Bisschop Schneider steunt initiatief voor financiële steun aan werkloze vaccinweigeraars

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, een apostolaat dat wordt gesteund door de paus-kritische Kazakse bisschop Athanasius Schneider, heeft het liefdadigheidsinitiatief “Holy Faith Foundation” gelanceerd om Amerikaanse Katholieke werknemers, ontslagen wegens het weigeren van een verplicht Covid 19 vaccin, financieel te ondersteunen. Dit gebeurde naar aanleiding van een oproep door Bisschop Schneider in oktober (zie video boven) om “een soort stichting te vormen” ter ondersteuning van gewetensbezwaarde gezinnen, getroffen door de Covid dictatuur.

Aangemoedigd door de Biden administratie en lokale regeringen, worden steeds meer Amerikaanse werknemers verplicht om zich te laten prikken – zoniet worden ze al dan niet permanent geschorst. Religieuze bezwaren, omwille van het gebruik van celculturen van geaborteerde foetussen bij het ontwikkelen en testen van de Covid 19 vaccins, worden door werkgevers steeds vaker afgewimpeld. Toch vormt abortus in de ogen van de Katholieke Kerk een ernstige morele misdaad. De Holy Faith Foundation is van mening, dat verplichte Covid 19 vaccins een aantasting vormen van de gewetensvrijheid van Katholieke werknemers. Het ingezamelde geld zal in de eerste plaats gebruikt worden voor het ondersteunen van (grotere) gezinnen, die hun enige inkomen hebben verloren. De bedoeling is de overgang naar een nieuwe baan vlotter te laten verlopen.

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

91 commentaren op “Bisschop Schneider steunt initiatief voor financiële steun aan werkloze vaccinweigeraars

 1. Hulpbisschop Athanasius Schneider is samen met Carlo Maria Vigano en Raymond Burke één van de zeldzame profetische stemmen in onze Katholieke Kerk. Sommigen zeggen: het zijn conservatieve traditionalisten, maar ik durf beweren: veel of alles wat zij verdedigen bevat het zaad van de ware heropstanding van ons oude maar tegelijk zo moderne geloof. Ja, het is verbijsterend dat de ware modernen diegenen zijn die ons de juiste weg naar de toekomst wijzen omdat ze ons katholiek verleden niet vergeten maar de moed hebben er zich door te laten inspireren. Eens komt de dag dat men deze man zal zien als een ware heilige midden een wereld vol demonen en verblinde christenen. Maar eerst zullen vele van onze kinderen en jongeren sterven en/of van de bijwerkingen zwaar ziek worden. Dan zullen de ogen van de massa opengaan, als men aan onze kinderen raakt. Dan zal men pas erkennen dat men vanaf het begin de tegengeluiden van talrijke wetenschappers, artsen, journalisten, advocaten, politici en burgers, intellectuelen en niet-intellectuelen, maar mensen met een zuiverder en open hart en daarom ook met een helderder kijk en dieper inzicht, niet mocht smoren. Ik hoop dat deze man ooit nog een standbeeld krijgt als teken dat we anders moeten gaan leven en dat we meer moed moeten hebben om voor onze analyse van de feiten en voor onze visie op te komen.

  1. Proficiat aan Mgr. Schneider voor zijn heldere en moedige kijk op de schandalige vaccingenocide

 2. God heeft de mensen goéd gemaakt; beter kón niet.
  Het is dus ongewenst + niet nodig om ons DNA (=de bouwstenen van ons menselijk lichaam) te veranderen.
  De corona—spuiten zijn dus onchristelijk en gaan tégen Gods wil in.
  Het is dus volgens mij verschrikkelijke hoogmoed om te proberen Gods werk te verbeteren.

  PS (= naschrift):
  ’n virus = ’n diertje van 20 en 300 nanometer groot).
  1 nanometer = 1 miljardste deel van ’n meter, 1 miljoenste deel van ’n mm.
  Dus per mm³ kunnen er 50.000 tot 3.000 virussen zijn.
  Omdat virussen zo klein zijn, hebben mondkapjes (van welke goede kwaliteit ook) geen enkele zin.

  1. Er vindt geen verandering van ons DNA plaats door of na vaccinatie. Dat is bewezen onzin!

   Dat je tegen vaccinatie bent is tot daarentoe maar leugens daarover verspreiden is nog veel erger.
   Je zult heel wat te verantwoorden hebben als je boven bij de poort komt ooit!

   1. Deze mRNA-vaccins zijn nog in een experimentele fase. Men zal pas na jaren kunnen weten of het DNA gewijzigd wordt. Maar men heeft de vaccins veel te vroeg al gebruikt om dit te kunnen vaststellen. We zitten dus in volle GOK-fase. Wee de onverantwoordelijken als het slecht afloopt. Nu al zijn er velen die sterven kort na het vaccin of invalide worden. Allemaal toeval???

   2. @juuls,
    Dan zal ik mij tegenover God moeten verantwoorden, dat Hij – volgens mij – de mensen goéd heeft gemaakt; beter kón niet.
    Ik ben – net zoals Uzelf – zeer benieuwd wat God zal antwoorden.

 3. Corona maakt mensen ziek.

  Iemand die zich in heeft laten enten, kan corona hebben zonder zich ziek te voelen.
  Ingeënte mensen zijn overal(!) welkom van het kabinet.

  Mensen die zich niét hebben laten inenten en zich prima voelen (en dus zeer zeker géén corona hebben), mogen van het kabinet niét overal komen.

  Dit is ‘contradictio in terminis’. (= in absolute tegenspraak met elkaar).

 4. De Paus en onze bisschoppen zullen dat niet lanceren.

  Het is geweten dat medici die nieuwe medicatie voorschrijven e.a. geneesmiddelen van de pharma-industrie heel veel betaald krijgen om het op de markt te brengen. Heel wat patiënten worden de dump op lange termijn van vele experimentele medicaties die nog niet bewezen zijn en waar ze nog niet de bijwerkingen van weten op lange termijn. Het is al jaren bezig dat er ziekelijke financiële deals gebeuren via verschillende medici. En dat is met deze vaccins niet anders, degene die nu willen dat wij ons prikken zijn veel geld met deze vaccins aan het verdienen, ook al vallen er doden, ook al zijn er ongelooflijk veel bijwerkingen, enz.. toch zullen ze blijven liegen tot ze erbij doodvallen. En iedereen vind dit normaal, zelf journalisten en de nieuwsmedia?

  En zorgpersoneel ontslaan gaat een zware catastrofe worden, zoals ik al eender heb gezegd. mensen zonder medisch diploma mogen verpleegkundige taken uitvoeren. Ze worden wat opgeleid op het werk en moeten dan een papier tekenen dat ze verpleegkundige taken gaan uitvoeren. Het is niet omdat iemand een wit jasje draagt dat deze ook serieus opgeleid is in het prikken en verplegen.

  Degene die het niet geloven, zie maar naar de vaccinaties centrums, iedereen mocht op een moment gewoon prikken! En niemand heeft zich hier vragen bij gesteld, iedereen vond dat de normaalste zaak van de wereld? Ik vind het beangstigd dat zelf onder de katholieken niet meer wordt nuchter gedacht, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken nemen deze leugens als zoete koek.

  En de vaccins werken? Ik zie het tegendeel op mijn werk. Vele gevaccineerde werden positief getest, werden ziek of belande in het ziekenhuis. Moeilijk om de politiek nog te geloven, terwijl de realiteit iets anders laat zien.

  Ik verlies dan wel mijn job, maar ik ben dankbaar dat ik er niet meer moet in werken. De zorgsector is niet meer hoe de katholieken Heiligen opvoeden zoals de Heilige Don-Bosco, Heilige Damiaan, en vele andere Heiligen. Het gaat niet meer om de zieke of zwakke mens, de zieke mens is maar een middel geworden om hun ego te voeden, succes te creëren of hun portommonee te vullen zoals bij de vaccins voor corona.

  Nog een link: https://www.tegenwind.tv/
  Hopelijk gaat snel de mensen hun ogen open!!

  1. @lotje,
   Ik heb één één vraag voor U:
   U bent (was) in de zorg werkzaam. Bent U ontslagen, omdat U niet gevaccineerd bent (en niet gevaaccineerd wil worden)?

  2. Er wordt veel beweerd over bijwerkingen, maar wat die zijn wordt nooit vermeld. Kan iemand, liefst een wetenschapper of geneesheer daar eens klaarheid over geven ? Liefst met concrete gevallen.

    1. @snet.ram,
     dan zal IK die bijwerkingen melden:

     (= gekopieerd en geplakt:)
     reacties op de plek van de prik (pijn, roodheid) hoofdpijn
     vermoeidheid niet lekker voelen
     spierpijn pijn in de gewrichten
     koorts misselijkheid
     koude rillingen braken
     diarree griepachtige klachten
     lichaamszwakte

     Oftewel: Na vaccinatie wordt als ‘normaal’ geacht als je je klote voelt.

 5. @lotje,
  In de overgangsperiode tijdens de eerste drie maanden van volgend jaar zullen de gezondheidswerkers moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona of de voorbije 72 uur een negatieve PCR-test hebben ondergaan. Wie daar niet aan voldoet, kan terugvallen op de regeling die geldt voor tijdelijke werkloosheid door corona.

  Dit alles houdt in:
  Dat U zich alsdan elke 3 dagen moet laten testen. Dat is zéér vervelend, doch is wél te doen.
  Bovendien dreigt daarna alsnog ontslag (tenzij de zorg logischerwijze in absolute nood komt wegens tekort aan werknemers).

  @lotje,
  Ik zal voor U + de Uwen + betreffende niet-gevaccineerde collega’s bidden.
  Laat het a.u.b. weten als U door dit alles in de financiële moeilijkheden komt.

  1. Lotje, dank voor uw getuigenis.
   Laat u die stok niet meer in uw neus steken. Die heeft zonder enige twijfel een bedoeling want een speeksel PCR-test kan perfect als een gelijkwaardig alternatief gebruikt worden. Sciensano heeft aangegeven dat ze bijna 100% dezelfde resultaten geven. Waarom dan toch die diepe neuswisser die tot aan de zeer vitale hypofyse gaat toch kost wat kost blijven gebruiken? HET MOET EEN REDEN HEBBEN. Ze zijn met deze testtechniek trouwens al jaren geleden in 2018 in de ziekenhuizen volop begonnen experimenteren bij mensen met griepsymptomen om zo de patiënten daarmee vertrouwd te maken. Om te zien hoe mensen hierop zouden reageren… Het lijkt allemaal geen toeval te zijn. Er zijn perfect betrouwbare niet invasieve testmethoden beschikbaar maar men wil ze eenvoudigweg geen geldigheid geven. “De PCR-test blijft de GOUDEN STANDAARD” is de propaganda(on)zin die we al ontelbare keren gehoord hebben. Het is met glans de meest manipuleerbare test die er is.
   Ikzelf weiger deze test en wordt dan elke keer na een “hoog risico-contact” voor 10 dagen in quarantaine gestuurd. Doch dat is niet de echte reden want als je niet gevaccineerd bent met moet je na een hoog-risicocontact zelfs bij een negatieve PCR-test voor 7 dagen in quarantaine. Weer zo een uitsluitingsmaatregel! Iedereen zou deze test moeten weigeren! DAN IS HUN SPELLETJE UIT! Het is een aanslag op je lichamelijke integriteit! Dat is een van mijn argumenten in het ziekenhuis waar ik werk. Ik ben om die reden voor het “Sanhedrin” moeten verschijnen en heb voet bij stuk gehouden. De hogepriester zei toen: “We hebben “respect” voor je beslissing”. Ik heb een alternatieve test voorgesteld maar dat weigeren ze. Ze steken zich weg achter de “wet” van Sciensano.
   Dit was na de eerste maal quarantaine …en momenteel nu al de derde maal maar wat ze met mij gaan doen vanaf 1 januari is nog een vraagteken!
   Laten we vooral de moed niet verliezen. Goede moed Lotje. Wij staan pal met God en zijn Wapenrusting…

 6. Inderdaad een spuitje tegen corona zal je DNA niet veranderen, trouwens dat kan niet. W el is het een mooi initiatief van deze geestelijke om mensen die hun werk verliezen omwille omdat ze weigeren voor een prik te helpen. Het verplichten van inenten gaat in tegen de vrijheid van de mens, we lijken meer en meer in een virusdictatuur te komen.

 7. @Jo,
  @Willy is ’n EU-spion. Bewaar a.u.b. enige terzake doende artikelen om hem/haar te bestrijden.

 8. @: juuls

  Naar aanleiding van je reactie op {19 november 2021 om 08:46} heb jij blijkbaar hallucinatie nawerking van je 😱 vaccinatiespuit, want die grafeen dringt door tot in de hersenen en zal in zijn doorwerking uiteindelijk uitlopen op zombiegedrag vandaar ook die vele “voorspellende” films.
  Maar het nemen van die gifspuit was een vrije wilskeuze van je..vooraf gegaan door je 🙈 “verstandige” reflexen 🙉… 😭

  1. nee hoor je kan het gewoon googlen. En voor 1 bericht die voor deze man pleit zijn er tientallen die tegen deze man pleit. Een gefrustreerde mens is tot veel in staat. Dat blijkt maar weer.
   De van wantrouwen en achterdocht doordrenkte geesten laven zich aan elk bericht wat hun wantrouwen en achterdocht ondersteund… Op deze berichten hoef je geen kritische benadering te doen hetgeen ze juist mensen uit het andere kamp verwijten….

   1. Zou P. Derks tóch gelijk hebben?
    Ik googelde en vond dit:
    “mRNA vaccinaties zijn een voorbeeld van cellulaire gen-therapie.”
    Dit zegt een topman van Bayer, luister maar:
    https://ezaz.nl/topman-bayer-vaccins-zijn-gen-therapie/?fbclid=IwAR2N6xV4IG2qM1YMiy3cCu0C2j43WbvbsNZPDJMk7lWuaaTKSnqVDe15AtE
    En wat is cellulaire gentherapie?
    “Gentherapie is een beetje te vergelijken met een chirurgische ingreep, maar dan op het niveau van het DNA. Net als binnen de chirurgie, zijn er verschillende aanpakken. Eén mogelijke methode is om het defecte gen geheel te vervangen door een gezonde versie van het gen. Een andere manier is om de erfelijke fout te repareren. Bijvoorbeeld met de nieuwe techniek ‘CRISPR-Cas’. Hierbij wordt een soort schaartje de cel in gebracht, die heel precies in het DNA kan knippen. De cel plakt de twee uiteinden daarna zelf weer aan elkaar.”.
    Bron: https://www.spierfonds.nl/wat-wij-doen/gentherapie/veelgestelde-vragen

    Dus het bestaat wel degelijk, het DNA veranderen. Trek zelf uw conclusies.

    Maar, dat zeg ik erbij; het is voor een niet wetenschappelijk gevormd mens ondoenlijk dit te begrijpen, daarom is er zoveel verdeeldheid. Dus maak geen ruzie, maar weet dat er mensen zijn die anders denken.

    We hebben weinig tijd. Hier ruzie gaan maken is zonde. Probeer liever te leren van elkaar. Of in ieder geval elkaar te verdragen.

    En doe liever wat Lotje doet: Bid.

    En er staat geschreven: (in mijn woorden)

    “Wee degene wiens ogen dicht blijven, wiens oren verstopt zijn en wiens hart vervet is van het egoïsme en de haat. Wee hen die het goede vernietigen.
    Wee de zelfzuchtige liegende, hypocrieten.

    Leve de Goede mens. Gelukzalige rechtvaardigheid valt hem ten deel.

    Zalig is de reine geest. Zalig zijn zij die het smalle pad bewandelen.

    Elke haar op uw hoofd is geteld. Zou u het beter weten dan Ik die u geschapen heeft?
    Wie rust in Mij zal nooit meer dorst hebben.”.

 9. Op You Tube is er een interview te zien van de heer hoofdgeneesheer Dr Deckers / AZ A ‘pen.
  Daarin bevestigd hij ( 9 dagen geleden ) dat er een nieuwe doorbraak is van besmettingen zijn en … waarbij AL de patienten op intensieve zorgen gevaccineerden zijn ( lees “gevaccineerden ” van een “Covid 19 vaccin”).

  Dit is toch het zoveelste bewijs dat die vaccinaties niet werken – maar wel dik integendeel.

  En nu gaat men al het medisch personeel verplichten dit te laten injecteren?

  Ik herinner jullie eraan dat Dr Luc MONTAIGNIER , NOBELPRIJSWINNAAR GENEESKUNDE ( aidsvirus ontdekker ) verklaart heeft dat ” cette nouvelle vaccination du type Messenger RNA , EST UNE CRIME CONTRE L HUMANITE.!

  1. En ik herinner jullie eraan dat de katholieke artsenvereniging St Lucas ( cathmed ) in hun “stand van zaken dd 20 december 2020 ” verklaart heeft dat AL de vaccins ( Moderna, Pfizer , J J , Astra Zeneca ) een LINK hebben met abortieve cellijnen. – hetzij in de productiefase, hetzij in de opzoekingsfase, hetzij in de testfase.

   En ik herinner jullie eraan dat Prof Dr RAOULT , bewezen heeft dat de ziekte veroorzaakt door de coronavirus te bestrijden is met gepaste en opgevolgde medicatie ( hydroxikinine , zinc en vit. ) . Dus geen DAFALGAN.

   En ik herinner jullie eraan dat er meerdere Dokters in de geneeskunde veroordeeld werden door de Orde van Geneesheren omdat ze enkel maar een kritisch artikel geschreven hebben aangaande die covid 19 vaccins.

   En wat komen politici van een oudere generatie , nu nog actief en desastreus meedoen in de B politiek ?
   Lets go Brandon , here in Belgium too..

   1. Nog maar eens Frank VDB onder het stof vandaan gehaald naast een van ranstje kan ie er ook nog bij. We gaan er ver mee komen. Gezond verstand is deze dagen toch nog ergens te vinden. Manifestatie in Brussel en meer en meer wereldwijd. Zegt dat iets? Al is de leugen nog zo snel…. Ik wens aan elke mens kracht in deze dystopische tijden.

 10. @Andre,
  Het is werkelijk ónmogelijk, om te begrijpen wat U zeggen wil.
  Nu graag in fatsoenlijk Nederlands a.u.b.

 11. @; Andre..

  Andre: dank voor je informatie.
  ..alias zeur-Piet D. heeft zijn dag niet en moet zich in zijn reacties zelf ook vaak corrigeren..tot het dwangmatig aan toe.
  Eens beweerde hij een IQ te hebben van 200..of was het 250 …of 255 ..zo zie je maar..in mijn geheugen loop ik ook al wat vaker mank 🤭..

  Bij zoveel IQ’s moet je soms wel eens wat evenwichtsstoornissen krijgen..lijkt mij,
  waardoor je gaat zeuren.. en je ongesteld voelt.

 12. @Jo,
  Het is alweer ’n tijdje geleden, dat ik scheldwoorden gebruikt heb (als ik mij goed herinner, was ik nog op de basisschool).
  Een en ander toont aan, dat U niet veel vérder bent gekomen dan de basisschool.
  Speel maar verder.

  Uw geestelijk niveau toont, waarom U wél begrijpt wat @Andre bedoelt.

  1. Beste P.Derks,
   niet zo lang geleden, enkele maanden geleden meen ik (en ik heb het slechts oppervlakkig bekeken en beluisterd), won Brandon een speciale car-race. Terwijl Brandon een interview voor de Amerikaanse camera’s onderging riep het publiek ononderbroken: “weg met Biden!” maar de interviewster probeerde het te laten uitschijnen dat het publiek riep:”Let’s go Brandon!” want zij was blijkbaar een democrate die haar democratische naam wilde redden. Sedertdien is “Let’s go Brandon” een leus geworden van velen die tegen het nieuwe communisme en haar dodelijke (vaccin-) leugens zijn.

   Maar ik geef toe dat deze leus niet christelijk is.

   Dus, let’s go Jesus !
   Laten we naar Jezus gaan !

   1. @eric-b-l,
    Bent U familie van @Jo en @ Andre?
    Wat u schreef op d.d. 19 november 2021 om 15:34 uur, is voor mij gehéél niet te begrijpen:

    Volgens mij heette dat jongetje niét Brandon, maar Klaas (van Klaasvaak).

    Klaasvaak of het Zandmannetje, is een fictieve kabouter die zou komen om kinderen enkele korrels slaapzand in de ogen te strooien, zodat ze mooie dromen krijgen. Het Zandmannetje zou op de maan wonen.

    Als bewijs voor het nachtelijke bezoek van Klaas Vaak zijn dan in de ooghoeken zandkorrels te vinden. ’s Morgens moet men dan ook zijn gezicht wassen om het zand weg te halen. Vaak is een synoniem voor slaperigheid.

    Waarschijnlijk is het diezelfde Klaasvaak (of direct familielid), die ons vertelt, dat wij de duur door onze overheden betaalde vaccins moeten nemen ter voorkoming dat wij ziek worden.

   2. @ P.Derks, vermits ik een simpel ventje ben zonder diploma’s vertel ik dus simpele dingen.
    Misschien wil u me een beetje onderrichten, a.u.b.?

 13. Zou P. Derks tóch gelijk hebben?
  Ik googelde en vond dit:
  “mRNA vaccinaties zijn een voorbeeld van cellulaire gen-therapie.”
  Dit zegt een topman van Bayer, luister maar:
  htt***ps://ezaz.***nl/topman-bayer-vaccins-zijn-gen-therapie/?fbclid=IwAR2N6xV4IG2qM1YMiy3cCu0C2j43WbvbsNZPDJMk7lWuaaTKSnqVDe15AtE

  (de regel hierboven kopieren en plakken in je browser en sterretjes weghalen)
  En wat is cellulaire gentherapie?
  “Gentherapie is een beetje te vergelijken met een chirurgische ingreep, maar dan op het niveau van het DNA. Net als binnen de chirurgie, zijn er verschillende aanpakken. Eén mogelijke methode is om het defecte gen geheel te vervangen door een gezonde versie van het gen. Een andere manier is om de erfelijke fout te repareren. Bijvoorbeeld met de nieuwe techniek ‘CRISPR-Cas’. Hierbij wordt een soort schaartje de cel in gebracht, die heel precies in het DNA kan knippen. De cel plakt de twee uiteinden daarna zelf weer aan elkaar.”.
  Bron: https://w***ww.spierfonds.nl/wat-wij-doen/gentherapie/veelgestelde-vragen

  (*** weghalen)

 14. @Raphaël,
  Hetgeen U geschreven op 19 november 2021 om 17:23 uur, is voor de volle 100% correct.

  1. @Raphaël,
   Volgens mij heeft U zich laten inenten.
   Doe Uzelf dan één groot plezier: Er zullen meerdere vaccinaties volgen, maar laat U niet vérder inenten.

 15. Ik vind het bijzonder jammer dat mensen hier elkaar als kleine kinderen verwijten maken, terwijl de wereld onder onze voeten in brand staat en zoveel mensen zich alleen voelen, verlaten ook door diegenen die het vanuit hun gezagspositie voor hen zouden moeten opnemen.

 16. Het is inderdaad spijtig dat men het zo ver gaat zoeken in technische details. Laat dat a.u.b. voor de vaklieden vrijmetselaars, dat is hun dienst aan de duivel. Die sukkelaars kennen en bezitten niets anders, en dan zijn ze daar ook nog zo trots op, en op zichzelf.

  We wisten al sedert jaren dat er een gevaarlijk vaccin zou komen. Daar nu met een microscoop op zitten kijken heeft geen zin.

  Wat is beter: chemische stoffen in de aders spuiten of op God vertrouwen ?

  Wereldse wetenschappen hebben geen enkele waarde. Indien u dat niet kunt aanvaarden kijk dan maar eens vanuit welke hoek heel die technische rommel komt.

  Wetenschap is het Woord van God. Geest en Waarheid. Er is geen andere wetenschap.

  Trouwens, er is !!! BELANGRIJK NIEUWS !!!
  Het ziet er naar uit dat de wereldse god van de petroleum het gaat opgeven en naar zijn duister hol zal terugkeren om nooit meer terug te komen.
  Eindelijk zal het met kleine stapjes weer geleidelijk STIL gaan worden op aarde. In de liefelijke stilte van de natuur hoort men des te beter de Stem van God.

  1. Mag ik daaruit opmaken dat u nooit geneesmiddelen gebruikt? Ook nooit een vaccin zal nemen? Anders gezegd vertrouwd u bij ziekte altijd op God? en alleen God.?

   1. @juuls,
    Ik zal in de plaats van @eric-b-l antwoorden (ik voel mij vrij genoeg):
    IK zl in elk gevam NÓÓIT experimentele geneesmiddelen gebruiken.
    De ‘geneesmiddelen’ in zake covid zijn állemaal(!!!) in experimentele fase.
    Het is trouwens niet voor niéts dat álle(!!!) de fabrikanten inzake covid 100% door de overheden gijn vrijwaard zijn van eventuele toekomstige claims.

    1. verbeterd antwoord (i.v.m. diverse fouten):
     @juuls,
     Ik zal in de plaats van @eric-b-l antwoorden (ik voel mij vrij genoeg):
     IK zal in elk geval NÓÓIT experimentele geneesmiddelen gebruiken.
     De ‘geneesmiddelen’ in zake covid zijn állemaal(!!!) in experimentele fase.
     Het is trouwens niet voor niéts dat álle(!!!) covid-fabrikanten 100% door de overheden gevrijwaard zijn voor eventuele toekomstige financiële claims.

     1. Dan antwoord je voor een ander en dan geef je nog geen antwoord op de vraag. De stelling van Jo was dat hij niet op chemische middelen vertrouwd maar op God. En daaruit kwam mijn vraag.
      Ik ga met u de discussie niet aan over het wel of niet experimenteel zijn van de coronavaccins en waarom fabrikanten gevrijwaard zijn van schadeclaims. We verschillen daarin van mening en dat zal niet veranderen.

      1. @juuls,
       Niet bedankt voor Uw niet-antwoord.
       U had ook gewoon niet kunnen reageren.

       Dat de ‘geneesmiddelen’ in een experimentele zijn, is óverbekend.
       De uitslag van dat experiment is op z’n vroegst gedeeltelijk over ruim ’n jaar bekend.

       Bovendien wordt volledig door de overheden vermeden, dat cellijnen van geaborteerde foetussen zijn aangewend om die ‘geneesmiddelen’ te kunnen maken.
       Denk hierbij aan Kaïn, die zijn broer Abel doodde. De grond waarop Kaïn leefde bracht geen vruchten voort, waardoor Kaïn moest zwerven: zie bijbel, hoofdstuk 4.

       1. Ik heb één cruciaal woord vergeten: Daarom mijn niéuwe reactie:
        @juuls,
        Niet bedankt voor Uw niet-antwoord.
        U had ook gewoon niet kunnen reageren.

        Dat de ‘geneesmiddelen’ in een experimentele zijn, is óverbekend.
        De uitslag van dat experiment is op z’n vroegst gedeeltelijk over ruim ‘n jaar bekend.

        Bovendien wordt volledig door de overheden vermeden, dat cellijnen van geaborteerde foetussen zijn aangewend om die ‘geneesmiddelen’ te kunnen maken.
        Denk hierbij aan Kaïn, die zijn broer Abel doodde. De grond waarop Kaïn leefde bracht (natuurlijk!!!) geen meer vruchten voort, waardoor Kaïn moest zwerven: zie bijbel, hoofdstuk 4.
        Kaïn was compleet wanhopig en riep in zijn wanhoop uit: ‘Heer, dat is teveel. Dat kan ik niet dragen.’

        Zo zal het ook nú gaan: De mensen zullen compleet wanhopig worden en zullen in hun wanhoop God om hulp roepen.

       2. Dat wordt helemaal niet door overheden gemeden Derks. U liegt gewoon. het is al jaren bekend dat er op basis van een geaborteerde foetus wordt ontwikkeld. De cellen die momenteel worden gebruikt zijn gekloonde cellen van die foetus. Dat staat gewoon overal te lezen. De vaccins zijn geen geneesmiddelen maar ter voorkoming of bescherming tegen iets. Geneesmiddelen hebben een heel andere functie. De testcyclus die nodig is voor het ontwikkelen is gewoon doorlopen en daarmee is een voorlopige goedkeuring gekregen.
        Daarmee is het geen experimenteel vaccin. Dat u dat anders vindt is mij bekend en dat er nog een paar meer zijn die dat vinden is ook bekend. Indien u voor de mazelen bof hepatitis of rubella bent gevaccineerd bent u al in ‘overtreding’/

        1. @juuls,
         Lees a.u.b. zélf na wat U geschreven heeft:
         Het is véél erger dan wat Kaïn gedaan heeft:
         Kaïn heeft uitdrukkelijk géén babies gedood.

         Er zijn babies gekweekt met het doel om ze te vermoorden ten behoeve van een hoger doel (dat doel = mensen te redden).

         Dat het al jaren bekend zou zijn, dat er babies vermoord (= moord is iemand met vooropgezet plan doden) laat ik gehéél voor ÚW rekening. (Als het U bekend was, dan toont dát feit Uw walgelijk innerlijk.)

         Bovendien:
         U zegt het zélf: er is een VOORLÓPIGE goedkeuring afgegeven voor de corona-‘geneesmiddelen’.

         Voor mazelen, bof, of hepatis (rubella is mij onbekend) is geen enkele moord gepleegd om geneesmiddelen te maken.

         Rest mij nog, om U zéér véél succes toe te wensen als U Uw (onze) Schepper onder ogen moet komen. Want dat moment komt 100% zeker.

         1. Zoals gebruikelijk verdraaid u de boel weer. Wat u beweert leest u nergens in mijn reactie terug. Er zijn geen babies gekweekt met dit doel. Daar is geen enkel bewijs voor. De foetussen waarvan celfweefsel werd gebruikt zijn allen legale abortussen. Doen alsof er een hele markt was voor dit soort doeleinden stoelt nergens op en is een ernstige beschuldiging. Mogelijk dat het hier noodzakelijke abortussen betrof waarbij het leven van de moeder gered wordt. Maar dat is een bedenking dat weet ik niet. Een geneesmiddel geneest een kwaal. Vaccins doen dat niet in dit geval dus is het geen geneesmiddel.

          “De bron van een bepaalde cellijn wordt weergegeven met een letter- en cijfercode. Zo is MRC-5 een cellijn die haar oorsprong vindt in longweefsel van een foetus. In 1966 werd die foetus na een legale zwangerschapsonderbreking door de ouders ter beschikking gesteld van de wetenschap. Initieel werden deze cellijnen ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek. Pas later werden ze gebruikt voor de productie van vaccins. Naast MRC-5 wordt er een tweede vergelijkbare foetale cellijn gebruikt: WI-38. Levend afgezwakt virussen die op deze celculturen worden geproduceerd, vind je meestal terug in traditionele virus-vaccins.

          MRC-5 wordt gebruikt voor de productie van hepatitis A, windpokken (varicella) en hondsdolheid (rabiës). Afhankelijk van de producent wordt ook de rubella-component van het mazelen-bof-rubellavaccin geproduceerd op MRC-5 of WI-38. Recentere vaccins worden tegenwoordig anders ontwikkeld, dankzij verbeterde biotechnologische kennis.”

          bron: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/er-zitten-geen-cellen-van-menselijke-foetussen-in-vaccins

          1. @juuls
           De babies moesten nog in leven zijn toen ‘deskundige’ slagers die cellijnen maakten. De huidige produktielijnen zijn állemaal(!!!) daarvan afgeleid.

           Dus zónder babies te vermoorden, was er helemaal geen(!!!) produktielijn aanwezig.

          2. Foetussen Derks… Babies zijn iets heel anders!

           Je snapt er niks van. U bent ook tegen orgaandonatie begrijp ik.

   2. Ik weet niet waar u uiteindelijk echt op vertrouwt als de nood het hoogst is. Ik leefde vele jaren aan de rand van de samenleving. In alle tijden leefden de meeste mensen heel erg sober in lemen huisjes en zelfs in hutjes. Voor christenen is het altijd zo geweest dat op God vertrouwen heel natuurlijk en vanzelfsprekend is. Ik werkte meestal voor een te klein loontje. Uiteindelijk moet ik God bedanken, ik beschouw het als een gunst in het voordeel van mijn innerlijk leven. Iedereen kan zien hoe de rijken God en hun ziel vergeten, zij hebben de keuze en genieten van rijkdom is zoveel leuker dan op God ‘moeten’ vertrouwen. Het is dom en liefdeloos te menen dat op God vertrouwen een soort dwang zou zijn.

 17. @eric-b-l,
  U heeft met Uw laatste alinea gelijk.

  Maar … satan gebruikt (misbruikt) ook de STILTE.
  Wij mensen dienen zéér welbewust Gód te zoeken. Dan vinden wij de hemel (en het bijbehorende álgeluk) geheel vanzelf.
  Het is niet voor niéts dat Jezus ons Zijn kerk gegeven heeft. Hij heeft ons de kerk gegeven, om God en dus de hemel te kúnnen vinden. Als absoluut Hulpmiddel heeft Jezus Christus ons de Hostie (= Zijn Allerheiligst Lichaam) gegeven.

  Om de huidige situatie van bijv. lockdowns de baas te worden, hebben wij regelmatig(!) (= minstens 1 x per week) de Hostie nodig.

  1. De stilte van de natuur is heilig. Zij straalt de diepste genegenheid uit. Dat is zuiver en geestelijk. Tegenwoordig kan men nog enkele uurtjes echte stilte ervaren vroeg op zondagmorgen, vooral tijdens lockdowns. Op de hoogten van de Ardennen en vooral in de aangrenzende besloten valleien kan men onvergetelijke momenten ervaren.

 18. BISSCHOP SCHNEIDER, heeft mijn diep respect, iemand die in een regio werkt die nou niet bepaald ideaal genoemd kan worden. Ook zal ik met gebed steunen, maar hoe kunnen we een finan
  ciële bijdragen overmaken?

  Piet schapendonk

 19. @; juuls 😭

  Iemand schreef::
  De herkomst van dodelijke virussen 1918:

  In de tijd van de Spaanse griep (1918) wist men nog niets van virussen, maar wel werden kwalen bestrederi met injecties. Tijdens de eerste wereldoorlog werden Amerikaanse soldaten gevaccineerd en het gevolg was steeds ernstiger kwalen.

  De minister van oorlog rapporteerde dat er 63 doden en 28.585 gevallen van hepatitis waren. als direct resultaat van vaccinaties tegen gele koorts gedurende zes maanden. Vanaf de verplichte vaccinatie in bet leger van de VS in 1911, nam het aantal tyfusgevallen snel toe.

  Nadat Amerika in 1917 meedeed in de oorlog, steeg het aantal doden ten gevolge van tyfusvaccinatie naar bet hoogste punt in de Amerikaanse geschiedenis.

  [Nu komt het] De legerartsen wisten dat deze gevallen van ziekte en dood het Gevolg waren van Vaccinatie en waren eerlijk genoeg dit in hun medische verslagen weer te geven.

  [De aap komt uit de mouw] Toen de legerartsen probeerden de symptomen van tyfus te bestrijden met een sterker vaccin, veroorzaakte dit een ergere vorm van tyfus, paratyfus. Toen ze een nog sterker vaccin gebruikten om de paratyfus te bestrijden ontstond er een nog ergere kwaal:
  de Spaanse griep….! ! ! En hoe is Covid-19 en Corona ontstaan? Drie keer raden.

  Ook martinvrijland . NL wees daar al op.. Louis Pasteur was een oplichter..en zijn 👹theorie wordt op het huidige virus toegepast.. in zijn 🙈 benadering

 20. De bekende priester-exorcist Chad Ripperger zei tijdens een recent interview door priester Richard Heilman dat recentelijk tijdens een exorcisme met een vrouw die door Beëlzebub bezeten was de duivel klagend riep dat God hem binnenkort zijn macht ging afnemen.

  Het ging over toestanden binnen de Kerk, maar wanneer binnen de heilige Kerk de juiste orde hersteld wordt kan men er zeker van zijn dat er ook in het temporaal domein grote verschuivingen gaan plaatsvinden.

  De satanische machthebbers die een Wereldmoord betrachten via hun biologische oorlogvoering (de inspuitingen), weten zij dat hun heerschappij bijna ten einde komt en gaan ze daarom zo snel?

  De titel van de video is: “Demon Says – “He’s About to Take My Power Away.””

 21. @juul,
  Door mij gekopieerd en geplakt:
  http://www.katholiekforum.net/2021/08/17/open-brief-aan-niet-gevaccineerden/#comment-80206

  19 augustus 2021 om 07:12
  Hieronder een copy- paste van de Stand van zaken / dd 3 december 2020 /katholieke artsenvereniging Sint Lucas

  Laat ons eerst kijken waaruit zo’n foetale cellijn bestaat. Die wordt verkregen door een cel van een foetus te nemen (in dit geval een geaborteerde foetus) en deze cel te vermenigvuldigen tot meerdere identieke cellen. Deze cellen kunnen worden gekweekt en vermenigvuldigd gedurende tientallen jaren, waardoor “cellijnen” ontstaan, die vaak worden gebruikt in wetenschappelijke experimenten. Sommige van die foetale cellijnen, die inderdaad tientallen jaren oud zijn, worden aangewend voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Dit is onder meer het geval voor de cellijnen HEK293 en PER.C6. Het gebruik van deze cellen vereist dus geen nieuwe abortussen. Zij gaan terug op de abortussen die plaatsvonden in de jaren zestig, zeventig en tachtig, ongeacht het farmaceutische doel.

 22. @; juuls..

  @;juuls………..je hebt een kwaadaardige inborst.
  De waarschuwingen in de hier geplaatste profetieën van Jezus Christus..over de kwaadaardigheid van regeringen en wetenschappers wereldwijd.. leg je naast je neer en die waarschuwingen hoog-hartig negeren impliceert uiteindelijk de hel.. op deze site en elders is genoeg aangetoond.. wat het kwaadaardige uitschot van mensheid de rest van de mensheid wil aandoen.

  Google Jesaja 66:24 ..dan weet je hoe de ware christenen vol walging neerkijken op mensen als ‼️o.a. Mark Rutte en Hugo de Jonge..zo ze zich niet bekeren van hun genocide op het Nederlandse volk ..in België zijn de mis-leiders niet minder verachtelijkt..monsterlijk.
  Het is aan jezelf of jij behoort tot hen die in Openb.20:15 beschreven worden..de domme meelopers.

  De volgende profetie https://youtu.be/lyKQwU458FU ..impliceert Openb.21:27…
  Naderhand zal ik je vertellen hoe het in de hel was..(en vagevuur) ..1-SAMUEL 2:6 🤔……😎Jo.

  1. Beste Jo,

   Dan ben ik een trol en dan een meeloper. Alleen als je dezelfde denkbeelden hebt als jij dan ben je goed en denk je anders dan ben je een trol of meeloper. Het geeft meer aan hoe intolerabel bent en dat je niet wenst te spreken met anders denkenden. Net als Derks wordt je aangesproken op zaken waarvan ik vind dat ze niet kloppen of gelogen zijn. U twijfelt aan MSM? Dat mag. Maar u laaft uzelf aan diffuse nieuwsbronnen. En verwijt anderen niet verder te kijken dan MSM…. Dat vind ik triest, En dan zou ik een kwaadaardige inborst hebben?! Erg bijzonder.

 23. Het is nu óverduidelijk: @juuls WIL niet luisteren.
  Hij luistert slechts als het hem welgevallig is.
  Hij MOET ’n mol zijn (Het kán gewoon niet anders). (Net zoals Basilius minor alias Ora et labora.)
  Het enige wat wij in het vervolg kunnen doen = 100% negeren.

 24. toelichting inzake @juuls:
  Als de beheerder van de site niet ingrijpt (c.q. niet KAN/WIL ingrijpen), dan blijft alleen compleet negeren over (negeren = doen alsof wij niet gemerkt hebben, dat @juuls gereageerd heeft).

 25. Hierboven Benjamin, de pater exorcist citerend, “Demon says : He is about to take my power away.”

  Men lijkt de verklaring van de exorcist niet te doorgronden, zo te lezen aan de reacties. Maar deze verklaring moet uitermate ernstig genomen worden, beste lezers. Diverse, cruciale elementen komen samen, en kunnen de tirannieke knelgrepen van de vele maçonnieke overheden in het “Westen”, plus die van de maçonnieke paus anti-christ in het Vaticaan, in één klap ongedaan maken.

  Ten 1ste, het gehele politieke systeem vanaf de nationale toppen, en zelfs nog daarboven en daarachter in de supra nationale gremia beheerst door joodse geld baronnen, tot en met de knuppelende straat politie die de massa eronder moet houden, is naar buiten getreden. Zij verschuilen zich niet meer, maar hebben zich bekend gemaakt. Dat is nieuw, dat is niet gebeurd bij de FR revolutie (1789), noch de Rusische revolutie (1917), noch bij WO I en WO II. De overmoed van de judeo-maçonnieke elites, die 2 eeuwen voor wereld heerschappij hebben gestreden, zal stranden op toekomstige tribunalen.
  Dat systeem kreeg de wind in de rug met de komst van Luther (+1546), en het ontstaan van de eerste grote, joodse geld centra in West-Europa, Venetië, Amsterdam, Hamburg en vervolgens Londen vanaf 1690 tot 1945. Daarna nam de joodse incrowd van New York, het stokje over om een unipolaire wereld te dirigeren tot in het heden. Toekomstige tribunalen kunnen nu al lijsten opmaken van allen die zich beschäftigd hebben via de nationale regeringen, om de massa’s te bedriegen en te vermoorden. Want, hoewel velen het nog niet willen beseffen, de pijn is niets minder dan feitelijke genocide.

  Ten 2de, al enkele maanden na de start van het “vaccinatie” programma, is de oversterfte niet meer te verbergen. In NL is de oversterfte de laatste maanden en weken tot 30% opgelopen.
  30 % van de gemiddelde jaarlijkse sterfte cijfers over de afgelopen jaren. In NL gemiddeld 2900 per week, +/- 410 per dag. Vroeg of laat zal de grote oversterfte niet meer te verbergen zijn, en zullen er vanuit het wakkere deel van het publiek, vragen gesteld worden en maatregelen geëist, om de killers in dienst van de overheid, af te stoppen. De haast die gemaakt wordt, en de druk die uitgevoerd wordt om de ongevaccineerden te dwingen de gifspuit te nemen, is, ter vertraging van het moment van afrekening of om die te voorkomen. Dwz. zonder contrôle groep van ongevaccineerden, is de oversterfte niet te linken aan de “vaccinaties”, en dus niet te bewijzen.
  De angst zit er diep in bij de machthebbers. Regelrechte leugens van omkering der feiten moeten het vreselijke bedrog verbergen. Eén NL ziekenhuis directrice, ja, die uit Maastricht, heeft toegegeven dat in haar ziekenhuis, 80% van de griep opnames, dubbel “gevaccineerd” is. Elders, in de NL buurlanden, is dat gegeven al bekend, m.n. in het VK.
  In mijn eigen kring, de enige die de griep kreeg, hartje zomer, was dubbel gevaccineerd. Het immuunsysteem raakt verminderd. En hier draait het om. “Ze” hebben een medisch perpetuum mobile, in een groot deel van de mensheid ingebracht.
  De komende griep seizoenen zullen gekenmerkt worden door vooral slachtoffers met verminderde of vernietigde immuunsystemen. Iedere griep golf zal hen pakken. Het “vaccinatie” programma zit sluw in elkaar. Een medisch, vertraagd perpetuum mobile. Niet alle omvallende slachtoffers tegelijkertijd, maar mondjesmaat, op de pasmaat van het lichaam, zodat het publiek niks opvalt, en dat telkens veroorzaakt wordt door het falen van de immuniteit.

  Ten 3de, de komende maanden zullen er vele slachtoffers vallen, ook als de oversterfte op het huidige peil van 30%, blijft hangen. Maar gevreesd wordt dat de piek nog moet komen, in Januari en Februari. De machthebbers kunnen dan niet meer hun ontmaskering voorkomen. Het bloot leggen van de link tussen de gifspuit en de griep slachtoffers, wordt hun Waterloo. De grote afrekening van het gehele systeem (zie, ten 1ste) staat voor de deur. Dat zei de demon ook. De getuigenis van de pater exorcist is in hoge mate versterkt en door de huidige actualiteit, en dus des te plausibeler.

  1. Een oudste van de Aborigines in Australië, June Mills, heeft haar volk opgeroepen in een videoboodschap om terug te vechten tegen het Australisch leger dat haar volksgenoten tegen hun wil met gif ingespoten heeft.

   Dezelfde soort van psychopaten als in Australië zit hier in de Lage Landen in de machtsposities, en degenen die op het internet de propaganda van de prikpooiers helpen verspreiden maken zich schuldig aan collaboratie. Mensen moeten beseffen dat de ministers geen vrienden zijn die denken dat zij goed doen; zij zijn het kwaad en moeten zonder ophouden bestreden worden totdat zij verslagen zijn.

   Hopelijk zal de Nieuwe Wereldorde weldra ten val komen; het is goed om te bidden tot de Heilige Aartsengel Mikaël, prins van Gods engelenheir, ter geestelijke oorlogvoering tegen de slaven van de satan.

  2. 80% van de patienten op de IC zijn niet gevaccineerd, (14-10-2021). Van de patienten in het ziekenhuis die volledig gevaccineerd zijn is +80% ouder met onderliggend lijden. Van de ongevaccineerden is de leeftijd lager.
   U haalt er Maastricht graag uit zoals Derks dat ook al deed omdat die uw mening ondersteund. Maar er zijn in Nederland veel meer ziekenhuizen. Die een heel ander beeld laten zien. De verdeling tussen patienten is 50% ongeveerd. Waarmee maar weer is aangetoond dat vaccinatie zeker helpt.

   Immers 86% van de NL bevolking is gevaccineerd. 14% dus niet. Bij 10 ic patienten zou je dus 5 gevaccineerden en 5 ongevaccineerden hebben. Dus die verhouding is wel duidelijk. En dan zou je een verschrikkelijke omrekening kunnen maken naar hoe het zou zijn als we nu niet gevaccineerd hadden. Dan was code zwart al weken geleden bereikt.

 26. @:Jules van Rooyen..

  Je schreef::
  ••Diverse, cruciale elementen komen samen, en kunnen de tirannieke knelgrepen van de vele maçonnieke overheden in het “Westen”, plus die van de maçonnieke {{paus anti-christ}} in het Vaticaan, in één klap ongedaan maken▪︎

  Dat de usurpater antipaus Bergoglio “de anti-christ is” bedoelde je [natuurlijk niet letterlijk] ..de site restkerk net veronderstelt [wel] letterlijk dat Bergoglio de valse profeet is ..ofschoon Hij dat ook niet is maar maitreya, zichzelf de Christus noemende, de man in 2Thess.2:3-4, zijnde de tegenstander van de Maleachi 3:1 bode ..en wie dat is weet je ook alvast 🤭 “helaas”.

  Je kunt ook weten dat God met EEN land (in bijzonder) eerst een fundament gaat leggen ..en van daaruit verder… zoals ik al eerder aantoonde met de profetie van de heilige Hilarion uit de ‼️ 4e eeuw.. een van de “ongelovige” hierin was @:Theudmer 🤭.

  De volgende paus zou, volgens YouTube profetieën, nog erger worden dan de huidige smeerlap verrader en ziele-rover.
  En dan komt, volgens Anna Katharina Emmerick, de 🤺 man op het witte 🏇 paard, de leider van Gods leger (zonder wapens).. en wie dat is weet je ook al.
  Het paard zal wel het vliegend paard uit de hemel..van Elias zijn 🤣..😂… echte paarden stinken 😁 en dat moeten we dus niet hebben.

  Ook is er bewijs dat Lodewijk XVII Naundorff is ..@:Theudmer heeft er een hard hoofd aan, maar 💆‍♂️ helpt..ook met de “gedeeltelijke” maar toch gevallen 🙉 engelen.

  Even nog een profetie van Nostradamus..ter bemoediging 🤭 vooral voor P.D.
  ••Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ••Dichtbij de [oever] worden 3 schone kinderen (meiden) geboren.. = “”geboren””
  ••Ineenstorting ‼️ van het volk door bevoegde 💆‍♂️ leeftijd
  ••De regering in het land ‼️ verandert en !!! groeien zal een oprechter iemand.

  Zelfs P.D. zal dat in positieve stemming 😁 brengen.. over de 😎 rups die 🦋 wordt.🤭

 27. 🙈 @:juuls..

  Ja ..ik en vele anderen hier weten het beter als @:juuls ..met zijn verraderlijk en valse humanisme.
  CITAAT•• Het geeft meer aan hoe ‼️intolerabel bent en dat je niet wenst te spreken met anders denkenden.•• …dat spreken met jou is voor dovemansoren.

  De moord op vele honderden duizenden gevaccineerden ..daar sluit 🙈 jij je vooraf.. dit heeft niets met gemeenschapszin te maken ..waar die massa moordenaars zich op beroepen.

  Dat is de oorzaak van de huidige wereldwijde ellende.. men is tolerant geweest naar het kwade toe.. in Nederland waren het juist christenen (Den Uyl..van Agt etc.) ..die abortus mogelijk maakten ..iedere dag worden er meer dan 90 ongeboren afgeslacht.. middels de ondertekening {bij de gratie Gods} 😱 van de koninklijke familie ..inmiddels [meer] dan 1.000.000 sinds die genadevolle toestemming van ex koningin Beatrix én wordt voortgezet met Willempie Alexander. Jezus Christus heeft belooft een nieuwe adel in het leven te roepen.. dus weg met de huidige koninklijke verraders.

  En dan maar verontwaardigd zijn.. door de regering en media als hun genocide verweten wordt.

  De volgende massamoordenaar in ons midden is ook een kwestie van verraderlijk tolerantie {{https://www.nu.nl/economie/6157366/bill-gates-pompt-miljoenen-in-nederlandse-websuper-picnic.html?commentId=a4c7ce77-a0d7-4cb4-83b7-6553b970d07e}} ..wat een goed mens is toch die Bill ..ook koopt hij alvast de grond op van “half ” Amerika om straks zijn slaven daarop te kunnen hoeden, drijven😱 wat zal 👹 blij zijn met zo’n ijverige dienaar.

 28. @@@

  Een voorbeeld van verontwaardigde regerings[mis]-leiders https://youtu.be/Zx8DGwiR7bY ..in een profetie op YouTube wordt vooruitgezegd dat vaccinaties meer slacht-offers zal veroorzaken dan de komende 3e wereldoorlog..men kan dan “gerust” spreken van een vaccinatie-holocaust met meer doden dan de holocaust in de 2e wereldoorlog.

 29. (Zie mijn bijdrage hierboven)
  Het hier bovenstaande klopt feitelijk niet, beste Jo.
  De abortus wetgeving is er door gedrukt door het kabinet Den Uyl, een socialist van gereformeerde huize, met een gezin van 7 kinderen. Hij was het lijdend voorwerp van de drammer, de joods socialistische minister Ed van Thijn. Deze is tijdens de oorlog gered, als ondergeschoven kind, in een gereformeerd boeren gezin in Friesland.
  De grote tegenspeler was de katholieke CDA justitie-minister Van Agt. Deze heeft er alles aan gedaan om de abortus wet te verhinderen. Dat betrof het schandaal van de Bloemenhoeve kliniek, waar abortussen klandestien en illegaal werden uitgevoerd. Het begin van de zelfmoord van het NL volk, terwijl de meerderheid van de mensen indertijd tegen was, meer dan 60%.

  Tenslotte nog een punt dat je veronachtzaamd.
  OLH in de hemel, pardonneert veel van de mensheid. Als een zondig volk 10 rechtvaardigen telt, stort Hij niet het hele volk in de totale vernietiging.
  Ninivee is een voorbeeld, afgezien van Zijn uitspraak hierover in de Heilige Schrift. (Tegenwoordig ligt daar de stad Mosoel)
  Sodoma is het tegengestelde voorbeeld. Enkel de familie van Lot was nog rechtvaardig, de rest van het volk, totaal verrot. Lot met zijn dochters werden gered, door te vluchten naar de bergen. Maar van Sodoma is niets meer over, totaal verbrandt in helle vuur, de plek is voor eeuwig onvruchtbaar, de plek waar nu de Dode Zee is, en waarin geen planten, noch vissen leven.

  In onze tijd, ondanks de alom tegenwoordige haat tegen alles dat Christelijk is, ondanks de vreselijke abortus en euthanasie praktijken, ondanks de gender ideologie, ondanks de pogingen tot vernietiging van het gezin, ondanks de Vaticaanse wantoestanden, zijn er nog in alle Westerse landen, grote minderheden van vele, vele serieuze en praktizerende katholieke en protestante Christenen.
  Zij bidden gestaag door, en hopen dat het lot van Sodoma hen bespaard te blijven. Het laatste woord over het lot van Europa en Amerika, is nog niet gezegd !!

 30. Aan Jules van Rooyen..

  Ezechiël 3:19 is, was van toepassing op Van Agt.
  Joop Den Uyl ‼️ dreigde Van Agt de wetgeving open te gooien …en toen had van Agt moeten zeggen: dan kom je mij op je weg tegen, en als hij dan “ontslagen” werd dan had hij zijn eigen ziel gered.

  Nu heeft hij een compromis gesloten met het kwade.. en heeft hij te vrezen voor zijn ziel. Een meisje of een vrouw die zich het kind laat wegnemen is altijd schuldig.
  Men wilde humaan zijn tegenover vrouwen die in het duister hun kind lieten weghalen of het zelf deden.. maar dat is een valse humaniteit.
  Deze [valse] 👹humaniteit heeft in deze, onze hendendaagse tijd enorme proporties aangenomen.

 31. (zie mijn reacties hierboven)
  U gaat te snel door de bocht, beste Jo.
  Tav. van de katholieke CDA justitie minister Van Agt, nog het volgende.
  De persoonlijke, politieke krachtsverhoudingen binnen de regering waren min of meer in evenwicht. Maar binnen de regering kon Van Agt een wetsvoorstel van de regering niet tegenhouden. Ook kon hij een wetsvoorstel vanuit het parlement niet voorkomen, door het verraad van de grote CDA fractie.
  Daar lagen de moeilijkheden.

  In het parlement kreeg de katholieke Van Agt geen steun, omdat de CDA fractie, onder leiding van de vrijmetselaar en latere premier Lubbers, vòòr de abortus wet zouden stemmen. Dat is ook gebeurd. Lubbers heeft zelfs mede parlementsleden van katholieke huize, maar niet behorend tot de CDA fractie, en die “tegen” waren, onder zware druk gezet, om ook vòòr de abortus wet te stemmen.
  De stemverhoudingen lagen scherp tegen elkaar aan.
  Met man en macht, moest de wet er door gejast worden. Hoofdschuldige was de vrijmetselaar Lubbers.

  Van Agt leeft nog, hij is praktizerend parochiaan van de kerk op de Heilige Landstichting. Hij werd niet uitgenodigd op de begrafenis van Joop den Uyl, enkele jaren terug. De twee stonden door de abortus kwestie, plus de rest, op “non-speaking terms”.

  Lubbers is enkele jaren terug overleden. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan.
  In het parlement lagen de verhoudingen door Lubbers, ten nadele van pro-life militanten. Niet in het volk of in de achterbannen.
  De CDA fractie pleegde op het moment van stemmen verraad aan hen, en aan een meerderheid van het NL volk. Het ontbrak Van Agt, op het cruciale moment aan politieke steun. De loge broeders slaagden erin, op cruciale plaatsen door te breken in het cordon sanitaire taboe van de abortus !
  Van Agt is de enige politicus die nog steeds waardering ervaart van de gewone mensen in het volk.

 32. Aan Jules van Rooyen..

  Even wat gegoogled….

  Citaat:
  De politieke lading van het dossier kwam tot uitbarsting in 1974 en 1976 toen sluiting dreigde van de gedoogde Heemsteedse abortuskliniek Bloemenhove. Minister Van Agt gaf het Openbaar Ministerie opdracht op te treden vanwege het afbreken van zwangerschappen boven de 12 weken. Een Kamermeerderheid was zeer ontstemd. Uiteindelijk moest Van Agt in mei 1976 inbinden, maar trad hij niet af. ‼️{Hij verklaarde aan te blijven, om zijn handtekening aan de wet te kunnen onthouden als het initiatiefvoorstel van VVD en PvdA werd aangenomen}.

  Dus inderdaad 🙈 door de bocht 🙉.. 🤫
  Op Jesaja 11:3 moet ik dus nog wat meer oefenen …dus excuus ..biechten doe ik later..na de helletocht 1SAMUEL 2:6

 33. @Jo,
  De precieze feiten was ik vergeten (en zelfs nú nog) kan ik het mij niet herinneren.

  Het is echter niet voor niéts, dat ik al pakweg 40 jaren op de Christen Unie stem.
  Echter, Dries van Agt is óók niet schoon: inzake Israël was en IS dhr. Van Agt fervent voorstander van de Palestijnen (met toentertijd Yasser Arafat als leider) en dus zware tegenstander van Israël.

  1. “De ChristenUnie (afgekort: CU) is een Nederlandse politieke partij en heeft een christelijk-sociale signatuur.” (wikipedia) en op de website: “Geef geloof een stem.”

   Nergens staat geschreven dat zij een christelijke unie zijn, want dan zouden zij zich christelijke unie noemen. De benaming “christen-dit-of-dat” wordt uitsluitend gebruikt door degenen die de Kerk willen schaden. En natuurlijk wordt altijd het sociale vermeld alsof christendom anders asociaal zou zijn. Dan rest nog de vraag welke stem men aan het geloof wil geven. Willen zij missioneren dan moeten zij dat gewoon doen. Niet dus. Zij willen als het er op aankomt alleen maar sociaal zijn en alles goedkeuren dat geen fysieke of maatschappelijke pijn doet. Heeft uw ziel een wereldse stem nodig? Het geloof belijden op een gewone dagdagelijkse wijze, met kleine beetjes aanvoeren zoals men baby’s slechts kleine hapjes tegelijk geeft. Dat gaat ver boven de politiek. Dat interesseert hen niet.
   Hetzelfde voor de CDnV in Belgie, totaal verouderde communistische rommel. Dateert minstens nog van de Franse revolutie. Weg ermee!

   En als reactie gaan ze bij kerknet weer eens schrijven dat ze aan de zoveelste vernieuwing toe zijn. Wedden?

   1. Verdraaid, je hebt gelijk, beste Eric. Hetzelfde geldt het ‘CDA’. Daar is weinig Christelijks aan, denk ik. Ik irriteer me echt aan de farizeeërs. Nep-mensen zijn het.
    Zulke partijen zijn in wezen vergaarbakken van Christenen ten behoeve van de politiek; de stemmers zitten zo als vissen, gevangen in de fuik van de ‘nep christus-liefhebbende partij’. En kunnen de mensen geen kant meer op. Gevangen door de politiek hebben ze hun stem weggegeven. Hun stem behoort Eén, en dat weten ze, horen ze te weten. De aarde is van de duvel, dat kan men weten. Meewerken eraan is niet slim. Verzamel immers schatten in de Hemel, niet op aarde. En schatten verzamel je door je medemens lief te hebben als ware hij God.

    Ze hebben het nóóit over het wérkelijk Christendom. Liefde voor elkaar. En dankbaarheid voor het leven zelf. Dankbaarheid jegens de schepper.

    Ze leggen alleen maar de nadruk op het ‘rentmeesterschap’, de vossen.
    Maar de liefde hebben zij niet. En men kan alles hebben, maar wie de liefde niet heeft; het ware niks.

 34. @eric-b-l,
  De CU is absoluut geen ideale partij, maar op welke partij kan ik dan nog stemmen?
  Ik hou mij open voor élk reëel advies.

 35. @; eric-b-l…@:P.Derks.

  De christenunie steunt het vaccinatiebeleid en zijn dus mede-plichtig..het beste is nergens meer op stemmen ..doe ik al jaren niet meer..ik stem op de toekomstige Monarch..jullie toch ook zeker ?! 😉 ..wie het ook is 🤫.

  En wat Israël betreft: dat is door de zionisten gestolen..de kabaljoden de Illuminati-vrijmetselarij..Ezau..maar in de eindtijd zal Jacob.. Israël weer bezitten.
  Zie o.a. henrymakow • com …

 36. @Jo,
  Ik had nog nooit zo’n site gezien.
  Via die site kan ieder willekeurig persoon ’n website starten.
  Dus, U bent in een perfecte val gelokt … en U bent erin gestonken.

 37. Aan P.Derks..

  Over welke site heb je het ? over henrymakow com ?
  Het huidige Israël heeft alles met de Rothschilds te maken en de Illuminati-vrijmetselarij kijk maar op de site van franklinterhorst.. in zekere zin een fan van Israël.

 38. @Jo,
  Ik was absoluut niet duidelijk genoeg.
  Ik had het inderdaad over de site henrymakow com
  Ik had nog nooit zo’n site gezien.
  Via die site kan ieder willekeurig persoon ‘n website starten.
  Dus, U bent in een perfecte val gelokt … en U bent erin gestonken.

 39. @:P.Derks..

  Niets aan de hand P.Derks..dat is een service die sites aanbieden dat je via hun ook zelf een website kun starten ..althans ik heb het vaker gezien.
  eric-b-l zal er misschien meer over weten.

 40. @Jo,
  Bedankt voor Uw (voorlopig?) antwoord.
  Ik schrok al en heb die site meteen verlaten.

 41. @; P.Derks..

  Wat geef je toch voor een verwarde reactie-s 🙉
  Ter compensatie een juiste visie van de site henrymakow.com (via google translate) ..en heeft martinvrijland nl gelijk ….De Illuminati-vrijmetselarij beheerst links zowel als rechts.

  Als het gaat om de covid-zwendel, zijn ‼️zogenaamde “conservatieven” zoals Viktor Orban bijna net zo slecht als de communisten. 
  In het pre-covid-tijdperk onderscheidden de regeringen van Polen en Hongarije zich van hun buren in de Europese Unie met hun bezwaar tegen massa-immigratie, homoseksuele indoctrinatie en inmenging in wetgevingszaken. Dit was echter een truc om de steun en het vertrouwen van hun overwegend conservatieve christelijke bevolking te winnen en hen kwetsbaarder te maken voor de covid-zwendel.

  door CR
  (henrymakow.com)

  Slechts de helft van de Poolse volwassenen is gevaccineerd, maar de regering bespreekt openlijk vaccinpaspoorten en afsluitingen voor regio’s met hoge infectiepercentages naarmate het aantal “gevallen” in heel Europa toeneemt. 
  Ook wordt er wetgeving ingevoerd om werkgevers in staat te stellen de vaccinstatus van werknemers te eisen en worden niet-gevaccineerde soldaten gedwongen om op eigen kosten wekelijkse covid-tests te ondergaan .

  Hongarije heeft maskermandaten hersteld en dwingt alle gezondheidswerkers om covid-boosterschoten te nemen , en premier Viktor Orban zinspeelt op ‼️verplichte vaccinatie: “Uiteindelijk zal iedereen moeten worden gevaccineerd; zelfs de anti-vaxxers zullen beseffen dat ze ofwel laat je vaccineren of sterf.

 42. @..@..@;

  Met andere woorden Victor Orban is net zo een verrader als Mark Rutte..de volgende passage zegt genoeg….trouwens ook Putin is voor geen ‼️cent te vertrouwen. 😱
  Dit was echter een ‼️truc om de steun en het vertrouwen van hun overwegend conservatieve christelijke bevolking te winnen en hen kwetsbaarder te maken voor de covid-zwendel.👹

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht