Kerk en Heilige Stoel gaan te zelfgenoegzaam om met Christenvervolging, aldus Aartsbisschop Gallagher

 

Aartsbisschop Paul Gallagher

De Katholieke Kerk en de Heilige Stoel gaan “tot op zekere hoogte te zelfgenoegzaam om” met het fenomeen van de Christenvervolging, aldus Aartsbisschop Paul Gallagher, de Vaticaanse Secretaris voor de Relaties met Staten. “We gaan er teveel van uit dat vervolging een deel is van de geschiedenis van onze gemeenschap, iets waar we moeten mee leven en niets aan kunnen veranderen.” Aartsbisschop Gallagher sprak tijdens een online forum in midden juli ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het “Truro”-rapport, een document dat de Britse overheid er vorig jaar toe aanzette om de Christenvervolging als specifiek fenomeen te benaderen en te benoemen. 

Het “Truro”- rapport werd in opdracht van Jeremy Hunt, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, geschreven door een onafhankelijke commissie, geleid door de Anglicaanse bisschop van Truro, Philip Mounstephen. Het rapport toonde aan dat Christenen internationaal de meest vervolgde religieuze gemeenschap vormen, een realiteit die maar al te vaak wordt verdoezeld in het “politiek correcte” Westen, dat het moeilijk heeft met haar Christelijke roots. “Het was een beetje een wake-up call”, zei Aartsbisschop Gallagher. “Ik denk dat we ook allemaal weten dat de ontkenning van de godsdienstvrijheid het begin is van de ontkenning en uitholling van zoveel andere mensenrechten”. Volgens Gallagher is “de geleidelijke erosie van het geweten en dus ook van de mensenrechten” een wijdverspreid probleem, “zelfs in het Westen, de ontwikkelde wereld”. De aartsbisschop vond het daarom belangrijk dat Christenen en andere mensen van goede wil “een hernieuwde poging deden om de kwestie van het geweten in het algemeen te onderstrepen, zelfs buiten de religieuze sfeer.” Hierbij benadrukte hij ook het belang van het gebed. “Onderschat nooit de kracht van gebed en de eenheid van het gelovige volk.”

Bron: Cathnews, Catholic Herald

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

34 commentaren op “Kerk en Heilige Stoel gaan te zelfgenoegzaam om met Christenvervolging, aldus Aartsbisschop Gallagher

 1. Groot gelijk van de aartsbisschop: christenvervolgingen nemen jaar na jaar toe, een teken?

 2. Om dit rapport te kúnnen schrijven, is het nodig om uit de EU te stappen.

 3. “Le Roy Louis a convoqué,
  Tous ses barons et chevaliers.
  Le Roy Louis a demandé,
  “Qui veut me suivre où que j’irai?”

  Les plus ardents se sont dressés,
  Ont juré Foi, Fidélité.
  Les plus prudents ont deviné,
  Où le Roy les voulait mener.

  Ainsi parla le Duc de Baume,
  “Je combattrai pour le royaume.”
  Le Roy lui dit “c’est point assez:
  Nous défendrons la Chrétienté.”

  Ainsi parla Seigneur d’Estienne:
  “Je défends la terre chrétienne,
  Mais je ne veux pas m’en aller
  Semer la mort dessus la mer.”

  “Ah”, dit le Roy, “notre domaine,
  S’étend sur la rive africaine,
  Jusqu’au désert le plus avant.
  C’est notre fief, et prix du sang.”

  S’en est allé le Roy Louis.
  Les plus fidèles l’ont suivi.
  S’en sont allés bien loin, bien loin,
  Pour conquérir le fief divin.”

  – “Le Roy Louis”. Het door het “Chœur de la Joyeuse Garde” gezongen lied staat op YT.

  De Germaanse volkeren, en vooral de Franken waar de Vlamingen toe behoren, hebben een historische roeping om de heilige Kerk militair te verdedigen. “Scheiding van Kerk en Staat”, één van de giftige beginselen van de Verduistering en de genocidale Franse Revolutie, heeft de juiste harmonie tussen de geestelijke overheid en de temporale overheid in Europa uiteen getrokken; één van de gevolgen is dat de Germaanse volkeren in Europa hun historische roeping niet meer volbrengen en dat christenen wereldwijd bloedig vervolgd worden zonder militaire bescherming.

  De kinderen der Noormannen bezongen de heldenmoed van de Franken in de Rolandskvadet (de door “Trio Mediaeval” gezongen versie staat op YT). Helaas zijn in deze tijden westerlingen verworden tot mondpamper-dragende, moreel uitgeholde zombies onder de hypnotische invloed van televisieschermen.

  1. Theudmer, ik lees hier duidelijk dat u tegen de scheiding van kerk en staat bent. Dit is nochtans een zege in de westerse wereld omdat hier (gelukkig maar) mensen met een verschillende levensvisie samen leven. Indien u terug wilt gaan naar een theocratie, kunt u zich misschien beter bekeren tot de door u verfoeide Islam. Hopelijk voelt u zich daar gelukkiger.
   Dat de Vlamingen de historische roeping hebben om de kerk militair te verdedigen is hopelijk een lapsus van formaat. Indien niet, heb ik hier nog wel een zeer oud soldatenplunje liggen, maar de wapens zult u op de zwarte markt moeten kopen, die heb ik (gelukkig) nooit gehad.

   1. staf De Laet.
    ‘Dit is nochtans een zege in de westerse wereld omdat hier (gelukkig maar) mensen met een verschillende levensvisie samen leven.’, schrijf je. Nou, dat is dan fijn dat je in die brei wil leven. Ik vind het maar niks. Typisch geval van verdeel en heers van de zelfbenoemde leiding. Waar geen eenheid heerst onder een volk, daar kan geen vrede zijn.
    En wat is er tegen om gewoon Christen te zijn? Wat maakt dat je die andere culturen zo leuk vindt? Ze kunnen Christen worden als ze hier komen. Snapt u niet dat verschillende geloven van de duivel zijn? Maar wát is er toch op tegen te eisen dat mensen in Nederland zich Christelijk gedragen? Ze hoeven niet aan al de rituelen mee te doen, maar ze moeten beloven dat ze proberen zich volgens de Christelijke regels te gedragen. Wie dat niet wil, die zoekt het maar uit. Die moet niet uit vrije wil hier willen komen in principe. En al helemaal niet als het plan juist is (van de naarlingen) om mensen tegen elkaar uit te spelen. Iets dat we met enig inlezen in de materie, zichtbaar zou kunnen zijn.

    1. Raphaêl, inderdaad gelukkig dat hier mensen met een verschillende levensvisie samen leven. In heel wat andere culturen is dat niet mogelijk. En of we dat nu fijn vinden of niet, het is een realiteit en dus moeten we er maar het beste van maken. Of dat een ‘brei’ is, zoals u het noemt, is uiteraard een persoonlijke benadering van u. Verder haalt u één zinnetje uit mijn reactie en dan misschien nog niet het belangrijkste. Ik had het vooral over de theocratie als samenlevingsvorm. Op de roeping om militair in te grijpen, hoor ik u ook niet. Mag ik daaruit besluiten dat dit ook uw opvattingis?

     1. staf De Laet,
      “Mag ik daaruit besluiten dat dit ook uw opvattingis?”, schreef je.
      Ik reageerde op de situatie waar verschillende culturen en godsdiensten naast elkaar leven. Is het goed om als volk verdeeld te zijn of niet. Dat was mijn punt.
      Ik vind een Christelijke samenleving goed. En wie dat wil verstoren om egoïstische redenen zou moeten ophouden ermee.
      Waarom zou iemand eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefdevolle waarheid en dergelijke nou niet willen? Das toch een beetje ongezellig? Waarom wil iemand niet God de eer geven die Hem toekomt, al was het alleen maar uit dankbaarheid voor het leven zelf?
      Tot slot: ik hou van Vrede.

    2. Ja, ja, … de ware Raphaël komt dan toch boven drijven… weer zo eentje denk ik dan…want vooral je woorden: ‘snap u niet dat verschillende geloven van de duivel zijn”?
     Hoe naïef van mij om te denken dat u een ‘warm en filosofisch mens’ was. Warm in de betekenis van tolerant.
     Heeft Staf ergens beweert dat jij geen Christen mag zijn of dat hij andere culturen zo leuk vindt? Antwoord eens op zijn vraag: hoe je het dan wel ziet? Stel uw ‘restclub’ mag morgen ons landje leiden, wetende dat we alsmaar in een meer globaler wordende multiculturele -religieuze wereld leven. Laat mee eens weten of er grondrechten of mensenrechter moeten veranderd worden en hoe u tot een vreedzame samenleving gaat komen?

     Ik ben alvast tegen alle bewegingen die in de richting gaan van het fundamentalisme en zeker zij die ‘geopenbaarde’ teksten interpreteren die tegen de wetenschappelijke en elke vorm van mensenrechtelijke consensus ingaat. Dat geldt zéker de Islam maar ook voor het Christelijk fundamentalisme.
     Cruciaal hierin lijkt me het intellectueel bestrijden van reactionairen die terug willen keren naar een tijd waarin het individu ondergeschikt was aan het geloof.

     Trouwens U kan uw geloof hier toch volop beleven? Waarom moet een anders- of niet-gelovigen zich ‘gedragen’ naar uw geloof? Wat bedoelt u daar juist mee?
     Die verplichting zou u zelf toch ook niet willen?
     Vreest u niet dat we snel terug elkaar wereldwijd de kop gaan inslaan als ieder geloof zijn overtuiging wilt gaan opdringen?
     Men moet zich alleen gedragen aan onze wetten. En zo te zien werkt dat samenlevingsmodel (buiten erge extremistische aanvallen) algemeen best veilig. Ttz ik weet momenteel geen veiliger systeem. Als u die wel heeft, laat me weten.

     Dat er geradicaliseerde moslims zijn die onze samenleving ter kwader trouw zijn, dat weet ik ook wel, maar oa net onze grondwet laat dat hier overduidelijk niet toe, en wij doen er alles aan om burgers daar tegen te beschermen. Dus wat is het probleem?

     We moeten geen schrik hebben van anders-gelovigen maar wel op onze hoede zijn…en weetje voor wat vooral; vooral voor het extreem fundamentalistisch handelen uit welke hoek dan ook, ik herhaal dus ook uit het Christelijke.
     Ben ik dan de enige hier op dit forum die (in nog maar korte periode) voor de zoveelste keer de strijdopwekkende haast sektarische reacties alleen maar kan interpreteren als een vijandige, minachtende taal: naar de duivelse Islam, de geldzuchtige Joden, (de denkbeeldige) Illuminatie, de vervloekte vrijmetselaars, de zombie-niet-gelovigen, de ‘uitgeholde soft-‘gelovigen, de Satanische paus, … en u wilt dialoog?
     Enkel ware dialoog en rede ( de paus is hierin een wijs man) zal (zelfs ook de moslims) meer openlijk progressief maken. Dat zal nog tijd kosten maar ook zij zullen inzien dat alleen geloofstolerantie en -vrijheid zal leiden tot wereldvrede. Vandaag zijn er de minste oorlogen sinds de geschiedenis vd mens. Er zijn er nog maar denk eens na welke en waarom nog?
     Maar ik luister wel graag naar uw alternatieve oplossingen voor een nieuwe staatsinriching, als het effe kan deze keer zonder de zoveelste bloedige (godsdienst)oorlog.

     1. Ik vind een Christelijke samenleving goed. En wie dat wil verstoren om egoïstische redenen zou daarmee moeten ophouden.
      Nogmaals: wie is er tegen Christelijk gedrag? Waarom eigenlijk 🙂
      Is het omdat het even niet uitkomt?
      Van mij mogen religies best van meerdere smaak zijn, dat is nu eenmaal zo.
      Maar liever natuurlijk niet op een klein grondgebied.
      En de religie die het meest bij de waarheid is, die lijkt mij de beste.
      Is het nu zo moeilijk om de regels van de Christelijke beschaving te volgen? Wat is daar nu tegen?

  2. “Het was een beetje een wake-up call”, zei Aartsbisschop Gallagher. “Ik denk dat we ook allemaal weten dat de ontkenning van de godsdienstvrijheid het begin is van de ontkenning en uitholling van zoveel andere mensenrechten”.

   Allemaal weten??? Hier vergist de Aartsbisschop zich.
   Teudmer en alle andere fundamentalisten, willen daar juist niets van weten.
   Net zo min trouwens als van mensenrechten, behalve dan natuurlijk voor hun eigen soort.
   Zij dienen te beschikken over alle (voor)rechten, ten koste van anderen.

   Op de vraag: “Wie is mijn naaste” hebben ze duidelijk een ander antwoord dan Jezus ons heeft gegeven.

 4. De NGO onderscheidt verschillende vormen van vervolging. In Afghanistan stamt de vervolging uit de islamitische gemeenschap en islamitisch extremisme. In Somalië is dat ook het geval. Een groeperingen zoals al-Shabaab heeft als openlijke agenda de christenen uit te roeien. In Libië zorgt complete anarchie en instabiliteit dat christenen het zwaar hebben.
  In sommige landen, zoals China, Eritrea en ook Noord-Korea, komt geloofsvervolging van de overheid, die regelmatig gepaard gaat met geweld.
  Noord-Korea is al bijna twintig jaar het gevaarlijkste land om als christen te wonen.
  In het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Oost-Afrika en de Sahel vormt de opmars van militante islamitische groeperingen de voornaamste aanjager van vervolging.

  Je begrijpt het niet: dat vandaag de dag mensen elkaar nog steeds blijven uitmoorden voor wat ze geloven of niet-geloven. Gelukkig blijven wij in onze Westerse landen (buiten de extremistische aanslagen) bespaart van deze zinloze genocide.
  Opvallend in het NGO- landenlijstje: het zijn allemaal landen waar de verlichtsingswaarden (zoals scheiding van Kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheidbeginsel en vooral tolerantie )… hun intreden nog moeten doen.
  In die zin staan we, met dank aan de Verlichtingsfilosofen, dan toch al een beschavingssprong verder.

 5. Verlichtingswaarden? Toch slechts ten dele lijkt me. Ga ze in de Vendee eens vragen wat die verlichtingswaarden betekend hebben voor hun voorvaderen.

  1. Op Liberius.net staan de boeken “Histoire de la Vendée Militaire” van Jacques Crétineau-Joly en “Le Martyre de la Vendée” van L.-P. Prunier. In andere talen dan het Frans is er niet veel informatie te vinden over de genocide in de Vendée (onze voorouders hebben hier in Vlaanderen wel de Beloken Tijd meegemaakt, en de katholieke boerenkrijgers waren uiteraard onze “Vendéeërs”); nochtans verdienen generaals zoals Henri de La Rochejaquelein en Charles de Bonchamps het om wereldwijd in de Kerk geëerd te worden als voorbeeldstrijders voor altaar en troon.

   De bloederige guillotine van Robespierre, van de jakobijnse Terreur, was het instrument dat de democratische structuur in Europa gesticht heeft. Die structuur werd dus gevestigd op de schedels en gecementeerd met het bloed van katholieken. Van de huiden van Vendéeërs werden broeken gemaakt die gedragen werden door de blauwen. De variëteit van folteringen waarmee katholieken gemarteld werden werd ontworpen door de sekte der martinisten, een Gallisch esoterisch genootschap vergelijkbaar met de Beierse “illuministen” en even gevaarlijk; de sekte was werkzaam als een geheim genootschap binnen het geheim genootschap der vrijmetselarij en was gebaseerd op het Joods kabbalisme. Het was dan ook geen toeval dat Robespierre meer civiele rechten voor de Joden wilde terwijl hij katholieken onder de guillotine wilde; hoe meer de macht van de Kerk verzwakt wordt in de maatschappij, hoe sterker occult Juda wordt.

   Het is een schande voor katholieken om te compromitteren met de beginselen van de Verduistering die de Europese bodem gedrenkt hebben in het bloed van martelaren. De adepten van die Verduistering zijn onze vijanden, vijanden wier geestelijke voorouders hoeren op onze altaren geplaatst hebben om hen te aanbidden als “déesse Raison”, een cultus die voorgeschreven werd door de jakobijnen. Vergeet niet de heiligschennis, vergeet niet de stromen bloed, en strijd met een heilige haat tegen de Revolutie die de landen van de vroegere Christenheid met haar tentakels in wurggreep houdt. De “Liberté”, de “Fraternité” en de “Égalité”* van de synagoge der satan zullen wederom in de helleput gedreven worden vanwaar zij gekomen zijn.

   Volgens de stigmatiste Marie-Julie Jahenny zullen de Vendée en Bretagne grotendeels gespaard blijven tijdens de kastijdingen die over Europa zullen komen, omwille van hun trouw ten tijde van de Terreur en het martelaarsbloed dat daar toen gevloeid heeft.

   Wanneer de afstammeling van Sint Lodewijk de troon van zijn voorvaderen zal bestijgen in Frankrijk zullen de vijanden van God gedaan hebben met zingen. Getrouwe katholieken moeten standhouden, niettegenstaande het feit dat zij een minderheid zijn; God heeft geen meerderheden nodig om de trotse nek der leviathan te buigen onder Zijn voet. De spotternij der goddelozen is slechts kortstondig.

   * Waar die maçonnieke termen over gaan is het streven naar vrijheid om kwaad te doen en gelijke mogelijkheden voor iedereen om dat kwaad te bedrijven, en om “broederlijk” de buit te verdelen onder framasonnen die men zonder recht weggeroofd heeft.

   1. Theudmer,
    Ik denk dat als ze u ‘los’ laten, u de de bloederige guillotine van Robespierre of de middeleeuwse Judaswieg terug zal hanteren op al uw ‘vijanden’.
    U spreekt zulk een oorlogszuchtige taal .. dat het vandaag een schande is voor een Katholiek forum en een gevaar voor andere mensen. Ik zie geen verschil met bepaalde fundamentele islamitische heilige oorlogsverklaringen, waar we ook zien tot welk een gruwel ze mensen aan zetten.

    Met uw woorden als ‘…strijd met een een Heilige haat tegen…’; komt u niet alleen uit de middeleeuwen, u denkt en handelt ook als iemand uit die tijd.
    En neen, niet alle mensen uit die tijd waren dom. Ze werden wel dom gehouden en wie toch een ander wijsheid durfde te pleiten, die zijn trotse nek zal dan door u wel snel worden omgebogen.

    Vind iedereen dit nu normaal hier of ben ik de enige?

  2. Bart, dat hoef ik niet te doen, ik weet dat er gruwelijke dingen gebeurd zijn.
   Een gevolg van dezelfde onverdraagzaamheid jegens anders denkenden, als ieder ander “isme” dat de abslolute macht heeft.
   Alleen scheiding van religie en staatsvorm en een onafhankelijke rechtspraak en vrije pers zijn waarborgen voor een vreedzaam samenleven van mensen van verschillend ras en religie.

   Maar warschijnlijk wil jij absooluut niets weten van de uitwassen en slachtoffers van Katholieke heersers/legers in tijden en op plaatsen waar het Katholis-isme de alleen heerschappij had.

 6. En een beetje kennis van de islam is al voldoende om te begrijpen dat zoiets als ” verlichting ” nooit zal plaatsvinden in een islamitisch land. Hoe meer de moslim zijn religie begrijpt, hoe meer hij de ander zal haten. Ofwel: “Islam in a man is as dangerous an rabiës in a dog” (Winsten Churchill)

  1. Bart als het aan de zich op dit forum manifesterende Traditidonele Katholieken ligt dan is het eerste dat moet veranderen,
   de scheiding tussen Kerk en Staat
   en vervolgens het terugdraaien van alle ideeën die voortkomen uit de verlichting.

   En hoe sterker deze wens leeft, hoe meer hij de andersdenkede zal haten.
   De mainstream op dit forum en de bejubeling over de afbraak van de rechtstaat in Polen, Hongarije en Tsjechie zijn dar duidelijke voorbeelden van.

   Op dit punt is er geen verschil tussen fundamentalistische Moslims en fundamentalistische Christenen.
   Zij hebn geen andere wens dan het bekeren danwel uitroeien van iedere andersdenkende.

 7. ” Gelukkig blijven wij in onze Westerse landen (buiten de extremistische aanslagen) bespaart van deze zinloze genocide.”
  Voor hoelang nog ? Overal waar de islam een meerderheid kan bemachtigen slaan ze toe. De bevolking kan dan kiezen, ofwel zich bekeren tot moslim, ofwel verhuizen, ofwel extra hoge belastingen betalen. Indien ze al niet uitgemoord worden. Erdogan zelf heeft het gezegd, wij zullen het westen veroveren langs de buik van onze vrouwen.

 8. Verlichting trouwens, is slechts een protestants-modernistische projectie op het verleden. Alsof er een, door filosofen in gang gezette periode is geweest waarin het volk ontwaakte uit een door de Kerk gecultiveerde duisternis. Dat klinkt wel lekker, maar is toch erg gemakkelijk.

  1. Bart,
   Het zou toch kunnen dat het boek *de bijbel) in verkeerde handen is gevallen en dat de kerk al héél lang is geïnfiltreerd? Misschien al 500 jaar zelfs, dat weten we niet zo goed. Dan zou het kunnen dat ‘de verlichting’ dat heeft ontdekt. En verlichting, is dat niet te vergelijken met de Heilige geest? Spirituele ontwaking? Doodgaan in de geest van deze wereld en ontwaken met de geest die zuiver(der) is? Is het niet dat Paulus zegt dat we vrij zijn van de wereld als onze geest zuiver is met een Christus-bewustzijn? Dat is immers de belofte? Dus, het kan zijn de de geest van sommigen verlicht is geworden en toen de leugen hebben doorzien. (De kerk is in wezen goed, lijkt mij ,daar gaat het niet om.)
   En, als Jezus zei dat sommigen nou eenmaal niet kúnnen horen omdat ze geen schapen zijn van zíjn stal? Dat verklaard ook de haat en nijd een beetje. Als, zoals Jezus aangeeft, er mensen zijn die niet naar zijn boodschap kúnnen luisteren omdat ze nu eenmaal egoïstisch zijn en luisteren naar de wet van mensen, maar niet naar de wet van God.
   Als het boek (de bijbel) sinds de vertaling in verkeerde handen is gevallen, dan ligt veel ‘insite information’ op straat. Iets waarvoor het niet bedoeld was. Dan is wellicht te verklaren waarom er aanvallen zijn op dat boek en de hoeders ervan.
   En dan verklaart ook waarom sommigen hemel en aarde bewegen om de wereld naar hun vreselijke hand te zetten? Het is niet normaal meer wat er gebeurt.

 9. Aan Theudmer,

  Je hebt gelijk ..in Zacharia 6:11-15 zien we een eindtijd profetie die onze tijd impliceert, het gaat daar om 2 personen ..Dit is geen profetie die Jezus Christus veronderstelt.. het gaat om de eindtijd hogepriester, de Franse Paus en de Franse eindtijd Monarch, dewelke wij ook [o.a.] in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 zien.. en ook daar kan het NIET Jezus Christus zijn want dat personage wordt pas in de eindtijd geboren ..het is “open en bloot” te lezen.

  Jezus Christus komt >>voorbij<>tot de hypostatische Mensengel in Openb.10, natuur-genade.. de mensenzoon in Daniël 7:13 die in afhankelijk positie in de Hemel voor de Drie-God WORDT GELEID.. Jeremia 30:21..zie ook vers 9.

  In 2Thess.2:3 betreft de [Dag des Heren] het 6e zegel dat geopend wordt door de bekende drie dagen van duisternis en op Het einde van die 3e dag begint direct de Grote Waarschuwing “van” Garabandal ..Dit geheel betreft de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in het VUUR van de Heilge Geest te zien in [o.a.] Malakias of Maleachi 3:1.. voor de Joden en tegelijkertijd voor de gehele mensheid in Jesaja of Isaias 66:14-17.

  Dus VÓÓR de grote Waarschuwing moet éérst de Maleachibode komen zoals Johannes voor de geboorte van Jezus Christus kwam…..dus de Grote Waarschuwing komt niet, of de Maleachi bode moet komen.. en als die komt is hij de laatste van dit, ons tijdperk.. zoals JOHANNES de laatste van het oude testament was.

  De grote Monarch is (als prins) de laatste van dit tijdperk..zoals een profetie aangeeft en hij is de éérste in het Nieuwe tijdperk na de Waarschuwing ..koning aan de hand van de sublieme Grote Franse Paus.. te vinden in Zacharia 6:11-15.

  Wie heeft het bovenstaande eerder durven te beweren..dan alleen middels het {gepaste} noodzakelijk inzicht? !!
  …………

 10. Van Jo

  Het bovenstaande behoeft een correctie ..ik heb een belangrijk gedeelte per ongeluk gewist. Ik zal zien hoe te herstellen.

 11. Van de onderstaande passage is dus per vergissing een gedeelte van gewist

  Jezus Christus komt >>voorbijtot de hypostatische Mensengel in Openb.10, natuur-genade.. de mensenzoon in Daniël 7:13 die in afhankelijk positie in de Hemel voor de Drie-God WORDT GELEID.. Jeremia 30:21..zie ook vers 9

  …correctie is dan…

  Jezus Christus komt >>voorbij<< in het VÓÓR-laatste oordeel dat het 6e zegel betreft en daarom komt de valse profeet VÓÓR het 6e zegel (Openb.20:4) en NA het tijdperk van Vrede van enkele tientallen jaren ..op het einde van het symbolische "1000"jarig Vrederijk komt pas de antichrist.

 12. Wat van het bovenstaande ook nog was gewist is het onderstaande.. wat toch belangrijk is vanwege de duiding.

  In 2Thess.2:4-5 ziet men dan ook NIET de antichrist maar de valse profeet.((maitreya)) ..de antichrist ziet men pas in vers 8 ..vlak VOOR het LAATSTE oordeel.. DE persoon in vers 7 is de Maleachi 3:1 bode komende in de geest van Elia ..maar is niet Elia zelf want die komt met Henoch pas ten tijde van de antichrist. De Maleachi bode zien we ook in Jesaja 46:11 in de 2e versregel waar hij in de 1e versregel [de valse profeet maitreya] tot tegenstander, tot oppositie heeft. MAITREYA is daar de ROOF-vogel uit het Oosten.

  MAITREYA de valse profeet [en zijn dood] zien we dan ook in Dan.7:11..evangelische christenen veronderstellen dat daar de antichrist wordt gedood maar dat is onjuist. Daar in Openb.19:20 de antichrist en de valse tegelijkertijd worden gedood ..betekend DAT dat je het Voorlaatste oordeel van het 6e zegel, als een koppel moet zien met het LAATSTE oordeel, maar dan wel onderscheiden in de tijd. De dood van de valse profeet wordt ook nog elders in de H.Schrift aangewezen namelijk in Jesaja 66:17 en Jes.11:4 en in 2Thess.2:7 is de valse profeet de persoon die verdwijnen moet, de persoon in vers 7 die het {kwaad} tegenhoudt is de Maleachi bode ..door de verdienste van Jezus Christus.

  Daar de Maleachi bode als de eindtijd Cyrus en kroonprins de DORRE BOOM in Ezechiël 17:22:24 is, moet hij als dorre boom eerst gereinigd en gelouterd worden en dat is dan tot getuigenis voor de gehele mensheid en in die gebeurtenis is hij dan de Maleachi 3:1 bode….het zal “openbaar” zijn..het 1e van de 10 geheimen van Medjugorje beschrijft de uitwendige gebeurtenis als zijn ziel afdaalt in de hel, naderhand door het vagevuur tot in de hemel ..totaal 9 dagen zoals bij Dante.. waardoor zijn lichamelijke gestalte {VOORAF} de glorieglans uitstraalt van de gereinigde schepping tot getuigenis voor alle volkeren van wat komen gaat ..Jesaja 52:7-12. ..Jes.66:14

  Dante noemt hem de Messo die Dio, de Veltro en de 5,10 en 5… dus 5 talenten om de 10 te bekomen..om alsdan de eerste 5 te be-zegelen, Hebreeën 4:12>>tot de hypostatische Mensengel in Openb.10, natuur-genade.. de mensenzoon in Daniël 7:13 die in afhankelijk positie in de Hemel voor de Drie-God WORDT GELEID.. Jeremia 30:21..zie ook vers 9.

 13. Via Google Chrome translate..wel niet 100%

  Theudmer zegt:

  ‘Le Roy Louis heeft gedagvaard,
  Al zijn baronnen en ridders.
  Le Roy Louis vroeg:
  ‘Wie wil mij volgen, waar ik ook ga?’

  Het meest vurige ontstond,
  Heb trouw gezworen, trouw.
  De verstandigsten hebben geraden,
  Waar de Roy hen heen wilde leiden.

  Zo sprak de hertog van Baume,
  ‘Ik zal vechten voor het koninkrijk.’
  Le Roy zei tegen hem “het is niet genoeg:
  We zullen de christenheid verdedigen. ‘

  Zo sprak Heer van Estienne:
  ‘Ik verdedig het christelijke land,
  Maar ik wil niet gaan
  Zaai de dood boven de zee. ‘

  “Ah”, zei le Roy, “ons domein,
  Strekt zich uit aan de Afrikaanse kust,
  Naar de verste woestijn.
  Dit is ons bolwerk en de prijs van bloed. ‘

  Roy Louis is weg.
  De meest trouwe volgden hem.
  Ik ben ver, ver gegaan
  Om het goddelijke leengoed te overwinnen. ‘

  – “Le Roy Louis”. Het door het “Koor van de Joyeuse Garde” gezongen lied staat op YT.

 14. Aan P. Derks…

  Wat je zegt in je reactie::

  Om dit rapport te kúnnen schrijven, is het nodig om [uit de EU te stappen].

  Posted on juli 27th, 2020

  Uit de EU stappen en dat niet alleen maar ook uit de verderfelijke verdragen van de VN en WHO en wat al niet meer ..de invloed van het Amarika van de illuminati-vrijmetselarij ..opzeggen en afschermen.

  In België in Bohan zegt de Heilige Maagd::

  Slechts een natie (en omstreken) is mij bijzonder dierbaar (en dat is waar in de eindtijd de stam Zebulon woont, Jesaja 9:3-6) ..en die natie lijdt als slachtoffer van de hoogmoedige kwaadaardigheid van de mensen en de duivels.. die natie zal bijzonder bescherd worden door mijn macht en door die der hemelse heerscharen.. hetgeen we zien in Jesaja 52:7-12 en 48:20, het Babel in Brussel-Eu ..zijnde de dochter van Babel in Zacharia 2:11->(7).. de dochter van Sion in vers 14(10) is de stam Zebulon-Nederland en omstreken.

  In 2:5(1) zien we de eindtijd Cyrus, de toekomstige Monarch.
  In de katholieke vertaling staat in 2:12(8) en 2:13(9) ..Hij die Mij tot de volken zond, [die u hebben geplunderd]..wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En in vers 8(9).. Zie, ik zwaai mijn hand tegen hen. Ze worden een buit van hun (eigen) slaven. En ge zult weten dat Jahweh der heerscharen mij ((dus eerst in de werking van de Maleachi bode, Vreugdebode en in de eindtijd Cyrus als krijger)) ..heeft gezonden.

  O.L.Vrouw van Bohan zegt in een andere toelichting::

  Een slachtoffer met haar {die natie} bestijgt een calvarie van misprijzen, maar deze calvarie is een calvarie van glorie, van triomf van de glorie.. hij is er de getrouwe leider van en de welbeminde van mijn Zoon.

  De Franse Monarch woont niet in Frankrijk en de illuminati-vrijmetselarij wil met hem doen wat ze eerder deden ..zoals de 13 eeuwse profetie zegt zal Frankrijk ten oorlog trekken tegen de kroonprins van de stam Zebulon.. Jesaja 9:4.

  In Jesaja 18:7 is Nederland als “model” een gered Egypte.
  De gegevens zijn er.. Nederland wordt omhoog gedrukt in de komende gebeurtenissen om de berg Sion te worden, waar de wet vanuit gaat.

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was {Limburg}; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.” …》》de kroonprins als de Maleachi bode

  Te googlen:: in de eerste link zie je in de video een evangelist het satan teken maken, een infiltrant van (satan) illuminati-vrijmetselarij.. veel van de evangelische voorgangers in Amerika zijn uit de illuminati-vrijmetselarij.

  https://www.google.com/search?q=profetie%C3%ABn+over+nederland&oq=profetie%C3%ABn+over+nederland+&aqs=chrome..69i57j0l3.21753j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 15. @Raphaël,
  Uw reacties zijn voor de correcte lezer 100% begrijpelijk: christelijk (= volgeling van Jezus Christus) én (daardoor) menselijk:
  eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefdevolle waarheid en dergelijke nou niet willen? Das toch een beetje ongezellig? Waarom wil iemand niet God de eer geven die Hem toekomt, al was het alleen maar uit dankbaarheid voor het leven zelf.

  Daar ik Uw reacties nauwelijks kan verbeteren, volgt hier mijn reactie: Bedankt.

 16. — Oorlog en Vrede —

  Iedereen verlangt naar vrede.
  Maar het verlangen naar vrede is ongenuanceerd.
  Eigenlijk verlangt men gewoon naar rust.

  Maar ongenuanceerde vrede leidt tot wrevel !!!
  We zagen het in de fifties en vooral in de sixties.
  Overal was vrede en de jeugd begon niet toevallig zich te vervelen omdat ze niets wezenlijks te verrichten hadden. Dat is ijzeren logica. Mijn ouders hadden in hun jeugd handen vol werk want er was geen luxe en niets doen betekende armoede. Maar hun kinderen hadden niets nuttigs meer te doen. Slechts kleinigheden die niet levensnoodzakelijk waren.
  Als je niets noodzakelijks te verrichten hebt en sedert jaren kon genieten van steeds meer speelgoed dat je de illusie verschafte van een ultra moderne science fiction toekomst dan begint er innerlijk iets te groeien dat geen andere gevolgen kan hebben dan onheilspellende!

  Eveneens niet toevallig stak in de sixties de modernisering van de Kerk de kop op. Blijkbaar gingen de meesten daar vlotjes in mee.
  Die onnadenkendheid, weeral iets dat geen andere gevolgen kan hebben dan onheilspellende!

  Ijzeren Natuurwet: onvermijdelijk leidt wereldse vrede tot innerlijke onvrede.

  Waarom men niet in staat blijkt te streven naar het ideaal van beide innerlijke en wereldse vrede samen is een vraag die men zichzelf nooit stelt.

  Gekende feiten:
  Altijd na een grote oorlog ontstaat spontaan algemene vrede. Mensen helpen elkaar met alles want niemand heeft nog iets en iedereen is uitgeput en innerlijk volledig murw, totaal vernederd en tot het allergeringste teruggedrongen.
  Iedereen gaat dan weer naar de Tridentijnse Mis want daar groeit weer hoop want de Kerk heeft diep in zich een niet aflatende Herlevingskracht.

  Maar de opvolgende generatie kent slechts de nieuwe wereldse vrede met groeiende welvaart en . . . zij verveelt zich.

  Hiermee is de cirkel rond, maar dit verslag is uiteraard veel te kort en te eenvoudig.
  Want de ware vrede is de bewuste innerlijke vrede.
  Over de zoektocht naar innerlijke vrede wordt zelden of nooit onderwezen, in ieder geval ondermaats.

  Ook onvoldoende door de Katholieke Kerk.

  Waarom? Omdat vanwege de vernieuwde algemene vrede het nieuwe gemakkelijke leventje als vanzelfsprekend leidt tot innerlijke luiheid.
  Dat is het moment waarop de steeds loerende vijand het modernisme met groot gemak en met zeer kleine voorzichtige doses kan toedienen aan het maatschappelijke lichaam . . . en aan de jeugdige zieltjes.

  Gelukkig degene die actief bidden als een nuttig werk beschouwt en altijd alert en opmerkzaam blijft letten op de vijanden : duivels, en ongelovigen die altijd een innerlijke duivel met zich voeren.
  Doet men dit niet, of niet meer, . . . dan doemt er omvermijdelijk een nieuwe oorlog aan de horizon.

 17. @eric-b-l,
  Zo had ik ‘m nog niet bekeken. Ik zal proberen om Uw les te onthouden. Reden: daar zit ’n grote kern van waarheid in.

  1. @Eric @Derks

   Een kern van waarheid …in oorlogszuchtige taal??
   Een oproep om de ‘duivelse ongelovigen te bestrijden’, want doet men dit niet, dan doemt er onvermijdelijk een nieuwe oorlog aan de horizon”.
   Zo zie je maar tot welk een vredelievende wezens jullie extreem geloof jullie gebracht heeft.

   Ik kan alleen maar hopen dat jullie stilaan de uitzondering van de uitzonderingen worden.
   Net het verspreiden van zulke gedachten maakt dat religie en geloof het vandaag hard te verduren krijgen en misschien verras ik je, maar dat vind ik net jammer.

   Want ik merk dat er wel moderne christenen (ja zelfs de huidige paus) op een eigentijdse geseculariseerde wijze vreedzaam met hun geloof omgaan en daar kracht in vinden. Niet alleen om de tegenslagen des levens aan te kunnen, maar ook om een levenshouding te vinden die harmonie brengt bij hunzelf, in relaties, in gezinnen en in de samenleving. Een goed begrepen religie leidt tot geweldloosheid en nooit tot geweld.
   De enige manier om jezelf tegen je oorlogszuchtig oer-conservatief geloof te beschermen, is je continue af te vragen, waarom je iets gelooft? Waarop is je overtuiging gebaseerd? En is dat wel een conclusie die je echt wilt? En waarom denkt een anders of niet-gelovige anders, in plaats van ze allemaal blindel en schaamteloos te beoordelen als vijanden
   En, minstens even belangrijk: jezelf en anderen immer de mogelijkheid bieden om overtuigingen en waarheden intellectueel en filosofisch ter discussie te stellen en niet onmiddellijk je eigen grote gelijk te vuur en te zwaard te verdedigen.

   De Verlichtingsfilosofen stelde zich voortdurende dergelijke vragen.
   zelfs Augustinus (354-430) pleitte al in zijn tijd voor een meer humane en vergevende aardse samenleving.
   Een mooi citaat van hem: “We verlangen geen vrede ter wille van oorlog, maar we voeren oorlog omdat we vrede willen. Wees dus vredelievend bij het oorlog voeren, opdat je hen die je verslaat het nut van de vrede leert inzien.”

   In hoeverre Eric, Derks, Theudmer en consorten,… kunnen jullie nog minstens even filosofisch stilstaan bij de woorden van bijvoorbeeld de Daila Lama:
   “Niet het geweld, maar de dialoog is het antwoord, onderstreept de Daila Lama”.” Geweld creëert uiteindelijk meer problemen dan het oplost”. De enige manier om problemen op te lossen is door elkaar niet tot iets te dwingen, maar door met elkaar te praten. Daarom zeg ik steeds dat we deze eeuw in het teken van de dialoog moeten stellen. Aldus DL.”

   Zolang u een mijne heren, een religie hanteert waar een opperwezen van boven naar aan zijn volk gebied te strijden tegen al wie zijn ideeën niet volgt en u daarvoor nog zal belonen, zolang zal uw brein duister blijven.

   Proberen jullie toch ook eens op zijn minst het goddelijke in de mens zelf te zien.
   Want als die mens in harmonie leeft, dan straalt dit goddelijke naar buiten en dan ziet hij de andere net zo graag als zichzelf. En daar is geen verdienste aan verbonden.
   Ik weet niet of Jezus echt bestaan heeft maar indien wel dan dan denk ik dat vooral dit zijn één van zijn boodschappen kon zijn.

   Tenslotte , om in harmonie met jezelf te leven, moet je jezelf kennen en dat is niet gemakkelijk. Vele religies reiken wel vreedzame rituelen en oefeningen aan. Denken we bvb. aan meditatie in het boeddhisme, maar ook in het christendom. De ene vorm van religie is niet beter dan de andere, Elke religie, die al was het maar 2 mensen vreedzamer en gelukkig(er) te laten samenleven, is ook voor mij heel waardevol.

   1. An Desat, dank voor deze rustige en duidelijke oproep aan genoemde forumleden.
    Ik hoop van harte dat ze eens serieus in gaan op de door jou benoemde discrepantie tussen hun beweringen en wensen enerzijds en de Blijde Boodschap van Christus anderzijds.

 18. Over oorlog en vrede
  Ook ene Jules VR uit zich hier voortdurend in oorlogstaal tegen Joden, vrijmetselaars, de Duivelse Weishaupt, de duivelse waarden van de verlichting enz…

  Ik heb ook eens gekeken naar uw boek. “De sluiproutes van de macht”.
  Waarin -zoals veelvuldig hier op dit forum- u oa beweert dat de wereld in handen is van een soort van samenzwerende Nieuwe Wereld Orde waar vooral de Joden en de vrijmetselaars de macht hebben.
  Daarin schildert u de Duitse Filosoof Weishaupt af als haast een goddeloos monster, waarbij ik me afvroeg waarvan komt dit toch?
  Ik citeer uit enkele blz (inleesexemplaar gevonden) uit uw boek:

  “De van Joodse origine Adam Weishaupt (grondlegger vd vrijmetselaar Illuminatie ) zijn doelstelling was: het opzetten van het meest ontwrichtende, antisociale en antireligieuze systeem dat de wereld ooit gezien had. Weishaupt wilde de welgestelden, de machthebbers en invloedrijken in palmen, teneinde het Christendom te vernietigen.
  Daar toe moesten de zeden geperverteerd worden door een universele ontucht.
  Verder was hij een satanist met de ambitie om de opperste Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Hij had een plan om de hele mensheid te kunnen leiden en om alles in vlammen te zetten.
  Weishaupts redenering was: om de mensen vrijheid en gelijkheid te geven moeten begonnen worden met de vernietiging van Godsdienst, de vernietiging van iedere maatschappelijke band of politieke organisatie en de afschaffing van het gezin en eigendom.
  Einde citaat:

  Elke leek-lezer moet op basis van die gegevens wel tot de conclusie komen dat Weishaupt niet meer een goddeloos vernielzuchtige man is.

  Hieronder echter twee andere bronnen; die de stichter vd vrijmetslaars Filosoof en Doktor in de rechten Weishaupt totaal anders omschrijven.

  National Geographic zegt:
  Weishaupt was not against religion itself, but rather the way in which it was practiced and imposed. His thinking, he wrote, offered freedom “from all religious prejudices; cultivates the social virtues; and animates them by a great, a feasible, and speedy prospect of universal happiness.” To achieve this, it was necessary to create “a state of liberty and moral equality, freed from the obstacles which subordination, rank, and riches, continually throw in our way.”

  Bron: https://www.nationalgeographic.com/history/magazine/2016/07-08/profile-adam-weishaupt-illuminati-secret-society/

  Wikipedia zegt:
  Ter verdediging schreef Weishaupt in 1787 een Kurze Rechtfertigung meiner Absichten (een korte motivering van mijn intenties). Dr. Tony Page heeft een vertaling gemaakt waarin hij schreef:

  “Weishaupts plan was om Illuminati-volgelingen op te leiden in de hoogste niveaus van menselijkheid en moraliteit (gebaseerd op zijn leringen op de suprematie van de Rede, verbonden met de geest van de Gouden Regel om anderen niet te doen wat men niet zelf zou willen doen), dus dat als Illuminati-alumni vervolgens posities van betekenis en macht zouden verwerven (zoals op het gebied van onderwijs en politiek), ze een welwillende en opbeurende invloed zouden kunnen uitoefenen op de samenleving als geheel. Zijn project was utopisch en naïef optimistisch, en hijzelf zeker niet. zonder gebreken in karakter – maar noch hij, noch zijn plan was op zichzelf slecht of gewelddadig.
  Het is een van de betreurenswaardige en tragische ironieën van de geschiedenis dat een man die deugd, filantropie, sociale rechtvaardigheid en moraliteit probeerde in te prenten, een van de grote haatfiguren geworden is in het ‘samenzwering’-denken van de 21e eeuw. “[26]

  Bron https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

  Ik bots hier als objectieve lezer in uw boek toch op historische feiten die elkaar radicaal tegenspreken.
  Heeft u daar een verklaring voor Jules?
  Wie of wat moet ik nu best geloven?

  Mag ik voor mezelf concluderen dat ik uw bron toch in twijfel trek temeer als ik zie dat uw ‘objectief’ onderzoek over Weishaupt komt van ene: Willam Carr en zijn boek: “Satan, Prince de ce monde”, ( alsook deels op de occulte priester Barrual)

  Wat vinden we over die man:
  Willam G. Carr (1895-1959 was een officier en complot theoreticus ‘He was described as “the most influential source in creating the American Illuminati demonology”, maar Carr werd ook beschuldigd van antisemitisme (Jodenhaat)
  https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr

  Ik laat de lezer zelf beslissen, welk soort mens er achter Weishaup en zijn ideeën zat maar de mijne staat vast.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht