Dank U, Poolse vrienden

De herverkiezing van Andrzej Duda als president van de Poolse republiek is een prachtige overwinning van het katholieke Polen en van het kamp van het Goede, waartegen nochtans alle totalitaire politieke machten en vrijwel alle media zich massaal en fanatiek verenigd hadden, in het bijzonder de eurocratie.

Hebt u de nieuwsberichten van de VRT nieuwsdienst beluisterd? De Vlaamse staatszender had aan Marc Peirs, hun speciale en natuurlijk zeer progressieve verslaggever gevraagd om het verkiezingsnieuws vanuit Polen te duiden…, in welke richting die duiding gebracht werd, is u zeker al duidelijk. Deze man ging speciaal naar een folkfestival in een uithoek van Polen, waar veel minder opkomst was dan anders, wegens de coronacrisis( met veel, veel minder doden trouwens dan in België, dankzij het kordate en efficiënte beleid van de Poolse regering), maar waar door de organisatoren opgeroepen werd om toch zeker te gaan stemmen, om zo de herverkiezing van President Duda te dwarsbomen…Toen de zege van Duda  zich aftekende, werd dit op alle mogelijke manieren gerelativeerd en tot op het laatste moment bleef de VRT correspondent maar over  een mogelijke overwinning van de links-liberale Trzaskowski  doordrammen. Tot slot wist men bij de VRT niets beter dan om uit ergernis nog af te sluiten met de mening van een van hun Poolse “vrienden”, die orakelde dat het wellicht de laatste vrije verkiezingen in Polen geweest waren…een staaltje van stalinistische berichtgeving…

Dezelfde eenzijdige nieuwsmanipulatie bij de Franse, Duitse, Engelse nieuwszenders. Alle neuzen in één en dezelfde richting!

De inzet van deze verkiezingen was dan ook enorm: het ging erom te weten of Polen trouw zou blijven aan zijn traditionele waarden, met de familie als kern, of  integendeel gewoon een Europees land zou worden met een politiek correcte dictatuur, zoals België bv. Omdat deze inzet zo fundamenteel was, kwam er een offensief op gang om de openbare mening in Polen te beïnvloeden. Alle machten verenigden zich tegen de President in functie, met inbegrip van de internationale lobbies, waaronder natuurlijk de Open society antennes van de corrupte linkse miljardair Soros. Deze machten voeren een en dezelfde oorlog tegen de natuurlijke familie en tegen al wat katholiek is. Zij promoten volop abortus( zoals nu weer het offensief in ons land, waartegen de geneutraliseerde en ontmande Belgische Kerk een misselijk  stilzwijgen bewaart) en de genderideologie. Hun doel is duidelijk: het land, als Lego-blokje van de EG, in de pas laten  lopen van Duitsland en Frankrijk en volledig onderwerpen  aan het ongecontroleerde proces van de mondialisering , met het verlies van alle nationale en geestelijke wortels tot gevolg.

Dit offensief is dus mislukt, dank  zij de ruggegraat van de Poolse bevolking, die door de slagen van de geschiedenis taai en onbuigzaam geworden is. 

Waarom de haat tegen Duda?

Voor President Duda is het gezin de hoeksteen van de maatschappij . Daarom bemoedigt en ondersteunt hij de gezinspolitiek van de Poolse regering, die innoveert op vele gebieden. Zo werden een hele resem maatregelen goedgekeurd om de gezinnen financieel te ondersteunen. Die maatregelen zijn een succes en hebben er o.a toe bijgedragen dat de kinderarmoede in Polen zo goed als verdwenen is. Er werd een  Charta van het gezin opgesteld, waarin onderstreept wordt dat de steun aan het gezin, aan het huwelijk en aan  het moederschap, gegarandeerd wordt door de grondwet. In onze media wordt daar met geen woord over gerept.

De steun aan de gezinnen is echter niet alleen financieel. Duda heeft verklaard alles te willen doen om de familie als unieke band tussen een man en een vrouw te verdedigen, een definitie die trouwens in de Poolse grondwet gebeiteld staat. Hij sluit daarbij ook de mogelijkheid uit om elke andere vorm van huwelijk te erkennen(bv homoseksuele verbintenissen). Deze visie staat haaks op de visie van de links-liberale kandidaat Trzaskowski, die de genderideologie in de scholen wou laten invoeren en een beschermer is van de homoseksuele LGBT+ organisaties. De gebuisde kandidaat heeft trouwens een jaar geleden nog een LGBT charta ondertekend.

Het spreekt vanzelf dat deze houding van de Poolse president de woede en de smerigste aanvallen van de LGBT bewegingen heeft uitgelokt. Deze werden nog aangewakkerd , nadat hij verklaard had dat ” de Poolse grondwet een bepaling ” expressis verbis ” zou moeten bevatten, volgens dewelke de adoptie van een kind door een persoon met een homoseksuele relatie verboden is “. Duda heeft daarvoor reeds het ontwerp van presidentieel amendement van de grondwet ondertekend en dit zal aan het parlement voorgelegd worden.

Hij heeft ook nog een amendement ingediend om de ouders inzage te verlenen in de leerstof van bepaalde vakken, zodat de kinderen niet verplicht worden om bv lessen te volgen waarin zij de genderideologie opgedrongen krijgen! In Vlaanderen worden de kinderen vanaf de kleuterklas reeds met de christen-vijandige genderideologie besmet en hebben ouders geen enkel verweer.

 Een duivelse strategie

Het is duidelijk dat vanuit bepaalde hoek enorme druk werd uitgeofend om deze verkiezingen te manipuleren. Zoals meestal in dergelijke gevallen, zal geld hier ook wel een rol gespeeld hebben. Als men de dekmantels kent, waarmee de reeds vernoemde Soros geld kan versluizen, is dit zeker niet verwonderlijk…Plots dook bv. uit het niets een ” outsider” als kandidaat naar voren, een zekere Szymon Holownia. Zogezegd partijloos, journalist, schrijver en TV-presentator. Hij deed zich voor als gelovige katholiek, maar wel met heel originele ideeën. Zo was hij voorstander van een lekenstaat Polen, met een duidelijk onderscheid tussen Kerk en Staat en de eis om de kruisen in de openbare ruimtes te verwijderen…Hij vroeg ook om de kapel van het presidentiële paleis te sluiten en de functie van presidentieel almoezenier  te schrappen. Met zijn visie van ” democratisch” en ” open” katholicisme, werd hij bewierookt in bepaalde Poolse media en kreeg hij talrijke sponsors. Hij wist een deel van het katholieke electoraat te bekoren en eindigde op de derde plaats in de eerste ronde van de verkiezingen. Zijn werkelijke doel was echter de katholieken en het rechtse blok te verdelen, teneinde de herverkiezing van Duda in de tweede ronde te verijdelen. Hij slaagde daar redelijk goed in. Na de eerste ronde  liet Holownia zijn masker vallen en riep hij op voor Trzaskowski te stemmen…De list heeft echter niet gewerkt…, Duda werd herverkozen!

Poolse media in buitenlandse handen

Na de val van het communistische regime in 1989 kwam een algemeen privatiseringsproces in Polen tot stand. Fabrieken, banken, diensten, immobiliën, kwamen in handen van de vroegere communistische nomenclatura, maar vooral  in buitenlandse handen. Ook de media werden geprivatiseerd en werden massaal opgekocht door buitenlandse persgroepen, vrijwel allemaal Duits( twee derden). Zo is er de groep Bauer uit Hamburg, de Duits-Zwitserse reus Ringier Axel Springer, de Verlagsgruppe Passau, die de hele regionale pers in handen heeft. Het zijn dus vooral Duitsers die de media in Polen beheersen, zowel kranten , lokale bladen als electronische media. Het is van daaruit dat de agressieve aanvallen tegen president Duda vertrokken zijn. Niet verwonderlijk , wanneer men ziet hoe totalitair politiek correct de media in Duitsland zijn…  ” die Lügenpresse” zo wordt zij door vele Duitsers genoemd, omdat zij alles verzwijgt of verdraait wat niet in haar linkse kraam past…

Kan men over echte democratie spreken, wanneer de ” vijfde macht” in buitenlandse handen is? Dit is een pertinente  vraag, zeker als  het duidelijk is dat de economische, politieke en ideologische Duitse belangen dikwijls niet overeenkomen met de nationale Poolse belangen. President Duda moet hier dringend iets aan doen.

Wij mogen de Polen dankbaar zijn, dat zij niet gezwicht zijn voor voor de enorme rechtstreekse en onrechtstreekse druk, de regelrechte chantage, waarmee zij geconfronteerd werden. De Poolse Kerk heeft ongetwijfeld haar steentje bijgedragen tot de overwinning van President Duda. De Kerk heeft in Polen nog in grote mate haar geloof en haar fierheid bewaard en zij is ook niet bang om haar stem te laten horen, zoals onlangs nog de aartsbisschop van Krakau. Wat een verschil met de kruiperige Belgische en Vlaamse Kerk, die aan auto-censuur ten onder gaat en  een woestijn van het geloof geworden is, waarin elke  schreeuwende stem ontbreekt of, als zij er af en toe blijkt te zijn, onverbiddelijk de kop wordt ingedrukt.

Beste Poolse vrienden, mochten wij wat meer van uw fierheid en uw trouw hebben!

Auteur:Veroon ter Zee

64 commentaren op “Dank U, Poolse vrienden

 1. We moeten blijven bidden dat het ook in toekomst goed mag blijven gaan in Polen. Bijna 50% heeft zich in de luren laten leggen. Ongelofelijk dat zoveel mensen zich laten oplichten door valse media en politici.

  1. Inderdaad blijven bidden. De oudjes maakt het niet uit door wie ze geregeert worden of het nu communisten zijn of katholieken.. Als er maar iemand zegt wat ze moeten doen…. De haat voor de LGBT medemens zit er zo diep in… En zoals je op dit “zoals sommigen op dit forum zeggen voortreffelijke forum” zelfs geweldsverheerlijking kan terugvinden. Getuigd weinig van Katholiek zijn. Een kerk waar sowieso niet naar de leden wordt geluisterd…Maar de upperfew die bepalen wat goed voor je is….

   1. @ Juuls: je schrijft in al je pretentieuze onwetendheid; “Een kerk waar sowieso niet naar de leden wordt geluisterd…”

    De kerk heeft maar één taak in de wereld. De verkondiging van het evangelie van Christus.
    Diezelfde Christus die zei: “er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal willen horen”…

    Het linkse gebrabbel dat de Kerk ‘naar zijn leden moet luisteren’ is modernistische bullshit. Toen Petrus zei tegen Jezus dat “dat nooit mocht gebeuren” (het lijden en sterven van Christus), antwoordde Christus ferm met: “achteruit Satan, want gij laat U leiden door mensenwil, niet door wat God wil”. Had hij toen ook naar zijn ‘leden” moeten luisteren?

    Wat zoek je verder op dit forum in godsnaam? Misschien toch maar het forum van Kerknet gaan bevuilen? Daar ga je heel wat meer soortgenoten vinden. Hier zijn we je afgezaagde anti-Katholiek modernistische praatjes meer dan beu.

    1. Kurt,

     Als Juuls hier verdwijnt, dan zal er misschien weer een nieuwe in zijn plaats opduiken die hier op het tapijt komt kakken.

     Dit forum wordt overspoeld door anti-katholieken.

     1. Een mooie wijze van uitdrukken, moet ik zeggen, Theudmer. Zo behandelt men blijkbaar in kringen die zich katholiek noemen de medemensen.
      Ik zou ook kunnen verwijzen naar het spreekwoord: ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen’.

      1. “In het nauw” zegt u. Wensdenken maakt blind, Staf De Laet. Een beweging maken met uw hand omdat er muggen rond uw hoofd zoemen heeft niets te maken met in het nauw gedreven zijn.

       1. nu worden medemensen voor Theudmer al muggen die rond het hoofd zoemen. Het wordt steeds mooier.

    2. Kurt: ‘Juuls: je schrijft in al je pretentieuze onwetendheid…’ Dat noem ik nu eens echt een christelijke, liefdevolle benadering van de medemens. zo deed jezus het immers ook, medemensen, naasten, met scheldwoorden overladen, hen vanuit een superioriteitsgevoelen de grond in boren.
     Kurt, u hebt de christelijke boodschap duidelijk helemaal begrepen. Deze manier van handelen is typisch voor een aantal mensen in dit forum. Waarom de satan verder zoeken? Hij uit zich op dit forum lijfelijk in reecties zoals de uwe.

     1. Ach toch…

      Iemand met de waarheid confronteren is ‘niet christelijk’…

      Iemand de verpersoonlijking van Satan noemen zoals U doet wél??

      Tjonge. Die opleiding Theologie aan de KUL heeft je duidelijk goed gedaan. Die Unief waar een docent die abortus moord noemt de deur wordt gewezen…

      Doe me een lol en lees de 4 evangelies. U zal zien dat Christus alles behalve ‘vriendelijk en lief’ was voor iedereen. Of was de tempelreiniging een ‘akkefietje’? Waren zijn allesbehalve lieflijke woordjes aan het adres van de Farizeeën drukfouten? Waren zijn veroordeling van de zonde en de verstokte zondaar ‘misverstanden’?

      Voor Christus niets dan de waarheid. Alles wat daarvan afweek werd door hem genadeloos de kop ingedrukt.

      Als iemand (Juuls) abortus afdoet als een fait divers (‘hoe kan men doden wat niet leeft’), moet ik hem dan gaan steunen in zijn ‘pretentieuze onwetendheid’?

      De échte Satan lacht in zijn vuistje als hij ziet hoe zogenaamde Katholieken hier omgaan met de waarde van een ongeboren kind…

      1. Of was de tempelreiniging een ‘akkefietje’? Waren zijn allesbehalve lieflijke woordjes aan het adres van de Farizeeën drukfouten? Waren zijn veroordeling van de zonde en de verstokte zondaar ‘misverstanden’?
       Johannes 3:17: “17 Want God zond den Zoon niet in de wereld om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou gered worden.”.
       Aangezien de zoon de waarheid van Hem sprak, moeten deze woorden ook waar zijn.
       Ja, hij was soms boos of verdrietig misschien, maar dat staat er vaak niet zo direct bij, de hoofdboodschap was die van de liefde.
       Heb je naaste lief en God boven alles.
       Dus zo naar is het allemaal niet. Meen ik.
       Wat Jezus deed en wat hem overkwam zocht hij bewust op om de boodschap te laten overeenkomen met de schrift. Dus er was geen goed noch kwaad daar, het was zoals het was. Het was voorbeschikt. Ik zou zeggen, laten we niet zo op de letter zijn?

      2. kurt, gewoon enkele bedenkingen bij uw reactie;
       Nu weet ik hoe u iemand als u DE waarheid zegt. Genoteerd. Het is echter niet DE waarheid, maar uw waarheid.
       U gaat nog verder: Jezus was niet altijd zo vriendelijk naar zijn tegenstanders, dus mag Kurt er nog een serieuze schep bovenop doen, Als Jezus dat mag, mag Kurt dat ook en nog een heel stuk erger..
       De evangelies heb ik niet alleen gelezen maar ook meerdere jaren bestudeerd in de cursus exegese. U waarschijnlijk ook?
       En als het u kan plezieren: ja, ik heb veel deugd gehad aan mijn jaren aan de KUL. Maar ge vergist u, het abortusvoorval dat u aanhaalt had, jammer voor u, geen plaats aan de KUL.
       Mag ik u nog een bijbelcitaat meegeven: ‘oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt.
       Dat Juuls over abortus een andere mening heeft dan u geeft u blijkbaar het recht om hem pretentieus en onwetend te noemen. dat zegt meer over u dan over Juuls.

       1. U hebt gelijk, het geval ging over de VUB in Brussel. Dat neemt niet weg dat er van KUL nog weinig K overblijft. Ik heb weet van priesters die begonnen zijn in het seminarie in Leuven om na een jaar te verhuizen naar ’s Hertogenbosch. Met de mededeling dat ‘als ze nog langer aan dit seminarie bleven, ze hun geloof compleet kwijtraakten”. Tja…

        Abortus moord noemen is niet mijn waarheid. Het is DE waarheid. Dat is geen kwestie van meningen.

        Fultun Sheen zei daarover heel mooi: “right is right, even if nobody is right. wrong is wrong, even if everybody is wrong”.

        Het probleem is dat veel Katholieken niet eens meer weten wat goed of fout is…

        Verder is het duidelijk dat U me al van het allereerst moment dat U op dit forum verscheen niet moet. Laat me dan ook duidelijk maken dat ik verder geen letter energie of tijd meer ga steken in reacties naar uwentwege. U hebt duidelijk UW waarheid. En dat is duidelijk WEL de juiste…

        Als ik mijn mening verkondig, is dat mijn waarheid volgens U. Wat velen van uw progressieve medestanders niet snappen is hoe onverdraagzaam zij zelf zijn naar iedereen die een afwijkende mening heeft. De onverdraagzaamheid der verdraagzamen. Een éénzijdige, links-progressieve verdraagzaamheid die enkel telt voor degenen die ‘mee zijn met de tijd’…
        Denk je dat dit nieuw is voor mij? Sinds mijn bekering een aantal jaren geleden heb ik me al veel meer moeten verantwoorden naar progressieve katholieken toe dan naar ongelovigen. Iemand die tot een ware bekering komt, heeft niks aan lauwe preekjes van een uitgebluste dorpspastoor. Heeft niks aan wollige types die Christus afdoen als een lamme goedzak. Die wil enkel nog de waarheid horen. Jawel DE waarheid. En ik zie dat ook meer en meer (jonge) bekeerlingen ook die drang voelen. Een oprecht, waarachtig geloof, dat zich niet telkens hopeloos wil conformeren aan de wereld en de tijd.

        Mensen voor wie zonde zonde is. Voor wie een ja een ja is, en een nee een nee. Die geen mensen an sich veroordelen, maar wel de daden die ze stellen. Geen zondig gedrag gaan goedpraten onder voorwendsel van ‘verdraagzaamheid’. Voor wie abortus moord is… En dit als DE waarheid aannemen.

        Nu mag ik dat volgens U hier niet zeggen, en als ik dat wel doe krijg ik van U het mooie verwijt de verpersoonlijking te zijn van Satan…

        Wat zegt dat over U??

        Amen

 2. Gefeliciteerd met uw overwinning! Al mogen de verdachtmakingen rondom deze verkiezingen die u uit wel wat minder. Temeer omdat er geen enkel bewijs voor is. U kraait victorie opdat u nu weer aan andere niet katholieke mensen uw kijk op de maatschappij op kan leggen. Zoals het leven als homoseksueel. Het is een een reuzenstap terug. Dat de LGBT gemeenschap zich tegen deze kandidaat uitspreekt is niet meer dan logisch. Het geweld tegen deze mensen zal weer oplaaien en toegedekt worden.
  En dat is zeer verontrustend.

  1. Even een reactie van een praktiserend homofiel. Ik ben al 49 jaar samen met mijn partner in een een-op-een relatie. Wij zijn gelovig en onze relatie beantwoordt naar onze vaste overtuiging aan Gods wil. Wij heben daar onze redenen voor, die er in dit verband niet toe doen. Natuurlijk zullen de meeste reageerders op dit forum het niet daarmee eens zijn. Het zij zo.
   Ik reageer alleen omdat wij het volstrekt oneens zijn met de ronduit onverdraagzame opvattingen van veel symathisanten van de homobeweging. Voorbeeld: In ons land (NL) is een trouwambtenaar bij de wet verplicht om homohuwelijken te sluiten, ook al heeft hij daar gewetensbezwaren tegen. Als hij het niet doet wordt hij ontslagen. Wij vinden dit een schande voor een samenleving die pretendeert democratisch te zijn. In een land waar geen raadhuis verder dan 10 kilometer van het volgende staat, en in veel gemeentes meer dan één trouwambtenaar in functie is, moet met enige goede wil een regeling te treffen zijn waarbij men voor elkaar waarneemt. Zoals ik als arts in een ziekenhuis voor collega’s waarnam op joodse feestdagen en soms voor een mohammedaan. Wij hebben groot respect voor iedereen die zijn geweten volgt. We hebben ons samenlevingsverband laten registreren. Wij zouden ons diep schamen als een streng-gelovige trouwambtenaar gedwongen zijn zijn geweest om die registratie te voltrekken. Wij zijn er blij en dankbaar voor dat wij nu gelijke rechten hebben als hetero-paren, maar wij vinden dat wij bereikt hebben waar wij maatschappelijk gezien recht op hebben, en daar houdt het op. Wij kunnen en willen geen recht claimen om andersdenkenden tegen hun geweten in te dwingen.
   Overigens zijn wij ook fel tegen de indoctrinatie van kinderen van gelovige ouders. Men mag kinderen leren om respect te hebben voor andersdenkenden, maar niet om hun overtuigingen op te dringen die niet met de religie van hun ouders overeenkomen. Openbaar onderwijs dien neutraal te zijn en daarin schiet ons Nederlandse onderwijs tekort. Onderwijs is dienstverlening aan ouders en staat niet boven hen. Onderwijs dat politiek gemotiveerde overtuigingen dwingend wil opleggen vertoont fascistische trekken. Opvoeding die verder gaat dan kennisoverdracht is het exclusieve recht van ouders.
   Anderzijds zien wij ook niet in waarom kerken en orthodoxe gelovigen zich tegen erkenning van het homohuwelijk zouden mogen verzetten als daar een democrtisch gelegitimeerde meerderheid voor bestaat, op voorwaarde natuurlijk dat deze meerderheid er gaan dwang van andersdenkenden of andersgelovigen aan vastknoopt. Respect moet van twee kanten komen, en de kerken kunnen hun overtuiging uitdragen en het het algemene publiek hun adviezen kenbaar maken, maar bindend gezag kunnen zijn alleen tegenover hun leden doen gelden.

  1. Hier ook, maar de mensen denken nog altijd dat onze korupte politiekers het gaan opnemen voor ons.
   Niets is minder waar,ik ben nog een echte pool,mijn grootouders zijn naar Belgie geimmigreed zij hebben mij als kind verteld hoe polen werd onderdrukt door de sovjets maar hier zien ze dat niet aan gebeuren ,hier is een nieuwe sovjet staat de EUSSR aan ontstaan meeste mensen denken dat als deze pandemie over is( wat gefakt is) alles terug normaal gaat zijn,.Het leger zal worden ingezet om wijken en steden af te sluiten om zogezegd de corona in te dijken.
   .

 3. Als hier in Belgistan het wetsvoorstel van de kindermoordcoalitie van sansculotten en bolsjewisten er door komt zoals het recentelijk gepresenteerd werd, dan gaan ze hier mensen in het gevang steken die zich uitspreken tegen kindermoord.

  Er moet intensief gebeden worden voor ons land. Dat zoveel mogelijk katholieken het oorspronkelijk gebed (de lange versie dus) van Leo XIII tot de H. Aartsengel Michaël zouden reciteren tegen de machinaties van het federaal parlement zou goed zijn (leken mogen uiteraard niet het exorcisme-gedeelte van de tekst reciteren). Geestelijke oorlogvoering.

  1. Wat een onzin. Prijs u gelukkig (of juist niet) dat u in een land woont waar u mag zeggen en schrijven wat u wil. Maar waarschijnlijk heeft u het liever anders. U hebt liever een soort Polen of Hongarije en legt andere mensen uw wil op uit naam van God. Of ze die nu aanhangen of niet. Hongarije is al een schoolvoorbeeld van hoe de democratie de nek wordt omgedraaid door democratisch gekozen leiders. Rusland evenzo. Een enkele persoon past de wet constant aan zodat hij de touwtjes in handen blijft houden. Alles onder het kapje democratie.
   Daarbij niemand zou ooit kindermoord toestaan. Maar ja u vindt het al een kind bij de conceptie en ik pas bij de levensvatbaarheid/geboorte.. Een vrucht in de moederschoot is geen kind. In geen enkele definitie.

   1. We spreken over een mens van zodra de geest ingestort is, en als u gaat ontkennen dat mensen geestelijke wezens zijn, dan zou dat betekenen dat u beweert dat mensen niet anders dan dieren zijn en dat er geen wezenlijk verschil zou zijn tussen het doden van een koe en het doden van een mens.

    Er zijn trouwens ethicisten die “post-natale abortus” ingevoerd willen zien. Wat zou u zeggen indien dat in uw land ingevoerd zou worden? Zou u uw fictieve grens van menselijkheid dan verleggen naar het vijfde levensjaar, of het zevende levensjaar, of…? Uw grenslegging bij de geboorte is arbitrair en niet op feiten gebaseerd.

    U zegt dat ongeborenen nog geen mensen zijn. Volgens dat vals denkkader van u zou het dan gaan om een lichaam dat gevormd zou worden als lichaam van een toekomstig levend menselijk wezen, en zodus zou het nog steeds een gruweldaad zijn om dat lichaam te vernietigen, gezien het als lichaam van een levende mens bestemd zou zijn.

    In de werkelijkheid zijn ongeborenen echter wel mensen, en u bent hier dus aan activisme pro kindermoord aan het doen. De blauwe sansculotten en de rode bolsjewisten van de kindermoordcoalitie zijn vuige monsters die naar steeds meer kinderbloed dorsten. En, Juuls, wat ik zei over gevangenisstraf was geen verzinsel; gevangenisstraf tot twee jaar voor diegenen die kindermoord proberen te verhinderen (dus inclusief mensen die artikels ertegen publiceren etc.) is onderdeel van het wetsvoorstel, ook al is er blijkbaar gezegd geweest dat het geschrapt gaat worden. Iemand die druk uitoefent op zijn vrouw om haar kind te vermoorden kan volgens dat wetsvoorstel dus minder vervolging verwachten dan mensen die de moord proberen te verhinderen.

    Zo te zien is de stemming voorlopig wederom uitgesteld.

    Wat democratie betreft; ik ben tegen democratie en voor traditionele sacrale monarchie.

    1. Bij die 2 jaren gevangenisstraf zal het gaan om mensen die actief proberen zwangere vrouwen te hinderen de abortuskliniek te betreden. Tegenstanders mogen prima prostesteren en demonstreren tegen wat zij onrecht vinden. Niemand die dat verbiedt. Maar wel het actief hinderen van bezoekers van een abortuskliniek dat zal wel strafbaar dienen te worden. En terecht. Het is onzin dat je niet meer je bezwaren tegen de abortuspraktijk zou mogen uiten. Ik snap best dat u voor een traditionele sacrale monarchie bent. In een democratie loop je altijd kans dat jouw standpunt niet gedeeld wordt door de meerderheid van de bevolking. De Kerk is dat niet gewend. Maar waarom zouden niet Christenen gebonden moeten zijn aan Christelijke wetten? Je kan als Kerk toch prima verbieden aan je leden/volgelingen dat abortus niet is toegestaan?

     1. Juuls schreef: “Bij die 2 jaren gevangenisstraf zal het gaan om mensen die actief proberen zwangere vrouwen te hinderen de abortuskliniek te betreden. Tegenstanders mogen prima prostesteren en demonstreren tegen wat zij onrecht vinden.”

      Het zal niet alleen gaan om mensen die fysiek de moord proberen te verhinderen, maar ook om mensen die zich er publiekelijk tegen uitspreken, bijvoorbeeld op het internet; wie een artikel publiceert tegen moord probeert daarmee het plegen van moorden te verhinderen. Net zoals de cultuur-marxisten bakkers voor de rechters proberen te slepen omdat zij geen taarten willen bakken voor sodomitische ‘huwelijken’ zullen zij de gevangenissen trachten te vullen met mensen die zich ter verdediging van de levens der ongeborenen uitspreken als dat gedeelte over gevangenisstraffen erdoor komt, gesteund zoals zij zich weten door de cultuur-marxistische rechters. Het is dom om te denken dat zij betreffende dergelijke “abortuswet” niet dezelfde tactieken zullen hanteren die zij altijd hanteren.

      Juuls schreef: “Niemand die dat verbiedt. Maar wel het actief hinderen van bezoekers van een abortuskliniek dat zal wel strafbaar dienen te worden. En terecht.”

      Een moord fysiek verhinderen is een goede daad, een daad die beloond moet worden en niet gestraft.

      Juuls schreef: “Ik snap best dat u voor een traditionele sacrale monarchie bent. In een democratie loop je altijd kans dat jouw standpunt niet gedeeld wordt door de meerderheid van de bevolking.”

      Rechtvaardigheid en waarheid worden niet bepaald door democratische meerderheden, en democratie is inherent destabiliserend voor een land. De meeste mensen die stemrecht hebben zijn niet capabel om de koers van een land te sturen en laten zich geblinddoekt leiden door mediaplatformen, en die media zijn in de macht van dezelfde figuren die ook de financiële wereld in hun macht hebben; die financiële oligarchen hebben de systeempolitiek in hun macht via schuldenslavernij en via chantage met beeldmateriaal waar politiekers opstaan. Zij zijn het die de facto de macht uitoefenen in de democratische landen, en zo leent democratie zich tot cryptocratie, want het gaat over mensen die voor de meeste staatsburgers onbekenden zijn.

      Democratie zelf kan nooit feitelijk gedurig bestaan, want de menselijke natuur neigt naar het gehoorzamen van bevelhebbers, en wanneer die verdwijnen, dan wordt het machtsvacuüm rap opgevuld door anderen. Een volk kan niet zichzelf besturen. Democratie is inherent anarchistisch, want als ge zegt dat het civiel gezag bij het volk ligt, dat het volk dus zichzelf bestuurt, en dat regeringsleiders slechts gedeputeerden van het volk zijn, dan zegt ge dat het volk zijn eigen regering is, en dat zou in feite geen regering zijn, want regering is per definitie een minderheid of één persoon die een meerderheid bestuurt. Anarchie is per definitie een gebrek aan besturende gezagdragers die met legitiem gezag aan het volk bevelen wat het moet doen (dus geen “gedeputeerden des volks”). Democratie is dus anarchie.

      Feitelijke democratie kan dus niet langdurig bestaan; de menselijke natuur doet mensen zich scharen rondom herders, of het nu goede of slechte herders zijn.

      Denkt u dat mensen de koers van een land bepalen door af en toe in een stemhokske te kruipen? Absurde gedachte. Ge kunt op hoger machtsniveau alleen maar stemmen op mensen die reeds op voorhand door de cryptocratie op de stemlijsten toegelaten worden. Daarbij komt dan ook nog eens het feit dat stemresultaten gemakkelijk vervalst kunnen worden, wat nog gemakkelijker geworden is met de elektronische stemmethodes.

      Juuls schreef: “Maar waarom zouden niet Christenen gebonden moeten zijn aan Christelijke wetten? Je kan als Kerk toch prima verbieden aan je leden/volgelingen dat abortus niet is toegestaan?”

      Moord is een misdaad voor alle zonen van Adam, niet alleen voor diegenen die Christus erkennen. De Schepper heeft een absoluut en soeverein recht over al Zijn schepselen, en alle mensen hebben de plicht om Zijn gezag te erkennen en te gehoorzamen.

      Wilt u dat het alleen voor christenen verboden zou zijn om met gewapende bendes in steden rond te waren om alle mensen die men zou tegenkomen te onthoofden of neer te schieten?

      1. Je verhaal klopt redelijk goed, Theudmer, maar hoe kan het dan dat je dan wél voor het uitvoeren van de doodstraf bent? Zou doodstraf dan geen moord zijn?
       Dit zou je complete verhaal op losse schroeven zetten, lijkt mij. Of God is soeverein óf niet. Spreek je jezelf niet tegen?
       Laat ik erbij vermelden: ik ben ook tégen de misdaad van het wegnemen van leven, ook al is het nog niet gebaard, het lééft uiteraard wél in de moeder. Maar ik ben tegen doden in het algemeen. Niemand zal wegnemen wat niet van hem is. En het leven is niet van de mens zelf. Het is een mystiek geschenk waar we zeer zuinig op zouden moeten zijn.

       1. De doodstraf, wanneer die wettig en terecht is, is geen moord. De rechters die het doodsvonnis uitspreken participeren als gedelegeerden van God in de rechtspraak van God en worden daarom in de H. Schrift in oneigenlijke zin “goden” genoemd (zie de psalm “Deus stetit”). De doodstraf is onderdeel van de bevoegdheden der temporale macht die door God op aarde ingesteld is. Het is een eigenschap van beschaving; een land zonder doodstraf is een onbeschaafd land.

        Ongeborenen hebben geen persoonlijke misdaden gepleegd waarvoor een rechter de doodstraf kan uitspreken; zij hebben zelfs het gebruik van hun verstand nog niet bereikt, dus zij kunnen niet bewust kwaad doen.

        1. In beschaafde landen, Theudmer, is de doodstraf gelukkig al lang afgeschaft. Ook in het kerkelijk recht wordt de doodstraf afgekeurd. In het westen bestaat de doodstraf nog enkel in het land van ketter Trump.

        2. Hier zie je maar weer hoe hypocriet gedachten kunnen zijn. Als je vindt dat het leven door God wordt gegeven en genomen dan ben je als katholiek ook tegen de doodstraf. En schuif je het niet af op een rechtbank die namens God recht spreekt. Dan zou je daar abortus ook onder kunnen schuiven. Immers dat is ook wettelijk toegestaan.
         Het is een beetje als het afwijzen van IVF. Maar levensverlengende operaties mogen wel. IVF is ook uitgevonden door door God op deze wereld gezette mensen.

         1. Een moordenaar verdient de doodstraf, een ongeboren kind niet. De distinctie is heel eenvoudig om te verstaan; u weigert haar te zien uit kwade wil. De temporale macht is bevoegd vanwege God om schuldigen, maar niet onschuldigen, met de dood te vonnissen.

          Hypocrisie is tegen de doodstraf voor moordenaars zijn en tegelijkertijd voor de moord op ongeboren kinderen zijn. De schuldigen moeten volgens de hypocrieten gespaard worden, de onschuldigen afgeslacht.

          Ongeboren kinderen hebben geen enkele misdaad gepleegd waarvoor zij van een temporale rechter de doodstraf moeten krijgen.

 4. @ Juuls : Je bent duidelijk geen katholiek en je hebt ook niets gelezen van paus Johannes Paulus II zaliger, Abortus dood meer dan het coronavirus, elk leven is bij God heilig en daar mag men niet mee spelen.

   1. Stel deze vraag eens aan eender welke zwangere vrouw. Of het kindje in haar schoot ‘leeft’ of niet…

    Imbeciel.

    1. Oh Kurt je bent ervaringsdeskundige? Met drie kinderen weet ik in elk geval al iets meer.

 5. Aan Juuls,

  Voordat in Nederland de abortuswet werd ingevoerd was er openbare discussie over wanneer de vrucht bezield werd door de ziel.

  Het standpunt van de katholieke kerk werd afgewezen.. een kleine minderheid kon niet aanvaarden dat de ziel bij de conceptie al aanwezig was.
  Toen er een handtekening actie plaatsvond van de voorstanders en tegenstanders
  hadden de tegenstanders van abortus een veelvoud van stemmen ten opzichte van de voorstanders van abortus. Demo(n)creatie is ook daar dus een farce.

  Ssatan draait alles ((kwaad is goed en het goed van God is kwaad)) om en de minderheid kreeg zijn zin ..en dat is dus “jouw” demo-n-cratie.

  Aristoteles en 1-Korintiërs 15:44 (tekst te googlen) heeft het over het ziele-lichaam (of natuurlijk-lichaam) ..waarvan Aristoteles zegt dat het het voertuig van de ziel is ..en met hetgeen de ziel haar eigen lichaam bouwt.
  De celdeling bij het prilste begin vindt dus niet plaats zonder de werking van het ziele-lichaam ((fijnstoffelijk voertuig)) van de ziel.
  Bij moord wordt veroorzaakt dat de ziel van die mens uit dat lichaam treedt, ontzield… hetgeen dus ook bij abortus plaatsvindt.. abortus is moord is dan de juiste benaming voor die daden. Abortus is dus de meest gruwelijke toestand van slavernij

  De wetenschap zegt zelf dat materie gestolde energie is.. bij de zondeval verloor Adam zijn bovennatuurlijk glorie.. en die glorie wordt beschreven in Ezechiël 28:13-16.. Vers 15 impliceert het zelfde proces met Lucifer in ZIJN val.

  De mens is dus niet puur natuur.. de eerste mens viel dus uit zijn eerste staat van glorie..er trad een verstarring op.. tot verdichting, een lichamelijke verdichting tot materie-vlees..

  Vóór de zondeval had de eerste mens dus nog geen ziele-lichaam want dat ontstond pas bij de zondeval…..uiteindelijk moet de mens getransformeerd tot het verheerlijkte opstandingslichaam dat bij het laatste oordeel plaatsvindt Openbaring 20:13 en Daniël 12-2 o.a.

  Wie de HUIDIGE slavenhouders-drijvers zijn kun je vinden op o.a. de site henrymakow.com.

  1. Wat heeft een handtekeningactie met democratie te maken? Een petitie of handtekeningactie is eerder om ongenoegen te uiten over een bepaald wettelijk voornemen. Over het algemeen zullen de steuners van de inzet van de actie daarvoor tekenen.
   Er is geen referendum gehouden of een verkiezing… Dan zou u gelijk hebben. Maar dan zou de wet ook nooit aangenomen zijn.
   Een wet kan alleen aangenomen worden als het wetsvoorstel wordt ondersteund door een meerderheid in de 1e en 2e kamer. Dat lijkt me volkomen democratisch.

 6. @ Juuls : “Maar ja u vindt het al een kind bij de conceptie en ik pas bij de levensvatbaarheid/geboorte.”

  Beste Juuls,
  tussen levensvatbaarheid en geboorte zit nogal wat speling. Kunt u zich wat nauwkeuriger uitdrukken en aangeven na hoeveel weken u mens c.q. de moeite waard werd?

  1. Klopt en daarom moet je die grens leggen op absoluut zekere onmogelijkheid van levensvatbaarheid,
   Ik ben zeker geen voorstander van abortus als supermarktartikel. Maar zoals nu met de nodige regels omgeven kan ik er wel mee leven.

   De mens is altijd de moeite waard!

   1. En dus – mijn vraag staat nog open – wanneer werd u de moeite waard?

    Wat tegenwoordig dankzij de wetenschap alleszins levensvatbaar is, was dat een eeuw of wat geleden allerminst. Uw redenering zou betekenen dat de ‘menswording’ tijdens de zwangerschap in de doop van de tijd opgeschoven is. Die perceptie vind ik, nog afgezien van de ingeschapen ziel, bizar. Wie aan de beschermwaardigheid van het menselijk leven morrelt, bevindt zich m.i. onmiskenbaar op een hellend vlak.

    Het is toch volstrekt hypocriet dat we in deze geciviliseerde wereld toestaan dat er onder het mom van “nog niet levensvatbaar” ledematen afgerukt worden van wie de pijn (nog) niet kunnen uitschreeuwen, maar wel reeds kunnen voelen. All lives matter.

 7. Waarom toch de hemelse machten zodanig onderschatten?

  Voordat de verwekking plaats vindt weet God al wat er zal gebeuren. Voorafgaande aan de verwekking waaien er kleine geestelijke wervelstormen doorheen de zielen van de twee partners. Minstens twee engelen, de engelbewaarders, maar ook talrijke duivels, grote en kleine, aanschouwen en beleven het plaatselijke klimaat en gaan geheel op in die wervelende beroeringen van die twee zielen.

  U gaat zich toch niet voorstellen dat de hemelse machten achter de feiten moeten aanlopen?
  Het nieuwe zieltje staat al lang klaar, levendig en wel, om letterlijk in die beroering ten onder te gaan, want dat is wat dat zieltje echt moet ondergaan! Het is als een straf en het voelt ook als zodanig aan!

  Daarom is abortus onbeschrijfelijk misdadig.

 8. Aan Juuls,

  Wat een handtekeningactie met democratie te maken heeft.. dat vraag jij je af.. maar je geeft zelf het antwoord al, namelijk dat: “Een petitie of handtekeningactie is eerder om [ONGENOEGEN] te uiten {in dit geval een meerderheid in veelvoud ten opzichte van de andere actievoerders} ..over een bepaald wettelijk voornemen. Over het algemeen zullen de steuners van de inzet van de actie daarvoor tekenen”.

  Dat er geen referendum gehouden werd of een verkiezing was een bij-zaak.. dat wat in de samenleving leefde en van belang was werd gecorrumpeerd.
  De toon en inzet onder het volk was gezet.. doordat de overheid de meerderheid heeft genegeerd heeft ze alle schuld-verantwoordelijkheid naar zich toegetrokken.. de Waarheid maakt je vrij, zegt de H.Schrift …de Waarheid is niet bepaald door een meerderheid en zeker niet door een minderheid in dit geval.

  En als je in een andere reactie zegt:: “Klopt en daarom moet je die grens leggen op absoluut zekere onmogelijkheid van levensvatbaarheid” …is het juist die GRENS [c.q.wet] ..die zichzelf opheft daar ze de continuïteit van het leven impliceert.

  1. De logica die jij toepast pas ik ik even zo makkelijk toe. De 1e en 2e kamer hebben de abortuswet aangenomen. Daarmee heeft een meerderheid van het Nederlandse volk voor een abortuswet gekozen. En ik durf te wedden dat als je NU een referendum houdt dat een meerderheid van het Nederlandse volk voor zal stemmen. Bij een abortuswet en bij een homohuwelijk.

   1. Juuls,

    Dat is gewoonweg niet waar wat jij zegt, als je zegt dat als de 1e en de 2e kamer een wet hebben aangenomen dat dan de meerderheid van het Nederlandse volk voor die wet heeft gekozen. Het is een ernstige vorm van sofisme, of eigenlijk een onvoorstelbaar non-argument. Wanneer je dit werkelijk meent, dan ben je té veel beïnvloed en kun je eigenlijk niet meer zélf helder nadenken. Je kunt misschien beter een youtube daarover kijken. Iemand die het goed uitlegt is David Ike. Of Dr. Bruce Lipton. Ja, ook David is ook niet mijn favoriet, of super-guru meteen, maar het gaat om de boodschap in deze youtube, en die klopt toch wel redelijk, dat kan ik je verzekeren. De geest, best Juuls, is mystieker dan je misschien vermoedt.
    Probeer eens hierover te mediteren of te bidden, of gewoon, neem de kennis tot je en zie of die hout snijdt. Maar, als je een gevoelig type bent, vóél of er waarheid in schuilt dat je nu niet vrijwillig en zuiver nadenkt. Eerlijk waar. De geest is een instrument. En als je daar de gebruiksaanwijzing niet voor hebt, nét als in een goed recept, dan kan het nooit wat worden. Eerlijk waar.
    Dr. Bruce Lipton: https://www.youtube.com/watch?v=Qv8k7Et4ss4
    David Ike: https://www.youtube.com/watch?v=71Rv33F7ok0&feature=youtu.be

    En anders: lees de bijbel eens goed na, als Jezus probeer uit te leggen dat het om de geest gaat. Het gaat niet om Hem, zegt hij: maar om zijn woorden, díe zijn geest. Als je heel goed leest en weet dat het om de geest gaat (wat in je hoofd zit) , dan lees je misschien hele geestelijke literatuur. Woorden, mijn beste Juuls, zijn werktuigen van de geest. En niet alleen maar om uit te spreken of te horen, nee, ook mee ná te denken. Immers, zonder woorden is er geen zelf-bewustzijn. Eerlijk, dat denk ik tenminste.

 9. Wel goed dat Duda gewonnen heeft. Want linkse partijen/deelnemers verzanden in leegte, nihilisme en onverschilligheid. Vooral egoïsme zie je om je heen. Alles moet kunnen vinden ze. Maar als hun partner weggaat bij ze worden ze boos, Hé alles moet toch kunnen? Of als ze niet de ruimte krijgen worden ze boos. Hé alles moet toch kunnen? Als hun partner vreemd gaat met de buurman/-vrouw worden ze boos. Hé alles moest toch kunnen? Dan die onzinnige genderideologie, waar nu al verwarring onder de jeugd te zien is. Ze weten niet meer wie ze als persoon zijn. In Engeland schijnt een toename te zien zijn van kinderen! die een geslachtsverandering willen. Omdat ze vinden(menen)dat ze in het verkeerde lijf zitten. Maar uit onderzoek blijkt dat 21% van diegene die zijn geopereerd naar het andere geslacht zelfmoord pleegt of een poging daar toe doet. Het is ook een mentale zaak. Daar moeten ze op inzetten. Begeleiding door een psycholoog of psychiater. Hetero wordt niet meer
  als normatief gezien. Waanzin. Zo ook blijkt al uit onderzoek in Amerika dat kinderen opgevoed worden/zijn door twee mensen van het zelfde geslacht, significant meer emotionele/psychische/criminele problemen voordoen dan bij kinderen die zijn opgevoed bij hetero ouders. Oorzaak is toch een of beide partners de kinderen in de richting van homosexualiteit of hun vinnige strijd, vaak onbewust daarvan, zijn weerslag heeft op de hun toevertrouwde kinderen. Raken verward. Kunnen zich niet zelf zijn. Wat betreft Duna. Zorg wel dat je homo’s niet onderdrukt of als 2e rangsburgers wegzet. Zeg dat je als katholiek, christen nooit de mens hetero of homo verbaal en/of fysiek mag aanvallen. Die zones in aangewezen straten van steden, waar homo’s niet hand in hand mogen lopen(ik zie dat ook niet graag) maar schaf ze af. Ook niet antisemitisch zijn. Zet in op geen homohuwelijk, geen abortus, actieve euthanasie en zet in dat losbandigheid of promiscuïteit slecht is. Het maakt niet gelukkig. Daarom heeft de Heer een kader gemaakt voor en binnen het huwelijk van een man en vrouw die een worden(ook fysiek) vreugde geeft. Want ook uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat getrouwden, die conservatief zijn het meeste intiem(lees; sex) zijn. Niet de anderen. Links zorgt voor een los-zand samenleving van dictatoriale trekken van politieke correctheid(wat beschaafde tirannie is). Die het cultuurmaxisme voorstaat. D.w.z. zeggen Joden en christenen framen, die mag je beledigen en bespotten, terwijl het islamfascisme de hand boven het hoofd wordt gehouden. (daar hebben ze een bondschap mee afgesloten) Daar mag je geen kritiek ophebben. Op straffe van inmiddels holle begrip demoniseren. De Bijbel geeft het aan. Het Wereldse is vroeg of laat een destructieve of doodlopende weg. Waar het Geestelijk/Bijbelse/Zijn weg een doorlopende weg is.

  1. Gert, u schrijft dat het ‘wel goed is dat Duda gewonnen heeft’ in Polen.
   Verschijnt nu net vandaag in de pers dat Duda het verdrag van Istanbul gaat opzeggen. Wat dat verdrag van Istanbul inhoudt? Het is een overeenkomst tussen staten om elk geweld tegen vrouwen te veroordelen. Met die opvatting kan de Poolse president niet leven. Een vrouw is, aldus de Pool ‘een kruising tussen een kuisvrouw en de Heilige maagd’. Ik hoop dat ook op dit forum de vrouwen, maar niet alleen zij de uitspraak van de geliefde Duda met kracht veroordelen. alhoewel, ik las hier al meer hatelijkheden naar vrouwen toe.

 10. Aan Juuls…

  Je snapt het niet, die grens.. waar je hem ook legt: [bij een aantal maanden, weken, dagen.. minuten of seconden, het maakt die wet juist onmogelijk, en heft zichzelf op in zijn wetmatigheid.

  De levensvatbaarheid impliceert de continuïteit van [het leven].
  Ook is de meerderheid geen maatstaf voor de Waarheid.
  Jij bent een levend bewijs dat koning cq. overheid en het volk door God zelf worden bezocht door zijn gramschap.. zoals de profetieën aangeven.

  Zoals de slavenhouders de lichamen van de slaven opeisen..en hun [zielekrachten] zo eisen de moderne slavendrijvers het ongeborene op tot HUN eigentijds voordeel.
  Maar nog nooit zijn de slaven uit het verleden “zo” massaal gemarteld en gefolterd als de slachtpartij op de ongeborenen in ons tijdperk.
  De “knappe” koppen die die wetten maken zijn te betitelen als monsters naar het model van de gevallen engelen.

  Neutraliteit tussen goed enerzijds en het kwaad anderzijds, bestaat NIET ..door je schuld die in je denken bestaat draag je bij aan de gehele schuld in een samenleving..in een natie of de gehele mensheid.

  …Jesaja 》Isaias 66:22:24
  …Zal al wat LEEFT Mij komen aanbidden, zegt Jahweh. En als zij opgaan zullen zij de lijken aanschouwen Van de mannen die Mij hebben verzaakt: want hun worm zal niet sterven, hun VUUR niet worden geblust; een GRUWEL zijn ze voor al wat LEEFT… Loosers …………!!!!!!!😭

 11. volgens Matteus 10:34 …zei Christus ( = Grieks nota bene ! )
  ” Denk niet dat ik op Aarde gekomen ben om vrede te brengen …. etc. ”
  lees dit Evangelie (= Grieks) , en je zult verstomd staan hoe we allen misleid werden ….en nog worden

  Aimé

 12. Natuurlijk zijn er mensen die het prima vinden dat Duda gewonnen heeft.
  Vrouwen zijn er immers om onderdanig te zijn aan de man en, zo deze dat wenst, in hun kruis gerepen te worden.
  De geweldige anti abortus president Trump, groot voorbeeld van Duda, is dankzij deze uitspraak met steun van Consevatieve Christenen tot president gekozen.
  Duda, Trump, Orban, Babis, Poetin, dat zijn de ware heiligen en lichtende voorbeelden.

  Voor de aanhangers van deze demagogen is de democratie er uitsluitend om hun iedolen in de gelegenheid te stellen om een door hen geleide dicctauur te stichten.
  “Eén rijk, één volk en één leider” “Eigen volk eerst” en weg met andersdenkenden, Joden Vrijmetselaars en Homoseksuelen.
  Terug naar die “Goede oude tijd”.

 13. Ik ben nieuw op dit forum maar wanneer ik dit hier zo lees is er weinig verschil tussen orthodoxe moslims en dito Christenen.
  Beiden
  -Verwerpen de Democratie met haar onafhankelijke rechtspraak en vrije pers.
  -Verwerpen een scheiding tussen kerk en staat.
  – Willen een hun eigen godsdienstige wetten opleggen aan iedereen in het land.
  -Niet heteroseksuele mensen dien zich absoluut verborgen te houden of verdien het anders om zwaar gestraft te worden.
  – Achten de doodstraf volkomen legitiem mits het vonnis is uitgesproken door een aan het regime gehoorzame rechter.

 14. Aan Aimé De Moor..

  Wat bedoelde je met naar Mattheüs 10:34 te wijzen: “en je zult verstomd staan hoe we allen misleid werden ….en nog worden”..?!!

  In de voetnoot van de Petrus Canisius vertaling staat het volgende::
  “Christus is wel op de wereld verschenen om aan de mensen vrede te brengen MET God én MÉT elkaar; maar ten gevolge van de boosheid van de mensen kan die vrede alleen verkregen worden door strijd. Men denke (bv.) Aan de vervolgingen.

  Christus wenste zeker niet de verdeeldheid tussen kinderen en ouders ENZ.
  Maar het zou gebeuren dat in eenzelfde gezin sommigen volgens hun plicht Zijn leer omhelsden ÉN beoefenden..en anderen niet.
  De tweedracht daaruit ontstaan is dus te wijten aan de boosheid der mensen zelf.

  Moet ik veronderstellen dat je die tekst afkeurt (en de rest) vanwege een verkeerde uitleg, exegese [in het verleden] en die mis-leiding in je standpunt tot op de dag van vandaag doorwerkt ?!!.

  Posted on juli 23rd, 2020

  Theo Janssen says:

  Natuurlijk zijn er mensen die het prima vinden dat Duda gewonnen heeft.
  Vrouwen zijn er immers om onderdanig te zijn aan de man en, zo deze dat wenst, in hun kruis gerepen te worden.
  De geweldige anti abortus president Trump, groot voorbeeld van Duda, is dankzij deze uitspraak met steun van Consevatieve Christenen tot president gekozen.
  Duda, Trump, Orban, Babis, Poetin, dat zijn de ware heiligen en lichtende voorbeelden.

  Voor de aanhangers van deze demagogen is de democratie er uitsluitend om hun iedolen in de gelegenheid te stellen om een door hen geleide dicctauur te stichten.
  “Eén rijk, één volk en één leider” “Eigen volk eerst” en weg met andersdenkenden, Joden Vrijmetselaars en Homoseksuelen.
  Terug naar die “Goede oude tijd”.

  Posted on juli 29th, 2020

  Theo Janssen says:

  Ik ben nieuw op dit forum maar wanneer ik dit hier zo lees is er weinig verschil tussen orthodoxe moslims en dito Christenen.
  Beiden
  -Verwerpen de Democratie met haar onafhankelijke rechtspraak en vrije pers.
  -Verwerpen een scheiding tussen kerk en staat.
  – Willen een hun eigen godsdienstige wetten opleggen aan iedereen in het land.
  -Niet heteroseksuele mensen dien zich absoluut verborgen te houden of verdien het anders om zwaar gestraft te worden.
  – Achten de doodstraf volkomen legitiem mits het vonnis is uitgesproken door een aan het regime gehoorzame rechter.

  Posted on juli 30th, 2020

 15. Aan Theo Janssen…

  Ik raad je aan naar de site van { henrymakow.com } te gaan.. daar kun je lezen wie de onderdrukkers zijn, de dictators, de maffia-psychopaten.. de verkrachters van de democratie..woorden tekort; je bent slecht ingelicht en je praat inderdaad vanuit je pretentieuze onwetendheid.. zoals Kurt het verwoordde.
  Alle leiders van alle volkeren zijn niet te vertrouwen en werken mee aan de komst van de antichrist en zijn over-heersing.

  1. Gelukkig hoeven we alleen goede raad te volgen. En dan durf jij te te verhalen over onderdrukkers, dictators. Jij bent niet geinformeerd en wil het ook niet worden. Mensen die dit soort theorieen aanhangen haken wat mij betreft af. En kom niet met die onzin van kop in het zand etc..
   Het is niet allemaal pais en vree in de wereld maar dat alle ellende wordt veroorzaakt door een dieper liggend complot van ideeen en afspraken. Daar is geen enkel bewijs voor en nogmaals GEEN ENKEL bewijs…En dat zie je ook weer in de hernymakow. Aan elkaar geconcludeerde gedachtes ZONDER ENIG ENKEL BEWIJS. Natuurlijk zitten er issues tussen waarvan je zegt.. Goh wat vreemd…
   Het ergste is nog dat men aanneemt dat het vaccin verplicht wordt en voorzien wordt van een Bill Gates chip.. En nog erger dat er mensen zijn die dat ook nog geloven. Een debat met deze mensen is zinloos. Alles is vooropgezet door de regering etc…

  2. Jo ik ben de Engelse taal op geen enekel manier machtig dus ik kan helemaal niets met de door jou aanbevolen site.

   Overigens denk ik niet dat ik daar ook maar iets aan verloren heb.
   Complot theorieen zijn van alle tijden, en er zijn (nog) altijd mensen die daar heilig in geloven.
   De heksen, de Catharen, de Indianen, en nog vele anderen, die niet hetzelfde waren/dachten dan de machthebbers of de veroveraars, verloren hun leven vanwege het feit dat men er van obvertuigd was dat alles dat anders is/denkt/doet dan zijzelf, niet deugd.

   Ik zoek al jaren naar iemens die mij GEFUNDEERD uit kan leggen de de Boodschap van Christus ons leert dat wij andersdenkenden moeten haten en alles dat afwijkt van wat wij ‘normaal”vinden moeten vernietigen.

   Dat er in de recente geschiendenis meer dan 6 miljoen Joden zijn vermoord als gevolg van een complot theorie is voor jou kennelijk geen reden om niet enthousist achter de huidege complotdenkers aan te rennen.

 16. Aan Jan en Tiong Koen…

  CITAAT:: Even een reactie van een praktiserend homofiel. Ik ben al 49 jaar samen met mijn partner in een een-op-een relatie. Wij zijn gelovig en onze relatie beantwoordt naar onze vaste overtuiging aan Gods wil.

  Veel gelovigen bevinden zich voor eeuwig in de hel.. omdat ze zo “tolerant” waren jegens zichzelf.. en het ware geopenbaarde geloof naar hun eigen wensen modelleerden.

  CITAAT: ..Wij zijn gelovig en onze relatie beantwoordt naar {onze vaste overtuiging} aan Gods {wil}. ..dit is werkelijk absurd, God heeft alleen het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw.

  Het gericht zijn in praktijk op iemand van je eigen geslacht is gerelateerd aan de val van lucifer ..wat betekent: verstarring in zichzelf, lucifer werd daardoor gedrochtelijk.. een gedrocht.

  Tussen man en vrouw is er [distantie in onderscheid] en dat onderscheid, “hiaat” wordt relationeel over-brugd ..dit is de ware definitie van het begrip relatie ..een [relatie in de ware zin van het woord] die leidt tot de onderscheiden seksuele “polen” van man en vrouw.. en wat naar waarheid natuur-lijk is.

  Dus ik raad jullie aan te scheiden ..maar eigenlijk kunnen jullie niet scheiden omdat jullie niet één zijd geweest ..nog ooit kunnen;

  Het naar Gods wil handelen (onze relatie beantwoordt naar [ONZE] vaste [overtuiging] aan Gods wil)..is dus inderdaad absurd en komt dan ook overeen met het gericht zijn van lucifer op zichzelf.. LOS van God.

  Het gericht zijn in praktijk op iemand van het zelfde geslacht valt dus onder de noemer: zelfbevrediging.

 17. Aan Juuls..

  Het zijn complot[onderzoekers] ..samen-[zwerings]onderzoekers, dat is beter als complotdenker …er zijn bewijzen te over wat die lieden met de volkeren van plan zijn ..en dat onder hun koning de antichrist.
  maitreya de valse profeet staat klaar om op het wereldtoneel te verschijnen.

  Dat uitschot en schande van de mensheid spreekt er openlijk over van wat ze met de overgebleven mensheid van plan zullen zijn ..ofschoon ze veel verbergen, anders waren er te weinig lantaarnpalen om hun aan op te hangen..als de volkeren tot het uiterste getergd worden.. zoals we nu al het begin zien.
  Wat die vaccinaties betreft: ze maken wel degelijk duidelijk dat de vaccinaties verplicht worden
  .

  2THESS.2:9 ..zijn verschijning zal geschieden als een werk van satan met allerlei VALSE kracht, tekenen en (valse) wonderen en met ALLERLEI misdadige misleidingen [voor hen] die ten verderve gaan, OMDAT ze de liefde voor de Waarheid NIET hebben AANGEKWEEKT tot hun REDDING enz. enz.

  Dat je je zelf niet verder wilt informeren toont je -ongerechtigheid- zoals VERS 11 betoogd .. EN daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven opdat allen zouden veroordeeld worden die de Waarheid NIET hebben (aangekweekt)..geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.

  Op grond van de geopenbaarde waarheid in de H.Schrift kan ik het bovenstaande zeggen omdat je zelf je houding cq. denkwijze in deze klaar stelt.

 18. Aan Theo Janssen.

  Ik heb alleen een Tablet en een Smartphone maar ook op de laptop en computer kun je vertaling downloaden door het volgende te googlen:: downloaden Google Chrome.. en de rest wijst zich vanzelf uit.. ..praktisch alle talen worden dan vertaald maar soms is het ook ook puzzelen; juist de site henrymakow.com is soms moeilijk te lezen waarschijnlijk door zijn grammatica stijl.. bv. IK was op een Russische site en die was heel goed te lezen..

  Op de tablet en de smartphone heb je dan bovenaan rechts in de hoek drie puntjes boven elkaar staan en als je daar op drukt komt er een kolom tevoorschijn met mogelijkheden en daar staat dan ook {vertalen} bij.

  Als het downloaden geïnstalleerd is en je gaat dan naar een buitenlandse site dan verschijnt er onderaan in het scherm ook een balk met de vertaal mogelijkheid en ook die balk heeft weer 3 puntjes boven elkaar, zodat je zelf een andere taal kunt kiezen.

  Op de tablet en de smartphone heb je dan bovenaan rechts in de hoek drie puntjes boven elkaar staan en als je daar op drukt komt er een kolom tevoorschijn met mogelijkheden en daar staat dan ook {vertalen} bij.

  Hopelijk heb je wat aan deze informatie.

 19. Aan Theo Janssen..

  De Rothschilds zijn van de illuminati-vrijmetselarij die de echte Joden haten.
  Miljoenen [[mis-leide]] evangelische christenen waarderen hun als de mede stichters van Israël ..Theodor Herzl ook hij was vrijmetselaar zoals vele andere “vaders.

  http://www.henrymakow.com is een van die vele sites die ware complotten onderzoeken met tal van bewijzen en ook op deze site is genoeg informatie aangebracht.
  Zelf moet ik het daar ook maar van hebben van wat zij aan informatie aanbrengen, en waarvoor ik die mensen zeer erkentelijk, dankbaar voor ben.
  Ik zou zeggen ga op onderzoek uit..

 20. Jo je orakelt:
  Dat je je zelf niet verder wilt informeren toont je -ongerechtigheid- zoals VERS 11 betoogd .. EN daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven opdat allen zouden veroordeeld worden die de Waarheid NIET hebben (aangekweekt)..geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.

  Jo, ik wil je dit zeggen.
  Ik de God waarin ik geloof, op Gezag van Jezus Cristus, mijn Vader noemen.
  Mijn God heeft zich bekend gemaakt als een God die Liefde is.
  ik ben zelf vader en zal mijn kinderen nooit misleiden.

  Dat jouw God mensen misleid vind ik jammer voor jou.
  De God waarin ik mag geloven misleid niemand en zend ook geen krachten tot misleiding.

 21. Aan Theo Janssen..

  Één van die bewijzen zijn die bewijzen, wat dat uitschot, de schande van de mensheid, want dat zijn de Rothschild (en anderen)..zelf verklaren en wat ze met hun slaven het vee van plan zijn; die slaven dat zijn wij..de site http://www.martinvrijland.nl is een van die sites die samen-[zwering]en, kankergezwellen in onze samenleving opspoort, hij is dan ook een ware onderzoeksjournalist..maar ondanks dat moet je altijd op je hoede zijn, en hoef je het niet ten volle met hem eens te zijn.. het gaat om de informatie die hij aandraagt.

  De holocaust betreft wel degelijk een opgezet plan, maar die bewijzen ga ik niet aanleveren, ik verwijs naar sites, de rest moet je zelf onderzoeken.
  Vroeger geloofde ik ook niet dat de TOP van de Jezuïetenorde tot de top van de misdaad behoort..maar de bewijzen zijn er.

  De passage: En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de [leugen]>>GELOVEN.. wordt in de voetnoot geduid met:: Als straf voor hun vroegere vrijwillige verblinding ..veel katholieken construeren hun eigen ideeën over de H.Schrift waar ze vaak weinig of niets over weten.
  Zo is het ook met de sola Scriptura christen die vasthouden aan hun eigen dwaling, of moet ik zeggen ketterij dat het vergeven van zonden niet in de H.Schrift wordt geleerd en dat terwijl het juist WEL geleerd.. Ze liegen en bedriegen dus.

  Ook zo met al die evangelische (valse) profeten die Trump aankondigen als uitverkoren werktuig van God en dit terwijl hij juist een illuminati-vrijmetselaar is, ook daar zijn bewijzen van ..hij lacht in zijn vuistje..met al die nuttige idioten.

  Hier toch dan een enkel voorbeeld van de geprezen Henry Kissinger::

  https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/mind-control-ijzingwekkende-info-om-toch-te-lezen/

 22. Jo, ken je het gezegde: “Er lopen meer gekken los dan dat er opgesloten zitten”?

  Iemand die er van overtuigd is dat:
  De president van Amerika NIETS te zeggen heeft over al jaren bestaande gigantische concentratiekampen, bevolkt door Russisch sprekende militairen! ( in Amerika!! ) met duizenden, gloednieuwe, uit China geïmporteerde guillotines en miljoenen, al jarenlang gereed staande doodskisten…..
  Komt òf met keiharde bewijzen, òf stelt zich onder behandeling van een goede psycholoog.

  Het beeld dat jouw leermeester en leidsman schets van de Ramp in Zeeland is zo absurd dat ik zou gaan lachen als het niet zo’n afgrijselijke ramp zou betreffen.
  Hij schrijft:

  Helaas draag ik alleen het probleem aan, en biedt geen enkele oplossing, ik ben mij daar terdege van bewust, ik zou willen dat ik de oplossing binnen handbereik had, geloof me, ik zou hem met u delen. Maar net zoals de man, die, alsof de duivel in hoogsteigen persoon hem achterna zat, door de straten van Zeeland racete op zijn fietsje in 1953, en zijn boodschap door de straten uitbrulde: ”DE DIJK IS DOOR!!!”, kan ik slechts hopen, dat ik hier met al dit werk dat ik doe, tenminste iets in de mensen wakker maak. U mag mij de strekking van dit verhaal niet kwalijk nemen, ik veroorzaak dit niet, ik ben slechts de boodschapper, niet de boosdoener.

  Het beeld dat in die februarinacht van ’53 iemand met een fiets door Zeeland zou kunnen racen…..
  Dat moet dan toch een waterfiets zijn geweest want Zeeland bestond toen nog uit allemaal losse eilanden zonder enige vaste oververbinding.

  Jouw idool zegt: Ik wou dat ik de oplossing binnen handbereik heb.
  Nou ik heb die oplossing wel:
  -Een sterke democratie, waarin de meerderheid respect heeft voor de opvattingen van de minderheid.
  zoals het in een goede en gezonde democratie betaamt
  -Een sterke en brede onafhankelijk Pers
  -En een onafhankelijke rechtspraak

  Allemaal zaken waar mannen als Trump, Duda, Orban, Poetin, Erdogan, Bolsanaro, Duterte, van gruwen. Maar die dankzij de steun van (ultra) conservatieven aan de macht komen en blijven.

 23. Aan Theo Janssen..

  Zo je een zeker inzicht had in katholieke profetieën uit het verleden en heden dan kon je weten dat Christus een onderkoning (keizer, Jeremia 23 en 33) over de aarde zal stellen stellen in eenheid met 12 koningen over de 12 stammen van Israël en dat na de wereldoorlog…
  Dan zal de demo(n)creatie en republieken te niet gedaan worden.
  Jezus Christus zal dan de Koning der koningen zijn.

 24. Volgens mij heeft Jezus gezegd: ” Koning ben ik, maar mijn rijk is niet van deze wereld”.
  Maar Jo wanneer jij je prettig voelt bij eeuwenoude fantasiën, zal ik jouw feestje niet verstieren.

  Waarschijnlijk ben je ook van mening dat er nog nooit een mens op de maan is geweest.
  En is het hel Apollo project opgenomen in enorme geheime Amerikaanse studio’s, zoals ik nog onlangs iemand voor de vaste waarheid hoorde verkondigen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht