Het Heilige Gelaat van Manopello: “een uniek getuigenis” van de Verrijzenis van Christus

Georg Gänswein, persoonlijk secretaris van Benedictus XVI, zegt dat het “Heilig gelaat van Manopello” een uniek getuigenis is van de Verrijzenis.

Bron: Catholic News Agency

Tijdens een homilie in de basiliek van het Heilige Gelaat te Manopello ( in de Abruzzen, het zuiden van Italië) op 17 januari, heeft Mgr. Georg Gänswein, privé secretaris van Paus Benedictus XVI, verklaard dat de beeltenis, gekend als “Het Heilige Gelaat van Manopello”, een ” uniek getuigenis” brengt van de verrijzenis van Christus.

Het Heilige Gelaat van Manopello is de afbeelding van een gezicht, waarvan wordt geloofd dat het het gelaat van Jezus Christus is. De afbeelding van 17,5 cm breed en 24cm hoog staat op een doek van byssus, ook gekend als mosselzijde, een ragfijn weefsel gemaakt van de ankerdraad van mosselen. Het gezicht dat op de doek in Manopello staat afgebeeld, lijkt sprekend op dat van de Lijkwade van Turijn. Als foto’s van beide afbeeldingen over elkaar worden gelegd, komen de contouren volledig overeen.

Bisschop Gänswein herinnerde eraan dat Benedictus XVI in september 2006 de eerste paus sinds Innocentius III was, die in meer dan 400 jaar het beeld vereerde. “Op die dag”, aldus de privé secretaris, ” heeft Paus Benedictus aan de Kerk en aan de hele wereld ” het menselijke gelaat van God” getoond. Hij kwam er heel alleen naar toe, zonder zijn adviseurs of de kanunniken van Sint-Pieter. En hij kwam  bedeesd en terughoudend, zoals zijn gewoonte is, uitsluitend voor contemplatie en gebed”.

Tijdens een toespraak had Benedictus XVI het heiligdom al genoemd “als een plek waar wij kunnen mediteren over het mysterie van de goddelijke liefde, terwijl wij het beeld van het Heilig gelaat aanschouwen”. Tijdens zijn homilie, maakte bisschop Gänswein trouwens duidelijk dat hij zelf geloofde in de authenticiteit van de relikwie.

Hij merkte op dat de zondag waarop hij het bezoek bracht, bekend staat als ” zondag Omnis terra”, omdat paus Innocentius III op die bewuste zondag van het jaar 1208 voor het eerst de beeltenis in Rome blootsvoets ronddroeg om de genezing te bekomen van de zieken van de stad, maar ook van de zieke pelgrims uit heel Europa. Daarom vond Gänswein het ook belangrijk te verwijzen naar het coronavirus en de tol die deze ziekte eist over de hele aarde.

Bisschop Gänswein beklemtoonde in dat verband nog dat :” ik het  als mijn heilige plicht beschouw om van Rome naar Manopello te komen, nu de hele wereld, van Vuurland tot Vladivostok in de ban is van een onzichtbaar virus, dat plotseling de realiteit van  ziekte en dood heel nabij heeft gebracht, en dat ondanks alle hindernissen verbonden met de maatregelen rond het coronavirus, waardoor op dit ogenblik in het heiligdom geen pelgrims worden toegelaten. Het vervult mij tevens met een grote vreugde het Heilige gelaat aan zoveel mogelijk zieke en eenzame mensen te kunnen tonen, al was het maar door middel van  televisiebeelden”.

Het is duidelijk dat bisschop Gänswein sprak in naam van Paus Benedictus XVI. Daarom is dit een heel sterk getuigenis.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee