Een ander licht op paus Franciscus

Pope Francis and Pope Benedict XVI will Soon Be Killed and Die as Martyrs! – Fr. Michel Rodrigue

Paus Franciscus en paus Benedictus zullen spoedig sterven als martelaars.

Laten we beginnen met een kort gebed, om onze hemelse Vader het vermogen om te onderscheiden en om leiding te vragen.
Dat de heilige Geest ons de waarheid mag tonen.

Heer Jezus,
U bent de Koning der Koningen,
en onze almachtige God.
Er is niets dat U niet kan doen.
Wij smeken U,
geef ons een beleving vanuit Uw Heilig Hart.
Breng ons diep in Uw waarheid,
in de kern van Uw liefde voor ons,
en van deze wereld.
Toon ons een beetje de anderen zoals U hen ziet:
zoals U hen bemint, hen vergeeft,
en hen verheerlijkt naar zij U verheerlijken doorheen hun leven.
Help ons te onderscheiden in openheid en diepe genegenheid,
zodat ook wij een bruikbaar werktuig mogen zijn
van uw liefde in de wereld.

Een der profetische boodschappen door God gegeven aan vader Michel Rodrigue, is de boodschap dat Hij hem gaf op 3 Januari 2019, waarin Hij spreekt over hetgeen gebeuren zal met de Kerk, en meer bepaald met paus Franciscus en met paus Emeritus Benedictus.

 

Vader Michel spreekt:

Sedert lange tijd infiltreerden mensen in de Kerk, wier doel is de krachtige en gezonde doctrine te veranderen. Zij zullen een oecumenische mis introduceren, eerst door leiders van verschillende religies geformuleerd in de Kerk, vervolgens door een comité van bisschoppen en als finale stap zal dit model van een mis voorgesteld worden aan de heilige Vader, paus Franciscus in Rome.

Een document van paus Franciscus ‘Magnum Principium’ kwam in werking op 1 oktober 2017, dat macht verschafte aan nationale conferenties en aan bisschoppen om nieuwe terminologie in gebruik te nemen, nieuwe gebeden of aanpassingen in de rituelen van de heilige Mis, inbegrepen de consecratie, van hun landen.

Vele landen vertoeven nu in de greep van zonde en huwelijksproblemen vanwege talrijke scheidingen of verlaten van de partner en verder weg dwalen (volgens Vader Michel) van het pad van de Heer, en er waren al zo vele misleidingen aangaande dit onderwerp.

Iedere bisschop interpreteert nu de Doctrine van de Kerk naar eigen believen en dat is gevaarlijk.

Indien de synoden in de landen het gezag krijgen de ritus van de mis vrij vorm te geven en te veranderen, wees er dan van overtuigd dat zij een slechte indruk zullen maken op de heilige Vader.

Indien paus Franciscus hun voorstellen niet ondertekent, dat een verwerpen zou betekenen van hetgeen de heilige Vader hen reeds gaf om gezagvol mee te handelen, dat zou dan een schisma verwekken, en dit is wat we zeer spoedig zullen zien in de Kerk.

Roma zullen het document slechts ondertekenen omdat zij van mening zullen zijn dat alle autoriteit werd gegeven aan de bisschoppen om veranderingen in hun eigen landen te maken. Dit betekent niet dat de paus het finale document ondertekende, maar hij zal het blijven opvolgen en hopen het alsnog te kunnen veranderen, en wij kunnen het enkel onderscheiden wanneer we goed luisteren tijdens de mis, dat de woorden van de consecratie niet dezelfde zullen zijn.

 

– woorden van Vader Michel –

Niemand behoeft deze valse missen bij te wonen, want het zou beter zijn thuis koekjes te snoepen dan een valse mis bij te wonen waar het brood niet geconsacreerd wordt.

Dit is het eerste teken van de crisis die er aan zit te komen.

De Kerk zal door dezelfde voetstappen gaan als Jezus’ passie, dood en verrijzenis.

De antichrist is reeds aanwezig in de hiërarchie van de Kerk in deze tijd.

Vader Michel zei klaar en duidelijk dat de antichrist niet paus Franciscus is. Vader Michel zei dat de antichrist altijd wilde zitten op de Stoel van Petrus; paus Franciscus zal als de Apostel Petrus zijn, hij zal zijn misstappen inzien, hij zal trachten de Kerk terug te brengen onder de autoriteit van Christus. Maar hij zal niet langer in staat zijn dat te volbrengen. Paus Franciscus zal sterven als een martelaar.

Dan verschijnt paus emeritus Benedictus XVI, hij draagt nog steeds de pauselijke ring. Hij zal trachten een vergadering bijeen te roepen om de Kerk te redden. Ik zag hem, zwak en kwetsbaar, aan beide zijden ondersteund door twee Zwitserse wachters. Ik zag hem plots Rome ontvluchten vanwege de overal rondom overheersende verwoestingen. Hij wordt verborgen maar zal later gevonden worden en ik zag eveneens zijn martelaarschap.

Paus Franciscus verrichte veel met goede intenties maar schenkt te vlot vertrouwen, steunt op en geeft vrijheden aan bisschoppen die gevaarlijk zijn. Hij beseft dat dringend herstel nodig is maar het zal te laat zijn.

God zendt Zijn profeten om Zijn volk aan te spreken en hen mede te delen wat gaat gebeuren. Hij ontwerpt Zijn doeleinden, maar alleen door gebed en vasten kunnen we een deel van deze profetie wijzigen, zoals de geschiedenis van Nineveh waar God Jonah zendt om het volk te waarschuwen dat hij hen zal vernietigen, maar door hun gebeden en vasten had God medelijden en vergaf hen.

De Heilige Mis als essentie (de Latijnse heilige Mis — nvdr) zal nooit verdwijnen, noch de Kerk omdat de machten van de hel nooit tegen haar opgewassen kunnen zijn. We zullen altijd gelovige priesters vinden en gelovige bisschoppen die de ware Doctrine zullen beschermen.

Ten slotte, laat ons ononderbroken bidden voor Vader Michel, voor paus Franciscus zoals ook voor alle priesters, bisschoppen, kardinalen, kloosterlingen en alle geestelijken in de Katholieke Kerk. Dat Onze Heer Jezus hen Zijn zegen schenkt en de genade om slechts alleen te doen wat goed is voor Zijn Kerk, maar, meest belangrijk, om de beste beslissingen te nemen voor hen die onder hun leiding en bestuur leven. En dat wij, zoals alle gelovigen, altijd het ware magisterium van de Kerk volgen en constant ernaar streven dichter tot God te naderen, dag na dag, en dat we altijd het mogelijke zullen doen al onze beminden te steunen maar meest belangrijk alle geestelijken in de religieuze orden geestelijk en in gebed.

Ongeacht of deze profetie waarachtig profetisch is, het is altijd goed voorbereid te zijn op de Apocalyps, en onze beste geestelijke band met God, zoals we weten dat we elk moment kunnen sterven.

We moeten altijd olie voor onze lampen in voorraad en gereed bij ons hebben. Mat.25:1-3. Heer, help ons om deze tijden te kunnen onderscheiden !

 

Noot van de editor.

Vanaf de eerste dag dat paus Franciscus op het scherm verscheen was het duidelijk dat hij een opportune ingesteldheid bezit. Dat is niet hetzelfde als tegemoetkomend zijn, hetgeen eerder met geduld en liefde kan vergeleken worden. Opportuun zijn betekent iedereen zijn ding laten doen in een ondoordacht goed vertrouwen alsof iedereen uit zichzelf alleen maar goede bedoelingen zou kunnen hebben. Dat is ondoordacht fout. Meer dan waarschijnlijk heeft men deze man verkozen omdat hij, met zijn tijd meegaande, ‘democratie’ en liberalisme als heilzaam beschouwde. Ik wil geen oordeel vellen, ieder heeft zijn zwakheden en allen moeten we onze levenslessen leren. Ook is het zo dat in alle tijden God na verloop van tijd aan een volk een koning schenkt die bij dat volk past. Een democratische en liberale paus die uiteindelijk tot inzicht komt, ik twijfel niet dat juist hierdoor velen eveneens tot inzicht kunnen komen. God’s wegen zijn door Hemzelf diep overwogen en altijd heilzaam. Hiermede blijkt Vassula gelijk te krijgen!

Auteur:Hypoliet

37 commentaren op “Een ander licht op paus Franciscus

 1. Opletten met ‘Father Michel’… Heb hem in het verleden een tijd gevolgd op youtube. Heeft al meermalen dingen voorspeld. Die nadien totaal niet kloppen… Ik weet niet goed welke zijn beweegredenen zijn, maar ik raad wel iedereen aan zijn ‘locuties’ met een serieuze korrel zout te nemen…

  1. De Heilige Schrift gebiedt de geesten te onderscheiden, en daarom is de heilige Kerk steeds voorzichtig geweest op het gebied van profetie. God doet wel profeten opstaan doorheen de geschiedenis, maar er zijn ook nep-profetieën, en heden ten dage is er veel onvoorzichtigheid onder katholieken. Dat komt omdat dit een tijd van zware beproevingen is voor katholieken die in rechtvaardigheid willen wandelen, en in zo een tijd zoeken meer mensen naar profetische aankondigingen, en er is de neiging om dan de waakzaamheid te laten zakken. Men moet echter voorzichtiger zijn.

   Er zijn er enerzijds die niet aanvaarden dat er profetieën zijn, en anderzijds zijn er die blindelings en zonder waakzaamheid achter alles aanlopen dat profetie genoemd wordt, zonder de nodige onderscheiding van geesten. Bij dat laatste denk ik dan bijvoorbeeld aan Jo hier op dit forum. Beide ingesteldheden zijn echter fout.

 2. Anh em thân mến,

  Như anh em biết, Giáo hội đã bước vào tiến trình synode (tạm hiểu là cùng nhau bước đi) từ tháng 10 năm 2021, sự kiện này sẽ kết thúc vào thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2023. Vì thế, dịp thuân lợi để chính chúng ta có thể, cùng chung nhịp bước, sống hành trình hướng tới Tu nghị tỉnh dòng và Tổng Tu nghị của chúng ta, mà thực chất là một tiến trình synode. Quả vậy, chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, tu sĩ và giáo dân, sẽ giúp chúng ta làm sống lại thân thể mà chúng ta hợp thành, mà Chúa đã trao phó, qua việc mang linh đạo_một cách sống Tin Mừng, bước theo đức Kitô, theo tinh thần của đấng sáng lập, đấng đáng kính Emmanuel D’Alzon.
  Các cuộc họp diễn ra sáu năm một lần. Đó luôn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua ; lắng nghe những thách đố của thời đại chúng ta, của mỗi nước, của mỗi Giáo hội ; và cũng là dịp để khởi đầu những công trình mới, những nẻo đường mới để, hết sức có thể, làm cho linh đạo phong phú của hội dòng triển nở kết quả tốt đẹp.
  Tu nghị tỉnh dòng sẽ diễn ra tại Valpré (Ecully) trong 2 khóa họp :
  – Từ thứ năm ngày 5 tháng 1 (18h) tới thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023 (14h).
  – Từ thứ sáu ngày 18 tháng 8 (18h) tới thứ bảy ngày 25 tháng 8 (14h)
  Tổng tu nghị sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 6 năm 2023.

  Đi từ một chủ đề

  Chủ đề được ấn định bởi Hội đồng Trung ương :
  « Triều đại Thiên Chúa tới gần » (Mc 1, 15)
  Sống và loan báo niềm hy vọng của Tin mừng.

  Từ kinh nghiệm rất đặc biệt trong các dịp phong tỏa vì dịch Covid, nhiều người nói rằng chúng ta không thể tiếp tục sống như trước đây, rằng một thế giới mới đang bắt đầu xuất hiện, rằng đó là một cơ hội duy nhất đến để tạo ra « một thế giới sau đại dịch »…Nhưng, đối với chúng ta, thế giới đó là Triều đại Thiên Chúa tới gần, đang trên hành trình…Làm sao thực sự nắm bắt cái momentum, thời điểm đến trước chúng ta để tiến thêm một bước, một bước quyết định hướng tới thực hiên chương trình của Thiên Chúa cho thế giới : Triều đại thiên Chúa !

  Giáo hội cũng bước vào một kỉ nguyên mới : kỉ nguyên kĩ thuật số, kỉ nguyên của việc bảo vệ Ngôi nhà chung, kỉ nguyên của một Giáo hội mà không khép mắt nữa trước những hành động xấu, những tội ác gây ra trong lòng giáo hội, kỉ nguyên của một Giáo hội tiến bước cùng nhau hơn, đồng thời chống lại tất cả các hình thức giáo sĩ trị ; kỉ nguyên của một Giáo hội mỏng dòn hơn, khiêm tốn hơn, nhỏ bé hơn và chắc chắn sẽ thấm đậm tinh thần Tin mừng hơn.

  Vì vậy, chúng ta mong muốn sống và loan báo Niềm hy vọng Tin mừng với một sự cấp bách mới giữa lòng thế giới mới đang hé ra trước mắt chúng ta, nhưng một thế giới cũng bị đánh dấu bởi sự vắng bóng của các điểm mốc và niềm hy vọng !
  Các cuộc Tu nghị năm 2016-2017 đã lấy lại sứ vụ của chúng ta là « phục vụ hiệp nhất trong một thế giới chia rẽ ». Các công trình đã thực hiện từ nhiều năm vẫn tồn tại : làm sao để nỗ lực làm cho một nhân loại huynh đệ hơn, liên đới hơn, hiệp nhất hơn, công bằng hơn, vào thời đại của các hiện tượng co cụm danh tính_khuynh hướng chỉ nhìn nhận những ai có cùng quốc tịch, văn hóa, nhóm… và hiện tượng di dân bi thảm ? Làm thế nào để làm tính quốc tế, sự tương tác giữa các nền văn hóa, sự thay đổi giữa trục bắc/nam của một tổng thể mà chúng ta tạo nên, một cơ hội để làm cho Triều đại Thiên Chúa đến, vượt trên cả các các ranh giới ? Làm thế nào không bỏ rơi loan báo Tin mừng, giới thiệu đức tin,_đặc biệt cho các người trẻ_, đồng hành ơn gọi trong các nước được tin mừng hóa từ lâu ? Làm thế nào chuyển sang một giai đoạn mới trong con đường Giao ước Giáo dân-Tu sĩ ? Làm thế nào để kiên trì trong các công trình đã khởi sự, đã được xây dựng bởi các hội đồng, các ủy ban và các phái đoàn giúp làm việc theo chuyên đề ?

  Tất nhiên, chúng ta sẽ đề cập tới các vấn đề thích ứng cơ cấu của chúng ta đối với các thực tại. Sau khi các vùng Châu Á-Châu Đại Dương và Tây phi được mở ra vào tháng 1 năm 2020, đâu là bước tiếp theo dự kiến để hướng tới một sự độc lập hơn của các cơ cấu mới này ? Làm thế nào để đồng hành tốt hơn sự hiện diện mỏng manh của chúng ta ở Mission d’Orient ? Liệu một tỉnh dòng trải dài trên 4 lục địa và 18 quốc gia có thể cho phép một sự đồng hành phù hợp đối với sự đa dạng của các thực tại trên ?

  Tôi chỉ mở ra nơi đây một vài hướng đi, vì nhưng anh em biết, Tu nghị là trên hết, các quyền và nghĩa vụ được quy định bởi Luật Dòng (xem Luật Dòng số 88) và số 177 trong Quy Chế Tu nghị nhắc nhở rằng « các tu sĩ và các cộng đoàn có thể đề đạt cách tự do nguyện vọng, gợi ý và yêu cầu cho Hội đồng Tỉnh dòng, tới Tu nghị Tỉnh cũng như Tổng Tu nghị.»

  Thành lập tu nghị
  Hội đồng xung quanh cha Giám tỉnh và Hội đồng giám tỉnh đã chuẩn bị luật bầu cử mà Cha Tổng quyền và hội đồng đã phê chuẩn ngày 24 tháng 9 năm 2021 chiếu theo áp dụng của Luật Dòng (các số 78, 87, 89), của Điều lệ của Tỉnh dòng ( số 18 và 36). Anh em sẽ thấy luật bầu cử đính kèm trong thư này. Còn về chi tiết cụ thể của việc bầu cử sẽ được chuyển tới anh em trong lần gửi thứ hai (theo nhóm cử tri thuộc về một khu).

  Do chúng ta bước sang kỉ nguyên kĩ thuật số, chúng tôi đã hợp thức, thống nhất ưu tiên bỏ phiếu trên mạng, thông qua một plateforme đảm bảo sự bỏ phiếu bí mật. Tuy nhiên, những ai muốn bỏ phiếu theo cách truyền thống, bằng phiên bản giấy vẫn có thể bỏ phiếu theo cách đó.

  Nhắm tới một sự đại diện đầy đủ của các thực tế của Tỉnh dòng, sáu nhóm cử tri đã được thành lập, đối với châu Á, có 3 nhóm cử tri_tuy nhiên 3 nhóm này có vị thế nhỏ hơn 6 nhóm trên. Tu nghị Tỉnh sẽ được tạo thành bởi 41 thành viên được bầu và 8 thành viên theo luật bao gồm : Giám Tỉnh, 4 trợ tá giám tỉnh, Cha đào tạo Tỉnh dòng, các cha Vicaires của Miền Châu Á- Châu Đại Dương và Tây phi. 16 giáo dân cũng sẽ được mời tham dự vào công việc của Tu nghị bởi Giám tỉnh, nhưng không có quyền bỏ phiếu.

  Lựa chọn các đại biểu : dù là các anh em tham gia Tu nghị là những người được bầu bởi các nhóm cử tri, vai trò của họ không nằm ở việc đại diện cho vùng miền địa lý của mình, nhưng là cùng nhau gánh vác những vấn đề của tỉnh dòng và của cả hội dòng, hơn nữa chính các thành viên của tu nghị tỉnh sẽ bầu các đại biểu của tỉnh đi dự tổng tu nghị. Vấn đề là bầu các anh em cởi mở với các thực tế của toàn thể hội dòng, đồng thời biết khá rõ các thực tại đó hoặc có khả năng khám phá, ưu tư sự hiệp nhất và hiệp thông, có thể tham gia tích cực trong các cuộc bàn luận của Tu nghị để góp phần mình vào đó và là người tham gia tích cực trong nơi đang sống để chuẩn bị Tu nghị để đến lượt mình, họ chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tinh thần của tu nghị trong cộng đoàn trong những năm tới.

  Để giúp anh em biết rõ hơn các anh em tu sĩ của nhóm cử tri mà anh em liên quan, một trombinoscope_danh sách kèm theo hình của các anh em đã được thực hiện. Anh em có thể xem trên trang website của tỉnh dòng, trong intranet. Danh sách này sẽ được gửi tới anh em theo nhóm cử tri cùng với phiếu bầu.

  Chuẩn bị tu nghị

  Trên đây, tôi đã nói tới điều này, tất cả tiến trình của tu nghị phải có hình thức synode_cùng nhau tiến bước, như vậy tất cả các thành phần của thân thể mà chúng ta lập thành, không chỉ những cử tri của tu nghị, dù là họ là những người đầu tiên có liên quan, tất cả chúng ta phải dấn thân kiên quyết trong việc chuẩn bị của sự kiện này. Vì thế chúng ta dành một năm đủ để đi chặng đường này cùng nhau. Một ủy ban chuẩn bị cho tu nghị đã được thành lập, trong ủy ban này có anh em tu sĩ và giáo dân : Fabien Lejeusne, George Houssou, Pierre Khuê, Sylvain Gasser, Cesar Andrei, Geneviève Couturier và Bernard Franot.

  Dưới sự thúc đẩy của ủy ban này, các ủy ban khác nhau cho tiền tu nghị theo đề tài sẽ được thành lập để giúp và thu lượm những suy tư của toàn thể các cộng đoàn cũng như của các giáo dân, bạn hữu về các đề tài được chọn.

  Để cùng nhau bước đi hướng về tu nghị, nhiều điều kiện tiên quyết là cần thiết : cần đọc lại 6 năm đã qua ; mở rộng sự hiểu biết của chúng ta các thực tại và công việc tông đồ của tỉnh dòng và hội dòng ; lắng nghe cách mới mẻ những nguyên tắc ích chung mà chúng ta ủng hộ : những chất vấn của chúng ta liên quan đến cuộc sống của thế giới, của Giáo hội, của đời sống tu sĩ nói chung, đến cuộc sống của hội dòng và của tỉnh dòng nói riêng.

  Sau hết, một khóa đào tạo đặc biệt sẽ được đưa ra cho các anh em tham gia tu nghị lần đầu để giúp anh em chú ý, cảm thụ tới cách hoạt động của tu nghị, tới sự dấn thân mà hội dòng mong đợi từ họ.

  Cầu nguyện để Tu nghị mang lại nhưng hoa trái tốt

  Hiển nhiên, việc trước tiên là mang trong lời cầu nguyện chặng đường hướng tới các tu nghị của chúng ta. Toàn thể các cộng đoàn, các công việc, các anh chị em giáo dân và các đại biểu theo luật, được bầu hay được mời, những người là nhân vật chính của tu nghị tỉnh lần này, để Thần khí của Đức Chúa dẫn dắt chúng ta, làm sống lại nơi chúng ta và đổ đầy ơn huệ này : Khôn ngoan, Biện phân (hiểu thấu), Cố vấn, Sức mạnh (kiên cường), Sự hiểu biết, Tôn trọng đức Chúa.

  Vâng, Triều đại Thiên Chúa tới gần. Cha sáng lập của chúng ta động viên, cổ vũ chúng ta làm việc cách táo bạo, rộng rãi và vô vị lợi. Các tiền nhân của chúng ta đã không hổ thẹn để sống và loan báo niềm hy vọng của Tin mừng vào thời của họ, trong những nơi sứ vụ khác nhau. Thế hệ của chúng ta không thiếu sức sống. Từ nhiều năm qua, hội dòng lại tiếp tục tăng trưởng, công việc gặt hái dồi dào.
  Ước gì con đường synode của tu nghị của chúng ta làm sống lại bước đi theo Đức Kito theo cách của cha d’Alzon vì chính hạnh phúc của chúng ta và hạnh phúc của tất cả những người mà chúng ta được gửi tới !

  « Điều kiện đầu tiên để tiến bước phục vụ Thiên Chúa, đó là niềm vui. Ra đằng sau, những tâm hồn buồn bã và chán nản bị lạc trong sự sợ hãi và nuối tiếc ! Điều kiện thứ hai, đó là sự kiên trì…bởi vì khởi đầu tốt đẹp không phải là tất cả : sức mạnh, nhân đức nằm ở chỗ kiên trì » (E. d’Alzon, Suy niệm số năm, 1878, E.S, trang 350-351)
  Hiệp thông trong hành động và cầu nguyện cho Triều đại Thiên Chúa đến.

   1. Digitale vertaling: zie hier beneden op eric-b-l schreef: 28 november 2021 om 09:08.

 3. Digitale Vertaling van de tekst van Ouij (27 november 2021 om 11:35)

  Beste broeders,

  1
  Zoals u weet, gaat de Kerk sinds oktober 2021 het synodeproces in, dat in oktober 2023 op de bisschoppensynode zal worden afgesloten. Daarom kan de mogelijkheid om onszelf ten goede te komen, in hetzelfde ritme, de reis naar onze provinciale en synodale orde beleven, wat in wezen een synodeproces is. Inderdaad, de reis die we samen hebben afgelegd, de priester en de leken, zal ons helpen om het lichaam dat we hebben gevormd, dat de Heer heeft toevertrouwd, nieuw leven in te blazen door de geest ạo_một de weg van het Evangelie te dragen, Christus volgend, in de geest van de stichter, Gerespecteerd Emmanuel D’Alzon.
  Om de zes jaar vinden bijeenkomsten plaats. Het is altijd een gelegenheid om terug te blikken op het verleden. Luister naar de uitdagingen van onze tijd, van elk land, van elke kerk; en ook een kans om nieuwe werken te beginnen, nieuwe wegen om de rijke spiritualiteit van de gemeente zoveel mogelijk goede resultaten te laten ontwikkelen.
  De provinciale synode zal in Valpré (Ecully) in twee zittingen plaatsvinden: Van donderdag 5 januari (18:00 uur) tot zaterdag 14 januari 2023 (14:00 uur). – Van vrijdag 18 augustus (18:00) tot zaterdag 25 augustus (14u) De algemene vergadering vindt plaats in Rome in juni 2023.

  2
  Ga van een thema af.

  3
  Het thema wordt bepaald door de Centrale Raad: “Het bewind van God nadert” (Mc1, 15) Leef en verkondig de hoop van het Evangelie.

  4
  Vanuit de zeer bijzondere ervaring van de covidblokkade zeggen veel mensen dat we niet kunnen blijven leven zoals voorheen, dat er een nieuwe wereld begint te verschijnen, dat het een unieke kans is om “een post-pandemische wereld” te creëren. Maar voor ons is die wereld de komende Gods heerschappij, op reis… Hoe we echt het momentum kunnen begrijpen, de tijd die voor ons komt om een stap vooruit te zetten, een beslissende stap in de richting van het implementeren van Gods plan voor de wereld: de heerschappij van God!

  5
  De Kerk is ook een nieuw tijdperk ingegaan: het digitale tijdperk, het tijdperk van de bescherming van het Gemeenschappelijk Huis, het tijdperk van een Kerk zonder haar ogen te sluiten voor slechte daden, misdaden begaan in het hart van de Kerk, het tijdperk van een Kerk die samen vooruitgaat, tegelijkertijd tegen alle vormen van klerikalisme; Het tijdperk van een kerk die dunner, nederiger, kleiner en zeker de geest van het Evangelie zal doordringen.

  6
  Daarom willen we de Hoop van het Evangelie leven en verkondigen met een nieuwe urgentie te midden van de nieuwe wereld die zich voor onze ogen ontvouwt, maar een wereld die ook gekenmerkt wordt door de afwezigheid van oriëntatiepunten en hoop!
  De conventies van 2016-2017 hebben onze missie herwonnen om ‘eenheid te dienen in een verdeelde wereld’. Werken die al vele jaren worden gedaan, bestaan nog steeds: hoe te streven naar een meer broederlijke, meer verenigde, meer rechtvaardige mensheid, in het tijdperk van pseudoniemen tính_khuynh om alleen die van dezelfde nationaliteit te erkennen, Cultuur, groep… En het tragische fenomeen immigratie? Hoe maken we internationaliteit, interculturele interacties, de verandering tussen de noord/zuidas van een geheel dat we creëren, een kans om Gods heerschappij te laten komen, over grenzen heen?
  Hoe de verkondiging van het Evangelie niet op te geven, om geloof te introduceren, vooral aan hen die trẻ_, om de roeping in lang geëvang evangeliseerde landen te begeleiden? Hoe ga je verder naar een nieuwe fase in het Pad van het lekenmonnikenverbond? Hoe volharden in de werken die zijn begonnen, die zijn opgebouwd door raden, commissies en delegaties die thematisch helpen werken?

  7
  Natuurlijk zullen we de problemen van onze structurele aanpassing aan de realiteit aanpakken. Nadat de regio’s Azië-Oceanië en West-Afrika in januari 2020 zijn geopend, wat is de volgende stap gepland naar een grotere onafhankelijkheid van deze nieuwe structuren? Hoe kunnen we onze fragiele aanwezigheid op mission d’Orient beter begeleiden? Kan een provincie die zich uitstrekt over vier continenten en 18 landen een geschikt acmym bieden voor de diversiteit van deze realiteiten?

  8 ***
  Ik heb hier slechts een paar richtingen geopend, omdat u weet dat de synode vooral de rechten en plichten is die worden voorgeschreven door de Ordewet (zie wet nr. 88) en nr. 177 in het Statuut van de synode eraan herinnerend dat “monniken en gemeenschappen hun vrijheid van aspiratie kunnen uitdrukken, suggesties en verzoeken aan provinciale staten, aan de provinciale synode en de generale synode».

  9
  Vaststelling van het verdrag
  De Raad rond de Provinciaal Hoofdinspecteur en de Provinciale Staten hebben de kieswet voorbereid die de Gouverneur-Generaal en de raad op 24 september 2021 hebben bekrachtigd in overeenstemming met de toepassing van de Wet op de Orde (nrs. 78, 87, 89), van het Handvest van de Provincie (nrs. 18 en 36). U ziet de kieswetten bijgevoegd in deze brief. Wat betreft de details van de verkiezing zal worden geleverd aan de broeders in de tweede uitzending (volgens de groep kiezers die tot één district behoren).

  10
  Nu we het digitale tijdperk betreden, hebben we ons wettelijk verenigd in het prioriteren van online stemmen, via een plateforme die ervoor zorgt dat er geheim wordt gestemd. Wie echter op de traditionele manier, in papieren versies, wil stemmen, kan nog steeds op die manier stemmen.

  11
  Met het oog op een volledige weergave van de realiteit van de provincie, zijn er zes groepen kiezers gevormd, voor Azië zijn er 3 groepen kiezers tri_tuy waarvan deze drie groepen kleiner zijn dan de bovenstaande 6 groepen. De Provinciale Conventie zal bestaan uit 41 gekozen leden en 8 leden volgens de wet, waaronder: Provincial Superintendent, 4 Provincial Assistant Superintendents, Provincial Training Fathers, Vicaires van Azië-Oceanië en West-Afrika. Zestien parochianen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de synode door de provinciale superintendent, maar hebben geen stemrecht.

  12 ***
  Selectie van afgevaardigden: zelfs als de broeders die aan de synode deelnemen degenen zijn die door groepen kiezers zijn gekozen, ligt hun rol niet in het vertegenwoordigen van hun geografische regio’s, maar in het gezamenlijk op zich nemen van de problemen van de provincie en van de hele gemeente, bovendien zijn het de leden van de provinciale synode die de provinciale afgevaardigden zullen kiezen om de generale synode bij te wonen. Het gaat erom dat je ervoor kiest om open te staan voor de realiteit van de hele gemeente, en je daar goed van bewust te zijn of om eenheid en gemeenschap te ontdekken en te prioriteren, om actief deel te kunnen nemen aan de discussies van de synode om daaraan bij te dragen en om ter voorbereiding een actieve deelnemer te zijn op de plek waar je woont. Het is hun beurt om hun ervaringen te delen, evenals de geest van de synode in de gemeenschap in de komende jaren.

  13
  Om u te helpen de religieuze broeders van de groep kiezers waarbij u betrokken bent beter te leren kennen, is er een trombinoscope_danh boeken gemaakt met foto’s van u. U kunt het zien op de provinciale website, in intranet. Deze lijst wordt samen met de stembusgang per kiesdistrict naar de broeders gestuurd.

  14
  Voorbereiding van de synode

  15
  Hierboven heb ik dit al gezegd, het hele proces van de synode moet de vorm aannemen van synode_cùng elkaar vooruit, zodat alle componenten van het lichaam dat we vormen, niet alleen de kiezers van de synode, zelfs als zij de eersten zijn die erbij betrokken zijn, We moeten ons allemaal sterk inzetten voor de voorbereiding van dit evenement. We hebben dus een jaar genoeg doorgebracht om samen deze route te gaan. Er werd een comité voor de voorbereiding van de orde gevormd, dat bestond uit religieuze broeders en leken: Fabien Lejeusne, George Houssou, Pierre Khue, Sylvain Gasser, Cesar Andrei, Geneviève Couturier en Bernard Franot.

  16
  Op aandringen van deze commissie zullen verschillende commissies voor voorgestelde voorstellen worden opgericht om te helpen en de reflecties van alle gemeenschappen, evenals van leken en vrienden over geselecteerde onderwerpen te verzamelen.

  17 ***
  Om samen verder te komen zijn veel voorwaarden nodig: een herlezing van de afgelopen 6 jaar; ons begrip van de apostolische werkelijkheden en werken van de provincie en de gemeente te vergroten; Luister naar de nieuwe beginselen van algemeen welzijn die wij ondersteunen: onze vragen hebben betrekking op het leven van de wereld, van de Kerk, van het religieuze leven in het algemeen, tot het leven van de congregatie en van de provincie in het bijzonder.

  18
  Tot slot zal er een speciale training worden gegeven aan de broeders die deelnemen aan de eerste religieuze orde om u te helpen aandacht te schenken, aan de manier waarop de synode werkt, aan de toewijding die de gemeente van hen verwacht.

  19
  Bidden voor de religieuzen om goede vruchten te brengen

  20
  Het is duidelijk dat het eerste is om gebed de weg naar onze conventies te brengen. Alle gemeenschappen, banen, lekenbroeders en -zusters en wetsvertegenwoordigers, gekozen of uitgenodigd, die protagonisten zijn van deze provinciale conventie, laat de Geest van God ons leiden, ons doen herleven en deze genade vervullen: Wijsheid, Onderscheidingsvermogen, Mentorschap, Kracht (Veerkracht), Begrip, Respect voor God.

  21
  Ja, Gods heerschappij nadert. Onze grondlegger moedigde ons aan om moedig, genereus en onbaatzuchtig te werken. Onze voorlopers schaamden zich niet om in hun tijd, op verschillende zendingsplaatsen, te leven en de hoop van het Evangelie te verkondigen. Onze generatie heeft geen gebrek aan leven. In de loop der jaren is de gemeente blijven groeien, het werk is overvloedig geweest.
  Moge het synodepad van onze synode het christelijke pad doen herleven op de weg van Vader d’Alzon voor ons geluk en het geluk van allen naar wie we gezonden zijn!

  22
  “De eerste voorwaarde om vooruit te gaan in de dienst van God is vreugde. Achterblijvende, verdrietige en depressieve zielen verdwalen in angst en spijt! De tweede voorwaarde is doorzettingsvermogen… Want een goed begin is niet alles: kracht, deugd ligt in doorzettingsvermogen” (E. d’Alzon, Vijfde Contemplatie, 1878, E.S., p. 350-351) Gemeenschap in actie en gebed voor de komst van Gods heerschappij.

  1. Beste Ouij,
   Indien ik u goed begrijp bent u voor de modernisering van de Kerk. Daar kan ik u niet in tegemoetkomen.
   If I understand you correctly, you are in favour of the modernization of the Church. I cannot accommodate you in that.

   — paragraaf 8:
   – « các tu sĩ và các cộng đoàn có thể đề đạt cách tự do nguyện vọng, gợi ý và yêu cầu cho Hội đồng Tỉnh dòng, tới Tu nghị Tỉnh cũng như Tổng Tu nghị.»
   – dat “monniken en gemeenschappen hun vrijheid van aspiratie kunnen uitdrukken, suggesties en verzoeken aan provinciale staten, aan de provinciale synode en de generale synode».

   >>> Wij moeten leren te gehoorzamen aan God, ook al is dit een zwaar levenswerk, wij kunnen de doctrines van de Kerk niet veranderen. Wij kunnen de Waarheid niet veranderen.
   We must learn to obey God, even though this is a hard work of life, we cannot change the doctrines of the Church. We cannot change the Truth.

   — paragraaf 12:
   – Het gaat erom dat je ervoor kiest om open te staan voor de realiteit van de hele gemeente
   – Vấn đề là bầu các anh em cởi mở với các thực tế của toàn thể hội dòng

   >>> De realiteit van de hele gemeente is dat wij allen moeten leren nederig te luisteren naar het Woord van God zoals ook beschreven in de eeuwen oude de doctrines.

   — paragraaf 17:
   – Luister naar de nieuwe beginselen van algemeen welzijn die wij ondersteunen
   – lắng nghe cách mới mẻ những nguyên tắc ích chung mà chúng ta ủng hộ

   >>> Er zijn geen nieuwe beginselen en als liefhebbers van het onveranderlijke, dus Traditionele Woord van God, ondersteunen wij de nieuwe beginselen niet.
   There are no new principles and as lovers of the unchanging, so Traditional Word of God, we do not support the new principles.

   Conclusie:
   Beste Ouij, u begrijpt paus Franciscus niet goed. Deze moedige paus is door God geplaatst tussen de afvallige kardinalen en het grotendeels afvallige volk van God. Deze paus is noodgedwongen erg opportuun. Ik geloof dat hij een wilsuiting is van God. Ik ben er zeker van dat spoedig zal blijken dat paus Franciscus de knoop zal moeten doorhakken en dat hij duidelijk zal moeten stellen dat het Woord van God en de doctrines niet kunnen veranderd worden.

   Dear Ouij, you do not understand Pope Francis well. This courageous pope has been placed by God between the apostate cardinals and the largely apostate people of God. This pope is by necessity very opportune. I believe he is an expression of God’s will. I am sure that it will soon become clear that Pope Francis will have to make the decision and that he will have to state clearly that the Word of God and the doctrines cannot be changed.

   1. Het zou me niet verwonderen dat Ouij gewoon een Vlaming is. Toch leuk bedacht van hem.

 4. @Ouij,
  U bent hoogst ónfatsoenlijk (U verdient feitelijk ’n pak slaag).
  U kunt Nederlands lezen, dus u kunt ook zo fatsoenlijk zijn om in het Nederlandste reageren.

 5. @Ouij,
  Bovendien is het onfatsoenlijk, om als nieuweling in Uw allereerste(!) commentaar een waar boekwerk als reactie te geven.

  REDACTIE:
  Is het mogelijk, om de reacties van lezers te beperken tot een bepaald maximum?

  1. Beste Derks,

   Vreemd u en sommige andere reageerders willen dat er censuur komt. Ik heb u bij andere reacties nooit gehoord over de lengte van hun reacties. Maar nu er een reactie is van iemand die een ander geluid laat horen zou er een maximum moeten komen?
   Dat dit forum eigenlijk bedoeld is voor gelijkgestemde katholieken is al lang duidelijk. Tenminste dat vinden sommige reageerders hier. Ze willen liefst ongestoord en onweerbesproken hun gal spuien over wat er in hun ogen niet goed gaat in de Katholieke Kerk.

 6. @:Theudmer 😱..

  @: Theudmer..Wat ben je aan het doen?!.. in je reactie op {27 november 2021 om 16:02} ?! ..dat is zeer laakbare kwaadsprekerij. ..Bepaalde denkwijzen en zienswijzen van je kan ik zeker waarderen ..maar de onderstaande zienswijze zeker niet.

  CITAAT:
  ••Er zijn er [enerzijds] die niet aanvaarden dat er profetieën zijn, en [anderzijds] zijn er die [blindelings en zonder waakzaamheid] achter alles aanlopen dat profetie genoemd wordt, [[zonder 😱 de nodige onderscheiding van geesten]]. Bij dat [laatste denk ik dan bijvoorbeeld aan ‼️Jo] hier op dit forum. Beide ingesteldheden zijn echter fout••

  Ik ben zo’n 50 jaar bezig met profetieën, ofschoon niet iedere dag en niet iedere week…en dan kom jij met zo’n algemene uitspraak..dit is gewoon kwaadsprekerij.
  Jij komt niet eens met voorbeelden opdat ik je kan weerspreken..het is ook nogeens laf.. ben je soms in training bij Mark Rutte en Hugo de Jonge, de twee sublieme leugenaars en oplichters van het Nederlandse volk.?!

 7. @: Kurt..

  Het volgende wijs ik ook af:
  CITAAT::
  Opportuun zijn betekent iedereen zijn ding laten doen in een ondoordacht goed vertrouwen alsof iedereen uit zichzelf alleen maar goede bedoelingen zou kunnen hebben. Dat is ondoordacht fout. 😱Meer dan waarschijnlijk heeft men deze man verkozen omdat hij, met zijn tijd meegaande, ‘democratie’ en liberalisme als heilzaam beschouwde.

  Deze usurpator antipaus Bergoglio is een Illuminati-vrijmetselaar die al zoveel kwaad heeft aangericht, ook zeker met het aanprijzen van de vaccinatie-gifspuit, dat ik niet geloof dat die nog tot bezinning komt..zelfs de antichrist gun je niet de eeuwige hel..dus ook Bergoglio niet.

  @: ERIC-B-L ..had
  Conclusie:
  Beste Ouij, u begrijpt paus Franciscus niet goed. Deze 👹moedige paus is door 😱 God geplaatst tussen de afvallige kardinalen en het grotendeels afvallige volk van God. Deze paus is 😱noodgedwongen erg opportuun. Ik geloof dat hij een 😱wilsuiting is van God. Ik 💆‍♂️ ben er zeker van dat spoedig zal blijken 🙈 dat paus Franciscus de knoop zal moeten doorhakken en dat 🥱hij 🤣..😂 duidelijk zal moeten stellen dat het Woord van God en de doctrines 😭niet kunnen veranderd worden..

  Volgens mij heeft Eric bl de nieuwste vaccinatie-pil geslikt.

 8. @ Jo,
  je verschaft me de gelegenheid om een woordje te plaatsen maar daar zal ik je niet voor bedanken want dit zou overbodig moeten zijn.

  Nadat paus Benedictus XVI gedwongen aftrad had het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat anti-katholieke kardinalen het Vaticaan volledig onder controle hadden. We waren echter verblind.

  Een opvallend gelijkaardige toestand deed zich voor toen in 1958 paus Johannes XXIII te voorschijn kwam. Het aardse mensdom was toen al helemaal gehypnotiseerd door de toenmalige industrie met haar goddeloze mediaprofeten. Zelfs een nieuwe Pius XII had het tij niet meer kunnen keren. Niet toevallig dus dat paus Johannes XXIII net zulke opportune ingesteldheid bezat als paus Franciscus vandaag. Beiden staan voor de onmogelijke opdracht de overweldigende moderniteit te confronteren met de Wil van God op aarde.

  Ziedaar waarom deze beide erg opportune pausen het niet te omzeilen probleem moeten trotseren en kunnen trotseren.

  Conclusie: deze ondankbare taak behoeft een bijzondere soort helden. De reden waarvoor paus Franciscus moet gedood worden kan geen andere zijn dan dat hij wil terugkeren naar de waarheid. De vijanden van het geloof omhelzen vandaag hun hoogste machtspositie ooit mogelijk in deze wereld maar hun afgang is nu zeer nabij en hen rest nog slechts bruut geweld in bittere wanhoop.

 9. 17 september 2021
  Reactie op “ Traditionis custodes “
  Het is mij één groot raadsel waarom een figuur als Bergoglio, een berucht ketter en apostaat, vijand van de Rooms-katholieke Kerk nog steeds wordt gezien als de heilige Vader en als opvolger van de H. Petrus , dus als wettige paus.!
  Canon 188 paragraaf 4, van het kerkelijk wetboek zegt toch overduidelijk : Elke functie in de kerk komt vacant zonder enige verdere verklaring als de clericus,( in dit geval een “paus”,) door het feit van het publieke afwijken van het Rooms-katholieke geloof.
  Dit afwijken, aantasten, vernielen, verwoesten et cetera, van alles wat katholiek is, al jaren een bijna dagelijks bekende bezigheid van deze mijnheer.
  Wat betekend dan het dogma van de onfeilbaarheid van een paus en de veroordeling van de ontkenners hiervan.
  Is een excommunicatie dan een loze dreiging?
  Afgezien van nog heel andere argumenten die verband houden met zijn aanstelling als paus Franciscus.
  Is er dan niemand onder de vele goedbetaalde clerici die het “Codex Iuris Canonici “ van Benedictus 15 van 1917 heeft gelezen of iets weet van de katholieke dogma’s
  Of bewuste collaboratie ?
  Ignorantia culpabile?
  W.Duijn

  1. De Paus van Rome is het zichtbaar hoofd van de Kerk; geen wetgever op aarde staat boven hem en zodus kan hij ook niet onderworpen worden aan canonieke straffen; dat is een basisprincipe van de katholieke ecclesiologie. Ten tweede: Op ketterij staat nog steeds een straf van excommunicatie; men loopt die excommunicatie op in het intern forum door het plegen van de daad zelf, maar het verlies van kerkelijk lidmaatschap geschiedt pas wanneer een kerkelijke rechter de zaak naar het extern forum brengt; het is dan dat de ketter zijn kerkelijk ambt verliest. Excommunicatie is geen loze bedreiging, maar het strafrecht moet door rechters gehandhaafd worden, want anders zouden er langdradige geschillen zijn over wie nu wel of niet nog lid van de Kerk zou zijn en wie nog wettig bisschop zou zijn en wie niet.

   Er zit momenteel een ketter op de Troon van Petrus, en ik geloof niet dat een paus-ketter de Sleutelmacht van Petrus verliest. De notie van een paus afzetten is conciliaristisch, en dat God niet rechtstreeks een paus-ketter zijn gezag afneemt wordt bewezen door het feit dat Franciscus, ondanks zijn beruchtheid als ketter, erkend werd als Bisschop van Rome door alle diocesane bisschoppen, wat een onfeilbare sententie van de Kerk is omtrent zijn behoud van de Petrijnse Sleutelmacht.

   Ik geloof niet dat hij zijn pontificaal gezag kan verliezen door zijn wandaden, gezag dat hij rechtstreeks van Godswege heeft en niet via de kardinalen. Zijn gezag is echter gelimiteerd door de goddelijke wetten en hij heeft niet het recht om de apostolische ritus van Rome af te schaffen; bisschoppen en priesters moeten zijn pogingen daartoe afwijzen, verder doen met de traditionele riten van de heilige Kerk en weigeren de novus ordo-ritus te accepteren.

   Wat de persoonlijke onfeilbaarheid van de Paus betreft: De Opperpriester is alleen onfeilbaar wanneer hij ex cathedra definieert over geloof en moraal; de recentste uitspraak ex cathedra was er één van Johannes Paulus II tegen de valse notie van vrouwenwijding. De wandaden van Franciscus tegen de katholieke doctrine en de heilige riten staan niet onder het Petrijns charisma van persoonlijke onfeilbaarheid.

 10. O.L.V:
  Paus Franciscus zal binnenkort wenen bij elke gebeurtenis, na terugkeer van een bepaalde reis.

  Our Lady – Pope Francis will soon Cry for everything that will happen, after returning from a Trip!
  Dec 1, 2021

 11. @: eric-b-l..

  Zijn het dan de eerste tekenen van seniele dementie?! ..die hiermede zouden voorzegd zijn!😁
  Op de side restkerk net las ik gisteren het volgende van Aartsbisschop Lenga::
  ▪︎En de liquidateur van de Kerk is Bergoglio zelf, die ofwel verkozen werd om enkel de agenda uit te voeren van diegenen die hem gekozen hebben, en die hem daartoe ‼️ dwingen; of hij is inderdaad [één van hen] en voert [gewillig] deze agenda uit▪︎

  Om deze 2 punten gaat het ..en komt ook de vraag naar boven of ook enkele vorige pausen “gegijzelden” in het vaticaan waren..een van die was die Poolse paus met zijn rare fratsen..waar veel gelovigen zich aan ergerden.
  In dit geval (dat hij wil terugkeren naar de waarheid) geldt: ..eerst zien en dan geloven.. en hoop ik dat jij gelijk krijg en niet ik..want dat zouden de eerste tekenen van bekering zijn.

  Ook Stalin zou een bijzondere genade ontvangen hebben tot bekering ..en heeft die afgewezen..zoals in het Neurenberg proces enkele daders geen berouw toonden en in die toestand bleven..van onbekeerlijkheid.

  1. Ik lees hier dagelijks seniele reacties van diverse reageerders….Maar seniele dementie? Het is nogal een diagnose… Die denk ik niet bestaat maar dat terzijde…De verkiezing van de Paus is, zoals alle pauskeuzes, onder Gods geleiding. Zou de grote Pius verkozen zijn zonder overleg vooraf…Ik geloof er geen snars van. Dat mensen bij elkaar komen om te praten over de toekomst en richting van de Kerk is niks mis mee. Dat je daarin denkbeelden uitwisselt hoe die gestalte te geven ook niks mis mee. Dat daarin een ‘strijd’ is tussen conservatieven en progressieven ook logisch. U maakt mij niet wijs dat de conservatieven niet met elkaar overleggen over de koers van de Kerk en hoe etc….

 12. @;juuls ..

  Danneels was niet in overleg ..het was samen-zwering, zij complotteerden; Benedictus moest weg..dat was hun motief..opdat de verrader Bergoglio, Illuminati-vrijmetselaar de leer van de kerk verder kon omvormen..naar hun hand, ter voorbereiding op de valse profeet maitreya..die straks de valse Christus zal zijn..de tegenstander van de Maleachi 3:1 bode uit Nederland.
  Maar goed ga maar verder met je verraad.

  1. Dat is een conclusie waarvoor geen enkel bewijs is… Dat mensen bij elkaar hebben gezet dat is prima. Dat daar besloten is dat Benedictus weg moest? Geen greintje bewijs voor.
   Met mijn verraad? Het is verraad om anders tegen zaken aan te kijken… Dat is lollig. Het bewijst maar weer eens dat 90% van de mensen die hier frequenteren geen enkel ander geluid dulden. Ik blijf trouw aan de in mijn ogen wettig gekozen paus en de Kerk.

  2. @Jo,
   Met de eerste helft van Uw reactie vertolkt U wat volgens mij zeer velen denken.
   (Laat @juuls maar reageren; hij is niet wijzer en zal waarschijnlijk nóóit wijzer worden.)

 13. @: juuls

  CITAAT: “Ik blijf trouw aan de in mijn ogen wettig gekozen paus en de Kerk”.
  Ik raad je aan de volgende link van de site restkerk net eens goed te beluisteren en te lezen
  https://youtu.be/Bu7vd7FnnJk ..en anders heb ik nog wel wat anders

  1. Er zijn ook andere gegevens, ik kan ze enkel via email bezorgen, ze druisen in in hetgeen hier wordt gepropageerd

 14. @; Wellens..

  Praatjes vullen geen gaatjes ..het is gewoon een kwestie van kopiëren en hier plakken..of ben je van die handeling niet op de hoogte ?

 15. @; wellens..

  Dan zou het toch mogelijk kunnen zijn een algemene strekking van het verhaal te geven in wat hun standpunten zijn ..lijkt mij.

  1. Dat gaat boven mijn krachten, stuur me een mailtje willywellens at hotmail.com dan kunt ge het zelf beluisteren, en voor uw veiligheid het komt niet vanuit de ‘ hel’

 16. @; wellens..

  Wat WMA file is heb ik gegoogled..ik heb geen laptop of computer.
  WMA file ben ik totaal niet mee bekend ..ook met muziek laat ik mij niet mee in.
  Dat is aan mij niet besteed.
  Ik ben ook maar zeer beperkt in die vaardigheden..wat het internet betreft.
  Jammer dan.. goed bedoeld.🤝

 17. @; wellens..

  En waar moet ik zoeken op die site ..ik kan niet elk artikel gaan uitpluizen..
  Ben benieuwd.

 18. @:wellens..

  Deze “paus” zou de weg gaan die de Vader hem onderwees,.. de Vader heeft hem dus onderwezen om b.v. niet voor het Allerheiligste te knielen en bepaalde kloosterordes van hun (-inzake-) muffigheid te bevrijden..ga maar eens naar de site: restkerk net daar is meer te vinden.😱
  Ik raad je aan die zienster te vermijden.
  Wat betreft de vaccinaties..dat is al niet minder bont.
  Vandaag wil ik echt mild zijn.. in mijn reactie.🥱

 19. @; wellens..

  P.s.
  Dat ben ik helemaal vergeten: De Vader onderwijst dus deze “paus” en gaat dus voorbij aan de Heilige Geest en De Zoon. ……dat is opmerkelijk.
  Of is 👹 zijn vader.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht