Eindtijd en eindspel

Twee iconische beelden uit de 21ste eeuw. De Twin Towers op 11 september 2001 en de brand van de Notre Dame  op 15 april 2019 in het begin van de Goede Week. Zeer sterke gebouwen, zeer sterke balken en zeer snelle ontvlammingen.

 

Na 11 september 2001 bespeurden vele judeoprotestanten en joden “tekenen aan de wand”. Een groot conflict in het Midden Oosten was te verwachten. Leek dat niet op de eindstrijd tegen Amelek (Iran?) door de Bijbel voorspeld? Vrijwel dadelijk werd de zaak echter afgeleid naar Afghanistan. Irak kwam aan de beurt in 2003 en daarmee kwam Iran weer in het vizier. Weer keken vele judeoprotestanten en joden uit naar een grote ontvlamming. Onder Trump (2017-2020) hadden twee van hen sleutelposities: Pence (vice) en Pompeo (BZ). Ze geloven allebei in de “rapture”, nl. dat bij de eindstrijd Jezus naar Israël zal terugkeren en de “getrouwen” direct ten hemel opnemen. Een overtuiging waar geen enkele serieuze bijbelse basis voor bestaat.

Eretz Israel gezien door de zionisten cf  Yinon plan 1982

De Rumsfeld doctrine (foto gepubliceerd in 2005) met de toen geplande “balkanisering” van het Nabije Oosten.

Andere tijden…

Deze herindelingen zijn gelukkig niet doorgevoerd ondanks regionale oorlogen en “regime change“. Een wonder. Syrië is na 10 jaar oorlog blijven bestaan. De Amerikanen trekken zich deels uit het gebied terug om zich meer te concentreren op het Verre Oosten. Een “venster van mogelijkheden” is gesloten. Israël en de Amerikaanse neoconservatieven hebben hun plannen drastisch moeten bijsturen.

Maar de wereldagenda is ook bijgestuurd. We leven nu in de tijd van de pandemie of plandemie. Iedere dag horen we dat een terugkeer naar vroeger onmogelijk is, ook omwille van de klimaatmaatregelen die op ons af stormen. Maar die steeds verder gaande controle, de pasjeswetten, de apartheid (vax en niet vax), afzonderlijke lock-downs… is dat niet een teken aan de wand? Is dat niet een “teken van het Beest”, het teken dat je moet hebben op je handpalm “om te kunnen kopen en verkopen”? De meeste judeoprotestanten en joden zullen dit wegwuiven. De meeste katholieke en moslimleiders ook. Dit zijn maatregelen voor ons welzijn, hier is geen kwaad opzet te onderkennen…

Zo zie je dat mensen enkel acht geven op tekens als ze in hun denkraam passen. De grote ironie is dat Israël zichzelf nu ziet als het modelland voor de pandemie. Het is het meest gevaccineerde land (3X). Het hield deze week een oefening om voorbereid te zijn op een volgende uitbraak: de “Omega”-oefening. De joodse CEO van Pfizer Bourla prees het al op 27 februari: “Israël is het labo van de wereld“. In plaats van eerste wereldmacht eerste wereldproeftuin. 

Moslims en pre-conciliaire pausen

De eindtijdverwachtingen van joden en christenen zijn in dit forum al heel dikwijls ter sprake gekomen. Maar hoe kijken moslims er tegen aan? Hun verwachtingen lopen op een aantal belangrijke punten parallel met die van de Katholieken van voor Vaticaan II. De Jamaicaanse Koran-kenner Imran Hosein is een scherpzinnige observator van het wereldgebeuren. Zijn opstellen vind je in pdf op: http://imranhosein.org

Hij behandelt in dit verband ook enkele hadiths (uitspraken van Mohammed die door medestanders zijn doorgegeven).

De Koran beschrijft hoe de dam die Gog en Magog tegenhoudt, al in de tijd van Mohammed geopend wordt. De zwaarste vernielingen zijn nog niet losgebarsten. Dat zal pas gebeuren in de tijd dat de joden terugkeren naar “de stad” (= Jeruzalem). Ze zullen terugkeren en het Heilig Land aanslaan. Dat is echter een val die voor hen gespannen is. Ze zullen daar hun triomf beleven en zelfs de nieuwe wereldheerser (de Antichrist of Daijal) installeren. Alleen de rechtschapen niet-zionistische joden zullen bij de eindafrekening gespaard worden.

Gog en Magog zijn twee concurrerende krachten die alles en iedereen dreigen mee te slepen. Moslims zagen daar na de Tweede Wereldoorlog en de erkenning van Israël de twee concurrerende blokken in, het kapitalisme en het communisme. De twee krachten zijn alleen schijnbaar aan mekaar tegengesteld maar slagen er in om mensen tegen mekaar op te zetten. De twee krachten zijn allebei fundamenteel atheïstisch. Nu is Rusland niet meer communistisch maar de Koude Oorlog tussen de blokken loopt gewoon door, er zijn zelfs meer militaire provocaties dan vroeger.

De pre-conciliaire pausen hebben in feite net hetzelfde gezegd. De heilige paus Pius X antwoordde in 1904 aan de zionist Herzl: “Non possumus“. We kunnen de toewijzing van het Heilig Land aan de joden niet steunen, het behoort aan verschillende godsdiensten.

De pre-conciliaire pausen hebben herhaaldelijk communisme EN liberalisme veroordeeld meestal in dezelfde encycliek. Wie kan nu nog stellen dat liberalisme niet atheïstisch is? Denk aan de “woke”-agenda, het totale relativisme en de ontkenning van fundamentele waarden en gegevenheden (man, vrouw, moederschap, heiligheid van het leven).

De drie wereldrijken

Hosein Imran haalt dat uit de hadiths. Het eerste wereldrijk uit de eindtijd duurt enkele eeuwen en situeren de hadiths in het hoge noorden voorbij de (door de Arabieren) bevaren zeeën (= Groot-Brittannië?). Het tweede eindrijk duurt korter, zowat een eeuw, en is te situeren nog verder waar de zon ondergaat (=Amerika?). Het derde eindtijdrijk is van korte duur en situeert zich in het kerngebied zelf (=het herstichte zionistische Israël?).  Aan het einde daarvan ziet hij een ontvlamming in het Midden Oosten, een opstaan van de Antichrist, een wereldbeweging, een tegenbeweging enz.

In het eerste ziet hij dus het Britse rijk. De duur bedroeg enkele eeuwen (Elisabeth I of Cromwell tot 1914). Het Britse rijk laat de woeker de vrije loop. In 1694 wordt een “centrale” bank opgericht. Die is in de handen van grote bankiers en dient niet om het land op te bouwen (zoals bij Colbert in Frankrijk, Bismarck in Duitsland..) maar om risicovolle en zeer speculatieve koloniale ondernemingen (Oost-Indische Compagnie e.a.) te financieren en verzekeren en het land in staat te stellen oorlogen te voeren zonder dat het regime daarbij ten onder gaat.

De moslims en de Katholieke Kerk hebben altijd de woeker veroordeeld. Het calvinisme heeft die genormaliseerd. Met de Franse Revolutie is dan in katholieke landen de laatste rem daarop weggevallen.

Balfour Declaration

 

Het Britse rijk is onheilspellend omdat het vrijwel vanaf het begin de terugkeer naar en de toewijzing van het Heilig Land heeft ingeschreven. Dat gaat terug op de deal tussen dictator Cromwell en Menasseh ben Israël in 1655. De joden mochten in Londen weer officieel zaken doen en Menasseh bracht dan zijn collega-bankiers uit Amsterdam mee, marranen uit Portugal en Spanje. Cromwell erkende het streven naar een herstichting van Israël. Hij hoopte op die manier de eindtijd te bespoedigen. De uitvoering werd in 1917 vastgelegd in de Balfour Declaration gericht aan Lionel Walter Rothschild. Uit erkentelijkheid zullen de Amerikaanse joden lobbyen om de VS in 2017 bij de oorlog te betrekken. Zo keren de kansen maar ook die van het Britse rijk…

Het tweede rijk

Niet het oog van de Drie-ene God maar het oog van de elite, het maçonnieke symbool op het dollarbiljet

Het tweede rijk is het Amerikaanse imperium en omvat nauwelijks een eeuw. Dat loopt van 1918 tot 11 september 2001. In feite is pas in 1945 de overdracht volledig. De VS levert dan de helft van de industriële productie in de wereld en legt de dollar als de reservemunt van het wereldsysteem op. Waarom laat Hosein het eindigen op 9/11? Het imperium is dan nochtans op zijn hoogtepunt, het is de enige supermacht in de wereld.

9/11 is voor Hosein en vele anderen het scharniermoment dat duidelijk maakt dat de globalisten en de internationale diepe staat de macht in de VS overnemen. Hosein ziet 9/11 als een valse vlag. De beste behandeling daarvan vind je in de video van Laurent Guyénot van september 2021. In dit artikel geeft hij de korte inhoud ervan weer https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-monde-entier-vit-sous-l-emprise-d-un-mensonge-entretien-avec-Laurent-Guyenot-sur-le-11-septembre-66116.html

Er is het niveau van “inside job” (de inslag in het Pentagon op 9/11) maar er zijn diepere niveaus. Het is zoals bij Russische poppetjes, je draait er één open en je ziet er nog één en nog één..

Vanaf 9/11 hebben de globalisten – tot de kern ervan behoren o.a. de anglo-zionisten – de boel overgenomen. De VS blijft nog in enkele zaken soeverein. Ze hebben de wereldreservemunt en kunnen onbeperkt (?) geld bij drukken, de defensie-uitgaven opdrijven, basissen openen… Maar hier komt verandering in volgens Hosein (opstel van 2005).

De end game

In de periode van het derde eindrijk, dat met 9/11 doorstart, zal volgens Hosein (opstel 2005) de dollar vervangen worden. Gratuite bewering? Nee. In augustus 2019 bij een bijeenkomst van de grote centrale bankiers van de wereld kondigt Carney (ex- Bank of England) dat voor de stabiliteit van de wereldeconomie de dollar dringend vervangen moet worden door een elektronisch betaalmiddel, uit te geven en te controleren door de centrale banken. Daar zullen verschillende munten (euro, yen, yuan..) een wegingsfactor hebben en het aandeel van de dollar daarin zal sterk verminderen. Alleen ontbrak het nog aan een aanleiding om dat door te voeren, zo sloot hij onheilspellend af.

Carney, duivel-doet-al in Davos, in de pauselijke Raad voor Inclusief Kapitalisme en gangmaker voor het groene bankierskapitalisme in Glasgow 2021. Ondertussen schrijft hij nog een boek over de waarden voor deze tijd.

Dit derde wereldrijk loopt nu. De spelers zijn de internationale diepe staat met het militair-industrieel-media-farma-ICT-banking-think tank-complex , de Wereld Gezondheidsorganisatie, RESET, Agenda 20/30, Bilderberg, Vaticaanse Raad voor een Inclusief Kapitalisme, Glasgow COP enz. Dit rijk zal een kort leven beschoren zijn. Niet zozeer omdat in het Midden Oosten de eindstrijd zal ontbranden. Het is eerder een roekeloos en meedogenloos eindspel. Dat zijn de laatste kapitale zetten in het spel waarbij  de “heren van deze wereld” (N.T. !) nog zo veel mogelijk stukken graaien: tastbare zaken (grond, land, ertsen, water..)Sauve qui peut.. Een wereld met plaats voor veel minder bewoners die in penibele omstandigheden zullen overleven. Maar Besos van Amazon zal het overschot wel opvangen in werkkolonies op Mars, zo verklaart hij deze week.

De nieuwe economie is er één van certificaten en de handel en zwendel erin. Maar er zijn ook grondstoffen nodig: zeldzame grondstoffen voor het oneindige aantal batterijen en devices. De batterijen voor de elektrische auto’s, voor de al maar uitbreidende smart devices waarmee u zich telkens zult moeten legitimeren en die u legitimeren (uw km-credits, uw rijgedrag, uw bonus-malus, uw vaccinatiestatus, uw bezochte internetsites..) en verder ontelbare batterijen voor energieopslag van panelen- en windmolensparken.

Ook hier laat Carney zich niet onbetuigd. Hij zit achter de GPPP, de Global Public Private Partnership. Dit kreeg een doorstart in Glasgow 2021. Landen, landenorganisaties, IMF, Bank van de BRICS en multinationale ondernemingen zullen de zee- en oceaanbodems verkavelen om er grondstoffen af te schrapen. Die technologie zal de zeeën nog meer vervuilen en de visstapel nog meer uitdunnen dan nu het geval is.

Foto van “peacegeeks.org”. 10000den kinderen slaven in de coltanmijnen in Kongo. Die voorzien 60% van de wereldproductie. Zelfs de hele wereldproductie van drie jaar is onvoldoende om het wagenpark van bv. Duitsland in één keer te vergroenen. Dankzij deze kind-slaven kunnen de Greta Thunbergs en Anuna Dewevers zichzelf bij hun acties met hun smart devices uploaden en aan bevriende journalisten doorsturen. Daarom dus maar de oceaanbodems afschrapen… Daar is massa’s coltan. 

Joden en niet-joden

Imran Hosein kent de Talmoed (de “mondelinge Thorah” genoemd of de uitleg van de rabbi’s over de geschreven Thorah) in tegenstelling tot de meeste moderne christenen. Hij weet dat in de Talmoed de niet-jood er enkel is om de jood te dienen in het beste geval. In het slechtste geval schakelen de niet-joden mekaar uit. De Talmoed uit de eerste eeuw beschrijft al hoe Edom en Ismael mekaar zullen uitroeien. Edom is Rome, later de Katholieke Kerk en nu het grotendeels atheïstische Westen. Ismael is de Arabieren en bij uitbreiding de moslims. De oorlogen tussen het Westen en moslimlanden in de laatste 20 jaar, zo vele judeoprotestanten en joden hebben zich daaraan opgetrokken.

Dispuut tussen katholieke theologen en rabbi’s in de Middeleeuwen (bron Wiki). Zo was er één onder de heilige Lodewijk IX in Parijs in 1232. De middeleeuwers wisten in tegenstelling tot de moderne christenen wat er in de Talmoed staat.

 

Het derde wereldrijk (vanaf 11 september 2001) had moeten leiden tot een (kortstondige) triomf van Israël als wereldmacht. De pathetische globalist, de jood Attali (kingmaker van de Franse presidenten) verkneukelde er zich in: “Jeruzalem als hoofdstad van de wereld.” Er werden grootse plannen ontvouwd voor de Derde Tempel, die op de plaats van de Rotskoepelmoskee moest komen. De details waren vastgelegd: de juiste rode vaarzen en vaten voor de rituele offers. De vrijmetselaars, “zonen van Hiram” (de eerste architect van de tempel), zoals ze zich noemen, keken reikhalzend ernaar uit.

De herschikking van het Midden Oosten is echter niet helemaal uitgekomen. De “heren van deze wereld” hebben blijkbaar ook het uitverkoren land voor schut gezet. Het is niet zozeer de alles overheersende wereldmacht geworden zoals Hosein in 2005 dacht maar de wereldmodelstaat en carcerale proeftuin van de plandemie-experimenten (genetische MRNA-medicatie, lock-downs, sociale disciplinering, digitale passen enz.). Ook Charles Michel van de EU ziet het bij de pandemie zo:Israël is ons model.” Vergeet dus China dat ons als model opgedrongen zou worden zoals vele alternatieve websites klagen. Charles Michel durft het eigenlijke model te noemen.

Eindtijd of eindspel

De “eindtijd” is een metafysisch gegeven voorbij onze beperkte horizon maar we kunnen het als christenen niet helemaal negeren. Het “eindspel” is een wereldlijke bedoening om te grabbelen wat nog kan, een cynisch en soms chaotisch machtsspel. Soms kruisen die twee. God heeft uiteindelijk het laatste woord. We citeren nog Bergoglio met een voorlopig laatste woord. Hij verklaarde deze week luidens de Vaticaanse pers:

“The reality we knew before the pandemic was that wealth and economic growth were reserved for a minority while millions of people were unable to meet the most basic needs and lead a dignified life,” Francis said, “a world in which our Earth was plundered by a myopic exploitation of resources, by pollution, by ‘disposable’ consumerism, and wounded by wars and experiments with weapons of mass destruction.”

“Return to normal would also mean a return to old social structures inspired by self-sufficiency, nationalism, protectionism, individualism and isolation,” he added, “and excluding our poorest brothers and sisters. Is this a future we can choose?”

Mooi verpakt komt het hierop neer: volop gaan voor groene economie, groene spiritualiteit en groene opvoeding en dan komt er een betere wereld…

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

17 commentaren op “Eindtijd en eindspel

 1. We moeten oppassen dat we in de wereldpolitiek of religieuze revoluties een teken zien van een eindtijd. Toen Jezus verrezen was vroegen zijn elf apostelen; Heer wanner komt ge terug? En de Heer zei, het is niet aan u om tijd te weten van mijn wederkomst, maar jullie gaat heen en verkondigt het Evangelie aan gans de schepping. wat is dan de opdracht van de kerk, naar tekenen zien? Of het Evangelie verkondigen. Dit laatste is wat de Heer wil. We moeten dus doen wat de Heer wil!! Dit waren zijn laatste woorden voor hij opgenomen werd in de hemel. Dus ze moeten heel belangrijk zijn. De mens wil altijd weten wat de toekomst brengt, ikzelf maak mij daar niet druk om. God heeft de geschiedenis in handen, hij weet en ziet alles. Laat dat voldoende zijn.

 2. De vernoemde Entrückung c.q. opname in de link in mijn vorige reactie betreft feitelijk hetgeen in de Waarschuwing gebeurd.
  De opname, Entrückung van de gemeente is een uitvinding van de evangelische christenen. Die betreffende persoon in die link is half evangelisch, half katholiek, althans die indruk krijg ik.. ze krijgt ook informatie van Maria.

  Deze sola Scriptura christenen veronderstellen 😱 dat ze met ziel en lichaam opgenomen worden in de hemel nog vóór de Wederkomst van Jezus Christus.. en om daarna terugkomen om op aarde met Jezus Christus (te Jeruzalem) te regeren..

  Het 6e zegeloordeel als [vóórlaatste] oordeel betreft de Waarschuwing.. en daarin wordt alleen de ziel in zijn geestelijke vermogens opgenomen ..het lichaam blijft op aarde maar is tegelijkertijd natuurlijk toch verbonden met de geestelijke vermogens in zijn doorgang https://youtu.be/ptDXDhJybFU in de eeuwigheid

  1. @ Jo
   Ben je weer aan het dwepen met het “Boek der waarheid” van MDM? Je weet dat dit een valse zieneres is.
   Hier wordt ik echt misselijk van.

 3. @: Marie-Elisabeth ..

  Het is je eigen vooroordeel waar je misselijk van wordt.. projectie noemen ze dat.. en dan krijg je ook nog bijval van P(apegaai) D. ..die last had van een IQ black-out..

  1. @Jo,
   Er is één groot verschil met een papegaai: ’n papegaai aapt alleen na.
   U dient dus alweer iets ánders – iets wat nóg kinderachtiger is – te verzinnen.

    1. Beter:
     Maar, @Jo, iets ánders verzinnen moet voor Ú geen probleem enkel probleem zijn.

 4. @: Marie-Elisabeth..

  Daarbij.. Marie-Elisabeth, .. de bovenstaande linken hebben niets met MDM te maken ..dus hoe kom je erbij…en die P(apegaai) D. ..maakt zich al helemaal belachelijk.

 5. @Derks : Je zou beter ophouden om wantrouwen te bespelen op bezoekers van dit forum. Je jaagt mensen gewoon weg, en dat is je doel. Je bent duidelijk een gefrustreerde Nederlander die beter daar kan blijven.

  1. @williy,
   Zoals ik al eerder memoreerde: ik verdenk U ervan ’n EU-spion te zijn.

   1. @williy,
    U heeft ’n zeer simpele (waarschijnlijk conform Uw hersencapaciteit) strategie: verdeel en heers.

    1. Naamscorrectie :
     @willy,
     U heeft ‘n zeer simpele (waarschijnlijk conform Uw hersencapaciteit) strategie: de verdeel en heers-strategie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht