk XVI op te volgen zoals het dus eigenlijk zou moeten..want geen van die andere koningen die hadden eigenlijk geen recht op de troon.

  Dan zegt de hemel dat een nakomeling van Lodewijk XVI de Monarch wordt..en elders zeggen Ze dan dat geen van die allen het wordt.
  1+1= toch echt 2 ..dus 2 Monarchen.
  Heb je ook wel die linken in mijn vorige reacties gelezen.?!

  Waarom vraag je niet waar ik die informatie [vandaan haal] over waar Naundorff in het bos Lodewijk XVII ontmoette.?!
  Wat ik wil zeggen is dat, als er bepaalde informatie ontbreekt je ook niet de juiste conclusies kunt trekken..
  In deze reactie wil ik het alleen over Naundorff hebben.. en niet over die andere opvattingen van je..waar je van allerlei verkeerde conclusies trekt.

  Zo jij gelijk zou hebben, dan geef ik je gelijk, ik wil maar van een ding weten, een nakomeling van Lodewijk XVII moet de regentkoning opvolgen.. maar dat heb eerder al verworpen ..dus ook de betreffende profetieën.
  Als de ontmoeting in het bos tussen Naundorff en Lodewijk XVII wel heeft plaatsgevonden dan heb jij [on]gelijk.
  Dus het is een kwestie van wat jij aan informatie hebt en waar ik ze vandaan haal.
  Wat betreft hoor en wederhoor..is niet je sterkste punt, heb ik de indruk.

 24. @; Theudmer.. nav. (11 januari 2022 om 17:23)..

  Je hebt er niets van begrepen, Matteüs 7:6 is op jou van toepasssing.. en Jesaja 49:4 op mezelf..verspilde tijd dus..helaas.
  Maar ondanks dat zijn mijn reacties een oefening als van de rups naar de 🦋vlinder.. het is voorzegd in Frankrijk: ..de koning “komt” eerst op het web..het internet..

 25. ••••
  En wanneer meldt zich de kroonprins🤴 van Theudmer..op het web, op de sites.

 26. ••••
  Wat de hemel zegt over atoomenergie …maar atomen bestaan toch niet …volgens @: Theudmer 🤣..😂
  Een nieuwe ideologie van goed 🙉 gelovigen.

  1. U bent in de greep van de “science fiction”-hersenspoeling die generaties cinematografisch geconditioneerd heeft om gedachtegangen uit het pantheïstisme vast te houden, verpakt in het leugenjargon van het sciëntisme.

   “Star Wars” is niet echt, Jo. Atomen ook niet; een bestaan daarvan is nimmer aangetoond, maar toch doen sciëntisten alsof een dergelijk bestaan een vaststaande zekerheid is.

   1. Wernher von Braun heeft decennia geleden Walt Disney, een vrijmetselaar van de 33ste graad, ingezet om via cinematografie het concept van “ruimtereizen” in te lepelen bij de bevolking om zo de hersenen te programmeren in het kader van de nepmaanlandingen. U bent een gedupeerde; enerzijds bent u ervan op de hoogte dat de sciëntisten mensen met dodelijk gif aan het inspuiten zijn, maar wanneer het over dingen zoals hun concept van atomen gaat, dan neemt u blindelings aan wat zij zeggen op hun woord.

    En, twijfel er niet aan, die Walt Disney hanteerde cinematografie om kinderen te kneden naar initiatie in het occultisme; “Donald in Mathmagic Land” was een poging om kinderen te beïnvloeden met het numerologisch esoterisme van de maçonnieke loges.

   2. Prachtig, die nuchterheid van u, Theudmer. Ik mag dat wel.
    Want ik heb ook zo mijn fundamentele twijfels over ‘de wetenschappelijke bevindingen”.

 27. Als ik dit stuk zo lees speelt er toch een vraag.. Wat is er nou mis om iedereen gelijkwaardig te behandelen?

 28. (vervolg van mijn bijdrage hierboven, 10/01, 19,19u.
  Dit belangwekkende artikel van Veroon ter Zee, verdient nog vele aanvullingen. Een geheel boek zou nog te beknopt zijn, zozeer zijn de jaren 1960, gebrandmerkt geweest door de joodse aangestuurde cultureel marxistische Revolutie van de Frankfurter Schule.

  Indertijd werd die in hoge mate onderschat. Terwijl hij zichzelf schuil hield in Duitsland, verweet de Franse President De Gaulle (+1969), zijn Eerste Minister Pompidou, de leiders van de “studenten” revolutionairen van Mei 1968, niet te hebben geëxecuteerd. Dat had ter plekke moeten gebeuren, tegen de muren van de Sorbonne Universiteit, die zij bezet hielden. Maar het tegendeel vond plaats. Er werd met de “studenten” onderhandeld. Met joodse brutaliteit (beschuldig je tegenstander van je eigen wandaden), eiste Cohn Bendit zelfs, dat de regering gratis voor behoed middelen voor “studenten” ter beschikking moest stellen.

  Waarnemend President Pompidou onderschatte in hoogste mate de dreiging, de destructie van de beschaving. Hij onderschatte de krachten die los kwamen te liggen en al diegenen die zich achter de zichtbare acteurs schuil hielden. Pompidou was ziende blind voor de kracht van de Revolutie die zich onder zijn ogen voltrok. Die begon met de bezetting van de Sorbonne, en een algehele staking van het land, een maand lang. De Gaulle zelf hield zich buiten schot. Hij was naar Baden gevlucht, in Duitsland, in de kazerne met tanks, van Generaal Massu. Hij was niet van het kaliber van Generaal Franco, die zelf de communisten en anarchisten aanpakte, tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939).

  De essentie van de culturele Revolutie die startte in Parijs, als nasleep van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie (1962-1965), is te kort gedaan in Veroon ter Zee’s beschrijving.
  Veel is zogenaamd “woke”, maar het blijft rommelen aan de marge. Het beklijft niet.
  Velen echter, bevroeden dat de kern van de revolutie het terrein van de sexualiteit betreft. Maar de taboes zijn te groot, niemand brengt dit graag ter sprake, zeker niet in Christelijke kring.
  Daar bovenop kwam enkele jaren later de abortus wetgeving, medio jaren 1970, die het gehele huis van normen en waarden deden verschuiven.
  Ongehuwd samenwonen deed zijn intrede, en nu is het de norm. De romantiek, het verwachtingspatroon, de echte liefde in de geest, en harmonie en zekerheid, zijn uit beeld verdwenen.

  De sexuele revolutie heeft de overgang van jeugd naar volwassenheid, sterk verkort, en in een stroomversnelling gebracht. Jongeren worden te vroegtijdig oud en volwassen. Zij verbranden hun jeugdjaren in opvolgende passies, drugs en verslaving. De vreugde, de zekerheden, de gezonde, onbestemde verlangens, de onbezorgdheid en de vrolijkheid van adolescenten, is hen ontnomen, door eigen toedoen, zoals mensen van nu, vrijwillig de gif prik gaan halen. Daarin schuilt het genie van de culturele, marxistische Revolutie, onbewust en ongewis de vrijwillige keuze voor de afslag van de weg der Natuurlijke Orde.

  De vrolijkheid en het gezang van giebel meiden in het gezin, van rond de 20, zijn een herinnering uit het verleden. Zij zijn verdwenen uit de families. Zij trouwen niet meer vanuit het huis der ouders. Materiële zorgen van studie beurzen of de harde, te vroegtijdige zelfstandigheid met de hoekige leerschool van het beroepsleven, komen te snel in het beginnend leven. Jongeren van nu, kunnen zich zelfs niet voorstellen, dat de te vroege en ongebonden sexuele moraal, de kans vergroot hen in het ongeluk te storten, omdat hen de jeugdige onbezonnenheid en onafhankelijkheid, dan is ontnomen. Zij kunnen zich zelfs niet voorstellen dat de klassieke sexuele moraal, onthouding voor het huwelijk en enkel binnen het huwelijk, onverbrekelijk verbonden is met het huwelijksgeluk zelf.

  Zij is de teugel, in handen van vooruitziende, en verantwoordelijke ouders onder God, en de Kerk van altijd. Adolescenten dienen te begrijpen dat het Sacrament van het Huwelijk, als grootste erfgoed, waarborg biedt voor de balans tussen man en vrouw en dat zij garant staat voor evenwicht in het leven. Zij legt vast de verantwoordelijkheid van de man als hoofd van het gezin en anderzijds, biedt zij bescherming aan –, en is zij de hoedster van de vrouw, moeder van kinderen.

  Dit alles lijkt een afspiegeling te zijn uit een ver verleden.
  Zo ver is de Revolutie gevorderd, in de hoofden en harten, zelfs van praktizerende katholieken.
  Het lijkt erop dat de duivel, de wereld in zijn zak steekt. Maar zover is het nog niet beste lezer. God heeft het laatste woord. De Traditie heeft overal in het Westen de politieke en religieuze wind in de rug. Te oordelen naar de politieke opleving van het natie- en volks gevoel bij velen. Voorts, het aanslaan van de Traditie binnen de Kerk van altijd, wordt gedragen door de jongste generaties. Het begin is gemaakt.
  Dat de Revolutie, ooit zover heeft kunnen komen, komt door de joodse vrijmetselaar Freud (1856-1939), begin vorige eeuw.

  Hij begon met de banalisering van de sexuele impuls, wetende dat deze het meest explosieve domein is van de menselijke psyche. Zij moest vrij baan worden gegeven. Zij moest de moraal bevrijden uit knellende banden. Eenmaal losbandig gaan de mensen als vanzelf deel uit maken van de revolutie. Zij zijn dan beter te manipuleren en bereid de stappen te zetten om alle waarden en normen te relativeren, ter vernietiging van de beschaving. Dit is nu het verleden, beste lezers. Oplettende waarnemers zien dat de koers verlegd is, door de jongste generaties, in Kerk en wereld.

  1. Ja, dat is één blik op het verleden, Jules. Niet dat die fout is natuurlijk, ik zeg het er maar zelf bij. Maar er zijn nog zoveel meer facetten aan het verleden. Niemand kan toch al die facetten gecombineerd zien? Er zijn zóveel aspecten van zaken.

   En, wat ik dan denk als ik die geschiedenis zo door u beschreven zie, dat is allemaal wel waar en duidelijk uitgelegd, maar wat dóén we er vervolgens mee?
   Mij leraar geschiedenis zei: “wie het heden wil begrijpen moet naar de geschienis kijken.”.

   Geschiedenis laat dus lessen zien die we eruit kunnen trekken. Maar wat dóén we dan vervolgens met die lessen? Dat er een bepaalde partij (of partijen) de kluit belazeren en steeds weer narigheid op de aarde veroorzaken, dat lijkt me, voor een ieder die wat verder kijkt, duidelijk.

   Het is volkomen duidelijk dat ‘revoluties’, in welke vorm dan ook, of het nu seksueel of politiek is, de revoluties worden geleid van boven. Door een bepaald groep. (Kijk, dat leerde je dan weer niet tijdens de geschiedenis-lessen. Namen en rugnummers van bende-leiders.)

   Het verleden leert dat de leiders van de groep pakken het slimst is. De meelopers zijn volgelingen en denken niet te ‘groots’. Je hebt als tegenstander kennis van de vijand nodig, en kennis van jezelf. Je moet je a.h.w. in de positie van de tegenstander verplaatsen om het speelveld te kunnen overzien. En dat verplaatsen kunnen niet veel mensen, al was het al niet om meegesleurd of verleid te worden door de andere kant. En het doet pijn en verdriet, dat inleven.

   Het lijkt op de weg van Christus, toen hij in de woestijn verleid werd door de satan. Dat was ook een strijd tussen de materie en de geest. ( Jezus geeft in de bijbel ook een mooi overzicht in de psyche van de mens. ) ( Ik bedoel e.e.a. niet zo bot als het er staat, er zijn nu eenmaal meerdere lichten die men op de bijbel kan richten. ) Ik moet ook denken aan de toren van Babel. Toen de mens te wijs was geworden moest dat stoppen. Er is nu zóveel techniek, zodat de mens die over geld en macht beschikt 1000 maak sterker is dan-zeg- 150 jaar geleden. ( Denk aan computers, wapens, mobieltjes, vliegtuigen . . . )

   Het lijkt erop dat de complot-smeders nu de hele aarde willen regeren, als ware ze goden. Het lijkt erop dat ze met al dat toneelspel van de laatste tijd hun agenda er door aan het drukken zijn. Dát is het probleem, lijkt mij.
   Ware ze van goede zin, dan zo het nog te pruimen zijn,
   maar als ik zo kijk naar de soms walgelijke daden, dan weet ik het niet.
   Ze hebben al de ene ramp na de andere veroorzaakt.

   Maar de vraag is, naast bidden, wat doe je eraan en ermee, met al die kennis en inzicht?

   1. U legt allerlei vragen op ons bord, beste Antisoof, maar ik vermoed dat twee punten U ontgaan.

    Wellicht bent U verward geraakt door de stelling van de Verduistering filosoof, charlatan Kant (+1804), die beweerde dat de realiteit niet kenbaar is, en dus de waarheid ook niet. Dit laatste was niet nieuw. de zelfmoordenaar Luther (+1546) was hem al voorgegaan. Kant dulde geen spiritualiteit, geen plaats voor God in het denken, alles moest passen binnen het verstand. Voor Hem niet, slechts gold, “nur die reinen Vernunft”. Alles zat bij Kant in de “redelijkheid”, maar wie die redelijkheid bepaalt bleef liggen. Hij rechtvaardigde de joodse vrijmetselaar Rousseau (+1778) en hij opende de deur voor het bolsjewisme, het communisme van revolutionairen als Marx en Engels, later in de 19de eeuw.

    Als tweede punt, beste Antisoof, lijkt het erop dat U de geschiedenis als een warboel van onsamenhangende feiten en misvattingen ziet. Dit is misschien wel de grootste misvatting, waar velen onder gebukt gaan. De Heilige Don Bosco heeft er indertijd al op gewezen, maar de geschiedenis kent een dikke rode draad, namelijk, de strijd vòòr of tegen Christus. De geschiedenis die mensen in het algemeen leren, is een geformateerd product, het resulaat van corrupte of naïeve historici, die mensen datgene wijsmaken dat de machthebbers uitkomt en dat hun macht versterkt en hun wereld rechtvaardigt. Daar zijn talloze voorbeelden van.

    Zelfs een figuur als Generaal de Gaulle (+1970), heeft daarop gewezen. De dik betaalde vrijmetselaar historicus Michelet, fabriceerde de geschiedenis van de satanische Franse revolutie (1789), voor alle 19de en 20ste eeuwen judeo-maçonnieke machthebbers van het eeuwige Frankrijk, de Oudste Dochter van de Kerk. De “laïcité” is de grondhouding, zelfs voor de hoogste clerici. Niemand van hen bint de strijd aan. Zelfs Pausen hebben eind 19de eeuw, de weerbare katholieken gedwongen, te capituleren en zich neer te leggen bij “1789”.

    Het aspect van de rode draad, laat U buiten beschouwing. En dit is nu net het punt waarom wij ons inspannen, enkel om te ontmaskeren, enkel om de echte geschiedenis bloot te leggen, teneinde te stoppen met het overschrijven van de enorme hoeveelheden historische leugens, die ons overspoelen, een leven lang, zelfs in de beste traditioneel katholieke publikaties.

    Andere voortreffelijke scribenten, op dit voortreffelijke katholieke Forum, hebben, gelukkigerwijze, dit ook begrepen. In de boezem van de Kerk van altijd, is, de afgelopen eeuwen, tegen de desinfo geageerd. De meest vruchtbare periode was eind 19de eeuw, begin twintigste eeuw, door Franse en Duitse geestelijken.

 29. De taak is nu om secularistische rechtse jongeren te doen inzien dat de ruïnering van de Europese volkeren niet door nihilistisch materialisme tegengehouden kan worden en dat de samenleving opnieuw op de christelijke religieuze en morele basis gevestigd moet worden; de christelijke sociale orde moet hersteld worden. In het Angelsaksisch gebied heeft die kerstening van de jongeren reeds grotere doorbraak dan in de Lage Landen; de katholieke cultuur die zich ontwikkeld heeft bij anglofone twintigers op Twitter is daar een manifestatie van. De lokale bisschoppen hier moeten eigenlijk de genoemde taak als prioritair erkennen, maar helaas staan zij aan de kant van de antichrist-wereldorde.

 30. Johan Oldenkamp heeft ook leuke inzichten in de verloedering van Nederland.
  htt***ps://pateo.nl/HTML/NL/Pateo_TV/PateoTV043.htm
  Ook Drs. Karen Hamaker-Zondag heeft inzichtelijke kennis: htt***ps://www.you***tube.com/watch?v=k2UQ4mX9nzM
  De Zakenwereld: htt***ps://stichtingvaccinvrij.nl/de-waarheid-over-ons-systeem-monopoly-een-totaalplaatje-van-the-great-reset-must-see/
  (*** weghalen.)

  Het probleem van gewone mensen lijkt mij toch een probleem te zijn van zakenmensen en industriëlen, aangestuurd door de powers that be.

  Racisme, klimaat, LGBTQ, lijken op verdienmodellen. En factoren die de macht van de al machtigen vergroten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht