Wetenschap in coronatijden: is de aarde opnieuw plat geworden?

Deze week oefenden de  liberale voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open Vld) scherpe kritiek uit op virologen, die zich volgens hen te activistisch zouden opstellen in de media. Hun onophoudelijke angstzaaierij en bemoeienissen zouden volgens Bouchez en Lachaert ondermijnend werken voor politiek en maatschappij. “Persoonlijk heb ik mij de laatste tijd gestoord aan de overcommunicatie van virologen en experten,” verklaarde Lachaert op Radio 1. Hij ergerde zich aan de alomtegenwoordigheid van experts in alle mogelijke programma’s, wiens “doemscenario’s en tegenstrijdige berichten een probleem vormen voor het draagvlak van de maatregelen en motivatie van de mensen”. Lachaert reageerde op een eerdere kritische reactie van zijn Franstalige collega Bouchez, die in “Ter Zake” viroloog Marc Van Ranst ervan beschuldigde zijn grenzen als raadgever niet te kennen. “Elke dag is hij  in het nieuws. Dat is niet langer een positie innemen, maar militeren”, benadrukte Bouchez, terwijl hij Van Ranst opriep om een keuze te maken tussen zijn rollen als expert en politiek activist.

Dit bracht Bouchez via Twitter dan weer scherpe kritiek op van de Franstalige viroloog Emmanuel André: “Wanneer een partijvoorzitter een wetenschapper persoonlijk aanvalt, omdat de feiten die hij aandraagt hem niet bevallen, gaan we eeuwen terug in de tijd, toen de aarde niet rond mocht zijn.” Een opmerkelijke tweet van Emmanuel André, waarmee hij zichzelf misschien in de voet schiet. Er is namelijk sinds de middeleeuwen niets nieuws onder zon.  Ook vandaag kan het gevaarlijk zijn om als wetenschapper of academicus de heersende consensus in vraag te stellen. Probeer als arts bijvoorbeeld een andere mening te verkondigen dan deze van de virologen van het GEMS-adviesorgaan en je wordt al snel in de marginaliteit geduwd. Hetzelfde geldt voor andere wetenschappelijke specialiteiten zoals bv het klimaat, nog zo’n onderzoeksgebied waar dissidenten niet welkom zijn. Brave burgers die nog geloven, dat we vandaag in een verlichte maatschappij leven, waar vrij onderzoek de norm is, zijn eraan voor de moeite. Wetenschappers zijn tegenwoordig volwaardige carrièremannen en -vrouwen, die goed begrijpen dat een te non-conformistische houding je kans op een promotie aanzienlijk verkleint. Het resultaat is dat iedereen met een greintje ambitie, ook binnen de wetenschap, braaf binnen de lijntjes kleurt. Want hoewel je vandaag voor een foute mening niet meer op de brandstapel belandt, kan je wel degelijk maatschappelijk gevierendeeld worden. Dit bewijst de “cancel cultuur”, die op vele internationale universiteiten de norm is geworden. Ben je niet langer politiek correct? Zijn je meningen te controversieel? Dan beland je op een zwarte lijst en word je als gastspreker of auteur gewoon niet meer uitgenodigd of ernstig genomen. Het nadeel van zulk een mentaliteit is onvermijdelijke stagnatie, wat we ook zien in de aanpak van de huidige Covid 19 crisis. Onze illustere virologen blijven, net zoals hun aderlatende collega’s uit de pruikentijd, hardnekkig doorgaan met een zinloze aanpak, omdat dit in hun onderzoeksveld eenmaal de consensus is. Het geen toeval dat een avonturier als Christoffel Columbus,  geen wetenschapper dus, uiteindelijk aantoonde dat onze planeet rond was.

 

 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Wetenschap in coronatijden: is de aarde opnieuw plat geworden?

 1. Columbus heeft niet aangetoond dat de aarde een pythagoreaanse vliegende bol zou zijn, wel dat er meer land westwaarts was. De Vikingen hadden dat trouwens al voor hem ontdekt, en die hebben daaruit geen vliegende bol geconcludeerd gezien zij hun noords-paganistisch systeem van een Asengaard, een Middelgaard en een Helleheem behielden, een drieledig wereldbeeld zoals het wereldbeeld van Mozes ook drieledig was: Een etherische hemel waar de rechtvaardige engelen wonen, de aarde (onze voorouders zijn die nog een tijd na hun bekering “Middelgaard” blijven noemen, gezien het woord gemakkelijk te kerstenen was) en Sjeool, het schaduwrijk onder de aarde.

  “De wetenschap” is een creatie van de rozenkruiserij; de man in de witte jas beweert dat hij een verborgen gnosis heeft en dat iedereen naar hem moet luisteren om heil te vinden. Hij beweert dat zijn “verborgen gnosis” het christelijk Kruis kan overwinnen. Het was dan ook niet toevallig dat de sektariërs van Weishaupt het gnostiek-sciëntistisch priesterschap gingen hanteren in hun stappenplan richting het vestigen van de cultus van Lucifer op een manier zoals we momenteel zien.

  De achttiende-eeuwse Verduistering was een gevolg van de gnostiek-sciëntistische revolutie van de rozenkruisers; het was een aanslag van de duisternis van Belial op het waarheidslicht van Christus.

  Men moet niet alleen politiekers leren verachten, maar ook sciëntisme-janetten. Beide groepen zetten de bevolking in de zak.

 2. @Theudmer,
  Uw reactie van 29 januari 2021 om 20:36 uur is niet te volgen.
  Bovendien doet U, alsof U in de middeleeuwen (of eerder) geleefd heeft óf
  doet U alsof U diepgaande kennis over die tijd hebt opgedaan.

  Ik heb altijd geleerd, dat iemand die onnavolgbare geleerde woorden gebruikt, dat betreffende de inhoud van die woorden zélf niet begrijpt en zich belangrijker vóórdoet (presenteert) als ie in werkelijkheid is.

 3. “Degenen die nu zeggen dat ze wijs zijn, zondigen zelfs nog meer tegen Mij ( dan degenen die macht misbruiken ). Ik gaf ze immers verstand, begrip en inzicht om van Mij te kunnen houden, maar het enige wat ze begrijpen zijn hun eigen vluchtige pleziertjes. ( . . . ) Ze zijn blind, zo blind, dat ze Mij, die dit alles gaf, niet bedanken. Toch is het zo dat niemand zonder Mij iets kan ontvangen of begrijpen, noch goed of kwaad, zelfs als Ik toesta dat de goddelozen al hun wensen vervullen.”
  —Jezus aan de heilige Birgitta van Zweden (14de eeuw).

  Ik bezit enkele boeken geschreven door hooggeleerde doktoren in diverse wetenschappen. Het verbaast me steeds weer welk hoog taalgebruik zij bezigen en hoe zij uiterst klaar kunnen zien in zelfs de meest voor mij onvermoede detailtjes. Ik kan het wel volgen, hou er zelfs van, maar het blijkt dat wetenschappers niet als zodanig beschouwd worden wanneer zij eender wat bestuderen behalve het Woord van God.
  Jezus genas mensen vanuit geestelijke kracht, niet met onnatuurlijke producten.

  “God’s Gerechtigheid zal op de goddeloze wijzen neerkomen!”
  —Birgitta van Zweden.

  Gelukkig bestaan er nog steeds goede godsdienstige wetenschappers die ons helpen onze zielen te verheffen tot de Waarheid van God.

 4. Alles wat er nu aan de hand is, is in naam van de volksgezondheid iets collectief dus. en doe je niet mee, dan ben ja asociaal en moet je voor de rechter komen die je dan een straf oplegt wat zijn wij toch stoute kindjes. En de wetenschappers doen alles in de naam van het woord feiten. En geloof gaat dus niet over feiten, daarom zijn wetenschappers niet geïnteresseerd in godsdienst omdat je dat niet kunt bewijzen.

 5. Zegt: de laarzen die nog dreunen en de stok die ons nog slaat zullen branden vroeg of laat, zullen roken en verdwijnen. Zoals vaak in het Oude Testament wordt er vooruit gekeken en aangekondigd dat de tijd van onrecht ongedaan zal worden gemaakt. Het was de hoop van zovelen die de voorbije eeuwen onschuldig geleden hebben of de dood zijn ingejaagd en de hoop van deze die vandaag nog steeds om recht schreeuwen. Ook Jezus spreekt telkens over het komende Rijk als een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. In de aanloop van Kerst klinken weer deze teksten rond visoenen van vrede en wordt het Kerstekind niet de Vredevorst genoemd? Ziet: de nacht zal ooit verdwijnen, onze aarde wordt nog vrij, lachen, zingen zullen wij, onze God zal ons bevrijden. ‘Zing, zeg en zie het’, met andere woorden: vertrouw erop, geloof het. Geloof dat, na de nacht van ellende, ziekte, lijden, geweld en alles wat een mens neerhaalt, er een nieuw licht, een nieuwe dageraad over de wereld opgaat. Wie kan het bewerkstelligen? God zelf zal ons bevrijden. Dat gaan we weer vieren met Kerst: de Verlosser, degene die ons bevrijdt van al wat ons bindt en gevangen houdt, die komt tussen ons wonen. Dan zullen we kunnen zingen en lachen. Het gebeurt elk jaar opnieuw, ook nu midden deze Coronatoestand, komt Hij naar ons toe. Hij wil ons een hart onder de riem steken en komt zelf in dat kwetsbare Kind, Immanuel: God met ons.

 6. Dat de aarde een ronde bol is, heeft altijd al in de Bijbel gestaan. Mensen die verdedigden dat de aarde plat was, luisterden meer naar heidense voorstellingen dan naar Bijbelse voorstellingen.
  In Jesaja 40:22 staat dat God boven “het rond” der aarde troont. Misschien zegt u: ‘Een platte pannenkoek is ook rond.’ Maar in de Oudnederlandse Statenvertaling staat er: boven “de kloot” der aarde: dus inderdaad een ronde bol.
  En Jezus zegt dat op het ondeelbare ogenblik van zijn terugkomst tegelijkertijd 2 mensen ’s nachts in bed zullen liggen slapen, en tegelijkertijd 2 vrouwen overdag bezig zullen zijn malen (Lucas 17-34-35). Jezus wist dus dat op dit éne ondeelbare ogenblik het voor sommigen dag zou zijn en tegelijkertijd voor anderen nacht. Dat kan alleen op een bolvormige aarde.
  De Bijbel leert nergens het heidense wereldbeeld van een platte aarde, behalve wanneer er sprake is van figuurlijk taalgebruik. Maar dat doen wij ook: wij zeggen ook dat de zon opkomt en ondergaat, terwijl hij in werkelijkheid stilstaat.

  1. John van der Dussen schreef: “Dat de aarde een ronde bol is, heeft altijd al in de Bijbel gestaan. Mensen die verdedigden dat de aarde plat was, luisterden meer naar heidense voorstellingen dan naar Bijbelse voorstellingen.”

   Neen, het is omgekeerd; de bol-aarde komt van Pythagoras, een occultist met zijn eigen initiatorisch esoterisch genootschap die door de vrijmetselaars opgeëist wordt als een vrijmetselaar avant la lettre. Later, omdat het pythagoreaans systeem zo geschift was, werd het aristoteliaans geocentrisch systeem met een bolaarde in het middelpunt van concentrische hemelen geïntroduceerd als compromis tussen het wereldbeeld van Pythagoras en een ouder wereldbeeld. Ten tijde van Columbus was een “gekerstend” aristoteliaans geocentrisme wijdverspreid onder geleerden, en het is mogelijk dat degenen die hem bekritiseerden hem wilden waarschuwen voor onbewoonbare antipoden.

   Het bolaarde-denkbeeld wordt niet bevestigd in de H. Schrift; in moderne vertalingen staan woorden dikwijls verkeerd vertaald, waardoor sommigen denken van wel, maar het is niet correct. Het wereldbeeld van de oude Hebreeërs hield een vierhoekige, ommuurde aarde in die afgescheiden werd van de wateren boven de aarde door een solide firmament dat vastgehecht was aan de ommuring van de aarde. Een afgesloten systeem dus, gezien de aarde met firmament als een soort van container fungeert die de lucht binnen zich gesloten houdt.

   John van der Dussen schreef: “In Jesaja 40:22 staat dat God boven “het rond” der aarde troont.”

   In de Clementijnse Vulgaat lezen we “gyrum”, het accusatief enkelvoud van “gyrus”. Dat kan vertaald worden als “cirkel”, “circulaire motie/koers” of “circuit”. De tekst heeft het over het firmament, niet over de aardbodem. Ik, persoonlijk zou “gyrum terrae” vertalen als “het circuit der aarde”, want het solide firmament omsluit de koers van de zon, maan en sterren boven de aarde. Volgens het oud wereldbeeld van de Israëlieten was de aarde immers vierhoekig en de hemelen rond. Wie denkt dat het over een bolaarde gaat kijkt met een anachronistische lens naar de gewijde tekst van Isaïas. Niemand in de tijd van Isaïas geloofde dat de aarde een bol was. Er staat verder dat God de hemelen uitgespannen heeft gelijk een woontent; de context is dus duidelijk.

   John van der Dussen schreef: “Jezus wist dus dat op dit éne ondeelbare ogenblik het voor sommigen dag zou zijn en tegelijkertijd voor anderen nacht. Dat kan alleen op een bolvormige aarde.”

   De natuurlijke context van Lucas 17, 34-35 toont aan dat de verzen niet gaan over mensen op verschillende werelddelen met hun verschillen van dag en nacht; er staat duidelijk “In illa nocte” (“In die nacht”). Trouwens, een niet-bolvormige aarde impliceert niet dat het overal op aarde even licht en donker moet zijn op hetzelfde moment.

   John van der Dussen schreef: “De Bijbel leert nergens het heidense wereldbeeld van een platte aarde, behalve wanneer er sprake is van figuurlijk taalgebruik. Maar dat doen wij ook: wij zeggen ook dat de zon opkomt en ondergaat, terwijl hij in werkelijkheid stilstaat.”

   Het flipperkast-wereldbeeld van Pythagoras met een bolaarde is een product van de occulte Egyptische zonnecultus; het is van heidense, occulte oorsprong. Het wereldbeeld, echter, van een aardrijk als een afgesloten terrein met water erboven en water eronder is het wereldbeeld van Mozes, en is dus niet heidens maar christelijk. “Platte aarde” is nogal een incorrecte uitdrukking trouwens, want de aarde is niet een platte pannenkoek; er zijn topografische hoogten en laagten, en de aarde is ommuurd en heeft de structuur van het firmament boven zich. De aarde is zoals het gelijkvloers van een huis, de etherische hemel zoals de bovenkamer, en Sjeool zoals de kelder.

   Wie onder de “normalen” gerekend wil worden komt niet tot de kennis van hoe de fysieke wereld werkelijk is waarin wij leven. Om die kennis te aanvaarden moet men “zot” worden en zich niet laten afschrikken door de spotternij van de “normalen”. De aarde is niet zoals u als klein manneke op school gehoord heeft.

   U vermeldt hoe mensen in de volksmond met figuurlijke bedoeling zeggen dat de zon opkomt, maar heeft u zich al eens afgevraagd waarom men dat doet? Omdat de mens zintuiglijk geschapen is om de stoffelijke wereld zo te ervaren, en omdat oorspronkelijk in de antiquiteit iedereen letterlijk bedoelde dat de zon opkwam en de aarde onbewogen stond, van wie de moderne mens de oude manieren van uitdrukking overgeërfd heeft.

   De pythagoreaanse-copernicaanse kosmologie is de kosmologie van het relativisme. Boven en beneden zijn volgens dat wereldbeeld illusies, de windrichtingen relatief, want als ge daarin lang genoeg oostwaarts gaat komt ge in het westen, en andersom. Volgens dat wereldbeeld bevindt de locatie van de hemel der heiligen zich vanop uw standplaats tegelijkertijd boven uw hoofd en onder uw voeten, onder de hel zelfs. Volgens dat wereldbeeld ziet u Ôrendil in het oosten de opkomst van de zon aankondigen over een onbewogen aardrijk terwijl u eigenlijk op een vliegende bol staat (zonder eraf te vallen) die rond een gigantische zon draait samen met andere bolvormige werelden en dat dat “zonnestelsel” in de vorm van de occulte “staf van Hermes” eindeloos door een deprimerende, uitdijende, chaotische kosmische soep vliegt. Het doctrinair en moreel relativisme heeft zich dus een eigen kosmologisch wereldbeeld gesmeed, en de bedoelde boodschap is: “Er zijn geen vaststaande begrippen; alles is illusie”.

   Ik, daarentegen, zeg: De stoffelijke wereld is zoals wij die zien en ervaren. Wij ervaren de wereld in zijn realiteit, en die realiteit wijst naar de eeuwige geestelijke waarheden van God. Wij staan werkelijk op een onbewogen aarde, en de zon beweegt zich letterlijk boven ons. De aarde is uniek omdat ook de mens als uniek geschapen werd door God; de aarde is niet een wereldbol onder ontelbare gelijkaardige werelden in een kosmische soep. Het aardrijk is uniek, en voor de verlossing van de mensheid heeft Christus Zich laten kruisigen op het reëel stoffelijk middelpunt van het heelal, op de Calvarieberg te Jerusalem.

   NASA en de VN houden de pythagoreaanse leugen in stand. Word “zot”, en leer de waarheid kennen.

 7. Aan @ login.mts.ru мтс вход в личный кабинет .. naar aanleiding van {3 februari 2021 om 10:23}

  Citaat: “Zegt: de laarzen die nog dreunen en de stok die ons nog slaat zullen branden vroeg of laat, zullen roken en verdwijnen.. dit veronderstelt Jesaja 9:1-6.. en dient in samenhang met Mattheüs 4:14-17 te verstaan.
  De persoon in vers 5 is uit de stam Zebulon en is onderkoning van Jezus Christus, zoals Jozef als onderkoning van Egypte.
  Jezus Christus zelf zal komen met Zijn Vader in het 6e zegeloordeel, Openbaring 6:12-17
  Op aarde regeert dan Zijn onderkoning ..dus uit de stam Zebulon-Nederland..Jesaja 9:5.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht