YouTube censureert LifeSiteNews

YouTube wordt steeds agressiever in zijn pogingen om alles te censureren wat niet in het politiek correcte plaatje past. Iedereen, die maar enige kritiek heeft op de opgedrongen multiraciale samenleving, op de oprukkende islamisering, op de uitwassen van de genderideologie of op de abortuslobby, wordt buitengesmeten. Zelfs afwijkende meningen over de aanpak van de Covid-19 pandemie worden als desinformatie beschouwd en gecensureerd. Misschien bent u zelf al het slachtoffer geworden van deze malafide, zeg maar totalitaire praktijken…

Nu is het aan de beurt van het bekende Pro Life kanaal Life Site News, met zijn 300.000 abonnees, om van het net verbannen te worden. Meteen zijn de meeste video’s onvindbaar geworden. Wanneer YouTube censureert, gaat hij er met de grove borstel door, zelfs al heeft de gebruiker een zo grote uitstraling als Life Site News, de belangrijkste engelstalige site, die opkomt voor de verdediging van het leven en een rivaal is voor de mainstream media. De site heeft echter niet de gewoonte om zich te plooien voor de als waarheid verkondigde politiek correcte ideologie…vandaar….

De aanleiding van de ban is een publicatie van een onderhoud van John-Henry Westen van LifeSite News met Pamela Acker, deskundige inzake vaccinaties. Zij had het lef te bevestigen dat de ongeboren baby’s, die gebruikt waren voor de ontwikkeling van bepaalde vaccins, nog in leven waren toen de weefsels er aan onttrokken werden… Zij geeft ook heldere en pertinente antwoorden als het gaat om de gevaren en de risico’s verbonden met  de verschillende COVID vaccins, de wijze waarop zij ontwikkeld zijn en hun bijverschijnselen, die onvoldoende bekend zijn op langere termijn. Men begrijpt dan ook dat dit soort informatie de farmaceutische lobby schaadt…En het is juist die lobby, die ten volle ondersteund wordt door de maffia van de sociale netwerken, waartoe Google/YouTube behoort!

Gelukkig heeft Life Site news de back-ups van alle video’ s weten te vrijwaren, maar het betekent toch dat honderdduizenden mensen geen rechtstreekse toegang meer hebben tot de inhoud ervan. De huidige video’s zijn te bekijken op Rumble of op het LifeSiteNews catholic Rumble-kanaal.

Wij moeten goed beseffen wat er aan het gebeuren is. YouTube en zijn soortgenoten haten alles wat we zijn en waarvoor wij uitkomen. Zij zijn machtig en zij weten dat. Zij zijn tot alles in staat, zoals wij gezien hebben met de bijna stalinistische manipulaties om de herverkiezing van President Trump te verhinderen. Zij hebben echter ook achillespezen. Wij moeten alles doen om die achillespezen te vinden en doeltreffend te raken.

 

Auteur:Veroon ter Zee

46 commentaren op “YouTube censureert LifeSiteNews

 1. YouTube en zijn soortgenoten haten alles wat we zijn en waarvoor wij uitkomen. Zij zijn machtig en zij weten dat. Zij zijn tot alles in staat, zoals wij gezien hebben met de bijna stalinistische manipulaties om de herverkiezing van President Trump te verhinderen. Zij hebben echter ook achillespezen. Wij moeten alles doen om die achillespezen te vinden en doeltreffend te raken.

  De achillespezen hoef je niet te zoeken: financiën, oftewel geld.
  Geld is de nieuwe god voor bijna elke burger en voor élk bedrijf.

  1. Ik weet niet wie dit stukje van 15 februari 2021 om 13:02 uur geschreven heeft.
   Maar IK ben het in ieder geval NIÉT.
   DIRECTIE: Iemand anders maakt dus misbruik van mijn naam.

 2. Dit is er wat over, YouTube geeft nog altijd goede video’s over het verhaal van Bernadette één van de beste films over Bernadette en nog vele anderen, ze hebben allen hun YouTube kanaal er daar wordt naar mening niets weggelaten. Ook de geschiedenis van Fatima kan je daar rustig bekijken. Als m’n dan toch iets weglaat dan zal het inhoudelijk kritisch zijn. Men moet ergens een grens trekken, juist of niet?

 3. In Frankrijk en België willen de machthebbers verzet tegen de islamisering als strafbaar gaan bestempelen, en in de VS willen ze “dissidenten” vervolgen onder de titel “domestiek terrorisme”. Dit wordt allemaal internationaal gecoördineerd, en de groeiende “zuiveringen” op sociale mediaplatformen, waaronder YT, zijn daar onderdeel van. De occulte krachten die hierachter zitten hebben vroeger het democratisch beginsel gepropageerd doorheen het Westen om wat na de Franse Revolutie overbleef van de christelijke beschaving te verwoesten, te doen verzwelgen in een kakofonische, ongebreidelde vloed van schadelijke meningen en “vrijheid” voor valse religiën en schadelijke filosofieën.

  Ze hebben de christelijke beschaving in het Westen verwoest, en zij zitten nu op hun tronen van schedels, overziend het eeuwenslagveld vol smeulende puinen met een bodem gedrenkt in het bloed van christelijke martelaren. Zij wrijven in hun handen en zijn begonnen met het uitrollen van wat zij beschouwen als de eindloop van hun eeuwenlang revolutionair proces ter vestiging van hun “universele tempel”, een centrale wereldregering met de cultus van hun onzichtbare meesters die in occulte kringen “de hiërarchie” genoemd worden, en van wie zij de bevelen uitvoeren in de publieke arena.

  Die “eindloop” houdt in een verwijdering van het democratisch beginsel in de hoofden van de bevolking dat zij eertijds gepropageerd hadden om de katholieke temporale orde te verwoesten, en een transitie naar een technocratisch bewind dat elk detail van de levens der mensen wil beheersen. Daarom betrachten de machthebbers door psychologische oorlogvoering (de corona-sekte etc.) een internationale slavenhorde te creëren van ontmenselijkte, raciaal vermengde mensen; de eurazisch-negroïde slaafmens van de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi dus onder de heerschappij van een internationaal netwerk van satanistische Joodse families.

  Waarschijnlijk zullen ze proberen van nog meer gewelddadige chaos te creëren in de straten met de bedoeling dat de volkeren de handen zouden uitstrekken naar hen alsof zij de redders zouden zijn en alsof het nodig zou zijn dat zij een “nieuwe orde” zouden stichten om de chaos uit te doven; zo willen zij de luciferiaanse cultus en wereldregering presenteren alsof zij nodig zijn om de mensheid uit het chaotisch tumult te trekken. Dit is de duistere motivatie van de cryptocraten achter het orkestreren van betogingen met vernielingen en plunderingen in de straten. Ik denk dat ze die vlam van straatgeweld verder willen aanwakkeren met de bedoeling om de mensen zelf te doen uitroepen en verzuchten naar “veiligheid” en “orde” in ruil voor het worden van een mentaal volledig gedrogeerde galeislaaf van “Het Bestuur”.

  Ondertussen blijven idioten roepen dat er “complottheorieën” rondvliegen, terwijl de boomtak waarop ze zitten steeds verder afgezaagd wordt door de schandpolitiekers die zij blindelings volgen.

  1. Correctie: “in ruil voor het worden van mentaal volledig gedrogeerde galeislaven van “Het Bestuur”.”

 4. Aan @ Theudmer..

  Citaat: “een centrale wereldregering met de cultus van hun onzichtbare meesters die in occulte kringen “de hiërarchie” genoemd worden,”
  De leider over die onzichtbare occulte meesters is maitreya, zichzelf de Christus noemende, de valse profeet, de eerste antichrist, Openb.13-11.. de hemel noemt hem ook de antichrist.
  De volgende link maakt de verschrikking van zijn optreden duidelijk.. en van isis.

  https://youtu.be/S3hzvClKJPo

  1. De video gaat over het “Theosofisch Genootschap” van Blavatsky. Blavatsky stond in contact met de gevallen engelen die momenteel bevelen geven aan de wereldleiders die in het occultisme geïnitieerd zijn. Occultisten beweren dat zij hun één-wereldsysteem zullen vestigen aan het begin van wat zij “het Watermantijdperk” noemen. De video spreekt ook over de “Maitreya”-figuur uit het oosters occultisme; “Lucis Trust”, een luciferiaanse organisatie geconnecteerd met de VN, maakt openlijk gebruik van die naam. Blijkbaar waart er een boze geest rond over de aarde die nu reeds onder die naam communiceert met de occulte wereldleiders en de hogepriesters van de occulte sekten.

   1. In het tweede boek van de Goddelijke Instituties, hoofdstuk 15, schreef de Kerkvader Lactantius over de gevallen geesten wier bevelen de occulte wereldleiders nu uitvoeren en die door hen “de hiërarchie” genoemd worden.

    Zij waren het die vroeger de volkeren misleid hebben door zich te laten verafgoden met heidense riten en afgodsbeelden, die tijdens die riten tot de priesters van het heidendom spraken en die verslagen werden door de macht van Christus toen Zijn bisschoppen de christelijke cultus gingen vestigen doorheen de landen. Zij willen al het terrein terug dat Christus hen ontnomen had, en dat is hun motivatie achter hun poging tot het vestigen van een centrale wereldregering.

    De strijd is dus op de eerste plaats geestelijk van aard, en daarom zal men de mondialistische vijand niet kunnen verslaan zonder de katholieke godsdienst, want alleen de katholieke Kerk is door de ware God bekleed met de macht om de greep van die duistere geesten te breken en hen weg te drijven.

    De duistere geesten hebben de Joden gekozen als hun dienstknechten bij uitstek omdat zij Christus gekruisigd hebben en een gelijkaardige haat in zich dragen jegens Hem. Daardoor komt het dat de Joden bij uitstek degenen geweest zijn die occultisme verspreid hebben eertijds doorheen het christelijk Westen (de maçonnieke initiatieriten zijn joods van begin tot einde, het martinisme is joods etc. etc.).

 5. Video’s die bewezen leugenachtig zijn kunnen gewoon worden verwijderd. Dat heeft niks meer met vrijheid van meningsuiting te maken maar met manipulatie van twijfelaars die alles van sociale media als waarheid aannemen.
  Ik heb niks vernomen van de schrijver en de reageerders toen Trump in 2016 was gekozen als president. Dan mogen sociale media wel hun invloed laten gelden. De aanhangers van lifesitesnews sluiten zelfs pacten met de duivel zolang die maar hun verhaal ondersteund. Zelfs al heeft die ‘duivel’ zijn hele leven de huwelijkse trouw aan de kapstok gehangen!

 6. Zoals steeds geeft de schrijver weer duidelijk blijk van zijn voorliefde voor ongefundeerde samenzweringstheorieën. Altijd die negativiteit en die wrevel voor alles wat niet overeenkomt met zijn mening. Geen wonder dat de mensen niets willen weten van het Katholiek geloof als sommige “gelovigen” altijd maar vitriool willen spuien.

 7. Het is waar dat ook Trump een vrijmetselaar is zoals alle Amerikaanse presidenten maar het is ook waar dat God toelaat wat er heden gebeurt, namelijk dat iedereen nu kan zien dat de oprechte vereerders van God een ware mooie toekomst hebben terwijl de beledigers van God geen andere toekomst voor zich zien dan de bitterheid van zich te moeten verdedigen zoals Cuomo van New York eindeloos liegend en moordend.

  Liever vervolgd en vermoord worden voor de Waarheid van God dan meehuilen met de wolven die uiteindelijk bereid zijn elkaar op te vreten om hun eigen slechts tijdelijke huid te redden.
  Bekeer u, nu het nog kan!

  1. Het fakenews van? Deze site is doordrenkt met onbewezen ongefundeerde reacties en berichten. De mening over abortus kan uitgesproken worden. Maar als je begint over de invloed van gevallen engelen die mensen wat influisteren….Dat je dat geloofd… Is al bedenkelijk… Maar dat je dat als waarheid en bewezen verkondigd gaat mij echt te ver….

 8. @ Juuls,
  deze site steunt volledig op de Onveranderlijke Traditie van de heilige Rooms Katholieke Kerk van sedert 20 eeuwen.
  Het is spijtig dat u geen enkele kennis bezit omtrent Geestelijk Leven maar blijf onderzoeken met een open geest en u zult grote ontdekkingen doen.
  Onderzoek de Tridentijnse heilige Mis, de Kruisweg, de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament met daaraan verbonden de Rozenkrans en de lezing van bijvoorbeeld de boetepsalmen 6 32 38 51 102 130 143.
  Doet u dat niet dan kan uw engelbewaarder u niet beschermen tegen de gevallen engelen, ook duivels genaamd.

 9. “Zij hebben echter ook achilles pezen” ; inderdaad beste Veroon, maar dan moet U het ontstaan en de doelstellingen van de belangrijkste sektes kennen, plus de symboliek herkennen, zoals die van het Theosofisch Genootschap van Rudolf Steiner (1861-1925), Helena Blavatsky (Helena von Hahn-Rottenstern) (1831-1891) en de (hoogste) graad 33 vrijmetselaar, Annie Besant (1847-1933), of de Lucis (Lucifer) Trust van dezelfde Helena Blavatsky en Alice Bailey (1880-1949). In 1880, preekte Annie Besant op het vrijdenkerscongres in Brussel, de oorlog tegen Rome, tegen het Christendom en tegen God. Steiner zag de Christus als de bemiddelaar tussen Lucifer en de demon Ariman. Zij hadden één doel voor ogen, “het Christendom wegjagen van de aarde en God uit de hemel.” Het basis vehikel is de New Age gedachte : “Eenmaal de macht in handen, zullen New Agers hun tegenstanders een andere wereld injagen.” Want zo zeggen die voortrekkers, “Lucifer biedt ons de totaliteit van het bestaan. Hij werkt in ieder van ons, om ons naar New Age te leiden. Als wij het accepteren is hij vrij en zijn wij vrij. Het is de inwijding die velen, vandaag en morgen, zullen ontvangen, want het is de inwijding in New Age, in de totaliteit van de mensheid. Het is de inwijding in Lucifer.” Zijdelings zij opgemerkt dat het grootste vrijmetselaar tijdschrift in de VS, de titel draagt, “New Age”.
  Satan werd en wordt in de kringen der Theosofie en Lucis Trust, als de enige God aangeduid, en de Kerk die satan veroordeelt, veroordeelt daarmee God. Deze is de Wijsheid, het Licht, de Schaduw en vertegenwoordigt Goed en Kwaad in de natuur, aanbeden met de cultus van Moeder Aarde, Gaia. Het centrum Goetheanum, genoemd naar de Illuminaat Goethe, bevindt zich in Dornach, in Zwitserland, nabij Basel. Het algemeen ‘goddelijke’ principe is de vergoddelijking van de mens zelf, dat alles in alles is, kenmerkend voor het holisme van New Age. Zelfs leentjebuur bij de filosoof Kant : niets is aan te nemen dat niet door het verstand te vatten is, noch kan iets op gezag worden aangenomen. Er bestaat geen waarheid, noch onderscheid, alles is in alles. Maar alles moet ook zelf worden nagegaan. De manier van denken is belangrijker dan het denken zelf, laat staan de zoektocht naar het ware en schone. Dat is voor een New Ager, onbestaanbaar. Het eindstation ligt in Lucifer, de gevallen engel, de grootste onder de satans. Want hij is het Vuur, het Licht, het Leven, de Strijd, de Inspanning, de Gedachte, het Geweten, de Vooruitgang, de Beschaving, de Vrijheid, de Onafhankelijkheid. Op deze duivelse waan werd het Plan ontwikkeld door Alice Bailey. Let op, beste lezer, nu komen de zichtbare aanknopingspunten. Dit Plan behelst, o.a. abortus, kunstmatige inseminatie, gezinsplanning, genetische manipulatie, uitvlakking der seksen met genderisme, euthanasie en het gebruik van drugs. Morele normen en waarden moeten worden afgeschaft, goed en kwaad bestaan niet. Alles is een keus. Gestreefd wordt naar een synthese van alle godsdiensten, de wereldreligie en de wereldheerschappij van de New World Order (NWO). De natie staten moeten verdwijnen. De opperduivel Lucifer is de heerser van de wereld en de koning van de mensheid. Hij is de meester, en al diegenen die zijn plan en de New Age doelen verwerpen, moeten worden uitgeroeid. De symbolen zien we dagelijks in het straatbeeld, op de buis, of andere media, de regenboog (van de universele wereldgeest), de brug of de poort op het Euro biljet, de swastika, de pyramide (zie, Louvre Parijs), de Obelisk, de Eiffeltoren, en tenslotte, het getal 666 van het beest uit de Apocalyps van St. Johannes. Het bovenstaande vindt zijn wortels grotendeels in de Talmoed, zoals Luther (+1546) indertijd, ook daaruit kon putten.

  1. Kant werd duidelijk uitgezonden om de kabbalistische manier van denken te verspreiden onder filosofen (het vals, luciferiaans idee van de menselijke geest als schepper der realiteit); zijn connectie met de Joodse Moses Mendelssohn, een sturende hand binnen de sekte van Adam Weishaupt, was geen toeval.

  2. Nabrander op hierboven, midden :
   “…………………aanbeden met de cultus van Moeder Aarde, Gaia. die cultus betreft vooral de draagkracht van de aarde, en de valse voorstelling van “overbevolking”. De wereld elites willen de wereldbevolking drastisch terug brengen tot een fractie van de huidige 7 miljard. De eerste alarmbellen rinkelen al wereldwijd, ten gevolge van de wereld omspannende vaccinatie programma’s, die vooral voor zestig plussers dramatische gevolgen kan hebben. Ook jongeren blijven niet gespaard. Uit gepubliceerde lijsten blijkt dat ongeveer 10% van de oudere gevaccineerden binnen enkele dagen overlijden. Een veelvoud daarvan blijft zitten met ernstige aandoeningen of zeer ernstige aandoeningen. De verwachting is dat over enkele maanden tot anderhalf jaar, de vaccinatie gevolgen van dit totaal nieuwe generatie vaccin, dat het DNA verandert, nog vele malen ernstiger zullen blijken te zijn.

   1. Meestal reageer ik helemaal niet op dit forum, ook niet als er grove onwaarheden in worden geschreven. Maar deze keer is het wel zulk een enorme overdrijving wanneer iemand schrijft dat het ‘blijkt dat ongeveer 10 percent van de oudere gevaccineerden binnen enkele dagen sterven, dat ik voor een keertje wel reageer. Ja, er zijn al wat zeer frele hoog bejaarde mensen kort na vaccinatie gestorven, en officieel schrijft men dit liefst niet toe aan het vaccin, maar 10 percent, zoals jij beweert, is zo erg overdreven dat het een grove leugen is. Er is zelfs helemaal geen 10 percent van de oudere populatie gestorven in de dagen na de vaccinatie, door eender welke oorzaak.

   2. Wederom een stuk met leugens. De nieuwe vaccins wijzigen het DNA van een gevaccineerde NIET. Dat is absolute onzin!
    Welke gepubliceerde lijsten Jules? Ik ben echt benieuwd uit welk medium dit komt. En definieer oudere gevaccineerde aub…U bent een meester in verpakken van leugens in historische feiten. Een geslepen woordkunstenaar!
    De wereld elites willen helemaal niks. Uw conclusie mist elke grond en is een eigen conclusie gemaakt op een diep geworteld wantrouwen. Maar dit gaat voorbij aan kritisch volgen van iets dit is een ziekelijke afwijking…

 10. @ Jules van Rooyen..@ Theudmer,

  Cooper had het in die film over het intellect; ..weinig versta ik ervan, maar ik heb nog al wat jaren geleden wel enkele artikelen van hem en zijn gedachtegoed in de Nederlandse taal gelezen en waarin betoogd werd dat maitreya éérst komen moet.. en pas later de antichrist.
  M.maitreya zou in de tijd van Atlantis geleeft hebben, of zelfs nog vroeger. In die tijden zou het magische denken tot een grote hoogte gestegen zijn.

  Waar ik het gelezen heb weet ik niet meer ..of misschien bij Rudolf Steiner, maar het magisch denken zou over enkele duizenden jaren heen geëvolueerd zijn tot het denken middels het intellect, aldus hun gedachtegoed.. een voorbeeld is misschien Tesla die bijvoorbeeld de wisselstroommotor als in een soort visioen in zijn geest uitgetekend zag.

  Ikzelf ben ook een “rare”..🤔..🤭..😂..denker want ik denk middels de ziele-krachten..hetgeen bepaald niet optimaal is. De eindtijd H.Hoofddevotie gaat ook over de ziele-krachten en de geestelijke vermogens van de ziel.. en haar zonden daar tegen.

  Er zijn twee niveaus van het denken volgens het intellect, een daarvan betreft het vermogen tot wetenschap.
  De oude enkelvoudige kenleer gaat uit van dat ander niveau en betreft meer de zuivere zeden in verhouding tot de boven-natuur en zijn genaden.

 11. LifeSiteNews is bekend om zijn misleidende informatie. Niet verwonderlijk dat You Tube er tegen optreedt.

  1. En dat YouTube het relaas van Walt Heyer – een gewezen transgender die op zijn schreden terugkeert – afdoet als hate-speech en zijn video blokkeert, dat vindt Gerard vast ook toppie.
   Vrijheid van meningsuiting, ooit het stokpaardje van de links-liberale schreeuwlelijkerds, verwordt al gauw tot een farce zodra zij de macht bezitten.

 12. Aan Gérard…

  Ook jij: Gérard.. past in het onderstaande rijtje van misleide zielen; nav.16 februari 2021 om 17:35
  ((Het fake news van firmin, Mark en juuls.:. https://youtu.be/rlU9XN1xl6Y …en hun .:. driehoek-vriendtjes 🙉)).

 13. Laten we ieder misverstand vermijden, beste Juuls, al vanaf het begin van de gecreëerde “pandemie”, vorig jaar, in de lente, is hier het bedrog ontmaskerd. De regeringen hier en elders in het Westen, startten een staatsgreep tegen de volken. De leidraad was en is, dat een regering die zich niet beperkt tot het beschermen van zieken en zwakken, maar die een gezond volk opsluit en de middenstand vernietigd, houdt er slechte bedoelingen op na. Vanaf het begin van het bedrog is er hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, gewezen op de feitelijke cijfers, die op geen enkele manier op een pandemie wezen, noch zijn de ziekenhuizen ooit overbelast geweest. Dit laatste heb ik zelf meerdere keren geconstateerd, maar heb er helaas geen filmpje van gemaakt, zoals in het VK wel gebeurd is door een moedige dame. Voorts, sinds eind van het jaar zijn de griep jaarcijfers bekend. Gebleken is dat er geen oversterfte plaats heeft gevonden vergeleken met andere griep jaren, noch wijkt het gemiddelde mortaliteit cijfer van 0,23%, af van de gangbare, jaarlijkse griep golven. Opvallend is dat deze nu kennelijk verdwenen zijn, en omgedoopt in “kojona”, covid19. Mijn hier boven staande tekst is een samenvatting gebaseerd op talloze, betrouwbare bronnen, waarover ik hier niet verder wil discussiëren. Dit betreft ook de hierboven geuite waarschuwingen voor het nieuwe generatie mRNA vaccin, dat in veel te korte tijd op de markt is gebracht. Zoiets vergt 10 tot 20 jaar, en dat kan niet in enkele maanden. De grote farma bedrijven zijn niet eens verantwoordelijk voor hun onbetrouwbare producten, en hun onverantwoordelijk, crimineel gedrag. Geheel wederrechtelijk staan zij kennelijk boven de wet. Tenslotte, de FvD politicus, Van Haga, ook een ex-militair, heeft een goede, beknopte samenvatting gegeven in het parlement. Hij slaat de spijker op de kop. Deze is te vinden op YouTube. Maar de vrijmetselaar regering Rutte, koestert totaal andere bedoelingen. “Het gaat niet om het bestrijden van een griep, maar om politieke doelstellingen”, een citaat van Merkel in “Freie Welt”.
  Zie hier boven mijn reacties.

  1. Beste Jules. Ik ben er zeker van dat de wereld er heel anders had uitgezien als we wereldwijd geen maatregelen hadden genomen. Inderdaad de zorgsector is alleen in maart/april langs de bovenlijn van de capaciteit (met name de IC’s) gegaan. Hoe anders zou het zijn zonder de lockdowns en afstandsmaatregelen. U zal zich waarschijnlijk op het standpunt stellen dat deze geen enkel effect hebben. En daar ben ik het hardgrondig met u oneens. U dweept maar met mortaliteit etc.. We hebben niet te maken met een killervirus. Maar met een virus waartegen mensen slecht gewapend zijn qua afweer en welke levensgevaarlijk is voor ouderen en kwetsbaren. Alle vaccins hebben de normale testtrajecten doorlopen weliswaar in versnelde vormen. Maar u heeft kennelijk liever dat we nog 10/20 jaar in deze ellende blijven zitten want in uw ogen is het onmogelijk om in zo korte tijd een werkzaam vaccin te ontwikkelen. Onder druk wordt alles vloeibaar. In mijn ogen is van Haga een clown die aldoor dweept met de viruswaarheidaanhangers. Helaas of gelukkig weten we de cijfers niet van ALS we het virus gewoon zijn gang hadden laten gaan. En nu valt u de overheid en de wetenschap aan op basis van cijfers die DANKZIJ maatregelen tot stand zijn gekomen. Er is geen bedrog… Er zijn fouten gemaakt en die zullen gemaakt blijven worden. Want we leven niet allemaal met de luxe van wijsheid van achteraf….Uw talloze betrouwbare bronnen (waarover u zoals gebruikelijk geen openbaarheid wenst te geven. Worden overschaduwd door nog vele malen grotere aantallen experts en betrouwbare bronnen. Nogmaals de mRNA vaccins wijzigen het DNA van de gevaccineerde niet. Dat is pertinente onzin. En dit geen misverstand beste Jules. Dat dit forum bevolkt wordt door aan jou gelijkgestemden is duidelijk. Gelukkig zijn er nog wat andere verstandigen die daar een gezond tegenwoord aan bieden. Anders zou je nog wel eens een Trumpje kunnen gaan worden. Leugens maar zo vaak herhalen zodat de mensen die uiteindelijk gaan geloven. Waar rook is, is vuur. Trump was een meester in mensen laten geloven dat er ook is….

   1. “…………….gelukkig weten we de cijfers niet, als we het virus gewoon zijn gang hadden laten gaan.”
    Welnu, beste Juuls, een dergelijk argument was te verwachten. Ik beschik over nog meer gegevens, die in dezelfde richting wijzen. Er is nooit sprake geweest van een “killer” virus. Dat is er met niet aflatende propaganda van een door en door corrupte vrijmetselaar regering van gemaakt, met behulp van de evenzo corrupte MSM media. Maar de griep cijfers van landen die alles op zijn beloop hebben gelaten, zoals ieder jaar gebeurt, en zonder paniek te zaaien, die cijfers zijn er wel, want er zijn ook landen zonder corrupte regeringen. In Zweden en Japan zijn geen speciale maatregelen getroffen. En in geen van beide landen is er paniek uitgebroken, noch was er sprake van een pandemie. Zweden heeft verhoudingsgewijs zelfs betere cijfers dan NL. Het tweede voorbeeld betreft Japan, met een veel grotere bevolking van meer dan honderd miljoen inwoners, waar geen speciale maatregelen zijn genomen ; daar waren een maand of twee terug, slechts 1500 overlijdens aan “kojona” te wijten. Ongetwijfeld is de griep daar, de griep gebleven. In NL en elders in Europa, is de griep “verdwenen”. Ik herinner me zelfs nog die verongelukte motorrijder in dat van corruptie doordrenkte België, die werd geboekt als “kojona” overledene !!
    Maar uit uw reactie, beste Juuls, lees ik dat U een echte “gelovige” bent. En daar valt niet mee te praten. Als die zelfs in dit stadium nog “gelovige” zijn, als het bedrog nu nog niet zichtbaar in hun ogen is doorgebroken, zijn die niet meer van de hersenspoeling terug, af te wassen. Zij zullen het zelf moeten ontdekken. Maar dat kan nog lang, lang duren, vermoed ik.
    Mijn advies, lees nog een keer dat citaat van Merkel, uit Freie Welt. Bij uitzondering heeft ze zich versproken, en zegt ze de waarheid. Zij wil de vernietiging van Duitsland en ons allemaal in Europa. Er komt geen eind aan. Dat zegt ze. Daarom komen we hier nooit uit, als er geen verzet komt uit de bevolking.
    Het doel is de “Great Reset” van die joodse vrijmetselaar Klaus Schwab, van het “World Economic Forum”. Hij is de zetbaas van de grote Jacob Rothschild in Londen, de joodse spin in het web, die ook naar buiten is getreden zelfs met een video met zijn darling dochter. Hij is de man die aan de touwtjes trekt van de vrijmetselarij, de bankiers, en de joodse trekpoppen als Bill Gates, Zuckerberg, Bezos, Musk, e.a., de allerrijksten, die dagelijks in het nieuws zijn.
    Dit is werkelijk een novum, sinds 1789, is dat nog nooit gebeurd, en voor mij het teken dat de eindstrijd begonnen is, de eindstrijd van meer dan 200 jr. revolutie tegen de Natuurlijke Orde (Decaloog). Het hele corrupte systeem zwemt nu in de fuik. Want vroeg of laat komen de cijfers boven drijven van de vele extra griep doden door de vaccinatie campagnes. Dan wordt de link gelegd met het vaccineren, en dan wordt het niet te weerleggen boekhouden. De oversterfte die dan plaats zal hebben gevonden, zal hen, van het systeem, doen hangen. Dit komt overeen met de belofte uit het Evangelie, dat het grote kwaad, ontmaskerd zal worden (…??).

    1. Wederom leugens Jules….. Zweden en Japan hebben wel degelijk vergelijkende maatregelen… Het citaat van Merkel… U doet alsof zij zegt voor de vernietiging van Duitsland en ons in Europa te zijn. Wat ook weer compleet uit zijn verband gerukt is…Freie Welt als u daaruit citeert…. Dat zegt al genoeg over uw achtergrond…vroeg of laat komen de cijfers bovendrijven…. Als ze niet komen dan zal dat wel weer komen door een of ander complot…. Het coronavirus is geen killervirus. Voor zover mij bekend ook nooit zo genoemd alleen wordt het door de sceptici gebruikt om angst te zaaien over het gevoerde beleid. Daarnaast de griep. Dat de gehanteerde maatregelen ook een effect op de normale griepcijfers lijkt mij logisch. De overdraging gaat op dezelfde wijze en de besmettelijkheid van het influenzavirus is lager… Dat er dus minder griep is (alsmede verkoudheid) is dus erg logisch en geen onderdeel van een groot complot..U geeft al toe dat er op dit moment geen onderbouwde cijfers zijn voor extra vaccinatiedoden. Want die komen vroeg of laat wel naar buiten…..Dan zijn ze er ook in uw ogen dus nu niet..een pandemie is een pandemie.. Daar kan een land zich niet van buitensluiten. Het is nu eenmaal een wereldwijde epidemie. Niks meer of minder.. Pandemie heeft aan zich niks met sterfte te maken maar de mate waarin een bevolking is besmet….

     1. Al eerder gezegd, beste Juuls, dat U een “gelovige” bent. En ervaring wijst uit dat met “gelovigen” niet te praten valt zolang ze zelf niet het gigantische bedrog ontdekken. Maar troost U, ondanks uw verblinde pogingen, het lukt U niet om feitelijkheden te weerleggen. En ondanks het feit dat U met velen zijt, is er voor ons realisten en de vele lezers van dit voortreffelijke katholieke Forum, nog altijd hoop. Immers de geschiedenis biedt voldoende houvast om de schipbreuk te voorzien van de griep staatsgreep van psychopaten, tegen ons vrije burgers, zolang terreur uitblijft. Alle revoluties sinds de zelfmoordenaar Luther (+1546) overziend, is er geen één die slaagde zonder vroeg of laat, terreur te moeten gebruiken tegen de burgerij en de boeren. Luther had de Boerenoorlog nodig en de hulp van de adel, voor onderdrukking en het welslagen van zijn “reformatie”. De adel zag zijn kans schoon zich te kunnen verrijken met de kerkelijke bezittingen. Daarom had Luther succes.
      U kunt ze allemaal nagaan.
      Zelfs Hitler had terreur nodig van Röhm’s Bruinhemden knokploegen, om de Duitse bevolking medio jaren 1930, langzaam aan, in het Nazi gareel te krijgen. Concentratie kampen werden opgericht, en de eerste gevangenen waren 1100 priesters. Er was niet alleen de afschuwelijke vervolging van Joden, maar ook vele Duitse burgers die zich verzetten, waren doelwit. De media werden gelijkgeschakeld, zoals nu ook gebeurd is in de gehele Westerse wereld.
      Vlak voor de Bruinhemden revolutie, kennen we de Spaanse revolutie van een wettig gekozen regering in 1931. Recent heb ik al veel daarover geschreven. Maar essentieel was de terreur om het volk zover te krijgen, dat het de regering van anarchisten, vrijmetselaars, socialisten en communisten, ging bestrijden. Het duurde 5 jaar voordat het zover was en dat de geniale generaal Franco kon invliegen met zijn generale staf plus leger onderdelen, om het geterroriseerde Spaanse volk te bevrijden.
      De Russische revolutie van 1917, was navenant. De terreur van Trotski’s knokploegen in de laatste maanden van 1917 en de eerste maanden van 1918, plus buitenlandse hulp uit de VS en Engeland, was nodig, om het revolutionaire gezag te kunnen vestigen. Vervolgens waren er nog jaren nodig tot ver in de jaren 1920, om de revolutionaire regering een steviger basis te geven. Zonder terreur, de moord op de Tsaren familie, en continue steun vanuit de VS en Engeland, was de communistische Sovjet Unie al vroegtijdig in de jaren 1920, in elkaar gezakt.
      De Franse revolutie van 1789, was een nog duidelijker bewijs van de noodzaak van terreur, om een revolutie te kunnen ontketenen. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van de galeislaven uit de haven van Marseille. Vandaar dat schandelijke Franse volkslied, de Marseillaise. Deze terreur troepen onderdrukten met geweld het Parijse volk, dat in de begin jaren de revolutie van de vrijmetselaar Robespierre (de jood Hohefelz) en de Illuminaat vrijmetselaar Mirabeau, niet accepteerden en hun geliefde koning Lodewijk XVI, niet wilden laten verdwijnen en vermoorden. Revoluties zijn altijd top down. Zelfs begin jaren 1790, werd de koning nog toegejuicht bij een publiek optreden.
      Te verwachten is dat deze griep hysterie en de staatsgreep van psychopaten in de regeringen en bij de politie, zullen uitdoven, omdat de regeringen in Europa en Noord-Amerika, te wankelmoedig zijn en nog niet bij machte om regelrechte terreur tegen de bevolking in te zetten. Hen ontbreekt een ideologie, hen ontbreekt een surrogaat godsdienst om de massa te verleiden, om mee te gaan. Ook ontbreekt de psychopaten in de regeringen, het geloof en de moed, om koste wat kost, door te pakken en de burgerij, de laars in de nek te zetten, met geweld, bajonetten, gevangenissen en fusillades. Zonder deze maatregelen, is een staatsgreep gedoemd te mislukken.

 14. @ juuls

  Onvoorstelbaar ..hoe jij redeneert, Jezus Christus bevestigt in zijn verschijningen over de gehele wereld de complot[praktijken] en de verderfelijke dodelijke vaccinaties.. en je blijft maar ontkennen .. jij maakt Jezus Christus tot een leugenaar.. door de vaccinaties zullen er zelfs meer doden te betreuren zijn dan door de 3e wereldoorlog..atoomoorlog.
  Je misleidt je zelf met je eigen domme “ratio”.. oorzaak van de mate van je ongeloof.
  Je vergissing wordt straks nog een eeuwige vergissing..maar wil naar je eigen wil 😱 dan.

 15. Jo heeft blijkbaar een nieuwe theologie uitgevonden. Hou op met dat fakenews man. Je bent rijp voor de psychiatrie.

 16. Aan @ Irma,

  Dank je voor je goede raad ..ik loop voor een behandeling al bij de beste Psychiater.. Hij heeft ook nog zo’n [ouderwetse] sofa, Hij noemt dat het kruis, het kruis tot heiliging en wie er op gaat liggen is verzekerd van genezing.. en met het gepaste geduld zelfs tot heiliging.

  Ook begrijp ik steeds beter Zijn therapeutische behandeling; mijn uitingen van dat begrijpen noem jij: -nieuwe theologie- dat is feitelijk een zware misvatting omdat jezelf de inhoud van de “oude” theologie” van -altijd- “🤭” (leenwoord van Jules v. R.).. los gelaten hebt.

  Een aspect van die “oude” theologie is te zien in Jesaja 24:5 ..het –eeuwig verbond– en waartegen we iedere dag zondigen.. Dat [eeuwig verbond] van vóór de zondeval is in de gevallen menselijke natuur nog steeds te traceren maar danwel als zijnde de -rode draad- ..beeld van dat oermodel van vóór de zondeval.
  Het oordeel na de dood betreft dan ook hoezeer men o.a. tegen dat eeuwig verbond in de mens heeft gezondigd; ..een voorproefje is dan ook het 6e zegel reinigingsoordeel 😱 ..de grote Waarschuwing genoemd, of de Dag des Heren.

  Ik denk dat jij ook die Sublieme Psychiater Jezus Christus nodig heb ..uitgaande van je fakenews in je reactie 🤔.. als uiting van je psychische klachten en als zodanig je dan ook Die Psychiater nodig hebt 🤭..😂

 17. Jo, je gebazel moet slechts gelezen worden door de 41 unieke bezoekers die deze site volgens de jongste metingen bereikt.

  1. @ Irma,
   in hetgeen Jo schrijft ontdekt men altijd de innerlijke vreugde van de goede christenen die de eindtijd kennis bezitten.
   Beste Irma, dat ook u die geestelijke vreugde spoedig mag vinden wens ik u van harte toe.

 18. @ eric-b-l…

  In deze gesproken video wordt -de Dag des Heren- vermeld.. https://youtu.be/Cj6eyGM57P8 en waarvan ik eerder betoogde dat dat ook de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel zou zijn.
  De Dag des Heren impliceert dus in deze link het 6e zegel.

  Zoals ik eerder meldde komt er een aardbeving in Nederland..die zeker niet aan de Belgische grens zal ophouden.. vandaar dat in deze video voor Nederland [o.a.] om gebed gevraagd wordt met een, .. die bedoeling.
  De 😎=🦋 =..Ezechiël 17:24 🤔 = ..de dorre boom 🤷‍♂️ ..😁..🤫 =💆‍♂️ …….J.C. ..P🦋s !!! 🤫🤫🤫

  1. @ Jo,
   aardbevingen kunnen fysiek zijn maar ook maatschappelijk en zelfs geestelijk. De fysieke aardbevingen hebben volgens mij tot doel dat mensen weer de vreze God’s gaan ervaren. Maar dan ‘moeten’ de hoogmoedige wereldse ‘wetenschappers’ weer zagen en zeuren over natuurlijke en toevallige spanningen van de aardkorst. Dat God alles onder controle heeft wil men niet meer weten of horen. De maatschappelijke en geestelijke aardbevingen herkent men volgens mij niet zo gauw als aanwijzingen en aandachttrekkers vanwege onze Schepper. Men wil zich liever niet laten wakker schudden door Gods eindeloos Geduld . . . totdat de Waarschuwing hen overvalt.

  1. @ Sara,
   Vermits de hele natuur voortkomt uit de almachtige Wil van God kan niets ontsnappen aan de grote Liefde van God en uit de heilige Schrift blijkt dat God dat de aarde en de natuur ten dienste stelt om ons te louteren en te beproeven totdat wij zo nederig worden dat we uiteindelijk besluiten van uit eigen vrije wil God te gaan gehoorzamen.

  2. God is en blijft heer en meester over zijn schepping. Er is geen geo- of seismoloog die daar iets aan veranderen kan.

   Zo zijn aardbevingen één van de tekens van de weeën van de eindtijd.
   Ezechiël 38:19
   Mattheus 24: 7-8
   Openbaring 16: 17-18

 19. @@@@@

  Correctie ‼️‼️

  Volgens de informatie bij martinvrijlan.nl ben ik dus al te enthousiast geweest in mijn reactie op
  18 februari 2021 om 08:45

  Maar martinvrijlan.nl is ook wel erg anti christelijk.. en is dus ook erg verdacht ..!!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht