Moeten we vandaag nog wakker liggen van de uitspraken van de H. Paulus over vrouwelijke onderdanigheid? 

Deze zondag was het weer zover. Parochiepriesters in ons land wrongen zich in allerlei bochten om de lezing uit de brief aan de Efeziërs (5, 22-33) “uit te leggen”, waarin de Heilige Paulus gehuwde vrouwen oproept tot onderdanigheid aan hun man. Priesters probeerden dit op krampachtige wijze te “plaatsen in de tijd”, terwijl er eigenlijk geen reden is voor vrouwen om zich in deze tekst gediscrimineerd te voelen. Integendeel, een beetje verder roept de H. Paulus mannen op om hun vrouw lief te hebben, zoals Christus de Kerk heeft liefgehad en Zich heeft overgeleverd om haar te heiligen: m.a.w. mannen worden opgeroepen om net zoals Christus hun leven op te offeren voor hun vrouw. Het valt hierbij op, dat hedendaagse priesters dit laatste stukje tekst niet proberen te “plaatsen”. Er zijn namelijk geen machtige lobby’s om de opofferingsplicht van de man, die ook als seksisme kan worden geïnterpreteerd, aan te klagen. Integendeel, de slogan “vrouwen en kinderen eerst” is in onze Westerse en Christelijke cultuur sterk ingebakken. Dit werd onder andere aangetoond door de buitenproportionele overlevingscijfers van vrouwen en kinderen tijdens de scheepsramp van de Titanic in 1912, terwijl ze eigenlijk een minderheid vormden onder de passagiers en bemanning. 

Deze heldhaftige opofferingsdaad van Westerse mannen bij de Titanic-ramp staat in sterk contrast met de overgrote aandeel jonge mannen in de vluchtelingenstroom uit Afghanistan. Journalisten moeten zelfs extra moeite doen, om een paar vrouwen en kinderen strategisch in beeld te krijgen, zodat ze niet helemaal door de mand zouden vallen wanneer ze het hebben over “kwetsbare” vluchtelingen uit dit land.  Het is alvast interessant om te zien hoe Afghaanse mannen in de fleur van hun leven er geen moeite mee hebben om vooral aan zichzelf te denken of zelfs op vertrekkende vliegtuigen te springen, terwijl hun vrouwen, zussen en kinderen alleen achter moeten blijven in een situatie van extreem patriarchaal geweld. Wat een helden zijn dit toch….

Opoffering en onderwerping aan familiale belangen blijven dus een moeilijk punt, ongeacht het tijdperk of de omringende cultuur. Gehuwden, die hun verbintenis nog ernstig nemen, weten echter maar al te goed, dat hun individuele wensen of belangen ondergeschikt moeten blijven aan deze van het koppel en het gezin, indien zij willen slagen in hun relatie of opvoedingsproject. Extreem individualisme is de doodsteek van elke vorm van samenleven, of het nu gaat om een koppel, gezin of gemeenschap.  De brief van de H Paulus aan de Efeziërs is dus geenszins op simplistische wijze te interpreteren en al zeker niet door mensen die zich verontwaardigen over de anti-egalitaire splinter in zijn brieven, maar de balk van onderdanigheid in onze huidige maatschappij niet willen zien. Zijn we in onze maatschappij dan echt zo breeddenkend en vrij?

Zijn we vandaag niet onderdanig aan een medische dictatuur, die beweert ons te beschermen tegen een “dodelijk virus” met allerlei absurde regels, beperkingen en dubieuze vaccins, maar het wel aanvaardbaar vindt om transseksuele kinderen hormonaal te laten behandelen of zwakkeren te euthanaseren of te aborteren? 

Zijn we vandaag niet onderdanig aan een migratiebeleid, georganiseerd door personen die heel goed zijn in politiek correct denken, maar er duidelijk geen graten in zien om “politiek incorrecte” mensen massaal te importeren die geen moeite hebben met vrouwelijke onderdanigheid, homofobie, (seksueel) geweld of religieus extremisme? 

Zijn we vandaag niet onderdanig aan een modernistische Katholieke Kerk, die met zijn Tweede Vaticaans Concilie vrijdenkend en modern beweert te zijn, maar zich volkomen intolerant opstelt tegenover groepen die haar experimenten niet zo geweldig vinden? En indien we het toch over vrouwen hebben, zijn we niet te onderdanig aan “breeddenkende”, doch domme clerici in het Vaticaan, die het verschil niet kunnen zien tussen de Moeder Gods en de heidense godin Pachamama? 

Zijn we vandaag niet onderdanig aan een geseksualiseerde maatschappij, die geen respect heeft voor vrouwen, mannen, hun relaties of biologische identiteit? Vinden we het niet “normaal”, dat het huwelijk vandaag maar een vod papier is, vooral bedoeld om het bezoek aan de notaris niet te complex te maken? Vindt de Kerk het niet normaal dat koppels, die zich tegenwoordig voor een Christelijk huwelijk aanbieden, al lang samenwonen? Zijn wij niet onderdanig aan het feit dat mensen nu wegwerpmateriaal zijn geworden?

Zijn we niet onderdanig geworden aan een kindonvriendelijke maatschappij, waarbij baby’s en kinderen urenlang worden gedumpt in crèches en opvangcentra, terwijl ouders zwoegen om hun huis af te betalen? Moeten onze kinderen niet onderdanig zijn aan kapothervormde schoolsystemen, waar ze tot werknemers op maat worden opgeleid, die vooral de heersende ideologie niet tegenspreken? En dan heb ik het nog niet over de kinderen uit gescheiden gezinnen zonder vaste thuis. Wie luistert er naar deze jeugd, of moeten ook zij niet onderdanig zijn aan het individualisme van hun ouders? 

Zijn we vandaag niet onderdanig aan een economisch systeem, dat mensen maar als consumenten ziet en werknemers als menselijke grondstoffen? Zijn we niet onderdanig aan een geglobaliseerde zakenwereld, die ganse industrieën in één regio kan afbreken, om ze in een ver land met minder strenge sociale of milieuwetten weer op te bouwen? Zijn we niet onderdanig aan de onmenselijke dogma’s van het neoliberalisme, die een religie op zich geworden is? 

Zijn we niet onderdanig geworden aan allerlei ideologieën, die ons via de media met de nodige morele superioriteit door de strot geramd worden?  Zijn we niet onderdanig aan het vingertje van journalisten, fact checkers, opiniemakers of politici, die ons zeggen wat we moeten denken? Worden we niet verondersteld te zwijgen in ons eigen belang, om niet het etiket “extreemrechts” of “complotdenker” te krijgen? Bestaat er nog überhaupt een recht op vrije meningsuiting?  

Zijn we niet onderdanig geworden aan corrupte wetenschappers, die beweren onafhankelijk te zijn, maar in de praktijk overladen zijn met belangenconflicten, of het nu gaat om de financiering van hun onderzoek of hun eigen carrière-ambities.Toch geeft men hen het recht om de politiek mee te bepalen inzake gezondheid, klimaat en milieu. Om maar niet spreken over de alomtegenwoordigheid van sommige “wetenschappers” in de media. 

Zijn we niet onderdanig aan onbekwame politici: vriendjes, zoontjes of dochtertjes van, die ons geld verkwisten voor hun eigen belang en zich het recht toe-eigenen om onze vrijheden en (sociale) rechten op allerlei manieren te beknotten?  Laten wij ons land niet bevriezen door chanteerbare politici, die liever porno-actrices achternalopen, dan zich te focussen op hun plichten? Zijn wij niet onderdanig aan een machtsapparaat, dat niet eens in staat is om de eigen burgers te ondersteunen bij een natuurramp?

Wanneer men al deze voorbeelden van onderdanigheid opsomt, is er helemaal geen reden om zich nog te ergeren aan de H Paulus in Efeziërs 5. Is vrouwelijke “onderdanigheid”, m.a.w. ingaan op de wensen van de persoon die je liefhebt en die jou liefheeft, trouwens zo onderdrukkend? Ik denk het niet. In een Christelijk huwelijk, dat met wederzijdse toestemming wordt aangegaan, gaat deze zelfgave trouwens in beide richtingen. Geen reden dus om in een politiek correcte kramp te schieten.

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

32 commentaren op “Moeten we vandaag nog wakker liggen van de uitspraken van de H. Paulus over vrouwelijke onderdanigheid? 

 1. Ik heb in deze maatschappij totaal niet de indruk dat de vrouw een onderdanige rol zou hebben, of dat de grote apostel Paulus dat ooit zou geleerd heeft. Vele vrouwen in Paulus bediening speelden een grote rol, er was zelfs een vrouwelijke diaken in de door Paulus gestichte kerken. Maar de vrouw wil nu gelijkwaardig zijn met de man en dit op alle gebieden. Ze willen baas zijn over eigen buik. Ze willen heersen over de man, en daar gaat het fout. Voor Paulus was man en vrouw binnen de kerkgemeenschap gelijk. Alleen ze mochten geen lering geven, daar knelt het schoentje. Dit was natuurlijk typisch Joods, maar in het Jodendom van Jezus tijd hadden de vrouwen totaal geen rechten, ook niet in het huwelijk, de man was baas, en dat heeft Paulus herdacht. Ieder man en vrouw moet binnen het huwelijk elkaar liefhebben en geven waar ieder recht op heeft. Ik doe dat met m’n vrouw ook, en die is zeer tevreden, ik ben dan ook een hele brave.

 2. Ik lees je graag, Katharina. Vlot geschreven, gedreven en onderbouwd. Heel anders dan menig schrijfsel hier. Jouw pleidooi voor vrijheid van meningsuiting kan ik alleen maar toejuichen. In mijn jeugd kon ik daar alleen maar van dromen. Thuis mocht ik niet denken dat ik het beter wist dan ‘de grote mensen’, en op school kreeg ik ooit een nul op het examen godsdienst omdat ik zei dat ik dat niet geloofde, van dat op het water lopen. Maar bon. De vrouw in de katholieke kerk. Ze loopt achter, Catharina, hoe je het ook draait of keert. Geen enkele organisatie, firma of bedrijf zou het nog kunnen maken om vrouwen expliciet van de hoogste posten statutair te weren, Verwijzen naar de Taliban zou te gemakkelijk zijn (hiermee is het wel gebeurd natuurlijk) maar de wortels van het christendom liggen in dezelfde gronden. Vrouwen zwijgen, zorgen en dienen. Dienen. En dat manlief je daarvoor op de handen draagt is mooi meegenomen. In veel delen van de wereld slaan die handen het dienen er gewoon in. Goed, ter zake nu. Vrije meningsuiting. Dit forum staat inderdaad bol van het extreem rechtse paranoïde complotdenkend gedachtegoed. De opwarming van de aarde bestaat niet, het corona virus is een uitvinding van de Chinezen, de wereld is 4000 jaar geleden ontstaan, en overal ter wereld verschijnen Maria’s in allerlei gedaantes en zijn er angstwekkende profetieën over ondergang en ellende. Mag ik, Catharina, mijn recht op vrije meningsuiting gebruiken om hier te poneren dat deze niche van diepgelovigen meer weg heeft van een psychiatrische instelling dan van een open gespreksforum tussen andersdenkenden?

  1. Het klopt dat er op dit forum heel wat “exotische” meningen aan bod komen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om zo min mogelijk in te grijpen in de commentaren, om net te protesteren tegen de macht van de censuur in de huidige media. Trouwens, waarom zouden we ons na al de onzin, die tegenwoordig via de reguliere media verspreid wordt, nog zorgen maken over mensen die geloven dat de aarde 4000 jaar oud is? Leven en laten leven, zou ik zeggen. Misschien klinkt dit als een psychiatrische instelling, maar kan men nog beweren dat de bredere maatschappij psychisch gezond is?

   Wat betreft de rol van de vrouw in de Kerk. zijn clerici dan echt zo machtig als feministen beweren? Ik zie vooral een clubje voor machteloze, castreerde venten, die zo angstig zijn dat ze vervallen in banaliteiten. Een minderheid durft nog zijn nek uit te steken, vaak met ernstige gevolgen voor hun positie. Als vrouw ben ik helemaal niet jaloers op onze mannelijke priesters. Integendeel. Een titel maakt je niet noodzakelijk machtig of invloedrijk. Trouwens, politieke eisen komen vaak in pakketten. Zij die lobbyen voor vrouwelijke priesters zijn dezelfden die de Kerk momenteel afbreken met allerlei andere experimenten. Het zou dus autodestructief zijn om hier steun aan te verlenen.

 3. De vrouw is verplicht om te gehoorzamen aan haar man in zijn legitieme verordeningen en de man is verplicht om zijn vrouw en kinderen op ’s Heren weg te leiden en hen te beschermen tegen bedreigingen, desnoods met fysiek geweld. Het is eenvoudig om te verstaan; dat modernen in spastische krampen schieten wanneer zij met het natuurrecht geconfronteerd worden manifesteert de onnatuurlijke geestesgesteldheden waarin de moderne westerling gekneed is door de gerevolutioneerde samenleving.

  De huisvader is de koning van het gezin, de vrouw de koningin; de koningin usurpeert niet het gezag van de koning, en de koning moet de koningin met hoffelijkheid behandelen, in gedachten houdend dat een Vrouw de Godmens gebaard heeft Die de mensheid bevrijd heeft uit de greep van het infernaal serpent. Zo eenvoudig is het. Er zijn er die door sofisterij en langdradige woordenmengsels eenvoudige waarheden willen verduisteren omdat zij die waarheden verachten.

  De man was eerst, en de vrouw werd geschapen van een rib uit de zijde van de man; de volgorde is duidelijk, en iedereen behoort de aangetoonde natuurlijke hiërarchie te respecteren, en het Nieuw Verbond heeft die natuurhiërarchie niet afgeschaft. Mannen die van het huisgezin een diarchie willen maken zijn gefeminiseerde mannen die de verantwoordelijkheden van het vaderschap afwijzen.

  Germaanse vrouwen zijn speciaal susceptibel voor het feminisme omdat het Germaans ras bijzonder strijdvaardig is en zij die raciale erfenis ook in zich dragen. De oude sagen vertellen over schildmaagden die de wapenen opnamen en die gingen vechten zoals krijgsmannen, wat de genoemde Germaanse strijdvaardigheid weergeeft. Op zich is de strijdvaardigheid in Germaanse vrouwen geen moreel kwaad, maar die valt in moreel kwaad wanneer zij, door de psychologische oorlogvoering van de Rothschildse schaduwdynastie, ontaardt in opstandigheid jegens het patriarchaal gezag, in feminisme dus.

  De ondermijning van het vaderlijk gezag in het huisgezin staat ook in de bredere context van de gezagscrisis in het Westen. De absentie van vlot en heilsgericht bestuur wordt gemaskeerd met een republikeins labyrint van zich achter complexe bureaucratie verstoppende oligarchie. Ik moet niks horen over “de cijfers zeggen dit” en “de statistieken zeggen dat”; wat ik wil zien is eenvoudigweg het volgende: Een leider die God in de hemel vreest en de helm van zijn volk is, die kerken en kloosters bouwt voor de godsdienst, de landbouw en de economische zelfsufficiëntie in het algemeen van het volk bevordert, de schedels breekt van de vijanden zijner volk en die vlees en bier geeft in de medehal aan zijn krijgsmannen die voor hem vechten. Zo eenvoudig kan het leven zijn wanneer een land niet onder de tirannie van een clandestiene satanische wereldregering zucht.

  Naar beneden de goddeloze pygmeeïsche boekhouderkes, opwaarts de godvrezende barbaar.

  1. Katharina, ik had van jou een degelijker antwoord verwacht, maar wat die Theudmer vervolgens schrijft bevestigt alleen maar mijn opinie. Zielig.

   1. Een goed geschreven artikel Katharina.
    Frank wat je schijft over dat diepgelovigen meer weg hebben van een psychiatrische instelling?

    Als katholiek moeten we ons niet focussen op wat anderen zeggen of doen, als katholiek moeten we kijken wat we zelf zeggen en doen en ons afvragen zijn onze woorden en handelingen ten gevolge van het goede of van het kwade, komen ze van de Heilige Geest (goede) of van het kwade/zonde in onszelf? We hebben ons contemplatief in de wereld, kerk, internet als katholiek ons te gedragen, dat wil zeggen één met God en niet met de gekte of het kwade van de wereld.

    Wat je verder schrijft dat de vrouw in de katholieke kerk, achter loopt? Ik denk dat je je daar heel erg in vergist. Ik wil je graag de woorden delen die Paus Johannes II ooit geschreven heeft over vrouwen. Ik heb nog nooit in de geseculariseerde wereld zo respectvol en dankbaar over vrouwen horen spreken. Daar kan de duistere lege wereld waar vele mannen en zelfs vrouwen, de vrouw alleen maar ziet als lustobject en speelgoed nog iets van leren.

    Woorden van Paus Johannes Paulus II aan de vrouwen:

    Dit woord van dank aan de Heer voor zijn heilsplan met betrekking tot de roeping en opdracht van vrouwen in de wereld, is tegelijkertijd een oprecht woord van dank aan vrouwen, aan iedere vrouw, voor alles wat zij vertegenwoordigen in het leven van de mensheid.

    Dank aan jullie, vrouwen die moeder zijn! Jullie hebben mensen in jezelf beschutting geboden in een unieke ervaring van vreugde en barensnood. Deze ervaring maakt van jullie tot Gods eigen glimlach omwille van het pasgeboren kind, de glimlach die de eerste stappen van jullie kind begeleidt, die het helpt groeien, en die een anker is wanneer het kind zijn weg zoekt op de reis van het leven.

    Dank aan jullie, vrouwen die echtgenote zijn! Jullie verbinden jullie toekomst onherroepelijk met die van jullie echtgenoten, in een verhouding van wederzijds geven ten dienste van liefde en leven.

    Dank aan jullie, vrouwen die dochters zijn en vrouwen die zusters zijn! In het hart van het gezin en van de gehele samenleving brengen jullie de rijkdom van jullie gevoeligheid, jullie intuïtie, jullie edelmoedigheid en trouw.

    Dank aan jullie, vrouwen die werken! Jullie zijn aanwezig en actief op ieder levensgebied; sociaal, economisch, cultureel, artistiek en politiek. Op deze manier leveren jullie een onvervangbare bijdrage aan de ontwikkeling van een cultuur die rede en gevoel verenigt tot een levensmodel dat altijd openstaat voor het gevoel voor het ‘mysterie’, tot de vorming van economische en politieke structuren die de mensheid steeds meer waardig worden.

    Dank aan jullie, gewijde vrouwen! In navolging van het voorbeeld van de grootste onder de vrouwen, de Moeder van Jezus Christus, het Vleesgeworden Woord, hebben jullie jezelf in gehoorzaamheid en trouw opengesteld voor de gave van Gods liefde. Jullie helpen de Kerk en heel de mensheid om een ‘huwelijksrelatie’ met God te ervaren, een relatie die op magnifieke wijze de gemeenschap tot uitdrukking brengt die God met zijn schepselen wenst te beleven.

    Dank aan jullie, alle vrouwen! Voor het simpele feit dat jullie vrouw zijn! Door het inzicht dat zo bijzonder is aan jullie vrouwelijkheid, verrijken jullie het verstaan van de wereld en helpen jullie menselijke betrekkingen eerlijker en authentieker te maken.

    Ik weet natuurlijk dat alleen een woord van dank niet voldoende is. Helaas zijn wij de erfgenamen van een geschiedenis die ons tot op hoge mate heeft bepaald. Overal en altijd hebben deze omstandigheden een obstakel gevormd voor de vooruitgang van vrouwen. De waardigheid van vrouwen is dikwijls niet erkend en hun voorrechten ontkend; vrouwen zijn vaak verbannen naar de marges van de samenleving en zelfs gereduceerd tot dienstbaarheid.
    Dit heeft vrouwen gehinderd om werkelijk zichzelf te worden. Het is zeker geen eenvoudige zaak om de schuld hiervan aan te wijzen, maar als objectieve schuld, in het bijzonder in bepaalde historische context, ligt bij een niet gering aantal leden van de Kerk, dan spijt mij dat heel erg. Mag dit berouw van de kant van de gehele Kerk leiden tot een hernieuwde inzet om trouw te blijven aan de evangelische visie. Waar het gaat om de bevrijding van vrouwen van iedere vorm van exploitatie of overheersing, bevat het evangelie een altijd relevante boodschap die teruggaat op de houding van Jezus Christus zelf. De heersende normen van zijn tijd negerend, behandelde Jezus vrouwen met openheid, respect, acceptatie en tederheid. Op deze manier eerde Hij de waardigheid die vrouwen altijd hebben gehad volgens Gods plan en in Zijn liefde. Als wij naar Christus kijken aan het einde van dit tweede millennium, ligt het voor de hand onszelf af te vragen: hoeveel is er naar deze boodschap geluisterd en ernaar gehandeld?

    Mijn woord van dank aan de vrouw is aldus tegelijk een hartgrondig appel dat ieder, al het noodzakelijke doen om de vrouw het volledig respect voor haar waardigheid en rol terug te geven.
    Moge Maria, Koningin van de Liefde, waken over de vrouwen en hun missie in dienst van de mensheid, de vrede en de verbreiding van Gods Koninkrijk!

    Met mijn zegen.
    Vanuit het Vaticaan, 29 juni 1995, op het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus.
    Johannes Paulus II

   2. Allé, de volgende “Staf De Laet” is weer verschenen… Volk dat zich Katholiek noemt maar niet eens meer gelooft in de mirakelen van Jezus Christus. Geeeeuuuww…

   3. @Frank Dierickx,
    U zit maar nét enige weken op deze site. En tóch kunt U ’n grote mond nú al niet laten.
    Wat zoekt U hier? U bent hier niet op straat, waar de grootste mond vaak de winnaar is.

 4. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk.

  Kan en mag de Kerk zulke teksten nog laten voorlezen? Zijn ze in de loop van de geschiedenis niet veel te vaak gebruikt om de vrouwen ‘onderdanig’ te houden? Getuigt Paulus hier niet van een aanstootgevend gebrek aan respect voor de vrijheid en de waardigheid van de mens, en van de vrouw in het bijzonder?

  Laten we maar meteen toegeven: ja, de tekst van Paulus is in de geschiedenis vaak misbruikt om een patriarchaal rollenpatroon te bevestigen waarbij de vrouw in een positie werd geduwd van onderdanigheid en gehoorzaamheid aan de man die het ‘gezinshoofd’ was.
  Zo’n visie op het huwelijk heeft vandaag alle geloofwaardigheid verloren, en terecht.

  1. @ Irma,
   misschien wil u zo goed zijn even te mijmeren over bepaalde gebeurtenissen sedert een aantal jaren, vooral in Amerika, maar het kan net zo goed bij ons.

   Een groepje Pro-Life mensen van verschillende leeftijd staan rustig te bidden nabij een van de meer dan tweehonderd abortusklinieken in de USA. Plots komt er met wild kabaal een bende goddelozen aangelopen die de brave mensen beginnen te slaan en hun spandoeken te vernielen. Het kan ook gebeuren dat de politie de biddenden meeneemt naar het bureau op klacht van de directie van de abortuskliniek.

   Bij welke groep mensen denkt u dat de vrouwen kans hebben om slaag te krijgen ?
   Bij de aan God getrouwen die altijd blijven bidden, of bij de goddelozen met hun ononderbroken woede tegen Pro-Life ( Voor het Leven ) ?

   1. Helaas, beste Irma, de feministische tijdgeest heeft U kennelijk klem gezet.
    De bekende Efese brief 5 : 22-33, van St. Paulus, heeft enkele generaties vrouwen sinds de cultuur-marxistische revolutie van de jaren 1960, op zijn zachtst gesproken, in verwarring gebracht. De brief vormt ook het Epistel van de katholieke huwelijks mis van altijd. De tekst was in die tijd geen probleem.

    Nu kunnen huwelijks kandidaten, zelf teksten uitkiezen voor de moderne huwelijks mis, desnoods met zelf verzamelde teksten. Meestal slaan die teksten zelfs niet op het huwelijk.
    Of daarmee een betere start gemaakt wordt, is nauwelijks nog een vraag, gezien de echtscheiding percentages de afgelopen decennia.

    In vroeger tijd was de Efese brief geen probleem, want de hiërarchie binnen de liefde in het huwelijk vormde ook geen probleem. Die is immers natuur getrouw. De hele natuur, is doordrenkt van hiërarchie. De Schepping is perfect, de Schepper heeft aan alles gedacht.

    Als de liefde Gods zegen krijgt voor het altaar, dringt de heiliging van het sacrament als vanzelf naar binnen in de harten, hoofden en zielen. En die loopt langs de voorgebakken lijnen van de menselijke natuur, van mannen en vrouwen in liefde verenigd, maar wezenlijk verschillend.

    Zij verschillen wezenlijk van aard, maar blijven complementair. Meisjes zijn geen jongens, vanaf de wieg is dat onbetwistbaar een gegeven. De duivelse, cultuur-marxistische insteek ontkent dit met het argument van “opvoeding” en dwang. Zij beoogt de verschillen uit te buiten, door het echtpaar tegen elkaar uit te spelen, en de vrouw tegen de man op te zetten, met valse argumenten. Man en vrouw zijn niet gelijk, totaal verschillend, fysiek en psychisch, maar zij zijn wel gelijkwaardig. Het feminisme is de grote ontkenning, de kanker van harmonie in het huwelijk.

    Daarmee is het feminisme wellicht de grootste bedreiging tegen het het gezin, het geloof en de beschaving.
    Het onderlinge, complementaire evenwicht tussen man en vrouw, past naadloos aan elkaar, als ware het een sluitstuk op de loop van een kanon.
    Als het op echte liefde aankomt, heeft zij totaal geen interesse in autoriteit, noch in gezag of autonomie. Zij wil tegen een schouder aan kunnen leunen. En maak mij niet wijs, beste Irma, dat die schouder U een worst zal wezen. Iedere vrouw zoekt instinctief, tastbare bescherming en steun, in een gevaarlijke wereld.

    In de jonge jaren is dat de vaderrol, overgenomen door manlief als de tijd rijp is. Vaders en dochters zijn ook zo op elkaar afgestemd. Dochters zijn oogappels, en het kost moeite om dochters “weg te geven” aan een vreemde man !!!

    De vrouw rekent niet, zij weegt niet af, zij ruilt in ; zij ziet af van haar autonomie, in ruil voor zijn liefde, zijn trouw, zijn kracht, zijn inventiviteit, en bescherming. Voor haar is dat de win win situatie, zodat zij haar zorgend oog voor het belangrijkste na God, kinderen, huis en haard, kan reserveren. Doe daarmee niet denigrerend, beste Irma. De vrouw heeft daarmee het beste, belangrijkste deel te pakken, want waar doen wij mannen het anders voor !!

    Moderne vrouwen die daarvan afzien krijgen later de grootste spijt, te laat als een herstart niet meer mogelijk is. De wereld blijkt haar te complex, te veel “a men’s world”, niet haar wereld, van gezag, autoriteit, stroperige relaties en streberige “carrières” !
    Zij laat die graag voor wat het is. Zij laat die graag over aan mannen. Daarom zijn er bijna geen vrouwen in echte top banen te vinden, want verreweg de meeste vrouwen willen dat helemaal niet, het grote geheim van de “HR banen markt”.

    1. Nietzsche zei het korter:
     ‘Het geluk van de man is “ik wil”, het geluk van vrouw is “hij wil”.

     1. @Yukio

      Wikipedia:
      Nietzsche studeerde korte tijd theologie aan de universiteit van Bonn, maar verloor zijn geloof en stapte over op filologie, waardoor hij zijn kennis van de klassieke literatuur kon verdiepen. Hij vervolgde die studie aan de universiteit van Leipzig. Tijdens zijn studies ging hij één of meerdere keren naar bordelen waar hij syfilis kreeg. Wat volgens sommige bronnen tot zijn latere krankzinnigheid leidde.

      Vanaf 1875 raakte Nietzsche in een intellectuele en emotionele crisis. Zijn enthousiasme voor Wagner en Schopenhauer begon af te koelen. Tijdens de Richard-Wagner-Festspiele van 1876 ergert Nietzsche zich aan de banaliteit van het theater en het publiek. Zijn vroegere omarming van Wagner slaat om in vijandschap.

      In gewone woorden:
      Nietzsche geloofde niet in mensen + Nietzsche geloofde niet in God.
      Anders gezegd: hij geloofde niet; er is grote kans dat hij zichzélf niet eens geloofde, wat tot krankzinnigheid leidde.

      Als Nietzsche normáál was geweest, had hij moeten zeggen:
      ‘Het geluk van de man is “zij wil”, het geluk van vrouw is “hij wil”.

      @Yukio, gelooft Ú zichzelf?

 5. In alle tijden behoudt God Zich een “rest-volk”, een klein en schijnbaar onbeduidende kleine groep die nochtans zwaar wordt beproefd.
  “Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen. Hij heeft ons geslagen, Hij zal ook onze wonden verbinden. ” — Hosea 6:1.

  Bij hen is de gewelddadigheid minimaal,
  en dat des te minder naargelang zij de Tien Geboden ernstig trachten te respecteren.

  In de prefatie van de Latijnse H.Mis bidden we altijd in stilte innerlijk mee met de priester:
  “Het is waarlijk passend en rechtvaardig, recht en heilzaam, dat wij U altijd en overal dank zeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onze Heer, door wien de engelen uw majesteit loven.

  De goddelozen geraken niet verder dan het socialisme en de moderne christenen geraken tegenwoordig niet meer verder dan de goddelozen . . . omdat zij allen liever geen respect betonen aan God en Hem dus ook nooit van harte dank zeggen, evenmin God danken door Christus onze Heer.

  Daardoor krijgen de duivels vrij spel, en daardoor groeit de chaos en het geweld, zowel met feminisme als zonder feminisme.

 6. @eric-b-l, prima reactie van U, vooral dat wij van harte God behoren te danken voor en door Christus onze Heer (minstens tijdens de offerande) (vaker bedanken – zoals thuis – is natuurlijk welkom).

 7. Aanvulling op hierboven, met een cruciaal woord :
  lees de tweede regel in de tweede alinea van onderen, “……………………in ruil voor zijn liefde, zijn trouw, zijn kracht, durf en inventiviteit, en bescherming……………..”

 8. @; Irma nav. {26 augustus 2021 om 15:17},

  De Latijnse vertaling van Jeremia 31:22 in de voetnoot luidt: •De vrouw zal de man [om]geven• maar is toch vertaald met: •De vrouw ((de jonkvrouw Israëls))..keert terug tot haar man• ..Israël dat zal terugkeren tot God.

  In de voetnoot staat dat het een onzekere vertaling is van een bedorven (beschadigde) tekst.
  Zou de Latijnse vertaling toch de juiste vertaling zijn dan zou je kunnen zeggen dat de betekenis —-van het scheppen van een nieuw geslacht– betekent dat er een nieuw geslacht komt met een andere mentaliteit. Dat nieuw geslacht komt er door het 6e zegel reinigingsoordeel want in Jeremia 31:22+ wordt verwezen naar de messiaanse eindtijd en zijn tijdperk van Vrede, Openb.20.
  Jules van Rooyen bv. heeft “alleen” oog voor het nieuwe testament, … maar heeft geen oog voor Openb.20 in het oude testament.. 🙈 dus is het tijd voor de oogarts.🤓.

  De vrouw zal dus de man omgeven of liever gezegd: omhullen ..want de man wil aan de vrouw [deel]hebben .. dat impliceert dat de man de [ware] kunst moet verstaan van de juiste dynamische overgave aan de vrouw…en de vrouw de juiste dynamische toeneiging tot de man.
  In de volgende link: https://youtu.be/AP_5oqYGHFI ..zie je de verkeerde ziekelijke overgave aan de vrouw ..terecht krijgt hij een klap voor zijn kanis ..ofschoon de vrouw zich eigenlijk niet moet “verwaardigen” om naar de man te slaan.. en zo zijn er nog meer van zo’n dergelijke filmpjes op YouTube.

  Die jongen maakt zich tot een schandelijke kwezel en zijn vriendin tot een afgodische godin.
  Men knielt alleen voor de Drie-Ene God en de Moeder van de Heer.. maar niet om de vrouw ten huwelijk te vragen. Die vrouw wil hem nog bij zijn schouders nemen opdat hij niet (afgodisch) voor haar knielt.. ik denk dan ook dat ze zich schaamt en haar respect tot nul zakt.
  Ook is het walgelijk om zoiets in het openbaar te vertonen…dat meisje of vrouw begrijpt in iedergeval dat de man zich verlaagd in zijn mannelijkheid..en op andere video’s zie je dat vrouwen snel maken dat ze wegkomen.. vol plaatsvervangende schaamte voor die man.

  Maar ook de vrouw verlaagt zich door zich niet fatsoenlijk te kleden maar uitdagend.. daarin wordt ze niet tot een zegen ..maar bewerkt ze verderf..zelfs eeuwig verderf ..terwijl zij eigenlijk het leven moet voortbrengen..dat is dus de verkeerde dynamiek naar de man toe.

  De vrouw in onze tijd heeft de mogelijkheid om elk beroep wat de mannen beheersen zelf ook eigen te maken.. en onafhankelijk van de man zijn, op dat punt hoeft ze niet meer tegen de man op te zien..zoals in het verleden ..ze kan “zelfs” meer “scheppen” dan de man en dat is kinderen voortbrengen.. ofschoon natuurlijk niet zonder de man.🤗
  De huidige vrouw moet dus actief zelf opzoek naar de prins 🤭 op het witte paard..en niet wachten op de geridderde kwezel.
  Anna Katharina Emmerick ziet een (prins) man op een wit paard als leider van het strijdend (biddend) leger van God.
  Een prins maar toch in het begin “afhankelijk” van 3 vrouwen.
  Nostradamus ziet het zo:: (ook Teresa Higginson, te googlen) …
  ▪︎Aan het einde van de Var (oorlog) verandert de Almachtige.
  ▪︎Dichtbij de oever !!! worden [3] schone “”kinderen”” geboren.
  ▪︎Ineenstorting van het volk (Nederland) door bevoegde leeftijd
  ▪︎De regering in het land verandert (wordt katholiek) en groeien zal een oprechter iemand..= de 😎 prins 🤴op het witte paard van Anna Katherina Emmerick.
  Zo zal het zijn.

  1. @Jo,
   Het is niet nodig om te zeggen, dat U en ik het zelden met elkaar eens zijn.
   Dat is gewoon ’n feit..
   Ik weet niet of ik U blij maak. Maar, in DIT geval denken wij precies hetzelfde.

 9. Neen, want IEMAND moet als gezinshoofd functioneren en de eindbeslissing nemen indien er na overleg met de echtgenote niet tot een akkoord zou kunnen gekomen worden. Er zijn geen twee kapiteins aan boord van één en hetzelfde huwelijksbootje als het niet wil zinken. Uiteraard verdient het aanbeveling om in gemeenschappelijk overleg tot een akkoord te komen indien het huwelijk wil blijven duren op lange termijn, wat toch de bedoeling is. Want men men kan maar één enkele keer TROUW-en maar later nog vaak wettelijk “huwen” wat niet hetzelfde is als “trouw-en? ” LGTBABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-gedoe en dol feminisme staat haaks op wat de Bijbel verkondigt als wegwijzer.

  1. Het gaat nog veel verder, beste Huisvader, U heeft gelijk, maar er zitten enkele gestoorden hierboven te kwaken, hetgeen afbreuk doet aan dit voortreffelijke Katholieke forum.
   Zij dienen gestopt te worden, maar de redactie grijpt niet in !

   Ook Lotje, doet in al haar ijver en onschuld, ongewild geweld aan de geschiedenis over paus JP II, de Paus van de Indianen tooi, de dansjes in zwart Afrika, de Paus die de Koran kuste en de moskee in Rome bezocht, zijn schoenen uittrok, ja, de moskee van de gewelddadige, bloed vergietende islam. Die paus had geen boodschap aan de lange historie van gewapende strijd van zelfverdediging, tegen de islam, aan de Europese zuidkust.
   Paus JP II wist kennelijk niets af van de Pauselijke legers en marine schepen, bij de slag van Lepanto, geholpen door de Oostenrijkse keizer.
   Die lange gewelddadige historie is kenmerkend voor de islam, in haar poging van verovering van de wereld, te beginnen tegen Europa.

   Nu in Kabul, in Afghanistan, met de Taliban, blijkt dit weer overduidelijk. Paus JP II was joods en “vriend” van de Poolse communisten, in de vroegere Sovjet Unie. Hij kon ook vrij het land in en uit reizen. Hij was ook de vriend van zijn voorganger, de joodse vrijmetselaar en praktizerend homosexueel Montini, alias de desastreuze Vat. 2 paus Paulus VI, die de waarheid afschafte, en het monopolie daarop van de katholieke Kerk.

   Men klaagt nu over de Paus Franciscus, maar deze kopieert in vele opzichten zijn voorganger JP II. Deze laatste was zelfs nog een graadje erger, met zijn ultra oecumenisme, tot uiting komend in de “multi religieuze” bijeenkomst van Assisië. Hij ageerde typisch joods-maçonniek met Assisië : streef naar een verdeel en heers “melting pot”, ter overheersing van de talmoed sekte.
   Of dat erachter zat weten we niet. Maar deugen deed hij niet, en hij was zeker geen heilige. De feiten spreken voor zich. In Assisië werden afgoden op altaren geplaatst, gevolg van zijn idee, dat de waarheid en de goedheid in al die godsdiensten bestaan, want de Kerk ziet daarin de weerschittering van Christus waarheid. Voorts, de samenwerking tussen de verschillende godsdiensten is nodig, ten faveure van de mensheid. En tenslotte, De Heilige Geest is ook aanwezig in de niet Christelijke godsdiensten en culturen.

   Op zijn vele reizen heeft hij het zelfs gepresteerd om een beker leeg te drinken, tijdens een heidens ritueel. Dit is in conflict, met 1 Kor. 10, 20-21, “U kunt niet drinken de kelk van de Heer en de beker van demonen. U kunt niet deelnemen aan de Tafel van de Heer, en aan de tafel van demonen.”
   Voor de desalniettemin goedgelovigen, er rouleert een hele ketterse was lijst van JP II.
   Zelfs boeken zijn daarover geschreven. Hij was en is, en zal nooit heilig zijn.

 10. Aan @; Huisvader en gezinshoofd.. nav. {30 augustus 2021 om 08:03}..

  Het schijnt dat jij (u) reageert op mijn kwaken.. ((om in het nieuwe taalgebruik van J.v.Rooyen te blijven)..in een voorafgaande reactie ..wat dus het oerkwaken op het oog heeft in betrekking met het harmonieus oerkwaken tussen man en vrouw van vóór de zondeval…Psalm 45 geeft een schets van dat harmonieus oerkwaken tussen man en vrouw.. het betreft een Franse kroonprins geboren in de Israëlitische stam Zebulon-Nederland.. Jesaja 9:5.. in de eindtijd…heden.🤔
  Deze informatie is maar moeilijk te verteren voor Jules van Rooyen en zijn maatje Benjamin @: alias (e-lias 🙉) Theudmer.

  Jules van Rooyen schijnt een afvallige gelovige van dat koningschap te zijn en @: Theudmer verkondigt dwaalwegen over dat koningschap en de 🤴.
  Van de incognito (😎)–>🤴.. veronderstelt en impliceert hij dus dat hij een gestoorde is ..en dat kan dus niet op dit voortreffelijk katholiek forum.

  En daarom hier nog even een positieve vermelding over wat een profetie over de koning zegt .. namelijk dat een vrouw de koning redt 🤔..🤫..en hem daarna volgt.😂
  Dus de koning komt toch weer aan het stuurwiel van het schip ..als enige kapitein 🤗 eind goed al goed.

  1. Een huwelijk is een driehoeksverhouding met God. Dit geldt ook voor de besluiten die genomen zullen moeten worden in het belang van het huwelijk en het gezin. Afhankelijk van de talenten van de man of de vrouw zal, de een domineren in het ene geval, en in het stof bijten in een ander geval, al naar de geeigendheid van desbetreffend talent in een gegeven situatie. Dit alles is heel natuurlijk omdat de breinbedrading bij de geslachten zodanig is dat vrouwen meer empathisch/relationeel gericht zijn en mannen meer affiniteit hebben met het begrijpen/bouwen van systemen. Vooral hormoononderzoek bevestigt deze theorie: testosteron bevordert de ‘spatial systemizing’ en vervrouwelijkende hormonen bevorderen empathiserend gedrag. Mannen die per se hun wil op evidente wijze willen afdwingen, lijken daar in precies op de Taliban-mannen. Geen fraaie vertoning dus. Vrouwen die met alle geweld hun zin willen doordrijven, verliezen aan vrouwelijkheid (en zo aan aantrekkelijkheid en acceptatie in het algemeen). Een verstandige, wijze beslissing heeft daarom zowel mannelijke elemenen als vrouwelijke. Ze zijn namelijk rationeel/doelgericht (mnl) en (geordend) emotioneel/relationeel (vrwl). Rationaliteit is belangrijk om een doel te bereiken, emotie is belangrijk om voor de motivatie om dit doel te bereiken c.q. anderen mee te krijgen in een beslissing. Het domein van de vrouw is het huis het het relationele. Daarin domineert zij. Het domein van de man is de wereld en het bouwen. Daarin domineert zijn talent.

   1. Yukio, misschien valt er ook nog veel dergelijke babbel te verkondigen dat de aard van ieder kind straffend/belonend zou zijn voor dat koppel, maar het eerste doel voor dat koppel moet zijn hun kinderen recht naar God te leiden want zij zijn allen schepselen van God, ook de ouders zelf, dat is dus geen driehoeksverhouding maar nederig zich gedragen als grote en kleine kinderen die elkaar helpen om God te naderen.

    1. Dat is in ieder geval niet de katholieke opvatting van het huwelijk. Het katholieke huwelijk is namelijk een sacrament. Daar speelt God uiteraard altijd een rol.

   2. Het Huwelijk is het sacrament waardoor man en vrouw zich als echtgenoten voor God en geweten tot aan de dood verbinden, en genade bekomen om met elkander christelijk te leven en hun kinderen tot Gods eer op te brengen.

    1. Een sacrament is iets heiligs. Punt. Educatie is iets anders dan een sacrament ontvangen. Dat doen heidenen ook met hun kinderen. En trouw aan elkaar beloven is ook iets anders (dat doet men in een burgerlijke huwelijk ook).

   3. De hoofdlijn is: wie een ietsje meer geestelijke volwassenheid bezit moet degenen met wat minder geestelijke volwassenheid ten dienste staan om hem op de weg naar God te begeleiden. Dat kan alleen wanneer de iets meer geestelijk volwassene werkelijk God getrouw wil zijn. U kan dus ouder zijn van vele naasten. Een kloosterling kan zeer veel geestelijke kinderen hebben. De RKKerk is de meest vruchtbare bodem voor het geestelijk huwelijk met Jezus. Zodoende kunnen we ouders zijn en tegelijkertijd missionaris.

 11. @eric-b-l,
  Laat U zich a.u.b. niet op de kast jagen. Dat is @Yukio helemaal niet waard.

 12. @eric-b-l,
  Laat U toch niet uitdagen door @Yukio. Hij is hooguit ’n nep-R.K. gelovige (áls ie al R.K. -gelovig is).

 13. @:…

  “Een huwelijk is een driehoeksverhouding met God” ..dat heb ik ook eens gelezen van een dominee ..de bases-lijn betreft de kinderen, de man en de vrouw moeten elk toegespitst op God zijn..de driehoek is beeldspraak en heeft ook [niets] te maken met de driehoek van de Illuminati-vrijmetselarij.

  De sacramenten erbij halen wat de beeldspraak van de driehoek betreft is dan ook overbodig.

  1. Het katholieke huwelijk = een sacrament. Daarom kun je ook niet scheiden in de katholieke Kerk. Dat de ouders de kinderen in geloof moeten opvoeden (en te eten moeten geven!) is een daaruit voorspruitende verantwoordelijkheid. Protestanten hebben ook die verantwoordelijkheid, maar bij hen is het huwelijk geen sacrament. ZIe verder de Catechismus van de katholieke Kerk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht