“Franciscus II” wordt klaargestoomd

Door bepaalde progressieve kringen binnen de katholieke Kerk, wordt het post-Franciscus tijdperk reeds volop voorbereid en naar hun denkbeelden uitgewerkt. Juist zoals dat gebeurd is met de samenzwering van de “maffia van St Gallen”, is nu ook een machtige clan aan het werk om de opvolging van de Argentijnse paus naar zijn hand te zetten.

Een van de pre-conclaaf groepen, die reeds actief lobbyen, is de lekengemeenschap van Sant’Egidio. Zij schuift haar medeoprichter en voormalig pastor, kardinaal Zuppi, naar voren als “papabile”. Kardinaal Zuppi is 66 jaar oud en wordt getipt om volgend jaar voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie te worden, een weg die nauwgezet het traject volgt dat Bergoglio gevolgd heeft toen hij kardinaal werd, de weg die leidt naar het pausdom.

Zuppi is doordrongen van de “geest van het Tweede Vaticaans concilie”, het is iemand die de Kerk volledig wil laten opgaan in de moderne wereld en alles in het werk wil stellen om ” de grote ommezwaai” te verwezenlijken, die volgens hem door dat concilie gewild was. Hij zet zich volledig in om de destructieve visie van het pontificaat van Franciscus te omarmen en uit te voeren, te beginnen met Evangelii Gaudium en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een van de prelaten is, die door Bergoglio het meest gewaardeerd wordt.

De nadruk op materiële armoede en gelijkheid kenmerken het profiel van kardinaal Zuppi, die nauw aanleunt bij het linkse Italiaanse politieke spectrum, zozeer zelfs dat toen zijn benoeming tot lid van het College van kardinalen werd aangekondigd, de Italiaanse media ironisch schreven dat de “aalmoezenier” van de belangrijkste Italiaanse socialistische partij kardinaal zou worden…

Als aartsbisschop van Bologne, sprak hij in lovende bewoordingen over een extreem-linkse militant, fanatiek voorstander van abortus…hij heeft zelfs in het aartsbisdom van Bologna een communistisch priester benoemd, die kandidaat was voor een zetel in het Europees Parlement! Hij is ook bekend om het lovende voorwoord dat hij in 2018 schreef voor Building a Bridge, het controversiële pro-LGBT boek van de afvallige jezuiet James Martin .

Sant’Egidio doet er alles aan om kardinaal Zuppi op de zetel van Petrus te zetten. De gemeenschap beschikt over een invloedrijke lobby en over veel relaties binnen de leidende structuren van de Kerk. Haar strategie kan als machiavellistisch omschreven worden. Schijnbaar neemt zij afstand van het pontificaat van Bergoglio, dat zij niet progressief genoeg vindt, om haar eigen profiel -en dat van kardinaal Zuppi- op te vijzelen. Dat is de jongste maanden duidelijk geworden, oa. door de organisatie van een grote interreligieuze bijeenkomst in het Coliseum, met een overvloed aan bekende namen, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel.

Kardinaal Zuppi was de enige kardiaanl die aan dit evenement deelnam. Hij sprak er over het thema ” zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis”, in gezelschap van Jeffrey Sachs, nieuw lid van de Pauselijke academie voor sociale wetenschappen en notoir voorstander van bevolkingscontrole( abortus, euthanasie ,enz).

Tijdens de conclaven van 1978, 2005 en 2013 probeerden de mannen van Sant’Egidio het resultaat te beïnvloeden, maar telkens tevergeefs, wellicht omdat zij te openlijk, te sterk en te snel druk uitoefenden om hun favoriete kardinaal te doen verkiezen. Daardoor werden vele kardinaal-kiezers achterdochtig.

Zoals het beroemde gezegde uit Rome luidt: ” Wie het conclaaf binnengaat als paus, komt eruit als kardinaal”.

De maffia van St Gallen is springlevend. Zij neemt misschien wel andere gedaantes aan, maar zij is er. In deze tijden van revolutie binnen en buiten de Kerk, moeten wij dit goed beseffen, willen wij niet als naïeve schapen naar de slachtbank gevoerd worden.

Auteur:Veroon ter Zee

59 commentaren op ““Franciscus II” wordt klaargestoomd

 1. De profetieën op YouTube hebben dit voorzegd; de volgende paus maakt het mogelijk dat maitreya de valse profeet het vaticaan kan gaan overnemen.
  De valse profeet maitreya is de ‼️[religieuze] antichrist..in die profetieën wordt dan ook gesproken over de komst van de antichrist.. de hemel maakt in zijn boodschappen geen onderscheid in de 1e en 2e antichrist.

  De valse profeet is dus de 1e persoon in 2Thess.2:3-4 ..de tempel Gods is de Sint-Pietersbasiliek.. de tempel Gods is dus niet de tempel van de Joden.. de politieke antichrist is geduid in vers 8‼️
  Dus juist dat de persoon in vers 3 en 4 in de Sint-Pietersbasiliek zal tronen..betekent.. dat de katholieke kerk de ware tempel Gods is ..de sola Scriptura christenen zullen dan die bijbelse profetie moeten herkennen en erkennen.

 2. @ Jo
  Al weer zo iets van de MDM en de valse gelovigen.
  Wat een gezever. De eindtijd (= niet einde van deze wereld, maar einde van deze tijd) gebeurt niet volgens het evangelie en dat gekke mannetje “maitreya”.
  Uit een zeer betrouwbare bron (een echte Belgische gestigmatiseerde, die nu nog leeft), waar ik al 40 jaar op bezoek ga, heeft in haar visioenen iets anders gezien. Er werden stukken van de visioenen aan me toevertrouwd.
  Alles zal anders verlopen en zeker niet volgens de Apocalyps.
  Mensen denken maar dat het volgens de Apocalyps zal verlopen, maar dit is een grote leugen.
  Bid dagelijks het rozenhoedje, houd een stille Aanbidding van het Heilig Sacrament, ga zo veel mogelijk naar de H. Mis, ga 1 x in de maand biechten. Bid mee voor de afwending van de kastijdingen (ook Covid 19). Dat doet meer af dan al dat gezever hier. Daar komen we niet veel verder mee. Enne, … houd voor de rest je mond. In plaats daar van bid je een “volmaakt akte van berouw”.
  OLH zegt: dat de mensen beter moeten luisteren naar Zijn Moeder en net naar de boodschappen van de MDM of Lunsus of hoe heet die charel ook als weer?

  1. Marie-Elisabeth: “Alles zal anders verlopen en zeker niet volgens de Apocalyps.
   Mensen denken maar dat het volgens de Apocalyps zal verlopen, maar dit is een grote leugen.”

   Ik wil niet ter verdediging komen van de wartaal van Jo, maar het Boek der Apocalyps is wel onderdeel van de canon der H. Schrift en is van begin tot einde goddelijk geïnspireerd. Wat daarin staat is dus allemaal waar en het is niet aan katholieken toegestaan om dat te betwisten.

   1. @ Theudmer
    Ik strijd dat niet af dat het Boek der Apocalyps en een onderdeel is van de H. Schrift. 14 dagen geleden las onze pastoor als evangelie er een stukje uit voor. “We horen dat stukje niet graag”, zei hij. Ik hoopte heimelijk dat hij er dieper op inging tijdens zijn homilie. Ook hij is op de hoogte van onze offerziel, die de voetsporen volgt van Anna Katharina Emmerick en Rosalie Put.
    Maar de Eindtijd, het einde van deze tijd zal heel anders verlopen.
    Door de offerzielen en door gebed worden we van WO3 bespaard. De mensheid zou zich hierdoor zelf vernietigen. De kernwapens liggen letterlijk en figuurlijk in onze achtertuin. Burgeroorlogen zullen er wel altijd zijn. Het zal God zijn, die zijn hand uitsteekt. Hij laat de duivels los. De drie duistere dagen zullen het kaf van het koren scheiden. Ook goede gelovige zielen zullen uit angst sterven. Er zal maar 1/3de van de mensen meer overblijven, enkel de verkorenen, de bekeerlingen en die God zullen dienen.
    De levenden zullen de doden benijden.
    Mogelijk komt er een waarschuwing voor de 3 dagen duisternis. Wanneer deze 72 uren zullen plaats hebben, weet niemand, enkel OLH en OLV. De Moeder Gods wil ons geen angst op het lijf jagen, maar moedigt ons aan om te biden, bieden, … zodat Haar Zoon zijn straffende hand niet moet uitsteken.
    In 2016 werd er nog een gestigmatiseerde goedgekeurd door het bisdom, nl. Gladys uit Argentinië. Haar opdracht is dezelfde als onze Limburgse offerziel.
    Voor elke bekeerling, die de offerzielen kunnen bekomen, kunnen ze de straf verminderen. Hoe meer bekeerlingen er zijn des te beter. Deze staan in verhouding met een stad, een provincie of een land.
    Ik heb onze offerziel gezien, juist na een periode van lijden door de stigmata. Ik wou er echt geen foto van nemen. Vreselijk, en toch ontvangt ze (on)gelovigen. Ze is iets meer dan 80 jaar oud, beetje jonger dan Gladys.
    Covid19 is een kastijding, net als de bosbranden en overstromingen. Als leek kunnen we aanvoelen dat we steeds meer naar de Eindtijd gaan. Voedsel wordt duurder, meer mensen hebben honger, gas (ook elektriciteit en mazout) worden duurder. De banken laten je enkel toe op afspraak. Ze ontnemen je de macht over je geld. Afspraken maken met je huisadviseur duurt enkele weken. Er is meer onrust in de wereld, ook al is het georkestreerd.
    Tijdens de 3 dagen duisternis zal je moeten bidden. OLH geeft dan licht. Aan eten zal je geen behoefte hebben, drinken wel. Je hebt geen voorraad nodig, enkel je paternoster EN een welgemeend berouw over je zonden.
    Je moet tijdens de 3 duistere dagen je ramen en deuren sluiten. Je mag niemand binnen laten, want dan laat je de duivels binnen en die nemen je mee. Er zal van de natuur veel vernietigd worden, net zoals bij de mensen.
    De offerziel heeft me er extra op gewezen dat veel mensen denken dat het volgens het Evangelie zal gebeuren, maar zo zal het niet gaan, zei ze. Geld zal na die dagen niet meer bestaan. Wat wel? Daar kon ze me niet op antwoorden.
    Geld, het gehecht zijn aan het materialsme, in plaats van God en andere zonden liggen aan de basis.
    Onze offerziel heeft 7 visioenen gekregen. Ze zijn ontleed door een jonge Oosterse priester, die hiermee zijn doctoraat heeft mee behaald in de Mariologie. De offerziel heeft er bewust voor gekozen deze te publiceren na haar dood.
    Onze moderne bisschoppen zoals P. Hoogmartens, Bonny, … zij volgen de synodale weg en niet de weg die de offerziel toewijst. Elke week bezoeken ze een dekenaat en gaan ze prediken over “Broederlijkheid”, niets anders. Ik ben er uit nieuwsgierigheid gaan luisteren. De geloofsavond hield niet veel in.

    Het wordt hoog tijd dat Jo eens van zijn sokkel afstapt en volledig tot inkeer zal komen. Hij brengt iedereen op een dwaalspoor.

    De enige persoon, die hier op het forum zit en met zijn twee voeten op de grond blijft is P. Derks. Ik denk dat we, mochten we buren van elkaar zijn, dat wel echt beste maatjes zouden worden. Ik zou P. Derks nog meer kunnen vertellen, ook over de vele genaden die ik heb mogen ontvangen.

 3. Ik wil U toch vragen, beste Marie-Elizabeth, om wat explicieter te zijn over de hemelse verduidelijkingen waarover U spreekt. Laat ons niet in spanning. Graag enige invulling, over “de stukken van de visioenen die me werden toevertrouwd”, ??
  Uw verwachting dat alles anders zal verlopen en zeker niet volgens de Apocalyps, wordt door vele katholieken gedeeld. De geschiedenis sinds Golgotha, is niet alleen veel te kort, maar er zijn ook nog vele, vele kleinere groeperingen wereldwijd, levend in een soort parallel Kerk van altijd, los van de Vat. II hiërarchie.
  Zij zijn vereend in vele honderden parochies, wereldwijd. FR telt er meer dan 150.
  Zij staan onder leiding van één tot twee duizend traditie getrouwe geestelijken, en hun seminaries tellen een veelvoud van jonge seminaristen ! De echte eindtijd dat de terugkerende Heer, geen geloof meer zal vinden is nog niet aangebroken !!

 4. Aanvulling op reactie van @Marie-Elisabeth:

  MDM = Maria Devine Mercy
  Betekenis: Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  Dit komt van het boek der waarheid, waarschuwing van zaterdag 1 januari 2011, 2.00 u.
  Daarin wordt Maria valselijk genoemd: de Engel van het licht.

  Maria was absoluut geen engel; zij was méns, zoals ook wijzélf mens zijn.
  In haar was echter geen enkele zonde; zij was dus ook niet met de erfzonde belast én zij heeft zich ook nooit laten verleiden tot zonde.
  Zij was dus een perfect mens en is perfect gebleven, zoals God de mens geschapen én bedoeld had bij Zijn Schepping.

 5. Aan @: Marie-Elisabeth en Jules van Rooyen😲

  Marie-Elisabeth.. je dwaalt, en niet een klein beetje ook ..en met jou die zienster.
  De 4 ruiters in Openb.6 heeft alles met onze tijd te maken ..het 6e zegel wordt geopend door de bekende 3 duistere dagen en voor die dagen is het kruis te zien zoals in Matt.24:30 https://youtu.be/nMgtxokKku0 aangekondigd is, ook daar betreft het het 6e zegel en op het einde van de 3e dag treedt terstond de Waarschuwing in. ..Een zeer groot gedeelte van de Apocalyps gaat over onze tijd en wat na het 6e zegeloordeel gebeurd.

  Ik heb maar weinig gelezen van MDM.. de laatste profeet voor het 6e zegeloordeel betreft de Maleachi 3:1 en wie dat is is bekend…hier.🤭 ..maar dus niet MDM.
  Alle [ware] zieners spreken als het ware in de geest van Elia.
  Ik ga MDM niet “verketteren” ..de profetieën van Fatima zijn ook niet in de vorige eeuw uitgekomen..maar uitstel heeft zijn redenen.. en uitstel is geen afstel.

  Bij Vassula Ryden wordt van Maria gezegd dat ze de Maleachibode is ..maar dat is symbolisch bedoeld.. kijk maar naar Garabandal.. vergelijkbaar met de voorloper in Maleachi 3 …en ook daar is het 6e zegeloordeel te traceren, zoals ook in Jesaja 66:15-17 en nog op andere plaatsen.
  De persoon in Maleachi 3:1 is een mens van vlees en bloed, Maria komt niet meer in het vlees, net als Jezus Christus niet.

  CITAAT::
  “Mensen denken maar dat het volgens de Apocalyps zal verlopen, maar dit is een [grote leugen]”.

  Ook Jules van Rooyen blijkt naast het potje te piesen ..🙉..😉..😁..🤫..😂..🤣.
  Doe ze in Frankrijk de groeten, de kroonprins van Frankrijk en Duitsland is afhankelijk van de vrouwelijke activiteit van 3 meiden.. dat is dus niet erg stoer.. van die prins.. ik denk dat hij feitelijk een grote maatschappelijke mislukkeling is..
  maar blijkbaar is dat de hemelse voorkeur ..zo’n mislukkeling.🤫..🤭 En om zich te redden maar gauw.. ja zegt.

  Dus hier even een fragment over wat Teresa Higginson daar over zegt, eerder heb ik hier ook al aangegeven wat Nostradamus over die 3 meiden zei.

  Citaat Teresa Higginson:: “ik nam de glorie waar bestemd voor drie ..of vier van dezen en ik stond verbaasd over de grootte van hun loon”..enz.
  Wie durft dat “op te eisen” om dat te verklaren..
  De 4e is de koningin in Psalm 45.

  Citaat Jules van Rooyen:
  De echte eindtijd dat de terugkerende Heer, geen geloof meer zal vinden is nog niet aangebroken !! ……dus dat echt een “beetje” dom ..Jules 🙈
  Alias Theudmer heeft ook al zo’n rare eindtijd visie.

  P.Derks.. heeft toch al wat meer interesses voor profetieën gekregen, zo merk ik uit zijn reacties..hij maakt dus al vorderingen🤭 ..misschien wordt hij nog een volgeling van de 😎prins …..op het witte paard ..met de lans van Longinus.. die lans die de Illuminati-vrijmetselarij begeren.. zoals uit hun illuminatifilm blijkt.
  😎..🦋…🤔..🤭

 6. @; Jules van Rooyen..

  Maar bedoelt Jules van Rooyen de Wederkomst bij het laatste oordeel…Citaat
  ••De echte eindtijd dat de terugkerende Heer, geen geloof meer zal vinden is nog [niet]‼️ aangebroken•• !! ….dan heeft hij natuurlijk wel gelijk.

 7. @Jo,
  Ik moet U teleurstellen: Er doen zóveel profetieën, de rondte.
  Ik hou mij (probeer mij te houden) aan wat ik vroeger én nu steeds in de evangeliën hoor:
  Hou van God en van je medemens.
  De toekomst laat ik 100% (= volledig) aan God over; daar heeft God geen hulp bij nodig.

  1. @ P. Derks
   Zo is het ook P. Derks. De toekomst ligt in Gods handen. De gelovigen en ongelovigen speculeren op de datum wanneer de eindtijd zal plaats hebben (duistere dagen, …) Enkel O.L.H. en O.L.V. kennen het juiste tijdstip, wat door boete en gebed nog uitgesteld en verzwakt kan worden.
   Het doet er niet toe wanneer de eindtijd zal plaats hebben. Het ALLERBELANGRIJKSTE IS. DAT WE ER KLAAR VOOR ZIJN! We moeten elke dag zo leven alsof het onze laatste dag is, leven zoals O.L.H. het wenst, in boete en gebed, zuiver zijn van zonden en met een zeer diep geloof in OLH en OLV. Dat is het enigste wat telt, als voorbereiding op de eindtijd.

   Ik ben juist terug van de Eucharistieviering. Vandaag bevatte het evangelie weer een stukje uit de Apocalyps, maar deze keer uit de Profeet Daniël 7, 15-27.
   De bijbel staat vol met beeldspraken, ook de visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick.
   Je moet jarenlang theologie hebben bestudeerd om die beeldspraken te begrijpen.

   @ Jo
   Ik hoop dat je de volgende woorden terug trekt;
   “Marie-Elisabeth.. je dwaalt, en niet een klein beetje ook ..en met jou die zienster.”
   Je waant je hoger dan een Bruid van Christus, die ook voor jou zo veel lijdt.
   “Heer, heb medelijden met deze zondaar die de christelijk gelovigen een rad voor de ogen draait.”

   In onderstaande link vinden jullie de goedgekeurde zieners terug (Vaticaan), anderzijds de goedgekeurde zieners door de bisschop, en de betwiste zieners.

   https://miraclehunter-com.translate.goog/marian_apparitions/approved_apparitions/vatican.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui,sc&_x_tr_sch=http

   Fr. Michiel Rodrigue vind ik hier niet in terug, evenmin Vassula Ryden. Van Fr. Michiel heb ik een klein stukje gelezen. Deze slaat de bal helemaal mis.

 8. @:Marie-Elisabeth

  De profetieën over de engel des Vredes gaan over de Maleachibode.
  Blijkbaar heb je geen weet van het feit dat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe verkondigt dat de gegevens over de komst van de engel des Vredes op haar mantel te vinden zijn..wie de engel des Vredes is ..is bekend..zeker voor @: alias Theudmer en Jules van Rooyen 🤫..🤥

  Daar schijnen wel honderden profetieën over dat 😎 🤺 ..😉personage te zijn.
  Dus ik blijf achter mijn vorige reacties staan.

 9. Aan P.Derks…

  De huidige mens-(heid) komt er niet onderuit om te onderscheiden.
  Het is te vergelijken met het voor of het tegen te zijn om de vaccinatieprik te nemen, ik ken mensen die zeggen: “die zeggen dit en die zeggen dat” ..en kiezen dan in het vertrouwen op de overheid ..ze zijn te lui en in wezen gaan ze ten onder omdat ze niet de waarheid omtrent zoeken.

  Ook jij wilt niet zoeken wat de hemel aan extra genadehulp aanbiedt en jij zegt op een ander gebied dan feitelijk: “ik houd me op bekend terrein en dan raak ik ook niet in de war”. Maar helaas is dat je keuze.. en dat is naar je wil.

 10. Aan Marie-Elisabeth

  Alias Theudmer kan wel tegen een stootje..van zijn eigen boemerang.

  Maar helaas Marie-Elisabeth, ik heb het hier maanden geleden en nog langer het een en ander uitgelegd.. ik ga niet alles opnieuw verduidelijken.
  Wel hun vooroordelen verkondigen maar niet om een toelichting vragen..eigen aan bekrompen geest gesteldheid.
  En dat is een beetje (veel) dom.. en zegt veel over hun onderscheidingsvermogen.. en hun mentale gesteldheid.. dus veel gemiste kansen.
  Of moet ik herhalen dat ik het ben?! 🤣..😂..🤥

  1. Of moet ik herhalen dat ik het ben?! 🤣..😂..🤥

   @ jo

   Ben je God? Voel jij je superieur ten op opzichte van de medemens?
   Ik denk eerder dat je een laag gevallen engel bent. Of hoor je tot de antichrist?
   Je hoeft me niets uit te leggen. Ik volg wel de recht weg. De weg is breed. Er is een brede weg en een smalle weg. Het is een kwestie van de juiste keuze te maken en er naar toe te leven.

 11. @Jo,
  Inzake Uw (tot mij gerichte) gezegde:
  “De huidige mens-(heid) komt er niet onderuit om te onderscheiden.”

  Dat gezegde is nog ouder dan Methusalem.
  Ik ga vandaag – zo God het wenst – naar de kerk.
  @Jo, gaat U óók nog naar de kerk, of dient de kerk naar Ú toe te komen?
  @Jo, U heeft last van uiterst zwaar te dragen hoogmoed.

 12. @Jo,
  Volgens Ú, dient de wereld blij te zijn, dat Ú er bent.
  Echter, U dient blij te zijn, dat de wereld – met alles er omheen – er IS!!!
  U ziet Uzelf als de Redder van de wereld.
  Echter, wij mensen hebben maar één Redder: Jezus Christus.
  (En als liefhebbende Moeder, hebben wij Maria (de Moeder van Jezus), tevens ons áller liefhebbende (Moeder.

 13. betere versie:
  @Jo,
  Volgens Ú, dient de wereld blij te zijn, dat Ú er bent.
  Echter, U dient blij te zijn, dat de wereld – met alles er omheen – er IS!!!
  U ziet Uzelf als de Redder van de wereld.
  Echter, wij mensen hebben maar één Redder: Jezus Christus.
  (En als liefhebbende Moeder, hebben wij Maria (de Moeder van Jezus), tevens ons áller (liefhebbende Moeder.

 14. Aan Marie-Elisabeth …

  Ik schreef ▪︎Of moet ik herhalen dat ik het ben?!▪︎
  Blijkbaar is dat nodig, hetgeen betekent wat alias Theudmer..o.a. Jules van Rooyen en @ eric-b-l al langer bekend is..namelijk dat de Maleachi 3:1 bode een voorteken heeft.
  @; Theudmer raakt daar helemaal van in de war en denkt dan dat het de ander is…die in de war is en dat noemen ze in de psychologie projectie.

  Als men werkelijk nederig is vraagt men om een toelichting.. maar als men denkt dat je dat niet nodig hebt om tot een goed en rechtvaardig oordeel te komen ..ben je op de brede weg.

  CITAAT:
  Maar de Eindtijd, het einde van deze tijd zal heel anders verlopen.😲..🙉
  Door de offerzielen en door gebed worden we van WO3 🤫bespaard..😲..🙉
  De enige persoon, die hier op het forum zit en met zijn twee voeten op de grond blijft is P. Derks. 😁..🙈..🙉..😱
  Mogelijk komt er een waarschuwing {voor} 🙈..🥱 de 3 dagen duisternis. Wanneer deze 72 uren zullen plaats hebben, weet niemand, enkel OLH en OLV. 

  Het kruis, 7 dagen aan de hemel..((Matt.24:30))..gaat vooraf aan de opening van het 6e zegel, die opening betreffen de 3 dagen van duisternis waarop terstond de Waarschuwing volgt, deze tweeledigheid in zijn manifestatie is de inhoud van het 6e zegel.

  Dus Marie-Elisabeth, ga maar eens in goed overleg met die gestigmatiseerde vrouw om nadere toelichting.. talrijke andere zieners beweren wat anders ..ook de Maleachibode 🤔 …je weet wel die, net als Johannes de Doper, vooraf gaat aan de 2e komst van onze Heer in Openb.6:16-17 ..komende met de Vader in het VUUR van de Heilige Geest.

  De 3e Komst betreft dus de Wederkomst bij het laatste oordeel.
  De 2e komst is dus een komen in het voorbijgaan (wat dan logisch is)..zoals te lezen in de geschriften van Vassula Ryden.
  Dus Marie-Elisabeth er is huiswerk te doen ..en rap 🤭

  1. Niemand wil hier lid worden van uw bizarre eenmanssekte, Jo. Hou op met mensen lastig te vallen daarmee.

   We doorstaan hier een cataclysmische climax van een tijd van duisternis waarmee de dienaren van de satan hun clandestiene wereldregering openlijk proberen te installeren; verspil mensen hun tijd dus niet.

 15. @;P.Derks…

  Ik loop niet in mijn nakie omdat andere mensen de kennis en de vaardigheid hebben om kleren en schoenen te maken.
  Dus P.Derks je bent weer “goed” bezig..😁..🤥.

  Toen ik als puber op de technische school op een aan het lassen was werd mij een gedachte ingeprent ((die beslist niet uit mezelf was)) die als volgt luidde: “je zult nooit een vakman worden” ..dat was dus een stevige ontnuchtering.. een teleurstelling..maar niet geheel en al ..want ik wist van de verre toekomst.. en over een andere werkzaamheid.

  Daarom acht ik iedere man die ik op straat tegenkom hoger als mezelf en meer ont-wikkeld.. dus P.Derks niet zeuren maar om toelichting-en vragen, opdat je niet nog minder ontwikkeld als mezelf bent ..trouwens dat vragen ben je ook verplicht aan je IQ van 200..of was het 250?!

  En om jou en Marie-Elisabeth nogeens 🤭 positief te irriteren de volgende profetie.. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..ik raad je aan een speciale map op je laptop te maken inzake mijn reacties ..dan kun beter de verbanden zien ..en om de vooroordelen te vermijden..

 16. @;Theudmer..

  Misschien heb je het al gedaan: ..🤭een map inzake mijn 🤫 profetische inzichten aangelegd om me te weerleggen met mijn eigen woorden.
  En om ook jou nogeens positief te irriteren de volgende link aan je persoonlijk gericht https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..kan géén kwaad opnieuw te overwegen.
  Zie het als een goed gevulde tijd.. in meditatieve 🤺 overdenking.

 17. @Jo,
  Ik heb minder dan 0 (= nul) interesse in Uw onnavolgbare gedachtengang(en).
  Ik sluit mij volledig (=100%) aan bij de reactie van Theudmer op 28 november 2021 om 14:31 uur.
  Mijn voorstel aan U: probeer het ‘ns bij een psychiater of begin ’n eigen sekte; er lopen gegarandeerd méér mensen met waanideeën.

  Het spijt mij werkelijk, maar méér schiet mij werkelijk niet te binnen. Ik denk slechts: arme zielenpiet.

 18. @ Jo,
  indien je voor jezelf akkoord kunt gaan dat je een narcistische ingesteldheid hebt dan kan je misschien een voorbeeld nemen aan Gutfeld op Fox News.
  Deze man bezit het vermogen zijn zelf-liefde in te schatten en er zelfs mee te lachen, ook al heeft hij voortdurend grote voeding en aandacht nodig:
  “Gutfeld: Wokeism has replaced common sense”

  Een goede manier om een narcist te laten verdwijnen is door hem volledig te negeren.
  Dan gaat hij anderen lastig vallen want hij kan niet zonder voeding.

  Maar ik verwacht uiteraard dat je dit niet aanvaardt.

  1. @ eric-b-l
   “Een goede manier om een narcist te laten verdwijnen is door hem volledig te negeren.
   Dan gaat hij anderen lastig vallen want hij kan niet zonder voeding.”

   Dat noem ik nu eens echt goed gespreken.

   @ Theudmer schreef:
   28 november 2021 om 14:31
   “Niemand wil hier lid worden van uw bizarre eenmanssekte, Jo. Hou op met mensen lastig te vallen daarmee.

   We doorstaan hier een cataclysmische climax van een tijd van duisternis waarmee de dienaren van de satan hun clandestiene wereldregering openlijk proberen te installeren; verspil mensen hun tijd dus niet.”

   Ik ben volledig eens met je, Theudmer .

 19. @:eric-b-l..

  Nu je het zegt @:eric……….iemand die werkelijk interesse heeft in de ander mens, tegenover hem.. zal in zijn interesse doorvragen om zich in te leven zodat hij de ander leert kennen.. te begrijpen.. maar nee, de vooroordelen hier vlogen je links en rechts om de oren.

  Al vanaf het begin dat ik hier kwam op deze site merkte ik al hieromtrent een enorm gebrek aan deze inleving, feitelijk zijn die kenmerken thuis te brengen ‼️inderdaad als onder een narcistische ingesteldheid.

  Toen je tot dat besef kwam stond je wellicht voor je spiegel….beeld.
  Feitelijk… inderdaad verspilde tijd en moeite..zoals aan Marie-Elisabeth, aan jou en o.a. alias Theudmer enz.
  Trouwens zoals in Jesaja 49:4 voorzegd.
  Jij ook ..bent toch hopelijk niet jaloers op mijn toekomstige werkzaamheden, werkzaamheden die helaas pas een zekere tijd zullen aanvangen na mijn huidige pensioen ..iedereen het zijne.. naar natuur-genade.. beter laat dan nooit 🤭
  Jesaja 49:8.
  Dus doe jij je ding.. zoals ik het mijne…middels onze ouders en voorouders.🤭

 20. …@:Marie-Elisabeth

  Inderdaad ..Marie-Elisabeth.. verspilde tijd met je, het staat zelfs in de bijbel ..Jesaja 49:4 ..jammer je bent niet de enigste hier..zoals ik eric-b-l schreef.
  Helaas is het lot van de vorläufer verbonden met dat van de gehele mensheid..graag of niet https://youtu.be/KGd-7cyOAt4 ..Marie-Elisabeth
  Ook door Marie Julie Jahenny voorzegd en nogmaals.. graag of niet.

 21. @ Jo,
  het grootste deel van mijn leven vertoefde ik aan de rand van de samenleving en nooit vroeg ik iemands aandacht. Als je christelijk tracht te leven heb je genoeg aan een simpele job en doe je moeite om je in andere mensen in te leven : empathie is christelijk geestelijke arbeid.

  Verder hoef je slechts te bidden en je ziel met geestelijke literatuur te voeden. Je vooral niet voeden met de aandacht van anderen, dat is altijd schadelijk.

 22. P. Derks,

  heeft natuurlijk gelijk. Weinig woorden en geen gezever.

  “Ik moet U teleurstellen: Er doen zóveel profetieën, de rondte.
  Ik hou mij (probeer mij te houden) aan wat ik vroeger én nu steeds in de evangeliën hoor:
  Hou van God en van je medemens.
  De toekomst laat ik 100% (= volledig) aan God over; daar heeft God geen hulp bij nodig.”.

  Mooie woorden, Derks.

 23. ,@:Raphaël..

  Je geeft mij de pap in de mond.
  Citaat: “Ik moet U (wie is u ?) teleurstellen: Er doen zóveel profetieën, de rondte.
  Ik hou mij (probeer mij te houden) aan wat ik vroeger én nu steeds in de evangeliën hoor••

  Die met de evangeliën kan omgaan kan ook omgaan met al die profetieën.
  Alleen vooroordelen hinderen en luiheid om zich er in te verdiepen ..alsof men zaken onderzoekt, alleen voor zichzelf.

  Als het zich voordoet vertel ik mensen dat Jezus Christus over de gehele aarde verschijnt om de mensen te waarschuwen voor de komende gebeurtenissen.
  Over de h.Schrift beginnen is vaak al helemaal taboe.
  En wat die maitreya betreft die de bijbelse valse profeet is die zal miljoenen aanhangers krijgen onder de katholieken.
  Voortijdig waarschuwen kan dus helpen..als een dienst aan de naaste..begint de euro te vallen❓‼️

  1. Wat een onzin.
   We hebben gewoon met georganiseerde criminaliteit te maken, beste Jo. Daar is niets spiritueels aan. Je kunt, als je de wereld wilt helpen tenminste, je beter toeleggen die kolere tv uit te krijgen. Daar worden de mensen namelijk mee betoverd.
   De criminelen gebruiken de massamedia om de mensen te betoveren.
   Dus als je ze hun middel afpakt (de MSM), dan kunnen ze de mensen niet meer zo eenvoudig beïnvloeden.

   De wereld is geestelijk ziek. Ziekgemaakt door leugenaars op de schooltjes, de massamedia, allemaal in het belang van enkelen. De gewone mensen zijn dus geestelijk ziek gemaakt. Enkelen zijn nog gezond, maar hebben dan weer vaak teveel vullis in de kop zitten om tóch zuiver na te denken. En dan gaan sommigen ruzie met elkaar maken. Zó intens triest en dom.

   Dus nuchter beschouwd is het probleem een criminele organisatie die de macht over de wereld wil grijpen. En het gewone volk vindt dat nog leuk ook. Dát is het probleem. Hersenspoeling en indoctrinatie. En een absurde machtsgreep van bizar slechte mensen.

   Dus in plaats van in oude boeken te neuzen kun je beter in het hier en nu gaan staan. En je realiseren dat het probleem zich nú voordoet. Je verstoppen in leuke theorietjes of voorspellinkjes, ook al heten ze ‘profetiën is flauw en slap.

   Dus probeer die media het zwijgen op te leggen, dan kunnen de mensen weer wakker worden. (Zal een jaar of 10 innemen, maar goed.) Maar als je de middelen weg neemt, dan zijn ze minder machtig. Dáár begint het mee, denk ik.

   90% van de mensen zijn onder de betovering, schat ik. En dat is heel veel. Eigenlijk is de strijd verloren. Want hoe maak je die wakker, en krijg je ze aan de goede kant? Niet dus.

   Dus laten we een beetje met beide benen op de grond gaan staan en redden wat er nog te redden is. En niet vluchten in zalig bijgeloof. Dat is een vlucht, geen redding. Dat is je verstoppen voor de realiteit.

   1. Zowel de waangedachten van Jo als het maçonniek naturalisme van Raphaël zijn schadelijk aan de goede zaak. Het georganiseerd kwaad wordt gestuurd door donkere geestelijke krachten en daartegen kan alleen efficiënt gestreden worden met de bijstand van de goede geestelijke krachten. De Nieuwe Wereldorde heeft magiërs die verschillende riten hebben om verschillende gevallen geesten te contacteren; zo brengen zij bevelen vanwege de gevallen engelen over aan de heersers van de clandestiene wereldregering in de uitvoering van het satanisch plan. Gevallen engelen zijn van engelennatuur en hebben dus van nature hogere intelligentie dan mensen, en daarom is de psychologische oorlogvoering tegen de mensheid zo complex en doordringend geweest met doorzetting van eeuw tot eeuw. Het is dwaasheid te denken dat men met materialistisch ongeloof dat bolwerk van het kwaad kan neerwerpen; daar is de bovennatuurlijke kracht voor nodig die God aan Zijn heilige Kerk gegeven heeft, en daarom is het noodzakelijk dat de juiste orde binnen de Kerk hersteld wordt opdat een contra-revolutie uitgevoerd kan worden om de menselijke sociëteit terug in harmonie te brengen met de natuurwet en de andere goddelijke wetten.

    1. En Theudmer ziet ook dingen die er niet zijn. Met het in hokjes plaatsen zoals: “maçonniek naturalisme”.
     We hebben met criminelen te doen. Dat ze hun inspiratie uit boeken halen is een tweede. Dat ze alles omdraaien is hun shocktherapie. Wordt toch wakker mens.
     En spreek me DIRECT aan, rare.
     Zelfs dát kun je niet meer.

     1. Uw reactie toont aan dat ik een gevoelige snaar geraakt heb. Ik blijf bij wat ik geschreven heb; het valt mij telkens weer op hoezeer uw schrijven doordrongen is van naturalisme, en dat westers naturalisme is een werktuig van psychologische oorlogvoering van maçonnieke oorsprong bedoeld om de christelijke bevolking los te wringen van de christelijke geloofswaarheden. Dat zal u duidelijk zijn indien u de conflicten tussen de katholieke Kerk en de vrijmetselarij gedurende de negentiende eeuw bekijkt.

      Zolang u volgens dergelijke filosofieën blijft denken blijft u in de greep van diegenen die u meent te bestrijden.

    2. De spiritualistische beweging van Gérard Encausse (die zich “Papus” liet noemen) heeft internationale netwerken van magiërs uitgebouwd die zich ten dienste stellen aan de clandestiene wereldregering; gnostische kerken, theosofische loges, rozenkruiserloges etc. Figuren in de politiek en de financiële wereld gaan naar dergelijke magiërs om hen incantaties te laten doen.

     Waarom denkt u dat hekserij zo gepopulariseerd wordt bij jongeren, Raphaël? De aanhang daarvan is zo gegroeid dat er tijdens de “Floyd”-rellen in de VS op georganiseerde manier incantaties uitgevoerd werden door jongeren om schade toe te brengen aan politieagenten. Er zijn krachten aan het werk waartegen materialisten die alles reduceren tot vlees en bloed machteloos staan.

     In het dorp waar ik opgegroeid ben woonde er decennia geleden een heks in het bos; zij heeft toen een kind ziek gemaakt door herhaaldelijk op bezoek te komen en een kwaad over dat kind te brengen. Het kind bleef zieker worden en men is dan te voet naar een klooster gegaan (ik weet welk klooster maar zal de naam niet noemen) om hulp te vragen aan de paters aldaar. Bij het klooster heeft men dan een sacramentalie meegegeven met de opdracht dat onder de dorpel van het huis te leggen. Er werd gezegd dat de heks dan niet meer binnen zou kunnen komen. Men heeft dat gedaan en toen de heks volgens haar gewoonte weer langskwam bleef zij een tijd stilstaan voor de deur, draaide zij zich vervolgens om en is zij sindsdien niet meer langsgekomen. Het kind werd terug beter.

     De duivel vreest de bovennatuurlijke kracht die op de heilige Kerk rust en daarom probeert hij priesters ertoe te brengen de achterlijke praat van rationalisten achterna te praten. Indien meer bisschoppen, die de volheid van de priesterlijke macht hebben, zich zouden toeleggen op het ontketenen van de exorciserende kracht van het christelijk priesterschap, dan zou de Nieuwe Wereldorde kraken en scheuren van ontzetting. Om dat te blokkeren hebben de gevallen engelen hun agenten uitgestuurd om de clerus te infiltreren en ongeloof te verspreiden vanop de bisschopszetels.

     Het is dom om te doen alsof de geestelijke realiteiten achter de toestanden in de publieke arena er niet zijn.

     1. Dank u dat u mij rechtstreeks aanspreekt.
      Dom is onwetendheid. Mee eens. En er zitten inderdaad geestelijke realiteiten achter de toestanden.
      Waar we in verschillen is dat u die geestelijke realiteiten als geesten uit de Hemel zie en ik zie ze als aardse krachten. Ménsen zijn het die de boel stuk maken, geen geesten, meen ik.
      Zodra we geesten/de duivel de schuld gaan geven zijn wij als mens overgeleverd aan anderen zoals ‘exorcisten’, waar ik dus niet in geloof.
      Het lijkt mij dus niet slim in buitenaardse krachten te geloven. Voorlopig zie ik ándere mensen criminele handelingen verrichten t.o.v. andere mensen. Dat is al erg genoeg.
      En dat de katholieken nu een valse leider zouden hebben die tot verderf leidt, is een wereldse zaak. Men noemt het de AntiPaus. Nou, daar zijn we dan klaar mee, zeggen we in Nederland. Dat is een ramp dus.
      Ik ben het dus niet met u eens dat het dom is om géén geestelijke realiteiten te zien die er niet zijn. Integendeel; het leidt af van de realiteit.
      En ja, het staat in de Schrift, dat toveren, dat weet ik ook wel. Maar dát gedeelte lijkt mij niet origineel dus. Dat klopt mijn inziens niet. Er moet wat anders bedoeld worden. Of er is van vervalsing sprake.

      Ik heb uw filmpje bekeken van die Priester. Hebt u wel eens van NLP gehoord? Die man die zwalkt met zijn spreken. Hij haalt de wereldorde en zo erbij. Hij spreekt wat mij betreft raar. Het lijkt wel alsof hij een staaltje psychologische betovering aan het uitvoeren is. Let maar eens op hoe hij draait en het onderwerp heel apart behandeld. Hij draait, kraait, zoekt woorden, uh uh uh.

      En één voorbeeldje van een ‘heks’ kan toeval zijn. Dat ze niet meer binnen durft te gaan. Er kán iets anders meespelen. (ze is gewaarschuwd o.i.d.)

      1. Raphaël,

       Eerst wordt u kwaad omdat ik u naturalistisch noem, en vervolgens doet u een naturalistische uiteenzetting, één waarbij u zich in belachelijke bochten wringt om toch maar de geestelijke realiteiten te ontkennen. Dat ik trouwens één voorbeeld geef betekent niet dat ik er niet meer kan geven, maar het is verloren moeite om u daarmee te confronteren, want uw eigen bekrompenheid sluit u af om te realiteit te zien zoals die is. Het is irrationeel om het bestaan van geesten te ontkennen; er is een vloed van getuigenissen van in deze tijd en van in vroegere eeuwen; wie zegt dat dat allemaal slechts ingebeeld is heeft zich losgesneden van de realiteit, verblind door een slechte filosofie die alles in de wereld toeschrijft aan aardse natuurprocessen, alsof louter vlees en bloed een complex weefsel van complotten tegen de mensheid kunnen smeden zoals hetgeen dat momenteel de mensen bedreigt. Zielloze apen kunnen een dergelijk uitgewerkt plan niet ineensteken en uitvoeren hoor.

       Dat mensen schuld hebben om hun daden is niet tegenstrijdig met het bestaan van bovenmenselijke geesten; trouwens, indien de mens zelf geen niet-stoffelijke geest zou hebben zou hij geen schuld hebben, want dan zou hij louter een dier zijn, en aan dieren wordt geen schuld van misdaden toegerekend.

       Een steeds terugkerend patroon dat ik bij u zie is dat u naar hier lijkt te komen met de pretentie dat u met enkele reacties iedereen hier tot uw materialistisch ongeloof gaat bekeren. Vervolgens ziet u dat dit niet het geval is en loopt u kwaad weg; u blijft dan een tijd weg om vervolgens weer opnieuw te verschijnen met dezelfde pretentie om dan weeral geconfronteerd te worden met het feit dat er katholieken zijn die oprecht overtuigd zijn van de katholieke geloofswaarheden, en zo gaat dat hier jaar na jaar. Het is eigenlijk lachwekkend.

       Waarom blijft u naar hier komen? Bovenaan op deze website staat “Katholiek Forum”; verschiet dan niet dat u mensen tegenkomt die katholieke dingen zeggen.

       1. Dan nog dit:

        Franciscus is geen tegenpaus, maar de wettige Bisschop van Rome, ook al is hij een slechte man. U kunt beter niet schrijven over ecclesiologische onderwerpen waar u weinig van weet. Ik zie zeer duidelijk aan uw herhaaldelijke reacties dat u zeer weinig weet van schriftexegese en theologie, maar u meent wel lessen te kunnen geven erover. Verkeerd gedacht.

        1. ecclesiologie = nadenken over het begrip Kerk

         @Theudmer,
         Naar aanleiding van commentaren inzake DIT onderwerp, moét ik kwijt dat ik mij stoor aan drie personen:
         @Jo + @Raphaël + U, @Theudmer

         @Theudmer
         Als gelóvigen al niet meer mogen nadenken over de kerk, dan blijft over, dat óngelovigen wél mogen nadenken over de kerk.

         PS: ik zie @paus Franciscus als de ONwettige bisschop van Rome.

         1. P. Derks,

          Je stoort je maar een eind weg.
          De wereld is in rep en roer. De mensen zijn in gevaar. En u stoort zich? Ach, wat zielig voor u.
          Wát een teer zieltje, zeg.

          En als je je stoort, moet je melden waaráán je je stoort. Zo is het onzin wat je schrijft.

        2. Waarom ik hier blijf terugkomen?
         Enkel en alleen omdat ik hier een Christelijke blog zou verwachten. Omdat ik als Katholiek ben opgevoed heb ik ingezien dat dat een goede moraal is.
         Dat het verder hoofdzakelijk bijgeloof blijkt te zijn laat ik voor wat het is.

         Dus ik verwachte hier aardige mensen. Niet zoals ge gereformeerden doordrongen van e.o.a. ‘schuld’, maar gewoon beschaafde mensen. Meer niet.

         En als dat niet zo is? Jammer dan. Jullie paar zijn ook maar de uitersten meen ik. Anders schrijft men hier niet. Het zijn altijd de extremen die hun mening willen geven.

         Dus, nogmaals, ik verwachtte hier geestelijk ontwikkelde lieve mensen te zien. Die openstaan voor nieuwe inzichten, gestoeld op de realiteit en niet e.o.a. sprookje van 2000 jaar terug.

         Want geloven in een boek, dat doe ik niet meer. Wel in goedheid en menselijkheid. En als dat hier niet is? Tabee, beste. Je bekijkt het dan verder maar.
         Ik kwam hier om te helpen, niet om te manipuleren. Maar jullie is te gehersenspoeld om ook maar buiten de kaders te denken.
         En dan, beste, kunnen de ellendelingen dus hun gang gaan!

         Maar ja. Het is schrijven tegen de bierkaai.
         Hoewel, als u een greintje intellect zou overhebben, zou ik wellicht kunnen aanvoelen dat ik waarheid zeg. I.i.g. probeer te zeggen. Los van die dogmatische domheid, om het maar sterk uit te drukken.

         1. herstel:
          Hoewel, als u een greintje intellect zou overhebben, zou u wellicht kunnen aanvoelen dat ik waarheid zeg. I.i.g. probeer te zeggen.

          1. Raphaël: “als u een greintje intellect zou overhebben”

           Kijk in de spiegel, nar. Een tirade vol woede zonder argumenten.

          2. Die woede die u voelt, dat bent úzelf hoor. Ik ben helemaal niet boos. Hoogstens verbaasd en perplex van de ouderwetsigheid.
           En schelden mag u helemaal niet volgens uw boek. Dat is een zonde tegen de geest. En dat is pas geen argument; iemand uitschelden.

           Ik had je hoog zitten, Benjamin. Je had gelijk in heel veel. Maar je blijkt verder nogal eigenwijs.

           En nu je gaat schelden ben je AF.

          3. Nogmaals, Raphaël, u heeft geen argumenten. Wat ik zie bij het lezen van uw wild geroep is een man met een gepijnigd geweten die zijn frustratie daarvan aan het uitwerken is op het internet omdat daar iemand met zijn woorden die gewetenspijnen aangewakkerd heeft.

           Meer ga ik hier nu niet zeggen tegen een huichelaar zoals u; ik weet betere manieren om mijn tijd door te brengen. Hier eindigt het dus.

         2. “wild geroep”
          “gepijnigd geweten”
          “frustratie”
          “gewetenspijnen”
          “huichelaar”

          Hokjes plaatsen gaat u goed af, beste Benjamin.
          Oordeelt u maar gerust verder. Hoe u dat trouwens uit mijn tekstjes haalt is mij een raadsel. Oh, ja o.a. omdat ik vertelde welke studies ik nog meer ondernomen had. Dat was van de duivel. Bedankt dat u mijn openhartigheid beschaamt, beste. Goed werk. Vooral zo doorgaan.

          Jammer.
          We hadden nu alle geesten nodig.

          Maar dat gaat (dus) blijkbaar niet.

          Tja. Besteed je tijd inderdaad goed. Dat lijkt mij ook verstandig.

          Gegroet.

      2. Wat u zegt over de H. Schrift is typisch uw modus operandi; soms zien we u verwijzen naar de H. Schrift, en op andere momenten verkondigt u in uw eigenwaan bepaalde gedeelten ervan vervalst. Dat is heel gemakkelijk, Raphaël; u snijdt de stukken eruit die u niet wilt hebben. Luther, van wie u geestesgebroed bent, deed dat ook; die knipte het Epistel van Sint Jacobus eruit omdat het tegenstrijdig was met zijn soteriologische ketterij.

       1. Correctie: “en op andere momenten verkondigt u in uw eigenwaan dat bepaalde gedeelten ervan vervalst zouden zijn”

        1. Zeur toch niet zo mens.
         We zijn in de problemen door de mafia, leest so geschreven soms duidelijker?
         Je weet wel, de bloedlijnen, de vrinden van het grote geld en de grote macht, w.o. de kerk er één is.
         Word toch wakker.

         En ja, ge hebt gelijk. Ook de stiekeme sektes horen erbij. Geïnfiltreerd.
         En nu beleven we een crescendo van die schurken. Stop met mij aan te vallen!

         Ge weet niet wat ge doet. Ge hebt de verkeerde voor!
         Oordeel niet over mij.

         Dat is pas dom.

 24. @;eric-b-l..

  Op-merkelijk: ..even een citaat▪︎Als je christelijk tracht te leven heb je genoeg aan een simpele job en ‼️doe je 😂🤣 moeite om je in andere mensen in te leven❓ :empathie is christelijk geestelijke arbeid.▪︎

  Dat [[doe je moeite om je in andere mensen in te leven]] had je hier schriftelijk kunnen bewijzen eric b-l.. door te argumenteren tezamen met vragen te stellen: “hoe dit of dat op te vatten” ..op een andere wijze kom je niet tot een goede beoordeling (Jes.11:3)..al meerdere malen aangehaald.🙉

  Hierboven schreef @:Theudmer: “Ik wil niet ter verdediging komen van de ‼️[wartaal]‼️van Jo”.
  Op deze wijze en nog erger heeft hij zich meermaals uitgedrukt..daar ken ik wel tegen..maar niet tegen zo’n onnozele [wilde en blinde] redenaties.
  Het is bekend als men in het openbaar eerst met een leugen begint dat die veel meer bij het publiek blijft hangen als de waarheid, het is de tactiek van de Illuminati-vrijmetselarij en die hedentendage via en met de media gebruikt wordt door de regeringen.. en dat is een vies en smerig “spel”. en die manipulatie wordt ook hier ook toegepast ..in het klein.

  Al tientallen jaren werden en worden op veel gebieden heel wat taboes doorbroken en het taboe dat ik doorbreek is openlijk over de Heilige Geest te spreken en zijn werkingen in het innerlijke van de mens.. velen kwezelen met zieners ..en dat moet ik niet, na de Waarschuwing wordt de werking van de Heilige Geest zo openlijk zichtbaar als nooit te voren in de geschiedenis.
  Dan gebeuren [b.v.] wonderen alsof ze tot de natuurlijke orde behoren..zoals voorzegd.

  De hemelse boodschappen trachten in alle nuchterheid de mensheid voor te bereiden op deze kosmische reset…een nieuw begin-nen op nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase naar Jesaja 65:17-20+..[middels] het 6e zegel.
  Doordat ik in noodzakelijk details getreden ben over de werking van de Heilige Geest kwam tegelijkertijd de onkunde naar buiten van enkele personen zoals bij P.Derks ..met zijn valse aantijgingen en zijn verduisterd intellect op dit gebied.. zoals o.a. hierboven in zijn onkundige reacties ons gepresenteerd wordt.

  En daarom hier een korte samenvatting.. eventueel tot ergernis van enkele gelovigen alhier, gelovig maar desondanks toch noch bekrompen zielen..zoals blijkt.

  Als kind van 18 maanden is mij door de werking van de Heilige Geest een fundament gelegd in de orde van een Damascus-ervaring.. voorafbeeldend hetgeen naar de Zuivering in Maleachi 3. ..dus ben ik de Maleachi 3:1 bode
  Jesaja 49:8 gaat in vervulling als ik naar die genade !!! terug-keer.. =be-kering en meermaals toegelicht.
  3 dagen door de hel, vagevuur en hemel samen 9 dagen.. betreft mijn eigen reiniging en loutering, voorzegd in vele profetieën..voor sommigen helaas een 🙉🙈 ergernis..zoals o.a. ene P.D met zijn kwaadsprekerij.

  In het 6e zegel, tijdens de Waarschuwing komt het VUUR van de Heilige Geest ((in de Himalaya waar een bovennatuurlijk contactpunt is met het aardsparadijs dat buiten de aarde ligt))..eerst over mij [en] de valse profeet maitreya..wat zijn dood zal veroorzaken (Dan.7:11) ..en wordt ook het leger Gods daar door het VUUR van de Heilige Geest omhuld.

  Niemand kan zo iets zeggen of het betreft hem zelf.
  Graag of niet.. @:eric-b-l ..zo zal zal het gebeuren….🤺onverbiddelijk.. door de ruiter op het witte paard zoals Anna Katharina Emmerick voorzegd..
  En omdat Zij hierboven het [beter weten] dan ik ..ga ik doen wat Zij willen.

  1. @Jo,
   U bent een eigenwijze peuter (= kind tussen een en vier jaar oud), die zichzelf zeer groot acht.
   Twee bij elkaar horende woorden ken ik daarvoor: zielige eigenwaan(zinnig).

 25. @Jo + @Raphaël,
  Als ik niet beter wist, dan zou ikvragen: “Op wat voor wereldvreemde (en dus God-vreemde) site ben ik terechtgekomen?”
  Jongens, wat jullie denken (en/of doen) heeft NIÉTS met geloof te maken, maar met BIJgeloof.
  Dus een schande voor deze site.

  1. U durft! Een schande nog wel. Meneer, er zijn ernstiger problemen dan of je wel of niet gelovig of bijgelovig bent.
   Ik stoor mij ook aan sommige ‘profetieën’, en aan privé-geschiedenissen, aan weet ik wat allemaal nog meer.
   Maar dat is geen reden om me daarover te beklagen.

   En u moet ook niet vergeten, dat wij steeds ook zélf moeten blijven nadenken. Ook al is dat buiten de gebaande paden van een kerk.
   Het is triest als u uw verstand niet gebruikt maar wél oordeelt over andere mensen.

   Een goed Christen hoeft geen slaaf van anderen te zijn, ook al dragen zij mooie kledij en doen ze alsof ze Zijn plaats innemen. Een Christen is juist vrij.

   Waarom had Jezus zo de pest aan hypocriete huichelaars, Schriftgeleerden, farizeeën, politici ? Wel eens afgevraagd?

   Jezus leerde dat ons lichaam de kerk is.

  2. Je moet je mond houden Derks over wat deze site inhoudt. Deze site is alleen bedoeld voor conservatieve Katholieken die daarbij ook nog allerlei occulte onzin met elkaar deelt. Het heeft niks maar dan ook niks te maken met een site/forum waarop verschillende stromingen binnen de Katholieke wereld met elkaar kunnen discussieren. U zal hier 95% van de katholieken niet vinden en die de inhoud van deze site zeer zeker niet delen.

 26. @Raphaël,
  Mij valt op, dat U bijna geheel buiten de kerk-om gelooft.
  Anders gezegd: U belijdt voor Uzelf ’n geloof.

  ’n onbeschamende vraag: Bij wie biecht U?
  Om het U ietwat gemakkelijker te maken: Ik biecht bij ’n R.K. priester (die het dan weer bij Christus neerlegt; en mij namens Jezus Christus vergeeft).

 27. Mijn ontmaskering elders op de Forum, Raphaël, met het maçonnieke begrip, “alles is in alles”,
  dwz. de meest radicale gelijkheid gedachte uit de FR revolutie (1789), ter vernietiging van het Goddelijke penseel en palet van de Schepping, wordt nogmaals door Uzelf, hierboven bevestigd.

  U ontkent zelfs 2000 jr. Christendom van de Kerk van altijd. U ontkent zelfs de geldige roepstem van de Heilige Schrift. U zult zichzelf ongetwijfeld scharen aan de linker linker vleugel van het loge gebroed, waar zelfs de grote Architect van het heelal, al onbestaanbaar is.
  Maar de Kerk van altijd, wint ook altijd ; haar “obscurantisme” is niet te verslaan, dat bewijst de geschiedenis. Vergeefse moeite, Raphaël.

  Duik onder in uw loge, met de wit zwarte tegels, van de schortendragers, en hun belachelijke rituelen. Om te spreken met Emile Zola ( +1902), zij verkopen enkel bedrog en leugens. Sinds 1717//1782, is zij het filiaal van de Synagoge van satan (Ap. 2:9, 3:9)
  Hier op dit voortreffelijke katholieke Forum is geen ruimte voor naturalistisch gebroddel.
  Verdwijn en schuil in die broedp^laats van onderhuids verderf van de beschaving, waar alle grote rampen voor de mensheid zijn geboren, en waar nu de griep “pandemie”, bedacht is om volken en landen, top down, te vernietigen.

 28. @Jules van Rooyen,
  Bedankt voor Uw bevestigende reactie aan @Raphaël op 29 november 2021 om 23:15 uur.
  (Ik was al bang, dat ik iets zag wat niet waar was.)

 29. @Raphaël, inzake Uw gezegde: ‘Jezus leerde dat ons lichaam de kerk is.’

  Sorry, dat is uitdrukkelijk NIÉT wat Jezus ons heeft geleerd:
  Jezus heeft ons uitdrukkelijk de kerk met al haar leiders (lees: apostelen) gegeven, opdat (= met het doel) wij de meest directe Weg God de Vader (dus de Weg naar de hemel) kúnnen vinden.

  bijbel: ‘Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen’ (Mt. 16,18).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht