Culturele zuivering: Facebook en Instagram verbieden afbeeldingen van Zwarte Piet

Twee social media platformen uit het portefeuille van Mark Zuckerberg, Facebook and Instagram, zullen alle memes en afbeeldingen van Zwarte Piet, de trouwe helper van Sinterklaas, in de toekomst verwijderen. Dit werd gisteren via de Vlaamse media aangekondigd. Enkel “neutrale” verslaggeving over bijvoorbeeld de intrede van Sint en Piet in een bepaalde stad of  artikels die de praktijk van Zwarte Piet aanklagen zullen nog toegestaan worden. Ook “Roet Piet”, een aanpaste voorstelling van Zwarte Piet zonder herkenbare Afrikaanse gelaatstrekken of krullen, zal nog getolereerd worden. De bedoeling van Facebook en Instagram is om een resoluut standpunt in te nemen tegen racisme en discriminerende stereotypen “die een historische context hebben van geweld, intimidatie en buitensluiting, zoals blackface en stereotypen over Joodse mensen die de wereld beheersen.“ Met andere woorden, onze Zwarte Piet wordt door Facebook en Instagram over dezelfde kam geschoren als pakweg antisemitische propaganda uit WO II. 

Blackface

Waar draait “blackface”, of de aversie tegen als zwarte verklede blanken, eigenlijk om? De problematiek vindt zijn oorsprong in de nu verboden Amerikaanse minstrel shows uit de 19de eeuw, waarbij blanke acteurs zich als zwarte verkleedden voor het vermaak van een blank publiek. Afro-Amerikanen ervoeren de raciale stereotypen, die in deze “humoristische” shows sterk aan bod kwamen, als bijzonder vernederend. Onder invloed van de globalisering en de groeiende intolerantie van radicaal-progressieve krachten in de Angelsaksische wereld, wordt het taboe van “blackface” nu losgelaten op de niets vermoedende bevolking in de Benelux. Het feit dat er geen cultureel of historisch verband bestaat tussen de Amerikaanse minstrel shows en Zwarte Piet, lijkt van secundair belang binnen de global community van weldenkende politici en opiniemakers. Zelfs het Europees Parlement vond tijdens de Covid 19-crisis nog tijd om aan haar lidstaten in juni 2020 te vragen, om het aloude gebruik van Zwarte Piet te verbieden.

Censuur = meer veiligheid?

De beheerders van Facebook, Instagram en andere social media platformen beweren aan de hand van censuur een “veilige” omgeving te creëren voor al hun gebruikers. Het is echter moeilijk om te begrijpen hoe “politiek incorrect” materiaal over Zwarte Piet “onveilig” kan zijn, tenzij voor de zwakke zenuwen van de hysterische sneeuwvlokjesgeneratie.  Integendeel, censuur leidt net tot een minder tolerante, minder vrije, gepolariseerde en uiteindelijk onveiligere wereld. Racisme zal niet bij toverslag verdwijnen door culturele zuiveringen, geïnspireerd door een Marxistische “klassenstrijd” tussen zogenaamde onderdrukte en geprivilegieerde rassen. Mensen veranderen zelden onder dwang.  Bovendien is racisme in geen geval een typisch of exclusief “blank” kenmerk. 

Racisme en onderdrukking: ook zeer aanwezig buiten het Westen

Onderdrukking en rassenhaat zijn ook een realiteit bij niet-Westerse culturen. In Aziatische landen als Japan staat men bijvoorbeeld terughoudend tegenover migratie, ondanks een steeds ouder wordende autochtone bevolking. In India worden mensen nog steeds ingedeeld in kasten en worden personen met een donkere huidskleur vaak geassocieerd met een lagere kaste en dus sociaal uitgesloten. In Afrika leidt het tribalisme in vele gevallen tot ancestrale haat, die gepaard gaat met brutaal  geweld. Er bestaat in Afrika  ook een geschiedenis van de verkoop van gevangenen aan Arabische en Europese slavenhandelaren. In de Arabische wereld kent men een langdurig verleden van slavernij en worden de mensenrechten van hedendaagse gastarbeiders uit Azië of Afrika regelmatig geschonden. In bepaalde Koranscholen worden er negatieve stereotypen en zelfs haat verspreid over andere culturen.   Ook Libië kent ondertussen een heropleving van de zwarte slavernij.   

Christelijke naastenliefde als middel tegen racisme

Racisme en raciale onderdrukking zullen dus beslist niet verdwijnen door het verwijderen van “storend” Westers cultureel erfgoed of het verbieden van Zwarte Piet. Een sterker Christelijk geloof geeft in dit kader meer hoop op raciale verzoening. Onder de kinderen van God bestaat er namelijk “geen Jood of heiden meer, geen slaaf of vrije, geen man en vrouw: allen zijn één in Christus Jezus.” Galaten 3:28. In plaats van de focussen op dwang en angst, brengt de Christelijke naastenliefde mensen van alle volkeren en rassen dichter bij elkaar. Laten we daarnaar streven!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

27 commentaren op “Culturele zuivering: Facebook en Instagram verbieden afbeeldingen van Zwarte Piet

 1. Wat moeten veel negers toch een enorm minderwaardigheidscomplex hebben.
  Dat ze daartoe zó ver gaan, dat ze zelfs een volledig onschuldig nationaal kinderfeest compleet willen omgooien.
  Ik heb áltijd geleerd, om BLIJ te zijn met mijn ouders en voorouders.
  Ik ben blij, dat de ouders van die negers nooit geweten hebben, dat hun nageslacht zich zó diep en zó ongenuanceerd voor hen schaamt.

  Ik heb daar maar één woord voor: Foei.

  En het liefst zou ik hen mee willen geven: “Ga in de hoek staan en schaam jullie.”

 2. De negers schamen zich echt omwille van hun huidskleur.
  Enkele jaren geleden maakte ik onder begeleiding van een gids een wandeling door de Marollen in Brussel. De gids liet ons weten dat de meeste van deze zwarte Afrikanen producten gebruikten om zich te ontkleuren.

 3. Wie zijn hier nu de grootste racisten, en onverdraagzaam volk, zijn dat niet de zwarten? ze pakken ons alles af, onze cultuur, ons pakske frieten met stoofvlees, want ook dat zal van de zwarten niet meer mogen. En al onze standbeelden zijn uitbuiters geweest, ja, zeg!!!!

   1. VB-er… Ja!, heb je daar soms last van???
    Onze groep “groeit” alleen maar. De hulpeloosheid van de politieke kaste vraagt gewoon om een systeem-aanpassing.
    En natuurlijk ga je zeggen: het VB… “die kunnen dat gewoon niet”….
    Terwijl de “leidende” (lijdende?) politici dagelijks bewijzen dat ze het niet aankunnen!
    Arm land, arm Vlaanderen!

   2. Probeer een beetje bij te blijven, Louis, het Vlaams Blok is al omtrent een eeuwigheid in een hoogst twijfelachtig schijnproces opgeheven. Afgezien dààrvan, lijkt je reactie mij een typisch voorbeeld van… racisme. Of ben je lid van de PVDA?

 4. De negers doen nu, alsof wij onze rijkdom te danken hebben aan de slavernij.
  Hierbij gaan zij aan vele zaken voorbij:
  Ook blanke Engelsen en Nederlanders zijn tot slaaf gemaakt.
  In Afrika waren het veelal negers die negers tot slaaf maakten;
  in Europa waren het blanken die blanken tot slaaf maakten.

  Slaven waren lange tijd zeer normaal:
  Als er oorlog was geweest, dan maakte de overwinnaar de sterksten en slimsten van de overwonnen tot slaaf.
  Slavernij bestaat minstens zo lang als de geschiedschrijving. Het oude Egypte, het oude Griekenland, In het huidige Europa was het ‘t oude Romeinse Rijk + de Vikingen en vervolgens het Ottomaanse rijk; maar ook modernere Afrikaanse, Amerikaanse, Arabische en Aziatische culturen maakten en maken veelvuldig gebruik van slavenarbeid. Slavernij kwam ook in de Chinese, Indische en Amerikaanse indianenculturen voor.

  Hier in Europa waren constant oorlogen.
  Europa heeft de rijkdom puur en alleen aan de katholiek Napoleon te danken (1769 – 1821).
  Hij was z’n tijd zeer ver vooruit:
  1. zo zorgde ervoor dat iedereen ’n achternaam en adres kreeg (waardoor wij bezit konden opbouwen)
  2. hij zorgde voor recht en orde door te zorgen voor het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
  3. hij zorgde zelfs voor de juridische inrichting van de katholieke kerk.

 5. Geen aandacht aan geven. We zijn in principe allemaal gelijkwaardig en geen mens is meer dan een ander. Dat we culturele verschillen hebben die uitgespeeld worden door de politiek is jammer.
  Maar trap er niet in. Doe er niet aan mee.

  1. @Raphaël,
   Gelijk heeft U.
   Uiterlijk heeft mij nooit geïnteresseerd. Toen ik na jaren van ‘zwarte piet – discussies nadacht, toen realiseerde ik mij ineens, dat mijn beste vrienden en kennissen zeer gemêleerd zijn: van Indonesiërs, negers tm blanken en van jong tot oud (gemêleerd = veelkleurig, gemengd), van ongelovig tot othodoxe katholieken, van mensen met LBO (lager beroepsonderwijs) tm gepromoveerden.

   Overigens, sinterklaas (natuurlijk met zwarte pieten) vierden wij met eenzelfde gemêleerde groep.
   Samen liepen wij bejaardenhuizen, scholen en ziekenhuizen af. En iedereen had veel plezier. Moe, maar voldaan, gingen wij na afloop ergens in een friture wat eten.

   1. P. Derks,
    Heerlijk verhaal en leuk om te lezen.
    Bedankt dat u mij een glimlach hebt ‘gegeven’.

 6. Het gaat niet om Zwarte Piet maar om het Christendom.
  Civil war coming in Lebanon? Beirut people RIOT after explosion against Hezbollah & Iran control
  https://www.youtube.com/watch?v=tPhceXSLTRw
  De explosie in Beiroet had vernielend impact op 85 procent van de Christelijke gemeenschap in Beiroet.

  Niet geweld, maar wel meer respect voor God, en dat zit in ontelbare detailtjes de hele dag, dat is waar iedereen nu meer dan ooit behoefte aan heeft. Wat Job in het Oude Testament overkwam zal nu iedereen overkomen.

 7. Voor de twintigste eeuw was iedereen “racistisch”. Men mag geen morele categorie aanvaarden die door revolutionairen verzonnen werd om de westerse samenleving te ondermijnen, een categorie die het erkennen van een vanzelfsprekende realiteit valselijk tot een moreel delict probeert te maken. De verschillende rassen zijn niet hetzelfde; bij dieren is dat zo, en iedereen erkent het, en bij mensen is dat eveneens, maar dat wil men niet gezegd hebben. Blanken hebben het recht om hun volkeren raciaal te preserveren zoals negers dat ook hebben. Men mag niemand onrecht aandoen omdat hij van een bepaalde raciale achtergrond is, maar door op zoiets een vaag woord zoals “racisme” te plakken wordt alles door elkaar gehaald en dat is exact de tactiek van degenen die blank Europa willen vernietigen.

  De term “antisemitisme” wordt door bijna iedereen gebruikt op een manier die niet overeenkomt met de letterlijke zin van het woord. Iemand die de judeocratie bekritiseert wordt onmiddellijk afgeschilderd als één of andere mentaal onstabiele nat-soc-sympathisant die oproept tot massale exterminatie van het Joods volk, en het woord “antisemitisme” wordt gebruikt met de bedoeling om de listigheid daarvan te maskeren. Dat is een tactiek van de revolutionairen om zichzelf buiten schot te houden en om “conservatieven” psychologisch te manipuleren tot het behandelen van hen alsof zij boven de morele wet zouden staan en alsof het een soort van doodzonde zou zijn om hen te bekritiseren.

  “Antisemitisme” betekent letterlijk afkerigheid jegens personen omdat zij afstammen van Shem. Punt. Joden zijn niet de enige Semieten, maar zijn een tak van het Huis van Shem. Volgens het Chronicon van de Kerkvader Sint Hippolytus waren de Germanen, onze voorouders, ook afstammelingen van Shem, Semieten dus. Ik ben het met hem eens om meerdere redenen. Ik ben ervan overtuigd dat de blanke volkeren het Huis van Shem zijn en dat “blank” dus synoniem is met “Semitisch”. Daardoor komt het ook dat de Joden er predominant blank uitzien. Zij hebben een minoritaire mongoloïde invloed, maar dat komt door raciale vermenging en die invloed is mogelijk van Khazaarse origine. “Scythiërs” en “Ariërs” worden door Sint Hippolytus ook als afstammelingen van Shem gecategoriseerd.

  “Well, it’s a trick; we always use it.” – Shulamit Aloni over het gebruik van het woord “antisemitisme”.

  “The Jews are so dominant, I had to scour the trades to come up with six Gentiles in high positions at entertainment companies. When I called them to talk about their incredible advancement, five of them refused to talk to me, apparently out of fear of insulting Jews. The sixth, AMC President Charlie Collier, turned out to be Jewish.” – Joel Stein, “Who runs Hollywood? C’mon” (19 december 2008), Los Angeles Times.

  “But I don’t care if Americans think we’re running the news media, Hollywood, Wall Street or the government. I just care that we get to keep running them.” – Joel Stein, “Who runs Hollywood? C’mon” (19 december 2008), Los Angeles Times.

  1. Bijtend ironisch trouwens dat Mark Zuckerberg van Facebook zelf lid is van een bepaalde volksstam.

   Gauchisten: “De realiteit is een complot-theorie!”

 8. Katharina Gabriels zegt:
  Onder de kinderen van God bestaat er namelijk “geen Jood of heiden meer, geen slaaf of vrije, geen man en vrouw: allen zijn één in Christus Jezus.” Galaten 3:28.

  Wat ik me dan afvraag:
  Waarom zijn er nog altijd Katholieken die het en schande vinden dat er niet meer volgen de eeuwenoude “Heilige” Liturgie sproken en gebeden wordt voor de geperferteerde Joodse Godsmoordenaars?
  In een andere draad las ik over de innige band tussen de Orthodoxe Katholieken en de voormannen van Schild en Vrienden.
  Mgr. Wiliamson ontkent zelfs publiekelijk de hel holocaust.

  Katharina Gabriels zegt verder:
  In plaats van de focussen op dwang en angst, brengt de Christelijke naastenliefde mensen van alle volkeren en rassen dichter bij elkaar. Laten we daarnaar streven!

  Maar als de figuur van Zwarte Piet, onschuldig is, en daarom nooit mag veranderen dan moet hij dus ook weer uitgerust worden met een roe om kinderen af te rossen en een zak om stoute kinderen aan het gezag van (kennelijk incompetente) uoders te kunnen onttrekken en mee te nemen naar Spanje voor een deugdelijke opvoeding?
  En dat is dan geen angst en dwang toepassen, dat is nu eenmaal “onze cultuur. ”
  En die is fantastisch vredelievend.

  1. @ Theo Janssen,
   met een beetje nadenken had je gemakkelijk kunnen begrijpen dat diverse heiligen door de volksmond tot een soort onschuldige cartoons werden, figuurtjes uit tekenverhaaltjes, volksverhaaltjes, dat heeft niets te maken met godsdienst. Het is wel spijtig dat zoveel christenen zo oppervlakkig leven dat geen ernst meer mogelijk is en hun geestelijk leven niets voorstelt. Maar zulke lieden vindt men in iedere godsdienst. In de U.S. heb je het kerstmannetje en dat heeft met christendom niets te maken, zelfs niets met Kerstmis. Desondanks, of misschien juist vanwege die oppervlakkigheid, gaat het nu om de vervolging van Christenen en niet om zwarte Piet zelf want onze cultuur mag niet meer.

   Christelijke cultuur wordt nu eenmaal in alle tijden vervolgd, daar kan geen christen aan ontkomen, en dat voornamelijk vanwege de liturgie van die eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis.

   Theo, wanneer ga je eindelijk besluiten om onzer aller Heer Jezus werkelijk te onderzoeken, en liefst grondig, want Hij is ook uw Heer ?

 9. Theo, wanneer ga je eindelijk besluiten om onzer aller Heer Jezus werkelijk te onderzoeken, en liefst grondig, want Hij is ook uw Heer ?

  Eric weest gerust. De God die jij mij, in mijn eigen belang, vraagt te zoeken, ken ik al ruim zestig jaren.
  En het is deze zomer precies 47 jaar geleden dat ik Hem daadwerkelijk heb gevonden.

  Ik ben uitstekend gevormd, door mijn ouders, door de Broeders van Maastricht, Sacramenteel door Mgr. Bluyssen, en door de vele goede mensen uit diverse kerkgenootschappen en ook daarbuiten, waardoor ik weet dat ik dag en nacht in Gods hand ben.
  Mij is niet het geloof geleerd.
  Men heeft mij van jongsaf aan bekend gemaakt met God.
  Men heeft mij geholpen om volkomen vrij te groeien naar Hem.
  En vanuit die vrijheid heb ik uiteindelijk leren geloven.

  Ik heb ervaren dat, wat Mozes overkwam in Exodus 33: 18-23, ook mij/ons gezin is overkomen.

  Toen mijn zes maanden zwangere moeder op haar 33e verongelukte en mijn vader met vijf kinderen tussen zes en anderhalf jaar (ik dus) achterbleef, toen was het in ons gezin pikzwart.
  Het waren niet de Brabantse mensen van de Kerk anno 1952 die hulp boden*. Het was immers maar schippersvolk, maar er was wel hulp.
  * Sans rancune. Ze werden er ook door overvallen en volgenden slechts wat de Kerk en de kloosterordes voorschreven.

  Daarom werd het Credo van mijn vader:
  “Vertrouw op God mijn vrind, bij mensen is geen heil, ze draaien als de wind houdt zelf een oog in ‘t zeil”
  En zoals Mozes vanuit de rotsspleet, heb ik ACHTERAF mogen zien dat toen het pikzwart was, God zelf bij ons was.
  Dat is mij niet aangepraat, ik was ruim 22 jaar oud toen ik moederziel alleen, en midden in een doorwaakte nacht, toen ik als in een flits, tot dàt inzicht kwam.
  Maar toen ik vele jaren later dit lied hoorde, bleek mijn unieke ervaring plotseling in woorden gevangen.

  IK ZAL ER ZIJN

  Als je eenzaam bent of in het duister
  denk dan aan mij en roep mijn naam
  Als geen mens je kent en niemand luistert
  zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

  Als een vriend wil ik je dragen
  alle dagen, ik zal er zijn.
  Als een ster in donk’re nachten
  zal ik wachten, ik zal er zijn.

  Wees niet bang voor de stilte om je heen
  Wees niet bang, ik laat je niet alleen
  Als een vriend wil ik je dragen
  alle dagen, ik zal er zijn

  Drukt de hele wereld op je schouders
  en spoken zorgen door je hoofd
  Er is iemand die je kunt vertrouwen,
  die van je houdt en die echt in jou gelooft

  Als een vriend wil ik je dragen
  alle dagen, ik zal er zijn.
  Als een ster in donk’re nachten
  zal ik wachten, ik zal er zijn.

  Wees niet bang voor de stilte om je heen
  Wees niet bang, ik laat je niet alleen

  Als een vriend wil ik je dragen
  alle dagen, ik zal er zijn.
  Als een ster in donk’re nachten
  zal ik wachten, ik zal er zijn.

  Alle dagen
  Ik zal er zijn !

 10. Beste Theo, dat is ontroerend moooi. Ieder mensenleven is een drama. De raad van je vader bevat bijbelse wijsheid. Mijn vader kreeg dat nochtans ook van zijn vader maar spijtig genoeg ‘vergat’ hij alles en toen de moderne missen begonnen kwam ik in een leegte terecht, jij spreekt van pikzwart, dat was het ook voor mij. Eigenlijk kwam ik in de hel terecht want ik werd het mikpunt van vrouwen met occulte bedoelingen. Daarom kon ik niet anders dan echt beginnen zoeken. Maar het duurde zowat 49 jaren voordat ik de Tridentijnse Heilige Mis terugvond.

  Heel blij ben ik voor je dat je als in een flits een belangrijk inzicht mocht krijgen. Dat is niet iedereen gegund. In mijn leven was er ook zulke mijlpaal: mij werd in 1979 duidelijk gemaakt dat ik moest leren respect te hebben. Na zoveel jaren ben ik daar nu nog altijd mee bezig. Eerst wist ik niet waarin ik respectloos was, dan begon ik traag te begrijpen dat de moderne mis respectloos is, en sedert enige tijd begin ik te beseffen dat men ieder moment van de dag aan Jezus zou moeten denken.

  De oppervlakkigheid en geestloosheid van de moderne mis was en is ook nu nog steeds voor mij heel moeilijk en pijnlijk want al die priesters zijn toch intelligente mensen. Hoe kunnen zij zich zo laten misleiden ? En nu zie je hoe men ons heel het Christendom wil afpakken. Alles moet verdwijnen, zelfs folklore zwarte Piet.

  Dat lied “IK ZAL ER ZIJN” is zeer mooi en het is de moeite waard, echt waar, maar ik bespeur daarin een zekere graad modernisme en protestantisme. Gelukkig zegt dat lied: “Als een ster in donk’re nachten
  zal ik wachten, ik zal er zijn.”
  Theo, mag ik je vragen of je ook nadenkt over de diepere betekenis van die woorden ?
  “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” Openbaringen 3:20.
  Jezus wacht tot je ziel rijp is om in je ziel binnen te komen. Je weet nooit vooraf wanneer dat zal gebeuren. Dat lied is dus een belofte, en dat is inderdaad heel belangrijk. Zorg vooral dat je ziel steeds vol gebed is want anders blijft Jezus niet binnen je, dan gaat Hij gauw weer buiten je ziel staan wachten.

 11. Ja , binnenkort mogen we ook geen zwarte of bruine schoenen meer dragen , want ook dat is racisme,zelfs geen zwarte verf mag nog verkocht worden, want ook dat is ……elke zwarte arbeider in dienst bij een blanke zal ook moeten schuiven,want ook dat is ….
  Juist als zwarte Piet in dienst was bij St-Niklaas

 12. Men is vergeten dat in Afrika veel blanke missionarissen er alles aan gedaan hebben om de bevolking te leren lezen, schrijven en bijschaven om in hun land eigenhandig de gronden te bewerken, met machines te leren werken, en nog veel meer. Actie 11.11.11 en al onze geldinzamelingen ? Hoeveel hulp hebben we niet geboden om hen te helpen.
  Daarna hebben ze de missionarissen en blanken verjaagd en is de miserie, hongersnood en de oorlogen terug begonnen. Barbaarse toestanden doen zich nu voor.
  Ze zien alleen het slechte maar al de mensen die hun wilden beschaven om op eigen plan te kunnen trekken hebben ze opzij gezet.
  Ze zien hun eigen fouten niet en denken niet eens na. De blanken zijn het doelwit.
  Nu weten veel Afrikaanse kinderen niet eens wie hun vader is.
  Waarom komen er meer en meer Afrikanen naar Europa ?
  Waarom zoeken veel Afrikaanse vrouwen een blanke man ?
  Omdat hun kinderen dan meestal een minder zwarte huidskleur zouden krijgen.
  Er zijn natuurlijk ook beschaafde Afrikanen die heel diep gelovig zijn en dit dank zei onze missionarissen.
  Moge God hun ogen openen. De meeste Europeanen zijn niet haatdragend tegenover zwarten.
  WIJ WILLEN SAMENLEVEN IN VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID;
  DUS, ZWARTE PIET als rassistisch bestempelen is toch een brug te ver.
  Moge MARC ZUCKERBERG deze fout inzien.
  Laten wij bidden voor al onze vijanden die ons haten en wensen het Christendom te doen verdwijnen.

 13. Van slavernij gesproken …
  De verplichte legerdienst van jonge mannen , ook en vooral in de “blanke ” wereld
  en die dan werden ingezet om oorlog te voeren tegen andere slaven
  WO I & WO II , Yougoslavie Korea , Vietnam , Irak en noem maar op
  DAT WAS EN IS HET ECHTE SLAVENDOM

  1. Ja de opdracht hiertoe, met name WO I werd gevoerd door uiterst Chrstelijke Tsaren, Keizers en Koningen, veelal naaste familie van elkaar, die miljoenen de dood in hebben gejaagd.

   En toch maar net doen alsof Christenen zoveel beter zijn, dan bjvorbeeld moslims of communisten.

   1. @Theo Janssen,
    U kent blijkbaar geen geschiedenis en dan tóch een (te) grote mond openzetten tegen christenen. Ook daarvoor is moed nodig, euvele moed (= moed met ’n mankement).

    Dit is té grote geschiedvervalsing. Daar helpt geen moedertje lief meer. Daarom zult U waarschijnlijk op dit gezegde geen reactie krijgen.

    1. Ach P.Derks, ik verwachtte ook geen reactie op deze feiten, maar nu jij mij openlijk een geschiedvervalser noem, zou ik toch wel graag willen weten waaruit blijkt dat:
     Tsaar Nicolaas II van Rusland
     Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk
     Keizer Wilhelm II van Duitsland
     en Koning Gerorg V van Engeland
     1) Niet de hoofdrolsspelers en eerst verantwoordelijken waren voor het drama WO I.
     2) Niet door nauwe familiebanden met elkaar verwant waren
     3) Geen Christelijke wortels hadden.
     dan zou ik dat toch wel heel graag vernemen.

 14. @Theo Janssen,
  Leuk geprobeerd, echt waar.
  Maar … zelfs IK trap daar niet in.
  By the way: waarom bent U katholiek geworden? (daar hoef ik geen antwoord op).
  Denk daar eens over na.

  1. P.Derks, wat heb ik
   “Leuk geprobeert?”
   “Waar trapt jij niet in”.?
   Voor elke letter die in mijn bijdrage van 15:52 onjuist is, zal ik mij verontschuldigen en die zal ik
   onmiddelijk terugnemen.
   Maar zolang jij niiet met iest anders dan insinuaties komt, neem ik er geen woord van terug.

   Naar de reden waarom jij het antwoord op jouw eigen vraag waarom ik Rooms Katholiek ben geworden en gebleven niet wil horen kan ik slechts gissen.

   Maar ik zal het je vertellen.
   Het heeft vele redenen maar in dit verband wil één aspect benadrukken.
   Binnen de Rooms Katholieke Kerk is vergeven en opnieuw kunnen beginnen tot Sacrament verheven.
   Dat betekend iimpiciet dat erkent wordt dat iedereen, zowel individueel dan wel als groep, fouten kan maken.
   Maar het geweldige van de Leer de RKK is dat wie fouten erkent, daar berouw van heeft, dat die mag weten dat op dat zelfde moment, zijn fouten zijn vergeven.

   Niemand beter dan de heilige Paus Paulus II heheft mij dat duidelijk gemaakt, door zij indrukwekkende excuus voro alle fouten die door mensen in en van de Kerk in tweeduizend jaar gemaakt zijn.
   Maar dat niet iedereen is in staat om zaken die fout zijn of beter hadden gekund toe te geven.
   Die mensen kiezen er voor om vol te houden dat er geen fouten zijn gemaakt.
   Daarom kon het misbruik van kinderen in de RKK tientallen jaren voortwoekeren.
   Daarom worden dictators als Franco, Salazar, en Pinochet, door tamelijk grote groepen mensen nog altijd op handen gedragen, en is hun gedachtengoed nog altijd springlevend.

   Zonder berouw geen vergeving. En tienduizenden zijn op gruwelijke wijze het zwijgen opgelegd, maar hun namen staan in Gods hand, ook daarom ben ik Rooms Katholiek.
   En God kent de schuldigen die nooit berouw toonden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht