Covid 19: Europese bisschoppen bezorgd over ouderenmishandeling en laag geboortecijfer

De Commissie van Bisschoppenconferenties uit de Europese Unie (COMECE) hebben deze maand hun bezorgdheid geuit over een aantal alarmerende trends in deze Covid 19 tijden, waaronder ouderenmishandeling en leeftijdsdiscriminatie in de gezondheidszorg. “In een wereldwijde gezondheidscrisis, waar de zorgcapaciteit en apparatuur beperkt zijn, kan de toegang tot medische zorg niet altijd voor iedereen gegarandeerd worden. Toch mag dit nooit leiden tot situaties van actieve discriminatie, bijvoorbeeld op basis van leeftijd ”, aldus de bisschoppen. 

Discriminatie op basis van leeftijd

Ook in de rusthuizen liep het volgens de Europese bisschoppen grondig fout, omwille van een “gebrek aan normen en betrokkenheid voor het organiseren van sociale en intergenerationele solidariteit”, wat zich vertaalde in een “gebrek aan sanitaire protocollen in verzorgingstehuizen”.  Dit leidde dan weer tot “discriminatie en een tekort aan respect voor de waardigheid van veel mensen tijdens de gezondheidscrisis.” Covid 19 bracht, aldus de bisschoppen, ook andere onderschatte problemen aan het licht, zoals ouderenmishandeling en eenzaamheid in rusthuizen, een moderne kwaal die volgens hen veroorzaakt wordt door een krimpend geboortecijfer, waardoor een groeiend aantal bejaarden door een steeds kleinere groep kinderen en kleinkinderen ondersteund moet worden.

Geboortecijfer moet naar omhoog om eenzaamheid aan te pakken

De Europese bisschoppen vonden het daarom cruciaal om de demografische achteruitgang op ons continent aan te pakken. Geboortecijfers moeten kunnen stijgen “door elk obstakel weg te nemen” dat gezinnen ervan weerhoudt om kinderen te krijgen, of dit nu economisch, sociaal of cultureel zou zijn. Eén van die hindernissen was armoede bij oudere vrouwen, omdat zij onvoldoende pensioenrechten opbouwen wanneer zij ervoor kiezen om thuis te blijven voor de kinderen. Andere mogelijke maatregelen waren volgens de bisschoppen telewerk, flexibel werk, pleegzorg voor ouderen en respect voor de zondagsrust. Ook de institutionele ouderenzorg moet volgens de Europese bisschoppen hervormd worden, inclusief betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel, meer inclusie en interactie voor de bewoners, en een gediversifieerde ondersteuning voor mantelzorgers. 

Ouderen als missionarissen in de familie

Tenslotte vonden de bisschoppen, dat de belangrijke rol van ouderen “als missionarissen binnen de familie” in eer hersteld moet worden. Het is de rol van ouderen om de jongere generaties een breder perspectief te bieden over hoe men de uitdagingen van vandaag kan aanpakken. Ook de ervaring van ouderen met totalitaire regimes uit de 20ste eeuw vormt volgens de Europese bisschoppen een belangrijk hulpmiddel voor het opbouwen van een toekomst in Europa waarbij de “menselijke waardigheid en vrijheid gerespecteerd worden”.

Bron: Crux

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

94 commentaren op “Covid 19: Europese bisschoppen bezorgd over ouderenmishandeling en laag geboortecijfer

 1. Heb je de nieuwste kersstal al gezien op het Vaticaan? Wat hun geloof daar nog is, dat weet ik niet, maar zeker niet christelijk dit even terzijde. Moet het geboortecijfer zo nodig naar omhoog. Het zal het geloof niet redden hoor. De mens speelt zelf voor ‘ god’. Dat er minder empathie is dat zie ik dagelijks, of door die mondkapjes natuurlijk minder. De grootste crisis, is het verlies van het geloof, en dat wekt door in alle lagen van de bevolking.

   1. @juuls,
    Uw opmerking is alleen kan alleen als opzettelijk venijnig (=boosaardig, giftig, hatelijk, kwaadaardig ) bedoeld zijn en heeft dus niéts meer met Uw jonge leeftijd te maken.

    1. Wat is er mis dan met de kerststal als het op geloof aan komt? De reactie van willy is dat hij vragen stelt bij het geloof bij het Vaticaan met betrekking tot de kerststal. Ik zie dat niet. Afgezien dat de kerststal lelijk is. Maar dat is een kwestie van smaak. Niet van geloof.
     En dat vindt jij dan venijnig? Dat vind ik raar Derks.

 2. @juuls,
  Uw venijnige reactie kan dus alleen maar bedoeld zijn om lezers (= katholieke lezers) kwaad te maken.
  @juuls, bent (voelt) U zich wel katholiek?

 3. Van een betekenisvolle kerststal naar een kerststal zónder betekenis.
  Om dáár op te komen moet Rome (= inclusief de ‘paus’) compleet – dus voor de vólle 100% – van z’n geloof zijn afgevallen.

  1. Van een mug een olifant maken, daar zijt ge enorm sterk in Derks. Wat is het probleem. Velen
   (ik ook ) vinden de Vaticaanse kersstal een miskleun (= bok, domheid, flater, kemel, misser, stommiteit, uitglijder, vergissing. echec (zn) : afgang, fiasco, flop, miskleun, mislukking, nederlaag, sof,). Ik leer het al aardig, niet, Derks? Maar laat ons even ernstig wezen. het punt is gemaakt: de kerststal is voor sommigen niet mooi. En dan? Ons geloof hangt toch niet af van de schoonheid van een kersstal, dacht ik, hoop ik. Waarom daar dan blijven op door zagen, waarom die non-discussie blijven uitmelken?

   1. staf De Laet schreef over de ‘kerststal’:
    “bok, domheid, flater, kemel, misser, stommiteit, uitglijder, vergissing. echec (zn) : afgang, fiasco, flop, miskleun, mislukking, nederlaag, sof”

    Foutje, bedankt!
    Waar hebben we dit eerder gehoord?
    O ja, in Exodus (32:24):
    Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij.
    Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit te voorschijn.

    Het is overduidelijk dat de cilinders/marsmannetjes/watdanook daar met boos opzet zijn geplaatst. Uw poging om dit te verdoezelen is op een échec uitgelopen.

    1. Wat is daar overduidelijk aan? Er wordt geen geweld gedaan aan het kerstverhaal. Alleen de uiting is was anders. Helaas volgend jaar beter.

  1. @Louis,
   Afbreken: dát kan al ’n baby.
   Om op te bouwen, dient men volwassen te zijn.

 4. @staf De Laet,
  Dit is geen miskleun meer.
  De paus dient als opperhoofd van de katholieken zijn geloof publiekelijk (= en plein public) te ÁLLEN tijde serieus te nemen.
  ‘Paus’ Franciscus neemt zijn roeping blijkbaar (is niét hetzelfde als SCHIJNbaar) niet serieus en maakt zichzelf en álle serieuze katholieken te schande. Blijkbaar voelt hij zich geroepen om als clown op te treden.
  ‘Paus’ Franciscus kan beter in ’n circus optreden.
  Voordeel: dan krijgt hij alle gejoel en gefluit alleen over zichzélf heen en dus zonder de katholieken te beschadigen.

  1. Wat een onzin Derks. Jij vindt het een miskleun. Wat het nog geen miskleun maakt. Ik vind en vast heel veel katholieken met mij dat hiermee het geloof geenzins wordt geschaadt.

   Het punt is hier dat de mensen die toch al een grote haat voor Franciscus hebben deze smaakkeuze weer eens fout willen uitleggen. DAT is wat er hier aan de hand is. De kerststal doet op geen ene wijze geweld aan het kerstverhaal. Het kerstverhaal is sowieso maar heel summier opgeschreven in de bijbel.

   1. @juuls,
    U reageert steeds(!) ongenuanceerd. Anders gezegd: Wegens onkunde belicht U elk onderwerp zéér bekrompen en zeer eenzijdig.

    Mijn ongevraagd advies aan U:
    Leer éérst Uzelf kennen.
    Dit kunt U door erachter te komen wát U waarom wel en niet wil.
    Vervolgens luisteren naar de mening van vele anderen.
    Daarna alles stevig overdenken en pas dán voorzichtig met Uw reacties komen.

    Anders gezegd: word toch a.u.b. volwassen.
    Dán pas zal Uw mening serieus worden genomen.

 5. De paus is niet alleen de leider van de katholieken, maar hij vertegenwoordigt Jezus Christus!
  Hij realiseert zich blijkbaar niet, de enorme betekenis van kerstmis:
  1. Voor ons mensen is Jezus’ geboorte het moment dat ons heil is begonnen.
  2. Voor Jezus Christus is op moment van geboorte Zijn onmenselijk groot Lijden begonnen.

  ‘Paus’ Franciscus neemt met deze kerststal de geboorte van Jezus Christus niet serieus.
  Hij DÁNST als het ware om het Kruis.

  ‘Paus’ Franciscus is een ware schande voor elke katholiek en een zware belediging van God.

 6. Ik neem aan, dat ook de protestanten enorme aanstoot nemen aan deze ‘kerststal’.

 7. Ook voor de protestanten is deze ‘kerststal’ een aanstoot.
  Het zal niet lang duren en dan krijgen wij van die hoek weer te horen dat Rome de hoer (de goedkope verkoper) is van het christelijk geloof.

 8. Voor de moslims is die ‘kerststal’ ’n teken dat ze de al eeuwen durende kruistocht tegen de christenen nu definitief de genadeslag kunnen toedienen.
  Voor de joden is die ‘kerstal’ een teken dat wijzélf ons geloof niet serieus nemen.
  De kerkverlaters hebben alweer ’n reden om weg te BLIJVEN.
  De ‘kerststal’ van nep-paus Franciscus kent alleen maar verliezers.
  NIÉT bedankt Franciscus.

 9. Voor onze “samenleving” is een oudere niet anders dan een verliespost, een lastig ding. Ook kinderen zijn lastige dingen want die betalen nog geen belasting. Investeren op de iets langere termijn beginnen ze alleen in Hongarije te doen, hopelijk houden ze het vol en nemen andere landen hun voorbeeld over. Men buigt hier het hoofd (aanbidt) voor een macht die de mens tot ding degradeert.

 10. aan @P.Derks ..

  Open je ogen en geest voor de onderstaande HOOP…

  Beste mensen: …Jesaja 52:7-12 heeft zijn betekenis en vervulling in o.a. het onderstaande !!!

  De onderstaande profetie is een samenvatting vanuit wel 4 a4tjes. Mijn gebed is dat je door deze woorden word aangespoort en word aangewakkerd tot voorbede en gebed, zodat Gods wil volbracht zal worden. Als er staat “deze gemeente”mag je het lezen als jouw gemeente” Lees het in de breedste zin, en bovenal laat God tot je spreken!

  Profetie over Nederland door David Wagner
  Gods geopenbaarde wil voor deze gemeente, regio, Nederland, Europa en de wereld.

  Deze plaats is een moederschoot van wonderen. God zet vuur vrij in dit land, die niemand kan doven.

  Dit is een regio van bovennatuurlijke reddingen.

  God bezoekt de 3e en de 4e generatie en zet reddingen in families vrij.

  God brengt in dit huis, genezingen, opwekken van doden en herstel van alle dingen.
  Ik heb jullie vergaderd en bijeengebracht als mensen die doorbreken en door gaan breken.
  God schudt deze regio, tot in het diepst van de fundamenten, en vanuit het noorden zal er een vuur gaan regenen over de volkeren.

  Want Ik begin Mijn heerlijkheid over dit land te bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekt.

  Want er zal een vergadering zijn in dit land en in deze plaats.
  Dit huis zal al de kinderen die gaan komen, niet kunnen bevatten.
  Ik stort Mijn Geest uit over de jonge generatie, want zij roepen het uit om echtheid en om meer daarvan.
  Ik heb deze gemeente gemaakt als een gemeente van voorbidders

  Ik zet een gebed vrij die als een zaad wordt geplant en al biddend er geboorte aan krijgt.
  Ik zal al mijn beloften vrijzetten.
  Er zal een viering zijn, die Ik zal vrijzetten, vanuit deze plaats, met een wereldwijde invloed.

  Jullie zijn geroepen om als een Elia te zijn, die het einde verklaarde vanaf het begin.
  Deze gemeente zal zijn als een gemeente van leeuwen, geen vrees voor mensen, en wandelen in de vreze des Heren.
  God zet een brul, een schreeuw vrij, om meer van Hem in deze plaats.
  Deze plaats is als het hart van God, en dit zal door de straten gaan.

  Ik herstel deze regio en deze plaats.
  Dit is een tijd waarin dingen snel zullen veranderen

  De economie in deze plaats veranderd
  God spreekt: Ik trek terug, Ik drijf terug, de machten van de duisternis uit deze plaats.
  Ik maak jullie klaar om het onmogelijke, mogelijk te maken.

  Visioen: God stuurt zijn engelen die op trekkers en combines rijden vanuit de hemelen naar beneden in deze plaats. God zegt, het is tijd om te oogsten, het is oogsttijd voor deze mensen.

  Ik begin deze natie te discipelen.
  Ik maak deze natie tot een volk voor het redden van mensen.
  Herstel van alle dingen, Herstel van alle dingen.
  De gemeente zal gaan staan, waar niets onmogelijk is.
  Er komen avonden van glorie en wonderen.

  Dingen worden geëxporteerd vanuit hier over de hele wereld.
  Deze lokale gemeente is een gemeente met een regionale invloed maar met een wereldwijde impact.
  Dit huis zal een instrument zijn om Noorwegen te schudden, met de heerlijkheid van God.
  Velen uit dit huis, zullen worden gestuurd naar de volkeren.

  Vraag, en Ik geef u de natiën als erfenis, de einden der aarde tot uw bezit.

  Sleutels: Tussenkomst en erfenis.
  Jezus komt als bemiddelaar in vele levens.
  Hij zal maken dat wat gister onmogelijk was, mogelijk word vandaag.
  Alle dingen van God die in eerdere generaties zijn tegengehouden, brengt God nu in vervulling.

  God zet vernieuwd geloof vrij, voor een bovennatuurlijke beweging van Gods Geest.

  Er zal explosie zijn van groei, dit huis zal vol zijn, meerdere keren per week, mensen uit heel het land, Europa en over de zee komen, om te zien wat God doet.
  God zet een Mandaat vrij voor deze gemeente voor de menigten.
  Bereid je voor, er komen veel trouwerijen en baby opdraagdiensten.

  De vertragingen zijn over, en je kunt niet meer ontkent worden.

  God laat een beeld zien van een elektriciteitcentrale, dit gaat een plaats zijn, dat kracht van God zal produceren voor de natiën.
  Er komen explosies van de genade en de kracht van God, niet alleen hier maar ook in de straten.
  Deze plaats zal als een Silo zijn, een graanschuur, wanneer mensen hun oogst binnen zullen brengen.

  God gaat leiders vermenigvuldigen; leiders zullen mensen tot leiders discipelen.

  God zet alles op z’n plek zoals Hij dat wil.
  God gaat voor velen maken dat de snelheid word verhoogd tot 7 jaar.
  God bepaalt dat mensen iets hebben waar ze over kunnen praten, ze praten toch al over je.
  Deze gemeente zal bekend worden, door de naam van Jezus beroemd te laten worden.

  Er komt een doop in de grotere werken van Jezus
  Mensen worden wakker, de slapende reus ontwaakt.
  Een uitstorting gaat komen over de gereformeerden, baptisten, katolieken, evangelischen, het zal simultaan gaan en God zet de harten van de leiders samen.

  Een netwerk van bekrachtigde leiders; één in hart, één in gedachten, één in het hart over één doel.
  Er komt een aanhoudende beweging van de Geest, wat letterlijk uitgestort zal worden in deze plaats en wat door de natiën zal gaan.
  God is er moe van om mis- geïnterpreteerd te worden, zodat Hij zelf op het toneel verschijnt.

  Ik ga Mijn regering en Mijn koninkrijk bevestigen zoals nooit te voren.
  Gods aanwezigheid gaat beschermd worden, God gaat bewegen in deze plaats omdat deze gemeente Zijn aanwezigheid wil beschermen.
  Nog voordat de eerste noten spelen en het eerste gebed is gebeden stappen mensen al in hun genezing, omdat de glorie van God als een wolk van het plafond tot aan de vloer aanwezig zal zijn.

  Er zal een constante wind van verandering zijn in deze plaats.
  Er zullen Goddelijke uitwisselingen plaatsvinden.
  Vergroot je verwachting! Want verwachting is de schoot van wonderen.

  Ik zet iets vrij in Nederland vanuit Mijn eigen verwachtingen:

  Mensen die in Nederland uit het vliegtuig stappen zullen worden genezen vanwege de atmosfeer van genezingen, mensen die vanuit het midden-oosten aankomen;moslims worden christenen omdat de atmosfeer van liefde zo dik is. Als mensen de grenzen van Nederland binnenkomen, veranderd alles.

  Nederland gaat dit doen.
  God brengt Nederland tot Zijn origineel ontwerp, van het ontvangen van de oogst en het uitreiken naar de oogst. Nederland zal een centrale plaats van wonderen zijn voor Europa.
  Wanneer je de grootste tegenstellingen ziet op Zijn beloften, dan is de vervulling daarvan dichtbij.

  Dit is een gemeente met wereldveranderaars.
  God laat onze gebeden als raketten tot de natiën gaan.
  Deze gemeente zal een impact hebben op 100 natiën op 6 continenten in 10 jaar.

  God eert Zijn Woord.
  Geen geestelijke sterfgevallen meer door teleurstellingen.

  God geneest de hoop voor Nederland
  God geneest de hoop van natiën.

  Geplaatst op 10-01-2019

 11. De ‘Nativity Scene’ op het Sint Pietersplein te Rome dit jaar dateert uit midden jaren zestig begin zeventig van de vorige eeuw. Ze is gemaakt door een aantal docenten en hun leerlingen van een kunstacademie. De kerstgroep is daarmee de expressie van een aantal mensen die minstens één (of wellicht zelfs twee) wereldoorlog(en) hebben meegemaakt, en daarmee het verlies of demasqué van elk menselijk decorum. Wat zijn wij mensen nog meer dan een stel versteende figuren zonder hart en schoonheid, lijken de getoonde beelden te zeggen.

  De vraag is of wij mensen sinds de secularisatie na WO II er wezenlijk op vooruitgegaan zijn. Nog steeds leven miljarden mensen onder mensonterende omstandigheden. En zij die het redelijk goed hebben zijn niet bereid om eraan te werken dat de armen een beter bestaan krijgen. Zij die uit nood aan perspectief op de poorten van “Fort Europa” kloppen wordt nog slechts sporadisch opengedaan. Honderden sterven reeds tijdens hun overtocht via de zee om dan in erbarmelijke omstandigheden hun dagen te slijten tot sint-juttemis. Anderen (in Afghanistan, Iran, Syrië, Soedan enz.) lijden nog steeds onder onderdrukking, terreur en oorlogsgeweld.

  En wat doen wij? Delen wij kennis, menskracht en middelen met hen die daar grote nood aan hebben bij de opbouw van hun eigen leven, hun samenlevingen en economie? Miljoenen euro’s worden ook dit jaareinde via nationale loterijen weer herverdeeld onder de sloebers en rijken in onze landen, maar de inkomsten van Goede Doelen staan zwaar onder druk. Is dat christelijk: lootjes kopen om zelf financieel een klapper te maken? Nergens hoor of zie ik bovendien initiatieven om te zorgen dat ook de armen in deze wereld het vaccin tegen Covid-19 krijgen. Hebben die armen dan geen recht op bescherming die we wel voor onszelf opeisen?

  Een mooi geromantiseerd kersttafereeltje midden in Rome, dat natuurlijk de hele wereld overgaat via de sociale media, sust ons ook vandaag eerder in slaap dan dat het wakker schudt. Terwijl dat laatste toch het belangrijkste is, óók met Kerstmis: alle mensenkinderen verdienen het om een materieel behoorlijk, maar vooral liefdevol thuis te krijgen inclusief bescherming tegen de natuur en ander geweld. Dat er nog steeds geen plaats is voor allen in de menselijke herberg of wereldsamenleving, dat is dus eigenlijk een gotspe.

  De kerstal op het Sint Pietersplein is dit jaar daarom het spiegelbeeld van onszelf, rijke westerse mensen: we zijn versteende figuren geworden, waar het hart en de ware christelijke, humane, gevoelsrijke/empathische geest voor veel buiten de voordeur van ons huis voor een groot deel uit is verdwenen. We denken teveel aan onszelf en aan ‘Hebben, Halen en Houden’, en hopen vooral dat anderen i.c. God of Jezus voor ons de zaken zullen oplossen. Ondertussen verdoen we onze tijd met geloof in Hocus Pocus. We geven mensen stenen voor brood door ze ook geen toegang te verschaffen tot de Heer én zijn Blijde Boodschap van Liefde en zelfgave/overgave aan Hem. En dat zouden we ons eindelijk eens mogen aantrekken!

  We geloven doorgaans slechts dat we geloven en doen vooral aan zelfbedrog. (Ik ben beter, meer gelovig, meer katholiek dan elke andersdenkende.) Als we dat zelfbedrog onder ogen mogen zien door die postmoderne kerstgroep in Rome dit jaar, dan zijn we al een heel eind. Het wordt immers tijd dat onze ogen én ons hart opengaan; ons bekeren! We hebben maar één aarde en vormen met elkaar één mensheid; onderscheid maken naar ras, religie en seksuele oriëntatie is volkomen achterhaald waar het gaat om Mensenrechten. We zullen dus ongeacht ras enz. met elkaar moeten delen wat we hebben en wat we zijn, anders gaan we samen naar de knoppen! Een wereld zonder geestelijke en materiële discipline of zelfordening wordt nooit een menselijke wereld, terwijl we daartoe wel al duizenden jaren toe worden opgeroepen door onze God. Wanneer nemen we dat eens ernstig?

 12. Vorig jaar schreef ik in een artikel over de klimaatjongeren https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/waarom-een-oude-schoolfrik-van-harte-klimaatspijbelaars-en-bosbrossers-steunt/
  behalve over “‘le réchauffement récent’, de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming sinds de industriële revolutie”, waarover ik begin jaren 1970 (!) gelezen had bij Emmanuel le Roy Ladurie, terloops ook over “de ‘denataliteit’ in de Westerse landen (volgens Wikipedia “een dermate laag geboortecijfer dat de bevolking veroudert en niet in stand gehouden wordt”). Van Sauvy en Chaunu leerde ik dat voor de Westerse wereld niet overbevolking het grote probleem was, maar wel de ‘shift’ in de wereldbevolking die zich zou voordoen door gelijktijdige afname van de bevolking in de meest ontwikkelde landen en sterke bevolkingsgroei in de ‘derde wereld’ (deze term komt trouwens van Sauvy), waardoor er rond het jaar 2000 een groot probleem zou ontstaan niet alleen met migratie bv. uit Afrika naar Europa, maar ook en zelfs vooral met de integratie van die migratiestromen in de Westerse cultuur en maatschappij. Ik denk niet dat iemand thans nog kan ontkennen dat deze visie waarlijk profetisch was. In Sauvy’s boek ‘Croissance zéro’ las ik voor het eerst ook over het verband tussen klimaatopwarming en CO2-uitstoot; Sauvy bepleitte toen reeds een overschakeling van (het gebruik van) de auto naar het openbaar vervoer!”
  Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat traditionalistische katholieken, die tegelijkertijd de milieuhysterie afwijzen en het ‘natalisme’ van de katholieke kerk toejuichen, denken over de stellingen die ik in dat artikel verdedig!

 13. @Marcel Gielis ; Zeer goed geschreven en daar zit veel waarheid in. Ook is goed als iemand de antropogene opwarming van de aarde erkent. Er zitten andere kant van de Middellandse Zee 3 miljard mensen te kijken wanneer ze naar Europa kunnen, dus de echte apocalypis moet nog beginnen.

 14. @Jo (18 december 2020 om 12:12):
  “Bereid je voor, er komen veel trouwerijen en baby opdraagdiensten.”

  Houd a.u.b. op met het plaatsen van pentecostalistische ketterijen!

  Een ‘godsdienst’ zonder Sacramenten, zonder Misoffer, zonder priesterschap, zonder Kerk, zonder apostolische oorsprong, zonder traditie, zonder leergezag, zonder heiligen, zonder geboden, en vooral zonder enige nederigheid tegenover God. Maar wel met allerlei bezwerende en opzwepende woorden om de volgelingen in een manische toestand te brengen.

  Overigens was Nederland voor het rampzalige Tweede Vaticaanse Concilie de grootste leverancier van (katholieke) missionarissen.

  1. @Silvanus,
   In het begin dat @Jo op deze site kwam, heb ik haar al dringend(!) verzocht te stoppen met beweringen van allerlei geloven. Zo kwam @Jo ook met al of niet erkende ‘profeten’ van protestants tm boeddhisme, afgewisseld met katholieke voorspellingen. Er was en is geen touw aan vast te knopen. Er zit dus geen enkel houvast in de verhalen van @Jo. Zij slingert dus van het ene uiterste in het andere uiterste.

 15. @Marcel Gielis,
  Inzake klimaatopwarming: Ik heb al in 1967 op school geleerd dat wij in West Europa het middellands zeeklimaat zouden krijgen (= warmere, droge zomers + natte, warmere winters).
  Dat heeft niets met menselijke activiteit te maken met een normale omdraaiing van het weertype.

  1. herstel:
   @Marcel Gielis,
   Inzake klimaatopwarming: Ik heb al in 1967 (dus bijna zestig jaar geleden) op school geleerd dat wij in West Europa het middellands zeeklimaat zouden krijgen (= warmere, droge zomers + natte, warmere winters).
   Dat heeft niets met menselijke activiteit te maken, maar met een normale omdraaiing van het weertype.

 16. @Marcel Gielis,
  De Kleine IJstijd begon rond 1430 en duurde tot halverwege de negentiende eeuw. Gemiddeld lag de temperatuur in ons land zo’n 1 tot 2 graden lager dan nu.
  Meer vindt U als U googelt onder: kleine ijstijd en onder ijstijd.

  1. @Marcel Gielis,
   De komende decennia wordt het hoe dan ook steeds kouder (een nieuwe Kleine IJstijd).
   De huidige zonnecyclus wordt veel zwakker. Alle historische trends wijzen erop dat deze periode met Global Cooling.

 17. @Basilius minor (18 december 2020 om 13:24)

  “De kerstal [sic] op het Sint Pietersplein is dit jaar daarom het spiegelbeeld van onszelf, rijke westerse mensen:”

  Kerkelijke kunst heeft ten doel (1) God eer te brengen en (2) de toeschouwer/hoorder tot grotere godsvrucht te bewegen. Hierbij is schoonheid noodzakelijk, in het geval van beeldende kunst in het bijzonder door de juiste verhoudingen binnen en tussen de afbeeldingen.

  Een object met een vast uiterlijk kan nooit het spiegelbeeld van meerdere personen zijn, hooguit van een enkeling: de maker. Niet iedereen heeft even veel talent voor kunst. Maar ook bij een getalenteerde kunstenaar zal vervorming en verduistering van de ziel zich uiten in vervorming en verduistering van zijn werk.

  “we zijn versteende figuren geworden,”

  Hier spreekt u over uzelf, en wellicht ook over andere initiaten van de loge.

  Wie zich echter met de andere gelovigen laat verzamelen binnen God’s Kerk, en alle gruwelen uit zijn leven weg doet, van hem zal God het stenen hart wegnemen en hem een nieuw hart van vlees geven. (Ezechiel 11:19 e.v., Ez. 36:26) Wie zo’n nieuw hart heeft ontvangen zal in God’s inzettingen wandelen en Zijn rechten bewaren, in het bijzonder het sociaal Koningschap van Christus, en de vrijheid van de Kerk.

 18. “De Commissie van . . . hebben deze maand hun bezorgdheid geuit over een aantal . . . ”
  Nou, dat is mooi, dat ze hun bezorgdheid geuit hebben. Dat zal vast wel veel helpen.

  De kerststal in Vaticaanstad?
  Het eigenaardige ervan is, dat er een ‘maan-astronaut’ bij lijkt te staan. Die landing zou volgens sommige technisch geleerden nooit gebeurd kunnen zijn, zoals toen op de tv vertoond is. Ergo, dan staat daar dan dus misschien niet de waarheid.

  In Nederland zijn ze vandaag trouwens weer vreselijk in de weer geweest om kunstmatige ‘wolken’ te veroorzaken met die vliegmachines van ze. Soms met 6 vliegtuigen tegelijk in de lucht hier in midden Nederland. De ganse dag. En dan maar zeuren over een virus. Vervelend hoor. (Ze draaien alles om, zeggen ingewijden.)

 19. Aan @P.Derks en @Silvanus………….😱,

  Hier zijn mensen op dit forum die ondanks de [duidelijke] informatie over samen-zwerings>PRAKTIJKEN ..deze informatie toch verwerpen …….en zo is het ook met o.a. P.Derks die maar niet [wil] in-ZIEN.. ((door bekrompenheid c.q. vooringenomenheid)) ..dat maitreya, zichzelf de Christus noemende, … in zijn persoon alle valse leringen vertegenwoordigt en dat maitreya op een hoger -luciferisch- geestelijk niveau staat dan Boeddha.

  maitreya is dan ook de bijbelse valse profeet..de tegenstander van de Maleachi 3:1 bode.. de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 >> [2e] versregel want de !!!{1e} versregel betreft de valse profeet uit het Oosten, vandaar dan ook zijn benaming als ROOF-vogel.
  Taalkundig betreft Jesaja 46:11 GEEN paralleltekst zoals de exegese veronderstelt.

  De Maleachi bode is een alhier bekend personage uit Zebulon-Nederland-Limburg; Jesaja 9:5.. de toekomstige koning van vlak NA de grote Waarschuwing “van” Garabandal..aangegeven in de opvolgende verzen in Maleachi 3:2-5..en elders…koning in Frankrijk, koning over Europa en keizer in Duitsland.. de wegbereider voor de Nakomeling van Lodewijk XVI en XXII en onderkoning van de Koning der koningen Jesus Christus.

  Het is -door God- P.Derks [dus niet gegeven] dat te begrijpen ..vandaar dat P… niet verder komt om in zijn onwetendheid tot de volgende conclusies te komen, CITAAT: ▪︎ “Er was en is geen touw aan vast te knopen. Er zit dus geen enkel houvast in de verhalen van @Jo. Zij slingert dus van het ene uiterste in het andere uiterste”.▪︎…dit standpunt komt dus overeen met wat de complot-[ontkenners] in hun blindheid [denken] te kennen.😱

  Ook de uitspraak van @Silvanus: ▪︎”Houd a.u.b. op met het plaatsen van {pentecostalistische} ketterijen!”▪︎ …betreft een gedeelte -uit- die evangelische kringen.

  Het –ijs van de kanalen– in de volgende droom van een evangelisch Christen verkondigd dan ook hun eigen terugkeer aan tot de katholieke kerk door dit personage uit Limburg…dat personage heb ik vanmorgen nog gezien toen ik mij ging scheren..🤔 🤭 🤣 🤗 >>🦋>>🤺>>🤴>>👸>>🫂>>Psalm 45>>Psalm 72:7-20……>> het gaat niet om Jezus Christus maar om de koning uit Jeremia.33 en 23..die dus geboren zal zijn TEN TIJDE van de VREDE middels de Grote Waarschuwing..aangekondigd doir talrijke begenadigde zielen.

  In een andere [droom] zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit “””pak””” aan, met een “”fakkel”” in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ▪︎ijs van de kanalen▪︎ veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was >>Limburg<<; daarna ging hij naar de hemel ((zieletocht door hel, vagevuur EN -hemel- en betreft een •3• !!! Voudige [zichtbare] lichamelijke uitstraling ..het witte "pak"…als voorafbeelding van de gereinigde schepping in zijn éérste fase naar Jesaja 65:20 ..door het 6e zegeloordeel )).. en mijn droom was voorbij.”

  Het intellect is alleenmaar de scheids-rechter tussen de geestelijke vermogens en de ziele-krachten, de mens in zijn geheel is dus altijd "middelaar" in zijn be-oordelen.

 20. @willy
  Zeer bedankt voor uw reactie, waaruit ik meen te kunnen afleiden dat ook u i.t.t. P. Derks bv. “de antropogene opwarming van de aarde erkent”. Voor zover ik er iets van afweet, denk ik echter wel dat in de huidige migratie uit Afrika naar Europa toch nog altijd politieke oorzaken (oorlogen …) een grotere rol spelen dan het klimaat (droogte …). Het beleid van de EU zou daarop moeten afgestemd worden.

  1. Marcel Gielis,
   “Het beleid van de EU zou daarop moeten afgestemd worden.”, zegt u.
   Ik meen te zien dat het beleid er al op is afgestemd. Er is gesteld dat Europa niet meer blank moet zijn. Ergo, men wil een mix van mensen in Europa. Daarvoor zijn regels en wetten gemaakt.
   Men kan de Westerse wereld zien als een bedrijf. Een bedrijf met regels en wetten. Nu men in het bedrijf andere werknemers (inwoners) wil, doet men dat. En let op: als de top iets wil, dan vertelt men dat eerst. Zo leep zijn ze wel om de straf van de Hoogste te ontlopen, als het om misdaadpraktijken gaat. Daarom vertellen ze veel op radio, tv en kranten.
   Er is namelijk reden tot bezorgdheid wanneer het de duivel aangaat. We weten immers, sinds het woord, dat de duivel een tamelijk grote rol op aarde speelt. En die is nogal slim, naar men zegt, dus menselijke constructies (zoals een bedrijf ‘wereld.co’) zouden best wel eens van de ‘Apollo’ (de slechte) kunnen komen, is het niet? Daarom juist is zelf blijven denken is een redelijk advies, lijkt mij. En Jezus biedt genoeg invalshoeken daarbij.
   Voorbeeld: Is het iemand wel opgevallen dat Jezus een soort dokter was? Met genezen bewijs Hij dat Hij krachten had. En wie vonden dat niet leuk? Het staat er goed omschreven. Vooral als Hij bijvoorbeeld op zaterdag genas. Dat vonden sommigen dan weer heel vervelend, juist op die dag. En de Apostelen als ze gezegend waren? Die gingen genezen. Ze zieken maakte ze beter en de zondaars
   vergaven zij.
   De corona zou door de apostelen genezen moeten worden, zó hoort het. Maar ja. Nu heb je ongelovige ‘dokters’. Die doen het met gifstoffen. Vreemd he?

   Wat de global warming betreft. Die zal er best wel zijn. De mensen gebruiken zóveel energie, dat de atmosfeer er wel van zal opwarmen. Denk aan kerncentrales, kolencentrales, ijzer-smelterijen, (hoogovens), cement-industrie, de oorlogsindustrie, de vliegtuigen, de scheepvaart, treinen, enzovoorts enzovoorts.
   Er is zelfs sprake dat men de energie uit de ionensfeer wil tappen (of men doet dat al) om energie naar de aarde te sturen. En de aarde doorboren met diepe gaten om zo de aardse energie af te tappen. Dat doet men ook, en dat geeft natuurlijk ook opwarming van de atmosfeer. Plus de EM-straling door alle radio, tv, internet, wifi, telefoontjes, etcetera. Het gaat om onvoorstelbaar veel energie die in warmte wordt omgezet. Maar dat CO2-verhaal? Daar zetten sommige zeergeleerde professoren tóch hun vraagtekens bij. Dát verhaal zou wel politiek bedoeld kunnen zijn.

   En, tenslotte als we zien dat in deze coronatijd het blijkbaar toch nog nodig is de luchten vol te spuiten met nep-wolken (zoals gisteren) dan klopt er iets niet. Men zegt te willen bezuinigen op CO2, maar de opwarming veroorzaakt door andere belangrijke sectoren gaat gewoon door? Men bestrijdt ziekte op de grond, maar in de lucht gaat de vervuiling door? Wij met mondkapjes lopen en de schepen en industrie gaan door met vervuilen? En denk ook aan de fijnstof-perikelen.
   Kortom, de zaak ligt, naar de mij bekende gegevens, redelijk ingewikkeld.

 21. @P.Derks
  Reeds in mijn lagere-schooltijd (1954-1960) hoorde ik allerlei voorspellingen over de evolutie van het klimaat, niet alleen van mijn onderwijzers, maar ook van boeren-weerprofeten die wereldberoemd waren in mijn geboortestreek (‘boeren is loeren’). Die voorspellingen waren evenwel nogal uiteenlopend: naast degenen die een klimaatopwarming voorzagen, waren er ook die een nieuwe ijstijd zagen aankomen.
  Wat die ijstijd betreft: ook over de PAG ‘Petit Âge Glacial’ vernam ik voor het eerst uit het boek van Le Roy Ladurie, dat verschenen was in 1967. In de cursus ‘Kerkgeschiedenis van late ME en MT’, die ik sinds het begin van de jaren 1980 doceerde aan de UvT en waarvoor ik mij vooral baseerde op grote historici zoals Delumeau en Chaunu, liet ik die PAG beginnen vanaf ca. 1300, wanneer de wijnbouw in meer noordelijke streken van West-Europa begint te verdwijnen en zich herhaaldelijk misoogsten voordoen, die hongersnood en vervolgens epidemieën – Zwarte Dood in 1348! – veroorzaken (zie daarover mijn artikel ‘A peste, fame et bello libera nos, Domine’ in het laatste nummer van ‘Communio’, tijdschrift gesticht door o.a. Ratzinger / paus Benedictus; een vervolg is in voorbereiding).

  1. @Marcel Gielis,
   U heeft blijkbaar slechter onderricht gehad dan ik (ook mijn verder onderricht was van uitstekende kwaliteit + zoals het mijns inziens hoort 100% betaald door de belastingbetalers).
   Wel heeft U beter onderricht genoten inzake de kerkgeschiedenis. Dus U weet, welke onzin tegenwoordig verteld wordt over de kruisvaarders (die waren feitelijk bijna heiligen te noemen; tegenwoordig worden zij zeer onterecht als boemannen afgeschilderd).
   Het weertype wat mij voorspeld was, is bijna precies zo uitgekomen: droge zomers en natte winters, beide met zeer gematigde temperaturen.
   Voor goed weer zouden wij niet meer op vakantie naar zuid Frankrijk of naar Spanje hoeven te gaan.

   1. Geachte P. Derks,
    over de kwaliteit van het onderricht dat u genoten hebt, heb ik toch wel enige twijfels (als tenminste dat onderricht aanleiding is voor wat u schrijft op deze website!!!).
    Ik kan wel zeggen: ik heb voortreffelijk onderricht genoten in de Gemeenteschool van Reet (‘of all places’! in de zgz. scatologische driehoek van Vlaanderen!), in het O.-L.-Vrouwcollege van Boom, in het seminarie van Mechelen en aan de KU Leuven. Dat onderricht werd ten zeerste gewaardeerd in Nederlandse academische kringen, waar ik het grootste deel van mijn loopbaan actief ben geweest, en bv. ook in de internationale redactie van ‘Communio’, het tijdschrift waarover ik reeds in een eerdere reactie sprak.

    1. @Marcel Gielis,
     Tot en met heden is voor mijzelf gebleken (nogmaals voor mijzelf sprekend: dus met bewijzen gestaafd) dat mijn genoten onderwijs van uitstekende kwaliteit was:
     zonder franje en puur op feiten gebaseerd (+ zoals het volgens mij hoort: geheel betaald door de belastingbetalers c.q. overheid).

     Mij valt op, dat U pronkt met Uw opleiding + met Uw banen + reclame maakt voor Uw boeken. Ik acht dat alles niet correct. Men wordt hier beoordeeld naar relevante (ter zake doende) inhoud.

     1. @Marcel Gielis,
      nabrander:
      En er is er maar één die tevreden moet zijn over de genoten opleiding en dat ben ikzélf en niet U (U bent volgens mij een opgeblazen en verwaande kwast.

 22. U bent weer terug van weggeweest, hierboven, beste Basilius M. ; uw vrijmetselaar loge heeft U kennelijk opdracht gegeven om wederom te infiltreren. Nu haalt U het belangrijkste uit de maçonnieke kast, om ons te verleiden tot geloof in de “melting pot”, van regenboog– en gekleurde individuen, een mix van allerlei ‘geloven’, ter vernietiging van beschaving, huwelijk//gezin, ras, volken en naties. Dit alles bekroont met de verheerlijking van de “mensenrechten”, ter vervanging van Gods rechten en de Decaloog (10 Geboden). Deze uitvinding van de Franse jood Rousseau (1712-1778), was één van de kroonjuwelen van de satanische Franse revolutie (1789), die Altaar en Troon in en buiten Frankrijk, met geweld vernietigde. De mens moest op Gods troon. De mens is zijn eigen God, vrucht van het Talmoed jodendom. Deze heeft voor zichzelf de top van de piramide gereserveerd. Maar daaronder moeten de zeden, de kunsten en de wetenschap, geperverteerd worden door universele ontucht en bedrog. Zodoende kunnen de verdorvenen een radicale gelijkheid afdwingen en alle vrijheid, bezit, eigendom en kennis vernietigen, teneinde alle burgerlijke, geestelijke, kunst en wetenschappelijke toon aangevende te kunnen verdrijven, in Europa en elders. De democratische rechtsstaat blijkt een utopie. De staat als de almachtige vernieler van de beschaving, de Natuurlijke Orde en de traditionele samenleving, en als de promotor van alle ondeugden, was een schrikbeeld in vroeger tijden, maar is sinds de eeuw wisseling de realiteit. De Europese culturele en spirituele wortels zijn aangetast waardoor grote delen van souvereiniteit, de afgelopen jaren, geruisloos konden verdwijnen naar de verschillende EU compartimenten. De nationale regeringen en de parlementen zijn de toeschouwers van de begrafenis van naties en volken. Controle en zelfbeschikking zijn begrippen uit vervlogen tijden.
  Omdat het geestelijk anker ontbreekt, is de weerbaarheid verdwenen en is de vrijheid ons ontnomen, nu onder het mom van een valse ‘pandemie’.
  Dit proces van vernietiging vordert net zo lang als nodig is, om de mensheid te transformeren in een compleet gedesorganiseerde, onherkenbare en afgestompte massa individuen. Met een beroep op ‘mensen rechten’, dus daarvan afgeleid, ook vrouwenrechten, kinderrechten, dierenrechten, rechten van Moeder Aarde (Gaia), inclusief ieders recht om overal te kunnen wonen, moeten alle grenzen, alle nationaliteiten en iedere natuurlijke man – vrouw orde, verdwijnen, teneinde één (wereld)staat te kunnen vormen van een onherkenbare mensen brei. De ideeën van God, waarheid, seksualiteit, vaderland en eigendom, moeten worden uitgewist in het geheugen. Alle verdragen moeten worden vernietigd en het idee dat de aarde aan iedereen toebehoort, moet gemeengoed zijn. Groep menging van verschillende rassen en religies bij elkaar, geestelijk afgestompt met perversies zoals de gender waanzin, zullen als provincies worden bestuurd door joods-vrijmetselaar elites, onderhorig aan de atheïstische Talmoed wereldstaat. Vele ‘provincies’ samen, passend in één wereld republiek, van subversieve ongekozen politici, technocraten en Talmoed baronnen bankiers. Zij zijn de vijanden van de beschaving. De EU is de opstap naar die wereldstaat, onderschraagd door het “Mensenrechten” Hof van Straatsburg, het Europese Hof van Justitie, de ECB Bank, en tenslotte, afgetopt door de Raad van Europa. Dat is het grote vrijmetselaar plan dat U, beste Basilius, ons hier met uw ‘melting pot’ en ‘mensenrechten’ utopie, wil aansmeren.
  Die instituties regeren over onze hoofden heen, zij leggen aan niemand verantwoording af, noch zijn zij op hun subversieve daden af te rekenen. De katholieke Kerk van altijd, is, sinds dat vervloekte Vaticaan 2 concilie, niet meer de hoedster van de Christelijke Europese volken en de Christelijke volken elders. Die volken zijn met huid en haar verkocht en verraden door de eigen elites, en U, beste Basilius M., ex-monnik, U speelt hier de vermoorde onschuld. Met pek en veren zou U verwijderd moeten worden van dit voortreffelijke katholieke Forum.

  1. ‘Ikzelf ben het bewijs voor het goede onderwijs dat ik genoten heb’ is de redenering van P. Derks. Dat is niets anders dan: de slager die zijn eigen vlees keurt en zo in absolute zin bepaalt of iets goed is of niet. In de normale mensenwereld wordt dat ten zeerste afgekeurd als zijnde een ongeldige, onlogische en zeer ongewenste manier van denken/redeneren en handelen!

   U, beste Nicodemus (alias Jules van Rooyen) bent geen haar beter. Ook U bent zelfgenoegzaam. U leest waarschijnlijk het Evangelie louter in het Grieks of Latijn zodat U zich niet hoeft te bekommeren om de inhoud van wat het Evangelie te zeggen heeft. Zo kunt U dan uw eigen onderbuik laten regeren zonder tegenspraak uit het land der levenden, menende dat U toch lekker dicht bij de Apostolische traditie blijft en de absolute Waarheid in bezit heeft met deze Heiligen. Dat is echter zelfbedrog. U bent slechts een buikspreker!

   Natuurlijk kunnen wij stervelingen daar weinig tegen inbrengen omdat wij slechts kunnen afgaan op vertalingen van vertalingen en hertalingen; dus van tijd en cultuur gebonden interpretaties waaraan U geen boodschap hebt. U keurt weer eens als ‘would be’ slachter van Europa en liefst de hele wereld opnieuw het vlees waarover U meent te mogen heersen in naam van uw godheid, lui onderuit zittend of liggend in de ivoren toren van uw chateau. Waarschijnlijk beschikt U ook nog eens over black or white ‘boys’ die subiet komen opdraven als uw bel klingelt.

   U schaamt zich blijkbaar nergens voor, ook niet voor uw decadente hiërarchische denken in termen van rangen en standen/maatschappelijke klassen, terwijl U als historisch geïnteresseerde toch moet weten dat de slavernij al ruim 150 jaar geleden werd afgeschaft en rassendiscriminatie al sinds 1966 is verboden. De Apartheid in Z-Afrika is officieel in 1994 reeds opgeheven. Vrouwen en arbeiders hebben ook recht op een goed loon en andere arbeidsvoorwaarden gekregen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen naar een meer humanere, inclusieve wereldsamenleving van mensen die niet meer teruggedraaid zal worden.

   Natuurlijk wil U en uw stand de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen terugdraaien naar de feodale toestanden van vóór de Franse revolutie, maar dat is vergeefs wensdenken; U en de uwen hebben immers wat te verliezen: uw zelfopgeblazenheid! De democratie is echter overal nog altijd zwak en kwetsbaar voor autocratische en dictatoriaal invloeden enz., maar is vooralsnog nergens definitief en onherroepelijk weer afgeschaft zonder veel bloedvergieten. De sociale en vrijheidslievende krachten in mensen met enige ontwikkeling laten zich niet blijvend uitschakelen, zo blijkt uit de wereldgeschiedenis. U en de uwen lopen dus achter in mentale en spirituele ontwikkeling. Dat is niets om trots op te zijn in de publieke ruimte i.c. op Internet, dunkt mij.

   Uw objecties tegen mijn geloofsovertuiging en uw doorlopend negatieve framing van mijn persoon als kwaadwillende vrijmetselaar enz. zeggen me daarom weinig. U kweekt alleen wat negatieve stemming. Uw esoterische preek is dus uitsluitend voor uw eigen parochie van complotdenkers en bruinhemden c.s. Ik wens U daarmee veel succes zolang U en de uwen maar uwe handen thuishoudt.

   Tot slot zou ik U willen aanbevelen om het Evangelie toch ook eens aandachtig, met open mind naar haar spirituele inhoud te bezien en niet alleen naar de uiterlijke vorm. U zou dan in de lezingen van de vierde zondag van de Advent wellicht ook kunnen gaan lezen en verstaan dat God geen tempel of stenen huis voor zichzelf wil (laten) oprichten, maar MET ons op weg wil gaan zoals Hij met de Israëlieten op weg ging uit Egypte en in het Beloofde Land. Zijn huis/tempel is dus Zijn inwonen IN ons; ons blijvend op weg gaan met Hem. Dus dat Hij wenst dat wij ons laten leiden door de Liefde en onze overgave daaraan. Veel reserveren voor onszelf blijkt dan helemaal niet nodig. (Denk ook aan het verhalen over de wonderbare broodvermenigvuldigingen; als je deelt kun je zat worden en zelfs overhouden!) Of concreter: dat wij ons laten leiden door de Liefde voor Jezus Christus (Jezus = Immanuel = God-met-ons!) en daarmee door liefde voor onze medemensen (waar ook ter wereld. Het begrip ras/etniciteit is een uitvinding van bange egocentrische mensen!) als we bouwen aan ons gemeenschappelijk huis op deze beperkte aarde. Moeilijk? Waar een wil is tot begrijpen, is altijd een weg als we maar geduld betrachten en ons laten leiden door Hem!

   Uw vasthouden aan uw (altijd maar tijdelijke bezit!) is in wezen zinloos; het zal U hoe dan ook ontnomen worden en gegeven aan hen die er wel iets goeds mee doen t.b.v. van het Rijk van God.

   Heus, in uw en onze laatste ‘overall’ zitten geen zakken; in de dood nemen we niets mee, geen titels en geen diploma’s, en ook geen materieel bezit of huizen, kastelen en aandelen. Alles is genade, verkregen om niet. (Of d.m.v. hebzucht of met structureel en ideologisch getint geweld verzameld c.q. buitgemaakt op mensen die weinig keus hadden.) Met ons tijdelijk bezit moeten we echter in alle gevallen rechtvaardig en rechtschapen handelen/werken om de schepping leefbaar te maken én houden voor alle schepselen. Eerlijk delen is daarom een kwestie van rechtvaardigheid, gezien door de ogen van God die met én in ons is en zich via onze ziel en ons goedgevormde ge-weten kenbaar maakt.

   U mag bovenstaande betwisten en tegenstribbelen, maar het zal U niet baten. Ook U zult verantwoording moeten afleggen voor de hardheid van uw hart en de meedogenloosheid van uw ziel. Ik hoop dan maar dat het niet met U zal aflopen als met het Ancien Regime en haar kopstukken (feodale standenmaatschappij) in uw huidige thuisland.

   Moge Kerstmis U alsnog tot inkeer / bekering brengen! Van harte wens ik U (maar ook de eerdergenoemde heer Derks) daarom een gezegende Kerst en jaarwisseling.

   1. Ik heb niet geheel uw langdradig gezaag gelezen, maar ik heb er wel de woorden “bruinhemden” en “feodale toestanden” zien tussen staan.

    Maar, Basilius, bent u er niet van op de hoogte dat het nationaal-socialisme onderdeel was van het hegeliaans republicanisme ontsproten uit de Franse Revolutie? Het gaat immers om één van de moderne ideologieën van de twintigste eeuw. Den Dolf kwam trouwens aan de macht met de hulp van Duitse maçonnieke loges.

    Als ik zou mogen kiezen tussen leven in het systeem van de middeleeuwse feodaliteit of het modern technocratisch slavensysteem dat men heden probeert te installeren, dan is de keuze voor de middeleeuwse feodaliteit door mij zonder aarzelen gemaakt. En indien u dit wilt beantwoorden met een persoonlijke aanval, weet dan dat ik van een oude bloedlijn van boeren ben; mijn voorvader op het einde van de zeventiende eeuw was een boer, en zijn afstammelingen waren boeren tot in de twintigste eeuw. Wanneer ik dus de Vendeeërs, de Chouans en de Boerenkrijgers prijs, dan doe ik dat als iemand die zelf het bloed van boeren in zijn aderen draagt. Waarom, denkt u, hielden de Vendéeërs zoveel van hun landelijke edelmannen? Omdat die van de boeren hielden en hen goed behandelden, maar dat is “verboden kennis” die niet op school geleerd wordt. Om dat te weten moet ge zelf op onderzoek gaan in oude boeken. Hier in Vlaanderen waren onze voorouders vrij toen zij het land bewerkten; slaven werden zij toen de sansculotten uit het zuiden hier de macht gegrepen hebben, de traditionele maatschappij hier vernietigden en toen achteraf Napoleon en later het Belgisch Rothschild-bewind met hun industrialisme de mensen van hun grond gejaagd hebben om hen in fabrieken te steken.

    1. @ Theudmer.
     U heb ik niets gevraagd of toegevoegd, dus waar maakt U zich druk over? Bent U misschien toch een onserieuze zoon (Edwin of ?) c.q. kloon of afsplitsing van Jules van Rooyen, ontstaan om het eigen superieure intellectuele imago maar niet nodeloos in gevaar te brengen als U toch ook graag rabiaat uit de hoek wil komen teneinde uw zin te krijgen: intimidatie en desavouering van alle mensen die niet hetzelfde bruine denken omarmen als U?

     Uw grootste tekort als zoon of kloon is dan ook – naast uw negativisme en agressie – het feit dat U God, de Vader van Jezus Christus i.c. het Spirituele Woord van de Schrift NIET centraal stelt in uw denken en leven. Deed U dat wél, dan zou U anders omgaan met de werkelijkheid en Gerechtigheid gaan nastreven voor alle schepselen Gods!

     In feite gelooft U dus niet, maar gebruikt U uw vermeende lidmaatschap van de rk kerk (hoewel, m.i. bent U reeds automatisch van rechtswege geëxcommuniceerd door uw hatelijke uitspraken over veel kerkleiders!) als een handvat om de boel (individuen, kerk en samenleving) te ontregelen, in verwarring te brengen, te verstoren en tijdens de chaos de bestaande orde omver te kunnen werpen.

     U heeft dat decennia geleden al tevergeefs via het CDA geprobeerd. Uw bedoelingen waren toen duidelijk zichtbaar in uw bijdragen in de kranten. Omverwerping van de bestaande orde (dat wilden de communisten, de nazi’s en Mussert c.s. ook). De elites waren hun én uw rancuneuze doelwit toen en nu.

     Elders mislukt, probeert U toch nog eens verwarring / chaos te stichten met uw fake news, nu onder verschillende gedaantes. (De pot verwijt dus de ketel dat ie zwart ziet!) Hoe durft U anno 2020 die rode en bruine bewegingen en hun procedé nog als voorbeeld te nemen? Wie is hier dus de Boze in eigen persoon?

     Uw houding als christen/katholiek is daarom ver, ver onder de maat. Dat is eigenlijk een doodzonde!

     Maar we blijven hopen op uw bekering; het is nog niet te laat. Bekeer U tot Christus!

     1. Ik vraag mij eerlijk af of u hier niet voor de grap schrijft, maar zo niet bevestigt u wat ik reeds aangaf in mijn vorige reactie, namelijk dat u hooghartig blaast over een geschiedenis die u niet kent. Het feit dat u een twintigste-eeuwse moderne ideologie zoals het nationaal-socialisme probeert te vereenzelvigen met de traditionele, pre-revolutionaire christelijke maatschappij etaleert uw onwetendheid zichtbaar voor iedereen die kennis van zaken heeft.

      Nationaal-socialisme en fascisme waren onderdeel van uw kamp, dat van de Franse Revolutie, waarvan den Dolf zoon en erfgenaam was.

 23. Aan Jules van Rooyen

  Zeer goed samengevat Jules ..”helaas” 🤭 bied ik uitkomst ..in Nederland moet een “nieuw” fundament gelegd worden, hierboven werd het al aangekondigd….ook de heilige Hilarion heeft het in de 4e of 5e eeuw AL aangekondigd..wat dus overeenkomt met wat die evangelische protest-anten verkondigen ….en zelfs de tegenstanders, geïnspireerd vanuit de hel,..verkondigen de uitverkiezing van Nederland 🤔..já ..dat is effe Schrikken…kijk maar in het boek: ..de openbaringen van Ramala..schijnt nog te koop te zijn.

  Ook in de H.Schrift staat het.. maar daar heb ik al eerder op gewezen.
  Alle partijen zullen in Nederland moeten opstappen…Zelfs Nostradamus schijnt dat te impliceren.
  Graag wil ik P…….Derks ..jij en Theudmer met het volgende flink in de gordijnen jagen 😤…met het volgende van Nostradamus ..als hij het over mijn 3 geliefde 🥰 vriendinnen heeft:….(op herhaling)

  ▪︎Aan het einde van de Var (oorlog) verandert de Almachtige.
  ▪︎Dichtbij de oever (Inderdaad) worden [drie] -Schone- kinderen geboren.
  ▪︎Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd.
  ▪︎De regering in het land [verandert] en groeien zal een oprechter iemand.

  Drie drie vrouwen zijn aanwezig wanneer mijn ziel (in zijn krachten) de 3 tochten maakt door de hel..vagevuur EN hemel ..die drie vrouwen worden dan een weerspiegeling (als een tegen-over) van die genaden ..waardoor ook hun gestalte hetgeen [zichtbaar] zal uit-stralen ..elk ⅓ deel..naar de natuur-genade orde.. en zullen dan ook over de wereld uitgaan om de Waarschuwing te verkondigen.

  Ik zeg het dus alvast vooruit ..zodat straks ook jullie hiervan kunnen getuigen 🤣 🤭 🤗.
  In Jesaja 48:15-16 staat het ook al aangekondigd ..”mijn” plannen.
  Hopelijk heb ik jullie niet al te zeer geërgerd.😁 🤥.

 24. Jules van Rooyen,

  Ach, Jules. Het probleem ligt misschien nog wel dieper. De wereld kun je zien als groot bedrijf. Een juridische handels-entiteit. De mensen laten zich inschrijven (bij de geboorte) in het bedrijf (staat, of kerk) en dan zijn ze dus een soort werknemers/onderdanen/burgers geworden.

  Het gaat juridisch wat diep, maar het schijnt zo te zijn.
  Het hof van justitie lijkt ook een bedrijf te zijn, evenals de EU. Maar ook de politie en de belastingdienst zijn bedrijven, dacht ik.
  In hoeverre het vrijmetselaars-plan juridisch overeenkomt met de kerk nu, weet ik niet, maar als de paus lid is van beiden, dan zijn ze nu één.
  We zouden de wereld meer van de juridische kant moeten zien. Dan zou er veel duidelijker worden. Ook wat betreft de privebanken. Dat zij gewoon bedrijven onder het moederbedrijf.
  Men speelt het spel heel goed. Mensen worden vanaf de kleuterschool in de bedrijfsdiscipline gebracht. Vandaar dat bijna niemand dat beseft.
  De slecht is zó verdraait doortrapt slim dat hou je niet voor mogelijk. Vandaar dat ze veel Engels (een gemaakte taal, denk ik) en latijn gebruiken. Dan snapt geen hond het meer.
  Wanneer ik de term ‘juridisch’ gebruik, dan bedoel ik de trucs met woorden en begrippen. Het lijkt een vorm van magick. (gegoochel met woorden en begrippen) Deze zwarte kunst (zakendoen op zeer geraffineerde slimme doortrapte wijze) is al zeer oud. Denk aan Babel of Egypte.
  De wereld is een toneelstuk van de slimmeriken. En wij maar zeuren over peanuts. Jammer hoor.

 25. Er gaan videobeelden rond waarop een Amerikaanse verpleegster, Tiffany Dover, in elkaar stort na de gifspuit van Pfizer te hebben ontvangen. Het “officieel” verhaal is dat zij achteraf terug beter werd, maar er wordt gezegd dat zij dood is en dat ze haar dood aan het doofpotten zijn.

  De video staat op de blog “Katholieke Actie Vlaanderen”.

 26. @Theudmer,
  Ik zou U wel en niet graag gelijk geven, doch betreffende verpleegster was gewoon flauw gevallen.
  Te Uwer contrôle: zie de site:
  verpleegster-spreekt-pers-toe-nadat-ze-coronavaccin-krijgt-maar-valt-dan-flauw-voor-de-camera-s~adaba73f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.dekrantenkoppen.be%2F

 27. Citaat P. Derks: “Ik zou U wel en niet graag gelijk geven, doch betreffende verpleegster was gewoon flauw gevallen.”

  Dat is wat beweerd wordt, maar dat wordt dus betwist. Haar naam werd gevonden in een dodenregister.

  1. Op de website “SearchQuarry” staat zij geregistreerd als overleden.

   De woonplaats en de leeftijd komen overeen, en ook de naam “Pontes” bij haar familieleden. Dustin Dover, die bij haar familieleden vernoemd wordt, werd ook gevonden op haar sociale media. Overigens antwoordt zij niet op de discussie die over haar plaatsvindt; geen enkel bericht op haar sociale media waarin zij mededeelt dat ze nog leeft.

   De arme vrouw is dood; moge haar dood gewroken worden op de psychopaten die haar vermoord hebben.

 28. Ik garandeer U, als U of ik doodgaan, dan zou minstens één familielid of kennis reageren.

  1. Niet wanneer familieleden bedreigd worden opdat ze zouden zwijgen.

   Indien zij nog zou leven zouden de media haar al opnieuw in beeld hebben laten komen om te bewijzen dat ze niet dood was, maar er komt niks, zelfs geen kleine reactie vanop haar sociale media.

   1. Theudmer,
    Ik keek wat na en zag dat haar overlijden een hype kan zijn.
    Het is al erg genoeg dat iemand flauw valt na een ingreep.
    Laten we het niet belachelijk maken door er een hype van te maken?
    Zekerheid voor alles, zeker in deze zaken.

    1. Sterven na een gifspuit ontvangen te hebben wil ik niet onder “flauwvallen” categoriseren.

     1. Theudmer,
      Ik heb uw bron gecontroleerd, maar ben niet overtuigd.
      “Sterven na een gifspuit ontvangen te hebben wil ik niet onder “flauwvallen” categoriseren.”
      Nee, dat wil ik ook niet.
      Maar, we moeten nu eenmaal oppassen niet te snel iets te geloven.
      Dus doet u niet zo ‘opgewonden’, dat ben ik niet meteen gewend van u.

      U lijkt trouwens nu hetzelfde te doen als sommige hier, die u ook niet leuk vindt, dacht ik. Op de emotie werken. Emotie en verstand dienen we te scheiden. Juist nu.

      1. Wie heeft het hier over emoties en over die of die persoon “leuk vinden”?

       “SearchQuarry” blijkt inderdaad onbetrouwbaar te zijn, gezien er nog levende personen in het dodenregister verschijnen.

       Maar het is een feit dat Tiffany Pontes Dover niet reageert op de wijdverspreide bezorgdheid om haar persoon, terwijl het niet veel moeite zou kosten om een einde te maken aan de vermoedens die rondgaan door, bijvoorbeeld, een korte videoboodschap op haar sociale media te posten indien zij nog zou leven. Ook van familie en vrienden komt er geen sein.

       1. “Wie heeft het hier over emoties en over die of die persoon “leuk vinden”?”
        Ik. Het leek wel alsof u wat geïrriteerd was. En u weet toch ook wel dat er trollen bestaan, dus die zullen er waarschijnlijk ook hier zijn. Die spelen soms (ook) ‘op de emotie’, lijkt het wel.

        Dat laatste ben ik met u eens. Ze zou wel eens wat van zich kunnen laten horen.
        Maar, het zal wel weer een ‘false flag’ blijken te zijn zoals gewoonlijk met ‘dit soort aangelegenheden’.

 29. @Theudmer,
  Ik garandeer U, als U of ik doodgaan, dan zou minstens één familielid of kennis reageren.
  Of ze reageren met teleurstelling of met vreugde, doet niet er zake. Men zál reageren.

  Geen enkele reactie is inzake een vaccin compleet ongeloofwaardig als doodsverklaring.

 30. correctie:
  @Theudmer,
  Ik garandeer U, als U of ik doodgaan, dan zou minstens één familielid of kennis reageren.
  Of ze reageren met teleurstelling of met vreugde, doet niet ter zake. Men zál reageren.

  Geen enkele reactie is inzake een vaccin compleet ongeloofwaardig als doodsverklaring.

 31. @Jo,
  Uw bericht kán belangrijk zijn, maar ik zie nog nergens een bevestiging van het door U gemelde artikel van xandernieuws.

  1. Op 18 december 2020 hadden 112.807 personen in het Verenigd Koninkrijk de eerste dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin ontvangen. Daarvan hadden 3.150 personen (2,8%) een ‘Health Impact Event’. Dat wil zeggen, zij waren na de prik niet meer in staat te werken of normale dagelijkse activiteit te verrichten, of hadden medische zorg nodig. In 6 gevallen (0,005%) was er anafylaxis (een levensbereigende overreactie van het immuunsysteem) opgetreden.

   Bron:
   Thomas Clark, MD, MPH (Centers for Disease Control and Prevention)
   “Anaphylaxis Following m-RNA COVID-19 Vaccine Receipt”
   December 19, 2020
   https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

   1. Silvanus,

    Is het niet vreemd te noemen dat men die cijfers geeft?
    Het doet me denken aan duivelse praktijken waar men alle lelijks kan doen, als men het maar van te voren verteld. De duivel mag dus veel doen, als hij het maar eerst verteld. Het lijkt mij een vorm van ‘magick’, hekserij.

    Ik bedoel: Er gaan erg weinig mensen dood aan de griep, en men overdrijft al dat gedoe met die griep om de banken e.d. machtigen aan de macht te brengen. Het hele gebeuren lijkt mij op een wereldwijde muiterij. Een complot dus van wat omhooggevallen boeven. Maar ze zijn zo goed ingelicht dat ze weten dat ze karma ontlopen door God in de maling te nemen.

    1. Herstel:
     verteld moet zijn vertelt.

     Maar ze zijn zo goed ingelicht dat ze weten dat ze karma ontlopen door God in de maling te nemen.
     moet zijn:
     Maar ze zijn zo goed ingelicht dat ze denken te weten dat ze karma ontlopen door God (of de natuur, of hoe ze dat ook zelf zien) in de maling denken te nemen.

     1. Lezend : “dat wij hier bouwen aan ons gemeenschappelijk huis”, beste Basilius, is nou net de grote discrepantie tussen de materialistische, subversieve vrijmetselaar wereld, uw horizontale wereld, en die van ons katholieken, de verticale, hemels gerichte wereld. Hierboven weerlegt U niets, maar breidelt U voort op een heilloze weg. Wij bouwen, en strijden voor bekering, ten bate van “Christus Koninkrijk” op aarde, met het feest van “Christus Koning”. We vieren dat op de laatste Zondag van Oktober. Aan U is dat feest kennelijk niet besteed. U stelt geen eisen en plichten, noch vraagt U geloof, noch plaatst U de Natuurlijke Orde voorop, maar misbruikt U een ongebreidelde naasten liefde, als glij middel ter rechtvaardiging, zonder waarheid en gerechtigheid. Dat feest van “Christus Koning” is niet voor iedereen weggelegd. De “Synagoge van Satan” (Ap. 2:9,3:9), wil de gehele wereld overheersen onder leiding van de “grote bouwmeester van het heelal”. Daartegenover staat Christus Koningschap dat zich uitstrekt over de gehele wereldruimte, in waarheid en gerechtigheid, en in alle tijden. Christus Koning is bedoeld voor de “velen” die in Christus geloven, waar Matheus twee keer op wijst (Mt. 22: 14, en 20: 16) en dezelfde “velen”, die bij de Heilige Consecratie, tijdens het Heilig Misoffer van altijd, wordt uitgesproken. Vrijmetselaars zijn de facto ge-excommuniceerd. Vrijmetselaars en heidenen die beter hadden kunnen weten, maar verstokt ‘buiten’ blijven staan en Christus weigeren, vallen daarbuiten. Gelovige protestanten niet, zij verkeren in Heilige Misleiding. Tenzij vrijmetselaars zich bekeren via een ‘mea culpa’ bij de lokale bisschop, riskeren ze het diepe dal van de hel. Het negende Lateraans concilie, plus de concilies van Lyon, Florence en Trente, hebben daarover uitgesproken dat, “………zielen die in doodzonde sterven, gaan onmiddellijk na hun dood, naar de hel, en zullen daar de pijn van de hel ondergaan.”

      1. nabrander ter correctie :
       lees 7de regel van onderen,
       “……en Christus weigeren, vallen buiten de “velen”. Gelovige protestanten niet, ……..”

 32. @Raphaël ….{20 december 2020 om 21:50}

  Citaat: •~ze zijn zo goed ingelicht dat ze denken te weten dat ze karma ontlopen door God (of de natuur, of hoe ze dat ook zelf zien) in de maling denken te nemen.~

  En dan zwijgt Pé Derks…!!!!!!

  Gegoogled is de uitleg van karme:….
  Karma is een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme en kan letterlijk vertaald worden in ‘handelen’ of ‘actie’. In het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen, uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt. Hierbij is het overigens goed om te weten dat karma de daadwerkelijke actie is en niet het gevolg van deze actie, dit wordt officieel namelijk ‘vipāka‘ genoemd. Hoewel karma in zowel het hindoeïsme als in het boeddhisme voorkomt, hanteren deze twee stromingen twee verschillende definities.

  Hoe gaat karma in het hindoeïsme in zijn werk?
  In het hindoeïsme en sommige new age-stromingen wordt onderscheid gemaakt tussen goede daden en slechte daden. Goede daden leiden tot goede gevolgen en kwade daden leiden tot slechte gevolgen. Een belangrijk aspect hierbij is de manier waarop we daden uitvoeren. Dit kunnen we op drie manieren doen: door middel van het lichaam (lichamelijke daden), spraak (verbale daden) en geest (mentale daden). Van deze drie daden wordt gezegd dat de mentale daden het belangrijkste en het meest zwaarwegend zijn.

  Ok, dus je acties, gedachten, intenties en woorden hebben allemaal een bepaalde karmische uitwerking, hetzij positief, negatief of neutraal. Je goede daden geven je positieve karma en je slechte daden geven je negatieve karma.

  Deze twee worden vervolgens apart ‘bijgehouden’, het is dus niet zo dat je negatieve karma van je positieve wordt afgetrokken of visa versa. Het universum wil namelijk dat je alles wat je mee moet maken ook daadwerkelijk doormaakt.

 33. ….@ ..@@@@

  En nu Raphaël {hier} dan toch over karma spreekt..wil ik even op Jeremia 31:29-30 wijzen ..ook daar betreft het dus de Grote Waarschuwing, het reinigingsoordeel in het 6e zegel, zijnde de Dag des Heren in 2THESS.2:2 of de grote Dag van Jahweh in het oude testament.. aangekondigd door talrijke zieners.. begenadigden.

  Vooringenomen mensen als Pé Derks zijn letterlijk geestelijk blind om niet de overeenkomst te zien tussen de huidige profetieën over de grote Waarschuwing en [deze] en [andere] passages in de H.Schrift.. en moet ik dus even weer eens op Pè z’n tenen gaan staan 🤭 🤺 🤺 !!!
  …….En falen ze in het vaticaan hieromtrent ..door Gods volk dit niet uit te leggen ..maar wel de zieners bekritiseren..en meer dan dat.

 34. ” Nergens hoor of zie ik bovendien initiatieven om te zorgen dat ook de armen in deze wereld het vaccin tegen Covid-19 krijgen. Hebben die armen dan geen recht op bescherming die we wel voor onszelf opeisen?”

  Dit las ik bij een van de reacties !

  Iemand die nog niet door heeft dat dit “vaccin “wat geen vaccin is maar genetische modificatie, dodelijk is voor de ziel ! Men wordt er een volgzaam mens van en het spirituele, dat ieder mens in zich heeft, wordt teniet gedaan.
  Afgezien van dit satanische plan, is dit “vaccin “ook gevaarlijk voor het lichaam. Logisch , het is niet getest op dieren, de tijd om dit uit te testen is niet genomen. Normaal 5 a 10 jaar nu ineens wordt het er doorheen gejast terwijl er medicijnen zijn.
  Dat we beschermd worden door het “vaccin”, is een grote leugen.
  Bovendien lijdt het tot onvruchtbaarheid als een van de vele bijwerkingen.
  Dus het plan van de satanisten zoals Bill en Melinda Gates om de wereldbevolking af te doen nemen, gaat lukken als mensen zo goedgelovig en slecht geïnformeerd zijn, om het te nemen.
  Daar zouden de bisschoppen op moeten wijzen.

 35. @Marrie,
  Het gevaar van genetische modificatie kennen wij.
  Dat het vaccin niét getest is op dieren: ook dát gevaar kennen wij.
  Ook is bekend, dat Bill en Melinda Gates de wereldbevolking wil doen afnemen (wat gebeurt bij dit vaccin).
  Maar afgezien van al die gevaren, moeten wij afgaan op feiten (= daadwerkelijke gebeurtenissen).
  Wij dienen dus niet af te gaan op ‘wij hebben gehoord, dat …’ .

  1. P. Derks,

   “Wij dienen niet af te gaan op…”
   Inderdaad, de roddelpers is er ook natuurlijk. En valse internetbronnen.

   Maar wat klopt er dan niet aan wat Marrie stelt?

   Marrie kan toch niet op jou reageren als je geen argumenten geeft?
   Ja, ik weet dat sommigen doorslaan of een te grote broek aantrekken, maar juist daarom is het discussiëren met argumenten wellicht beter.
   En ik heb het gevoel dat Marrie het goed meent. Dat speelt ook mee.

   1. @Raphaël,
    Wat U op 21 december 2020 om 16:29 uur meldt, klop mijns inziens helemaal.

 36. Johan Neyts, viroloog aan het Rega Instituut van de KU Leuven doet al jaren onderzoek naar vaccins en ontwikkelt momenteel een vaccin tegen het coronavirus. “Over die gevaren van vaccineren kan ik duidelijk zijn: daar is allemaal niets van waar. Wat een vaccin doet, is het immuunsysteem trainen. Dat doet ons immuunsysteem eigenlijk automatisch. Met een vaccin help je het immuunsysteem om zich klaar te maken voor wanneer het geconfronteerd wordt met een infectie. Ook de verhalen waarbij gesteld wordt dat het vaccineren van kinderen de kans op autisme doet toenemen is een typisch ‘broodjeaapverhaal’ dat al jaren de ronde doet en duidelijk ontkracht is. ”

  “Veel van die verhalen kunnen blijven bestaan door onwetendheid, en daar moeten wetenschappers op reageren. We moeten duidelijk maken waarom die vaccins zo belangrijk zijn. De vaccins tegen ziektes als rodehond, de pokken en polio hebben ons al veel ellende bespaard. In de jaren ’50 en ’60 waren er nog veel kinderen die met kinderverlamming geconfronteerd werden, dat is allemaal gestopt dankzij vaccinatie. Maar omdat mensen dat niet meer zien, vergeten ze die positieve aspecten en zijn ze soms bang. Maar dat is ten onrechte. De vaccins zijn veilig en dat wordt echt wel gecontroleerd door de autoriteiten zowel in ons land als in Europa.”

    1. Dit is hetzelfde als:
     Ik zal U voorgoed gehandicapt maken, maar ik beloof U, dat U déze ziekte niet meer zult krijgen.

  1. @Louis,
   U verkondigt grote onzin. Zie bijv. de site:
   xandernieuws.net/algemeen/vn-erkent-dat-grote-polio-uitbraak-afrika-wordt-veroorzaakt-door-vaccin-bill-gates/
   of zie bijv. de site:
   wakkeren.nl/met-dank-aan-bill-gates-het-orale-vaccin-van-de-who-veroorzaakt-een-nieuwe-uitbraak-van-polio-in-afrika/

  1. Argumenten, daar gaat het om, beste Irma. Geef argumenten. Nu maak je gebruik van tautologie en sofisme.
   En dat kan eigenlijk niet hè?

 37. herstel:
  Dit is hetzelfde als:
  Ik zal U voorgoed gehandicapt maken, maar ik beloof U, dat U déze ziekte niet meer zult krijgen … als U dat vaccin van mij steeds zult gebruiken.

 38. en … gelóóf mij, zolang U mij blijft betalen (en ikzelf dus overleef), zal ik dat medicijn blijven maken (en dan moet iemand ánders ervoor zorgen dat U dat medicijn krijgt).

 39. en zowaar ik Pfizer heet verkondig ik de waarheid, op voorwaarde dat iemand precies bijhoudt, welk vaccin u heeft ontvangen.

  Klinkt vertrouwensvol, of niet?

 40. @ Marrie, ( 21 december 2020 om 15:21 )

  in de bijbel kan men talrijke beschrijvingen vinden van hoe God zijn schepselen beproeft.

  Iedereen die niet voldoende luistert wordt uiteindelijk veroordeeld.

  Dat de bisschoppen en ‘paus’ Franciscus verlangen dat wij in het OnzeVader vragen om niet beproefd te worden is geen toeval, het is een verschrikkelijke en veroordelende bevestiging.

  De barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God gaan altijd samen: er kan geen gerechtigheid zijn zonder genade, deze beide zijn onverbreekbaar met elkaar verbonden.

  Zoals de zeven plagen van Egypte is dit vaccin een der vele veroordelingen voor allen die geen aandacht meer geven aan de Levende Waarheid van God de Vader. Er komen nog veel ergere plagen en veroordelingen. Wij kunnen niets anders doen dan bidden voor die onwetende zielen en trachten hen aan het verstand te brengen dat God gehoorzaamheid verlangt van zijn schepselen.

 41. Na lezing van je bijdragen op deze site zou ik je aanraden een psychiater te raadplegen.

 42. @Basilius minor (21 december 2020 om 19:30)

  Ook uw projectie is uitmuntend:
  “In feite gelooft U dus niet, maar gebruikt U uw vermeende lidmaatschap van de rk kerk (hoewel, m.i. bent U reeds automatisch van rechtswege geëxcommuniceerd (…)) als een handvat om de boel (individuen, kerk en samenleving) te ontregelen, in verwarring te brengen, te verstoren en tijdens de chaos de bestaande orde omver te kunnen werpen. “

 43. Het is kluchtig dat de bisschoppen hun bekommernis uitspreken over het lage geboortecijfer in West-Euorpa en terzelfdertijd vaccinatie aanmoedigen (ook al is bij vaccins weefsel van geaborteerde kinderen gebruikt). Ze vinden wel dat het geen verplichting mag zijn. Massale vaccinatie ook bij de jongere bevolking hier zal niettemin de vruchtbaarheid absoluut niet bevorderen. Integendeel. Vaccinatiecampagnes (tegen o.a. kinderverlamming) gesponsord door Bill Gates in India en Zuid-Afrika zijn indertijd stilgelegd omwille van de verhoogde steriliteit. Het is een van de meest voorkomende nevenwerkingen. Maar misschien vinden onze bisschoppen dat de instroom van migranten die in de komende maanden met miljoenen zullen komen wegens de in de vele arme landen door de Covid-crisis ingestorte bevoorrading, de afgenomen vruchtbaarheid hier wel tijdelijk zullen compenseren. Of zitten onze bisschoppen niet op de golflengte van de “resetters” ‘Davos, Bilderberg, EU..) en zijn ze alleen maar naïef?

 44. Spuiten zonder naalden en flauwvallende verpleegsters: deze wilde verhalen doen de ronde over eerste vaccins
  Vandaag ontving Jos Hermans als eerste Vlaming een coronavaccinatie. Niet alleen bij ons wordt die eerste inenting sterk gemediatiseerd. Wereldwijd is dat het geval. Die stroom aan videobeelden en foto’s leverde meteen ook brandstof voor vaccintwijfelaars wereldwijd. Maar wat is er aan van hun claims?

  Nee, er was geen dopje op de naald blijven zitten tijdens de prik
  Als we sommige claims mogen geloven, werd een resem wereldleiders geïnjecteerd met een spuit waarvan het dopje nog op de naald zat. Enkele voorbeelden? Op de sociale media circuleren er afbeeldingen van de burgemeester van Londen Sadiq Khan, de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

  Wat is daar nu van aan? In het geval van de Londense burgemeester blijkt de foto genomen te zijn toen de burgemeester zijn griepspuit ontving. Het gaat hier dus niet om een coronaprik. Zijn woordvoerder vertelde aan het persagentschap Reuters dat de foto genomen werd vóór de eigenlijke injectie, en dat het dopje daardoor nog op de naald zit.

  En wat met de foto’s van Mike Pence en Nancy Pelosi? Factcheckers van AFP haalden er andere foto’s bij van dezelfde vaccinatiesessie waarop de naald duidelijk te zien is. Daaruit kan je afleiden dat het stukje plastiek dat volgens sommigen het dopje op de naald is, in werkelijkheid aan de basis van de naald zit.

  Dat de dopjes soms nog op de naalden zouden zitten, is overigens een populaire bewering onder vaccinatietwijfelaars. Het magazine Knack maakte bijvoorbeeld in augustus een factcheck over een gelijkaardige hoax die toen in Australië de ronde deed… over de griepprik.

  Nee, er werden geen spuiten zonder naalden gebruikt
  Sommigen gingen nog verder, en meenden dat er helemaal geen naalden gebruikt werden bij de vaccinatie. Die hele vaccinatie zou dan, opnieuw, opgezet spel zijn. Neem nu deze tweet waarop de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden te zien is. “Valse vaccinatie, geen naald op de spuit”, luidt het bijschrift.

  “Valse vaccinatie, geen naald op de spuit”, beweert deze Facebooker.
  Die claim laat zich makkelijk weerleggen. Op de videobeelden van Bidens vaccinatie is duidelijk een naald te zien.

  Overigens kan het perfect dat je online op video’s of foto’s stuit waarin geen naald meer te zien is wanneer de spuit uit de arm gehaald wordt. In dat geval gaat het om inklapbare naalden. Die worden gebruikt om te vermijden dat de toediener van het vaccin zich verwondt aan de naald. Voorbeelden? Typ even “retracting needle” in op Google, je kan ze zelfs gewoon online kopen.

  Geen naald te zien? Inderdaad. Inklapbare naalden moeten de toediener van een vaccin behoeden voor verwondingen.
  Hoe zat het met die man die zijn arm niet ontblootte?
  “Hij wilde [dat vaccin] zo graag dat hij z’n mouw niet eens oprolde.” Zo klinkt het sarcastische bijschrift dat online circuleert bij een foto van een Britse patiënt die een covidvaccin ontvangt. Ook die commentaar echoot het gevoel dat bij een aantal achterdochtige vaccintwijfelaars lijkt te leven: dat de hele vaccinatiecampagne opgezet spel is.

  Maar wat zien we hier echt? Het persbureau Reuters vroeg het aan het betrokken ziekenhuis, het Northern General Hospital in het Britse Sheffield. Deze foto toont niet het moment van vaccinatie, luidde het antwoord. “Deze foto is genomen tijdens het voorafgaande gesprek met de patiënt.”

  Dat lijkt te kloppen. In een foto van de vaccinatie zelf, die door het Britse televisienetwerk ITV werd gepubliceerd, is gewoon een opgerolde mouw te zien.

  Ja, een Amerikaanse verpleegster viel flauw na haar inenting…
  Circuleerde ook breed op het internet: de beelden van de Amerikaanse verpleegster Tiffany Dover, die gefilmd werd terwijl ze het bewustzijn verloor kort na haar vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Een ingekorte versie van het interview, waarin te zien is hoe de verpleegster op de grond zakt, werd gedeeld met de wildste bijschriften. Volgens sommigen zou de verpleegster zelfs overleden zijn.

  In tegenstelling tot wat deze Facebooker beweert, kwam de verpleegster opnieuw bij bewustzijn.
  Maar de integrale reportage toont dat Dover snel opnieuw bij bewustzijn komt. “Dit overkomt me vaak”, vertelt ze daarin aan de reporter. De verpleegster zei dat ze de voorbije zes weken al zes keer was flauwgevallen. Wat haar overkwam, heet in medische termen een ‘vasovagale reactie’. Dat flauwvallen een vrij courante bijwerking is van een inspuiting, valt ook te lezen op de website van het Amerikaanse CDC (Centrum voor Ziektebeheersing en -Preventie).

  “Zo’n reactie gebeurt zeer frequent bij inspuitingen”, vult een dokter van hetzelfde ziekenhuis aan, nog steeds in dezelfde reportage. “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het iets met dit vaccin te maken heeft.”

  Omdat de geruchten bleven circuleren dat Dover gestorven was, zag het ziekenhuis waar ze werkt zich genoodzaakt om een filmpje te maken waarin de verpleegster te zien is. In levende lijve, omringd door haar collega’s.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht