Traditionis Custodes: laatste stuiptrekking van “rebelse” hippies in Vaticaan? 

Toen Paus Franciscus met zijn apostolische brief «Traditionis Custodes» (16 juli) aan bisschoppen de toestemming gaf om de traditionele Tridentijnse Mis aan banden te leggen, zorgde dit voor veel ontzetting binnen de Katholieke Kerk. Vooral in traditiegetrouwe kringen heerste er verbijstering na de zoveelste daad van verwerping door hun eigen leider. Bekende pauscritici noemden de Heilige Vader “anti-Katholiek” (Aartsbisschop Carlo Maria Viganò). Anderen spraken zelfs van een verlies aan geloofwaardigheid door het tekort aan respect voor de keten van tradities die ons verbinden met Christus (voormalige Curia Kardinaal Robert Sarah). 

Dynamische traditionalisten vs vergrijzende modernisten

Daarnaast is er ook de realiteit dat Katholieken, die een traditionele Tridentijnse Mis (Latijnse Mis volgens de voorschriften van het Concilie van Trente 1545-1563) verkiezen,  een jonge, dynamische groep vormen met veel roepingen. Een groeiende concurrentie voor de mainstream Kerk, die in het Westen steeds minder jongeren aantrekt.  In 2017 kwamen een vierde van alle nieuwe priesterwijdingen in Frankrijk bijvoorbeeld uit traditionalistische hoek. Ook in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Italië is traditionalisme bij jonge clerici zeer populair.  Met hun soutane vormen deze jonge priesters een opvallende verschijning in het straatbeeld. De vraag is, of het hier om een blijvende trend gaat, gekenmerkt door een generatieconflict tussen jonge Katholieken en een vergrijsde Romeinse Curia, die maar niet wil inzien dat het vaak opgedrongen modernisme van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) een achterhaald verhaal is geworden?  Of zal deze traditionalistische beweging door middel van administratieve pesterijen opnieuw krimpen, zoals sommige Curia-bonzen in het Vaticaan hopen? De toekomst zal uitwijzen of Traditionis Custodes al dan niet een laatste stuiptrekking wordt van vergrijsde hippies, die weigeren te aanvaarden dat “jongeren het niet begrijpen”. 

Normering in een normloze Kerk? 

De intolerante houding van onze Paus tegenover traditionalisten is alvast onbegrijpelijk in een Kerk die gekenmerkt wordt door grote liturgische en spirituele diversiteit. Deze diversiteit is zelfs in onze lokale Novus Ordo gemeenschappen (naar de leest van Vaticaan II) zeer zichtbaar en voelbaar. In de Brusselse Rand, waar ik woon, zijn parochies niet alleen etnisch en raciaal divers. Verschillende religieuze gevoeligheden lopen er door elkaar. Elke priester drukt er zijn eigen stempel: van ultramodernistisch tot gematigd behoudsgezind en ingetogen. Modernistische babyboomers zitten er naast demonstratieve leden van de charismatische beweging, Mediterrane oma’s, Oost-Europeanen met rozenkrans rond de pols of Afrikanen in “I love Jesus” t-shirt. Sommigen knielen bij de consecratie en communie of staan op eigen initiatief recht op intense liturgische momenten. Anderen zijn eerder minimalistisch in de fysieke uiting van hun religieuze devotie.  Bij eerste communievieringen of vormels, dragen sommige jongeren jeans, anderen etnische of traditioneel witte kledij. Er bestaat trouwens geen vaste leeftijd meer om zich te laten dopen of vormen. Toch ervaart men onder de verschillende gelovigen een grote tolerantie voor elkaars cultuur of spiritualiteit. Men kan zich daarom vragen stellen over de plotselinge behoefte aan liturgische normering in een Kerk, waar niets nog de norm is? Of moet normloosheid de verplichte norm worden? 

Afkeer voor “Eglise bisounours”

Gewone gelovigen lijken me alvast geen vragende partij voor een beperking of verbod op Tridentijnse Missen, als ze al op de hoogte zijn van deze controverse. Na de Covid crisis zijn de meeste praktiserende Katholieken al blij dat er überhaupt nog Eucharistievieringen gehouden worden en dit hebben ze in geen geval te danken aan hun ingeslapen bisschoppen. Momenteel zitten ze tijdens de zondagsmis nog gemaskerd op minstens 1,5 m van hun medegelovigen: een ware beproeving voor de eenzamen onder hen. Er bestaat bovendien een grote honger naar verdieping en sacraliteit. Mensen vandaag willen een geloof dat authentiek en onderbouwd  is, m.a.w. geen lege feel-good show of lichte ontspanning. Dat vind je tegenwoordig ook al op Facebook of Netflix. Ter illustratie: Fransen noemen de hedendaagse Kerk vaak “l’église bisounours” of de “beertjes-kerk”, een Kerk op kleuterniveau, die nergens kwaad wil zien en daarom vaak irriterend werkt. De afkeer voor deze aanpak lijkt alomtegenwoordig bij gelovigen vandaag. Zij willen substantie en geen paternalistisch gemotiveerde vereenvoudiging in de geloofsverkondiging en liturgie. 

Meer begrip nodig voor “heersende tijdsgeest” van 21ste eeuw

Er mag vanuit de kerkleiding dus wat meer respect komen voor de nieuwe “heersende tijdsgeest” van de 21ste eeuw, die de flowerpower duidelijk ontgroeid is. De wereld draait namelijk al lang niet meer rond de jeugdfrustraties van onze Paus en bisschoppen (die bekrompen Tante Non, Nonkel Pater of zelfs die Latijns-Amerikaanse dictator van vroeger zijn al lang dood, echt waar…), maar rond belangrijke nieuwe uitdagingen: geloofsvernieuwing in een geseculariseerde en diverse maatschappij, de heropbouw van gebroken gezinnen en gemeenschappen en het omgaan met een groeiende intolerantie tegen Christenen of hun waarden. Het is dus niet het moment om onze rangen te verdelen of de Kerk verder uit te dunnen. Laten we daarom als leken het goede voorbeeld tonen aan onze vastgeroeste hippies in Rome of bisschoppelijke paleizen elders op de wereld. Laten we onze Katholieke broeders en zusters de hand reiken, of ze nu traditionalistisch of modernistisch zijn. Allen zijn we geroepen om deel te nemen aan het Rijk Gods en dit kunnen we als Christenen enkel verwezenlijken, wanneer we onder elkaar solidair zijn zonder misplaatste intolerantie of veroordeling. Onze Heer zal trouwens zelf wel beslissen welke kapellen in de Kerk Hij wil zegenen of laten uitdoven. Hem hierbij forceren getuigt enkel van een tekort aan geloof en vertrouwen, zeker als dit komt van een paus of bisschop.  

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

119 commentaren op “Traditionis Custodes: laatste stuiptrekking van “rebelse” hippies in Vaticaan? 

 1. Mooi en zeer correct verhaal, maar het probleem zit veel dieper. De Traditionele Tridentijnse gelovigen voel zich sinds het Tweede Vaticaanse Concilie tweede rangs gelovigen in de Rooms Katholieke kerk. Zowel door priesters als de mede gelovigen hebben de Traditionele gelovigen jarenlang gepest door te spotten met met de vraag om een communiebank, de tong communie een Latijnse of Tridentijnse Heilige Mis, niet voor niets zijn uit de vele inhuldiging Heilige Missen in de jaren zeventig van de vorige eeuw vele Tridentijnse Niet openbare Thuis parochies voortgekomen. Voor veel Tridentijnen kwam het besluit van paus Franciscus of de Tridentijnse Heilige Mis te verbieden niet als een verrassing. Sterker nog, dit was het laatste zetje voor een schisma en het wordt versterkt door het feit dat de reguliere Rooms Katholieke kerk door haar modernisme leegloopt, terwijl de Tridentijnse Rooms Katholieke kerk snel groeit en steeds meer, vooral jonge, gelovigen trekt.

 2. Lex orandi, lex credendi.
  [is – bijvoorbeeld – de Tridentijnse Mis (en het onderliggend geloof) te verenigen met – bijvoorbeeld – de mis van de Neo-Catechumenen (en het onderliggend geloof)?]

  1. Dit is een terechte vraag. Deze grote verschillen tussen de “kapellen” binnen de Kerk zijn echter het directe gevolg van de tabula rasa politiek en het experimenteer-gedrag van onze clerus sinds de jaren 60. Voorlopig lijkt het me best om de verschillende “kapellen” naast elkaar te laten bestaan, mits wat bijsturing om sectair gedrag tegen te gaan. Deze puinhoop werd echter veroorzaakt door de hoge clerus en het is aan hen om dit nu te managen in een maatschappij die steeds mondiger wordt.

 3. @Rinze + @Katharina Gabriels + @Yukio ,
  Jullie gebruiken nu ineens moeilijke woorden, die door elke normaal mens opgezocht moeten worden.
  Ikzelf heb in ieder geval niéts(!) begrepen van wat jullie willen zeggen.
  Ik waag zelfs te betwijfelen of jullie zélf wél begrepen wat jullie zeggen.

 4. @Rinze,
  Ikzelf behoorde in mijn studietijd óók tot de elite.
  Toen ik daarachter kwam, kreeg ik al zeer snel ’n ontzettende hekel aan die verwaande en zelfingenomen groep. Geheel prompt heb ik daaraan ’n eind gemaakt.

  1. Je hebt daar een punt. Zelf geloof ik in de wetenschap, maar helemaal niet in wetenschappers.

   1. Ik geloof alleen in de katholieke Kerk. Wetenschap is empirie en kennis. Daar is niets tegen, integendeel. Wetenschappers kunnen deugen of niet deugen. In Duitsland deden artsen op grote schaal mee aan de Genade-dood. Verwerpelijk natuurlijk, maar zo is de mens die niet serieus de deugden beoefend en van geen heiligheid wil weten. Ik ken vele artsen die helemaal wel deugen. Of ze altijd de goede diagnosen stellen is een andere zaak. Dat is dan ook het belang van kennissystemen (computers). Maar dat is uiteraard wetenschap. Etcetera en zo verder

    1. Het kennisgeving systeem van de computers is TOTAAL onbetrouwbaar geworden door de overgave van 50 procent van de Amerikaanse cultuur aan het communisme (Amerikaanse Democraten) en door 90 procent van de kerk aan het communisme (‘paus’ Franciscus en VatII) en de enige betrouwbare groep MENSEN zijn bijgevolg de Traditionele Katholieken.
     P. Derks heeft dus overmaat van gelijk.

   2. Dat heb ik nu ook zie, Katharina. Ik geloof in de religie (her-verbinden) maar niet in gelovigen.

    1. @Frank Dierickx, écht gelovigen zijn op hun woord te vertrouwen. De namaak – gelovigen (lees: de óngelovigen) haal je er heel snel tussenuit.

     1. Oei, P. Derks. Ik dacht dat alleen God dat kon? Dat zeggen ze toch in de meeste soorten missen: “…en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.” Moeten ze daar nu P. Derks aan toevoegen?

      1. @Frank Dierickx,
       Hier kan ik kort over zijn: Uzelf bent ’n voorbeeld van namaak-gelovige +
       U bent ’n voorbeeld van niet-grappig kunnen zijn.

    2. U hebt daar wel een punt. De bedoeling is te geloven in God, niet in onvolmaakte gelovigen.

  2. Het kennisgeving systeem van de computers is TOTAAL onbetrouwbaar geworden door de overgave van 50 procent van de Amerikaanse cultuur aan het communisme (Amerikaanse Democraten) en door 90 procent van de kerk aan het communisme (‘paus’ Franciscus en VatII) en de enige betrouwbare groep MENSEN zijn bijgevolg de Traditionele Katholieken.
   P. Derks heeft dus overmaat van gelijk.

  3. Sorry voor de dubbele berichtgeving:

   Het kennisgeving systeem van de computers is TOTAAL onbetrouwbaar geworden :
   — door de overgave van 50 procent van de Amerikaanse cultuur aan het communisme (Amerikaanse Democraten)
   — door communistische ‘Democraten’ die nu al jaren de Europese cultuur dicteren.
   — door 90 procent van de kerk die het communisme volgen (‘paus’ Franciscus en VatII)
   –>>> waardoor dus de enige betrouwbare groep MENSEN zijn: de Traditionele Katholieken.

   P. Derks heeft dus overmaat van gelijk.

   1. Daar komt bovendien nog bovenop het nieuwe gouden kalf in de vorm van kunstmatige intelligentie (A.I.) waarvoor de grote massa zal buigen als voor de nieuwe alleswetende en alles bepalende afgod: het sprekend kunsthoofd, aangedreven door het computer kennisgevend systeem.

 5. @Yukio,
  Wetenschappers hebben vanwege hun vele weten grote invloed op mensen. Dat beseffen ze zeer goed.
  De mens is ’n zondig wezen (alleen écht Godsgeloof kan daaraan een einde maken.)
  Er wordt – ten behoeve van eigen gunste – op gróte schaal misbruik gemaakt van dat ‘veel weten’.
  (trouwens dat ‘veel weten’ is ook maar betrekkelijk. Maar dat misbuik wordt gevoed door de eigendunk (= grootheidswaanzin). iedereen die daar achter komt, dient (om het eigen heil niet mis te lopen) ogenblikkelijk(!) daaraan ’n eind te maken.

 6. Beter: iemand die veel weet, die draagt ‘n grote verantwoording.

  Als betreffende voor God verantwoording moet afleggen (en die tijd kómt): kan iemand die verantwoording aan?

 7. De laatste stuiptrekkingen van de traditionalisten leiden tot niets. Het wereldvreemde traditionalisme dat zich niet wil aanpassen aan de tekenen van deze tijd heeft geen enkele toekomst. Wij leven in de kerk van Vaticanum II en niet in het verleden. De tradtionele kerk zal nog meer moeten sterven om een nieuwe mogelijk te maken. De Heilige Geest doet zijn werk.

  1. Kan U even verduidelijken wat U bedoelt met “aanpassen aan de tekenen der tijd”?? Zowel Christus als Paulus (inclusief een hoop grote heiligen) waarschuwden ons al voor het “aanpassen aan de tijdsgeest” van het ware evangelie. De Heilige Geest doet inderdaad zijn werk. Maar Satan ook. En dat willen vele progressieven niet begrijpen. (Als ze al het bestaan van de duivel willen erkennen…)

   Dus vertelt U me nu eens concreet wat U bedoelt met het “aanpassen aan de tijd”…
   Als U bedoelt dat we zonde niet meer mogen benoemen als zonde, zoals vandaag zeer velen doen (inclusief onze Bony), dan mag U dat gerust zeggen. Dan weten we ook meteen hoe die Kerk van U er mag uitzien…

   Ik ben benieuwd naar uw reactie

 8. Profetes @sara: We zullen het wel zien.

  De traditionele kerk is door Gods eigen Zoon gesticht via de apostelen en via Gods eigen Zoon door God de Vader onder leiding gesteld van apostel Petrus.

 9. verbeterd:
  Profetes @sara: We zullen het wel zien.

  De traditionele kerk is door Gods eigen Zoon gesticht en via Gods eigen Zoon door God de Vader onder leiding gesteld van apostel Petrus.

 10. Aan P.Derks..

  Als kind van 5 jaar wilde ik weten dat ik niets wist ..ik wilde daarom ook niet naar de (kleuter)school..maar ik was toen al een pantoffel-held want een paar klappen deed me (be🤣)->keren.. in mijn voornemens 😂.

  Maar weten dat je niets weet is eigenlijk verschrikkelijk, want je staat dan [eigen]lijk voor je-zelf, want het objectief weten veronderstelt hetgeen te weten buiten jezelf..[ jezelf ]..dus het unieke originele -zelf- van je -zijn-… ik had stand moeten houden helaas hebben we allemaal last van Adam.. ieder op zijn [eigen] wijze .. helaas moet ik weer terug (be-keren) naar dat punt ..van verzaking.. om weer een originele start te maken.. The GREAT RESET 🤺

  Al mijn opgebouwde inzichten doorheen mijn leven moet ik durven te gaan afbouwen …tot “achtergrondstraling” ..als een GREAT RESET… Klaus Schwab heeft dat concept dus van mij afgekeken.. 🤣..😂 ..dat van hem is dus tweedehands..ik bezit dus het origineel.. daarom zal ik hun overwinnen 🤺 zoals in Jesaja 28:2 aangegeven 🤫.

  Het dramatische is dat ik daarin afhankelijk ben van 3 meiden ..eerlijk gezegd, daar ben ik niet blij mee ..want daar protesteert mijn mannelijk ego tegen…gelukkig heb ik daar begrip over waarom dat zo moet zijn die afhankelijkheid van die drie meiden ..iedereen zal het zien.. want het moet de weg effenen voor hetgeen in Psalm 45..de 👸….🤭..🫂….💆‍♂️

 11. @Jo,
  Ik heb gelezen wat U geschreven heeft. Echter, dit maakt mij absoluut niet duidelijk wat U mij zeggen wil.
  Dus graag onomfloerste (= heel duidelijk te begrijpen) woorden.

 12. Aan P.Derks..

  Ik had een reactie klaar maar mijn internet-bundel is [vertraagd] waarschijnlijk op één dag te veel gebruikt ..bij verzending is iets misgegaan.
  En heb daarom [even] geen zin om opnieuw een reactie schrijven.. is geen punt voor jou neem ik aan.

 13. “”Ik geloof wel in wetenschap, maar niet in wetenschappers””, zo valt hierboven te lezen.

  Maanden terug hadden velen dat misschien ook gedacht of gezegd. Maar daar is sinds anderhalf jaar sanitair/medische staatsgreep, een streep door gehaald door de grote massa. Zoals we hedenochtend op “”het staats propaganda nieuws” konden horen, worden honderden “wetenschappers” bedreigd in hun fysieke bestaan. Velen lenen zich ook niet meer voor publieke optredens, omdat ze na afloop worden opgewacht en bedreigd. In tijd van oorlog kun je dat verwachten. Zij zijn mede plichtig aan de sanitaire staatsgreep, en velen hebben dat door gekregen.

  En dat betreft niet alleen de sanitaire staatsgreep, waar zij een bijdrage aan leveren, maar ook de leugens, ter bevordering van het groene wereld communisme en de “draagkracht” van Gaia, Moeder Aarde. De roep van wetenschappers is gedegradeerd tot bedrog.

  In het algemeen gesproken, is niet enkel “de wetenschap” in diskrediet geraakt, maar ook “wetenschappers”.
  Zij blijken zich en masse, tegen betaling te prostitueren, voor misbruik door de corrupte staat.
  De Duitse (1933), de Russische (1917), of de Amerikaanse (de atoombommen in 1945), geschiedenis kende, zijn door “wetenschappers” mogelijk gemaakt. Zij namen zelfs de verschrikkingen op de koop toe.

  Het bedrog, de manipulaties, en het verraad op de grootst mogelijke schaal, ter vernietiging van levens of het gangbare, vrije burgerbestaan, heeft beiden, wetenschappers en “de wetenschap”, in hoge mate in opspraak gebracht.
  Iedere dictatuur misbruikt de “wetenschap” of wetenschappers, omdat iedere dictatuur los staat van God, inclusief wetenschappers en “de wetenschap” die daar en masse in zijn meegegaan.
  Dit betreft velen. Velen lenen zich daarvoor, ‘n’importe quoi’, en te afgestompt, om zonder ook maar een moment te lijden aan wroeging.

  Deze trend is niet nieuw. Zij begon in de 18de eeuw, de eeuw der Verduistering en de opkomst der Encyclopedisten van Voltaire, Diderot en d’Alembert, plus vrijmetselaar consorten.
  Zij verklaarden God en de Kerk achterhaald en zetten de “wetenschap en de “vooruitgang”, in de plaats.
  “Wetenschap” werd ontkoppeld van ieder Godsbegrip, de Natuurwet, de Openbaring, de Overlevering, de Traditie, en de Kerk van altijd. Het gezonde verstand verdween naar de achtergrond. Brevetten en dip^loma verzamelaars, gingen de wereld “redden”. Onophoudelijke staats propaganda via de media en het onderwijs, ondersteund door de geldstromen van de super rijksten startten al in de 20ste eeuw, met het idee van de “Nieuwe Wereld”. Nu ontdekken we de ware aard, van het op stapel zetten van de New World Order van de joodse vrijmetselaars Schwab, Gates, Bezos, Fauci, Rothschild, Rockefeller en vele satellieten als de vrijmetselaars Macron, Merkel, Johnson, Rutte, Michel en vele anderen.

  Hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, loopt ook een vrijdenker “wetenschapper” rond die weigert, denken, doen en laten, altijd in te kaderen, tenminste binnen de Natuurwet. Op hem en zijn maten, hoeven we niet te rekenen. We hoeven niet te hopen dat de huidige sanitaire dictatuur als vanzelf overgaat. Integendeel, zij zal tegengegaan moeten worden door de moedige categorie van het burgerdom, die met gezond verstand, en door mannen en vrouwen met een vastberaden, standvastig karakter.
  Deze karakteristieken staan los van scholing. Zij zijn de genadevolle cadeaus van Onze Lieve Heer.
  Gezond verstand prevaleert, en het zijn de ondernemenden met gezond verstand die de kade vormen, die het schip van de corrupte staat, zal keren.
  In tijd van oorlog leert men hen kennen, ook in het leger !!

  1. ‘Iedereen klaagt over zijn geheugen en niemand klaagt over zijn oordelend vermogen’
   – La Rochefoucauld (1659)

   1. @Yukio,
    Inderdaad. Nu heeft U gelijk: zelfs Ú klaagt niet over Uw oordelend vermogen.

  2. @ Jules van Rooyen,
   voor zover ik kan nagaan (als diplomaloos boertje) komt het begrip “wetenschap” uit de bijbel. Het betekent “kennis” en meer bepaald kennis van het leven, het geestelijk leven in God. De volgelingen van Pythagoras vertroebelden het begrip door het te ontgeestelijken en deze misleiding blijft ongehinderd gelden sedert eeuwen.

   1. Sinds die vervloekte 18de eeuw van de Verduistering, beste Eric, is de klassieke theologie, die van St. Thomas, niet meer de Moeder aller wetenschappen.
    Daarmee is de ontkoppeling een feit, en regeren de vrijdenkers. De mensheid heeft daarvoor een hoge prijs betaald, met verschrikkelijke utopieën, revoluties en bloedige wereld oorlogen van ongekende schaal, twee eeuwen lang.

    Die van St. Thomas, beste Eric, “is zo saai”, waren de woorden van de huidige, alias paus B..
    En ik vermoed dat de modernisten paus Benedictus, Ratzinger in zijn jonge jaren, tijdens dat vervloekte Vat. 2 concilie (1965), vergezeld van vele companen als De Lubac en anderen, daar niet anders over dachten. Zij vormden de school van de “théologie nouvelle”, de “nieuwe theologie”. Indertijd, tijdens dat vervloekte concilie (1965), was dat een plus punt.
    “Change”, avant la lettre, alles moest vernieuwd.

    Tijdens dat concilie ging de kerkelijke hiërarchie overstag, en zocht het heil in allerlei modernistische “” mens wetenschappen””. In plaats van vast te houden aan de Traditie, in liturgisch opzicht maar ook in theologisch opzicht. Zij zochten de weg van speculatie, van heil in het ongewisse.
    Toch wisten zij, opgeleid in de klassieke school, dat de Engelachtige St. Thomas, bedoeld is voor de eeuwigheid. Hij verkoopt geen utopie, maar verklaart de werking van de zintuigen en de geest, getoetst aan de waarheid. Toen was al bekend dat het heil op aarde een communistische utopie was.

    De bekende theoloog, de Franse pater Dominicaan en Thomist, pater Calmel, werd in die tijd van aanloop, door vooruitziende Vaticaanse autoriteiten, als een sta in de weg beschouwd. De waarheid en de weg daar naar toe, was voor hen, een onoverkomelijk obstakel.
    Onder Pius XII werd pater Calmel overgeplaatst, in 1952, naar een klooster in achteraf Spanje, teneinde hem tot zwijgen te brengen.

    “Wetenschappers” blijken bedriegers, in niets anders dan foute loodgieters die achteraf, rampzalige nieuwbouw huizen afleveren.
    “Wetenschap” an sich, is niets meer of minder, dan een mensgerichte utopie, een truc, een middel, om de mens op Gods troon te zetten.

 14. @ Eric-b-l.

  Wetenschap is grofweg sinds het opkomen van de kwantificering (zeg sinds de 13e eeuw) een toenemend autonoom veld van menselijke activiteit geworden. Waar vroeger religieuze postulaten een rol speelden (die de ontwikkeling in de wetenschap belemmerden), is de wetenschap via de deductief-inductieve methode (o.a.nog bij Newton) een weg ingeslagen naar het empirisme dus naar het observeren van fenomenen zonder vooroordeel. Een geweldige vooruitgang in de geschiedenis van de wetenschap.

  Vandaag de dag is de wetenschap een volkomen empirisch gebeuren (met uitzondering van de wiskunde). Het enige wat de katholieke Kerk erover te zeggen heeft (o.a. bij monde van JPII) is dat het niet in strijd met het geloof kan en mag zijn. En dat is het ook niet.
  Wetenschap heeft niets (meer) met Pythagoras of Aristoteles te maken. Dat zou de vooruitgang onmogelijk maken. Dan zouden allerlei geneeskundige behandelingen – waarbij u gebaat zou kunnen zijn (of bent) – niet mogelijk zijn geweest. Hetzelfde geldt voor uw computer.

  Heel veel befaamde wetenschappers van nu (2021) zijn diep gelovig. Bij ons in Nederland zijn dat o.a. Dekker en Beenakker (beide natuurkundigen). Thomas van Aquino zelf was – net als zijn leermeester – ook een wetenschapper, een wetenschapper die tot op de dag van vandaag geroemd wordt om zijn methode (uiteraard achterhaald vandaag de dag). Thomas heeft zich voorts o.a. beziggehouden met iets wat we nu het mindbody probleem zouden noemen. Uiteraard zijn zijn bespiegelingen praktisch niet zo heel waardevol omdat we in de natuurkunde nu veel meer weten van de materie (denk aan de Quantum Theorie).
  Nogal wat wetenschappers zijn het empirisme helaas gaan absoluteren (= empiric-isme), maar dat is in strijd met de natuur van de wetenschappelijke attitude.
  De Kerk waardeert wetenschap en heeft zelf een Pauselijke Academie van Wetenschap. Daarin zitten de beroemdste hedendaagse geleerden.

  Ook op religieus gebied heeft de wetenschap ons verder gebracht. Zo hebben historisch onderzoek, toenemende kennis van de talen en culturen tijdens de tijd van Christus, theologische vorderingen, archeologische vondsten etc. geleid tot een verdere ontsluiering (!) van de katholieke geloofsschat. Vandaar Vaticanum II die het katholieke geloof o.a. bevrijd heeft van het in bepaalde kringen resterend blind antisemitisme. [Jezus en de Farizeeen waren het voor zeg 95% met elkaar eens. Vele Farizeeen, ook onder de voornaamsten, geloofden wel degelijk in hem (Joh 12, 42). Kwamen de joden niet in drommen naar Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus? Zei Jezus niet tegen één van de schriftgeleerden ‘dat hij niet ver afstond van het Koninkrijk van God’, (Mk 12, 34)? Spreidden niet velen hun mantels op de weg toen Jezus in triomf Jeruzalem binnentrok? (Mk 11, 8)? En begon niet menig jood in hem te geloven bij het zien van de tekenen die hij er deed tijdens het paasfeest (Joh 2, 23)?

  Wat wel en voortdurende een probleem was en is is de ethiek waarmee de wetenschapper zijn werk verricht. Maar dat is niet kenmerkend voor de wetenschapper. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de bankier, de generaal en de hoofdredacteuren van de media-outlets.

 15. @Yukio,
  U verwart wetenschap met weten.
  Weten = van buiten rammen
  Wetenschap = de juistheid van algemene stellingen onderbouwen en die juistheid toepassen in de praktijk.

  Voorbeeld:
  Als ik ’n voorwerp in mijn handen neem en die loslaat, dan valt dat voorwerp op de grond (wegens de aantrekkingskracht van de aarde).
  Als ik ’n ballon opblaas en die en die ballon vervolgens loslaat, dat STIJGT dat voorwerp (omdat het volume groter is dan het soortelijk gewicht van de ballon) (= mijn uitgeademde lucht is lichter dan de buitenlucht; mijn lichaam heeft dus iets van de buitenlucht opgesoupeerd).

  empirisch = gebaseerd op ervaring, waarneming en proefondervindelijke uitkomsten (= je probeert iets
  in de praktijk uit en ziet/hoort/voelt vól-automatisch wat het gevolg is).

  Men kan (tot nu toe) ónmogelijk het verleden naar het heden toebrengen.
  Wat U op religieus gebied zegt, is dus totale(!) onzin.

 16. Zo spreekt de Meester:

  Habe nun, ach! Philosophie,
  Juristerei und Medizin,
  Und leider auch Theologie
  Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
  Da steh ich nun, ich armer Tor!
  Und bin so klug als wie zuvor;
  Heiße Magister, heiße Doktor gar,
  Und ziehe schon die zehen Jahr
  Herauf, herab und quer und krumm
  Meine Schüler an der Nase herum –
  Und sehe, daß wir nichts wissen können!
  Das will mir schier das Herz verbrennen.

  Zo spreekt de leerling in zijn waanwijsheid:

  Erlaubt mir ein’ und andre Frage.
  Mit Eifer hab’ ich mich der Studien beflissen,
  Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen.

  Goethe – Faust, die Tragödie I

 17. Zo is het maar net Rinse, de Wijze weet dat de wetenschap fundamenteel (!) beperkt is in zijn verklaringen. Vandaar dat JPII kon zeggen dat ze nooit in strijd kan en mag zijn met het geloof . Maar de wetenschap rediculiseren is natuurlijk dwaas.

 18. @Yukio,
  Niémand ridiculiseerd (= belachelijk maken) hier iemand.
  Het wijzen op PUBLIEKELIJKE gestelde foute stellingnames is juist CHRISTELIJK.

 19. beter:
  @Yukio,
  Niémand ridiculiseerd (= belachelijk maken) hier iemand.
  Het wijzen op PUBLIEKELIJKE gestelde foute wiskundige en foute stellingnames is juist CHRISTELIJK.
  (Wij willen toch niemand per ongeluk op ’n verkeerd spoor brengen?)

 20. @; Yukio..

  Het probleem is de kenleer.. deze gaat al vele eeuwen uit van een enkelvoudig kennen, terwijl er een tweedigheid van kennen is.. het scheppingsverhaal impliceert een overlappend -zijn- …de appel van Eva 🙈…de nieuwe formule wordt dan = ..🙉.. 😱..‼️>> 🤔..💆‍♂️..🤯..💥 = 🦋 = 🤴 = 🤫..🤭.. 😎 = Jo ..😁 ……..🤣..😂….🤗

  1. De kenleer (‘epistemologie’) is helemaal geen fundamenteel probleem. Men onderzoekt gewoon wat men empirisch kan onderzoeken (en dat is al moeilijk genoeg). En daar blijft het bij. Voor het meerdere moet men in elders zijn. Bijvoorbeel de religie, of in de poezie. Dat een superdimensie van invloed kan zijn, sluiten niet-materialistische wetenschappers niet uit (het zijn dan vooralsnog wonderen, net als de Lijkwade van Turijn), maar als wetenschapper houdt men zich daarmee niet bezig (tenzij men zich op het terrein van de speculatie (dus buiten de wetenschap) wil begeven). Nogmaals, vandaar dat JPII zonder enige moeite kon zeggen dat wetenschap en religie niet met elkaar in conflict kunnen en mogen raken.

 21. @ Yukio,

  grotendeels kan ik u parafraseren door “wetenschap” te vervangen door “hekserij”. Tot mijn diepe ongeluk weet ik te veel over hekserij en occultisme, ik ben het niet gaan zoeken maar werd als 14-jarige in 1965 nabij een Italiaanse camping “veroverd” door een heks met bliksemende ogen uit San Remo. Vandaag is de hekserij een empirisch gebeuren, vooral door o.a. de Taoistische invloed, maar dan wel onder de radar. Hekserij heeft niets (meer) met kruidenmengsels te maken. Dat zou de vooruitgang onmogelijk maken. Dan zouden allerlei geneeskundige behandelingen – waarbij u gebaat zou kunnen zijn (of bent) – niet mogelijk zijn geweest. Want hekserij kan een zeer geneeskrachtige werking bieden indien op bepaalde nuchtere wijze gebruikt. Om die reden wordt er een duivelse economie mee bedreven die in wezen niet verschilt van farmaceutisch geld- en machtsspelletjes naar de aard van de bedrijven van Bill Gates en soortgenoten, bloeddorstig en meedogenloos !

  De meest recente heksen die me sedert ruim 30 jaren verdrukken zonder schaamte en uitdagend me volgen tot zelfs in Banneux hebben banden met de Vlaamse radio en Tv omroeporganisatie, zij zijn extreem socialistisch, antigodsdienstig en vernietigend, gelijkluidend met de Amerikaanse “Democraten”.

  Dat hekserij vandaag diep is doorgedrongen in de Katholieke Kerk spreekt vanzelf. Het is niet te vergelijken met de werking van de Heilige Geest zoals men dat bij de beste Traditionele priesters kan ontdekken. Tot mijn grote spijt zijn de eigentijdse heks-gestuurde priesters vandaag talrijk en uitdagend, en, wanneer zulk ‘modern’ schepsel ontdekt dat ik voor de Waarheid kies ten nadele van de duivelse successen, dan wordt ik door dergelijke ‘geestelijken’ met haat overgoten of op zijn minst moet ik hun pogingen tot misleidingen ondergaan.
  De verwaterde moderne kerk (niet de Ware RKK) is verworden tot een antipauselijk hok een academie van de duivel.

  Dat de “wetenschap” ons ook op religieus gebied zou hebben verder gebracht moet men sterk betwijfelen. Een goede missionaris, gelijkend op de Apostelen, heeft geen wereldse “wetenschap” of “hekserij” nodig.

  Het is niet omdat ik computers als verslavende programmeerspelletjes beschouw (Linux en OpenEuphoria) dat ik daarom “wetenschap” zou gaan omhelzen.

  De ethiek van zowel “wetenschap” als “hekserij” is nul en van generlei waarde.
  Het gezelschap van de fijne heer P. Derks lijkt me toch verkieslijker boven hetgeen u vanuit duistere mollengangen naar boven tracht te drukken.

 22. @; Yukio en @: eric-b-l,

  Volgens bepaalde profetieen krijgen we na de grote Waarschuwing (in het 6e zegeloordeel) ..heilige wetenschappers. De huidige “primitieve” kenleer van de afgelopen eeuwen en eerder is wel degelijk gekaapt door de huidige wetenschap om haar ideologische strijd te voeren tezamen met de occulte mysteriën uit het Oosten..de technologische ontwikkelingen hebben het een en ander in een stroomversnelling gebracht.

  Door de mogelijkheid van de huidige wetenschap om het DNA van de mens te wijzigen wordt de mens als een (bezeten) Nephilim.
  Type op YouTube maar eens de naam Helma Broekman in ..deze is ex-katholiek en een occult new-age achtig type.. voor eric-b-l..waarschijnlijk een heks.

  God de Vader uit het oude testament wordt daar als een kwaadaardige demiurg begrepen ook op de site van niburu . co https://niburu.co/anunnaki-onze-goden/16605-anunnaki-onze-goden-deel-308-veel-schrijven-nooit-antwoord ..ben ik deze gedachtegang tegengekomen.. helaas.. ze brengen juiste informatie maar ook ..op dat gebied misleidende informatie..

  1. @ Eric-b-l @ Jo
   Tja, het is geen rationele, laat staan wetenschappelijke denktrant die ik bij u beiden beluister. Discussie tussen ons heeft dan geen zin. Veel succes met uw insteek in het onderzoek van de realiteit!

   1. @Yukio,
    U zegt het zélf: U laat zich niét leiden door de ratio (= door het verstand).

    Welnu, dan ga gewoon ónverstandig verder op de door U ingeslagen weg. Ik wens U veel succes (meer niet heus).

 23. @eric-b-l,
  Hekserij is als het ware zéér eenvoudig in te perken: door gewóón ter kerke te BLIJVEN(!) gaan + overtuigd de communie (= God-Zélf) te ontvangen.
  De reden is zéér eenvoudig: God is véél sterker dan de duivel.
  Als U dat beseft (= correct wéét en er bewúst van bent), is de wereld gemakkelijker te verdragen.
  Maar … wij krijgen de hemel niet voor niéts: wij zullen ÉCHT ons best moeten doen.

  Langzaam maar zeer zeker zult U bemerken, dat God mét U is.

  @Jo:
  U bevindt zich echt op gevaarlijk terrein.
  Weet en besef dat de duivel sterker is dan álle mensen bij elkaar (dus ook sterker dan Ú + al Uw dierbaren om U heen).
  Mijn advies aan U: verwijder U van de duivel + verwijder U van álle duivelse artikelen.
  Reden van dit advies: de duivel is stérker dan U.

 24. @ Yukio,

  De brief aan de Efeziërs 6:12
  Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht.

  {storage.googleapis.com/geloven-leren/books/canisius/Ef.html#Ef-6}

  1. Ik heb geen idee wat u daarmee wil zeggen. Ik zelf ben katholiek, dus ik geloof in de bovennatuur. En dat er zodoende geestelijke entiteiten bestaan, zowel in het kwade als in het goede. Maar wat heeft dat te maken met het bedrijven van wetenschap (incl. wiskunde)? Dus met het bestuderen en toepassen van methoden om de menselijke realiteit (timespace) te onderzoeken (op wetmatigheden)?
   Leest u – als u door de Kerk geinformeerd wil worden – Fides et Ratio. Daar zult u lezen dat geloof en wetenschap niet alleen compatibel zijn, maar noodzakelijk samen gaan.
   Tot nu toe heb ik alleen maar wartaal gehoord, m.u.v. de bijdrage van Rinse.

 25. @Yukio,
  U bent aan het vechten tegen lúchtkastelen (= tegen kastelen, versterkte vestingen), die niét bestaan.

  Anders gezegd: U lijkt op Don Quichot die tegen windmolens vocht (een denkbeeldig gevaar).
  Dat gevaar bestond niet écht in het verhaal.
  Het is dus een verháál, een vertelsel, dat nóóit in het echt gebeurd is.
  U ziet dus vijanden die niét bestaan + U ziet niet de vijanden die wél bestaan.
  Anders gezegd: U ziet de wereld op z’n kop.

  Ik ben ervan overtuigd, dat U van goede wil + regelmatig(!) kerkganger bent.
  Klim dus van Uw hoge paard af en kom a.u.b. op de begane grond.
  Ik garandeer U, dat @eric-b-l compleet(!) te vertrouwen is die NIMMER(!) wartaal schrijft.

  U bent pas enige weken op deze site.
  Mijn advies (voor zover die iets waard is): lees eerst ‘ns rustig(!) enige weken en lever dán pas Uw eventueel commentaar.

 26. @ Yukio,

  Een geldig wetenschappelijk bewijs van de werking van de Geest:
  in een klein dorpje ten zuiden van Huy heeft Beatrice een kristallen kelkje, geheel doorzichtig helder kristal. In dat kelkje een ononderbroken wonder. Wanneer u daar aankomt mag u als u dat wenst vooraan in de kleine kapel gaan zitten vlak voor dat kelkje en dan merkt u na enige tijd dat het niveau zuiver witte dun-vloeibare olie daar in constant blijft stijgen. Dat is al jaren zo. Van heinde en verre komen bezoekers naar dit wonder kijken. De bisschop van Luik nam het ooit mee en liet het onderzoeken, vermoedelijk in de universiteit van Luik. Hij wist geen commentaar uit te brengen, dat is nu eenmaal zo met modernisten die niets meer willen begrijpen. Dat die olie ook geneeskrachtig is hoeft niet gezegd. Beatrice neemt haar kelkje ook met regelmaat naar andere plaatsen zoals het Oude Klooster van Maleizen. Indien Beatrice toestemt mag u het kelkje zelf ter hand nemen.

  1. @ Eric-b-l
   Als u mij goed gelezen heeft, had u kunnen lezen dat mijn positie – dus die van de Kerk ! – ruimte laat voor wonderen. Dat kan ook niet anders als de transsubstantiatie het centrale moment is van de katholieke Mis. Zoals bekend onderzoekt de Kerk ieder aangebracht wonder op wetenschappelijke wijze. Pas als het daarin is uitgeput (en daarover geen enkele twijfel bestaat) wordt een wonder mogelijk erkend. Ik zelf denk ook een wonder te hebben meegemaakt. Maar het katholieke geloof is geen wondergeloof maar een rationeel geloof dat zich existentieel heeft gepresenteerd in het volle licht van de geschiedenis.

   Waarom gaat u niet in op mijn suggestie om eens te vernemen hoe de Kerk denkt over geloof en wetenschap (lees Fides et Ratio).

  2. Is het niet de ratio die mensen er toe aanzet de materie te onderzoeken tot in het diepste putje van de CERN ? Waartoe baat dit ? Ik kan de technische aspecten van dit zeer tijdelijk wonder staan aangapen en me er over verbazen. Met of zonder de kennis dat materie niets anders is dan trillende energie en dat tijd voor de mens altijd ongrijpbaar zal zijn zal toch ieder mens de materiële vernedering moeten ondergaan. De hemelse machten kunnen u eender welk materieel licht ongemak tot ernstige handicap laten ondergaan naargelang dit nuttig kan zijn voor uw zieleheil. Sommigen worden geboren zonder armen en benen. Is dat een aanleiding tot wetenschappelijke zorgverstrekking ? Neen ! Die mens zal zijn lot ondergaan op geheel vrije wijze zich ofwel opstandig tot in de meest schrijnende bitterheid wentelend ofwel zich geheel overgeven aan gebed en innerlijke beleving in gehoorzaamheid aan God. Alleen de keuze blijft altijd vrij omwille van het vrije openbloeien van ware liefde. De ratio van de wereldse zorgverstrekkers doet er niet toe. De ware zorgwerkers bevinden zich in de geestelijke wereld en zij zien en begrijpen alles zonder universitaire titels. Voel u veilig in hun handen. Het gaat alleen om uw ziel, nooit om tijdelijk werelds geluk zoals u best wel weet.
   En, zoals u ook goed weet, de ratio van de huidige buitenmaatse bezorgdheid over een zogenaamde pandemie blijkt tot niets anders te leiden dan de sedert lang en dikwijls voorzegde wereldwijde communistische dictatuur. So what ?
   Daarom verwijs ik u graag naar het stukje dat ik schreef over de eigenlijke en ware grondbezitters van het land Afghanistan. {katholiekforum.net/2021/08/20/de-vs-vluchten-uit-afghanistan-en-wanneer-uit-syrie/#comment-80356}

   1. Ach, we blijven langs elkaar heen praten. Nogmaals, waarom zegt u niets over het standpunt van de Kerk in Fides et Ratio? Of accepteert u het standpunt van de Kerk niet?

 27. @Yukio,
  U bént R.K. – gelovig, maar … ’n zeer opstándige R.K. – gelovige.
  Gun U de tijd om opstandig te zijn, maar val ons niet lastig daarmee.

 28. @ Yukio,

  Het besluit in {en.wikipedia.org/wiki/Fides_et_ratio} :

  In sum, the Pope “makes this strong and insistent appeal” that “faith and philosophy recover the profound unity which allows them to stand in harmony with their nature without compromising their mutual autonomy. The parrhesia of faith must be matched by the boldness of reason”.

  Om u te kunnen antwoorden moet ik eerst een studie ondernemen, alleen al van /wiki/Fides_et_ratio, hetgeen mijn levenstijd voor gebed vermindert, doch wanneer ik werk aan de samenstelling van alle alleen korte maar krachtige gebedjes in het Missaal waarvoor aflaten worden vergund en dat ik weldra hoop te publiceren op dit KatholiekForum dan praktiseer ik hetgeen u met veel woorden tracht te beschrijven zonder dat u daar ook maar de minste levendige geestelijke beleving bij kunt winnen. De Apostelen ondergingen een minimum aan ambtenarij, hoofdzakelijk beperkt tot hun brieven aan gemeenten en aan elkaar, en heden dwingt het modernisme iedereen – ook de geestelijken – tot eindeloze ambtelijke bijkomstigheden die niets toedragen aan uw zieleheil.

  Laat de ambtenarij aan de ambtenaren, bouw dat werk af tot het meest noodzakelijke, en schenk voor alles God wat Hem toebehoort, namelijk uw natuurlijk kloppend hart.

  1. Oke, ik heb u gehoord. U heeft nu in ieder de essentie van Fides et Ratio geformuleerd gezien. U kunt ook het hele document bestuderen en dan ziet u dat wat ik verkondig gewoon het standpunt is van de katholieke Kerk. Hoe u verder uw geloof beleefd, is uw zaak, daar zeg ik niets van. Maar oordeelt u a.u.b. niet over de geloofsbeleving van anderen.
   Mijn punt is dat hier op dit forum onware voorlichting gegeven werd over wat de rol van wetenschap is en dat de beoefenaren daarvan zeer respectabele werk verrichten. Dat zij zich aan morele standaarden moeten houden, spreekt van zelf. Maar dat geldt ook voor u en mij, in wat we ook doen of niet doen.
   Een fijne dag verder!

  2. Natuurlijk gaan “wetenschap” en geloof samen, maar het primaat ligt bij het laatste.
   “Fides en Ratio”, brengt niets nieuws wat dit betreft, maar in dat boek van JP II, geschreven door een Poolse dame filosofe, staat niets wat hier van belang is om te citeren.
   Het was een teleurstellend boek, vanuit het modernistische kamp. Dat was indertijd ook de kritiek.

   Wij weten dat het de “wetenschappers” zijn die het geloof als “obscurantisme” (loge term) brandmerken. Niet omgekeerd. De veronachtzaming komt niet uit gelovige kring.
   Integendeel, hele generaties “wetenschappers” hebben het geloof ingeruild tegen “wetenschap”, omdat zij de materie op de eerste plaats zetten, en iedere waarheid ontkennen. Dit laatste is nog steeds de rampzalige erfenis van de zelfmoordenaar Luther. (+1546)

   Nooit getoetst aan de realiteit, regeren zij de “wetenschappelijke” wereld, en vooral die van de gesubsidieerde universiteiten en media. Als er ergens schoon schip gemaakt kan worden zijn het wel die overbodige “wetenschappers”, van de onnutte humbug faculteiten, indertijd opgericht door socialistische regeringen, om het kader te kunnen vullen van al die enorme ministeries, van de Stalinistische staat, de vijand van ieder volk.

   Monsters zijn er toen gecreëerd, en nu betalen we de tol met het enorme bedrog van de valse griep “pandemie”, mogelijk gemaakt door hen en de corrupte media. Het vervolg hoofdstuk zijn de groene leugens en de “opwarming van de aarde”, ter creatie van het groene communisme, wereldwijd.
   Regimenten academici blijken de corrupte overheidsorganen te ” adviseren”, over hoe de griep leugens aan de man te brengen, en hoe de bevolking gegijzeld te kunnen houden in angst.

   Vooral speelt bij hen ondeugd nummer één, de hoofdrol, hoogmoed. Dat heeft P. Derks goed gezien.
   En die krijgt men er enkel onder door altijd het geloof voorop te stellen. Niets van enige waarde komt daar buiten.

   Pater De Beer, FSSPX, zegt het als volgt in het Informatieblad, Juli-Augustus 2021 :
   “”Opletten moeten wij met mensen die volgens hun overtuiging in hun leven op het niets afstevenen en een soort hemels geluk op aarde willen vinden door zich al te zeer te hechten aan stoffelijke dingen, waardoor zij zich met de materie vereenzelvigen en afgestompt raken. Terwijl zij tot veel meer en hoger geroepen zijn, verafgoden zij als het ware de materie, die onmogelijk het volmaakt en oneindig geluk kan geven. De geschapen dingen zijn in plaats van vingerwijzingen naar Gods liefde, voor hen een barrière geworden die de weg naar Gods heil zelfs verspert. “”

   En verder wijst de Pater op het primaat van ons denken, doen en handelen.
   “”Wij moeten leven met het oog op de hemel, in Gods licht, van de geschapen dingen op aarde, om dankbaar en blij, gebruik te kunnen maken om te komen tot het einddoel, waar we volkomen gelukkig zullen zijn. Zo leeft de wijze mens. Dat is ware wijsheid !! “”
   We hebben allen onze ervaringen, en we weten allen, dat tegenover de halstarrigen der academia, de hoog moedigen, de verblinden, nauwelijks kruid gewassen is.

   1. Fides et Ratio:
    Geloof en Wetenschap zijn autonome gebieden maar ze zijn compatibel en gaan samen.
    All else is folly.

 29. De goddelijke ratio stijgt ver boven het menselijk begripsvermogen uit. Wat betekent dan de menselijke ratio ? Blazen in de lucht. Eender wat we inademen het komt er altijd vervuild weer uit.

  1. @eric-b-l ,
   Daar heeft U groot gelijk in.
   Wat moet God toch een engelengeduld met ons geslacht hebben + wat moet God toch onmetelijk veel van ons geslacht houden. Ja, de mens moet écht de Kroon van Zijn Werk zijn.

  2. Goede God, bevrijdt ons van ‘de tyrannie van de geestelijke mens’ (prof. Van Ruler), bevrijdt ons van die lieden die allemaal een eigen telefoonlijn hebben met de hemel . Amen

   1. Deze reactie van U typeert U (én Uw negatieve bedoeling op deze site) voor de volle 100%.

 30. voor alle duidelijkheid:
  @Yukio,
  Deze reactie van U typeert U (én Uw negatieve bedoeling op deze site) voor de volle 100%.

  1. @Yukio,
   Waar het om gaat = onze geest.
   Ons lichaam krijgen wij als prettig toetje erbij (ook in het hiernamaals).

   @Yukio,
   U maakt letterlijk GódZélf belachelijk, waardoor U Uzélf belachelijk maakt.

   1. Voor de katholieke Kerk luidt de definitie van de menselijke Persoon als volgt:

    “persona est naturæ rationalis individua substantia

    Het rationele aspect ontbreekt hier nogal op dit forum!

 31. Aan P.Derks

  Wat ben jij toch een zeur–>Piet ..men heeft een zekere belezenheid nodig over het een en ander om te kunnen onderscheiden..jij sluit je af voor van allerlei katholieke hemelse inspraak en profetieën..hoe kun je daar dan vaardigheid in krijgen om het juiste te onderscheiden van dwalingen.

  Zo ook met niet katholieke profetieën en andere occulte new-age achtig informatie.
  Je bent aan het kwezelen ..je sluit je geest dus af op dat gebied en dan wil je mij de les lezen..dat is struisvogelpolitiek ..je melktandjes van je geestelijke vermogens rammelen zo maar los als ze eens wat steviger moeten doorbijten 😁..🙉

  Ook blijf je maar doorzeuren en jammeren tegen @; Yukio..hij zegt wat hij gelooft en zegt het een en ander over de wetenschap.

  Als boerenpummel… 🙉 wil ik dan even, boven mijn stand, de knapste koppen een standje geven 🤭 ..In de deeltjesfysica veronderstellen ze de [consistentie] in het vinden van de ultieme bouwsteen van het atoom. ..De oerknaltheorie veronderstelt een ultieme bouwsteen van het atoom maar die ultieme bouwsteen van het atoom bestaat helemaal niet omdat de hemelen en de gehele schepping hiërarchische opgebouwd zijn.

  Door die bovengenoemde [consistentie] te veronderstellen erkennen ze impliciet..(de wetenschappers) zelfs de scheppingsorde van VÓÓR de zondeval.. want door de zondeval werd de gehele schepping onderhevig aan IN-consistende processen ..met gevolg het intreden van de dood.. de wetenschap zegt ook dat materie gestolde energie is en de bijbel zegt dat het zichtbare uit het ON-zichtbare is.

  Al eerder “toonde” ik aan dat de Adam eerst in een hogere conditie en constitutie geschapen was en dat, naar ik meen, het Hildegard van Bingen was die vermeldde dat Adam’s lichamelijke constitutie was als dat van een Lichtkleed.. en verwees ik naar de 9 edelstenen in Ezechiël 28:13+..maar dan wel in verhouding tot het verheerlijkte lichaam met zijn [12] edelstenen in Openb.21 ..helaas gaven @; Theudmer en Jules van Rooyen er een flauw antwoord op.😄..😉
  De uitgever van een [toenmalige] Anna Katharina Emmerick blaadje in Mechelen veronderstelde ook dat A.K.E. Adam’s schepping beschreef alsof Adam geschapen was als in een verheerlijkt lichaam.. ook de Kabbala (ondanks alles) zegt iets dergelijks.

  Ook de Oosterse leringen zeggen dat de Eerste mens niet in een vleeslichaam geschapen is.. in een eerdere reactie verwees ik ook al naar de occulte Helma Broekman ..ook zij maakt daar melding van.. de Oosterse occulte wetenschappen zijn energetisch luciferische van aard ..vandaar de confrontatie in het 6e zegeloordeel tussen de Maleachi bode en de valse profeet (maitreya)..tussen het licht van De Drie-Ene God en het valse licht van de gevallen engel lucifer.
  Bij de dood (Daniël 7:11) van de valse profeet wordt tegelijkertijd satan voor “1000” jaar, Openb.20 opgesloten.. Jesaja 24:21-23.

  Er is een Illuminati-film, van naar ik meen, in de ? reeks -tomb Raider- (te googlen of via YouTube)..die aantoont dat de Illuminati-vrijmetselarij een zekere mate van kennis hebben wat overeenkomt met katholieke profetieën maar dan satanisch geïnspireerd.
  In die film wordt gezinspeeld op hetgeen dat de 9 planeten op één lijn tot elkaar zullen komen en wat ook in een katholieke profetie is te vinden en dat gebeurd bij de Waarschuwing in het 6e zegel.
  In 2012 werd dat ook al verwacht ..maar het gebeurt tijdens de Waarschuwing.
  In die film verkondigen ze ook dat HEDEN Én VERLEDEN een zullen worden, samenvallen en dat gebeurt dus in de Waarschuwing.
  Ook gaat het verhaal van die film om de lans van Longinus .. ook bij Vassula wordt daar een 2 of 3 meldingen over gemaakt.

  Dus zeur-Piet @; Derks ..schoenmaker blijf bij je leest.. of ga voor informatie eerst naar de schoenmaker 😁

 32. @ Yukio,

  “Goede God, bevrijdt ons van ‘de tyrannie van de geestelijke mens’ (prof. Van Ruler), bevrijdt ons van die lieden die allemaal een eigen telefoonlijn hebben met de hemel . Amen”

  “Het rationele aspect ontbreekt hier nogal op dit forum!”

  Ik slaag er niet in om Betteke van Ruler, Professor of Communication Science at the University of Amsterdam, te zien als een persoon die op KatholiekForum mensen zou komen aanzetten tot intenser gebed.

  Ook komt het me voor dat ‘rationeel gebed’ wel iets is dat kan bestaan, toch iets is dat moeilijk na te streven is. Tenzij de absoluut perfecte communicatie tussen twee hart- en zielloze computers — dit slaat natuurlijk nergens op want God is eindeloos geduldig met Zijn schepselen en wij van onze kant doen weinig moeite om het ononderbroken influisteren van de Heilige Geest zelfs maar te beseffen, laat staan aan te voelen. Toch mag men niet aflaten de naaste er op te wijzen dat God altijd luisterbereid is, sterker, God weet op voorhand hoe wij omspringen met onze beperkte geestelijke kennis en onze mogelijkheden tot geestelijke beleving.

  Want, Yukio, Geestelijke Beleving, dat is wat u met zoveel woorden duidelijk maakt dat het u ontbreekt.

  A.u.b. voor uw zieleheil, wordt nederig tegenover God en bidt.

  En wanneer u daar echt naartoe zult groeien zal u verstomd staan van de Goddelijke ratio die heel uw ziel kan overspoelen waarna u God irrationeel en emotioneel zult smeken om meer van dergelijke Hemelse Goederen.
  Van dan af zal het wereldse ratio in uw leven gestadig in belang gaan minderen ten voordele van het Geestelijk Leven van uw zieltje.
  Dan zal de hoop groeien, en het geloof, en dan zult u sterk staan op een geestelijke wijze en de wereldse wijze van denken zal u zelf dan als beschamend voorkomen.

  Zelfs een eenvoudige boeddhistische monnik die Jezus nog niet kent kan u dit vertellen !

  1. Fijn voor u dat u alles gelooft wat u naar voren brengt. Ik hou het gewoon bij de sacramenten van de katholieke Kerk en wat devoties. Het katholieke geloof vraagt eigenlijk niet meer, behalve dan dat je je geloof ook in daden omzet . Daarbij moet je gewoon verstandig en met overleg, dus met een zeker doel in gedachten, te werk gedaan. Dat heet rationeel handelen. Je kan ook emotioneel handelen, maar dat leidt meestal tot chaos.

 33. Aan Yukio..nav. {23 augustus 2021 om 13:34}..

  Voor de katholieke Kerk luidt de definitie van de menselijke Persoon als volgt:
  “persona est naturæ rationalis individua substantia

  Google vertaling ..”Is ook een (natuurlijk) ..rationele individuele substantie

  De mens is wel een persoon maar geen optimaal persoon.
  Alleen een heilige die bij zijn dood direct in de hemel komt is een optimaal persoon..
  Heilig dus door genade werking.
  Er is dus een distantie in onderscheid omwille van het persoon -zijn- ..en er is een distantie (neutrale houding) omwille van het object ..in de wetenschaps beoefening.

  Het geloof heeft op het oog de mens te herstellen in zijn oorspronkelijke -zijn- ..op aarde te cultiveren en te civiliseren door genaden.. genaden tot eeuwige behoudenis.
  Een gecultiveerde wetenschapper [zonder] geloof gaat voor eeuwig verloren.. ook al is hij een menselijke mens.. wel zal zijn kwelling minder van aard zijn.

  De heilige gelovige moet dan ook uitzien naar de wetenschap van de onsterfelijkheid en dat heeft alles te maken met het verheerlijkte Licht opstandingslichaam..
  De 2 duistere nachten van de ziel bij Johannes van het Kruis heeft eigenlijk met de 2 niveaus van het oer -zijn- te maken.

  Het opmerkelijke zal zijn dat de antichrist niet alleen thuis is in de wetenschappen maar ook begaafd op het gebied van de occulte satanische geesteswetenschappen.

  Je schreef in een eerdere reactie ••De kenleer (‘epistemologie’) is helemaal geen fundamenteel probleem•• …maar theoretisch in ieder geval wel.. de wetenschap moet de eer van en liefde tot God tot doel hebben.. en vergroten ..de wetenschap zonder God leidt tot verderf van het menselijk bestaan en de schepping hetgeen we hedentendage overal kunnen constateren.. en vaker hier op deze site geduid.

 34. @; Yukio…

  Naar mijn inzicht heeft God de reformatie [gedoogd] om de persoonlijke relatie met Jezus Christus te [benadrukken] ..ondanks de vele dwalingen ..soms op het ketterse af.
  Maar Hij onthoudt velen van hun niet Zijn genaden.
  Het bijbelonderricht onder de katholieken moet veel en veel beter worden.. na de Waarschuwing zal dat zeker gebeuren.

  Het is zelfs zo dat lauwe of zelfs koude katholieken soms of zelfs vaker tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus onze Heer komen door uit de katholieke kerk weg te gaan..terwijl hun dat eerder niet lukte.. en natuurlijk ook door te weinig katholieke geloofskennis ..én aan bijbelkennis..en dat ze dan wel vinden bij al die evangelische groeperingen..

  Maar door de Grote Waarschuwing IN het 6e zegeloordeel zullen alle kinderen van de reformatie weer katholiek worden onder de grote Franse Paus in sublieme heiligheid (Zach.6:11+)…
  ..Die het Petrusambt niet tot schande maakt.

  Door de voor de deur staande grote verdrukking zullen velen weer tot geloof komen en zich dan in hun nood weer tot God gaan richten ..maar er zullen ook velen zijn die de valse profeet gaan volgen.. want die heeft een veel gemakkelijker boodschap dan Jezus Christus.
  De valse profeet maitreya acht zich zelfs hoger dan Jezus Christus..terwijl hij maar een SCHEPSEL is …terwijl Jezus Christus van eeuwigheid uit de Vader geboren is.. een in Wezen met God de Vader en God de Heilige Geest.

 35. @ Yukio,

  “Ik hou het gewoon bij de sacramenten van de katholieke Kerk en wat devoties. Het katholieke geloof vraagt eigenlijk niet meer, behalve dan dat je je geloof ook in daden omzet . Daarbij moet je gewoon verstandig en met overleg, dus met een zeker doel in gedachten, te werk gedaan. Dat heet rationeel handelen.”

  Dat het katholieke geloof niet meer zou vragen dan “gewoon bij de sacramenten van de katholieke Kerk en wat devoties” is wat u voor u zelf bepaalt. Dit is wat het modernisme u voorkauwt en u slikt het zonder blozen. In levensbeschrijvingen van heiligen lees ik heel andere dingen !

  Rationeel handelen betekent niet minder dan dat u al een groot heilige bent die op geen enkele wijze meer zondigt, zodanige heiligheid bezit u dat alle duivelse invloeden volkomen op u afketsen, kortom de Heilige Geest bezit uw ziel volkomen en het stralende licht vanuit uw ziel is als een waterval van waarheid en levenskracht dat heel uw omgeving tot bloei brengt.
  Zulk rationeel handelen werd niet meer gezien sedert Jezus lichamelijk op aarde wandelde.
  U moet dus Jezus Zelf Zijn !
  Meldt ons A.U.B. uw adres en we komen allen onmiddellijk naar u toe !

  Leve de Grote Yukio-Jezus, hij overwon de duivel door uiterst perfecte Ratio, Hij zal ons allen redden van alle kwaad en ziekten.

  Maar ik bespeur nog een klein probleempje: Jezus zei dat Hij niet meer lichamelijk zou terugkeren op aarde.
  Misschien hebt U, Yukio-Jezus, toen gelogen ?

  1. Door consistent en volhoudende sacramenteel katholiek te zijn, de geboden van God te onderhouden, een paar devoties te onderhouden en elke dag het Onze Vader, het Credo en Weest Gegroetjes te bidden (meer kende ze niet), is Jeanne d’Arc heilig geworden. Meer is kennelijk niet nodig (ze kon noch lezen noch schrijven). Jeanne d’Arc is dus niet heilig geworden door haar militaire vernuft, noch door haar leiderschapskwaliteiten en ook niet door uitgebreid te doceren over zaken die een mens te boven gaan (zoals hier op dit forum herhaaldelijk gebeurt), laat staan door niet-katholieke fantasieen te verkondigen (het wemelt hier ervan).

 36. Aan eric-b-l..

  Een goede analyse over wat Yukio stelde:: ••“Ik hou het gewoon bij de sacramenten van de katholieke Kerk en wat devoties. Het katholieke geloof vraagt eigenlijk niet meer,😱 behalve dan dat je je geloof ook in daden omzet . Daarbij moet je gewoon verstandig en met overleg, dus met een zeker doel in gedachten, te werk gedaan. Dat heet rationeel handelen.”••

  Met die houding zijn veel katholieken lauw geworden en uiteindelijk treedt zelfs de afval in.. ook een staat van onverschilligheid.. als gevolg.

  Dat Jezus Christus lichamelijk niet meer zal terugkeren is ook te vinden in de YouTube profetieën. @;Theudmer had ook een bepaalde gedachtegang die voor mij zelfs nu nog niet helder is namelijk: hoe Jezus Christus hier op aarde zal regeren tijdens het “apostolische” Duizendjarig Rijk.

  Mijn visie is dat Jezus Christus gewoon vanUIT de hemel zal regeren via het 6e zegel reinigingsoordeel en dat een grootdeel van de mensheid blijvend met hun geestelijke vermogens VAN de ziel in de hemel zullen vertoeven …die juiste bewoording is bij Vassula te vinden.. toen ze nog niet dwalende was.
  De opvatting van alias Theudmer gaat me boven mijn pet 🦲.. een te ingewikkelde constructie..
  Maar misschien is hij in een goeie bui en wil hij het misschien alsnog op een eenvoudiger wijze het mij aan het verstand brengen.. want anders blijf ik veronderstellen dat hij dwalende is.

  1. @ Jo,
   de eenvoudigste manier om zich dit voor te stellen is trachten te begrijpen hoe Jezus en Maria contact houden met bijvoorbeeld de katholieke zieners en de profeten. Sommigen kunnen Hen werkelijk zien, anderen ondergaan een sterke geestelijke kracht die op geestelijke wijze tot hen spreekt en vermoedelijk gaat het dan om de Heilige Geest of de engelbewaarder.
   Maar ik houd het voor mogelijk dat Jezus en Maria in het duizendjarig Rijk ononderbroken geestelijk contact onderhouden met de zielen op aarde, misschien bevindt de hele aarde zich dan in toestand van geestelijke verheffing.

   ( Blij dat je eens op normale wijze communiceert. )

 37. Aan Rinze..

  Je schreef:: •• Docetistisch stel ik vast dat Yukio dan een schijnlichaam zal hebben••

  Dan is Yukio ontmaskerd als 😅..🤣 alias maitreya, de valse profeet..zichzelf de Christus noemende want die manifesteert zich ook in een schijnlichaam..Nostradamus zegt het volgende over hem en mij::
  ▪︎Het volgend jaar, ontdekt door de zondvloed,
  ▪︎Worden 2 leiders verkozen. De 1e zal het niet uithouden. ((maitreya de valse profeet)).
  ▪︎Door te vluchten voor een SCHIM ((schijnlichaam)) is voor één van hen de wijkplaats
  ▪︎uitgeplunderd en vernietigd: hij, die het eerst zal handhaven.

  Deze laatste regel betreft dus Daniël 7:11 en diegene die verdwijnen moet in 2Thess.2:[7] en o.a. in Jesaja 66:17.

  Verderop schrijft Nostradamus ::
  ••Het derde eerste kwaad dat Nero niet Bedreef
  ••Geledigd !!! is de dappere, die mensenbloed vergroot ((dat kan niet want hij is een !!! schim)).
  ••Hij zal de [oven] weer doen opbouwen ((het H.Misoffer)).
  ••Gouden eeuw, dood, de nieuwe koning veroorzaakt een grote opschudding ..((Hand.6:15 bij Zijn zalving ..ook bij de vrijmetselaar tolkien te lezen.))

  De valse profeet maitreya heeft op luciferische wijze de dood “overwonnen” en daarom heeft hij zich een Schijnlichaam gecreëerd uit de etherische sferen wat hij doet verlevendigen middels zijn energieën van zijn “opstandingslichaam” in de plaats Shamballa in de Himalaya.
  Al enkele tientallen jaren manifesteert hij zich aan mensen en groepen.. maar het is nog niet zijn openbaarmaking.. wat ook op de YouTube profetieën voorzegd wordt.

  Nostradamus zegt dan wel dat de koning mensenbloed vergoot mij dat wil eigenlijk zeggen dat hij hem zal doden tezamen met de H.Michaël ..ook voorzegd ..geloof ik.
  Dat wil zeggen dat maitreya en de Maleachibode als eerste getroffen worden door het Licht van de Waarschuwing..het gehele leger van Begenadigden is daar bij aanwezig ..ook het hemelse Hof.
  Dus zo zal het zich voltrekken.🤺 = 😇…🤔

 38. Aan eric-b-l

  Je hebt wel eens vernomen dat Israël in het oude testament APART is gezet tussen de andere heidense volkeren.
  Wat ik schrijf is ook APART ..niet de [norm].. ((niet het normale)).

  Je Schreef ••Blij dat je eens op normale wijze communiceert.••

  Dat vind ik toch wel een grote belediging 🤣..😅 ..want het APART-e wordt [na] de Waarschuwing de norm .. dan moet ik toch gaan zien waar ik de normale norm communiceerde ..want dat zijn dan de eerste tekenen van decadentie en afval.. dan was ik niet scherp genoeg 😁

  Je schreef ook ••
  Maar ik houd het voor mogelijk dat Jezus en Maria in het duizendjarig Rijk ononderbroken geestelijk contact onderhouden met de zielen op aarde, misschien bevindt de hele aarde zich dan in toestand van geestelijke verheffing.••

  Dat laatste is juist.. van die geestelijke verheffing…want verheffen zegt het al:: de mens met zijn geestelijke vermogens wordt opgenomen in de hemel.. en dat is wat ik schreef en bij Vassula onthuld wordt..wat jij schreef ••geestelijk contact onderhouden met de zielen op aarde•• is toch wat anders ..meer de “oude” norm.. 🤭 ..dus eric-b-l, wel scherp en scherpzinnig bij de les blijven.. want dat wordt de normale !!! gang van zaken.. op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase.. een eigen[aard]ige..in de negatieve 😎 betekenis ..dat ben ik toch wel een beetje 🤭..🤣..😂

 39. ▪︎Correctie !!!

  Citaat..Geledigd !!! is de dappere, die mensenbloed vergroot ((dat kan niet want hij is een !!! schim))..

  Dat laatste is onjuist..hetgeen ik al te snel neerschreef..want het gaat niet om de schim maar om maitreya.
  maitreya is op een foto te zien in een moskee op YouTube ..daarin is hij te zien als een gestalte van helemaal-wit licht …maar dat is juist het duivelse want het Licht van Jezus Christus bijvoorbeeld dat straalt UIT ..dat van maitreya is ingekaderd..verstard.. maitreya is ook [niet meer] van vlees en bloed door de luciferische “transformatie”.

  En daarom moest hij zich uit de etherische sferen een schijnlichaam creëren van vlees-materie ..gelijk een mens in zijn vlees en bloed.
  De antichrist is WEL een mens van vlees en bloed..maitreya werkt nu al een hele tijd samen met de synagoge van satan.

 40. @Jo,
  i.v.m. Uw gezegde:
  ‘Nostradamus zegt dan wel dat de koning mensenbloed vergoot mij dat wil eigenlijk zeggen dat hij hem zal doden tezamen met de H.Michaël ..ook voorzegd ..geloof ik.’

  MIJN opmerking:
  God doodt nóóit iemand. De reden is zéér eenvoudig: God maakt áltijd léven(d).
  Dus: Uw voorzegging kán niet kloppen.

  God is ook genadig en barmhartig …maar .. God is ook éérlijk.
  Iédereen, dus ook de duivel zál zijn straf ontvangen (vandaar ook het vagevuur en de hel).
  De duivel bevindt zich al in de hel (vanwege zijn CONSTANTE en AANHOUDENDE aanvallen) op zowel God als op de mensen.

 41. De harmonie tussen het geloof en de rede is een katholiek principe, maar men is misleidend wanneer men “de wetenschap” van het sciëntistisch priesterschap pretendeert te kunnen vereenzelvigen met de rede. De denkbeelden van de witjassen vormen een manipulatief controlesysteem bedoeld door de architecten ervan in de onderwereld om mensen van God weg te trekken en te houden. In de negentiende eeuw woedde er een verhitte strijd tussen de katholieke Kerk en de maçonnieke krachten, en die laatsten hanteerden het sciëntisme als een wapen van psychologische oorlogvoering tegen de katholieke bevolking om zo de macht van de Kerk verder te reduceren. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat het darwinisme opgerezen is in de context van de grote strijd tussen de katholieke godsdienst en het rationalisme in de negentiende eeuw, de eeuw waarin Darwin geleefd heeft. Het rationalistisch offensief ging uit van dezelfde occulte krachten die de bloederige genocide van de Vendée uitgevoerd hebben. Het is de aloude strijd tussen de christenpriester en de occulte magiër, zoals dat ook het geval was met de kerkelijke veroordeling van het heliocentrisme van Copernicus en Galileo; het is geen toeval dat Pius VII de paus was die onder de druk bezweek en het heliocentrisme toeliet; hij was de paus die zetelde op de Troon van Petrus te midden van de brokstukken en het spoor van verwoesting en bloedvergieten die de Franse Revolutie achter zich liet (regeringsperiode: 1800-1823). Sciëntistische katholieken die beweren dat er geen tegenstrijd is tussen de katholieke doctrine en de sciëntistische denksystemen gerezen uit de eerdergenoemde strijd door zich op misleidende wijze te beroepen op het principe van fides et ratio sluiten hun ogen voor de eeuwen van strijd tussen de katholieke Kerk en de sciëntistische revolutie gelanceerd door dezelfde krachten die de protestantse revolutie lanceerden in dezelfde tijd (“Renaissance”) om de Latijnse Kerk te destabiliseren.

  “O Timothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates, et oppositiones falsi nominis scientiæ, quam quidam promittentes, circa fidem exciderunt. Gratia tecum. Amen.” [1 Tim. 20-21]

  “O Timotheus, bewaar het toevertrouwde, vermijdend de profane nieuwigheden van stemmen, en de opposities van de valselijk genoemde gnosis, dewelke sommigen uitzendend, zij omtrent het geloof afgesneden werden. Gratie met u. Amen.”

  Ik plaats hier het door Sint Paulus gebruikt Grieks woord “gnosis” in mijn Nederlandse vertaling omdat de Apostel der Volkeren Sint Timotheus bedoelde te waarschuwen voor de valse leringen van het gnosticisme (gnostici weten dat de tekst het over hen heeft, want zij zijn er vijandig aan en zij ontkennen zelfs dat Sint Paulus dat epistel geschreven heeft); de witjassen zijn hedendaagse priesters van die valse gnosis en daarom worden zij ingezet door de occulte krachten om een centrale plaats in te nemen in de uitbouw van de Nieuwe Wereldorde voor de prins der duisternis, Lucifer, die doorheen de eeuwen aanbeden werd door de leiders van de gnostische sekten. Vergeet niet, de vrijmetselarij is in de kern gnostisch (vrijmetselaars zeggen dit zelf en zijn er trots op), het joods kabbalisme is in de kern gnostisch; gnosticisme is de duistere doctrinaire kern van de Nieuwe Wereldorde die heden de volkeren in steeds grotere slavernij betracht te werpen.

  Geen enkele witjas heeft ooit een atoom gezien; toch drijven de witjassen de spot met iedereen die niet gelooft aan een bestaan van atomen. Atomen zijn geen natuurrealiteit, maar zijn fictie en het concept van een esoterische traditie (atomisme) van oude Griekse heidenen die in de moderne tijden geherintroduceerd werd door de moderne anti-realiteitsfilosoof René Descartes; de moderne filosofie, die de menselijke geest valselijk tot realiteitsscheppend beginsel verheft, is een moderne herverpakking van het kabbalistisch concept van de menselijke geest die pantheïstische numerologische drukknoppen kan vinden om realiteit te scheppen en herscheppen naar eigen willekeur. Die moderne filosofie werd als artillerie geplaatst door de occulte krachten tegen het thomistisch gezuiverd aristotelianisme van de christelijke “middeleeuwen”.

  De geschiedenis is geen spontane opeenvolging van gebeurtenissen; er zijn diepgaande connecties waarvan veel mensen geen besef hebben. Indien meer mensen de “verboden” geschiedenis gekend zouden hebben zouden er minder zich hebben laten inspuiten met het gif van de witjassen, maar helaas, onwetendheid heerst over de geesten van velen.

 42. Aan P.Derks..alias zeur-Piet..😉

  Beste Piet ? het Licht is ..om het zo te zeggen, neutraal..daarom treft het Licht van de Waarschuwing als eerste de Maleachibode ..waarop dan maitreya….. maitreya zal dat Licht niet kunnen verdragen en terstond dood zijn ..de Maleachi bode overleeft het gewoon omdat hij zich door en door vooraf heeft laten reinigen en loutering door de werking Gods ..ontledigd van zijn zonden en oude gedragingen, vandaar dat ik al eerder naar Hebreeën 4:12 verwees.
  Het lijden zal kort zijn ..maar helaas zeer hevig..vermoed ik.

  De wraakengel van God in het oude testament doodde enkele honderdduizenden van de vijanden van Gods volk.. dus in opdracht van God.
  En er is een profetie die dat weer aankondigd.. in de komende gebeurtenissen.

  Jij bent veel te rationeel in je denken ..ik ga uit van een belezenheid van tientallen jaren om uit te komen met wat ik nu zeg ..en veel van mijn conclusies zijn dan ook beslist geen resultaat van het napraten van anderen.. en dit lijkt mij dan ook een normale gang van zaken ..bij ieder volstrekt zich dat op unieke wijze.. tijd dus om nu maar eens mijn mond te houden 😉

 43. @Jo,
  U BLIJFT maar proberen. Het laatste wat ik mij herinner, was de naam Paul.
  Waarom bent U zo geïnteresseerd in mijn voornaam, welke mij is gegeven (geschonken) door mijn aardse ouders?

  Ik heb mijn beschermheiligen, aan wie ik – tot mijn grote ontzetting en spijt – te weinig aandacht schenk.
  Mijn beschermheiligen gaan U niét aan; ze zijn ter bescherming voor onder andere MIJ en is totaal niet van belang op deze site (ik waag zelfs te betwijfelen of mijn nog levende zoons mijn beschermheiligen weten).

  Nu héél even ter zake:
  Rationeel denken = met het aan ons gegeven verstand denken aan wat berust op wetenschappelijke of proefondervindelijke gronden of feiten.

  Wij hebben het verstand gekregen om het te gebruiken (NIÉT om het te MISbruiken).
  MISbruik is bijvoorbeeld: manipuleren.
  Ik noem Uw poging: manipulatie, dus misbruik van Uw verstand met de bedoeling om mij op de kast te jagen.

  Mijn verzoek aan U: STOP DAARMEE!!!
  Net zoals ik U al vaker verzocht heb: STOP met al die wel/niet profeten van diverse geloven.

 44. Aan P.Derks..

  Jo is ook niet mijn naam .. maar dat je daar zo zwaar aan tilt ..ik wilde je alleen maar wat plagen en dat je daar ook wel mee kon lachen..maar de uitkomst is voor jou dan judassen, op zijn Limburgs gezegd .. maar goed het is simpel ..mijn excuus..neem het mij niet kwalijk ..ik zal het niet meer doen..

  Maar helaas kom ik je NIET tegemoet met het volgende CITAAT ••Net zoals ik U al vaker verzocht heb: STOP met al die wel/niet profeten van diverse geloven••
  En dat hoef ook niet want ik zal mij inzake en [-daarmee in verband-] ook niet meer tot jou richten.
  Maar dan moet jij je daar ook niet mee bemoeien als ik daaromtrent mij tot anderen richt..dan is het 🤐…🤫…😷…☹…😴…

 45. @Jo,
  Het blijkt (ook uit Uw laatste reactie), dat U niéts erbij leert. Wij noemden dat vroeger: hardleers.

 46. @; Theudmer.. {23 augustus 2021 om 19:38}..

  Met verbazing las ik het volgende..citaat ••Geen enkele witjas heeft ooit een atoom gezien; enz.
  En dan moet ik mij afvragen of er ook dan ook geen atoomcentrales bestaan en dito onderzeeboten.. en Tsjernobyl.. ook heeft niemand een virus gezien, volgens bepaalde sites.. maar ze kunnen er wel biowapens van maken ra..ra raar, hoe kan dat ..misschien wil je je verwaardigen mij in te wijden in die geheimen..

  Aristoteles was een “soort” ziener en als hij zegt dat het ziele-lichaam onzichtbaar en fijnstoffelijk en het werkzaam voertuig van de ziel is ..kun je dat ook betitelen onzin en niet te verifiëren.
  Zo zegt Maria in Amsterdam: het is para dit.. (betreffende het paranormale)..en para dat ..maar het is de Paracleet die het in Zijn werk stelt ..het paranormale bestaat dan wel maar men moet (ook volgens A.K.Emm. ..zuiver leven anders komt de duivel er tussen.

  Ook Rudolf Steiner zei iets over oude helderziende vermogens had ..maar die hij probeerde te transformeren..de precieze bewoording weet ik niet meer want die boeken heb ik tientallen jaren geleden weggedaan.
  Het Oosten mediteert naar binnen en tracht zich zodoende zichzelf te verlossen..tot verlichting te komen ..dus zonder het verlossingswerk van Jezus Christus.
  …alias J. P🦋s

 47. @; P.Derks..

  Waar is je logica …hetzelfde kan ik toch ook van jou zeggen ..over je hardleersheid, trouwens daar heb ik je ook vaker op gewezen.

  Ik krijg de indruk dat je last hebt van geestelijke bevangenheid ..maar ik kan mij vergissen en doe ik aan projectie 😉..🤫 ..maar zou je niet met al die virussen en varianten 😁
  Laat het gewoon los ..doe ik ook ..ik ga 🙈….😴

 48. @ P. Derks,
  een zeker percentage van de bevolking lijdt onder een of andere vorm van narcisme.
  Het is niet duidelijk of de betreffende persoon overheerst wordt door een duivel of dat hij een kind is van de duivel. In het eerste geval kan exorcisme door een Traditionele priester voldoende zijn, liefst ook gebed van kennissen en familie. In het tweede geval is er waarschijnlijk niets aan te doen en kan men beter grote afstand bewaren van dergelijke ongelukkige mensen.

  Wanneer een narcist of narcissist (Engels) zich begint te wreken is het einde zoek want hij kent geen maat en hij kan zich niet voorstellen dat hij u ook maar een millimeter zal tegemoetkomen. De narcist wil altijd winnen, wil altijd iemand psychisch uitbuiten, en hij zit altijd actief uit te kijken hoe hij iemand kan uitmelken. Hij kan geen zelfkritiek opbrengen want dat zou betekenen dat hij wel eens ongelijk zou kunnen hebben en dat is voor hem onverdraaglijk. Wanneer hij de indruk geeft zelfkritiek te uiten dan is dat pure misleiding. De narcistische persoon is een meester in misleiding !
  Nooit meer antwoorden aan Jo is waarschijnlijk meest geschikt.

  Moest u zijn familie of kennissen kunnen bereiken dan kan u met hen afspreken om een exorcist te raadplegen. Zoniet dan lijkt het me beter hem nooit meer te beantwoorden.
  Op het internet en vooral op youtube vindt men zeer veel goede uitleg van psychologen en therapeuten over narcisme, of in het Engels narcissism.
  De enige die de psychische uitleg zeer zeker en dringend zou moeten ter harte nemen is Jo zelf maar hij zal dat nooit doen, ook niet om zijn kennis te verrijken.

 49. Sint Paulus waarschuwt inderdaad zijn voorkeur leerling, voor de “gnose”.
  in zijn brief, 1 Timoteus, 6 : 20-21.
  Maar wat die “gnose” nou precies inhoudt, blijft voor velen een vaag begrip.
  In de NL vertaling staat, “Kennis”.

  Bij de oprichting van de Engelse vrijmetselarij in Londen, in 1717, door twee dominees, de Schot James Anderson (1678-1739) en de Franse hugenoot Desaguliers (1683-1744), is de “gnose” als geestelijke grondslag neergelegd. Doelen zijn de vestiging wereldwijd, van het gnosticisme en het rationele liberalisme. Anderson maakte een hiërarchische indeling, te beginnen met meesters, gezellen en leerlingen, later is die verfijnd tot 33 graden.
  Deze subversieven vormden het nieuwe, geheime leger van de “gnose”, dat in de duisternis opereert, ter verovering van de wereld teneinde het Christendom, een absurde valse religie, en met name de katholieke Kerk, te kunnen vernietigen. Het leger van vrijmetselaars stond en staat, in dienst van het wereldwijd georganiseerde judaïsme, dat indertijd al de Anglo-Amerikaanse wereld beheerste.
  Zij achten het Christendom en met name het katholicisme, absoluut bedrog en misbruik van vertrouwen. Zij moeten met alle middelen worden ontmaskerd en uitgeroeid. Anderson omschrijft
  ‘het geloof’ als een obscurantisme, een verblinding ; ‘de hoop’ ziet hij als een stenen voetstuk, en ‘de liefde’ is egoïsme.

  Hij stelt dat alleen de vrijmetselarij het ware geloof bezit, de “gnose”.
  Deze omvat verklaringen en wijsheden, verhalen, mythes en sprookjes, over geesten en demonen uit het vòòr christelijke heidendom, uit Egypte en Babylonië.

  Om hun doelen te bereiken moeten de grootmeesters van de vrijmetselarij, radicale vrijheid opeisen, en de idee van mensen rechten naar voren schuiven. Zij moeten voor de mens alle rechten opeisen, ook tegenover een tyrannieke God. Iedere belemmering is wederrechtelijk en moet radicaal worden bestreden. De grote voorganger is Lucifer, de gevallen engel, die als eerste God bestreed.
  Lucifer zij lof en eer, niet God. Zijn Licht is duister, Lucifer is het echte licht. door zijn strijd tegen God.
  Vrijmetselarij is in wezen, vanaf de oprichting in 1717, satanistisch.

  Het mens en wereldbeeld komt niet meer top down voort uit God, maar bottom up, uit de mens zelf.
  God heeft geen rechten, dus zijn er geen geboden. De mens heeft geen plichten, maar is absoluut vrij. De mens is zijn eigen God, en hij heeft rechten.
  God’s geboden zijn niet te verenigen met absolute vrijheid. Mensen rechten komen daarvoor in de plaats. Zijn rechten zijn bepalend en richtinggevend, niet langer de geboden.
  Deze passen niet meer in de moderne tijd van absolute vrijheid. De moderne mens verdraagt geen tyrannieke God. De revolutie preekt absolute vrijheid.

  Via vele vertakkingen vanuit Londen, indertijd, heeft dit satanische vrijmetselaar gedachtengoed, wereldwijd zijn weg kunnen vinden, vooral in de hoogste kringen, tot en met in die van de Kerk van altijd. De kardinaal Rampolla was in 1900, het bewijs, dat de rot al eind 19de eeuw, diep de Kerk was binnen gedrongen. Dankzij de geheime dienst van de Oostenrijkse keizer, werd hij met zijn veto, tijdig ontmaskerd, en kon de Heilige Pius X, tot Paus worden gekroond.

 50. @; @@@

  Nog een andere evangelische profetie https://youtu.be/bfwLFyrW3j8 ..met belangrijke informatie VOOR ONZE TIJD..maar dus niet bedoeld voor een zwakke geest en toch intelligent.
  Deze profetie impliceert Jesaja 13:5 en Jesaja 2:18-19.

 51. @; @@@

  Citaat: ((dus niet geschikt voor een intelligent mens met een zwakke geest.))

  In januari 2011 werd door Chinese archeologen iets ontdekt onder de Grote Muur in China. Het was buitenaardse technologie die signalen uitzond in de ruimte. Toen men deze volgde en de coördinaten bekeek door de Hubble ruimtetelescoop, bleek dat er een gigantische vloot schepen onderweg was naar de aarde, gevolgd door een planetair object: Nibiru.
  Artikel https://niburu.co/et/5602-chinese-overeenkomst-met-buitenaardsen-gevaar-voor-wereldvrede-video op de site niburu . co

 52. @; ……
  De geplaatste link in de vorige reactie is uit de volgende actuele link: https://niburu.co/het-complot/16609-wat-is-die-geheimzinnige-zwarte-substantie ..de gevallen engelen zullen zich massaal op de aarde manifesteren ..de zwakke geest krijgt nog even de kans om zich aan te sterken..veel mensen hebben zich geestelijk al afgesloten voor de complotpraktijken rond het virus.. en hebben zich laten vaccineren.
  Miljoenen mensen zullen maitreya..de valse profeet zien als Jezus Christus die terug gekomen is 😱

 53. @ Yukio, {van: katholiekforum.net/2021/08/18/traditionis-custodes-laatste-stuiptrekking-van-rebelse-hippies-in-vaticaan/#comment-80878}

  Dank voor uw creatie van de gelegenheid tot weder opbouwen van waarachtig geloof sedert ik jarenlang ketters leefde alhoewel gelovig maar vanwege modernisme onkatholiek was geworden.
  U ‘vergeet’ uit gebrek aan kennis door onachtzaamheid of door bijbedoelingen weer een aantal fundamentele punten.

  Volgens wikipedia zou Jeanne enkel door haar moeder zijn ingewijd in het gebedsleven. Ze was maagd, eenvoudig en plichtsbewust als boerenmeisje. Ze ging graag naar de mis en bad ook op het veld wanneer de kerkklok daartoe riep.
  Het is van groot belang te begrijpen dat gebed niet enkel een invulling is van de tijd die nodig is om gebeden “af te handelen”. De ware aanbidders zijn degenen die bewust of onbewust empatisch bidden. Bijvoorbeeld staat er in het “Stabat Mater” een allerbelangrijkst versje, dat alhoewel klein en kort toch torenhoog boven de andere versjes uitsteekt: “Heilige Moeder, wil toch de wonden van de Gekruiste diep in mijn hart drukken.” Dit kleine gebedje op zich kan veel aflaten opleveren naargelang de omstandigheden (zie missaal). De belangrijkste omstandigheid die echter niet vernoemd wordt is de empathie.
  Die empathie kan tussen haar en haar moeder sterk geleefd hebben en het is best mogelijk dat haar moeder een heiligend leven leidde, beter, dat zij beiden bewust streefden naar heiligend leven.
  Dat zij door de hemelse machten geleid werd tot grote daden staat daar volkomen los van, volgens mij, omdat niemand in staat is zichzelf groot te maken in de ogen van God vermits waarachtig gebed enkel kan bestaan in innerlijke nederigheid en oprechtheid en verlangen naar diep innerlijk meevoelen met Jezus en Maria.
  Nogmaals dank voor deze les die u me misschien niet eens verlangde te schenken.

  1. @ Eric-b-l
   Anders dan vele anderen heb ik er geen behoefte aan om hier te doceren. Mochten mensen wat opsteken van mijn reakties, dan is dat uiteraard meegenomen. Ik reageer eigenlijk alleen ter correctie. Over wetenschap en wetenschappers (bv) heeft de kerk zich nl uitgelaten, en als ik lees wat hier allemaal voor onzin daarover wordt opgeschreven (in strijd met opvattingen van de Kerk!), dan word ik weleens verleid om er wat tegen in te schrijven.
   Over Jeanne d’Arc, veruit mijn favoriete heilige, moet u gewoon geloven wat ik u vertel, want ik ben een groot kenner van haar (als zeg ik het zelf). [Heel veel over haar gelezen en nagedacht.] Haar moeder heeft Jeanne gewoon overgedragen wat ze zelf wist (en wat gewoon was in die tijd), namelijk het Credo, het Onze Vader en het Weest Gegroet. De ouders van Jeanne – zeker gelovig, maar niet extreem – waren helemaal niet happy met de roeping van Jeanne. Ze hadden liever dat ze getrouwd was. Haar vader heeft zelfs gezegd haar eigenhandig te verdrinken als ze mee zou gaan met soldaten (dat had hij nl gedroomd).
   Wat betreft de empathie: fijn dat u dat hebt, maar het is niet vereist voor gebed (en biechten). Het voldoende dat je gelooft in gebed (en in biechten). Voor de katholiek geldt dat het slechtst gebeden gebed (en de slechtste biecht) bestaat in het niet-gebeden gebed (en de niet-gebiechte zonde). Dat is de reden waarom de Maria-devotie niet verplicht is. Nogal wat mensen hebben daar nl. (empatisch) niets mee. Prima, het Huis van de Vader heeft vele kamers. Maar mensen moeten niet hun devotionele ervaringen opleggen aan anderen.

  2. @ Yukio,
   het schijnt werkelijk niet tot u door te dringen dat de Kerk geen club is waarvan gewoon het lidmaatschap zou volstaat om te voldoen aan minimumwaarden.
   U houdt niet van Jezus en nog minder van Maria.
   U ziet niet hoe het modernisme uw ziel beroofde van de grootste Geestelijke schatten van de Ware Kerk.
   1. Bovenal BEMIN de ene God.
   Het prilste begin van de Decaloog dringt zelfs niet tot u door.

   1. @Erik-b-l

    Ik kan net zo goed zeggen dat u beneveld bent door uw gevoelens. Voor mij zijn uw uitlatingen van liefde zo onecht als de pest. Een katholiek moet in de eerste plaats van de Kerk houden, want het is via de Kerk dat hij van Jezus en Maria weet. De Kerk is een Moeder die in haar ene arm het kindje Jezus heeft, en in de andere de Bijbel.

    1. @Erik-b-l
     Addendum.
     Tegelijk is de Kerk het Mystieke Lichaam van Christus en houdt de gelovige dust tezelfdertijd van God.
     Dit was precies de positie van Jeanne d’Arc.

  3. Yukio,
   inderdaad, u zegt het wél, de Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus.

   Maar God de Vader gaf aan Jezus de opdracht aan Zijn volk te tonen wat Ware Liefde is. Dat leidde tot de afschaffing van wereldse offers. U kent ongetwijfeld Psalm 51. God heeft geen behagen in brandoffers maar wel in een gebroken geest, een gebroken hart. Het Ware Offer is de Liefde die tot uiting komt in gehele gehoorzaamheid aan God de Vader, dat kan alleen vanuit totale Liefde voor God de Vader.
   Er is geen andere weg dan de weg van Jezus en dat is de gehele overgave vanuit totale liefde.
   Daar moet ieder mens naar groeien, dat is de ware arbeid die we te presteren hebben.
   Leven vanuit gebroken geest, gebroken hart. Dat is de opgave. Moeilijk en toch gemakkelijk.

   De volgorde blijft: God, Jezus en Maria alhoewel men volkomen op Maria mag vertrouwen op voorwaarde dat men Haar geheel gehoorzaam en nederig kind wil zijn want zij heeft door Haar volkomen overgave aan God de Vader het voorrecht verkregen tot bemiddeling.

   De gevoelens die door de Geest geschonken worden leiden niet tot beneveling. Zij leiden tot intenser gebed. Intenser gebed baart de vruchten van velerlei geestelijke ervaringen die als Geestelijke rijkdom de ziel doen groeien. De geestelijke ervaringen bieden een overmaat aan gevoelens, werkelijk versmachtend, en daarna wordt men weer meedogenloos terug geworpen in de aardse duisternis. Dan wordt men geroepen om nog zwaardere zuiveringen, louteringen, te ondergaan want God koopt alleen het allerzuiverste goud, gelouterd in de oven van Geestelijk Vuur.

   Bemerkte u nooit de opvallende overeenkomsten tussen Jeanne d’Arc en Bernadette Soubirous ? Beiden ondergingen een overmaat aan wereldse belangstelling. Dat is vergift voor de ziel. Daarom moesten zij zwaar gelouterd worden door martelaarschap, elk naar hetgeen zij aankonden. Zo werkt de Ware Liefde van God de Vader op aarde.

   De Kerk kon nooit ontstaan buiten de wil van God Zelf, ook niet ten tijde van Mozes.
   God is die Is, altijd Eerst.
   U weet deze dingen nochtans, waarom omwegen zoeken ?

   1. Nogmaals, fijn dat u zo fijn geloofd. Ik moet er niets van hebben. Doet mij teveel denken aan die ‘happy clappy’ protestanten ‘die Jezus in hun hartje hebben’. Is mij allemaal veel te ‘bevindelijk’ (= protestants). Gaat u vooral verder met uw geloofsbeleving. Maar val mij er niet mee lastig.

    1. Addendum.
     Uw interpretatie over Jeanne d’Arc is geheel onjuist. La Pucelle is ter dood gebracht om politieke redenen door een half protestants geworden kerkelijke rechtbank (door rechters die voor het merendeel niet deugden).

   2. Bespaar U de moeite, beste Eric, degene die U aankaart begrijpt enkel het tastbare, noch kent hij de grenzen van het denken, binnen de Natuurlijke Orde. Vergiftigd in de heidens, cultuur-marxistische academia, is het een lange weg te gaan, om de spirituele ervaring te kunnen delen.
    Is het niet de essentie van de modernistische sekte, om de protestante Vat. 2 weg te hebben in geslagen, indertijd, 1965. Uit die koker komt ook de KKK, waar hij mee schermt. Lees de betreffende regels over de transsubstantiatie, gedefinieerd ‘à la carte’, voor ieders smaak. U begrijpt dan meteen, dat de KKK geen zuivere koffie is, in het licht van de Traditie, die van de Kerk van altijd.

    1. Met een dergelijke opvatting over VatII plaats u zichzelf buiten de Kerk. Einde oefening.

  4. Yukio,
   waarom probeert u me te treffen, om vervolgens met leugens uw gelijk trachten te krijgen ?
   Dat is de gekende tactiek van de narcistische mens die alleen het eigen groot gelijk nastreeft, dat kan niet uw bedoeling zijn. Op die wijze komen we nooit tot een zinvol gesprek.

   Herroep a.u.b. uw woorden dan kunnen we verder gaan.
   Iedereen kan zich al eens vergissen, dat overkomt mij helaas ook veel te dikwijls.

   1. U bent begonnen met allerlei insinuaties. Ik herroep niets. Dat is veeleer aan u. Als u op vanaf nu op fatsoenlijke wijze verder argumenteert vind ik dat prima. Houd wel in het bijzonder op met het gebruik van allerlei loze modewoorden zoals ‘narcisme’. Bent u soms psychiater? God, bespaar me al die bagger (evenals woorden als leugens, onkennis e.d.).

    Dus: Van God weten we niets, helemaal niets. We weten alleen wat hij niet is (Thomas). Dus laat God er buiten. Laat ook de H.Geest erbuiten, want daar weten we ook niets van. Als katholiek moet je natuurlijk wel bidden (alsof alles van God afhangt) maar hier op aarde moeten handelen als alles van ons zelf afhangt. (Aldus ook Jeanne d’Arc). Voorts is de bijbel een heel moeilijk boek. Er zijn vele latere invoegingen , betwijfelbare passages en inconsistenties. Dus: de Kerk leert ons. En niet andersom (dus dat wij de Kerk zouden moeten leren). Ook hier op het forum sterft het van de Pausen! En geleerde theologen (maar niet heus).
    Dus: stel de catechismus centraal.
    En voorts: De katholieke Kerk put eerst de natuur uit voordat zij de bovennatuur erbij haalt.
    Vandaar dat een aangebracht wonder allereerst wordt onderworpen aan een wetenschappelijk oordeel.

 54. @; Theudmer meende het beter te weten wat betreft de 1e persoon in 2Thess.2:3-4 en meent te weten dat dat ook de antichrist betreft ..maar het betreft de valse profeet maitreya zoals de volgende link maitreya doet kennen: https://youtu.be/S3hzvClKJPo ..op herhaling, wat het kwartje blijkt maar niet te vallen.. @;Theudmer..@:eric-b-l en Jules van Rooyen verwachten een apart personage uit Frankrijk ..als grootvorst.. terwijl hij van het Noorden komt uit Zebulon-Nederland.. maar die is zo nederig en bescheiden ..dat hij eigenlijk monddood is 😷 ..🤐..en doofstomme.

  @;Theudmer denkt ook nog dat atomen niet tot de natuurlijke realiteit behoren en zo heeft hij meer van zo’n rare ideeën..ik meen zelfs, als ik mij dat goed herinner dat hij veronderstelt dat sommige gevallen engelen nog gered kunnen.. en wie was hij het ook weer met die platte aarde theorie ? ..martinvrijland . nl zegt ook het een en ander over die mensen.
  Die evangelische begenadigde ontving van Jezus Christus het antwoord dat ook die engelen die minder gezondigd hebben verdoemd zijn.. dus de zoveelste misslag (in de lucht) van @Theudmer.

  De volgende link betreft een new-age occulte vrouw; https://youtu.be/VEwzOss3QLA ..die toch bepaalde zaken aan het licht brengt die juist zijn ..maar dit is dus niet voor een zwakke geest of een eenzijdige geestinstelling ondanks een hoog IQ 🤔 …

 55. Correctie…
  Citaat….Jules van Rooyen verwachten een apart personage uit Frankrijk ..als grootvorst.. terwijl hij van het Noorden komt uit Zebulon-Nederland.. maar die is zo nederig en bescheiden ..dat hij eigenlijk monddood is 😷 ..🤐..en doofstomme.

  Ik bedoelde dat die grootvorst “van” Theudmer..eric-b-l en Jules van Rooyen zo nederig en bescheiden is dat hij meer een doofstomme is en monddood lijkt..🤐..😷 ..blijkbaar ontbreekt hem het juiste inzicht.🙉..🤫 …of moet hij nog geboren worden.😂..🤣..🤭

  1. Hoe komt U erbij, beste Jo, verwachtingen omtrent een koning uit FR zijn mij vreemd, evenals uw weg van talloze speculaties en het gebruik van citaten uit het Oude Testament. Soms bekruipt mij het gevoel dat U rondzwemt in troebel, geestelijk water. Als redactie had ik U al lang de wacht aan gezegd, met een waarschuwing, en daarna sanctie, om dit voortreffelijke katholieke Forum niet langer te vertroebelen met allerlei esoterische onzin, en het OT niet te misbruiken.
   Het OT blijft het OT, en het heeft ons niets anders te melden dan geschiedenis. “Door van een nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard ; welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij.” (Hebr. 8 : 13)
   U komt nooit met citaten uit het Nieuwe Testament, dus wat dat betreft haakt U aan bij de protestante denkwereld. Daarin bent U niet de enige, afgezien van de mol Dierickx, wellicht gestuurd door de loge, onze zoveelste stoorzender.

   1. “Krachtens haar apostolisch geloof houdt onze moeder de heilige kerk zowel de boeken van het Oude als die van het Nieuwe Testament, in hun geheel met al hun delen, voor heilig en canoniek, omdat ze. geschreven onder ingeving van de heilige Geest, God tot auteur hebben en als zodanig aan de kerk zijn overgeleverd”.
    Catechismus van de katholieke Kerk, nr. 105.

 56. Aan Jules van Rooyen,

  Al een hele tijd geleden kwam de naam van de site {chartedefontevraultprovidentialisme} in een van je reacties ter sprake ..of het moet van @; Theudmer zijn ..maar ik denk dat het eerder van jouw kant kwam..en was er in die reactie sprake van die Franse Monarch.. maar helaas staat het een en ander mij maar wazig voor mijn geest.. in iedergeval heb ik die naam van die site toen gegoogled.

  Naderhand [leek] het mij toe dat je je wilde distantiëren van het betreffende en misschien ook van die site; ook was er daar een persoon op die site die bevriend, of wat dan ook, was met een vrijmetselaar en was dat waarschijnlijk de aanleiding om je van dat verhaal over de Franse Monarch en die site (misschien geleidelijk aan) te distantiëren.

  Dus als je zegt: “verwachtingen omtrent een koning uit FR zijn mij vreemd” lijkt mij dat op mijn beurt zeer merkwaardig en opmerkelijk. Als ik mij vergis in de aangelegenheden van geheugen dan zeg ik dit: “ik sta niet op mijn strepen”. Ik ben niet in het leger geweest 🤭..eerder ben ik een pantoffel-held 😂…🤣..in mijn huidige staat van mijn natuurlijk -zijn-.
  Mijn geheugen lijkt mij eerder afhankelijk te zijn van mijn gemoed en het denken volgens de zielekrachten..dat zo zijn nadelen heeft. 🤔 ..want het intellect is de Scheids-rechter tussen de zielekrachten en de geestelijke vermogens van de ziel.. een nieuwe formulering in de verbeterde kenleer..🤫

  En als ik verwees naar citaten uit het oud testament b.v. Maleachi 3:1-5..en dat het daar de Waarschuwing betreft, kan iedereen, mits hij thuis is in de betreffende profetieën en flexibel is naar zijn geestelijke vermogens, zelf de samenhang zien.. ook met [o.a.] Jesaja 66:14-17+….zoniet, is dat niet mijn invaliditeit..maar die van de ander.. wie van jullie heeft eens doorgevraagd..en gevraagd om toelichting..niemand dus, maar stonden jullie wel klaar met jullie primitieve..domme en bekrompen vooringenomenheid en om vandaaruit te komen tot een be-oordeling.

  En wat die esoterische onzin betreft..zoals jij dat zegt: die heeft alles te maken met hetgeen jij “hebt” met de Illuminati-vrijmetselarij en of welke andere benamingen je gebruikt.. het gaat terug tot de vroegste tijden nog zelfs voor Babel..en ook bekend bij sommige anderen..die wat meer geinformeerd zijn.
  Informatie die tientallen jaren geleden voor de leek nog niet goed te plaatsen en te duiden was is veranderd door de stroom van informatie op het internet, informatie vanuit verschillende invalshoeken bekeken door mensen met achtergrondkennis ..het is dan aan jezelf hoe je het een en ander weet te onderscheiden.

  Middels A.K.Emm. en Hildegard van Bingen of welke heilige dan ook kunnen we weten dat Adam en Eva niet in het vlees waren geschapen en als dat ook vanuit de kabbala wordt beweerd dan moet men mij niet gaan beschuldigen dat ik bv. een aanhanger van de Kabbala ben.
  Ook het occulte Oosten leert dat de Eerste mens eerst is geschapen als in een Lichtkleed zoals ook de occulte new-age gerelateerde Helma Broekman ..te zien op YouTube.

  Ook wat jij beweert over het oude testament is kort van zicht ..juist Mohammedanen zou je bv. kunnen wijzen op de noodzakelijke samenhang van de oudtestamentische offerdienst met de noodzaak van het nieuwtestamentisch kruisoffer.. en waarom het oudtestamentische offeren voorbij is.

  CITAAT: ..u komt {nooit} 😱 met citaten uit het Nieuwe Testament, dus wat dat betreft haakt U aan bij de protestante denk🙉wereld. Daarin bent U niet de enige..enz.
  Met zoiets te beweren maak je geen goede indruk wat betreft je oordeelsvermogen..maar dat is niet verwonderlijk als je het niet nodig acht om eerst om nadere toelichting te vragen.
  Je houding lijkt ook op de aanwezigheid van hooghartigheid.

  Als oud soldaat zijnde kun je wel tegen een sportief stootje.. en dus zoals je mij benadert in je vooroordelen wil ik dan ook zo vrij zijn ..maar dan zonder vooroordeel, om je een veeg uit de pan te geven.
  Gelijke monniken gelijke kappen.😁 ..zoals een prins betaamt.
  Ja die toespelingen vind ik wel toepasselijk en 🤭

  Ja van die toespelingen.. daar hou ik wel van ..om uit te dagen 🤺.. en toch ook om op te monteren.
  En daarom nog eentje van Nostradamus..dus mens erger je niet:
  ▪︎De Gallische koning, door de Keltische rechterhand,
  ▪︎Ziende de tweedracht van de grote Monarchie,
  ▪︎ZAL op de drie delen zijn 🤴 scepter doen bloeien
  ▪︎Tegen de kap van de grote ((hemelse)) Hiërarchie

  De [3 delen] betreffen de 3 tochten door hel ..vagevuur.. Hemel ..begint het kwartje al een beetje te vallen ?! Zo niet dan is het inderdaad via [jouw] maatneming troebel geestelijk water.. maar die maatneming van jouw is dan naar mijn maatneming een brevet van invaliditeit.. naar het “model” dat er geen atoom-centrales bestaan of atoom-onderzeeboten.. zoals e-lias @: Theudmer impliceert.🙈

 57. Als in de traditionele mis het kruisoffer duidelijker en vollediger wordt tegenwoordiggesteld t.o.v. de N.O. en Dhr. B deze mis de nek om draait, is het toch tegen Jezus zelf dat hij revolteert?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht