Franstalige regisseur Bernard Crutzen maakt documentaire over Covid 19-propaganda in België

Stelt u zich vragen over het Covid 19-beleid in België (en Europa)? Bent u geïnteresseerd in hoe men een bevolking via de media bang kan maken? Wil u weten wie er schuilt achter onze TV-virologen en waarom dissidente wetenschappers worden gemarginaliseerd, ontslagen en verbannen uit de media? Dan nodig ik u uit om te kijken naar de onderstaande video, “Ceci n’est pas un complot” door de Franstalig-Belgische regisseur Bernard Crutzen, te bekijken sinds januari.  De reportage is alvast warm aanbevolen.

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

15 commentaren op “Franstalige regisseur Bernard Crutzen maakt documentaire over Covid 19-propaganda in België

 1. Daarbij maak ik de bedenking of dit niet exact de bedoeling is van hen (machthebbers/vrijmetselaars) om wanbeleid te creëren om de noodzaak te bewerkstelligen voor een Nieuwe Wereld Orde/ Great Reset..
  Verdeel & Heers.. – “Ordo ab chaos” ..

  Voor de globalisten is dit de perfecte storm om het plebs (gojem) in vrije wil te (mis)leiden naar het opgeven van hun vrijheid.. door hun deelname aan de nieuwe wereldorde. Ze drijven de mensen zover dat ENKEL diegene die het teken van de Machthebbers aanvaarden en laten inplanten in hand of aanbrengen op voorhoofd, terug volledig toegang zullen krijgen tot openbaar leven, financiële middelen, en vertier… het perfect chantage middel.. strategie in een ^poging tot wereld overheersing.
  Ze zullen er -goddank- niet in slagen; volgens de H. schrift.

  1. Ik begrijp dit gezegde niet dat men er volgens de bijbel niet zal in slagen, dan moet je maar eens Openbaringen 13 lezen. Daar staat duidelijk dat het teken van het beest eraan komt, de 666, een teken op re hand of voorhoofd waardoor je niet meer zult kunnen kopen of verkopen. Dat komt er duidelijk wel aan en corona was volgens mij het voorspel, de mensen zijn hun eigen put aan ’t graven en maar afwachten wanneer ze er zullen invallen !!!

 2. Lezing door Marc Van Ranst, Londen, begin 2019, over hoe men ganse bevolkingsgroepen kan manipuleren, o.a. dmv het creëren van angst:

  https:/www.youtube.com/watch?v=UZMr7AEL0jQ&feature=youtu.be;

 3. Allereerst een bravo voor de maker van de film over de griep hysterie, het complot van de eeuw der machtigen, tegenover ons burgers. Niet alleen is de film overduidelijk uitgesproken, ook voor niet francophonen, maar de maker volgt steevast de chronologie der gebeurtenissen. De film eindigt met het commentaar van een Belgische bankier, ex-directeur van de beurs op Wallstreet. Hij legt bloot de schuldenberg waarmee bijna alle staten zichzelf hebben opgezadeld, omwille van een gecreëerde griep “pandemie”, die geen pandemie is, maar de jaarlijks terugkerende griep golf. En dat is niet alles. Hij verwijt de regeringen vooral, dat ze door eigen toedoen, de economie vernietigd hebben, dwz. de klein en midden bedrijf economie. Wij weten dat deze zelfvernietiging zich ook richt op de cultuur, kunst, wetenschappen, sport en ontspanning en de horeca. De verantwoordelijkheid wordt door hen afgeschoven op de “experts”, artsen, virologen, dierenartsen en de collaborerende, angst opzwepende media. Stuitend was te zien, de klempositie der regeringen tussen de in angst gevatte publieke opinie en de big-pharma bedrijven. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de vaccins wordt gedragen door de staat, zoals dat ook gebeurd is een tiental jaren terug, met de “varkensgriep”. In plaats van de farmaceutische bedrijven, betaalt de NL staat, nog steeds een tiental miljoenen euro’s uit, per jaar, aan schade compensatie en aan slachtoffers. Eerder in de film werd getoond het welvaren van de grote distributie bedrijven en warenhuizen, zoals AlbertHeyn/Delhaize, die enorm profiteren van de gesloten kleinbedrijven. Er worden zelfs spullen verkocht die een jaar terug, enkel in kleine gespecialiseerde zaken werden verhandeld. Hier ligt de geheime doelstelling van het complot, de vernietiging van de onafhankelijken, de boeren en tuinders, en de kleine ondernemers, teneinde de vele natie-staten nog meer naar hun hand te kunnen zetten. Zij willen niet een beetje controle, maar totale controle over de staten en volken, zij willen wereldmacht. Staten en volken moeten worden ondergebracht onder een groen-links communistische Wereldregering. En de belangrijkste obstakels zijn de kleine onafhankelijken ; zij vormen de barrière tegen de almachtige staat, dezelfde staat die onderhorig is aan de sekte der Talmoed baronnen bankiers. Hier leest U wat de machtigste onder de machtigen zegt.
  De joodse paus van de financiële wereld, Jacob Rothschild zegt zelf, in een brief van 1 September 2020, dat die onafhankelijken, de kleine ondernemers moeten verdwijnen. (www.thetruthseeker.co.uk) Rothschild antwoordt Henry Makow, in zijn artikel, “Is there any limit to US debt ?

  Rothschild zegt, “”It has been mainly the economic independence of most of the common people which makes them so unruly in these nations, and likely apt to support the souvereignty of their own nations and local control, which is the main obstacle to our plans, and precisely why the severe economic restraints have been necessary under the guise of the pandemic.
  If the people do not comply, undoubtedly a second wave will come their way, and with that food shortage, and complete government domination in order to usher in, all of our proposed changes.””

  Deze dreigbrief, gericht aan ons allen, moet ons voorbereiden op een economische collaps dat zij willen misbruiken voor de opzet van een “één-wereld-munt” en een Wereldregering die een afspiegeling moet zijn van de communistische Chinese regering. De VS had jarenlang het voordeel van de wereldvaluta. Nu moet dat worden omgezet in een digitale wereld-munt, waarover het beheer moet liggen in de handen van een wereldregering.

 4. Aan Jules van Rooyen

  Wat opmerkelijk dat Henry Makow aangesproken wordt met -Dear Henry- door mensen die het uitschot en schande van de mensheid zijn.

  Henry Makow is zelf ook een jood, zoals hijzelf verklaart.. dat hij dan nog op zijn twee benen rond loopt is frappant te noemen, want hij schrijft nogal lelijke dingen over de Rothschilds.
  Blijkbaar hebben ze daar om [een of andere redenen].. (wellicht tot hun eigen voordeel).. geen moeite mee..

  ..Redenen voor mij om meer alert te zijn op wat Henry Makow allemaal schrijft.. maar nog beter is is het natuurlijk om alert te zijn in de kracht van Jezus Christus..als uitgangspunt. . want Henry Makow kan zomaar met het Rothschild-virus besmet zijn. Dat anderen ook geinformeerd zijn de volgende link tot hulp. http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=212837#comm ..Door Google Chrome heb ik kunnen volgen wat het gif van het slangenzaad zoal uitwerkt.. Genesis 3:15.

  Er zijn trouwens meer van zo’n soort uitspraken van het Rothschilds-adderengebroed ..om ons in ons gezicht te kotsen.. en om duidelijk te maken dat zij de heersers van de schepping zijn.. met op de achtergrond de “buitenaardsen” oftewel de hiërarchie (zie o.a. Dante) van de gevallen engelen.
  Zoals ook de goede en heilige zielen samenwerken met de hemelse hiërarchie van Engelen en het hemelsehof onder bezieling van de Drie-Ene God.

 5. Wat heeft dit nog met met Katholicisme te maken? Redactie? Lees je eigen doelstellingen voor dit forum nog eens door!

  1. U heeft het kennelijk nog steeds niet begrepen dat wij in oorlog zijn, beste Juuls ! U leest als een weerbarstige puber. Probeer zijn verklaring nog drie keer te lezen !!
   Dat heeft alles met ons katholieken te maken. Dat gaat de gehele Christenheid aan, een strijd van goed tegen kwaad, van heiligheid tegen helse complotten, van ons Uitverkorenen tegen duivelse krachten !
   Hierboven leest U de bevestiging van de permanente oorlog die Rothschild voert tegen ons, tegen de beschaving, tegen kunst en cultuur, tegen naties en volken en tegen onze bezittingen. Hij levert zelf, het beste bewijs. Deze subversieve leider van de allermachtigste joodse familie, wiens rijkdom niet te meten is, die alle banken aanstuurt, en die alle revoluties, oorlogen en crises, vanaf 1815 (Waterloo), dus na de Franse revolutie, de wereld in heeft gebracht. Maar U zult zien beste lezers, dat zijn ultimatum, voor de opzet van een Wereldregering, door hemels ingrijpen, als een boomerang zijn eigen kop zal treffen, als, uiteindelijk, een Wereldtribunaal, hem en zijn sekte, ter verantwoording zal roepen voor de talloze, grootste misdaden ooit, tegen de mensheid.
   Zijn over, over, overgrootmoeder uit die tijd van 1815, Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild, had 5 zoons. In iedere belangrijke hoofdstad uit die tijd, één geplaatst. En zij bekende, dat als mijn zoons geen oorlogen willen, zullen er ook geen oorlogen zijn. Oorlogen brachten enorme rijkdom aan deze familie, omdat zij de twee partijen financierden, tegen elkaar ophitsten en uitspeelden. Zowel Wellington, als Napoleon (Waterloo), werden door de familie Rothschild gefinancierd. Nathan financierde vanuit Londen de eerste, Jacob financierde vanuit Parijs, Napoleon. Ook de grootste media uit die tijd, waren in hun macht. Rond 1900, hadden zij alle bestaande pers bureaus opgekocht. De staten uit die tijd van de 19de en 20ste eeuw, moesten een beroep doen op geldschieters en bankiers, om oorlogen te kunnen betalen. De belastingen waren laag, het volk was arm. De geldleners wisten dat het geld altijd terug kwam met verhogingen van de belastingen, of de uitgiftes van staats obligaties. Maar de sekte van talmoed baronnen bankiers, bleef altijd buiten schot. Iedereen wist het, maar niemand praatte erover. En nu, twee eeuwen later, zijn zij dermate overmoedig geworden met de door hen gecreëerde griep “pandemie”, en de in angst versteende volken, dat ze uit de schaduw durven treden en openlijk dreigende taal uitspreken, om de naties en volken de wacht aan te zeggen, om hen duidelijk te maken dat zij boven de wet staan, dat zij de baas zijn, dat de regeringen hun trekpoppen zijn, en dat zij op absolute macht uit zijn over ieder van ons, zoals dat was in de joods-communistische Sovjet Unie.
   “Dear Henry Makow”, aan wie de brief gericht is, heeft grote bekendheid in die joodse kringen binnen de Anglo-Amerikaanse wereld. Hij is de bekendste oppositie. Hij wijst al jaren op de gevaren van de joodse bankiers kliek, die alle banken in de wereld aanstuurt, via de BIS in Basel. Hij kent die wereld van binnen uit. Maar hij heeft ook spijt. Spijt over kwesties in zijn persoonlijke leven. Vooral de relatie met vrouwen speelt zijn geweten parten. Hij bepleit stabiele huwelijken, krachtige mannen, en liefhebbende vrouwen met kinderen. Van feministen wil hij niets weten. Hij is ook de enige op zijn niveau, die Rothschild durft aan te klagen. Jaren terug heeft Makow zich bekeerd, en is lid geworden van een protestante kerk. Hij begrijpt nog niet dat de katholieke Kerk een veel betere optie is om zijn leven weer terug op de rails te krijgen. Maar vroeg of laat komt hij daar wel achter. De protestante kerken zijn voor zo’n radicale, recht door zee figuur, te decadent : een lange termijn gevolg van de zelfmoord door ophanging aan zijn hemelbed, door de ultieme stichter, de ex-monnik Luther. Daar kan niks goeds uit voort komen.

 6. @juuls, (U kwaakt alwéér véél te vroeg).
  Dit heeft te maken met ieders bijbelstudie: “Wees waakzaam!”

  Jezus’ rede over de verwoesting van Jeruzalem en over Zijn Wederkomst.

  1.) “Wees waakzaam” is juist voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen bedoeld.
  2.) Wie, als gelovige, niet let op de tekenen van de tijd is niet wakker.
  3.) Wie het Profetisch Woord (Eerste of Oude Testament) niet acht, is niet wakker.
  4.) Wie niet heilig leeft, is niet wakker.
  5.) Wie van de Heere Jezus houdt, maar niet let op de tekenen van Zijn komst, niet naar
  Zijn woorden hoort, is niet wakker.

 7. @juuls,
  2) Wie, als gelovige, niet let op de tekenen van de tijd is niet wakker.
  Luk 12:54 En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen,
  terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo. 55 En wanneer gij den
  zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. 56 Gij geveinsden, het
  aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?

 8. Als er iemand geen oog heeft voor de tekenen van de tijd, dan is het p. Derks. Hij begrijpt nog steeds niet dat de Kerk evolueert en dat de openbaring geen afgesloten hoofstuk is. Er zullen steeds nieuwe inzichten zijn. De Waarheid is niet eens en onvergankelijk.

  1. God is Waarheid en God is Onvergankelijk. Ik wil het u wel vergeven dat u God beledigt maar denk a.u.b toch een beetje na, speel niet met vuur!

 9. Jo,
  In verband met Uw rectie van 10 februari 2021 om 17:00 uur:
  U schrijft 2 x het woordje ‘nog’.
  Dat moet beide keren zijn: ‘noch’.
  ‘noch’ betekent: en ook niet.

  Om kort te zijn, dient Uw reactie te zijn:
  Dus je bent noch een katholiek noch Christen … want die weten dat Jezus Christus de waarheid is.
  Misschien heb je iets aan het volgende https://youtu.be/tU7EiAVxg-A

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht