Paus Franciscus krijgt de ezelsstamp

Vandaag is de Hagia Sophia basiliek in Constantinopel( Istanbul)opnieuw een moskee geworden. In aanwezigheid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zo’n vijfhonderd genodigden werd er het vrijdaggebed in gezongen. Buiten stonden nog enkele duizenden opgezweepte moslims te juichen. Alle christelijke symbolen werden afgedekt…

De omvorming van de basiliek tot moskee werd een feit na de beslissing van de Turkse Raad van State, die het besluit van Erdogan volledig gewettigd vond, ondanks protesten van vele christenen overal ter wereld , en vooral dan van de orthodoxie, de oostelijke long van het Christendom. Zelfs vanwege moslims in Turkije klonk er protest.

Deze schandalige beslissing is wellicht de vrucht van de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims, zoals die in de voor een katholiek onaanvaardbare verklaring van Abu Dhabi geformuleerd werd en  waarin Bergoglio ondermeer verklaart dat” alle godsdiensten door God gewild zijn”…

In elk geval  krijgt hij hier het deksel op de neus. President Erdogan heeft hem namelijk vorige dinsdag 21 juli een uitnodiging verzonden om deel te nemen aan het eerste moslimgebed , dat sinds 1934 in de Aya Sophia plaats zou vinden. Bij monde van zijn woordvoerder, nodigde hij ” iedereen uit, met inbegrip van paus Franciscus, om  deel te nemen aan het islamitisch gebed in de Hagia Sophia basiliek van Istanbul, voorzien op 24 juli eerstkomend. ” Een regelrechte provocatie, omdat het een openlijke reactie is op het verdriet uitgedrukt door de Paus zelf tijdens het Angelusgebed tien dagen eerder, vanuit het raam van het Apostolisch paleis in het Vaticaan.

Hij zei toen dat hij ” bedroefd ” was door het besluit van Ankara om aan de Hagia Sophia de status van moskee terug te geven.  Mijn gedachten gaan uit naar Istanbul. Ik denk aan de Hagia Sophia en ik ben erg gekwetst “ , zo zei hij nog.

Wel, hij heeft het antwoord gekregen. Het is het antwoord van een moslim, die zich machtig voelt en aldus optreedt tegenover iemand, die hij als een zwakkeling beschouwt.  Dit is in de geschiedenis nooit anders geweest. Tegenover de zwakkeren kent de islam geen genade en gebruikt hij alle listen om te overwinnen. Komt hij echter te staan tegenover Christenen, die zelfbewust optreden en in het offensief gaan, al zijn ze sterk in de minderheid, dan verliest hij de strijd en trekt hij zich terug, zoals in Poitiers, Lepanto of Wenen…zonder de kracht van het gebed te vergeten, dat bij elke christelijke overwinning een grote rol heeft gespeeld.

De Hagia Sophia, of Basiliek van de Goddelijke Wijsheid, was van het jaar 537, tot 1453, de val van Constantinopel, de grootste basiliek van de Christenheid. Op oude gravures, zonder de toegevoegde minaretten, kan men zien hoe majestueus deze kerk was. Na het beleg en de inname van Constantinopel door de Ottomanen( nu Turken genoemd), na drie dagen van een van de meest bloedige slachtingen van de geschiedenis ( volgens de kroniekschrijvers kleurde het water van de  Bosphorus rood door het vele bloed dat vergoten werd en vele christelijke inwoners van de stad zijn als martelaars voor hun geloof gestorven…!), werd de basiliek onmiddellijk omgevormd tot moskee.

In 1934, werd de Agia Sophia door president Kemal Atatürk, die Turkije grondig wou moderniseren, aan de mensheid geschonken en omgevormd tot museum . Dit is dus nu teniet gedaan. Het toont de ware aard van de ” godsdienst van de vrede”.

Net als Benedictus XVI acht jaar eerder, had paus Franciscus in november 2014 de Hagia Sophia bezocht. Na de vloer van de Blauwe moskee, gebouwd als symbool  recht tegenover de voormalige kerk, te hebben gekust, was Bergoglio naar de vroegere christelijke basiliek getrokken. Tijdens zijn hele bezoek weerklonk de oproep tot gebed door de muezzin van de vlakbij gelegen moskee, zeker reeds bedoeld als  provocatie en als niet mis te verstane waarschuwing. Ook voor ons!

Niet voor niets is heel de orthodoxe wereld en zeker ook Griekenland, in zekere zin de erfgenaam van Byzantium, verontwaardigd over deze onaanvaardbare en hernieuwde kaping van hun christelijke identiteit, die ook de onze is.

Terwijl bij ons de kathedralen worden in brand gestoken, de kruisen op de bergtoppen worden afgezaagd en de moskeeën als paddestoelen uit de grond rijzen, worden vandaag in islamitische landen nog steeds aloude historische kerken ontheiligd en tot moskeeën omgevormd . Soms wordt zelfs de grond tot onder de funderingen weggehaald, om toch maar elk spoor van bezoedelend Christendom te vernietigen…in het Midden-Oosten worden de christelijke gemeenschappen, die er al waren lang voordat er enig spoor van islam was, op gewelddadige manier verdreven, in Irak, Koerdistan en niet zover, Turkije, een land dat notabene kandidaat-lid van de Europese gemeenschap is! Een schande, die ons blijkbaar niet raakt.

Waar blijft de stem van de Katholieke Kerk? En wij, wat doen wij?

 

Auteur:Veroon ter Zee

23 commentaren op “Paus Franciscus krijgt de ezelsstamp

 1. 500 genodigden en enkele duizenden die van heinde en verre zijn gekomen, tegenover 15 miljoen inwoners van Istanbul van wie het grootste deel het niets kan schelen en een deel er tegen is dat Mahomet’s gebraak er gaat weerklinken.
  Nog een tijd en we zullen verast zijn wie er het hardst om roept om de Hagia Sofia weer als basiliek in te wijden.

  1. Wat een woordgebruik: “MOHAMMED’S gebraak”
   In deze uitspraak lezen we het gebrek aan opvoeding van de correspondent.

 2. ‘En wij, wat doen wij?’
  Wij, althans ik, doen daar helemaal niets aan. Dit is de zoveelste afleiding van de technocraten. Ze gebruiken godsdiensten als pionnen op het speelveld. Zou ik me daarover druk moeten maken? Niet dus. Dat zouden ze wel willen. Je kunt je tijd namelijk maar één maal besteden. Dus hoofdzaken gaan voor bijzaken. Als de wereld in brand staat (ook al begrijpt bijna geen hond de ware toedracht) is er even geen tijd om op politieke spelletjes in te gaan.
  Iemand die van goede wil is zou liever zoveel als mogelijk die technische troep wegdoen. Dat zet meer zoden aan de dijk dan geschrijf. Dus weg tv mobieltje nu het nog kan. Desnoods zeg je je stroomleverancier op. Want die stroom, beste lezer, is de energie die goed, maar ook verkeerd gebruikt kan worden.

 3. Dat was te denken, de Islam blijft een gevaar voor de vrede, en dat de paus een stamp tegen zijn broek heeft gehad, wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

 4. Terwijl West-Europese apostaten de God van hun voorvaderen verloochenen en de laarzen likken van Zijn vijanden, houden die vijanden zich elders bezig met het omvormen van een historische christelijke tempel tot islamitisch rovershol. De Hagia Sophia-kerk werd oorspronkelijk gebouwd als een katholieke kerk, want Keizer Justinianus leefde voor het oosters schisma en erkende dus de opvolger van Petrus in Rome als hoofd van de algemene christelijke Kerk op aarde. Ooit was een afstammeling van Boudewijn Ijzerarm gezeten op de troon van Byzantion, namelijk Boudewijn IX van Vlaanderen, VI van Henegouwen en den Eerste van Constantinopel.

  De intentie van de internationale cryptocratie is het uitwissen van de christelijke religie op de aardbodem, en de “Dönme” van Turkije, die achter de smerige zet betreffende de Hagia Sophia-kerk zitten, zijn een tak van die cryptocratie. De “Dönme” zijn sektariërs van de kabbalistische pseudo-messias Shabbatai Tzevi, wiens reïncarnatie de latere Jacob Frank beweerde te zijn. Bij de frankistische volgelingen van Shabbatai Tzevi origineerde de sekte der Beierse “illuministen” van de Joodse Adam Weishaupt, de sekte die momenteel West-Europa in haar greep heeft. De “zwarte missen” die de volgelingen van Weishaupt doen zijn een shabbatai-tzevistische praktijk.

  De islam is een verwoestende golem van de Joodse kabbalisten, en hun oorlog is tegen de katholieke Kerk. “L’islam, c’est le balai d’Israël” (“De islam, dat is de bezem van Israël”) heeft de rabbijn David Touitou gezegd, die de vloed van islamieten in Europa goed nieuws achtte. Joodse rabbijnen vereenzelvigen Europa met het Christendom, en noemen het “Edom”; zij zeggen dat “Edom” verwoest moet worden vooraleer hun ‘messias’ (Antichrist) openlijk kan heersen. Wat velen niet beseffen is dat talmoedische Joden amper onderscheid maken tussen religie, etniciteit en ras; de meest apostatische, anti-christelijke ongedoopte Europeanen worden door hen als “christenen” beschouwd door het feit dat zij Europeanen zijn. Zij weten dat Rome de hoofdzetel van het Christendom is, en zij weten dat de Europeanen afstammen van de volkeren die eertijds de ruggengraat van de Christenheid waren. Amerikanen zijn afstammelingen van Europeanen en hen willen zij dus ook de vernietiging in jagen, en wij zien het nu gebeuren hoe de Joden Amerika, na het gebruikt te hebben gedurende de twintigste eeuw om hun geldimperium in stand te houden en om de zionistische staat in het Heilig Land op te bouwen, heden laten vallen in chaos en de geopolitieke macht oostwaarts trachten te verschuiven, naar Rusland en China. Donald Trump lijkt geselecteerd te zijn geweest om als “koning van Edom” te presideren over de ondergang van het Amerikaans imperium.

  Volgens de profetieën wordt West-Europa wederom een katholiek Frankisch Rijk en zal Rusland bekeerd worden tot de katholieke religie. Leden van de katholieke Kerk kunnen aan het geestelijk herstel van Vlaanderen werken door de vrijgeesterij van zich af te werpen, het oud godsdienstig militantisme van onze katholieke voorvaderen in zich op te nemen, volgens de morele wet te leven, en door een gebedsleven en een sacramenteel leven te cultiveren. De heilige rozenkrans werd ons gegeven als geestelijk wapen; hoe meer katholieken dat wapen hanteren, hoe meer het kwaad zal afzwakken.

   1. Aanvulling op de vorige post:
    De beelden wel naar kunnen zijn.
    Alleen beluisteren is wellicht voldoende.

  1. Die keizer Boudewijn I (graaf van Vlaanderen), de kruisvaarders en de wraakbeluste Venetianen. Zijn zij het niet die aan de uiteindelijke val van Constantinopel in 1453 debet zijn? Door hun barbaars optreden tijdens de vierde kruistocht, ruim twee eeuwen eerder, hadden zij de stad in weerwil van het pauselijk verbod deskundig gesloopt, volkomen leeggeroofd en daarmee Byzantium zelfs tweehonderd jaar later feitelijk weerloos gemaakt tegen het Ottomaanse beleg. Als kers op de taart zetten ze een prostituee op de troon van de patriarch; dat kon er na de talloze verkrachtingen ook nog wel bij.
   Des te schrijnender is het dat het Westen, de Kerk van Rome incluis, het zowel in 1453 als in 2020 heeft laten afweten.

   https://www.youtube.com/watch?v=HGvMXgIr6js&list=RDHGvMXgIr6js&start_radio=1&t=6

 5. Als ik dit weer allemaal lees, vraag ik me af: zit ik hier nu nog op een Katholiek forum?
  Als er dan nog iets rest van mijn schoolse plechtige-communie-zieltje dan was het de inspiratie van de goede, menslievende Jezus, ..We zongen: vrede op aarde aan alle mensen…
  Wie kon er iets op tegen hebben, toen niet en nu eigenlijk nog niet: mensen dichter bij elkaar brengen, elkaar helpen, de werken van barmhartigheid. enz..
  maar wat ik hier al allemaal ben tegenkom?

  Ook nu weer een woordendiarree vol haat, vijandschap, misprijzen, verachting naar anders- of niet-gelovigen.
  Al wat fout loopt in de wereld, het kwade, het doorslechte; de achteruitgang van het christelijk geloof… Het is allemaal de schuld van de ongelovigen, anders-gelovigen de vrijmetselaars, de communisten, zionisten, zelfs de Paus werkt hier aan mee via zijn vriend Satan.
  Verder een hoop banvloeken naar al wie het dogmatische autoritaire geloof niet aanhangt en preken vol waarschuwingen dat wie niet in de pas loopt een Helse verschrikking staat te wachten.
  Een letterlijke oproep tot een Christelijke Jihad ontbreekt nog net.

  Ik kan begrijpen dat de kerken verder zullen leeglopen, want welk redelijk, goeddunkend mens wenst hier deel van uit te maken? Laat staan dat je dit in terug in de schoolboeken wilt implementeren.
  Huiverachtig.

  wie Heer, Heer roept zal het Rijk van god binnengaan. Weet u, de herhalingen steeds maar weer over vrijmetselaars, communisten en zionisten klinken zeer hol, zonder enige inhoud zijn ze. de terminologie die u hanteert is niet alleen vals en ouderwets (!), ze heeft ook geen enkel voor wie anders gelooft of niet in een God gelooft. dat is volgens mij uw ware ziekte

  1. correctie:
   de laatste alinea komt uit een eerdere reactie van Staf de Laet… en was hier niet de bedoeling, ,…
   Sorry Staf, maar ik kan je boodschap volkomen begrijpen.

 6. Volkomen met je eens, Ann, dit forum wordt bemand door gefrusteerde ‘katholieken’ die door en door fundamentalische opvattingen huldigen. Erg gevaarlijk al je het me vraagt. Je kan ze haast een sekte noemen. Zij hebben kritiek op alles en iedereen maar van zelfkritiek hebben ze nog nooit gehoord.

 7. An en Firmin. U beschuldigt schrijver en reageerders van vanalles en nog wat maar u geeft geen voorbeelden noch tegenargumenten. Bij zulke zware beschuldigingen hoort gefundeerde tegenargumentatie en gegronde kennis van zaken, anders roept u maar wat.

 8. Firmin. Om ons dan maar gefrustreerd te noemen is onbeleefd en slaat nergens op. Wij zijn wel katholiek. Wat wil zeggen dat onze inderdaad gefundeerde mening altijd zal botsen met deze wereld die een oppervlakkige, pluriforme “vrije vriendjes van elkaar” samenleving nastreeft. Een samenleving zonder Christus’ kruis dat, zo blijkt, een aanstoot blijft.

 9. Bart
  Ik snap je niet, ik moet toch geen voorbeelden geven?
  Die zijn toch letterlijk te lezen in de tekst van de retorische Theudmer, en waar mijn reactie vooral op gericht was.
  ik knip en plak effe zinsdelen uit zijn reactie:
  • Apostaten die God verloochenen en de laarzen likken van Zijn vijanden,
  • Het Islamitisch rovershol.
  • Internationale cryptocratie die de christelijke religie uitwissen
  • De smerige sektariërs van de kabbalistische pseudo-messias
  • De Joodse de sekte die momenteel West-Europa in haar greep heeft.
  • De “zwarte missen” zijn een shabbatai-tzevistische praktijk.
  • De apostatische, anti-christelijke ongedoopte Europeanen
  • De islam is een verwoestende golem in hun oorlog is tegen de katholieke Kerk.
  • “Edom” moet verwoest worden vooraleer hun ‘messias’ (Antichrist) openlijk kan heersen.
  • Joden die de Amerikanen de vernietiging in jagen, om hun geldimperium in stand te houden
  • Joden die de geopolitieke macht oostwaarts trachten te verschuiven, naar Rusland en China.

  Meestal volgt dan in de slotalinea nog eens een hersenspoelende ‘waarschuwing’ of profetie, gevolgd door nog een ferme duivelse verwensing (ezelsstamp) aan al die de “vrijgeesterij” (maar vaak ook de VC2) niet van zich afwerpt. Lees het nog eens na aub.

  Ik weet niet welke voorbeelden ik nog moet geven maar ik kan, beste Bart, deze (los van zoveel andere) Theudmeriaanse ‘ als behalve wereldverbeterende boodschap, dit alles toch moeilijk klasseren als niet-vijandig, of niet-haatdragend naar anders- of niet-gelovigen?

  Voor sommigen zal die ‘Katholieke’ wijsheid hier zeer nuttig geweest zijn, voor mij is het niet duidelijk waartoe die inhoud iemand moet aanzetten? Maar dat ligt aan mij.
  Meer wou ik er niet over kwijt en meer moet u er ook niet achter zoeken, misschien is het zelfs geen tegenreactie waard.

  1. An,

   Wat ik fijn zou vinden als je niet enkel de voorbeelden die Theudmer geeft aanhaalt en deze dan van waardeoordelen voorziet, maar zeker ook als je op één van de gegeven argument in zou willen gaan. Eéntje maar. Ik zou zeggen: geef dan tegenargumenten waarom je het met een stelling van Theudmer niet eens bent. Dan wordt er naar mijn idee gecommuniceerd. Nu lijkt de discussie op een wedstrijdje tafeltennis waar wat geping-pongd wordt.

   1. Raphaël,
    Mijn reactie ging hier louter over de herhaaldelijk wederkerige, in mijn aanvoelen, vijandige stijl, en (nog)niet zozeer over de inhoud.
    Niet alleen in die enkele reactie maar talloze Theudmeriaanse voorbeelden genoeg hier op dit forum. Je weet best wat ik bedoel.
    Ik heb het deze keer hier dus niet over de inhoud. Ik schrijf zelfs letterlijk; het is me niet duidelijk waartoe de inhoud moet leiden? Maar dit ligt aan mijn onwetendheid.
    Mogelijk heb ik geen kennis over iets, die hij wel heeft (de machinaties van “duistere” krachten?)
    Dus kan ik niet meteen tegenargumenteren, laat staan hier ergens een waardeoordeel geven.

    Ik moet eerst aan Theudmer vragen; waar hij het nu concreet in die reactie over heeft? Kortom: welke stelling, waarheid, feit of openbaring en of hij daar bewijzen van heeft?
    En dan wil ik best argumenteren wat ik daar van vind.

    1. Vragen is altijd goed. We zijn nooit te oud om te leren.
     En inderdaad, argumenteren. Zónder emoties liefst. Die leiden maar af.

 10. An. Er zijn in deze wereld duistere machten werkzaam die Theudmer slechts benoemd. Hij kan er misschien ergens naast zitten, maar het benoemen van deze duistere machten is nog geen haat op zichzelf. Er zijn mensen die graag mooie vrome hartverwarmende woorden schrijven maar daar hebben we Theudmer hier niet voor. Hij geeft ons zijn kennis over bepaalde machinaties van het kwaad in deze wereld en dat kunnen we voor kennisgeving aannemen. Ik geloof, ook vanuit eigen onderzoek, dat hij er veel van weet.
  Mooie vrome stichtende woorden kunnen we in elke homilie tijdens missen horen. Of op Radio Maria bijvoorbeeld. Op dit forum mag er al eens iets gezegd worden, gelukkig maar.

 11. An Desat geef ik volkomen gelijk. Ik vind zelfs dat ze zich nog beleefd en vriendelijk uitdrukt, in haar reactie op een mening die flirt met de grenzen van de wet op racisme en xenofobie. De tenoren van dit Forum zijn blijven steken in een kerkbeeld dat onderstaand citaat treffend illustreert.
  Slotzin van de pauselijke bul ‘Ineffabilis Deus’ die Pius IX, zonder voorafgaand concilie, uitvaardigde op 8 december 1854, betreffende de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
  Alzo, wanneer er mochten wezen, die, hetgeen God verhoede, het onderstonden anders dan door ons bepaald is in het hart te menen, dezen mogen weten, en zijn zij het in het vervolg indachtig, dat zij door eigen oordeel veroordeeld ten opzichte van het geloof schipbreuk geleden hebben en van de eenheid van de Kerk zijn afgevallen; en bovendien, dat zij ipso facto zich de straffen bij het recht bepaald op de hals halen, bijaldien zij hetgeen zij in het hart menen, met woord of schrift of op enige andere uiterlijke wijze, zich vermeten kenbaar te maken.

 12. Jezus bracht een bevrijdende- en geen verstikkende boodschap. Bij hem ging het niet om regeltjes wel om de concete mens , om alle mensen. Hij liet de mensen vrij en sloot niemand uit. Wij katholieken moeten niet de rekening maken van de ander. Het voortdurend gehakketak op vrijzinnigen op deze site hangt mij de keel uit. Beter een goede vrijzinnige dan een slechte katholiek. Wee die denken de wijsheid in pacht te hebben en de regeltjes voorschrijven voor anderen.

 13. Pater Damiaan ontdekte tijdens zijn missie waar het eigenlijk echt om draait in zijn geloof. Niet om regels en voorschriften en zieltjes winnen, maar om er te zijn voor en vooral met de mensen, om naar hen te luisteren, in dialoog te gaan, hen nabij te zijn en solidair te zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht